Byla e2-751-302/2016
Dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra ir nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo T. P. R

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Kingalis“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. ir 2016 m. sausio 18 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. e2-3015-852/2016 pagal ieškovės Oppenhejm & Jansson A/S ieškinį atsakovei UAB „Kingalis“ dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra ir nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo T. P. R.,

Nustatė

2I. Ginčo ir pirmos instancijos teismo nutarčių esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismui pagal teismingumą buvo perduota nagrinėti civilinė byla pagal ieškovės Oppenhejm & Jansson A/S patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Kingalis“ dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra, t.y. įpareigojimo perduoti ieškovei virinimo įrenginį „Weldan“ Nr. P8000200S3057, nuostolių atlyginimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-38996-779/2015 atsakovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovei disponuoti virinimo įrenginiu „Weldan“ Nr. P8000200S3057. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi, išnagrinėjęs ieškovės Oppenhejm & Jansson A/S atskirąjį skundą, nutarė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - uždraudžiant atsakovei UAB „Kingalis“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo naudotis virinimo įrenginiu „Weldan“ Nr. P8000200S3057.

5Atsakovė ir trečiasis asmuo 2016 m. sausio 12 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti draudimą naudotis virinimo įrenginiu „Weldan“ Nr. P8000200S3057, kadangi pritaikyta priemonė yra neproporcinga.

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė. Pirmos instancijos teismo vertinimu, prašyme pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad šiuo metu byla yra nagrinėjama pagal patikslintus ieškovės ieškinio reikalavimus ir ginčo objektu yra ne tik įpareigojimas atsakovą įvykdyti prievolę natūrą (perduoti ginčo įrenginį), bet ir reikalavimas atlyginti nuostolius, kuriuos ieškovė patiria dėl to, kad atsakovė šį įrenginį naudoja savo gamybinėje veikloje ir gauna iš to neteisėtą naudą. Teismo vertinimu, laikinas ginčo įrenginio naudojimo apribojimas atsakovui yra proporcinga priemonė, kadangi užkerta galimybę didinti galimus nuostolius ir yra vienodai reikalinga tiek ieškovės, tiek atsakovės interesų apsaugai.

7Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi buvo priimtas atsakovės UAB „Kingalis“ priešieškinis, kuriuo atsakovė prašo pripažinti 2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo Oppenhejm & Jansson A/S ir atsakovo UAB „Kingalis“ niekine arba negaliojančia dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo, arba sutartį nutraukti dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo, arba sutartį modifikuoti 2.4 punkte nustatant, kad „suvirinimo įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 kaina yra 68 500 EUR“, 2.1 punkte nurodant, kad „įrangos pirkimo kaina yra 68 500 EUR“ ir 3.3 punkte nustatant, kad „Įrenginys, nurodytas 1.2 punkte bus perduotas per 2 dienas nuo 2.1 punkte nurodytos sumos sumokėjimo“. Taip pat atsakovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti ieškovei Oppenhejm & Jansson A/S disponuoti įrenginiais: „Weldan“ suvirinimo įrenginiu P8000200S3164, „Polar“ kirpimo staklių įrenginiu, pažymėtu Nr. 76 EM ir „Atlas“ kompresoriumi, pažymėtu Nr. GA111, kurie buvo perduoti ieškovei pagal 2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovės teigimu, pareiškus priešieškinį dėl sandorio nuginčijamo, turi būti taikytas ir ieškovės disponuojamų įrenginių areštas.

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi atsakovės prašymą ieškovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą. Pirmos instancijos teismas, preliminariai įvertinęs atsakovės pareikštų reikalavimų pagrįstumą, ir atsižvelgęs į tai, kad šalys yra susijusios ne tik pirkimo - pardavimo sutartimi, bet ir kitais sutartiniais santykiais, darė išvadą, kad atsakovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikymas būtų neproporcingas. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo laikotarpiu ieškovė disponuodama „Weldan“ suvirinimo įrenginiu P8000200S3164, „Polar“ kirpimo staklių įrenginiu, pažymėtu Nr. 76 EM, ir „Atlas“ kompresoriumi, pažymėtu Nr. GA111, galėtų padaryti esminės, neproporcingos žalos atsakovės interesams.

9II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atsakovė UAB „Kingalis“ nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi, atskiruoju skundu prašo pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

11Pateikia šiuos esminius nesutikimo su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi argumentus:

121. Byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės sukelia itin dideles neigiamas pasekmes atsakovei. Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas gali trukti net ir kelis metus, uždraudimas atsakovei naudotis savo turtu gali sąlygoti įmonės bankrotą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principais. Nagrinėjamu atveju uždraudimas disponuoti virinimo mašina „Weldan“ Nr. P8000200S3057 yra pakankama laikinoji apsaugos priemonė.

132. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti sprendimas byloje, tačiau nagrinėjamu atveju teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės jau priėmė sprendimą nagrinėjamoje byloje net nesuteikdamas atsakovei teisės į gynybą.

143. Ieškovė iki šiol nėra sumokėjusi 10 000 Eur ir procesiniuose dokumentuose yra aiškiai nurodžiusi, kad minėtos sumos nemokės, bei pripažinusi raštiškai, jog ginčo virinimo įrenginio kaina yra daugiau nei 30 000 Eur. Esant nurodytoms aplinkybės, darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovės teises apriboja akivaizdžiai per dideliu mastu.

15Ieškovė Oppenhejm & Jansson A/S su atsakovės atskiruoju skundu nesutinka, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

171. Ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš 2015-07-24 Atpirkimo sutarties ir pateikė tai pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Tuo tarpu atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų – iki šiol ieškovei negrąžina virinimo mašinos „Weldan“ Nr. P8000200S3057 (Atpirkimo sutarties 2.4 p. ir 3.3 p.), kas patvirtina ieškinio ir patikslinto ieškinio prima facie pagrįstumą, o tai yra viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

182. Draudimas atsakovei naudotis ginčo įrenginiu yra tinkama laikinoji apsaugos priemonė, galinti užtikrinti realų būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Patikslintu ieškiniu yra prašoma įpareigoti atsakovę perduoti ieškovei ginčo įrenginį bei atlyginti ieškovės patiriamus nuostolius dėl atsakovės laiku negrąžinto įrenginio. Virinimo įrenginys yra techninė įranga, kurią naudojant ji dėvisi, todėl kyla rizika dėl įrenginio sugadinimo, būklės pabloginimo ar veikimo efektyvumo sumažinimo. Atsakovė, nurodydama, kad dabar pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, nepateikia jokių tai pagrindžiančių argumentų ar įrodymų, ši atsakovės pozicija yra išimtinai grindžiama tik deklaratyviais teiginiais, kad virinimo įrenginys yra reikalingas jai gamybos procesams.

193. Draudimas atsakovei naudotis virinimo mašina „Weldan“ Nr. P8000200S3057 buvo pritaikytas Vilniaus apygardos teismo 2015-12-14 nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti pakeistos tik pateikus pagrįstą prašymą, kuriame būtų nurodomos aplinkybės, sąlygojančios pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis arba jų masto sumažinimą, be to, reikia įrodyti, kad dėl pakeistų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ir/arba nepasidarys neįmanomas. Nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog egzistuoja pagrindas pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Atsakovė UAB „Kingalis“ nesutinka ir su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi, atskiruoju skundu prašo pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų taikymo.

21Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

221. Priešieškinyje nurodytos aplinkybės įrodo ieškovės neteisėtus veiksmus, kuriais atsakovė apgaule buvo priversta sudaryti itin nepalankią sau pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė pusvelčiui įsigijo gamybinius įrenginius iš atsakovės. Iš tarp ieškovės ir atsakovės vykstančių ginčų ir ieškovės prašomų atsakovei taikyti laikinųjų apsaugos priemonių matyti, kad ieškovė siekia perimti atsakovės UAB „Kingalis“ veiklą, turimus užsakymus ir įmonę privesti prie bankroto. Siekiant užtikrinti priešieškiniu reiškiamų reikalavimų realų įvykdymą, yra būtina taikyti ieškovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti disponuoti perduotais įrenginiais. Prašomomis laikinosios apsaugos priemonėmis yra siekiama tik užtikrinti būsimo galimai atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o ne apriboti ieškovės veiklą. Tuo tarpu atsakovei yra draudžiama ne tik disponuoti, bet ir naudotis ginčo virinimo įrenginiu.

232. Laikinosios apsaugos priemonės yra parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Šiuo atveju uždraudus ieškovei disponuoti pagal pirkimo – pardavimo sutartį jau perduotiems įrenginiams, ieškovės padėtis nepasikeistų, tačiau būtų užtikrintas galimai atsakovei palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

243. Ieškovė iki šiol nėra sumokėjusi 10 000 Eur pagal Atpirkimo sutartį už įrenginius.

25Ieškovė Oppenhejm & Jansson A/S su atsakovės atskiruoju skundu nesutinka, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

26Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

271. Atsakovės pateikto priešieškinio reikalavimai yra prima facie nepagrįsti. Atpirkimo sutartis, iš kurios atsakovei kyla pareiga perduoti virinimo mašiną „Weldan“ Nr. P8000200S3057, buvo sudaryta teisėtai ir pagrįstai remiantis Pagrindinės sutarties, Taikos sutarties nuostatomis bei po ilgų ieškovės ir atsakovės derybų. Nors atsakovė ir tvirtina, kad buvo priversta dėl tariamo ekonominio spaudimo, apgaulės ar kitokio pobūdžio klaidinimų pasirašyti jai nepalankią sutartį, tačiau šie atsakovės teiginiai yra niekuo nepagrįsti. Atsakovė 10 000 Eur sumą, kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei po to, kai bus perduotas paskutinis įrenginys, t.y. virinimo mašina „Weldan“ Nr. P8000200S3057, neteisėtai ir nepagrįstai sutapatina su virinimo mašinos kaina, tariamai nustatyta Atpirkimo sutartyje. Atpirkimo sutartyje buvo nurodyta bendra visos perduodamos įrangos, t.y. keturių įrenginių, kaina, kuri sudaro 45 000 Eur. Be to, šalys buvo nustačiusios minėtos 45 000 Eur sumos sumokėjimo tvarką, pagal kurią 20 000 Eur buvo sumokėta pasirašant Atpirkimo sutartį, 15 000 Eur turėjo būti sumokėti iki 2015-07-23, o likę 10 000 Eur bus sumokėti tik perdavus paskutinį įrenginį, t.y. virinimo mašiną „Weldan“ Nr. P8000200S3057. Atsakovė, tvirtindama, kad ginčo virinimo įrenginio vertė buvo nustatyta 10 000 Eur, iškraipo faktines aplinkybes, kas taip pat suponuoja priešieškiniu keliamų reikalavimų nepagrįstumą. Ieškovė savo pareigas, kylančias iš Atpirkimo sutarties, įvykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė sąmoningai nevykdo savo pareigos perduoti virinimo mašiną „Weldan“ Nr. P8000200S3057, nurodydama, kad mašina iki šiol nėra perduota tik todėl, kad ieškovė nėra sumokėjusi 10 000 Eur, nors ši suma pagal Atpirkimo sutartį turi būti sumokėta tik po ginčo įrenginio perdavimo. To, kad ginčo įrenginys ieškovei nėra perduotas, neneigia ir pati atsakovė. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra jokio teisinio pagrindo nutraukti ir/ar pakeisti Atpirkimo sutartį, kaip to priešieškiniu reikalauja atsakovė.

282. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimu esme, pobūdžiu ir apimti. Nagrinėjamu atveju ginčo dalykas išimtinai yra susijęs tik su virinimo mašina „Weldan“ Nr. P8000200S3057, kas reiškia, jog ir būsimas teismo sprendimas bus susijęs tik su ginčo įrenginio įpareigojimu/neįpareigojimu jį perduoti/neperduoti bei su kitais su tuo susijusiais aspektais.

293. Atsakovės nurodomos aplinkybės, kad būtinybę ieškovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia tai, jog atsakovės atžvilgiu taip pat buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, neturi absoliučiai jokios įtakos sprendžiant klausimą dėl atsakovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Draudimas ieškovei disponuoti įrenginiais, kurie nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, neturi jokios įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

30III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

32Dėl faktinių bylos aplinkybių

33Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-03-23 ieškovė ir atsakovė sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį, kuria ieškovė pardavė atsakovei dvi „Weldan“ virinimo mašinas, kurios pažymėtos numeriais P8000200S3057 ir P8000200S3164, „Polar“ pjovimo stakles Nr. 76EM ir „Atlas“ kompresorių Nr. GA11. 2009-04-27 ieškovė ir atsakovė sudarė gamybos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo rizika ir naudodama ieškovės įrangą, medžiagas, specifikacijas bei nuosavas savo patalpas, darbo jėgą ir kitas priemones, pagaminti išimtinai ieškovei produktus su atšvaitais ir už tai gauti sutartą atlygį. Kilus nesutarimams tarp ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens, tarp šalių 2015-07-16 buvo sudarytas taikus susitarimas, kuriuo, be kitų įsipareigojimų, šalys susitarė, jog ieškovė išsigabens savo įrangą/medžiagas ir kitą turtą, kurie atsakovei buvo perduoti pagal Gamybos sutartį ar kitus susitarimus, nustatys tarpusavio galutinius atsiskaitymus, pagal kuriuos ieškovė atsakovei turėjo sumokėti 60 000 Eur. 2015-07-27 ieškovė ir atsakovė sudarė Įrangos atpirkimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo iš atsakovės atpirkti visus įrenginius už 45 000 Eur. Vykdydama Atpirkimo sutartyje nustatytas pareigas, ieškovė atsakovei jau yra sumokėjusi 35 000 Eur. Likusi 10 000 Eur suma pagal Atpirkimo sutarties nuostatas atsakovei turi būti sumokėta, kai atsakovė gražins paskutinį įrenginį, t.y. „Weldan“ virinimo mašiną Nr. P8000200S3057. Kadangi minėtas įrenginys ieškovei perduotas nebuvo, ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslinusi, teismo prašo įpareigoti atsakovę įvykdyti prievolę natūra, t.y. įpareigoti grąžinti ieškovei virinimo įrenginį, ir priteisti nuostolius. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovei disponuoti ginčo įrenginiu. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi, išnagrinėjęs ieškovės atskirąjį skundą dėl 2015 m. rugsėjo 11 d. nutarties, ieškovės atskirąjį skundą tenkino iš dalies ir pakeitė laikinąsias apsaugos priemones uždrausdamas atsakovei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir naudotis ginčo įrenginiu. 2016 m. sausio 15 d. atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti 2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo Oppenhejm & Jansson A/S ir atsakovės UAB „Kingalis“, niekine arba negaliojančia dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo, arba sutartį nutraukti dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo arba sutartį modifikuoti 2.4 punkte nustatant, kad „suvirinimo įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 kaina yra 68 500 EUR“, 2.1 punkte nurodant, kad „įrangos pirkimo kaina yra 68 500 EUR“ ir 3.3 punkte nustatant, kad „Įrenginys, nurodytas 1.2 punkte bus perduotas per 2 dienas nuo 2.1 punkte nurodytos sumos sumokėjimo“. Be to, atsakovė pateikė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė teismo panaikinti draudimą naudotis „Weldan“ virinimo mašina Nr. P8000200S3057. Minėtas atsakovės prašymas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi buvo atmestas kaip nepagrįstas. Be to, atsakovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones jos priešieškiniu reiškiamų reikalavimų užtikrinimui – uždrausti ieškovei disponuoti „Weldan“ virinimo mašina, pažymėta Nr. P8000200S3164, „Polar“ pjovimo staklėmis Nr. 76EM ir „Atlas“ kompresoriumi Nr. GA11. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi šis atsakovės prašymas taip pat buvo atmestas kaip nepagrįstas. Atsakovė atskiraisiais skundais minėtas Vilniaus apygardos teismo nutartis prašo panaikinti ir priimti naujas nutartis, kuriomis būtų tenkinti jos prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

34Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo

35Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną taikytą laikinąją apsaugos priemonę kita, arba sumažinti nustatytų apribojimų mastą. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-463-464/2015). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją. Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ar mažinant jų mastą, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai.

36Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo atsakovė prašė panaikinti draudimą naudotis „Weldan“ virinimo mašina Nr. P8000200S3057. Pastebėtina, kad Vilniaus apygardos teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei taikymo jau kartą buvo išnagrinėjęs apeliacinio proceso tvarka ir nusprendęs be uždraudimo atsakovei disponuoti „Weldan“ virinimo mašina Nr. P8000200S3057, uždrausti ir šiuo įrenginiu naudotis (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2461-275/2015). Minėta nutartis yra įsiteisėjusi. Tokį savo sprendimą teismas iš esmės motyvavo tuo, kad ieškiniu yra prašoma įpareigoti atsakovę ginčo įrenginį grąžinti natūra tokios būklės, kokios jis buvo šalių sutartą įrenginio perdavimo dieną, o, atsakovei įrenginį naudojant gamybos procesuose, jis dėvisi ir kyla grėsmė dėl galimo įrenginio sugadinimo/būklės pabloginimo/veikimo efektyvumo sumažėjimo. Tam, kad teismas CPK 148 straipsnio 1 dalies pagrindu galėtų pakeisti taikomas laikinąsias apsaugos priemones, tuo suinteresuotas subjektas turi pateikti pagrįstą prašymą, kuriame būtų nurodytos aplinkybės, sąlygojančios pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis arba jų masto sumažinimo pagrindo atsiradimą. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog egzistuoja objektyvus pagrindas sumažinti dabar jai taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, leidžiant atsakovei naudotis ginčo įrenginiu. Apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo nesutikti su minėtomis Vilniaus apygardos teismo išvadomis dėl grėsmės įrenginio būklei egzistavimo, kadangi akivaizdu, jog techninę įrangą pastoviai naudojant ji neabejotinai dėvisi, ir kyla rizika dėl jos susidėvėjimo ir /ar sugadinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad pati atsakovė 2015-08-31 šalių susirašinėjime elektroniniu paštu ieškovei buvo nurodžiusi, jog įrenginys jau kartą buvo sugedęs, kas tik papildomai patvirtina, jog naudojant įrenginį jam kyla rizika dėl sugadinimo ar būklės pablogėjimo. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina, kad, patikslinus ieškinio reikalavimus, dabar ieškiniu yra prašoma ne tik įpareigoti atsakovę įvykdyti prievolę natūrą (perduoti ginčo įrenginį ieškovei), bet ir reikalaujama atlyginti nuostolius, kuriuos ieškovė patiria dėl to, kad atsakovė, neperdavusi įrenginio, šį įrenginį naudoja savo gamybinėje veikloje ir gauna iš to naudą. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad laikinas ginčo įrenginio naudojimo apribojimas atsakovei yra proporcinga priemonė, užkertanti galimybę didinti galimus nuostolius, bei nepažeidžianti šalių interesų pusiausvyros.

37Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas asmeniui, kurio atžvilgiu jos taikomos, visuomet sukelia tam tikrus nepatogumus, apribojimus bei iš to kylančias neigiamas pasekmes. Vien tai, kad ginčo įrenginys yra reikalingas atsakovės gamybos procesams, ką pati atsakovė akcentuoja savo atskiruosiuose skunduose, negali būti pakankamas pagrindas sumažinti atsakovei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leisti atsakovei nevaržomai naudotis ginčo įrenginiu vykdant komercinę veiklą.

38Nors atsakovė tvirtina, jog ginčo įrenginys pagrįstai yra neperduodamas ieškovei, todėl kad ieškovė atsakovei nėra sumokėjusi 10 000 Eur, tačiau tokia atsakovės pozicija negali būti vertinama kaip pagrįsta, kadangi Atpirkimo sutarties 2.4 punkte expressis verbis yra įtvirtinta, kad 10 000 Eur bus sumokėta perdavus paskutinį įrenginį, t.y. „Weldan“ virinimo mašiną Nr. P8000200S3057, kas sudaro pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę perduoti ieškovei virinimo įrenginį „Weldan“ Nr. P8000200S3057 prima facie pagrįstumo. Pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus pareikšto reikalavimo vertinimas, t. y. vertinamas ieškinio reikalavimo pobūdis, ieškinio faktinių ir teisinių argumentų turinys bei prie ieškinio pridėtų įrodymų sudėtis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-786-180/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1492-236/2015 ir kt.). Toks preliminarus vertinimas neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui.

39Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad atsakovės atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o pirmos instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

40Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo

41Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė UAB „Kingalis“ priešieškiniu prašo pripažinti 2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo Oppenhejm & Jansson A/S ir atsakovo UAB „Kingalis“ niekine arba negaliojančia dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo, arba sutartį nutraukti dalyje dėl įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 pardavimo arba sutartį modifikuoti 2.4 punkte nustatant, kad „suvirinimo įrenginio „Weldan“ Nr. P8000200S3057 kaina yra 68 500 EUR“, 2.1 punkte nurodant, kad „įrangos pirkimo kaina yra 68 500 EUR“ ir 3.3 punkte nustatant, kad „Įrenginys, nurodytas 1.2 punkte bus perduotas per 2 dienas nuo 2.1 punkte nurodytos sumos sumokėjimo“. Be to, atsakovė pateikė ir prašymą nurodytų priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti ieškovei Oppenhejm & Jansson A/S disponuoti šiais įrenginiais: „Weldan“ suvirinimo įrenginiu Nr. P8000200S3164, „Polar“ kirpimo staklių įrenginiu, pažymėtu Nr. 76 EM ir „Atlas“ kompresoriumi, pažymėtu Nr. GA111, kurį pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė kaip nepagrįstą.

42Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio/priešieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškinio/priešieškinio reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

43Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visada turi būti susijusios su pareikštų reikalavimu esme, pobūdžiu ir apimti. Įvertinus priešieškiniu reiškiamų reikalavimų turinį, matyti, kad ginčo objektu iš esmės yra tik pagal 2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį neperduotas įrenginys „Weldan“ Nr. P8000200S3057, kiti įrenginiai, kurie buvo perduoti ieškovei, nėra šio ginčo objektas. Tai reiškia, kad ir teismo sprendimas taip pat bus išimtinai susijęs tik su įrenginiu „Weldan“ Nr. P8000200S3057. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo nepritarti pirmos instancijos teismo išvadai, kad kai nėra pareikšti jokie konkretūs reikalavimai dėl „Weldan“ suvirinimo įrenginio Nr. P8000200S3164, „Polar“ kirpimo staklių įrenginio, pažymėtu Nr. 76 EM ir „Atlas“ kompresoriaus, pažymėto Nr. GA111, tai uždraudimas ieškovei šiais įrenginiais disponuoti neproporcingai suvaržytų ieškovės teises. Be to, pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos ginčo šalių tam tikriems interesams patenkinti, jų paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl atsakovės atskirajame skunde nurodomas argumentas, kad būtinybę ieškovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia tai, jog atsakovės atžvilgiu šioje byloje taip pat yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjamu atveju negali turėti jokios tiesioginės įtakos nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagal priešieškinį taikymo. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina, kad atsakovė į bylą nepateikė jokių duomenų, jog ginčo laikotarpiu ieškovė, disponuodama aukščiau minėtais įrenginiais, galėtų padaryti esminės, neproporcingos žalos atsakovės interesams.

44Nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų - grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui, kitos sąlygos, t.y. priešieškinio preliminaraus pagrįstumo, egzistavimas tampa nereikšmingas, kadangi laikinosios apsaugos priemonės gali būt taikomos tik esant abiems sąlygoms, todėl, pažymint, jog pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.), dėl jos atskirai nepasisakytina.

45Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį nėra jokio teisinio pagrindo.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. ir 2016 m. sausio 18 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo ir pirmos instancijos teismo nutarčių esmė... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi Vilniaus... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje... 5. Atsakovė ir trečiasis asmuo 2016 m. sausio 12 d. teismo posėdžio metu... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą dėl... 7. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi buvo priimtas... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi atsakovės prašymą... 9. II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atsakovė UAB „Kingalis“ nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 11. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio... 12. 1. Byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės sukelia itin dideles... 13. 2. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti sprendimas byloje, tačiau... 14. 3. Ieškovė iki šiol nėra sumokėjusi 10 000 Eur ir procesiniuose... 15. Ieškovė Oppenhejm & Jansson A/S su atsakovės atskiruoju skundu... 16. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 17. 1. Ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kylančius... 18. 2. Draudimas atsakovei naudotis ginčo įrenginiu yra tinkama laikinoji... 19. 3. Draudimas atsakovei naudotis virinimo mašina „Weldan“ Nr. P8000200S3057... 20. Atsakovė UAB „Kingalis“ nesutinka ir su Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 21. Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:... 22. 1. Priešieškinyje nurodytos aplinkybės įrodo ieškovės neteisėtus... 23. 2. Laikinosios apsaugos priemonės yra parenkamos tokios, kad nė vienai iš... 24. 3. Ieškovė iki šiol nėra sumokėjusi 10 000 Eur pagal Atpirkimo sutartį... 25. Ieškovė Oppenhejm & Jansson A/S su atsakovės atskiruoju skundu... 26. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 27. 1. Atsakovės pateikto priešieškinio reikalavimai yra prima facie... 28. 2. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų... 29. 3. Atsakovės nurodomos aplinkybės, kad būtinybę ieškovei taikyti... 30. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-03-23 ieškovė ir atsakovė sudarė... 34. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties teisėtumo ir... 35. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 36. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė... 37. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas asmeniui, kurio... 38. Nors atsakovė tvirtina, jog ginčo įrenginys pagrįstai yra neperduodamas... 39. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad atsakovės atskirajame skunde... 40. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutarties teisėtumo ir... 41. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė UAB „Kingalis“ priešieškiniu... 42. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 43. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visada turi būti susijusios... 44. Nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų - grėsmės... 45. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 47. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. ir 2016 m. sausio 18 d. nutartis...