Byla e2A-1306-585/2019
Dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo, trečiasis asmuo byloje viešoji įstaiga „Registrų centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Tamošiūnienės, Agnės Tikniūtės ir Vytauto Zeliankos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Radvilų rūmai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Radvilų rūmai“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Bankrotų administravimo grupė“ ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Primadis“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo, trečiasis asmuo byloje viešoji įstaiga „Registrų centras“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Radvilų rūmai“ pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir BUAB „Primadis“, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“ įgalioto asmens A. G. 2019 m. kovo 25 d. sprendimą „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“; 2) įpareigoti atsakovą UAB „Bankroto administravimo grupė“ atšaukti varžytynes Nr. 166770; 3) įpareigoti atsakovą UAB „Bankroto administravimo grupė“ ir atsakovą BUAB „Primadis“ grąžinti ieškovui jo sumokėtą dalyvio mokestį – 166 782 Eur. Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ skelbti naujas varžytynes bei areštuoti pas BUAB „Primadis“ esančią ieškovės reikalaujamą grąžinti sumą (166 782 Eur), uždraudžiant atsakovėms šia suma disponuoti.

62.

7Teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo ieškovės UAB „Radvilų namai“ įmokėtą 166 782 Eur varžytynių Nr. 166770 dalyvio mokesčio sumą, esančią pas atsakoves BUAB „Primadis“ ar UAB „Bankrotų administravimo grupė“, uždraudžiant atsakovėms šia suma disponuoti. Ieškovės prašymo uždrausti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ skelbti naujas varžytynes teismas netenkino 2019 m. kovo 25 d. nutartimi.

83.

9Ieškovė nurodė, kad ji 2019 m. vasario 21 d. dalyvavo varžytynėse Nr. 166770, dėl BUAB „Primadis“ nekilnojamojo turto, esančio ( - ) (toliau – ir Turtas), įgijimo. Varžytynių metu ieškovės atstovas G. Č. sistemingai kėlė už Turtą siūlomą kainą ir darydamas paskutinį sistemos užfiksuotą siūlymą, ieškovės atstovas padarė klaidą – vietoj norimos pasiūlyti 2 170 100 Eur sumos (pakelti statymą 52 100 Eur), paspaudęs papildomą vieneto mygtuką klaviatūroje, už Turtą pasiūlė 21 170 100 Eur sumą (pakėlė siūlymą per 19 052 100 Eur).

104.

11Ieškovė savo atliktą siūlymo klaidą grindė varžytynių sistemos strigimu, patvirtinamu viešosios įstaigos (toliau – ir VĮ) „Registrų centras“ raštu, kuriame konstatuojama, jog 2019 m. vasario 21 d. nuo 09:00 val. iki 09:05 val., vykstant varžytynėms Nr. 166770, buvo užfiksuotas Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemio (toliau – ir varžytynių sistema) sutrikimas, dėl kurio varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikta aktuali varžytynių eiga ir informacija sistemoje bei laiko stygiumi (atlikti paskutinį kainos siūlymą turėjo 7 sekundes).

125.

13Ieškovės vertinimu, esant šioms aplinkybėms, UAB „Bankrotų administravimo grupė“ varžytynes turėjo atšaukti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 39 straipsnio pagrindu (jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali ar negalėjo būti vykdomos, varžytynių vykdytojas paskelbtas varžytynes nedelsdamas atšaukia per Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (toliau – ir ĮRBIS) naudotojo sąsają specialiojoje interneto svetainėje) ir vadovaujantis Aprašo 40 straipsniu (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių atšaukimo varžytynių dalyviams jų sumokėti varžytynių dalyvio mokesčiai, taip pat varžytynių laimėtojo sumokėta likusi suma ar jos dalis už varžytynėse įgytą turtą, jeigu ji buvo sumokėta, neatskaičius mokesčių už finansų įstaigos paslaugas, grąžinami į Aprašo 14.2 papunktyje nurodytas sąskaitas) ieškovei grąžintas jos sumokėtas dalyvio mokestis. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ to neatlikusi pažeidė ne tik Aprašo nuostatas, bet ir teisingumo bei protingumo principus.

146.

15Ieškovė prašė teismą atsižvelgti į teismų suformuotą praktiką taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 703 straipsnio 1 dalies nuostatas, kai dalyviui varžytynių metu atlikus techninę klaidą ir pasiūlius daug didesnę kainą, antstolis savo patvarkymu atšaukia varžytynes (pvz.: Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-684-524/2016; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-821-450/2016).

167.

172019 m. gegužės 9 d. ieškovė, tikslindama ieškinį, nurodė, kad iš atsakovų atsiliepimų sužinojo, kad BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. 2019 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ (toliau – ir Sprendimas), kuriuo Nutarė 1) pripažinti Varžytynes neįvykusiomis Aprašo 44.3 punkto pagrindu; 2) paskelbti specialioje interneto svetainėje apie tai, kad Varžytynės pripažintos neįvykusiomis, o pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminui, varžytynių dalyvio sumokėtą mokestį pervesti į atskirą sąskaitą; 3) nustatė, kad pakartotinės varžytynės bus skelbiamos ne ankščiau, kaip po 20 dienų nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis Aprašo nustatyta tvarka. Ieškovės manymu, toks Sprendimas turi būti pripažįstamas negaliojančiu, nes jis buvo priimtas netinkamu pagrindu, taip pat jį priimant buvo pažeisti bendrieji civilinės teisės principai, todėl toks sandoris pripažintinas niekiniu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajai tvarkai bei gerai moralei. Ieškovės įsitikinimu, pagal bendrąją taisyklę, šis Sprendimas pripažintinas negaliojančiu ir naikintinas nuo jo priėmimo dienos.

188.

19Atsakovė BUAB „Primadis“, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad 2019 m. vasario 21 d. 09:10 val. administratorius gavo automatinį VĮ „Registrų centras“ pranešimą apie įvykusias varžytynes ir jų laimėtoją – ieškovę. Duomenų apie sistemos trikdžius, lėmusius klaidingą laimėtojo paskelbimą atsakovė negavo. Atsakovės vertinimu, aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo, suklydęs, kreipėsi į administratorių nurodydamas, kad buvo trikdžiai dėl kurių jis suklydo, nesudaro pagrindo administratoriui imtis kokių nors veiksmų. Administratorius nekontroliuoja sistemos, neturi prieigos nustatyti sistemos trikdžius, tai išimtinai atlieka VĮ „Registrų centras“.

209.

21Atsakovė pažymėjo, kad įvykusių varžytynių negalima atšaukti nes varžytynių dalyvis suklydo. Atkreipė dėmesį į tai, kad varžytynių atšaukimas galimas tik joms nepasiekus ketvirtosios stadijos (iki varžytynėms pasibaigiant), kadangi VĮ „Registrų centras“ pranešus apie varžytynių laimėtoją, varžytynių atšaukimas yra negalimas. Laimėtojui nustatytu terminu nesumokėjus turto kainos vadovaujamasi Aprašo 44 punktu ir varžytynės laikomos neįvykusiomis. Be to, varžytynių atšaukimo pagrindai privalo būti objektyvios aplinkybės – pvz., parduodamo turto suvaržymų nustatymas ar parduodamo turto nuosavybės neturėjimas ir pan. Tokios subjektyvios aplinkybės, kaip varžytynių dalyvio suklydimas nurodant kainą negali būti pripažįstamos kaip objektyviomis, kaip tai numato Aprašo 44 punktas.

2210.

23Atsakovė pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką nesant įrodymų, kad varžytynių sistemoje buvę trikdžiai tiesiogiai lėmė valinius ieškovo veiksmus spaudžiant kompiuterio klavišus, ieškinio tenkinimas būtų traktuojamas kaip ieškovo piktnaudžiavimas teise ir atsakomybės bei rizikos už savo veiksmus neprisiėmimas. Administratorius paaiškino, kad jis neturi galimybės ir pareigos vertinti kiekvieno varžytynių dalyvio dalyvavimo varžytynėse tikslo ir aplinkybių. Bankroto administratorius neturi objektyvių galimybių vertinti, kur, kaip ir kada konkretus varžytynių dalyvis suklydo. Ieškovė, varžytynių metu rankiniu būdu pateikė kainos pasiūlymą, kuris, nepaisant jos pasiteisinimų (klaidos, sistemos sutrikimų, nepatyrimo, streso), yra valinis veiksmas. Atsakovės vertinimu ieškovė valinius veiksmus atliko savo rizika, dėl kurių kilusias pasekmes turi prisiimti pati. Esminis suklydimas pasiūlant didelę turto kainą neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.90 straipsnio 5 dalies nuostatų (suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti). Todėl, net ir nustačius, kad sistemoje varžytynių metu buvo trikdžiai, laikytina, kad kainos įvedimas rankiniu būdu, kaip tai atliko ieškovė, buvo valinis veiksmas, kurį ji atliko niekieno neverčiama ir kurio pasekmes ieškovė privalėjo įvertinti prieš dalyvaudama varžytynėse. Tenkinant skundus dėl varžytynių atšaukimo dėl gerokai didesnės kainos pasiūlymo, būtų atvertas kelias piktnaudžiauti teise, neprisiimant sau jokios rizikos. Ieškovę paskelbus varžytynių laimėtoja, jai atsirado pareiga sumokėti varžytynėse pirkto turto kainą, todėl nustatytu terminu nesumokėjus, 2019 m. kovo 25 d. administratorius priėmė sprendimą ir pripažino varžytynes neįvykusiomis.

2411.

25Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ prašė bylą spręsti teismo nuožiūra ir nurodė, kad pagal Aprašo 3 punktą „turto pardavimą iš varžytynių organizuoja Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirtas bankroto administratorius“. Aprašo 4 punkte nurodoma, kad „turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt“. Paaiškino, kad nors minėtą interneto svetainę tvarko bei administruoja VĮ „Registrų centras“, visgi jam nėra suteikta kompetencija spręsti, kokiais atvejais varžytynės turėtų būti atšauktos ir ar ieškovei turėtų būti grąžintas jos sumokėtas dalyvio mokestis.

2612.

27VĮ „Registrų centras“ atkreipė dėmesį, jog ieškovė ieškiniu pripažįsta, kad kainą ji kėlė kelis kartus, tačiau tik darydama paskutinį užfiksuotą siūlymą (likus 7 sekundėms iki, ieškovės manymu, varžytynių pabaigos) ir pradėjus strigti varžytynių sistemai, ieškovė padarė klaidą. VĮ „Registrų centras“ buvo atlikta 2019 m. vasario 21 d. vykusių varžytynių detali analizė ir įvertinti su ieškovės bei jos galimybėmis dalyvauti varžytynėse, o taip pat sėkmingai atlikti atitinkamus veiksmus, susiję duomenys. Išanalizavus sistemą ir veiksmus dalyvio (t. y. ieškovės) pusėje, buvo nustatyta, kad visi varžytynių metu ieškovės atliktų kainos kėlimų blokai buvo identiškos struktūros.

2813.

29Trečiasis asmuo UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime į ieškovės skundą teismo prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

3014.

31UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime paaiškino, kad kaip ir ieškovė dalyvavo varžytynėse Nr. 166770, kurių metu buvo pardavinėjamas BUAB „Primadis“ priklausantis nekilnojamasis turtas. Pažymėjo, kad gali patvirtinti, kad varžytynių metu atliekant statymus sistema veikė su trikdžiais, t. y. varžytynių laikmatis sustodavo keletui sekundžių, o trikdžiams pasibaigus, staiga parodydavo penkiomis, šešiomis sekundėmis sumažėjusį statymui likusį laiką. UAB „Švarus pasaulis“ pripažino, kad šie sutrikimai jai trukdė susikaupti, blaškė dėmesį, vertė skubėti ir, svarbiausia trukdė sekti laiką, kiek jo liko iki statymui skirto laiko pasibaigimo. Trečiasis asmuo taip pat patvirtino ieškovės teiginius, kad varžytynių sistema ne visada išmesdavo lentelę, kuri skirta pakartotiniam atlikto statymo patvirtinimui, kuri ir turėtų apsaugoti protingą, atidų bei rūpestingą asmenį nuo statymo klaidos. UAB „Švarus pasaulis“ vertinimu, kadangi ši sistemos dalis veikė su trikdžiais, tai galėjo lemti dalyvių atliktas klaidas.

3215.

33UAB „Švarus pasaulis“ vertinimu, atsižvelgus į tai, kad buvusių varžytynių metu buvo trikdžiai, tokios varžytynės neturėjo būti vykdomos, o pradėtos vykdyti, turėjo nedelsiant būti atšaukiamos, kadangi jų metu nebuvo užtikrintas varžytynių dalyvių nuoseklus lygiateisiškas, varžytynių esmę atitinkantis varžymasis. Trečiojo asmens vertinimu, varžytynių metu buvus nurodytiems trikdžiams, ieškovės ieškinyje dėstomos aplinkybės atitiko buvusią faktinę situaciją.

34II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3516.

36Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – ieškovės UAB „Radvilų namai“ įmokėtos 166 782 Eur varžytynių Nr. 166770 dalyvio mokesčio sumos, esančios pas atsakoves BUAB „Primadis“ ar UAB „Bankrotų administravimo grupė“, areštą, uždraudžiant atsakovėms šia suma disponuoti.

3717.

38Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatavo, kad yra neįrodytas teiginys, jog klaida įvyko dėl trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ administruojamo specialaus interneto puslapio www.evarzytynes.lt esminio veiklos sutrikimo, kuris pasireiškė tuo, kad ieškovei pasiūlius daug kartų didesnę kainą, kompiuterio ekrane nebuvo parodyta lentelė, kuri perspėja, kad siūloma kaina žymiai viršija ankstesnę kainą. Taigi, esminio interneto puslapio sutrikimo aplinkybė neįrodyta. Šios aplinkybės nepatvirtino ir ieškovo pateiktas VĮ „Registrų centras“ atsakymas į jos kreipimąsi, kuriame buvo nurodyta: „Išanalizavus 2019 m. vasario 21 d. varžytynių sistemos veikimo ataskaitas, varžytynių dalyvių sistemoje fiksuotų veiksmų eigą, nustatyta, kad 2019 m. vasario 21 d. nuo 9:00 val. iki 09:05 val., vykstant varžytynėms Nr. 166770, užfiksuotas Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemio (toliau – sistema) sutrikimas, dėl kurio varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikta aktuali varžytynių eiga ir informacija sistemoje“. Teismo vertinimu, šio rašto teiginiai nepagrįsti objektyviais duomenimis ir konkrečiomis sutrikimo aplinkybėmis.

3918.

40Teismas, vadovaudamasis VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu ir kartu su juo pateiktais duomenimis, nustatė, kad visi varžytynių metu ieškovės atliktų kainos kėlimų blokai buvo identiškos struktūros. Kiekvienas kainos kėlimo blokas susidėjo iš tų pačių 6 sudėtinių dalių. Lentelėje fiksuoti veiksmai sekė vienas po kito. Teismas konstatavo, kad veiksmų serverio pusėje analizė, patvirtino, kad visais atvejais buvo sėkmingai iškviesta kainos kėlimo procedūra. Išėmus aukciono statuso atnaujinimo išrašą buvo nustatyta, kad intervale 09.00.52,230 - 09.00.57,807 serveris kas sekundę sėkmingai apdorojo ir atsakė į 6 sistemos (dalyvio pusėje) automatiškai siunčiamas užklausas aukciono informacijai atnaujinti. Teismo vertinimu šie įrodymai patvirtino, kad perspėjimo lentelė „Ar tikrai siūlote?“ monitoriaus ekrane buvo pasirodžiusi. Todėl teismas vertino ieškovės veiksmus kaip klaidą, konstatuodamas, kad klaidos neįtakojo interneto puslapio www.evazytynes.lt veikimo sutrikimai.

4119.

42Teismas konstatavo, kad ieškovės padaryta elgesio klaida kainos kėlimo metu negali būti laikoma pagrindu atšaukti varžytynes ir grąžinti jai varžytynių dalyvio mokestį. Ieškovė, būdama verslininke, turėjo pareigą susipažinti su varžytynių vykdymo tvarka, taip pat privalėjo elgtis apdairiai bei rūpestingai, neturi pagrindo reikalauti, kad dėl minėtų jai keliamų elgesio standartų nesilaikymo jos atžvilgiu nebūtų taikomos imperatyvios įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atvejus, kai varžytynių dalyvio mokestis yra negrąžinamas varžytynių dalyviui, bet skiriamas bankrutuojančios įmonės skoloms ir administravimo išlaidoms padengti. Atsižvelgdamas į pasekmes, kurias sukelia aptarta išvada, teismas konstatavo, kad restitucija šioje situacijoje taip pat negalima ir ieškovės prašymą grąžinti varžytynių dalyvio mokestį atmetė.

43III. Apeliacinio skundo argumentai

4420.

45Apeliantė UAB „Radvilų namai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą ir jos ieškinį tenkinti. Sustabdyti nagrinėjamą bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar Aprašo 45 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad Aprašo 44.3 punkte nurodytu atveju varžytynių dalyvio sumokėtas dalyvio mokestis visais atvejais nėra grąžinamas didžiausią kainą pasiūliusiam varžytynių dalyviui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams. Priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas, šią sumą priteisiant iš bankroto administravimui skirtų lėšų. Apeliacinį skundą grindžia tokiais pagrindiniais argumentais:

4620.1.

47Teismas visiškai nepasisakė dėl byloje dalyvaujančio trečiojo asmens UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime į ieškinį išsakytos pozicijos, kuria ji patvirtino, kad varžytynių sistema veikė su trikdžiais, taip pat tai, kad varžytynių sistema ne visada išmesdavo lentelę, kuri yra skirta pakartotiniam atlikto statymo patvirtinimui. Todėl, pirmosios instancijos teismas, nevertindamas ir nepasisakydamas dėl dalies ieškovės svarbių įrodymų, iš esmės pažeidė CPK įtvirtintą pareigą motyvuoti savo sprendimą bei įrodymų vertinimo taisykles. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ paaiškinimais, tačiau byloje esant prieštaringiems įrodymams (UAB „Švarus pasaulis“ paaiškinimai prieštaravo VĮ „Registrų centras“ pozicijai), teismas turėjo pareigą aptarti kiekvieną įrodymą bei motyvuotai pasisakyti, kodėl vienais įrodymais remiasi, o kitus atmeta.

4820.2.

49Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ rašte „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 eigos“ išdėstytus faktus, susijusius su varžytynių metu buvusiais sutrikimais, nors juos patvirtino UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime bei 2019 m. birželio 13 d. paaiškinime dėl varžytynių Nr. 166770. Byloje nebuvo nagrinėjama ieškovės nurodyta aplinkybė, kad jai statymo metu nebuvo atvaizduota įspėjamoji lentelė, kad jos paskutinis kainos pasiūlymas ženkliai viršijo didžiausią pasiūlytą kainą. Ieškovė pažymi, kad VĮ „Registrų centras“ rašte „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 eigos“ buvo nurodyta, kad dėl sistemos veiklos sutrikimų varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikta aktuali varžytynių eiga ir informacija sistemoje. Ieškovės įsitikinimu, įspėjamoji lentelė su užrašu atitinka „informacijos sistemoje“ sąvoką.

5020.3.

51Teismas sprendime neįvertino VĮ „Registrų centras“ 2019 m. gegužės 8 d. į bylą pateikto susirašinėjimo tarp VĮ „Registrų centras“ informacinių technologijų (toliau – ir IT) skyriaus darbuotojų (A. M., A. P., A. K., D. J., G. R., K. N., M. N.). Iš susirašinėjimo matyti, kad laikotarpiu nuo 09:00 val. iki 09:05 val. buvo fiksuota įvairių aplikacijų ir klaidų, dėl ko vartotojui nurodytu laikotarpiu galėjo būti nepateikiama aktuali varžytynių informacija bei tai, kad loguose nėra fiksuojama pranešimo apie per didelę statymo kainą parodymo būsena. Ieškovės įsitikinimu, VĮ „Registrų centras“ darbuotojų susirašinėjimas iš esmės patvirtino kelias aplinkybes: 1) jog dėl sutrikimo varžytynių metu, varžytynių dalyviams galėjo būti nepateikiama aktuali varžytynių informacija; 2) VĮ „Registrų centras“ IT skyriaus specialistai negalėjo patvirtinti, kad ieškovei varžytynėse buvo parodyta lentelė su įspėjimu, kad jo pasiūlyta kaina daugiau, kaip du kartus viršija prieš tai pasiūlytą kainą. Taigi byloje buvo neįrodyta aplinkybė, kad ieškovės atžvilgiu varžytynių sistema varžytynių metu veikė tinkamai, siekiant apsaugoti varžytynių dalyvį (ieškovę) nuo klaidos rizikos, t. y. teismas nenustatė aplinkybės, kad ieškovei buvo parodyta lentelė su įspėjamuoju užrašu, kad ieškovės siūloma kaina žymiai viršija prieš tai pasiūlytą kainą. Todėl net ir nustačius, kad ieškovės atliktų kainos kėlimų blokai buvo identiškos struktūros ir kiekvienas kainos kėlimo blokas susidėjo iš tų pačių 6 sudėtinių dalių, negalima konstatuoti, kad visų kainos statymo blokų procesų eigoje nebuvo sistemos veiklos sutrikimų. Ieškovės įsitikinimu, tai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas aukščiau nurodytų aplinkybių bei įrodymų nevertino, klaidingai suprato ieškovės suklydimo priežastį, dėl ko padarė neteisingą išvadą, kad VĮ „Registrų centras“ varžytynių sistemos veiklos sutrikimai neturėjo įtakos ieškovės suklydimui.

5220.4.

53Pirmosios instancijos teismo išvada, kad po varžytynių pabaigos jų atšaukti negalima yra neteisinga ir prieštarauja teisės aktų nuostatoms. Teismas supainiojo varžytynių pabaigos ir varžytynių atšaukimo sąvokas. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgė į tai, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą, gali būti atšaukiamos ir pasibaigusios (įvykusios) varžytynės. Ieškovės įsitikinimu Aprašo 39 punkte nurodyta varžytynių atšaukimo galimybė yra galima, bet kuriuo metu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento. Išvadą, kad gali būti atšaukiamos ir pasibaigusios varžytynės, patvirtina ir Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo (toliau – ir EVAP) 2015 m. liepos 10 d. „Naudotojo instrukcijos“, kuriose nurodyta, kad: „varžytynių/aukciono vykdymo metu arba pasibaigus varžytynėms/aukcionui, varžytynių/aukciono organizatorius gali jas atšaukti. Jeigu organizatorius atšaukia varžytynes/aukcioną, varžytynių/aukciono būsena keičiama į Atšauktos (-as). Varžytynių/aukciono organizatoriui atšaukus varžytynes/aukcioną, sistema išsiunčia pranešimus laimėtojui bei nelaimėjusiems dalyviams (jeigu varžytynės/aukcionas jau baigti) arba visiems dalyviams (jeigu varžytynės/aukcionas dar nebaigti)“. Ieškovės įsitikinimu, akivaizdu, kad tiek Apraše, tiek ir EVAP naudotojo instrukcijoje yra numatyta galimybė atšaukti jau pasibaigusias varžytynes ir esant tokiam atvejui, informuoti tiek varžytynių laimėtoją, tiek ir kitus dalyvius, jei varžytynės/aukcionas jau baigti. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai sutapatino bankroto administratoriaus vykdomų varžytynių procesą su antstolio vykdomų varžytynių procesu. Vyriausybės nutarimu patvirtinto Aprašo 39 punktas nustato bankroto administratoriaus vykdomų varžytynių atšaukimo tvarką, pagal kurią varžytynės privalo būti atšaukiamos, jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali ar negalėjo būti vykdomos.

5420.5.

55Vadovaujantis Aprašo 39 straipsniu, bankroto administratorius turėjo pareigą atšaukti varžytynes. Aprašo 39 straipsnyje nurodyta pareiga siejama ne su objektyviomis ar subjektyviomis aplinkybėmis, bet su aplinkybėmis, dėl kurių varžytynės negali ir negalėjo būti vykdomos. Taigi teisės norma nenustato, kad varžytynės turi būti atšaukiamos tik dėl objektyvių aplinkybių, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino teisės normos taikymą ir neteisėtai sprendė, kad tik objektyvios aplinkybės yra pagrindu atšaukti varžytynes. Apeliantės įsitikinimu, varžytynių dalyvio akivaizdus suklydimas pasiūlant 10 kartų didesnę kainą nei reali turto vertė yra Aprašo 39 straipsnyje numatyta aplinkybė, dėl kurios negali būti vykdomos varžytynės. Be to, apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad varžytynių dalyvio klaida siūlant kainą nėra objektyvi aplinkybė. Nes kai subjektas išreikšdamas savo valią klysta ir nesupranta, kad klysta, tokiu atveju subjekto tikroji valia nėra išreiškiama.

5620.6.

57Šioje byloje nėra pagrindo taikyti CPK 703 (antstolio teisė atšaukti varžytynes) straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, nes joje turi būti taikomos Aprašo 39 straipsnyje nustatytos taisyklės. Aiškindama šių teisės nuostatų skirtumus apeliantė pabrėžė, kad CPK 703 straipsnyje yra numatyta antstolio teisė atšaukti varžytynes, kai Aprašo 39 straipsnyje yra imperatyviai nustatyta bankroto administratoriaus pareiga nedelsiant atšaukti varžytynes, jeigu paaiškėja aplinkybių, dėl kurių varžytynės negali ar negalėjo būti vykdomos. CPK numato bendras turto pardavimo iš varžytynių taisykles, o Aprašas nustato specialią bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką, todėl Aprašo 39 straipsnio normos yra specialiosios CPK 703 straipsnio normų atžvilgiu. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl materialinės teisės normų pažeidimo.

5820.7.

59Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos atžvilgiu gali būti taikoma CK 1.90 straipsnio 5 dalies nuostata. Paaiškina, kad ieškovė suklydo ne dėl savo didelio neatsargumo, tačiau VĮ „Registrų centras“ administruojamos varžytynių sistemos veiklos sutrikimų, be to ieškovė, dalyvaudama varžytynėse, turėjo pagrįstą interesą, kad jos vyks sklandžiai, nebus jokių veiklos sutrikimų, kurie galėtų daryti įtaką jos dalyvavimui. Todėl dalyvaudama varžytynėse, ieškovė nebuvo prisiėmusi rizikos, kad dėl varžytynių sistemos sutrikimų, jos dalyvavimas varžytynėse gali būti nesėkmingas.

6020.8.

61Apeliantė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas) grindžia tuo, kad skundžiamas teismo sprendimas sukūrė situaciją, kad neteisėtai ir nepagrįstai 166 782 Eur suma praturtėjo niekaip su ieškove nesusiję asmenys – atsakovių kreditoriai. Tai reiškia, kad Aprašo nuostatos įtvirtina galimybę nepagrįstam praturtėjimui. Tokia situacija neatitinka konstitucinių nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos bei teisingumo ir teisinės valstybės principų. Teisėje galiojantis sąžiningumo principas įpareigoja teismą ginti sąžiningo asmens interesus. Toks įpareigojimas kildinamas ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo. Ieškovė iš esmės kelia klausimą ar būtų teisinga, atitinkanti proporcingumo reikalavimus ir konstituciškai pagrįsta išvada, kad ieškovė netenka teisės į visą jos sumokėtą dalyvio įnašą visais atvejais, net ir tuo atveju, kai yra nustatoma, kad buvo atlikta klaida dėl nuo jos nepriklausiusių aplinkybių.

6220.9.

63Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“ įgalioto asmens A. G. 2019 m. kovo 25 d. sprendimą „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ nuo jo priėmimo dienos. Teismas šį reikalavimą nei atmetė, nei tenkino, nenurodė nei vieno motyvo, susijusio su šio reikalavimo nagrinėjimu. Tokiu būdu buvo pažeistas įpareigojimas išspręsti visus pareikšto ieškinio reikalavimus, kas patvirtina ieškovės teiginius, kad ginčą pirmosios instancijos teismas išsprendė neteisingai, nesigilindamas nei į pareikštus reikalavimus, nei į byloje esančius įrodymus.

6421.

65BUAB „Primadis“ bankroto administratorius atsiliepime į UAB „Radvilų namai“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

6621.1.

67Pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl visų įrodymų, taip pat ir dėl UAB „Švarus pasaulis“ raštų, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, jos pateikti įrodymai nėra prieštaringi VĮ „Registrų centras“ pateiktiems duomenimis. Be to, 2019 m. birželio 27 d. teismo posėdžio metu ieškovės prašymas pridėti 2019 m. birželio 13 d. UAB „Švarus pasaulis“ paaiškinimus prie bylos buvo atmestas. Todėl teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl šio rašto. Atsakovės vertinimu, UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepimas į ieškinį yra subjektyvus ir iš esmės tapatus ieškovės teiginiams, nurodytiems ieškinyje bei patikslintame ieškinyje, todėl įvertinus tai, kad UAB „Švarus pasaulis“ veiksmai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, teismas pagrįstai jos pozicija nesivadovavo. Byloje pakako įrodymų visapusiškam bylos išnagrinėjimui ir teisingo sprendimo priėmimui.

6821.2.

69Teismas pagrįstai nesivadovavo 2019 m, kovo 8 d. VĮ „Registrų centras“ raštu, nes jis abstraktus. Be to, Registrų centras atsiliepime patvirtino, kad rengiant atsakymą į ieškovės užklausą, nebuvo vertinama, ar nurodyti sutrikimai turėjo esminę įtaką varžytynėms bei ieškovės galimybėms tinkamai jose dalyvauti bei sėkmingai atlikti atitinkamus veiksmus.

7021.3.

71Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškovės klaidos neįtakojo varžytynių sistemos sutrikimai. Vien ta aplinkybė, kad varžytynių sistemos žurnaluose neatsispindi ieškovės minima įspėjančioji lentelė (įspėjimas, kad pasiūlyta kaina ženkliai viršija prieš tai pastatytą kainą), nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ji nebuvo atvaizduota, kadangi visi iki ir po jos pasirodymo atlikti veiksmai užfiksuoti, tinkamai apdoroti ir jokių klaidų nenustatyta.

7221.4.

73Apeliantė neteisingai interpretuoja skundžiamo sprendimo dalį, kurioje pirmosios instancijos teismas nurodo, kad varžytynės, joms pasibaigus (t. y. bankroto administratoriui gavus pranešimą iš VĮ „Registrų centras“ apie varžytynių laimėtoją) negalėjo būti atšaukiamos. Pažymėtina, kad teismas tokią išvadą padarė įvertinęs ieškinio dalyką, ir ieškovės nurodytą varžytynių atšaukimo pagrindą – ieškovės klaidą. Pirmosios instancijos teismas atšaukimo negalimumą sieja su subjektyvios aplinkybės, t. y. su ieškovės valinių veiksmų, buvimu.

7421.5.

75Varžytynių vykdymo procedūra, nepriklausomai nuo to, ar vykdoma antstolio, ar bankroto administratoriaus, iš esmės yra tapati, o neesminiai procedūrų skirtumai yra nulemti varžytynes organizuojančių subjektų teisių ir pareigų skirtumų. Dėl to galima teigti, kad išspręsdamas šį ginčą, teismas pagrįstai ir teisingai sutapatino bankroto administratorių ir antstolių vykdomus varžytynių procesus ir nėra jokio pagrindo teigti, kad toks sutapatinimas yra neteisėtas.

7621.6.

77Ieškovės padaryta klaida laikytina objektyvia aplinkybe, kuri patenka į Aprašo 39 punkto taikymo ribas. Iš bylos duomenų, nustatyta, kad varžytynių sistemos sutrikimai neturėjo jokios įtakos ieškovės veiksmams varžytynių metu. Ieškovė turėjo galimybę imtis visų įmanomų priemonių apsisaugant nuo tokios klaidos, t. y. galėjo pasirinkti automatinį kainos kėlimą, kuris butų padėjęs išvengti klaidingos sumos įvedimo bei pasitelkti profesionalus, kurie būtų dalyvavę varžytynėse jos vardu. Tačiau ieškovė, sąmoningai pasirinkdama kainos kėlimą rankiniu būdu, prisiėmė didesnę riziką.

7821.7.

79Antstolio ir bankroto administratoriaus vykdomų varžytynių procedūros yra iš esmės tapačios, todėl pagal įstatymo analogiją, Aprašo 39 punkto aiškinimui gali būti taikomos CK 703 straipsnio 1 dalies bei atitinkamai 602 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos.

8021.8.

81Byloje nesant duomenų, kad būtų nustatyti kokie nors varžytynių sistemos sutrikimai, kurie turėjo įtakos ieškovės veiksmams varžytynių metu, laikytina, kad jos atžvilgiu teismas tinkamai ir teisingai pritaikė CK 1.90 straipsnio 5 dalies normą.

8221.9.

83Apeliantė teigdama, kad atsakovės neteisėtai ir nepagrįstai praturtėjo, neįvertino Aprašo 45 punkte įtvirtintos sankcijos tikslų. Atsakovės įsitikinimu, šios sankcijos tikslas – užkirsti kelią varžytynių dalyviams piktnaudžiauti varžytynių procesu, trukdyti greitam turto pardavimui už didžiausią įmanomą kainą ir tokiu būdu išvengti proceso vilkinimo. Laikytina, kad tuo atveju, jeigu nebūtų nustatyta sankcija už visos turto pardavimo kainos nesumokėjimą (Aprašo 44.3, p.), būtų atvertas kelias sužlugdyti, vilkinti vykstančias varžytynes, nesulaukiant už tai jokių materialinių nuostolių. Pažymėtina, kad taikant šias normas varžytynių dalyvio įmokos dydis negali turėti jokios reikšmės, kadangi varžytynėse dalyvaujantys subjektai, laisva valia pasirenka, kokios vertės objektus pirkti, ir atitinkamai objekto pradinei kainai, privalo sumokėti dalyvio įmoką, kaip garantą, kad dalyvavimas varžytynėse laikytinas rimtu ketinimu įsigyti turtą.

8421.10.

85Apeliantės prašymas sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą yra nelogiškas ir nepagristas. Apeliantė, laisva valia pasirinko dalyvauti varžytynėse, susipažinusi su EVAP naudotojo instrukcija, galėjo imtis visų įmanomų atsargumo ir atidumo priemonių, kad nesuklystų, galėjo numatyti pasekmes, kurios atsiras vienokiu ar kitokiu atveju.

8621.11.

87Vien ta aplinkybė, kad teismas skundžiamame sprendime tiesiogiai nepasisakė dėl kiekvieno ieškovės reikalavimo atskirai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ginčas išspręstas neteisingai, neįsigilinus į ieškovės reikalavimus ar įrodymus.

8822.

89Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime į apeliacinį skundą teismo prašo atmesti UAB „Radvilų namai“ apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

9022.1.

91Apeliantės akcentuojama trečiojo asmens UAB „Švarus pasaulis“ išsakyta pozicija yra subjektyvi jos nuomonė, nepagrįsta jokiais objektyviais faktiniais duomenimis. Trečiojo asmens pozicija dėl varžytynių sistemos trikdžių buvo paneigta VĮ „Registrų centras“ pateiktais rašytiniais įrodymais, kurių apeliantė nepaneigė.

9222.2.

93Aplinkybė, kad teismas nė vienam iš įrodymų neteikė prioriteto, bet rėmėsi objektyvių duomenų visuma, nesudaro pagrindo išvadai, kad Vilniaus apygardos teismas netinkamai vertino įrodymus esančius byloje. Taip pat nesutiktina, kad sprendimas tinkamai nemotyvuotas, nes teismas neatsakė į visus ieškovės teiginius. Trečiasis asmuo pabrėžia, kad vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

9422.3.

95Ieškovė apeliaciniame skunde iškraipo bylos aplinkybes sau palankia linkme. VĮ „Registrų centras“ neneigia, kad prisijungimo duomenyse nėra fiksuojama pranešimo apie per didelę statymo kainą parodymo dalyviui būsena, tačiau mano, kad tai tikrai nereiškia, jog lentelė nebuvo parodyta. Pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus specialių žinių turintis VĮ „Registrų centras“ programuotojas M. N., atsakinėdamas į klausimą, ar įspėjamoji lentelė buvo parodyta, pastebėjo, jog nors prisijungimo duomenyse ir nėra fiksuojama, ar dalyviui buvo pasirodžiusi įspėjamoji lentelė, programinis kodas yra toks, kad pirmiausia turi būti atvaizduota įspėjamoji lentelė, o tuomet išmetamas mygtukas „Ar tikrai siūlote?“. Taigi, tokiu atveju, kai dalyvis yra paspaudęs patvirtinimo mygtuką po klausimo „Ar tikrai siūlote?“, galima daryti išvadą, jog įspėjamoji lentelė, jeigu suvesta suma gerokai viršijo prieš tai statytą, dalyviui buvo atvaizduota. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai susiejo mygtuko „Ar tikrai siūlote?“ paspaudimą su įspėjamosios lentelės atvaizdavimu.

9622.4.

97Nesutikdama su specialių žinių turinčių VĮ „Registrų centras“ darbuotojų atliktomis analizėmis bei fiksuotais rezultatais, apeliantė galėjo teikti šias aplinkybes paneigiančius objektyvius įrodymus, tačiau to nepadarė, nors Vilniaus apygardos teismas pasiūlė ieškovei pateikti savo nepriklausomo eksperto ir/ar specialisto išvadą dėl VĮ „Registrų centras“ darbuotojų nustatytų aplinkybių bei nustatė terminą, per kurį ji galėjo tai padaryti. Tačiau ieškovė nei per nustatytą terminą, nei vėliau tokių duomenų nepateikė bei neįrodė, kad jos klaidą lėmė varžytynių sistemos sutrikimai. Trečiojo asmens vertinimu, apeliantė įrodinėjimo pareigą bando perkelti kitiems proceso dalyviams, kurie, visuma objektyvių ir visapusiškų duomenų, pagrindė, kad jokie sutrikimai neturėjo įtakos apeliantės dalyvavimui varžytynėse.

9822.5.

99Trečiasis asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas sprendime įvertino visus bylos tinkamam išsprendimui aktualius įrodymus, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliantės nurodytais motyvais nėra pagrindo. Teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10023.

101Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10224.

103Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 yra patvirtintas „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas“, kuriame reglamentuojama bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarka. Minėto aprašo 36 punkte įtvirtinta, kad varžytynių laimėtojo už parduodamą iš varžytynių turtą pasiūlyta didžiausia kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Varžytynių laimėtojo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis įskaitomas į turto pardavimo kainą.

10425.

105Apeliantė UAB „Radvilų namai“ 2019 m. vasario 21 d. dalyvavo varžytynėse Nr. 166770 dėl BUAB „Primadis“ nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įgijimo. Varžytynių metu ieškovės atstovas G. Č. nuosekliai kėlė už Turtą siūlomą kainą, tačiau darydamas paskutinį sistemos užfiksuotą siūlymą, ieškovės atstovas pasiūlė 21 170 100 Eur sumą. Vėliau teigė, jog padarė klaidą – vietoj norimos pasiūlyti 2 170 100 Eur sumos (pakelti statymą 52 100 Eur) paspaudė papildomą vieneto mygtuką klaviatūroje, todėl už Turtą pasiūlė 21 170 100 Eur sumą (pakėlė statymą 19 052 100 Eur). Dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo

10626.

107Ieškovė apeliaciniame skunde iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu. Pažymi, kad teismas nepagrįstai nevertino trečiojo asmens UAB „Švarus pasaulis“ pozicijos dėl vykusių varžytynių, taip pat nevertino VĮ „Registrų centras“ 2019 m. gegužės 8 d. į bylą pateikto susirašinėjimo tarp VĮ „Registrų centras“ IT skyriaus darbuotojų, nepagrįstai atmetė VĮ „Registrų centras“ rašte „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 eigos“ išdėstytus faktus, nevertino aplinkybės, kad prisijungimo duomenyse (vadinamuosiuose loguose) nefiksuojamas langelis „jūsų siūloma kaina ženkliai viršija Didžiausią pasiūlytą kainą“.

10827.

109Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013; kt.).

11028.

111Taigi, iš aptartos teismų praktikos yra aišku, kad įrodinėjimo pareiga tenka besikreipiančiam į teismą asmeniui, šiuo konkrečiu atveju – apeliantei UAB „Radvilų namai“. 2019 m. birželio 27 d. teismo posėdžio metu UAB „Radvilų namai“ prašymas pridėti 2019 m. birželio 13 d. UAB „Švarus pasaulis“ paaiškinimus prie bylos buvo atmestas (t. 3, b. l. 184–188), todėl pirmosios instancijos teismas jų nevertino pagrįstai. Kadangi teismas, vertindamas byloje pareikšto reikalavimo pagrįstumą, remiasi byloje esančių įrodymų visuma, jis nėra saistomas pareigos pasisakyti apie kiekvieną į bylą pateiktą įrodymą atskirai. Todėl pirmosios instancijos teismas atskirai neišskyręs ir nepasisakęs dėl UAB „Švarus pasaulis“ pozicijos ar atskirai nepasisakęs dėl VĮ „Registrų centras“ 2019 m. gegužės 8 d. pateiktų duomenų, procesinio pažeidimo numatyto CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, nepadarė. Be to, UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime nurodyti argumentai, kad sistema varžytynių metu strigo, veikė netinkamai, buvo paneigti VĮ „Registrų centras“ į bylą pateikta UAB „Švarus pasaulis“ veiksmų analizės suvestine (t. 4, b. l. 6–7). Todėl pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą byloje, pagrįstai nesivadovavo UAB „Švarus pasaulis“ nurodomomis aplinkybėmis ir argumentais, paneigtais patikimais faktiniais duomenimis.

11229.

113Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su VĮ „Registrų centras“ 2019 m. gegužės 8 d. pateiktu VĮ „Registrų centras“ IT skyriaus darbuotojų susirašinėjimo nuorašu, nustatė, kad susirašinėjime IT specialistų aptarti tyrimo rezultatai paneigia UAB „Radvilų namai“ teiginius dėl varžytynių sistemos trikdžių. Susirašinėjime IT specialistai konstatavo, kad nustatytos varžytynių sistemos klaidos nebuvo susijusios su varžytynėmis, kuriose dalyvavo UAB „Radvilų namai“, jos negalėjo įtakoti varžytynių dalyvio veiksmų. Taigi, pirmosios instancijos teismo atskirai neaptartas VĮ „Registrų centras“ IT specialistų susirašinėjimo nuorašas iš esmės tik patvirtina pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas.

11430.

115Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas VĮ „Registrų centras“ rašte „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 eigos“ esančius duomenis atmetė pagrįstai, kadangi jie buvo nepakankamai tikslūs. VĮ „Registrų centras“ į bylą pateikti patikslinantys dokumentai (2019 m. kovo 29 d. kartu su atliepimu pateikti Aukciono statuso atnaujinimų išrašas, Veiksmų dalyvio pusėje išrašas; 2019 m. gegužės 8 d. pateikti IT specialistų susirašinėjimo nuorašas; 2019 m. rugpjūčio 26 d. pateikta UAB „Švarus pasaulis“ analizės suvestinė) atskleidė buvusią faktinę varžytynių sistemos veikimo situaciją, ir iš esmės paneigė apeliantės teiginius dėl varžytynių sistemos trikdžių.

11631.

117Varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina tampa didžiausiu kainos pasiūlymu nuo to momento, kai ji užfiksuojama specialiosios interneto svetainės tvarkytojo informacinėje sistemoje (Aprašo 31 p.). Iki varžytynių pabaigos didžiausią kainą pasiūlęs varžytynių dalyvis laikomas varžytynių laimėtoju (Aprašo 32 p.). Specialiosios interneto svetainės tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pabaigos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia varžytynių vykdytojui pranešimą, kuriame nurodomi Aprašo 14.1–14.3 papunkčiuose nustatyti varžytynių laimėtojo duomenys, ir į Aprašo 11 punkte nurodytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą perveda varžytynių laimėtojo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį. Varžytynių laimėtojui specialiosios interneto svetainės tvarkytojas nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną valandą nuo varžytynių pabaigos, šiame punkte nustatyta tvarka išsiunčia pranešimą apie laimėtas varžytynes ir jame nurodo turto pardavimo kainą, Aprašo 11 punkte nurodytos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos numerį ir atsiskaitymo už įgytą iš varžytynių turtą tvarką (Aprašo 34 p.). Specialiosios interneto svetainės tvarkytojas varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams grąžina į Aprašo 14.2 papunktyje nurodytas sąskaitas jų sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį, atskaičius mokesčius už finansų įstaigos paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pabaigos (Aprašo 34 p.)

11832.

119Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad santykinai per aukštos kainos pasiūlymas neužkerta kelio vykdyti varžytynes. Kainos už varžytynėse parduodamą turtą siūlymas (kėlimas) yra kiekvieno varžytynių dalyvio asmeninis interesas, kuriam įtaką gali daryti daugybė tik jam vienam žinomų ir suprantamų priežasčių. Maksimalios kainos ribojimas prieštarautų tiek varžytynių dalyvio ar išieškotojo interesams, tiek ir varžytynių pagrindiniam tikslui – realizuoti parduodamą turtą už maksimaliai aukščiausią kainą. Teismas pažymėjo, kad jei dėl per didelės pasiūlytos kainos, būtų atšaukiamos varžytynės, tokiais atvejais būtų atvertas kelias varžytynių dalyviams piktnaudžiauti teise ir vilkinti išieškojimo procesą, neprisiimant sau jokios rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-686/2016). Atšaukiant įvykusias varžytynes, kurių laimėtojas yra paskelbtas, būtų pažeisti sąžiningo varžytynių dalyvio interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-701/2017).

12033.

121Apeliantė teigė, kad byloje nebuvo nagrinėjama ieškovės nurodyta aplinkybė, kad jai statymo metu nebuvo atvaizduota įspėjamoji lentelė, kad jos paskutinis kainos pasiūlymas ženkliai viršijo didžiausią pasiūlytą kainą. Tvirtino, kad tai turėtų būti prilyginama objektyviai aplinkybei, dėl kurios bankroto administratorius turėjo pareigą atšaukti varžytynes Aprašo 39 punkto pagrindu. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija negali sutikti su tokiu vertinimu. Apeliantės suvesti bei kelis kartus atlikti statymai (varžytynių metu paspaustas klavišas „siūlyti“ ir po to dar kartą pateiktas patvirtinimas po klausimo „ar tikrai siūlote?“) yra pačios pareiškėjos aktyviais veiksmais išreikštas elgesys. Aplinkybė, kad varžytynių sistemos loguose nėra galimybės nustatyti, ar buvo pareiškėjai parodytas langelis „jūsų siūloma kaina ženkliai viršija Didžiausią pasiūlytą kainą“, nesudaro pagrindo situaciją vertinti kitaip, nes pareiškėja pati pasirinko tokį varžytynėse dalyvavimo būdą – kai siūloma kaina yra paties varžytynių dalyvio įrašoma ranka (Aprašo 26 p.), o ne dalyvavimą nustačius automatinį statymą (Aprašo 27 p.) ar pasitelkus į pagalbą specialistus. Apeliantės atstovas suvedė kainą ranka ir du kartus ją patvirtino. Netgi pripažinus apeliantės veiksmus suvedant duomenis, o po to juos patvirtinant klaida, tai negali būti pripažinta objektyvaus pobūdžio aplinkybe, kadangi tokiu atveju apeliantės veiksmus nulėmė neatidus jos stebimos informacijos įvertinimas, sukėlęs klaidą, kuri pati yra vien tik apeliantės (todėl išskirtinai subjektyvaus) santykio su tikrove pasekmė.

12234.

123Apeliantės nurodyta suklydimo aplinkybė neeliminuoja jos atsakomybės prieš varžytynių organizatorių, atitinkamai, kiti varžytynių dalyviai neturi prisiimti neigiamų pasekmių dėl apeliantės klaidos. Todėl pasirinkusi tokį dalyvavimo varžytynėse būdą, kai rankiniu būdu yra įrašoma siūloma kaina, apeliantė prisiėmė riziką už savo varžytynių metu atliktus kainos siūlymus. Bankroto administratorius, informuotas, kad varžytynės pasibaigė ir žinomas didžiausią kainą pasiūlęs asmuo, neturėjo pagrindo įvykusių varžytynių atšaukti.

12435.

125Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad net ir apeliantės nurodoma aplinkybė – elektroninių varžytynių sistemos trūkumas, dėl kurio didesnį negu 20 procentų kainos padidinimą atlikęs varžytynių dalyvis nėra įspėjamas, negali būti pakankamas pagrindas atšaukti įvykusias varžytynes, o visos tokio kainos padidinimo pasekmes negali tekti varžytynių organizatoriui, skolininkui ir kreditoriui (kreditoriams).

12636.

127Atitinkamai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė byloje esančius duomenis, aptarė varžytynių metu sistemoje egzistuojančius žingsnius, įvertino ieškovo atliktų kainos kėlimų blokų sudėtines dalis, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti apelianto pozicijai, kad teismas nepakankamai ištyrė byloje esančius įrodymus ar priėmė nemotyvuotą sprendimą. Dėl varžytynių atšaukimo galimumo ir bankroto administratoriaus sprendimo Dėl elektroninių varžytynių pripažinimo neįvykusiomis pripažinimo negaliojančiu

12837.

129Pareiškėja apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo bylą, kadangi neišsprendė pareiškėjos reikalavimo dėl BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“ 2019 m. kovo 25 d. sprendimo „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ pripažinimo negaliojančiu. Pareiškėjos vertinimu bankroto administratorius, kaip varžytynių organizatorius, turėjo teisę ir pasibaigus varžytynėms jas atšaukti.

13038.

131Aprašo 37 punkte numatyta, kad varžytynių laimėtojas per 10 dienų, o jeigu turtas parduotas už ne mažesnę kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų sumą, – per 30 dienų nuo įvykusių varžytynių pabaigos privalo į Aprašo 11 punkte nurodytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi turto pardavimo kainos ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Aprašo 44.3 punkte numatyta, jog varžytynės laikomos neįvykusiomis, jeigu varžytynių laimėtojas per Aprašo 37 punkte nurodytą terminą nesumokėjo visos turto pardavimo kainos arba paaiškėjo, kad jis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse.

13239.

133Aprašo 39 punkte numatyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali ar negalėjo būti vykdomos, varžytynių vykdytojas paskelbtas varžytynes nedelsdamas atšaukia per ĮRBIS naudotojo sąsają specialiojoje interneto svetainėje.

13440.

135Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantė per Aprašo 37 punkte numatytą terminą pinigų sumos, kuri lygi turto pardavimo kainos ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui, į Aprašo 11 punkte nurodytą kredito mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą, nesumokėjo. To neneigia ir pati apeliantė. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad varžytynių metu nebuvo sistemos trikdžių galėjusių daryti įtaką UAB „Radvilų namai“ kainos statymams, taip pat tai, kad UAB „Radvilų namai“ atlikti kainos kėlimo veiksmai buvo subjektyvaus pobūdžio (išreikšti UAB „Radvilų namai“ atstovo aktyviais veiksmais), dėl ko varžytynių atšaukimas nebuvo galimas, kaip tai numatyta Aprašo 39 punkte, pagrįstai netenkino pareiškėjos reikalavimo BUAB „Primadis“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo grupė“ 2019 m. kovo 25 d. sprendimą „Dėl elektroninių varžytynių Nr. 166770 pripažinimo neįvykusiomis“ pripažinti negaliojančiu. Tai, kad teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje atskirai neišskyrė netenkinamų reikalavimų, o atmetė ieškinį visa apimtimi, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas netyrė varžytynių atšaukimo ar jų pripažinimo neįvykusiomis sąlygų.

13641.

137Nors apeliantė nurodo, kad gali būti atšaukiamos ir įvykusios varžytynės, pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad varžytynių dalyvio suklydimas negali būti laikoma objektyvia priežastimi, dėl kurios gali būti atšaukiamos varžytynės.

13842.

139Iš byloje esančio apeliantės rašto BUAB „Primadis“ bankroto administratoriui (t. 1, b. l. 121) matyti, kad ji kreipėsi dėl varžytynių atšaukimo. Tačiau, bankroto administratorius, nenustatęs, kad egzistuoja aplinkybės numatytos Aprašo 39 punkte (žr. nutarties 32 – 34 punktus), neturėjo teisės savarankiškai nuspręsti dėl varžytynių atšaukimo, dėl ko sprendimas jas pripažinti neįvykusiomis Aprašo 45 punkto pagrindu yra pagrįstas ir teisėtas. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

14043.

141Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar Aprašo 45 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad Aprašo 44.3 punkte nurodytu atveju varžytynių dalyvio sumokėtas dalyvio mokestis visais atvejais nėra grąžinamas didžiausią kainą pasiūliusiam varžytynių dalyviui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams. Savo prašymą grindė tuo, kad skundžiamas teismo sprendimas sukuria situaciją, kai neteisėtai ir nepagrįstai 166 782 Eur suma praturtėjo niekaip su ieškove nesusiję asmenys – atsakovių kreditoriai. Apeliantės vertinimu Aprašo nuostatos įtvirtina galimybę nepagrįstam praturtėjimui. Apeliantės nuomone, tokia situacija neatitinka konstitucinių nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos bei teisingumo ir teisinės valstybės principų, o sąžiningumo principas įpareigoja teismą ginti sąžiningo asmens interesus.

14244.

143Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta teismo pareiga, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Teismas byloje iškilusį (ar bylos šalies iškeltą) klausimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą sprendžia savo nuožiūra, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes. Įstatyme nustatytas tik vienas pagrindas, kada teismas privalo kreiptis: kai teismui konkrečioje byloje kyla pagrįstų abejonių dėl taikytino įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-314-378/2017 57 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime išaiškinta, kad pagal Konstituciją bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtas specializuotas teismas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis su prašymu ištirti ir spręsti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne bet kuris Vyriausybės aktas (jo dalis), bet tik tas, kuris turi būti taikomas atitinkamoje teismo nagrinėjamoje byloje.

14445.

145Apeliantės prašymas kreiptis į Konstitucinį teismą iš esmės yra grindžiamas nesutikimu, kad jos sumokėtas varžytynių žyminis mokestis, pripažinus varžytynes neįvykusiomis, bus perduotas bankrutuojančios įmonės kreditoriams dėl kurios turto įsigijimo varžytynėse apeliantė dalyvavo. Apeliantės argumentai, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai dėl UAB „Radvilų namai“ sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio nepagrįstai praturtės yra nepagrįsti. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis bendru atveju gali ne tik neįgyti galimybių didesne dalimi patenkinti savo reikalavimus, bet ir patirti nuostolius dėl vėlesnio turto pardavimo kitose varžytynėse už mažesnę kainą arba dėl padidėjusių administravimo išlaidų ar turto nuvertėjimo – pasekmių, kurias gali sukelti dėl varžytynių atšaukimo užtęstas bankroto procesas. Todėl apeliacinio teismo teisėjų kolegijai nekilus abejonių dėl Aprašo 45 punkto atitikimo Konstitucijai, apeliantės prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą jos nurodytais argumentais yra netenkinamas.

14646.

147Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimas, kuriuo UAB „Radvilų namai“ ieškinys buvo atmestas visa apimtimi, iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Atitinkamai, apeliantės UAB „Radvilų namai“ apeliacinis skundas yra atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

148Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

149Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Radvilų rūmai“... 6. 2.... 7. Teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad ji 2019 m. vasario 21 d. dalyvavo varžytynėse Nr.... 10. 4.... 11. Ieškovė savo atliktą siūlymo klaidą grindė varžytynių sistemos... 12. 5.... 13. Ieškovės vertinimu, esant šioms aplinkybėms, UAB „Bankrotų... 14. 6.... 15. Ieškovė prašė teismą atsižvelgti į teismų suformuotą praktiką taikant... 16. 7.... 17. 2019 m. gegužės 9 d. ieškovė, tikslindama ieškinį, nurodė, kad iš... 18. 8.... 19. Atsakovė BUAB „Primadis“, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašė... 20. 9.... 21. Atsakovė pažymėjo, kad įvykusių varžytynių negalima atšaukti nes... 22. 10.... 23. Atsakovė pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką nesant įrodymų,... 24. 11.... 25. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ prašė bylą spręsti teismo... 26. 12.... 27. VĮ „Registrų centras“ atkreipė dėmesį, jog ieškovė ieškiniu... 28. 13.... 29. Trečiasis asmuo UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime į ieškovės skundą... 30. 14.... 31. UAB „Švarus pasaulis“ atsiliepime paaiškino, kad kaip ir ieškovė... 32. 15.... 33. UAB „Švarus pasaulis“ vertinimu, atsižvelgus į tai, kad buvusių... 34. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 35. 16.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė... 37. 17.... 38. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatavo, kad yra neįrodytas... 39. 18.... 40. Teismas, vadovaudamasis VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu ir kartu su juo... 41. 19.... 42. Teismas konstatavo, kad ieškovės padaryta elgesio klaida kainos kėlimo metu... 43. III. Apeliacinio skundo argumentai... 44. 20.... 45. Apeliantė UAB „Radvilų namai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 46. 20.1.... 47. Teismas visiškai nepasisakė dėl byloje dalyvaujančio trečiojo asmens UAB... 48. 20.2.... 49. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė trečiojo asmens VĮ... 50. 20.3.... 51. Teismas sprendime neįvertino VĮ „Registrų centras“ 2019 m. gegužės 8... 52. 20.4.... 53. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad po varžytynių pabaigos jų... 54. 20.5.... 55. Vadovaujantis Aprašo 39 straipsniu, bankroto administratorius turėjo pareigą... 56. 20.6.... 57. Šioje byloje nėra pagrindo taikyti CPK 703 (antstolio teisė atšaukti... 58. 20.7.... 59. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos atžvilgiu... 60. 20.8.... 61. Apeliantė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 62. 20.9.... 63. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės ieškinio reikalavimo... 64. 21.... 65. BUAB „Primadis“ bankroto administratorius atsiliepime į UAB „Radvilų... 66. 21.1.... 67. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl visų... 68. 21.2.... 69. Teismas pagrįstai nesivadovavo 2019 m, kovo 8 d. VĮ „Registrų centras“... 70. 21.3.... 71. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškovės klaidos... 72. 21.4.... 73. Apeliantė neteisingai interpretuoja skundžiamo sprendimo dalį, kurioje... 74. 21.5.... 75. Varžytynių vykdymo procedūra, nepriklausomai nuo to, ar vykdoma antstolio,... 76. 21.6.... 77. Ieškovės padaryta klaida laikytina objektyvia aplinkybe, kuri patenka į... 78. 21.7.... 79. Antstolio ir bankroto administratoriaus vykdomų varžytynių procedūros yra... 80. 21.8.... 81. Byloje nesant duomenų, kad būtų nustatyti kokie nors varžytynių sistemos... 82. 21.9.... 83. Apeliantė teigdama, kad atsakovės neteisėtai ir nepagrįstai praturtėjo,... 84. 21.10.... 85. Apeliantės prašymas sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos... 86. 21.11.... 87. Vien ta aplinkybė, kad teismas skundžiamame sprendime tiesiogiai nepasisakė... 88. 22.... 89. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 90. 22.1.... 91. Apeliantės akcentuojama trečiojo asmens UAB „Švarus pasaulis“ išsakyta... 92. 22.2.... 93. Aplinkybė, kad teismas nė vienam iš įrodymų neteikė prioriteto, bet... 94. 22.3.... 95. Ieškovė apeliaciniame skunde iškraipo bylos aplinkybes sau palankia linkme.... 96. 22.4.... 97. Nesutikdama su specialių žinių turinčių VĮ „Registrų centras“... 98. 22.5.... 99. Trečiasis asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas sprendime įvertino... 100. 23.... 101. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 102. 24.... 103. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 yra... 104. 25.... 105. Apeliantė UAB „Radvilų namai“ 2019 m. vasario 21 d. dalyvavo... 106. 26.... 107. Ieškovė apeliaciniame skunde iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos... 108. 27.... 109. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių... 110. 28.... 111. Taigi, iš aptartos teismų praktikos yra aišku, kad įrodinėjimo pareiga... 112. 29.... 113. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su VĮ „Registrų... 114. 30.... 115. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas VĮ „Registrų... 116. 31.... 117. Varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina tampa didžiausiu kainos pasiūlymu nuo... 118. 32.... 119. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad santykinai per aukštos kainos... 120. 33.... 121. Apeliantė teigė, kad byloje nebuvo nagrinėjama ieškovės nurodyta... 122. 34.... 123. Apeliantės nurodyta suklydimo aplinkybė neeliminuoja jos atsakomybės prieš... 124. 35.... 125. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad net... 126. 36.... 127. Atitinkamai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 128. 37.... 129. Pareiškėja apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 130. 38.... 131. Aprašo 37 punkte numatyta, kad varžytynių laimėtojas per 10 dienų, o jeigu... 132. 39.... 133. Aprašo 39 punkte numatyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto... 134. 40.... 135. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantė per Aprašo 37 punkte... 136. 41.... 137. Nors apeliantė nurodo, kad gali būti atšaukiamos ir įvykusios varžytynės,... 138. 42.... 139. Iš byloje esančio apeliantės rašto BUAB „Primadis“ bankroto... 140. 43.... 141. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos... 142. 44.... 143. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra... 144. 45.... 145. Apeliantės prašymas kreiptis į Konstitucinį teismą iš esmės yra... 146. 46.... 147. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 148. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 149. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti...