Byla 2A-901-390/2013
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio ( pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Lozoraitytės ir Rūtos Palubinskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“, Lietuvoje veikiančios per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą ir trečiojo asmens UAB „Dujų sfera“ apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6310-713/2012 pagal AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje UAB „Dujų sfera“, dėl išmokėtų sumų grąžinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4AAS „Gjensidige Baltic“ patikslintu ieškiniu, prašė iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos priteisti išmokėtą garantiją 2944,10 Lt; 6% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-05-22 UAB „Dujų sfera“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracija sudarė Detaliojo plano rengimo sutartį Nr. DS/2006/09T/S1-264, pagal kurią UAB „Dujų sfera“ įsipareigojo laikantis sutartyje numatytų terminų ir tvarkos parengti detalųjį planą teritorijai tarp Savanorių g. ir Žemaitės al., Kretingoje, o atsakovė įsipareigojo patvirtinti detalųjį planą ir už atliktą darbą sumokėti. Kadangi per sutartyje numatytą 8 mėnesių terminą UAB „Dujų sfera“ detaliojo plano neparengė, 2007-11-13 papildomu susitarimu prie 2006-05-22 detaliojo plano rengimo sutarties Nr. DS/2006/09T/S1-264, atsakovė su UAB „Dujų sfera“ susitarė pratęsti darbų terminą 7 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos iki 2008-06-13. UAB „Dujų sfera“ savo sutartinę civilinę atsakomybę laikotarpiu nuo 2007-11-23 iki 2008-06-13 apdraudė ADB „Reso Europa“. 2007-11-23 draudikas ADB „Reso Europa“ trečiajam asmeniui išdavė draudimo laidavimo raštą Nr. SPL 003831, galiojantį nuo 2007-11-23 iki 2008-07-03, įsipareigodama išmokėti 2944,10 Lt draudimo išmoką garantijos gavėjai atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, jeigu UAB „Dujų sfera“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys savo prievoles pagal 2007-11-13 papildomą susitarimą prie 2006-05-22 Detaliojo plano rengimo sutarties Nr. DS/2006/09T/S1-264, neparengs detaliojo plano per papildomu susitarimu nustatytą 7 mėnesių terminą. ADB „Reso Europa“ išmokėjo atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, 2944,10 Lt pagal atsakovės 2008-06-20 d. raštą. Rašte buvo nurodyta, jog UAB „Dujų sfera“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Ieškovės nuomone, draudimo suma buvo išmokėta neteisėtai, neturint teisinio pagrindo, kadangi trečiasis asmuo sutartinius įsipareigojimus per pratęstą terminą įvykdė. Dėl to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės nepagrįstai išmokėtus 2944,10 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad UAB „Dujų sfera“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas ADB „Reso Europa“ išduotu laidavimo raštu Nr. SPL 003831, galiojusiu nuo 2007-11-13 iki 2008-07-03, kuriuo įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką 2944,10 Lt garantijos gavėjui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, pagal 2007-11-13 papildomą susitarimą Nr. prie 2006-05-22 Detaliojo plano rengimo sutarties Nr. DS/2006/09T/S1-264, jei draudėjas UAB „Dujų sfera“ neparengs Detaliojo plano per papildomu susitarimu nustatytą terminą 7 mėnesius, t.y. per laikotarpį nuo 2007-11-13 iki 2008-06-13. Konstatavo, kad trečiasis asmuo detaliojo plano per šį laikotarpį neparengė, atliktas darbas atsakovei perduotas tik 2010-08-09 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2010/01 ir patvirtintas 2010-05-27 sprendimu Nr. T2-244 „Dėl Kretingos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai - Palanga kelio detaliojo plano patvirtinimo“. UAB „Dujų sfera“ privalėjo atlikti darbus pagal planavimo organizatoriaus pateiktas planavimo sąlygas ir užduotis. Byloje nenustatyta, jog būtų buvę kliūčių, dėl kurių nebūtų galima atlikti darbų nustatytu terminu; nenustatyta, kad UAB „Dujų sfera“ būtų pranešusi apie tai, jog negalima vykdyti sutarties. Teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai kreipėsi dėl garantijos išmokėjimo, kadangi buvo pažeista Sutarties 5.1.4 punkto ir 4.1 punkto nuostatos. Trečiojo asmens nurodyta aplinkybė, kad ji negalėjo atlikti darbų dėl to, jog vyko teisminiai procesai, yra nepagrįsta ir ne esminė, kadangi ji turėjo vadovautis užsakovo Kretingos rajono administracijos pateikta užduotimi ir 2007-10-17 raštu Nr. (13.3) D3-4190, kuriuo buvo reikalaujama atlikti darbus ir parengti Detalųjį planą nustatytais terminais (LITEKO duomenimis, byla dėl juridinio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo Kretingos rajono teisme civilinėje byloje Nr. 2-609-206/2006, kuri baigta 2008-06-02 Lietuvos Aukščiausiajam teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2008). Teismas pažymėjo, kad draudikui, kaip juridiniam asmeniui, vykdančiam profesinę veiklą yra taikomi didesni reikalavimai nei asmeniui nevykdančiam tokios veiklos, todėl kaip draudimo srities specialistas turėjo įvertinti visas garantijos išmokėjimo sąlygas, o nusprendęs išmokėti garantinę sumą – prisiimti visą atsakomybę. Teismas atsisakė priimti atsakovės prašymą, pareikštą baigiamųjų kalbų metu, dėl ieškinio senaties termino taikymo, kadangi jis nenagrinėtas posėdžio metu. UAB „Dujų sfera“ prašymo dėl 544,50 Lt advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimą netenkino, kadangi trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Dujų sfera“ įstojo į bylą ieškovės pusėje.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 9 d. papildomu sprendimu priteisė UAB „Dujų sfera“ iš ieškovės 3025 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad UAB „Dujų sfera“ buvo nepriteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimą į pradinį ieškinį, kuris buvo pareikštas UAB „Dujų sfera“ kaip atsakovei.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

9Apeliaciniu skundu ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą patenkinant ieškovo ieškinį arba panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013-01-09 papildomą sprendimą dalyje dėl 3025,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nepriteisiant atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

10Draudimo laidavimo sutartyje Nr. SPL003831 numatyta, jog draudimo objektas - turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl sutartinių prievolių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Vadovaujantis Sutartinės civilinės atsakomybės laidavimo draudimo taisyklių Nr. 021 (kurios neatsiejamos nuo sutarties SLP003831), 3.4. p. - sutartyje su garantijos gavėju apibrėžtos baudos, netesybos bei sankcijos dėl draudėjo prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo laikomos draudimo objektu tik tuomet, jei tai numatyta draudimo sutartyje. Šių taisyklių 2.1. p. sakoma, kad sutartinė civilinė atsakomybė - tai draudėjo civilinė atsakomybė, kylanti iš sudarytų sutarčių prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, o taisyklių 11.3 p. sakoma, kad draudimo išmoka yra lygi padarytai žalai. 2008-06-16 atsakovės raštu ieškovui prašoma išmokėti draudimo išmoką dėl darbų rengimo termino pažeidimo. Kadangi ieškovė draudimo išmokos prašė Detaliojo plano rengimo sutarties Nr. DS/2006/09T/S1264 5.1. p. pagrindu, o neįrodinėjo padarytos žalos - akivaizdu, jog pagal Sutartinės civilinės atsakomybės laidavimo draudimo taisykles Nr. 021, toks sutarties pažeidimas neturėjo būti pripažintas draudžiamuoju įvykiu.

11Skaičiuojant draudimo išmoką, reikia paskaičiuoti, kokia sutartinė atsakomybė kyla trečiajam asmeniui. Detaliojo plano rengimo sutartimi Nr. DS/2006/09T/S1264 5.1.2. p. plano rengėjas už kiekvieną uždelstą dieną įsipareigojo atsakovei mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo 40061 Lt sumos ir 1000 Lt baudą už kiekvieną praterminuotą darbo savaitę. Darbų atlikimo terminas pasibaigė 2008-06-13, o 2008-06-16 atsakovė raštu kreipėsi į ieškovę, prašydama išmokėti draudimo išmoką, taigi ieškovė skaičiuodamas draudimo išmoką turėjo atsižvelgti, kokia sutartinė atsakomybė kyla pagal Detaliojo plano rengimo sutartį Nr. DS/2006/09T/S1264 2008-06-16 dienai. Kadangi nuo 2008-06-13 iki 2008-06-16 yra 3 dienos, tai draudimo išmoka turėjo būti lygi 48,07 Lt. (40061 Lt * 0,04 proc * 3 d.). Kadangi ieškovė atsakovei nepagrįstai išmokėjo 2944,10 Lt, vietoje 48,07 Lt - vadinasi atsakovė nepagrįstai praturtėjo 2896,03 Lt sumai.

12Papildomas terminas trečiajam asmeniui darbų atlikimui iki 2008-06-13 buvo pratęstas 2008-09-11 papildomu susitarimu. Kadangi šis terminas buvo pratęstas, vadinasi trečiajam asmeniui nekilo atsakomybė už šio termino pažeidimą, o draudimo išmoka išmokėta nepagrįstai. Aplinkybė, kad ieškovė išmokėdamas draudimo išmoką veikė kaip draudimo srities specialistas, neeliminuoja jos teisės susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas, o atsakovei nesuteikia teisės nepagrįstai praturtėti, kadangi toks aiškinimas prasilenktų su pamatiniais teisės principais.

13Vadovaujantis LR CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Šiose rekomendacijose nustatyta, jog už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį mokamas 3 minimalių mėnesinių algų dydžio užmokestis. Kadangi minimali mėnesinė alga 2012 metais buvo 800 Lt, teismo posėdžiuose trečiasis asmuo advokato atstovaujamas praktiškai nebuvo, byla nėra sudėtinga, manytina, jog pirmosios instancijos teismas trečiojo asmens naudai iš ieškovo priteisė nepagrįstai dideles bylinėjimosi išlaidas. Prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų buvo pateikti tik pirmosios instancijos teismui, ieškovė nebuvo su jais susipažinusi, kas prasilenkia su LR CPK 113 str. įtvirtintomis nuostatomis. Nesutinka su trečiojo asmens argumentais, jog jis byloje dalyvavo ne ieškovo pusėje, kadangi nuo pat bylos iškėlimo teisme UAB „Dujų sfera“ nuosekliai tvirtino, jog draudimo išmoka buvo išmokėta nepagrįstai ir yra susigrąžintina iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos, kas sutapo su ieškovės pozicija patikslinus ieškinį. Vadovaujantis LR CK 6.81 str. - kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, kas dar kartą patvirtina aukščiau išsakytus teiginius. Kadangi trečiasis asmuo veikė byloje ieškovės pusėje - atmetus ieškinį, jo bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteisiamos.

14Apeliaciniais skundais trečiasis asmuo UAB „Dujų sfera“ prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-12 sprendimą ir priteisti iš ieškovės trečiajam asmeniui 544,50 Lt išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; pakeisti 2013-01-09 papildomą sprendimą ir priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovės 544,50 Lt išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniai skundai grindžiami šiais argumentais:

15Teismas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo įstojo į bylą ieškovės pusėje ir todėl laikė, kad yra pagrindas nepriteisti iš ieškovės trečiojo asmens patirtas išlaidas. UAB „Dujų sfera“ pati neįstojo į procesą trečiuoju asmeniu, tuo labiau neįstojo ieškovės pusėje. Šioje byloje ieškovė iš pradžių pateikė ieškinį UAB „Dujų sfera“, t.y. ji byloje iš pradžių buvo įtraukta atsakove, turinčia visiškai priešingą interesą nei ieškovė. Vėliau ieškovė atsakovę UAB „Dujų sfera“ pakeitė atsakove Kauno rajono savivaldybės administracija. Ieškovės prašymą dėl atsakovės pakeitimo teismas tenkino 2012-06-19 nutartimi, kuria taip pat nutarė UAB „Dujų sfera“ laikyti trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. UAB „Dujų sfera“ laikėsi pozicijos, kad neteisėtai elgėsi tiek ieškovė tiek atsakovė, todėl UAB „Dujų sfera“ nebuvo nei ieškovės nei atsakovės pusėje.

16Teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė atsižvelgdamas į trečiojo asmens išsakytą nuomonę. Teismų praktikoje trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja tiesiog jo dalyvavimas procese, nepriklausomai nuo jo išreikštos nuomonės (LAT 2005-12-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-580/2005; 2006-06-21 nutartis Nr. 3K-3-422/2006; 2009-10-23 nutartis Nr. 3K-3-422/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-31 nutartis Nr. 2-751/2011; Kauno apygardos teismo 2011-12-08 nutartis Nr. 2S-2467/2011). Nepriklausomai nuo to, kokia buvo trečiojo asmens nuomonė, trečiajam asmeniui iš pralaimėjusios šalies priteistinos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos, tame tarpe ir 544,50 Lt už advokato pagalbą apmokėti už atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimą.

17Papildomu sprendimu teismas atmetė UAB „Dujų sfera“ prašymą atlyginti 544,50 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimą motyvuodamas tuo, kad iki teismo sprendimo priėmimo dienos nepateikti įrodymai, kad trečiasis asmuo sumokėjo 2012-07-04 PVM sąskaitoje faktūroje PR Nr. 2012-090 nurodytą 544,50 Lt sumą. Tokie teismo motyvai nepagrįsti, nes trečiasis asmuo iki teismo sprendimo priėmimo t.y. 2012-08-10 prašymu pateikė teismui dokumentus patvirtinančius UAB „Dujų sfera“ patirtas išlaidas – pateikė 2012-07-09 mokėjimo nurodymą Nr. 215, iš kurio matyti, kad šiuo nurodymu buvo apmokėta ir 2012-07-04 PVM sąskaita faktūra PR Nr. 2012-090.

18Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovė nedalyvavo draudikui ir draudėjui pasirašant draudimo laidavimo sutartį ir jos turinys jai nebuvo žinomas. UAB „Dujų sfera“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas draudiko laidavimo raštu Nr. SPL 003831, kuriuo įsipareigota išmokėti draudimo išmoką 2944,10 Lt garantijos gavėjui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, jeigu trečiasis asmuo nevykdys arba netinkamai vykdys savo prievoles pagal sudarytą su garantijos gavėju sutartį – 2007-11-13 papildomą susitarimą prie 2006-05-22 detaliojo plano rengimo sutarties, t.y. jei neparengs detaliojo plano per papildomu susitarimu nustatytą 7 mėnesių terminą. Teismas, vadovaudamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, pagrįstai nusprendė, kad trečiasis asmuo detaliojo plano per šį laikotarpį neparengė. Tai ieškovė pripažino ieškinyje. Sutartinės civilinės atsakomybės laidavimo draudimo taisyklių Nr. 021 3.1.5 punktu atsakovė pretenziją dėl garantijos pateikė tiesiogiai draudikui. Draudikas, vykdydamas savo įsipareigojimus, priėmė pagrįstą sprendimą išmokėti 2944,10 Lt draudimo išmoką.

19Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Dujų sfera“ prašo tenkinti ieškovės apeliacinį skundą ta dalimi, kuria prašoma panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą; atmesti ieškovės apeliacinį skundą ta dalimi, kuria prašoma panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. papildomą sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

20Draudimo išmoka buvo išmokėta be teisinio pagrindo, nesant būtinų sąlygų draudimo išmokai išmokėti. Atsakovei be teisinio pagrindo buvo išmokėta maksimaliai gautina pagal laidavimo raštą Nr. SPL 003831 suma - 2944,10 Lt, kadangi pati atsakovė 2008-09-11 papildomu susitarimu Nr. 2/S1-764 prie Detaliojo plano sutarties susitarė pratęsti terminą, todėl 2944,10 Lt suma negali būti laikoma atsakovės dėl termino praleidimo patirta žala.

21Teismas netinkamai įvertino tarp trečiojo asmens ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos susiklosčiusius santykius ir Detaliojo plano rengimo sutarties Nr. DS/2006/09T/S1-264 vykdymo aplinkybes ir absoliučią reikšmę suteikė tik vienai aplinkybei-2007 m. lapkričio 13 d. papildomam susitarimui Nr. S1-772, todėl nepagrįstai padarė išvadą, kad draudimo išmoka buvo išmokėta pagrįstai. Dėl nuo trečiojo asmens nepriklausančių aplinkybių šalys kelis sykius susitarė dėl Detaliojo plano sutarties termino pratęsimo: 2007 m. lapkričio 13 d. papildomu susitarimu Nr. S1-772 prie Detaliojo plano sutarties šalys susitarė pratęsti detalaus plano rengimo darbų terminą 7 mėnesių laikotarpiui; 2008 m. rugsėjo 11 d. papildomu susitarimu Nr. 2/S1-764 prie Detaliojo plano sutarties, susitarė nustatyti detalaus plano teritorijai rengimo darbų terminą iki 2009 m. kovo 31 d. Darbų pagal Detaliojo plano sutartį atlikimo terminas buvo pratęsiamas dėl objektyvių priežasčių - ilgą laiką vyko teisminiai ginčiai, dėl kurių buvo sustabdytas detalaus plano rengimas.

222010 m. gegužės 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-244 Dėl Klaipėdos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai - Palanga kelio detaliojo plano tvirtinimo, o 2010 m. rugpjūčio 9 d. buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2010/01, kuriuo atsakovei buvo perduotas darbas. Detaliojo plano sutarties 8 p. yra nurodyta, kad sutarties objektas laikomas įvykdytu, jeigu detalieji planai yra patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, 9 p. - sutartinis darbas laikomas Planavimo organizatoriaus priimtu, jei abi šalys (planavimo organizatorius ir plano rengėjas) pasirašo užbaigto sutartinio darbo perdavimo-priėmimo aktą. Abu šie įvykiai yra įvykę, taigi tuo pačiu atsakovė pripažino, kad prievolė pagal Detaliojo plano sutartį yra įvykdyta tinkamai. Vadovaujantis Sutartinės civilinės atsakomybės laidavimo draudimo taisyklių 4.1. punktu draudiminiu įvykiu yra laikomas draudėjo sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimas prieš draudimo polise nurodytą garantijos gavėją dėl to, kad draudėjas pagal sudarytą su minėtu garantijos gavėju sutartį neįvykdė arba netinkamai įvykdė savo prievoles. Nagrinėjamu atveju, tai reiškia, kad tik konstatavus, kad trečiasis asmuo neparengė detalaus plano ieškovei atsirastų pareigą išmokėti draudimo išmoką.

23Tarp atsakovės ir trečiojo asmens 2008-09-11 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2/S 1-764, kuriuo šalys susitarė, kad pasibaigus 2007-11-13 terminui, šalys nustato naują terminą iki 2009-03-31. Šis papildomas susitarimas turi būti aiškinamas, kaip šalių susitarimas terminą pratęsti. Kadangi šalys susitarė laisva valia terminą pratęsti, nei trečiajam asmeniui, nei ieškovei neatsirado atsakomybė dėl termino praleidimo.

24Teismas neatsižvelgė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta dalinė (sąlyginė) garantija, pagal kurią draudėjui (trečiajam asmeniui) neįvykdžius savo prievolės garantijos gavėjui (atsakovei) ar ją įvykdžius netinkamai, garantijos gavėjas (atsakovė) pretenziją dėl nuostolių atlyginimo pateikia draudėjui (trečiajam asmeniui), o pastarajam neatlyginus garantijos gavėjo patirtų nuostolių, atsiradus draudėjui nevykdant ar netinkamai vykdant prievolę, garantijos gavėjas pretenziją dėl nuostolių atlyginimo pateikia draudikui (ieškovei) (Draudimo taisyklių 3.5.2 p.). Šiuo atveju atsakovė nesikreipė į trečiąjį asmenį dėl garantijos išmokėjimo, taip pat nepateikė jokių pagrįstų įrodymų dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir ieškovei.

25Atsakovės veiksmai, kai jai tapo jau 2008-06-02 žinoma, kad teisminis ginčas, dėl kurio buvo sustabdyti detalaus planavimo darbai, pasibaigė ir apie tai trečiasis asmuo buvo informuotas tik 2008-06-25 raštu, nesuderinami su CK 6.38, 6.200 straipsniuose įtvirtinta šalių pareiga bendradarbiauti, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu. Akivaizdu, kad trečiasis asmuo negali būti atsakingas už termino praleidimą ir todėl negali būti laikoma, kad prievolė pagal detalaus plano sutartį buvo pažeista.

26Laidavimo rašte Nr. SPL 003831 yra nurodyta, kad draudikas (ieškovė) įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui (atsakovei) draudimo išmoką, ne didesnę nei draudimo suma - 2994,10 Lt. Laidavimo raštu šalys nesusitarė dėl konkrečios draudimo išmokos sumos, todėl maksimalios sumos išmokėjimas, neanalizuojant to fakto, kad atsakovė pati sutiko dėl termino pratęsimo, yra nepagrįstas.

27Trečiasis asmuo nesutinka su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, kad UAB „Dujų sfera“ naudai bylinėjimo išlaidos neturėjo būti priteistos, nes trečiasis asmuo nuo pat bylos iškėlimo buvo ieškovės pusėje. Savo pozicijai pagrįsti išdėsto analogiškus UAB „Dujų sfera“ apeliaciniuose skunduose pateiktus argumentus.

28Kitų atsiliepimų negauta.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

30Apeliaciniai skundai tenkintini.

31Ieškovė faktiškai savo apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad apylinkės teismas atmesdamas ieškinį neteisingai aiškino materialinės teisės normas ir atėmė ieškovui teisę iš atsakovės susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas. Apeliantės įsitikinimu, atsakovė nesutikdama grąžinti neteisėtai jai pervestas pinigines lėšas yra nepagrįstai praturtėjusi ieškovės sąskaita.

32Trečiasis asmuo savo apeliacinį skundą grindžia neteisingu bylinėjimosi išlaidų priteisimu.

33Nagrinėjamoje byloje ieškovė savo pareikštu ieškiniu atsakovei prašė priteisti 2944,10 Lt išmokėtą garantiją bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė savo patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2006 m. gegužės 22 d. trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė detaliojo plano rengimo sutartį Nr. D S/2006/09T/S1-264, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo laikantis sutartyje numatytų terminų ir tvarkos parengti detalųjį planą teritorijai tarp Savanorių g. ir Žemaitės al., Kretingoje, o atsakovė įsipareigojo patvirtinti detalųjį planą ir už atliktą darbą sumokėti. 2007 m. lapkričio 13 d. papildomu susitarimu prie paminėtos sutarties atsakovė ir trečiasis asmuo sutarė darbų priėmimo terminą pratęsti 7 mėnesiams, skaičiuojant nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos. 2007 m. lapkričio 23 d. A D B „Reso Europa“ (šiuo metu jos teises ir pareigas perėmusi ieškovė) trečiajam asmeniui išdavė draudimo laidavimo raštą Nr. SPL 003831, kuriuo įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką 2944,10 Lt garantijos davėjui atsakovei, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys arba netinkamai įvykdys savo prievoles pagal papildomą susitarimą. Ieškovė 2008 m. birželio 20 d. gavo atsakovės raštą dėl sutarties vykdymo laidavimo, kuriuo buvo prašoma išmokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir ieškovė 2944,10 Lt išmokėjo atsakovei. Ieškovė mano, kad papildomu susitarimu trečiajam asmeniui darbų atlikimo terminas buvo pratęstas, tai nebuvo draudžiamojo įvykio ir atsakovė gaudama 2944,10 Lt sumą iš ieškovės nepagrįstai praturtėjo.

34Nesutikdama su pareikštu ieškiniu atsakovė nurodė, kad iš ieškovės prašomą priteisti piniginę sumą gavo pagrįstai, nes trečiasis asmuo pagal sutartį uždelsė atlikti darbus ir pažeidė sutartį.

35Nagrinėjamoje byloje tarp šalių nėra ginčijama, kad ieškovė 2944, 10 Lt garantija pervedė, o atsakovė ją gavo. Tarp šalių ginčas iš esmės vyksta dėl to ar buvo atsiradęs teisinis pagrindas išmokėti garantiją pagal sudarytą sutartį.

36Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai kreipėsi dėl garantijos išmokėjimo, nes buvo pažeistos detaliojo plano rengimo sutarties 5.1.4 ir 4. 1 punktų sąlygos ir ieškovės ieškinio netenkino. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančią medžiagą bei faktines bylos aplinkybes neturi pagrindo sutikti su tokia teismo paradyta išvada ir konstatuoja, kad ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovės prisiteisti pinigines lėšas, nes yra įrodytas atsakovės nepagrįstas praturtėjimas.

37Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra savarankiška prievolės rūšis. Šiuos santykius reglamentuoja CK šeštosios knygos II dalies normos, kuriose nustatytos turto išreikalavimo taisyklės taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6. 242 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2008). Nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas nurodytų sąlygų nenustatė nors privalėjo jas nustatyti ir priimdamas sprendimą netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas.

38Kaip jau buvo minėta, kad 2006 m. gegužės 22 d. trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė detaliojo plano rengimo sutartį Nr. D S/2006/09T/S1-264, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo laikantis sutartyje numatytų terminų ir tvarkos parengti detalųjį planą teritorijai tarp Savanorių g. ir Žemaitės al., Kretingoje, o atsakovė įsipareigojo patvirtinti detalųjį planą ir už atliktą darbą sumokėti. Bylos duomenys rodo, kad ištiktųjų trečiasis asmuo šioje sutartyje nurodytais terminais savo įsipareigojimų negalėjo įvykdyti ir 2007 m. lapkričio 13 d. papildomu susitarimu sutarties šalys pratęsė sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminą septynių mėnesių laikotarpiui ir nustatė naują terminą darbams atlikti, terminą skaičiuojant nuo papildomo susitarimo pasirašymo t. y. iki 2008 m. birželio 13 d. 2008 m. rugsėjo 11 d. papildomu susitarimu šalys pratęsė sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminą iki 2009-03-31, plano rengėjui įsipareigojant iki 2008-12-24 pateikti parengtą detalųjį planą tikrinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutarties šalys atlikdamos tokius veiksmus pakeitė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, todėl pagrįstai apeliantės apeliaciniame skunde akcentuojama, jog trečiajam asmeniui negali kilti atsakomybė už sutartinių terminų pažeidimus. Taigi, ieškovei neatsiranda pareiga mokėti garantinę išmoką pagal išduotą laidavimo raštą Nr. S P L 003831. Byloje neginčijama, kad atsakovei 2944,10 Lt piniginės lėšos buvo pervestos. Atsižvelgiant į tokias nustatytas ir reikšmingas bylai aplinkybes yra teisinis pagrindas pripažinti, kad atsakovė ieškovės minėtomis piniginėmis lėšomis naudojasi be teisėto pagrindo ir spręsti klausimą dėl ieškovei piniginių lėšų grąžinimo (CK 6. 242 straipsnio 1 dalis).

39Bylos šalys nėra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, todėl remiantis CK 6. 37, C K 6. 210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės praleidusios terminą įvykdyti piniginę prievolę priteistinos tik 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

40Teisėjų kolegija nagrinėdama bylą atkreipia dėmesį, kad pažeistas civilines teises teismas gina įstatymų nustatyta tvarka ir būdais, neviršydamas savo kompetencijos bei nepažeisdamas civilinių teisių įgyvendinimo ir gynybos dispozityviškumo principo (CK 1. 137, 1. 138 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra pažymėta, kad dispozityviškumo ginant civilines teises principas reiškia, jog teismas negali pakeisti ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko, tačiau teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas – teismo, o ne teisminės gynybos besikreipiančio asmens pareiga. Todėl nepaisant to, ar reikalavimų juridinis pagrindas procesiniame dokumente yra nurodytas teisingai, ar neteisingai, bylą nagrinėjantis teismas ex officio privalo nuspręsti, koks įstatymas turi būti taikomas, ir jo pagrindu įvertinti teisinį reiškiamų reikalavimų pagrįstumą (CPK 265 straipsnio 1 dalis, CPK 270 str. 4 dalies 4 punktas ). Vien tai, kad pareiškimą teismui pateikęs asmuo neteisingai nurodo įstatymą, kuriuo grindžia reikalavimus, negali būti pagrindas pareikštus reikalavimus atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2009; 2009 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009).

41Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikšdama ieškinį ir jį tikslindama neteisingai išdėstė juridinį ieškinio pagrindą, tačiau faktinis ieškinio pagrindo esmė – piniginių lėšų naudojimas be teisėto pagrindo. Tai, kad ieškovė reikšdama ieškinį nurodo neteisingą juridinį pagrindą bei materialinės teisės normas, reglamentuojančias kitus civilinius santykius, nesudaro pagrindo ieškiniui atmesti.

42Esant nurodytam pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, ieškovės ieškinį patenkinti (CPK 330 straipsnis ).

43Panaikinus apylinkės teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo išspręstas tarp šalių ginčas, naikintinas papildomas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo papildomai buvo spręsti bylinėjimosi išlaidų tarp šalių ir trečiojo asmens paskirstymo klausimai ir bylinėjimosi išlaidos išspręstinos remiantis CPK 93 straipsnio 1, 4 dalių, 98 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

44Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 22 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (t. I, b. l. 4), 66 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (t. I, b. l. 91), 88 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą ( t. II, b. l. 130). Ieškinį patenkinus pilnai iš atsakovės ieškovei priteistina 176 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Trečiasis asmuo UAB „Dujų sfera“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti rengiant atsiliepimą į ieškinį (t. I, b. l. 128-129), rengimasis bylai ir atstovavimas teisme – 1210 Lt (t. I, b. l. 153-154), šios išlaidos trečiajam asmeniui turi būti atlygintos. Trečiasis asmuo taip pat nurodo, kad patyrė 544,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad prašymas dėl minėtų išlaidų priteisimo buvo pateiktas pirmosios instancijos teismui (t. II, b. l. 57). Kartu su šiuo prašymu teismui pateikta PVM sąskaita faktūra serija PR Nr. 2012-090 (t. II, b. l. 59) bei 2012-06-13 mokėjimo nurodymas (t. II, b. l. 58). Iš mokėjimo nurodymo matyti, jog juo buvo apmokėta sąskaita PR Nr. 2012-081. Tik su apeliaciniu skundu teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys PVM sąskaitos faktūros serija PR Nr. 2012-090 apmokėjimą (t. II, b. l. 138). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog trečiojo asmens prašymas dėl 544,50 Lt sumos priteisimo pateiktas nesilaikant CPK 98 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, tačiau įvertinus jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 544,50 Lt suma sumokėta iki teismui priimant sprendimą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais (CK 1.5 str. 4 d.) spręstina, jog šios išlaidos trečiajam asmeniui turi būti atlygintos. Atžvelgiant į tai, kad 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti rengiant atsiliepimą į ieškinį susidarė ieškovei reikalavimą dėl nepagrįstai išmokėtų sumų priteisimo pareiškus UAB „Dujų sfera“, t.y. iki ieškovei pateikiant patikslintą ieškinį, kuriuo reikalavimas reiškiamas ne UAB „Dujų sfera“, o Kretingos rajono savivaldybės administracijai, spręstina, kad dėl šių išlaidų susidarymo atsakomybė tenka būtent ieškovei, kadangi pradinis ieškinys buvo pareikštas ne tam atsakovui, todėl 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti rengiant atsiliepimą į ieškinį trečiajam asmeniui priteistina iš ieškovės (CPK 93 str. 4 d., 98 str.). Likusi išlaidų suma (1754,50 Lt) priteistina iš atsakovės CPK (93 str., 98 str.).

45Apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti trečiajam asmeniui nepriteistinos, kadangi jų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str.).

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos C P K 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kolegija,

Nutarė

47Apeliacinius skundus patenkinti.

48Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. papildomą sprendimą panaikinti. Priimti naują sprendimą ir ieškovės ieškinį patenkinti.

49Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188715222 ) 2944,10 Lt pinigines lėšas, 176 Lt žyminio mokesčio ieškovei AAS „Gjensidige Baltic“ (vieningasis registro Nr. 50003210451), veikiančiai Lietuvoje per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą (kodas 300633222).

50Iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos priteisti ieškovei AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančiai Lietuvoje per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2944,10 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. birželio 15 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

51Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos 1754,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti trečiajam asmeniui UAB „Dujų sfera“ (kodas 124558566).

52Priteisti iš ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ veikiančios Lietuvoje per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti trečiajam asmeniui UAB „Dujų sfera“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. AAS „Gjensidige Baltic“ patikslintu ieškiniu, prašė iš atsakovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 9 d. papildomu sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ prašo panaikinti... 10. Draudimo laidavimo sutartyje Nr. SPL003831 numatyta, jog draudimo objektas -... 11. Skaičiuojant draudimo išmoką, reikia paskaičiuoti, kokia sutartinė... 12. Papildomas terminas trečiajam asmeniui darbų atlikimui iki 2008-06-13 buvo... 13. Vadovaujantis LR CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 14. Apeliaciniais skundais trečiasis asmuo UAB „Dujų sfera“ prašo pakeisti... 15. Teismas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo įstojo į bylą ieškovės... 16. Teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė... 17. Papildomu sprendimu teismas atmetė UAB „Dujų sfera“ prašymą atlyginti... 18. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį... 19. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Dujų... 20. Draudimo išmoka buvo išmokėta be teisinio pagrindo, nesant būtinų sąlygų... 21. Teismas netinkamai įvertino tarp trečiojo asmens ir Kretingos rajono... 22. 2010 m. gegužės 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė... 23. Tarp atsakovės ir trečiojo asmens 2008-09-11 buvo pasirašytas papildomas... 24. Teismas neatsižvelgė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta... 25. Atsakovės veiksmai, kai jai tapo jau 2008-06-02 žinoma, kad teisminis... 26. Laidavimo rašte Nr. SPL 003831 yra nurodyta, kad draudikas (ieškovė)... 27. Trečiasis asmuo nesutinka su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais,... 28. Kitų atsiliepimų negauta.... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 31. Ieškovė faktiškai savo apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad apylinkės... 32. Trečiasis asmuo savo apeliacinį skundą grindžia neteisingu bylinėjimosi... 33. Nagrinėjamoje byloje ieškovė savo pareikštu ieškiniu atsakovei prašė... 34. Nesutikdama su pareikštu ieškiniu atsakovė nurodė, kad iš ieškovės... 35. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių nėra ginčijama, kad ieškovė 2944, 10 Lt... 36. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą padarė išvadą, kad... 37. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra savarankiška prievolės... 38. Kaip jau buvo minėta, kad 2006 m. gegužės 22 d. trečiasis asmuo ir... 39. Bylos šalys nėra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, todėl... 40. Teisėjų kolegija nagrinėdama bylą atkreipia dėmesį, kad pažeistas... 41. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikšdama ieškinį ir jį tikslindama... 42. Esant nurodytam pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir... 43. Panaikinus apylinkės teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo... 44. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė šias... 45. Apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos C P K 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 47. Apeliacinius skundus patenkinti.... 48. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir Kauno... 49. Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos (kodas... 50. Iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos priteisti... 51. Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos 1754,50... 52. Priteisti iš ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ veikiančios Lietuvoje per...