Byla 2-1645/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant pareiškėjų UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ atstovui R. V. G., atsakovo atstovui advokatui Tomui Puzinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tilto Street Investments“ kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „ACDC“, uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“, uždarosios akcinės bendrovės „SIV projektai“, uždarosios akcinės bendrovės „SIV statyba“ prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-1645/2012 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „ACDC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nutarties, kuria paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalimi patvirtintas akcinės bendrovės SEB banko 17 044 427,47 Lt kreditorinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Tilto Street Investments“ bankroto byloje Nr. B2-533-656/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi UAB „Tilto Street Investment“ iškelta bankroto byla, bendrovės administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame su įkeitimu užtikrintu 17 044 427,47 Lt reikalavimu yra AB SEB bankas.

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 4 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintą AB SEB banko 17 044 427,47 Lt kreditorinį reikalavimą, nustatęs, kad reikalavimas pagrįstas byloje esančiais įrodymais.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Pareiškėjai BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „ACDC“, UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą, prašydami išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį siekiant pašalinti esamus nurodytos nutarties neaiškumus, ar Lietuvos apeliacinis teismas minėta nutartimi laikė nustatytus šiuos faktus:

  1. kad pareiškėjas kreditorius UAB „ACDC“ savo atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties prašė panaikinti AB SEB banko kreditorinio reikalavimo dydžio nustatymo pagrįstumą visa 17 044 427,47 Lt apimtimi;
  2. 2012 m. birželio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pakartotinai išnagrinėjo ginčijamą AB SEB banko kreditorinį reikalavimą ir jį pripažino pagrįstu visa 17 044 427,47 Lt apimtimi;
  3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 4 d. nutartimi paliko galioti ankstesnę savo 2012 m. sausio 31 d. nutartį dalyje dėl AB SEB banko kreditorinio reikalavimo dydžio patvirtinimo;
  4. kad, tenkindamas pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties, Vilniaus apygardos teismas pats pripažino 2012 m. sausio 31 d. savo nutarties neteisėtumą dalyje dėl AB SEB banko kreditorinio reikalavimo patvirtinimo;
  5. AB SEB banko kreditorinis reikalavimas buvo iš naujo nagrinėjamas ir patvirtintas būtent 2012 m. birželio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, o 2012 m. sausio 31 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis jau buvo nustojusi savo galios šioje dalyje. Jeigu taip, tai ar šis faktas neprieštarauja fakto C) konstatacijai;
  6. būtent 2012 m. birželio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iš naujo išnagrinėjo AB SEB banko kreditorinio reikalavimo pagrįstumą dėl visos 17 044 427,47 Lt sumos (nes to apeliantas ir prašė), kas ir buvo reakcija į pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“ atskirąjį skundą dėl 2012 m. sausio 31 d. nutarties, taip įgyvendinant pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“, kaip apelianto, procesines teises į apeliaciją;
  7. kad Vilniaus apygardos teismas yra tinkama apeliacinės instancijos teisminė institucija, galėjusi išnagrinėti pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“ atskirąjį skundą dėl 2013 m. sausio 1 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties ir minėtą nutartį pati palikti galioti, o šis faktas pats savaime neprieštarauja CPK 301 straipsnio 4 dalies reikalavimams;
  8. nepasitvirtinus G) faktui, Lietuvos apeliacinis teismas laikė, kad iki 2012 m. birželio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties priėmimo AB SEB banko kreditorinis reikalavimas galiojančiu teismo procesiniu dokumentu nebuvo patvirtintas, kas užtikrino pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“, kaip apelianto, tinkamą procesinių teisių bei turtinių interesų teisminę gynybą;
  9. kad kreipimasis su atskiruoju skundu į apeliacinės instancijos teismą dėl akivaizdžių civilinės procesinės teisės pažeidimų, kurie yra konstatuoti ir paties Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartyje, yra laikoma bylos vilkinimu ir tokie veiksmai visiškai prieštarauja „Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos“ 6 straipsnio 1 daliai, kuri užtikrina teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, pasireiškiančią per reikalavimą, kad teismo procesas vyktų griežtai laikantis įstatyme įtvirtintų taisyklių. Antraip, bet koks nukrypimas nuo formalizuotos proceso tvarkos kelia pagrįstų abejonių dėl teismo sprendimo atitikimo Konvencija garantuotoms žmogaus teisėms bei laisvėms.

7Pareiškėjų teigimu, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties teiginiai, lyginant juos su pareiškėjo kreditoriaus UAB „ACDC“ atskirojo skundo argumentais nėra aiškūs.

8Prašymas dėl nutarties išaiškinimo netenkinamas.

9CPK 278 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būtų tinkamai įvykdomas. Sprendimo išaiškinimo tikslas – pašalinti netikslaus ar neaiškaus teismo sprendimo trūkumus, jį sukonkretinant. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009; ir kt.). Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2013).

10Taigi, kaip minėta, teismo sprendimo aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas galėtų būti tinkamai įvykdytas. Tai, ar teismo sprendimas yra priverstinai vykdytinas, sprendžiama pagal teismo sprendimu taikytą teisės gynimo būdą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal teisės gynimo būdą teismo sprendimai skirstomi į tris rūšis: sprendimus dėl teisinių santykių pripažinimo (patvirtinami ar paneigiami tam tikri teisiniai santykiai), dėl teisinių santykių modifikavimo (pakeičiami ar nutraukiami jau susiklostę tam tikri teisiniai santykiai), dėl priteisimo (atsakovas įpareigojamas atlikti arba susilaikyti atlikti ieškovo naudai tam tikrus veiksmus); vykdytini yra sprendimai dėl priteisimo, o kiti dažniausiai sukelia teisinių padarinių patys savaime be jokios specialios jų vykdymo procedūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2009). Nagrinėjamu atveju, prašyme nekeliama abejonių dėl prašomos išaiškinti nutarties rezoliucinės dalies aiškumo (suprantamumo). Prašomos išaiškinti apeliacinės instancijos teismo nutarties rezoliucinė dalis suformuluota pagal CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus – Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Tokia nutartis nėra priverstinai vykdytina. Prašyme išdėstyti argumentai, kuriais kritikuojami nutarties motyvai, keliamos tam tikros abejonės dėl aplinkybių nustatymo ir įvertinimo pagrįstumo bei proceso teisės normų taikymo, tačiau prašomoje išaiškinti nutartyje bylos aplinkybės yra teisiškai įvertintos ir dėl jų pateikti teisiniai argumentai, kurių pagrindu padaryta išvada ir priimta nutarties rezoliucinė dalis. Nutarties motyvų negali būti daugiau, nei jų išdėstyta motyvuojamojoje dalyje, kitaip būtų sudarytos prielaidos abejoti, ar tokia teismo nutartis nėra priimta kitais motyvais, nei buvo išdėstyti iš karto ją priėmus. Atsižvelgiant į tai pareiškėjų prašymas atmetamas.

11Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 str. 3 d.), kreditorius UAB „ACDC“ kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties peržiūrėjimo, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2013 m. kovo 29 d. nutartimi kasacinį skundą atsisakė priimti nenustačiusi CPK 346 straipsnyje įvardintų pagrindų peržiūrėti bylą kasacine tvarka.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsniu,

Nutarė

13Atmesti pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tilto Street Investments“ kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „ACDC“, uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“, uždarosios akcinės bendrovės „SIV projektai“, uždarosios akcinės bendrovės „SIV statyba“ prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1645/2012.

Proceso dalyviai
Ryšiai