Byla 2-786-180/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo F. D. (F. D.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-6312-262/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Geostatyba“ ieškinį atsakovams F. D. ir S. A. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Geostatyba“ padavė ieškinį, kuriame prašė solidariems atsakovams F. D. ir S. A. taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš jų solidariai ieškovui 1 706 846,12 Eur (5 893 398,29 Lt) žalos atlyginimo ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti reikalavimo dydžio atsakovams priklausantį turtą, nes, ieškovo įsitikinimu, ieškinio suma yra didelė, byloje egzistuoja viešasis interesas, nes ieškovas yra bankrutuojanti įmonė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi patenkino ieškovo BUAB „Geostatyba“ prašymą ir areštavo visą atsakovui F. D. ir S. A. priklausantį 1 706 846,12 eurų (5 893 398,29 Lt) vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o nesant turto – lėšas.

7Teismas sprendė, kad ginčo pobūdis lemia tai, jog šiuo atveju esminę reikšmę turi operatyvus teismo sprendimo įvykdymas, todėl svarbu, kad atsakovai turėtų turto. Be to, reikalavimo suma yra didelė, o tai padidina ieškovui tikėtinai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskirajame skunde atsakovas F. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį, kuria areštuotinas jo turtas ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Esminiai atskirojo skundo argumentai:

111. Ieškinys preliminariai nepagrįstas, tačiau teismas to nevertino. Vien aplinkybių ir įrodymų nurodymas ieškinyje dar nereiškia tikėtino ieškinio pagrindimo.

122. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos teismui įvertinus tik ieškovo argumentus. Ieškovas nesąžiningai teismui nenurodė daugelio jam žinomų ir svarbių faktinių aplinkybių, o būtent, kad jis (apeliantas F. D.) niekada nebuvo UAB „Geostatyba“ vadovu – juo buvo įregistruotas nusikalstamu būdu, pasinaudojus jo (apelianto) dar 2008 metais Lietuvoje dėl vagystės iš autobuso su kitais daiktais pavogtu kelionės pasu. Jo (apelianto) UAB „Geostatyba“ tariamo vadovo parašai buvo suklastoti. Dėl asmens dokumento vagystės bei jo neteisėtom panaudojimo atliekamas ikiteisminis tyrimas.

133. Nepagrįstai pritaikyta didelio masto ekonominio poveikio priemonė, kuri turės neigiamą įtaką jo (apelianto) gyvenimui ir veiklai Austrijoje (ten turi turizmo ir autobusų nuomos verslą), verslininko reputacijai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bankrutuojančios įmonės BUAB „Geostatyba“ bankroto administratorius prašo priteisti iš buvusių paskutiniųjų dviejų vadovų įmonei, kartu ir jos kreditoriams, padarytą žalą dėl neperduoto įmonės turto ir dokumentų ir palankiam teismo sprendimui įvykdyti prašė atsakovams taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti solidarių atsakovų turtą.

17Apeliantas (atsakovas) F. D. ginčija teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones jo atžvilgiu dėl to, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas ir teismas to nevertino, be to, nepagrindė teiginio, kad tikėtinai palankus ieškovui teismo sprendimas, neareštavus apelianto turto, gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas pasunkės. Apeliantas nurodė, kad jo pateikti įrodymai, paneigiantys buvus ieškovo vadovu, paneigia ieškinio preliminarų pagrįstumą dėl šių faktinių aplinkybių.

18Dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK nenustato kriterijų, kurių pagrindu galima būtų nuspręsti dėl byloje egzistuojančios teismo sprendimo, jei jis tikėtinai bus palankus ieškovui, neįvykdymo rizikos, todėl tai spręsti tenka teismo, įvertinus bylos faktines aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

19Teismų praktikoje yra suformuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Ieškinio kaina, sprendžiant dėl laikinųjų priemonių taikymo ar netaikymo, paprastai yra reikšminga, ir tai gali nulemti paminėtų priemonių taikymą, tačiau ieškinio kaina vis tik negali būti suabsoliutinama. Ji turi būti vertinama karu su atsakovo turtine padėtimi, jos (turtinės padėties) kitimu, atsakovo elgesiu. Be to, teismas turėtų įvertinti ar dėl tarp šalių egzistuojančių teisinių santykių galima numatyti ieškovui palankaus sprendimo tikimybę, ar dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebus pažeistas viešasis interesas.

20Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą, kas yra būtina sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neturi vertinti ieškinio pagrįstumo, nes tai atliekama išnagrinėjus bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo stadijoje, ištyrus ir įvertinus visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, teisiškai kvalifikavus šalių teisinius santyškius. Iki to momento, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertintina grėsmė, kad galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, t. y. teismas šioje stadijoje (taikant laikinąsias apsaugos priemones) nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo, o tik nustato ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos sprendžiama, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalo nustatyti tik tikimybę, kad priimtas teismo sprendimas bus palankus ieškovui, t. y. ieškinio pagrįstumą nustatyti preliminariai, įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, iš kurių teismas turi susidaryti nuomonę ar ieškovui palankus sprendimas galėtų ar negalėtų būti priimtas. Tokia preliminari išvada apsprendžia ir tokio sprendimo įvykdymo galimybę. Paminėta, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Toks vertinimas neturi prejudicinės galios kitiems teismo sprendimams nagrinėjamoje byloje. Teismų praktikoje susiformavusi nuomonė, kad nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertini ieškinio tikėtiną pagrįstumą savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB ,,Geostatyba“ ieškinys dėl žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad solidarūs atsakovai yra buvę įmonės vadovai, akcininkai, ir, įmonei iškėlus bankroto bylą, ĮBĮ nustatyta tvarka neperdavė bankroto administratoriui nei įmonės turto, nei dokumentų. Atsakovo F. D. – vadovo, pareigas ieškovas įrodinėja Juridinių asmenų registro duomenimis apie tai, kad atsakovas buvo įregistruotas šios įmonės vadovu paskutinius penkis mėnesiui nuo 2012 m lapkričio 2 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo (2013-03-13) bei atsakovo pasirašytais įmonės dokumentas. Nors pirmosios instancijos teismas neargumentavo preliminaraus ieškinio pagrįstumo, tačiau iš to, kad laikinąsias apsaugos priemone pritaikė, sprendžiama, kad tokį veiksmą atliko ir ieškovo pateiktų įrodymų dėl preliminaraus ieškinio pagrindimo pakako. Teisėjų kolegija sutinka, kad nesant kitų faktinių aplinkybių, ieškovo patektų paminėtų įrodymų ieškinio preliminarumui pagrįsti pakaktų, tačiau su atskiruoju skundu apeliantas pateikė įrodymus (policijos pažymą, duomenis apie ikiteisminį tyrimą ir kt.), ginčydamas paskyrimo vadovu faktą, neigdamas bet kokius ryšius su įmone, dėl kurių yra pagrindas suabejoti preliminariu ieškinio pagrįstumu dėl atsakovo F. D. teisėto paskyrimo įmonės vadovu. Esant tokioms nepaneigtoms faktinėms, nėra pagrindo išvadai, kad ieškinys preliminariai pagrįstas ir kad atsakovo atžvilgiu bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl nustatytų faktinių aplinkybių, neįrodžius ieškinio preliminaraus pagrindimo ir tikėtinai palankaus teismo sprendimo apelianto atžvilgiu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apelianto turtui negalimas. Be to, paminėta, kad teismas taip pat turi pareigą įvertinti atsakovo turtinę padėtį, jos (turtinės padėties) kitimą, atsakovo elgesį, t. y. duomenis apie tai, kad atsakovas (apeliantas) tikėtinai vengs vykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą ar imsis (imasi) priemonių apsunktini jo (teismo sprendimo) įvykdymą ateityje; apie atsakovo ketinimus perleisti turtą tretiesiems asmenims, jį slėpti ir pan. Iš skundžiamos teismo nutarties akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir dėl jų nepasisakė. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui tokių įrodymų nepateikė. Apeliantas nurodė, kad jis yra Austrijos pilietis, ten gyvena ir turi sėkmingą verslą. Ši aplinkybė bei tai, kad atsakovas yra nemokus, vengs vykdyti teismo sprendimą, byloje nepaneigta.

24Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, daro išvadą, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones apelianto (atsakovo F. D.) turto atžvilgiu nėra pagrindo, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos.

25Dėl proceso formos

26Apeliantas prašė atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Toks prašymas teismui neprivalomas. Dėl bylos nagrinėjimo formos teismas sprendžia pagal bylos faktines aplinkybes, būtinybę jas tirti žodinio bylos nagrinėjimo metu. Teisėjų kolegija nenustatė būtinybės nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį pakeisti.

29Panaikinti nutarties dalį, kuria areštuotas visas atsakovui F. D. (F. D., gim. 1961 m. gruodžio 23 d., gyv. Kirchenplatz 2, 3386 Hafnerbach, Austrija) priklausantis 1 706 846,12 Eur (5 893 398,29 Lt) vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, turtinės teisės, o nesant tokio turto, areštuotos lėšos iki teismo sprendimo priėmimo dienos, ir teismo nutarties dalį, kuria pavesta ieškovo pasirinktam antstoliui surasti ir areštuoti atsakovo F. D. (F. D.) turtą, turtines teises, lėšas.

30Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Geostatyba“ padavė ieškinį, kuriame prašė solidariems... 4. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi patenkino... 7. Teismas sprendė, kad ginčo pobūdis lemia tai, jog šiuo atveju esminę... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskirajame skunde atsakovas F. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Esminiai atskirojo skundo argumentai:... 11. 1. Ieškinys preliminariai nepagrįstas, tačiau teismas to nevertino. Vien... 12. 2. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos teismui įvertinus tik... 13. 3. Nepagrįstai pritaikyta didelio masto ekonominio poveikio priemonė, kuri... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bankrutuojančios įmonės BUAB „Geostatyba“ bankroto administratorius... 17. Apeliantas (atsakovas) F. D. ginčija teismo nutartį taikyti laikinąsias... 18. Dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali... 19. Teismų praktikoje yra suformuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą, kas yra būtina sprendžiant... 21. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos sprendžiama, kad teismas, taikydamas... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB ,,Geostatyba“ ieškinys dėl žalos... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl nustatytų faktinių aplinkybių,... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, daro išvadą, kad... 25. Dėl proceso formos ... 26. Apeliantas prašė atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Toks... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį pakeisti.... 29. Panaikinti nutarties dalį, kuria areštuotas visas atsakovui F. D. (F. D.,... 30. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....