Byla 2A-582-124/2014
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laisvės Aleknavičienės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Matiukienės, Rasos Bartašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-57-853/2014 pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovui M. S. vidurinei mokyklai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė I. K. ieškiniu (1 t., 1–6 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti:

5– 2013-03-15 įsakymą Nr. V 1 - 10 „Dėl drausminės nuobaudos”, vadovaujantis LR DK 234 str. ir 237 str. 1 d. 1 p., dėl drausminės nuobaudos - pastabos paskyrimo už tai, kad klaidingai vertino ir žymėjo lankomumą 9 b klasės mokinei G. A.;

  • 2013-03-25 įsakymą Nr. V 1 - 14 „Dėl drausminės nuobaudos", vadovaujantis LR DK 234 str. ir 237 str. 1 d. 1 p., dėl drausminės nuobaudos - papeikimo paskyrimo už tai, kai nepildė kūno kultūros pamokų dienynų nuo 2013 m. sausio 10 d. iki kovo 21 d.;

6– 2013-05-31 įsakymą Nr. PI - 17 P „Dėl drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo”, vadovaujantis LR DK 237 str. 1 d. 3 p. ir 136 str. 3 d. 1 p., dėl drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo paskyrimo 2013-05-31, nerūpestingai atliekant mokytojos pareigas, nevykdant elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų.

7Ieškovė tai pat prašė grąžinti ją į darbą pas atsakovą, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.

8Ieškovė nurodė, kad 2013-03-15 Įsakymu Nr. V 1 - 10 „Dėl drausminės nuobaudos”, atsakovas paskyrė ieškovei pastabą už tai, kad klaidingai vertino ir žymėjo lankomumą 9 b klasės mokinei G. A. 2012-2013 mokslo metų antrajame trimestre, tokiu būdu pažeidė ( - ) mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 11 ir 17 punktus. Nurodė, kad 9 a klasės mokinė G. A. 2013 m. sausio mėnesį pamokose buvo tik 17 ir 24 dienomis, o likusiomis sausio ir vasario dienomis nelankė kūno kultūros pamokų, nepateikė jokių tai pateisinančių dokumentų. 2013-01-24 ieškovė ją įvertino 10-čia balų, nes mokinė įvykdė visus mokytojos reikalavimus. Tądien mokinė pasakė, kad neturi atleidimo nuo pamokos pažymos, bet turės, tačiau atitinkamos pažymos taip ir nepateikė, todėl elektroniniame dienyne jos nedalyvavimą pamokose žymėjo raide „n” ir neatestavo jos 2-ame trimestre. 2013-03-13 9 b klasės auklėtoja L. P. paprašė pataisyti G. A. kūno kultūros 2-ojo trimestro duomenis, nes esą buvo atėjusi jos motina ir atnešė pažymą. Ieškovė TAMO žurnale padarė įrašą „Atleista”. Iš mokyklos sveikatos priežiūros specialistės V. P. ieškovė sužinojusi, kad G. A. turi 2013-03-07 pažymą tik už 2013 m. kovo mėnesį. Tuomet ieškovė TAMO žurnale pataisė, kad G. A. neatestuota, kadangi ji nepateikė pažymų apie atleidimą nuo kūno kultūros pamokų 2013 m. sausio-vasario mėnesiais. 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėnesį elektroniniame dienyne jokių įrašų apie šią mokinę nedarė, nes buvo nedarbinga. 2013-03-15 ieškovei buvo įteiktas direktorės įsakymas Nr. V1-10 dėl pastabos skyrimo už tariamai klaidingą 9 b klasės mokinės G. A. vertinimą ir lankomumo žymėjimą 2012-2013 mokslo metų antrajame trimestre.

92013-03-21 ieškovė gavo direktorės pranešimą, įpareigojantį iki kitos dienos pasiaiškinti, kodėl I. K. nepildo 8c, 9a, b klasių kūno kultūros jungtinės grupės bei 11 ir 12 klasių bendrosios kūno kultūros dienynų. Pasitikrinusi TAMO žurnalą ir pastebėjusi, kad iš tikrųjų nėra užpildžiusi kai kurių pamokų temų, šias klaidas nedelsiant ištaisė ir po dviejų dienų pateikė atsakymą raštu. Nežiūrint to, 2013-03-25 ieškovei vis tiek buvo įteiktas antrasis direktorės įsakymas Nr. V 1-14 dėl drausminės nuobaudos - papeikimo skyrimo už tai, kad nepildė kūno kultūros pamokų dienynų nuo 2013 m. sausio 10 d. iki kovo 21d.

102013-05-16 ieškovė gavo direktorės pranešimą, kuriuo paprašyta iki kitos dienos paaiškinti, kodėl A, B klasių mokiniai praleido daug bendrosios kūno kultūros pamokų II pusmetyje, kodėl keturi šios grupės mokiniai išvis nevertinti per II pusmetį, o kitų mokinių vertinimai neatitinka Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos reikalavimų. Tą pačią dieną ieškovė parašė savo atsakymą, nurodydama, kad nežino, kodėl vaikai nelanko pamokų. Dėl pažymių neturėjimo parašė, kad jeigu mokiniai neateina į pamoką ir nėra pasiruošę, todėl ir negauna vertinimo. Jei „n” raidė nepažymėta, tai dar nereiškia, kad mokinys dirbo ir turėjo būti įvertintas, nes galėjo neturėti aprangos, turi sveikatos priežiūros specialisto atleidimo lapelį, mamos raštelį, mergaitės serga ir t.t.

112013-05-27 ieškovę į savo kabinetą išsikvietė direktorė, klausdama dėl dvyliktokų pažymių. Ieškovė atsakė, kad kai kuriems vaikams bus neigiami pažymiai. Tuomet direktorė pareiškė, kad ieškovė privalo duoti galimybę jiems susitvarkyti, sakydama, kad tegul šiandien jie ateina per 8-tą pamoką ir kitomis dienomis po darbo valandų. 2013-05-28 ieškovė gavo pranešimą Nr. D 3-166 su reikalavimu tą pačią dieną paaiškinti, kodėl nepildė 8 d, e klasių (mergaičių grupės) kūno kultūros dalyko pamokų nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki gegužės 24 d. ir 11 klasės Bendrosios kūno kultūros dalyko pamokų elektroniniame dienyne nuo 2013 m. balandžio 29 d. iki gegužės 25 d. Lyg tarp kitko, pranešimo pabaigoje buvo paprašyta paaiškinti, kodėl nesuteikia galimybė 12a, b klasių Bendrosios kūno kultūros grupės mokiniams atsiskaityti už praleistą mokymosi kursą, kai pamokos pateisintos dėl ligos ar kitų rimtų priežasčių.

122013-05-29 ne savo darbo laiku, per ketvirtą pamoką I. K. priėmė vaikus, keturiems pasakė, kad jų neatestuos, o likusiems išvedė teigiamus pažymius. Po to bandė naujus duomenis įvesti į TAMO žurnalą, bet tai padaryti sistema neleido. 2013-05-31 iš ryto ieškovei buvo įteiktas įsakymas Nr. P1-17 P dėl drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo.

13Ieškovė yra įsitikinusi, kad šios drausminės nuobaudos buvo sukurptos įgyvendinant atsakovės vadovybės planą išvengti numatomų etatų mažinimo išlaidų. Visos drausminės nuobaudos buvo paskirtos netrukus po to, kai ji nepaklusdavo neteisėtam direktorės nurodymui, todėl direktorės įsakymai dėl drausminių nuobaudų paskyrimo yra formalūs, neteisėti ir nepagrįsti.

14Atsakovas M. S. vidurinė mokykla atsiliepimu į ieškinį (1 t., 18–22 b. l.) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad dėl aplaidaus elektroninio dienyno pildymo ir mokytojo pareigų neatlikimo ieškovė buvo žodžiu ne kartą įspėta. Vykdant planingą visos mokyklos mokinių lankomumo stebėjimą 2013 m. sausio mėnesį ir 2013 m. balandžio mėnesio pamokų priežiūrą nustatyta, kad ne tik nepildomas elektroninis dienynas, bet mokytojos I. K. kūno kultūros ir bendrosios kūno kultūros pamokas nelanko 9, 11, 12 klasių mokiniai. Mokytojos I. K. ugdymo apskaitos nevedimas, elektroninio dienyno netvarkymas yra grubus kasdieninių pareigų neatlikimas. Nepildant dienyno, sunku nustatyti ar vyko tuo metu pamokos, koks buvo mokinių lankomumas, kaip buvo vertinami mokiniai. Ieškovė, netgi po dviejų jai paskirtų nuobaudų, nevedė ir nepildė savo dalyko apskaitos elektroniniame dienyne. Dėl pakartotino elektroninio dienyno nepildymo, mokytojos pareigų neatlikimo 2013 m. gegužės 31 d. ieškovei buvo skirta paskutinė nuobauda-atleidimas iš darbo.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 26 d. sprendimu (3 t., 86–95 b. l.) ieškinį atmetė.

17Teismas nurodė, kad byloje esantys medicininiai dokumentai patvirtina aplinkybę, jog 9b klasės mokinė G. A. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. kovo 7 d. nebuvo atleista nuo kūno kultūros pamokų, ir privalėjo jose dalyvauti, todėl mokinės nebuvimą kūno kultūros pamokose 2013 m. sausio - vasario mėnesiais ieškovė mokytoja I. K. pagrįstai elektroniniame dienyne žymėjo raidėmis „n“. Teismas sprendė jog G. A. dėl turimų sveikatos sutrikimų nuo 6 klasės nelankiusi kūno kultūros pamokų ir visuomet buvusi nuo jų atleista, 2013 m. sausio 24 d. taip pat nebuvo kūno kultūros pamokoje, o ieškovės mokytojos I. K. teigiamas 10 balų įvertinimas elektroniniame dienyne šiai mokinei įrašytas nepagrįstai.

18Teismas nurodė, kad 2013-03-31 A. B. ir V. T. – J. tarnybiniame pranešime „Dėl mokytojos I. K. darbo drausmės pažeidimo“ nurodyta, kad ieškovė I. K. 9 a, b klasių kūno kultūros jungtinės grupės dienyne pamokos turinio nepildė nuo 2013 m. sausio 10 d., 8 c klasės mergaičių grupės kūno kultūros dienyno visiškai nepildė nuo kovo 1 d., 11 ir 12 klasių bendrosios kūno kultūros dienyne pamokos turinio nepildė nuo sausio 10 d., o nuo vasario 12 dienyno nepildė visiškai. Tarnybiniame pranešime išdėstytas elektroninių dienynų nepildymo aplinkybes patvirtina byloje esančios 2013-03-21 elektroninio dienyno 8c klasės mergaičių grupės, 9 a, b klasių kūno kultūros jungtinės grupės bei 11 ir 12 klasių bendrosios kūno kultūros, ataskaitos. Tarnybiniame pranešime nurodytas klaidas ieškovė pripažino ir jas ištaisė, tarnybiniu pranešimu informuodama mokyklos direktorę, tačiau jokių paaiškinimų ar priežasčių, dėl kurių negalėjo laiku užpildyti elektroninių dienynų ieškovė nenurodė.

19Taip pat nustatė, kad ieškovė ir toliau nevykdė mokytojos pareigų , kas buvo nustatyta 2013-05-24 tarnybiniu pranešimu, nepildė 8 d e grupės elektroninio dienyno nuo balandžio 17 d. iki gegužės 23 d.,11 bc klasių nuo balandžio 6 iki gegužės 23d., dėl ko buvo įspėta žodžiu, klaidų neištaisė.

20Teismas paskirtas drausmines nuobaudas pripažino pagrįstomis.

21Teismas konstatavo, kad savalaikis ir kokybiškas savo pareigų vykdymas ir atsakomybė už šios pareigos pažeidimą įtvirtintas atsakovės lokaliniuose teisės aktuose, su kuriais ieškovė supažindinta pasirašytinai. Ginčijamais įsakymais konstatuotas darbo drausmės pažeidimo pobūdis – aplaidus elektroninių dienynų pildymas, įvertinus tokio pobūdžio pažeidimų sistemingumą ir jų tapatumą, tik patvirtina aplaidų ieškovės požiūrį į darbą. Mokytojai I. K. pakankamai ilgą laikotarpį be pateisinamų priežasčių nepildžius elektroninių dienynų, neįgyvendinta pagrindinė elektroninio dienyno paskirtis – perduoti tėvams arba globėjams informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus, gautas pastabas ar užduotus namų darbus, o taip pat nesudaryta galimybė mokyklos administracijai stebėti moksleivių lankomumą bei jų pasiekimus, o tai teismo vertinimu nesuderinama su tolimesniu mokytojo pareigų atlikimu.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

23Ieškovė I. K. apeliaciniu skundu (3 t., 98–105 b. l.) prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-02-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas ir papildomai 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų už apeliacinio skundo parengimą. Apeliantė nurodo, mano, kad teismo sprendimas priimtas, pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai įvertinant įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241.Teismas turėjo pripažinti teisingais jos teiginius dėl 9 b klasės mokinės G. A. dalyvavimo kūno kultūros pamokose 2013 m. sausio 17 ir 24 dienomis bei vasario 7-8 dienomis bei dėl šios mokinės įvertinimo 2013 sausio 24 d. dešimtuku, nemedicininę pažymą dėl atleidimo nuo šių pamokų, ji pateikė tik 2013m kovo 13 d. Teismas iš oficialių dokumentų žinodamas, kad G. A. lankė ne tik ieškovės, bet ir kito mokytojo vedamas kūno kultūros pamokas, nepatikėjo ir nusprendė, jog neva daugiau įrodymų yra, kad ši mokinė nebuvo atėjusi į ieškovės pamoką ir, neva, ieškovė nepagrįstai jai parašiusi teigiamą įvertinimą, nes ji nuo 2009 m. buvo atleista nuo kūno kultūros pamokų dėl silpnos fizinės sveikatos ir niekada nebuvo vertinama dėl kūno kultūros gebėjimų. Padarydamas tokią klaidingą išvadą, teismas nematė reikalo pakviesti į teismą liudyti pačią G. A.. Be to, teismas visiškai nevertino atsakovės direktorės elgesio, nevienodai baudžiant visus savo pavaldinius už darbo drausmės pažeidimus, nors kolega V. Š. neabejotinai padarė šiurkštesnį darbo drausmės pažeidimą.

252. Teismas pripažino, kad antroji drausminė nuobauda ieškovei buvo paskirta teisėtai, bet neįvertino tokių faktinių aplinkybių, kad klaidas I. K. ištaisė ir apie tai tarnybiniu pranešimu informavo mokyklos direktorę iki drausminės nuobaudos paskyrimo. Be to, teismas nevertino, ar pastaroji drausminė nuobauda ieškovei apskritai galėjo būti skiriama, nes aptariamas įsakymas apėmė tą patį laikotarpį, už kurį buvo nubausta pirmuoju įsakymu, tačiau už tai pirmuoju įsakymu ieškovė nebuvo baudžiama.

263. Teismas apskritai nevertino visų aplinkybių, kuriomis buvo padaryti darbo drausmės pažeidimai, išskyrus byloje pateiktus medicininius duomenis apie ieškovės sirgimą ir gydymąsi ūmėjančio pobūdžio depresija, ir padarytų darbo drausmės pažeidimų sunkumo bei jais sukeltų pasekmių, ieškovės kaltės ir informacijos apie tai, kaip ieškovė dirbo anksčiau, nors LR DK 238 str. įsakmiai nurodo, kad, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į visas šias aplinkybes.

274. Nors ieškovė visiškai įrodė, kad visos trys drausminės nuobaudos buvo paskirtos netrukus po to, kai kildavo tarnybinis konfliktas su atsakovo direktore dėl neteisėto jos elgesio, tačiau teismas visų šių faktinių aplinkybių apskritai netyrė ir nevertino, nes padarė išvadą, kad jos nebuvo drausminių nuobaudų skyrimo pagrindas.

285. Prasidėjus psichologiniam spaudimui, nuo 2013 m. pradžios ieškovę pradėjo apimti neviltis, ieškovė norėjo pavyzdingai atlikti savo tiesiogines kūno kultūros mokytojo pareigas ir po darbo nedelsiant išeiti iš mokyklos, kad tik nebūtų psichiką gniuždančioje aplinkoje. Teismas, kuris darbo bylose privalo būti akyvus, į ieškovės nurodytas aplinkybes nesigilino ir neišsireikalavo iš sveikatos priežiūros įstaigos detalizuotos pažymos apie ieškovės ligos paūmėjimo priežastis ir jų dažnumą.

296. Darbui su elektroniniu dienynu, ieškovei buvo skirta dviem mėnesiais mažiau laiko nei kitiems darbuotojams, nes ji sirgo, su pildymo problema vienaip ar kitaip susidūrė visi mokytojai, tačiau visiems buvo leidžiama pasitaisyti ir drausminės nuobaudos nebuvo skiriamos. Teismas nevertino ir tos aplinkybės, kad už dienyno pildymo kontrolę atsakingi pavaduotojai ir konkrečių klasių auklėtojai nevykdė savo pareigos nuolat kontroliuoti ir laiku informuoti ne tik vadovybę, bet ir ieškovę apie trūkumus TAMO žurnale.

307. TAMO žurnalo pildymo trūkumai nesukėlė jokių sunkių pasekmių, nes atsakovas nepateikė nė vieno rašytinio įrodymo, kad bent vienas iš mokinių ar jų tėvų būtų pasiskundęs atsakovui, kad kurį laiką negalėjo pasinaudoti savo teise iš TAMO dienyno žinoti apie kūno kultūros pamokų turinį ir įvertinimą.

318. Teismas nekreipė dėmesio, kad nė viename skundžiamame įsakyme nėra nurodyta, kokius konkrečius veiksmus ieškovė įvykdė, kuriuos atsakovas pripažino darbo drausmės pažeidimais, todėl ir šiuo pagrindu įsakymai turėjo būti pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais.

32Atsakovas M. S. vidurinė mokykla atsiliepimu į apeliacinį skundą (3 t., 110–113 b. l.) prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktas sąskaitų faktūrų ir bankinių pavedimų kopijas. Nurodo, kad dėl aplaidaus elektroninio dienyno pildymo ir mokytojo pareigų neatlikimo, ieškovė buvo žodžiu ne kartą įspėta. 2013m. sausio 16, kovo 13 d. Mokytojų tarybos posėdyje direktoriaus pavaduotojos ugdymui savo pasisakymuose priminė, kad reikia laiku pildyti ugdymo duomenis bei apie numatomą pamokų priežiūrą balandžio mėnesį buvo priimtas nutarimas ir įtrauktas į Mokyklos balandžio mėnesio veiklos planą. Ieškovė dalyvavo Mokytojo tarybos posėdyje ir girdėjo bei galėjo paskaityti informaciją mokytojų kambaryje. Apeliantė aplaidžiai atliko savo pareigas, nes į elektroninį dienyną surašė neteisingus duomenis ir tuo pačiu padarė drausminį nusižengimą, už kurį jai pagrįstai skirta pastaba. Mokytojos I. K. ugdymo apskaitos nevedimas, elektroninio dienyno netvarkymas yra grubus kasdieninių mokytojo pareigų neatlikimas. Nepildant dienyno, sunku nustatyti ar vyko tuo metu pamokos, koks buvo mokinių lankomumas, kaip buvo vertinami mokiniai. Ieškovė, netgi po dviejų jai paskirtų nuobaudų, nevedė ir nepildė savo dalyko elektroninės dienyno apskaitos. Direktoriaus pavaduotojoms ugdymui vėl patikrinus visų mokytojų elektroninio dienyno įrašus, rasti nauji mokytojos I. K. pareigų neatlikimo pažeidimai. Ieškovės vėl buvo paprašyta paaiškinti raštu pareigų neatlikimo priežastis, tačiau ji paaiškinimo nepateikė.

33Dėl šių priežasčių 2013 m. gegužės 31 d. ieškovei buvo skirta paskutinė nuobauda -atleidimas iš darbo.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

35teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

38Apeliacinio skundo nagrinėjimas buvo paskirtas nagrinėti raštinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimo dieną apeliantės atstovas pateikė prašymą apeliacinį skundą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, kartu pateikė vietiniame dienraštyje išspausdinto straipsnio kopiją apie M. S. vidurinės mokyklos kitos pedagogės veiksmus bei mokyklos vadovės ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės išreikštą nuomonę apie elektroninio dienyno pildymo tvarkos pažeidimų vertinimą. CPK 321 str. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 str. pažymima, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Apeliacinės instancijos teismui suteikta diskrecijos teisė kiekvienu konkrečiu atveju, neatsižvelgiant nei į apelianto, nei į kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę šiuo klausimu, spręsti, ar sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Šiuo konkrečiu atveju apeliaciniam skundui išspręsti pakanka civilinėje byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Be to papildomai pateikti įrodymai nėra vertintini , nes jie siejami su pas atsakovą dirbančios kitos pedagogės veiksmais, neturi jokio ryšio su nagrinėjama byla. Atsižvelgiant į tai, apeliantės atstovo prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

39Byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovas pagrįstai pripažino ieškovę įvykdžius darbo drausmės pažeidimus ir ar pagrįstai už šį pažeidimą jai skyrė drausminę nuobaudą-atleidimą iš darbo bei ankstesnes drausmines nuobaudas. Apeliaciniame skunde iš esmės keliami klausimai, teigiant, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir jų pagrindu padarė klaidingas išvadas dėl darbo drausmės pažeidimų buvimo bei kad nebuvo atsižvelgta į aplinkybes, turėjusias įtakos atleidimui iš darbo.

40Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

41Pirmosios instancijos teismas išvadas padarė, įvertinęs įrodymų visumą. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad neaptartas atskirai kiekvienas įrodymas ar nurodyta aplinkybė, nedaro priimto teismo sprendimo negaliojančiu. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

42Pagal DK136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, darbo sutartis gali būti nutraukiama, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Darbo sutarties nutraukimas pagal DK136 straipsnio 3 dalies 1 punktą yra drausminė nuobauda, kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 4 dalis, 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Drausminės atsakomybės pagrindas – tai darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl nuobaudų skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, kiekvienu atveju turi nustatyti šias būtinas drausminei atsakomybei taikyti sąlygas. Darbo sutarčiai pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą nutraukti būtina tokių juridinių faktų sudėtis: faktas, kad darbuotojas yra padaręs darbo drausmės pažeidimą; faktas, kad darbo drausmės pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda; faktas, kad darbuotojui buvo pranešta apie ankstesnę drausminę nuobaudą (DK 240 straipsnio 3 dalis); faktas, kad pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė drausminė nuobauda yra galiojanti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. S. v. UAB „Sanmeridus“, bylos Nr. 3K-3-299/2004; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. UAB „KRS“, bylos Nr. 3K-3-295/2009; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. UAB „Vilniaus duona“, bylos Nr. 3K-3-100/2010; 2012 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. UAB „Unipakas“, bylos Nr. 3K-3-380/2012; kt.). Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), o pagal DK238 straipsnio nuostatas, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltus padarinius, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, atleidimo pagal DK136 straipsnio 3 dalies 1 punktą pagrindą suponuoja pakartotinio darbo pareigų pažeidimo nustatymas, todėl, sprendžiant dėl šios nuostatos taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, turi būti atsižvelgiama į darbuotojo drausmės pažeidimų sistemingumą, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau, t. y. į jo požiūrį į darbą.

43Byloje nustatyta, kad ieškovė I. K. nuo 1999-09-01 dirbo M. S. vidurinėje mokykloje kūno kultūros mokytoja (1 t., 24, 25 b. l.). 2013-03-15 M. S. vidurinės mokyklos direktorės įsakymu Nr. V1-10 apeliantei paskirta drausminė nuobauda – pastaba už tai, kad klaidingai vertino ir žymėjo lankomumą 9b klasės mokinei G. A. 2012-2013 mokslo metų antrajame trimestre ir pažeidė M. S. vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 11 ir 17 punktus (1 t., 7 b. l.); 2013-03-25 mokyklos direktorės įsakymu Nr. V1-14 paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad nepildė kūno kultūros pamokų dienynų nuo 2013 m. sausio 10 d. iki kovo 21 d. ir pažeidė M. S. vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 11 ir 17 punktus, mokytojo pareigybės aprašymo 63.1 ir 64 punktus (1 t., 8 b. l.). 2013-05-31 mokyklos direktorės įsakymu Nr. P1-17 ieškovei I. K. paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, kai nerūpestingai atlieka mokytojo pareigas (Mokytojo pareigybės aprašas Nr. 8, patvirtintas M. S. vidurinės mokyklos direktoriaus 2011-01-03 Įsakymu Nr. V 1-18), nevykdo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų (M. S. vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, patvirtinti M. S. vidurinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 įsakymu Nr. V 1 - 47), ir darbo sutartis su ieškove nutraukta.

44DK 237 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriama drausminė nuobauda – papeikimas. Sprendžiant, ar pagrįstai darbuotojui buvo taikyta ši drausminė nuobauda, reikia vertinti, kas yra darbo drausmės pažeidimas ir kokie yra jo požymiai. Teismų praktikoje nurodyta, kad darbo drausmės pažeidimas pagal DK 234 straipsnį yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Darbo drausmės pažeidimo objektyvieji požymiai yra darbuotojo neteisėtas elgesys – darbo pareigų, nustatytų norminiuose teisės aktuose, nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas. Darbo drausmės pažeidimo subjektyvieji požymiai yra darbuotojo kaltė. Teisme tikrinant darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir kaltės buvimą tenka darbdaviui. Jo įrodinėjamos konkrečios aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB ,,Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-79/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. Sodininkų bendrija „Volungėlė“, bylos Nr. 3K-3-448/2009). Pagal DK 240 straipsnio 3 dalį drausminė nuobauda skiriama įsakymu. Teisėjų kolegija pažymi, kad įsakyme skirti drausminę nuobaudą darbdavys turi aiškiai ir konkrečiai nurodyti, kokių darbo pareigų darbuotojas nevykdė ar vykdė netinkamai ir kokius darbo drausmės reikalavimus pažeidė.

45Dėl pirmosios nuobaudos-pastabos, skirtos 2013 m. kovo 15 d.įsakymu, pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs byloje įrodymus, pripažino, kad iš dalies pasitvirtino atsakovo įsakyme nurodyti faktai. Teismas padarė išvadą, kad pagal medicininius dokumentus G. A. neturėjo medicininės pažymos, kad ji laikotarpiu nuo 2013 sausio 01 d. iki 2013 kovo 07d., teismas sprendė, kad ieškovė pagrįstai žymėjo elektroniniame dienyne šios mokinės pamokų nelankymą raidėmis“n“. Apeliantės argumentas, kad teismas šiuo atveju turėjo vertinti direktorės elgesį nevienodai baudžiant kitus pavaldinius už tą patį pažeidimą, nes ir kitas mokytojas V. Š. nepagrįstai 2012 m. gruodžio mėnesį žymėjo šios mokinės pamokų nelankomumą, jai turint pažymą dėl pamokų nelankymo, laikytinas nepagrįstu, nes tai nebuvo šios bylos dalykas, be to šiuo atveju ieškovės elgesys dėl pareigų pažeidimo pasireiškė ir kita veika, t.y. dėl nepagrįsto šios mokinės vertinimo. Pažymėtina, kad atsakovas nurodė, jog pastarasis pedagogas pripažino ir ištaisė klaidas. Teismas sutiko su darbdaviu, kad ieškovė nepagrįstai į elektroninį dienyną įrašė įvertinimą dešimtuku. Šias išvadas teismas padarė, įvertinęs byloje esančius įrodymus-medicininius dokumentus, moksleivės asmens bylą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudytojų A. T., A. A. parodymus, patvirtinančius, kad dėl sveikatos stovio ši mokinė net negali atlikti fizinių pratimų, juolab dešimtukui, niekada nelankė kūno kultūros pamokų, neturi net šiai pamokai reikalingos aprangos, avalynės. Nors pati mokinė G. A. ir nebuvo apklausta teisme, kaip turinti negalią, tačiau teisme apklaustos liudytojos mokyklos specialioji pedagogė A. T., liudytoja visuomenės sveikatos specialistė V. P., klasės auklėtoja liudytoja L. P. aiškinosi šią aplinkybę su mokine G. A., kuri patvirtino niekada nebuvusi kūno kultūros pamokose. Pažymėtina, kad dėl sveikatos stovio ji ir negalėtų atlikti pamokos temoje nurodytų pratimų-lankstumo, judriųjų žaidimų. Be to klasės auklėtoja liudytoja L. P. patvirtino aplinkybes, kad ieškovė savalaikiai nepildė dienyno, neinformavo jos apie G. A. nelankymą kūno kultūros pamokų sausio, vasario mėnesiais, o elektroniniame dienyne nelankymo atžymėjimas „“n“ raide dienynas atsirado žymiai vėliau.

46Pažymėtina, kad iki ieškinio pateikimo teismui, ieškovė net neginčijo šios nuobaudos, tuo pačiu sutikdama su darbdavio išvadomis, kad nepagrįstai įrašė G. A. įvertinimą, neteikė pasiaiškinimo direktorei, pati patvirtindama teismui, kad jo buvo reikalaujama, tuo pačiu pripažindama ir nuobaudos pagrįstumą.

47Vertindamas įrodymus dėl šios nuobaudos-kiekvieną jų ir jų visetą, iš įrodymų visumos pagal vidinį įsitikinimą teismas padarė išvadas jog byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama nuspręsti dėl ieškovės įvykdyto darbo drausmės pažeidimo.

48Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvadomis dėl šios nuobaudos teisėtumo, pagrįstumo.

49Dėl 2013-03-25 paskirtos drausminės nuobaudos

50Ši nuobauda ieškovei buvo paskirta netrukus po pirmosios nuobaudos paskyrimo. Apeliantė nurodo, kad jau tikrinant G. A. elektroninį dienyną, matėsi, kad ji nebuvo tinkamai užpildžiusi šios mokinės pamokų temas, aptariamas įsakymas apėmė beveik tą patį laikotarpį, už kurį jau buvo nubausta pirmuoju įsakymu. Negalima sutikti su šiuo ieškovės argumentu, kadangi pirmuoju atveju buvo vertinamas tik vienos mokinės G. A. įrašų tikrumas, pagrįstumas. Iš atsakovo atstovų paaiškinimų, liudytojų direktoriaus pavaduotojų A. B., V. T.-J. parodymų, rašytinių įrodymų-tarnybinių pranešimų matyti, kad elektroninio dienyno pildymo patikrinimai buvo atliekami periodiškai ir 2013 m. kovo 18-21 dienomis atlikto patikinimo metu buvo tikrinama eilės klasių elektroninio dienyno pildymas, šie patikrinimai atliekami periodiškai, apie tai informuojant pedagogus pranešimais, o taip pat mokytojų tarybos posėdžių metu. Be to patikrinimą atlikę asmenys lokaliniais aktais yra įpareigoti vykdyti šio dienyno tvarkymo priežiūrą. Liudytoja A. B. patvirtino, kad dienyno tikrinimą ji atlieka kasmet spalio mėnesį, gruodžio mėnesį, pasibaigus trimestrui, sausio pabaigoje-vasario pradžioje-įpusėjus trimestrui, ir kovo mėnesį–pasibaigus trimestrui, taip pat gegužės-birželio mėnesį, pasibaigus mokslo metams(3t., 54 b. l.) Taip pat paliudijo, kad tikrinant 2013 m.sausio- vasario mėnesį pildymo klaidų pas ieškovę nebuvo daug, todėl tikėjosi, kad jas ištaisys, tačiau jas ištaisė iš dalies, t.y. ištaisė tik pažintinių dienų atžymėjimo klaidas, o pamokų temų neištaisė po pirmojo vasario mėnesio patikrinimo. Antrąjį patikrinimą atliko 2013 kovo

5118-21 dienomis. Šiuo atveju buvo atliekamas periodinis tikrinimas pagal Mokytojų tarybos 2013-01-16 d. posėdžio nutarimą, vykdant elektroninio dienyno priežiūros funkcijas. Pateikti rašytiniai įrodymai, asmenų atlikusių patikrinimą, 2013-03-21 d. tarnybinis pranešimas patvirtina apie rastus daugybinius ieškovės pažeidimus, pildant 8c klasės mergaičių grupės, 9ab kūno kultūros jungtinės grupės , 11,12 klasių bendrosios kūno kultūros elektroninius dienynus(1t., 61 b. l.).Tai patvirtina ir byloje pateikti pačių dienynų kopijos(1t.,62-65). Šie pažeidimai detaliai aprašyti ir teismo sprendime, iš šių įrodymų matyti, kad patikrinimo dieną 2013 m. kovo 21 d. nustatyta, jog 11 ir 12 klasių dienynas visiškai nepildytas atitinkamai nuo 2013 vasario 12-os dienos bei vasario 13 d.,9ab–nuo 2013 nuo kovo 02 d,8 c klasės mergaičių dienynas visiškai nepildytas nuo kovo 01 d., t.y. po ankstesnio patikrinimo dienynai visiškai nebuvo pildomi - neįrašytas pamokų turinys, datos, pažymiai, lankomumas. Nustatyti ir kiti pažeidimai, t.y. 9ab mergaičių grupės dienyne nuo 2013 sausio10 d. bei nuo vasario 14 iki kovo 01 d, 11 klasių dienyne nuo 2013 m sausio 14 iki 2013m. sausio 31 d. ir nuo vasario 11d. iki kovo 21 d., o 12 klasės nuo sausio 15d. iki 2013 sausio 31d. ir nuo 2013m.vasario 12d. iki 2013m.kovo 21 d nepildomas pamokos turinys. Kadangi kai kuriuose dienynuose nebuvo pildytas pamokų turinys nuo 2013-01-10, sausio 14d.,sausio 15d.,tai rodo, kad ieškovė neištaisė ankstesnių tikrinimų metu rastus pažeidimus, ką patvirtino teisme liudytoja A. B.(3t., 54-59 b. l.).

52Liudytoja V. T.-J. patvirtino, kad ieškovė buvo vienintelė iš pedagogų per pusmetį atliktų tikrinimų, nepildžiusi dienynų (3t., 63 b. l.)., taip pat patvirtino, kad sausio, kovo mėnesio tarybos posėdžiuose pedagogai buvo perspėjami dėl dienynų tvarkymo, bet ieškovė nereaguodavo į žodinius perspėjimus.

53Pripažintina, kad elektroninio dienyno pildymas yra viena iš svarbių kasdieninių mokytojo pareigų, juo yra užtikrinama ugdymo apskaitos (vedimas).Tai yra oficialus dokumentas. Nepildant dienyno negalima nustatyti, ar vyko pamokos, kokia buvo pamokos tema, kokie mokiniai lankė pamokas, kaip jie buvo vertinami., nesudaroma galimybė administracijai kontroliuoti pedagogo ugdymo vykdymą, taip pat ir tėvams stebėti, kontroliuoti jų vaikų lankomumą, vertinimą.Iš pavaduotojų paaiškinimų, elektroninių priminimų pedagogams matyti, kad pedagogams buvo pastoviai primenama apie šios pareigos vykdymą, buvo planuojami ir atliekami periodiniai tikrinimai(3t.,21-24 b. l.). Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl drausminės nuobaudos – papeikimo, kuri yra atleidimo iš darbo pagrindo sudėties elementas, teisėtumo ir pagrįstumo, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, kad 2013-03-25 įsakymu papeikimas apeliantei skirtas teisėtai ir pagrįstai, nes apeliantė savo pareigas atliko aplaidžiai, todėl esant fiksuotiems pažeidimams darbdavys turėjo teisinį pagrindą jai skirti drausminę nuobaudą – papeikimą.

54Dėl 2013 gegužės 31 d. skirtos drausminės nuobaudos-atleidimo iš darbo

55Byloje nustatyta, kad po 2013 gegužės 23 d. direktorės pavaduotojos A. B. patikrinimo, kaip ieškovė laikosi M. S. vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų, pakartotinai 2013-05-23 nustatyti pažeidimai, t.y. vėl nebuvo pildomas 8de grupės kūno kultūros pamokų laikotarpiu nuo balandžio 17 d. iki gegužės 23d., 11 b c klasių grupės bendrosios kūno kultūros pamokų nuo balandžio 26d. iki gegužės 23 d laikotarpiu(1 t., 104 b. l.), ką patvirtina tarnybinis pranešimas(1t., 104 b. l.),šių klasių dienynai, kuriuose nurodytu laikotarpiu nėra jokių įrašų(1t., 105-106 b. l.). Apie pažeidimus ieškovė buvo įspėta žodžiu, pareikalauta sutvarkyti dienynus, ką patvirtino teisme liudytoja A. B., liudytoja D. R., bet ieškovė pažeidimų neištaisė. Taip pat nepateikė jokio paaiškinimo.

56Pirmosios instancijos pagrįstai pripažino visas nuobaudas skirtas pagrįstai, su kuo teisėjų kolegija sutinka. Dėl darbo funkcijos vykdymo (tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo atlikimo ar pareigų ėjimo), paklūstant darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, visų pirma susitariama darbo sutartyje (DK 93 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad bendrosios darbuotojo pareigos įtvirtintos DK 228 straipsnyje. Jų laikymasis yra privalomas visiems darbuotojams. Apeliantė privalėjo laikytis ne tik pareigybiniame aprašyme nustatytų reikalavimų, bet ir dirbti atidžiai, rūpestingai, laikytis darbo drausmės, tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus, privalėjo darbe vadovautis pareigybės veiklą reglamentuojančiais ir kitais aktais. Detaliau atskirų darbuotojų teisės ir pareigos apibrėžiamos įmonių, įstaigų, organizacijų teisės aktuose (vidaus tvarkos taisyklėse, nuostatuose, pareigybių aprašymuose ir kt.). Mokytojo pareigybę reglamentuoja lokalinis aktas M. S. vidurinės mokyklos Mokytojo pareigybės aprašymas Nr.8, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2011 m sausio 03d. įsakymu Nr.V1-18(1t., 37- 41 b.l.), kurio II.19 punktas numato mokytojo pareigą planuoti, vertinti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus bei numatyti vertinimo kriterijus, juos aptarti su mokiniais ir tėvais; numatyti tobulinimo kelius: pateikti reikiamą informaciją apie mokinių ugdymo rezultatus dienynuose;20p.tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentą-klasės dienyną;21p.žymėti mokinių pasiekimus ir lankomumą dienynuose;IV.62.10p. mokytojas atsako už pedagoginės veiklos dokumentų tvarkingumą;62.11p.atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose teisės aktuose, mokyklos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą. Netinkamai pildydama ar iš viso nepildydama elektroninį dienyną, ieškovė tuo pačiu pažeidė Lietuvos Respublikos Švietimo ministro įsakymą dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašymo.

57Nors apeliantė nurodo, kad ji buvo pastoviai kontroliuojama, jai buvo daromas psichologinis spaudimas, tačiau Lietuvos Respublikos Švietimo ministro įsakymu 2008-07-04 d, įsakymu Nr.ISAK-2008 „Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo“14 p. įpareigoja skirti asmenis, administruojančius, prižiūrinčius mokinių ugdomosios veikos apskaitą elektroniniame dienyne(1t., 29-31 b. l.).Detaliai ši tvarka reglamentuojama M. S. vidurinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 d. įsakymu Nr.VI-47 patvirtintuose M. S. vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose(1t., 32-36 b. l.).Šių nuostatų II.9.9.1 p. numato, jog elektroninio dienyno pildymo priežiūros kontrolė mokykloje buvo pavesta direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir popamokinei veiklai, kurių pareigas numatė II.92-99.9p., ką šiuo atveju ir atliko direktorės pavaduotojos A. B., V. T.-J; II.11.5 punktu mokytojai įpareigoti kiekvieną darbo dieną suvesti tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodyti pamokos temą, klasės darbą, namų darbą, nurodyti pažymių tipą iš pateikto sąrašo; rašyti pagyrimus ar pastabas mokiniams pagal poreikį;11.7p.numato mokytojo pareigą pasibaigus mėnesiui per 5 darbo dienas baigti pildyti elektroninį dienyną ir per meniu punktą „Mėnesių užbaigimas“ pažymėti, kad mėnesio duomenys pilnai suvesti;II.17p.numato, kad mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys(dalyko mokytojas, klasės auklėtojas) atsako už savalaikį duomenų įvedimą į dienyną ir jų teisingumą.

58Dienyno pildymo svarbą patvirtina ir kito darbdavio lokalinio akto atsakovo vadovo 2010-03-24 įsakymu Nr.VI-70 patvirtinta M. S. vidurinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, kurios 27 punkte numatoma, kad mokymosi pasiekimai fiksuojami pagrindinio, vidurinio ugdymo mokytojo dienynuose(1t.,96-99 b. l.);28p.numato, kad jų pagrindu ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. klasių auklėtojai parengia ir išsiunčia mokinio tėvams informaciją apie mokymosi ir lankomumo; 30p.įpareigoja mokytoją, pastebėjus mokinio žinių, supratimo ir gebėjimo spragų arba įvertinus mokinį nepatenkinamai iš eilės du, tris kartus, apie tai informuoti mokinio tėvus žodžiu ar raštu.

59Taip pat atsakovo vadovo 2012-09-01 d. įsakymu Nr.VI-2 patvirtintas mokyklos mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 9 p. įpareigoja pamokų lankomumą žymėti klasių elektroniniuose dienynuose, numato dalykų mokytojų, būrelių vadovų atsakomybę už tikslų mokinio lankomumo žymėjimą;15.4 mėnesio eigoje dalykų mokytojai informuoja kalsės auklėtojus apie mokinio nelankomumą, klasės auklėtojas tą pačią ar sekančią dieną informuoja tėvus žodžiu ar raštu apie mokinio praleistas pamokas(1t., 100-102 b. l.).

60Ieškovė neneigė, kad buvo sudarytos sąlygos vykdyti šias funkcijas, nes kompiuteris buvo darbo kabinete, be to galėjo pasinaudoti ir skaitykloje esančiu kompiuteriu, ji buvo supažindinta su nuostatais, pildymo tvarka, turėjo prisijungimo duomenis, įspėta dėl jo tvarkymo remiantis teisiniais aktasi, dėl saugumo užtikrinimo(1 t.,47b.l). Nors ieškovė nurodo nepakankamą kontrolę priežiūrą vykdančių asmenų, tačiau tai paneigia byloje apklaustų pavaduotojų ugdymo reikalams liudytojų A. B. ir V. T.-J. parodymai, kurios tvirtino, kas pastoviai mokytojams tiek priminimais elektroniniu būdu, tiek mokytojų tarybos posėdžiuose buvo primenama apie šias pareigas, prašoma ištaisyti klaidas, buvo atliekami periodiniai dienynų pildymo patikrinimai.2008-07-04 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-2008 patvirtinto „Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo“13punktas įpareigoja ištaisyti klaidas elektroniniame dienyne(1t., 29-31 b. l.).Nežiūrint jų žodinių priminimų, bei tarnybinių pranešimų, ieškovė ir toliau pastoviai nevykdė pareigų. Netgi neesant pakankamos kontrolės, ieškovė turėjo vykdyti savo pareigas, atsakomybė dėl nepakankamos kontrolės vykdymo būtų taikoma kontroliuojantiems asmenims ir šiuo argumentu ieškovė negali pateisinti savo neveikimo ar netinkamo veikimo. Nors apeliantė nurodo, kad paskutinio pažeidimo mastas buvo žymiai mažesnis nei ankstesnio, tai nepaneigia, kad ji ir toliau sistemingai nevykdė vienos iš pagrindinių mokytojos pareigos tvarkyti užsiėmimus vedamose klasėse elektroninius dienynus, pažeidimai tęsėsi ilgą laiką ir buvo užfiksuoti atlikti keliose klasėse, virš vieno mėnesio laiko visiškai nepildant elektroninio dienyno, nors už šios pareigos nevykdymą ieškovei jau buvo skirta nuobauda.

61Pažymėtina, kad teismo proceso metu ieškovė pripažino savo pareigą kasdien pildyti dienyną, tinkamai vertino jo svarbą, nurodė žinanti elektroninio dienyno pildymo reikalavimus, tačiau pateikė padarytų pažeidimų vertinimą kaip menkaverčių, kas rodo, kad ji neteisingai vertina šiuos pažeidimus, galimas pasekmes (3t., 5 b. l.).Tuo apeliantė patvirtino savo nusistatymą dėl šios pareigos vykdymo, nusiteikimą ir toliau pažeidinėti šią tvarką, neatsižvelgimą į ankstesnes drausmines nuobaudas. Pažeidimai padaryti ilgą laiką, sistemingai, vykdant tiesiogines mokytojo pareigas, administracijai nesitikint, kad ateityje ieškovė jas vykdys. Taigi ir darbdavys, esant pastoviam pareigų pažeidinėjimui nebegalėjo pasitikėti darbuotojos tinkamu pareigų atlikimu ateityje (taigi nepažeidė DK 238 straipsnio).Tuo pačiu apeliantė paneigė ir apeliaciniame skunde nurodytą kitą argumentą dėl nepakankamo laiko įsisavinti elektroninio dienyno pildymo tvarką, nes pripažino, kad jau nuo 2010-2011 metų šalia popierinio dienyno buvo pradėtas pildyti ir elektroninis dienynas, ką patvirtino ir atsakovo vadovė, liudytoja A. B., todėl nežiūrint dviejų mėnesių laikino nedarbingumo jai buvo pakankamas terminas įsisavinti pildymo tvarką. Juolab, kad pavaduotojos patvirtino teisme, jog tokių sistemingų, ilgalaikių pažeidimų per pusmetį nebuvo užfiksuota pas kitus mokytojus. Pažymėtina, kad Mokytojo pareigybių aprašo 5 punkte mokytojui yra keliamas reikalavimas mokėti dirbti kompiuteriu, organizacine technika,6 p. reikalauja vadovautis savo darbe LR bei lokaliniais aktais. Lokalinių aktų nuostatai apeliantei buvo žinomi. Be to pagal elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 8.7 punktą ieškovė dėl dienyno pildymo galėjo pastoviai gauti konsultacijas iš mokyklos elektroninio dienyno administratoriaus.

62Bylą nagrinėjęs teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad ieškovė aplaidžiai atliko savo pareigas, nustatytas Mokytojo apraše, elektroninio dienyno pildymo nuostatuose, todėl pripažino, kad ieškovė pagrįstai buvo atleista iš darbo, nes aplaidžiai ir sistemingai pažeidinėjo bei nevykdė savo pareigų.

63Vertinant drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, pažymėtina, kad nuobauda skirta vadovaujantis tarnybinio patikrinimo metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadomis, kurios išsamiai detalizuoja darbo drausmės pažeidimą ir tai, kad apeliantė (ieškovė) ir toliau aplaidžiai atliko savo pareigas, nustatytas anksčiau minėtais lokaliniais aktais. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atleidimo teisėtumo ir pagrįstumo, nustatė konkrečius darbo drausmės pažeidimus, konkrečių pareigų, kurios apeliantei buvo žinomos, netinkamą atlikimą. Remiantis tuo, kas aptarta, atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nekonstatavo konkrečių darbo drausmės pažeidimų, nes darbdavio įsakymuose nėra konkretizuotos jos padarytos veikos.

64Apeliaciniame skunde teigiama, kad darbdavio įsakymuose nenurodyta, už kokį konkretų darbo drausmės pažeidimo įvykį ir kokiomis aplinkybėmis padarytą pažeidimą skirta drausminė nuobauda. Atsakydama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad 2013-03-15 įsakyme Nr.V1-10 yra detalizuota, kokias pareigas aplaidžiai atliko apeliantė ir kada jas atliko, kokius lokalinius aktus pažeidė(1t., 7,59-60 b. l.).2013-03-25 d. įsakyme Nr.V1-14(1t., 8 b. l.) taip pat yra nurodytas pažeidimo pobūdis, laikotarpis, nors ir nedetalizuojama, kokių klasių dienynai nebuvo pildomi. Šis įsakymas priimtas, remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, kuri buvo pateikta pačiai apeliantei, prašant pateikti paaiškinimą su rašytiniais įrodymais-nepildomais bei nepilnai pildomais klasių dienynais(1t.,61,66,67-70,71,72b.l.).Patikrinimo išvadoje konkretizuota, kokių pareigų aplaidus vykdymas pripažįstamas darbo drausmės pažeidimu, apeliantė su šia medžiaga supažindinta. 2013-05-31 d. įsakyme Nr.P1-17P nebuvo nurodyti pažeidimo faktai, tik nurodytas pažeidimo pobūdis, aktai, kuriuos pažeidė, tačiau taip pat jie buvo užfiksuoti 2013-05-24 tarnybinio patikrinimo pranešime, administracija tai nurodė savo reikalavime ieškovei pateikti pasiaiškinimą už konkrečius pažeidimus, jis pateiktas ieškovei su neužpildytais bar neteisingai užpildytais klasių elektroninių dienynų kopijomis(1t.,108-109,110b.l.).Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantei nuobaudos skyrimo metu buvo žinoma, už kokius pažeidimus jai skiriama nuobauda ir jų nenurodymas ar neišsamus nurodymas įsakymuose jos teisių nepažeidė ir neturėjo įtakos, įgyvendinant apskundimo teisę. Be to, net ir pripažinus, kad tai yra drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimas, jis laikytinas formaliu, nesudarančiu pakankamo pagrindo naikinti paskirtą drausminę nuobaudą Šiuo klausimu ne kartą yra pasisakęs kasacinis teismas(pvz.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. UAB „GeoTec–Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. U. v. UAB „Grizenta“, bylos Nr. 3K-3-349/2009; kt.). Įsakyme nurodytas atleidimo pagrindas Darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas, DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas, įsakymą dėl atleidimo iš darbo bei kitus įsakymus apeliantė suprato ir juos ginčijo.

65Apeliantė savo skunde nurodo, kad teismas nevertino aplinkybių, kuriomis buvo padaryti sprendime nurodyti pažeidimai.

66Darbo teisės normos, reglamentuojančios darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kad jų tikslas – suderinti darbo teisinių santykių subjektų interesus, užtikrinant tiek darbuotojo teisių, tiek teisėtų darbdavio interesų apsaugą. Dėl to kiekvienu atveju būtina vertinti konkrečios situacijos aplinkybes ir tik įvertinus jų visumą spręsti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumo ir už jį paskirtos nuobaudos adekvatumo. Kasacinis teismas nurodo, kad vertinant paskirtos drausminės nuobaudos adekvatumą padaryto pažeidimo sunkumui, atsižvelgtina į aplinkybes, kuriomis nuobauda buvo paskirta, t. y. ar nubaudimo apskritai ir parinktos nuobaudos griežtumo nelėmė nesusijusios su darbo drausmės pažeidimu aplinkybės, tokios kaip darbdavio administracijos ir darbuotojo nesutarimai dėl darbo organizavimo, darbuotojo pareikštos kritikos , dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje, kreipimosi į valstybės institucijas dėl, darbuotojo nuomone, darbdavio padarytų teisės pažeidimų, kt.(LAT 2012-11-30 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-533/2012). Byloje nustačius, kad nurodyto pobūdžio aplinkybės, galėjusios lemti konkrečios drausminės nuobaudos skyrimą, egzistavo, būtina padidinti dėmesį vertinant, ar byloje surinkti įrodymai patvirtina įstatyme nustatytą pagrindą skirti atitinkamo griežtumo drausminę nuobaudą. Priešingu atveju gali likti neįvertintos aplinkybės, patvirtinančios darbdavio piktnaudžiavimą savo teisėmis ir kitų DK 35 straipsnio 1 dalies nuostatų, įpareigojančių darbdavius ir darbuotojus, įgyvendinančius savo teises ir vykdančius pareigas, laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, pažeidimą.

67Apeliantė nurodo, kad teismas netyrė šių aplinkybių, jos atžvilgiu buvo taikomas psichologinis smurtas, ji buvo atleista, siekiant padidinti krūvį likusiems darbe dėstomojo dalyko pedagogams, siekė susidoroti su ja dėl numatomo darbuotojų skaičiaus mažinimo, tačiau byloje pateikti duomenys patvirtina, kad mokykla neplanavo atleisti pedagogų, kąs matosi iš atsakovo pranešimo Švietimo skyriui (1t,111-114 b.l.), ieškovo atstovės paaiškinimų teisme, tai patvirtino ir liudytoja A. B., nurodydama, kad nors ir sumažėja krūvis, bet jis dalijamas visiems mokytojams proporcingai(3t., 52-53 b. l.).Taip pat 2013-01-20 teismo posėdyje šias aplinkybes patvirtino ir kuruojanti M. S. vidurinę mokyklą Švietimo skyriaus atstovė D. R., paaiškindama, kad iki 2015 metų ši mokykla planuose yra patvirtinta vidurinė mokykla ir nebuvo numatytas mokyklos pertvarkymas.

68Taip pat byloje nepasitvirtino ir kitos ieškovės nurodytos aplinkybės dėl administracijos taikomos psichologinės prievartos, administracijos nusiteikimo prieš ją taikomo psichologinio spaudimo.

69Apeliantė nurodo, kad jau mokytojų pasitarimo metu 2013 kovo 08d. ieškovei pavaduotoja ugdymui A. B. pareiškė, kad ji nebedirbsianti mokykloje. Tačiau teisme apklausus šiuo klausimu liudytoją A. B., pastaroji paneigė tai, nurodydama kad ieškovė savaip interpretuoja jos išsakytas mintis. Liudytoja patvirtino, kad pedagogams besitariant, kas vyks į organizuojamą seminarą, buvo pereita prie darbo krūvių, ieškovė pradėjusi konfliktinę situaciją, teigdama, kad ji turėjo ir turės pilną krūvį šioje mokykloje. Liudytoja bandžiusi paaiškinti apie krūvių mažėjimą kintant demografinei padėčiai, apie tai, kad ateityje nebebus galimybės pedagogams dirbti pilnu krūviu, nebent kitoje mokykloje(3t.,52 b. l.). Be to, ji nesprendžianti mokytojų atleidimo klausimų. Analogiškai aiškino ir mokyklos direktorė (3 t., 40 b. l.).Šis pokalbis nevertintinas kaip reikšmingas atleidimo atveju.

70Apeliantė skunde nurodo, kad visos nuobaudos buvo skiriamos po to, kai kildavo tarnybinis konfliktas su direktore dėl neteisėto vadovės elgesio, ko teismas neanalizavo, neįvertino. Vieną iš jų ji nurodo konfliktą dėl kūno kultūros pedagogių vykimo į seminarą, ko pasekoje ji nebuvo išleista į seminarą net paprašius nemokamų atostogų, o po to buvo skirtos drausminės nuobaudos. Teismas aiškinosi šią aplinkybę, dėl to pateikdamas klausimus iškviestiems liudytojams A. B., V. T.-J. Šią aplinkybę teisme detaliai paaiškino liudytoja A. B., nurodydama, kad į seminarą siekė išvykti trys mokytojos, o pastaruoju metu trūkstant lėšų ir jas tausojant, buvo išleista L. Ž., kuri dirbo seminaro organizuojamos temos-sveikatingumo srityje, nemokamos atostogų suteikimas dėl to nėra numatytas įstatymais, dėl užimtumo pamokose gali būti išleidžiamas vienas dalyko mokytojas. Šias aplinkybes analogiškai paaiškino ir mokyklos direktorė B. L.(3t., 34-35,52 b. l.). Be to liudytoja A. B. patvirtino, kad dėl neišleidimo į seminarą pyko ir kita mokytoja. Tiek atstovė B. L., tiek liudytoja A. B. patvirtino, kad ieškovės išsakytos mintys dėl darbo krūvių, seminaro negalėjo turėti įtakos, nes ieškovė buvo baudžiama už atitinkamus sistemingus darbo drausmės pažeidimus, darbo pareigų nevykdymo, dėl ko buvo perspėjama ir žodžiu. Be to jai ir anksčiau buvo reiškiamos pretenzijos dėl darbinių pareigų neatlikimo. Teisėjų kolegija taip pat nevertina šios aplinkybės, kaip įtakojusios drausminių nuobaudų ieškovei skyrimą.

71Apeliantė mano, kad visi patikrinimai buvo organizuoti, siekiant ją atleisti iš darbo, ką paneigia byloje surinkti duomenys. Apie tikrinimų periodiškumą ir administracijos paskirtų asmenų pareigą atlikti šiuos tikrinimus pasisakyta anksčiau. Liudytoja specialioji pedagogė A. T. teismo posėdyje paaiškino, kad aplinkybes dėl G. A. neteisingo lankomumo žymėjimo ir jos vertinimo ji pati nustatė trimestro pabaigoje, t.y.kovo pradžioje, patikrinusi dienyną, nes ši mokinė yra jos globotinė darbo prasme, neišsprendus šios problemos, 2013-03-07 ji parašė tarnybinį pranešimą, nors nežinojo, koks mokytojas dėsto kūno kultūrą(3t., 46-51 b. l.).

72Pasisakant dėl apeliantės teiginio, kad po jos apsilankymo seminare savo laiko sąskaita ir lėšomis, prasidėjo sistemingi tikrinimai, teisėjų kolegija pažymi, kad mokyklos administracija turi užtikrinti pedagogų vykdomo mokinių ugdymo kontrolę, tuo tikslu yra numatomi ir administracijos atstovų, vykdančių priežiūrą, lankymasis pedagogų vedamose pamokose, jų pedagoginio darbo kokybės vertinimas. Šie pedagogų pamokų lankymai vykdavo ir anksčiau, ką patvirtina ir 2013m. sausio mėnesio pamokų vertinimo pažymos(1t.,48-52 b. l.).Juolab, kad apeliantė tam tikrais laikotarpiais ilgą laiką nepildė elektroninio dienyno, o kai kurių klasių dienynus pildė iš dalies, kas nesudarė galimybės įsitikinti administracijai, ar iš viso yra vedamos pamokos.

73Ieškovė ieškinyje buvo nurodžiusi ir kitas aplinkybes, kad jos atžvilgiu buvo pradėtas psichologinis spaudimas, kai jai nebuvo suteiktas pilnas darbo krūvis ir ji 2010 metais pateikė profsąjungai pareiškimą dėl nepilno krūvio(3t., 2 b.l.).Tačiau teisme ji pati patvirtino, kad turėjo pilną darbo krūvį (1t.,114,2 t., 146 b. l.), nepateikė jokio įrodymo apie tokio pareiškimo pateikimą, be to teismo posėdžiuose jau nebeįrodinėjo šios aplinkybės. Nors ieškovė nurodo neetišką direktorės elgesį dėl pasiaiškinimų, pareiškimų rašyti skundus, tačiau šias aplinkybes teisme neigė įstaigos vadovė, iš dalies tai paneigia ir Švietimo skyriaus atstovės liudytojos D. R. parodymai teisme. Kitų įrodymų, patvirtinančių jos nurodytas aplinkybes dėl daromo jai psichologinio spaudimo ieškovė nepateikė. Ieškovei reiškiamos pretenzijos buvo dėl netinkamo darbo pareigų atlikimo.

74Teismas vertino ieškovės nurodytus nesutarimus su administracija dėl dvyliktokų pamokų nelankymo ir galimybės sudaryti galimybės atsiskaityti už kūno kultūros pamokas , siekiant išvengti neatestavimo, kaip nesusijusius su drausminių nuobaudų skyrimu, vertino , kad tai sudarė sąlygas kilti nesutarimams tarp ieškovės bei 12 klasės mokinių, dėl kai kurių mokinių neatestavimo. Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino ieškovės padarytų pažeidimų sunkumą, nes tai buvo sistemingi, tapatūs pažeidimai. Pažymėtina, kad tai buvo ilgalaikiai pažeidimai, esant ieškovei sudarytoms sąlygoms tinkamai vykdyti savo pareigas. Pažeidimai tęsėsi beveik pusę metų, tačiau anksčiau ieškovei nebuvo skiriamos drausminės nuobaudos, atsižvelgiant į jų mastą, pasitaisymą. Ieškovės padaryti pažeidimai sukėlė ir atgarsį, pasekmes, nes dėl šių pažeidimų, ilgalaikio lankomumo nežymėjimo, negalėjimo matyti realios lankomumo situacijos 2013-05-21,2013-05-28 12 a ir 12 b klasių trys mokinių tėvai pateikė skundus, be to tėvai pranešė Švietimo skyriui, ką patvirtino skyriaus atstovė liudytoja D. R., kuri mokykloje aiškinosi dėl ieškovės dienynų netinkamo pildymo bei nepildymo, dvyliktokų nevertinimo(1 t.,73-763t., 80 b.l.).Šiuose skunduose nurodomos aplinkybės dėl netinkamo ieškovės pareigų atlikimo, t.y. dėl elektroninio dienyno nepildymo, netinkamo pamokų vedimo, vertinimo, mokinių išleidinėjimo iš pamokų, dėl ko galimas mokinių neatestavimas. 2013-05-14 12 b klasės mokinės taip pat kreipėsi pareiškimu į mokyklos administraciją dėl ieškovės pamokų vedimo, neobjektyvaus vertinimo, išleidinėjimo iš pamokų (1t.,73b.l.).Be to padarytas pažeidimas sukėlė ir atitinkamas pasekmes, nes nevedant lankomumo, vertinimo ataskaitos, administracija, klasių vadovai negalėjo kontroliuoti situacijos, dėl ko pasibaigus 2013 metų mokslo metams 4 mokiniai buvo neatestuoti iš bendrosios kūno kultūros dalyko(2t., 140-141). Priešingu atveju, esant tinkamai užpildytam dienynui, tiek klasių auklėtojai, tiek administracija galėjo savalaikiai užkirsti kelią tokioms pasekmėms. Atleidus iš darbo ieškovę nustatyti nauji pažeidimai, neatlikti įrašai bei neištaisyti ankstesni pažeidimai, už kuriuos buvo skirtos drausminės nuobaudos, nors ieškovė ir nurodė, kad ištaisydavo rastus trūkumus, juos ištaisyti buvo pavesta kitiems pedagogams, ką patvirtina pavaduotojos ugdymui V. T.-J ir A. B. 2013-06-03 tarnybiniai pranešimai, 2013-06-03 įsakymas (2 t.,117,118-123,124-125,134-139 b. l.).

75Pasisakant dėl apeliantės teiginio, kad teismas nesiaiškino ir netyrė aplinkybių, jog ji negalėjo tinkamai vykdyti pareigų dėl ligos, pažymėtina, kad ieškovė teismo procese naudojosi kvalifikuota teisininko pagalba. Šiai aplinkybei pagrįsti neteikė įrodymų, tik pateikė 213-11-22 pažymą iš psichikos sveikatos centro apie tai, kad buvo diagnozuotas pasikartojantis trumpalaikis depresinis susirgimas, dėl to gydoma nuo 2012-02-22 ir gydymas tęsiamas toliau( 3 t.,83 b. l.). Šių aplinkybių apeliantė nenurodė nei paaiškinime darbdaviui, nei ieškinyje, įrodymų neteikė ir apeliacinės instancijos teismui. Be to, apeliantės argumentai prieštarauja ir faktinėms aplinkybėms, nes apeliantė pastoviai vesdavo ir galėjo vesti pamokas, kam akivaizdžiai nekliudė jos ligos diagnozė.

76DK 238 str. įpareigoja asmenį, skiriantį drausminę nuobaudą darbuotojui, atsižvelgti į darbo drausmės pažeidimo sunkumą, sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Kitos teisiškai reikšmingos ir svarbios aplinkybės taip pat turi būti priimamos domėn. Teismo išvados dėl paskirtos nuobaudos adekvatumo turi būti argumentuotai išdėstytos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje ( CPK 270 str. 4 d.). Vertinant darbo drausmės pažeidimo turinį, vienas iš darbo drausmės pažeidimo sudedamųjų elementų yra objektyvusis požymis – darbuotojo neteisėtas elgesys (neteisėta veika), t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginėse instrukcijose. Neteisėtos veikos padarinys yra norminio teisės akto, taip pat subjektyviosios darbdavio teisės pažeidimas, pakenkimas jo tam tikram interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Kauno 2–oji klinikinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-472/2008).Šios aplinkybės buvo aptartos anksčiau. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad buvo pažeistos atsakovo teisės, pakenkta jo, mokinių, tėvų interesams, mokinių interesams ir pačios mokyklos prestižui. Parinkdamas drausminės nuobaudos rūšį pagal DK 238 str. nustatytus kriterijus, darbdavys taip pat turi įvertinti skiriamos drausminės nuobaudos tikslingumą ir jos įtaką darbo drausmės užtikrinimui. Kaip matyti iš šios konkrečios bylos aplinkybių, apeliantė savo poelgių kritiškai nevertina. Šios aplinkybės (darbuotojo požiūris į padarytą pažeidimą, kaltės pripažinimas, kritiškas savo elgesio vertinimas) turi reikšmės drausminės atsakomybės rūšies parinkimui, nes parodo, ar ateityje darbdavys gali tikėtis, kad prasižengęs asmuo pasitaisys, kad nereikės jo neteisėto elgesio saugotis ar nuogąstauti dėl kurių nors neteisėtų veiksmų. Kitaip tariant, įvertinęs aplinkybių visumą darbdavys sprendžia, ar yra pagrindas darbuotoju pasitikėti. Jeigu išvardytos aplinkybės rodo pažeidimą padariusio asmens abejingumą dėl savo padarytų veiksmų ir kartu atskleidžia jo nesiskaitymą su darbdavio interesais, tai pasitikėjimo praradimas ir jo nulemtas darbdavio pasirinkimas nutraukti darbo santykius gali būti pripažinta teismo kaip proporcinga darbdavio pasirinkta priemonė.

77Nors ieškovei anksčiau nebuvo skirtos drausminės nuobaudos, tačiau administracijos atstovė nurodė, kad ieškovė ir anksčiau yra pažeidusi darbo drausmę, buvo pažeidimai dėl neatvykimo į darbą, ką patvirtina paaiškinimas(1t.,119 b. l.), vedė pamoką be sportinės aprangos, ir iki pirmosios nuobaudos skyrimo neteisingai pildydavo dienyną, buvo problemos dėl darbo organizavimo, bet už tai ieškovei nebuvo taikytos drausminės nuobaudos, ieškovė buvo tik įspėta žodžiu(3t.,34-35b.l ).Pažymėtina, kad iš pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė nevykdė kitų pareigų. Teisme nurodydama, kad ją ignoravo mokiniai, ilgą laiką nepildydama dienyno, ji neinformuodavo 12a ir 12 b klasių vadovų apie mokinių nelankymą jos pamokų, kas grėsė mokinių neatestavimu, apie tai klasių vadovams pranešė tik kelis kartus per pusmetį(3t.,77 b. l.).Teisėjų kolegija sprendžia, kad paskirta drausminė nuobauda, atsižvelgiant į daugkartinį, sistemingą, ilgalaikį pažeidimų pobūdį, įvertinus ieškovės požiūrį į savo tiesioginės pareigos nevykdymą, neduodantį pagrindo administracijai tikėtis, kad ji ateityje šia pareigas vykdys, atleidimas iš darbo buvo adekvati pažeidimui nuobauda. DK 23 str. yra įtvirtintas darbo sutarties šalių lygiateisiškumo principas, reiškiantis, kad negali būti ginamas asmuo, piktnaudžiaujantis savo teisėmis (LAT nutartis c. b. Nr. 3K-3-1298/2002).

78Pabrėžtina, kad šiuos darbo drausmės pažeidimus, už kuriuos priimtas sprendimas atleisti iš darbo, ieškovė padarė po to, kai jai jau buvo paskirtos drausminės nuobaudos už darbo drausmės pažeidimus, ir šios nuobaudos buvo galiojančios, kolegija nenustatė jokio pagrindo šioms nuobaudoms panaikinti, todėl neabejotinai atleidimas iš darbo – kaip griežčiausia drausminė nuobauda, nagrinėjamu atveju buvo paskirta teisėtai, nes, kaip nustatyta bylos medžiaga, kitos nuobaudos buvo neefektyvios (DK 136 str. 3 d. 1 p.).

79Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar pagrįstai ieškovė buvo atleista iš darbo nurodytu pagrindu, konstatavo teisiškai reikšmingus faktus dėl nurodytos teisės normos taikymo, nustatė faktų sudėtį, būtinos atleisti pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pasisakė dėl apeliantės pareigų, jų netinkamo vykdymo ir kokiais veiksmais(neveikimu) netinkamas pareigų vykdymas pasireiškė, konstatuotų faktų visumos kontekste, sprendė dėl paskirtos drausminės atitikties padarytiems darbo drausmės pažeidimams. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas bei netinkamai taikė materialinės teisės normas.

80Apibendrindama tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatyto pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą.

81Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurios yra priteistinos atsakovo naudai (CPK 93 str.1d.,98str.).Atsakovas prašo priteisti 2 500 Lt patirtas pirmosios instancijos teisme atstovavimo išlaidas bei 1000 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (3t.,117 b. l.).CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti atsakovo bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai. Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, yra pasisakyta, kad tokį reglamentavimą galima paaiškinti įstatymų leidėjo siekiu užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą bei pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, tačiau byloje nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyti ribojimai gali būti netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2010).

82Pagal bendrąją taisyklę, įtvirtintą CPK 270 straipsnio 5 dalyje, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą teismas turi išspręsti priimdamas sprendimą. Tais atvejais, kai teismas neišsprendžia bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo, gali būti priimtas papildomas sprendimas (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 straipsnio 2 dalis). Taigi, tais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013).

83Bylos duomenimis, pateikdamas atsiliepimą atsakovas prašė priteisti jo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas, išlaidas patvirtinantys dokumentai su atsiliepimu nebuvo pateikti. Byla buvo nagrinėjama beveik 8 mėnesius, todėl atsakovas turėjo galimybę pateikti apskaičiavimą, pagrindimą bei įrodymus apie bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą šioje byloje. Tokių duomenų atsakovas nepateikė, taip pat nenurodė priežasčių, kodėl negalėjo pateikti šių duomenų. Be to ,prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme, atsakovas pateikia tik duomenis apie 2013-08-05atliktą 2500 Lt sumos sumokėjimą advokatui už teisines konsultacijas. Išraše iš banko duomenų nėra detalizuota, kokioje byloje atliktas mokėjimas, pagal kokią sutartį, todėl pateikti duomenys net neįrodo, kad bylinėjimosi išlaidos patirtos nagrinėjamoje byloje, nenurodė jokių svarbių priežasčių dėl negalėjimo pateikti šiuos įrodymus bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Todėl atsakovui dėl jo paties kaltės nepateikus pirmosios instancijos teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, šios išlaidos nepriteistinos.

84Iš ieškovės atsakovei priteistinos atstovavimo–atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo išlaidos apeliacinėje instancijoje, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą numatytus dydžius(3t., 116 b. l.).

85Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

86Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

87Priteisti iš ieškovės I. K. 1 000 Lt(vieną tūkstantį litų) atstovavimo išlaidų atsakovui M. S. vidurinei mokyklai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė I. K. ieškiniu (1 t., 1–6 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydama... 5. – 2013-03-15 įsakymą Nr. V 1 - 10 „Dėl drausminės nuobaudos”,... 6. – 2013-05-31 įsakymą Nr. PI - 17 P „Dėl drausminės nuobaudos -... 7. Ieškovė tai pat prašė grąžinti ją į darbą pas atsakovą, priteisti iš... 8. Ieškovė nurodė, kad 2013-03-15 Įsakymu Nr. V 1 - 10 „Dėl drausminės... 9. 2013-03-21 ieškovė gavo direktorės pranešimą, įpareigojantį iki kitos... 10. 2013-05-16 ieškovė gavo direktorės pranešimą, kuriuo paprašyta iki kitos... 11. 2013-05-27 ieškovę į savo kabinetą išsikvietė direktorė, klausdama dėl... 12. 2013-05-29 ne savo darbo laiku, per ketvirtą pamoką I. K. priėmė vaikus,... 13. Ieškovė yra įsitikinusi, kad šios drausminės nuobaudos buvo sukurptos... 14. Atsakovas M. S. vidurinė mokykla atsiliepimu į ieškinį (1 t., 18–22 b.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 26 d. sprendimu (3 t.,... 17. Teismas nurodė, kad byloje esantys medicininiai dokumentai patvirtina... 18. Teismas nurodė, kad 2013-03-31 A. B. ir V. T. – J. tarnybiniame pranešime... 19. Taip pat nustatė, kad ieškovė ir toliau nevykdė mokytojos pareigų , kas... 20. Teismas paskirtas drausmines nuobaudas pripažino pagrįstomis.... 21. Teismas konstatavo, kad savalaikis ir kokybiškas savo pareigų vykdymas ir... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. Ieškovė I. K. apeliaciniu skundu (3 t., 98–105 b. l.) prašo panaikinti... 24. 1.Teismas turėjo pripažinti teisingais jos teiginius dėl 9 b klasės... 25. 2. Teismas pripažino, kad antroji drausminė nuobauda ieškovei buvo paskirta... 26. 3. Teismas apskritai nevertino visų aplinkybių, kuriomis buvo padaryti darbo... 27. 4. Nors ieškovė visiškai įrodė, kad visos trys drausminės nuobaudos buvo... 28. 5. Prasidėjus psichologiniam spaudimui, nuo 2013 m. pradžios ieškovę... 29. 6. Darbui su elektroniniu dienynu, ieškovei buvo skirta dviem mėnesiais... 30. 7. TAMO žurnalo pildymo trūkumai nesukėlė jokių sunkių pasekmių, nes... 31. 8. Teismas nekreipė dėmesio, kad nė viename skundžiamame įsakyme nėra... 32. Atsakovas M. S. vidurinė mokykla atsiliepimu į apeliacinį skundą (3 t.,... 33. Dėl šių priežasčių 2013 m. gegužės 31 d. ieškovei buvo skirta... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 35. teisiniai argumentai ir išvados... 36. Apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 38. Apeliacinio skundo nagrinėjimas buvo paskirtas nagrinėti raštinio proceso... 39. Byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovas pagrįstai pripažino ieškovę... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas –... 41. Pirmosios instancijos teismas išvadas padarė, įvertinęs įrodymų visumą.... 42. Pagal DK136 straipsnio 3 dalies 1 punktą, darbo sutartis gali būti... 43. Byloje nustatyta, kad ieškovė I. K. nuo 1999-09-01 dirbo M. S. vidurinėje... 44. DK 237 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad už darbo drausmės... 45. Dėl pirmosios nuobaudos-pastabos, skirtos 2013 m. kovo 15 d.įsakymu,... 46. Pažymėtina, kad iki ieškinio pateikimo teismui, ieškovė net neginčijo... 47. Vertindamas įrodymus dėl šios nuobaudos-kiekvieną jų ir jų visetą, iš... 48. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvadomis dėl šios nuobaudos... 49. Dėl 2013-03-25 paskirtos drausminės nuobaudos... 50. Ši nuobauda ieškovei buvo paskirta netrukus po pirmosios nuobaudos paskyrimo.... 51. 18-21 dienomis. Šiuo atveju buvo atliekamas periodinis tikrinimas pagal... 52. Liudytoja V. T.-J. patvirtino, kad ieškovė buvo vienintelė iš pedagogų per... 53. Pripažintina, kad elektroninio dienyno pildymas yra viena iš svarbių... 54. Dėl 2013 gegužės 31 d. skirtos drausminės nuobaudos-atleidimo iš darbo ... 55. Byloje nustatyta, kad po 2013 gegužės 23 d. direktorės pavaduotojos A. B.... 56. Pirmosios instancijos pagrįstai pripažino visas nuobaudas skirtas pagrįstai,... 57. Nors apeliantė nurodo, kad ji buvo pastoviai kontroliuojama, jai buvo daromas... 58. Dienyno pildymo svarbą patvirtina ir kito darbdavio lokalinio akto atsakovo... 59. Taip pat atsakovo vadovo 2012-09-01 d. įsakymu Nr.VI-2 patvirtintas mokyklos... 60. Ieškovė neneigė, kad buvo sudarytos sąlygos vykdyti šias funkcijas, nes... 61. Pažymėtina, kad teismo proceso metu ieškovė pripažino savo pareigą... 62. Bylą nagrinėjęs teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad ieškovė... 63. Vertinant drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo skyrimo teisėtumą ir... 64. Apeliaciniame skunde teigiama, kad darbdavio įsakymuose nenurodyta, už kokį... 65. Apeliantė savo skunde nurodo, kad teismas nevertino aplinkybių, kuriomis buvo... 66. Darbo teisės normos, reglamentuojančios darbo sutarties nutraukimą pagal DK... 67. Apeliantė nurodo, kad teismas netyrė šių aplinkybių, jos atžvilgiu buvo... 68. Taip pat byloje nepasitvirtino ir kitos ieškovės nurodytos aplinkybės dėl... 69. Apeliantė nurodo, kad jau mokytojų pasitarimo metu 2013 kovo 08d. ieškovei... 70. Apeliantė skunde nurodo, kad visos nuobaudos buvo skiriamos po to, kai kildavo... 71. Apeliantė mano, kad visi patikrinimai buvo organizuoti, siekiant ją atleisti... 72. Pasisakant dėl apeliantės teiginio, kad po jos apsilankymo seminare savo... 73. Ieškovė ieškinyje buvo nurodžiusi ir kitas aplinkybes, kad jos atžvilgiu... 74. Teismas vertino ieškovės nurodytus nesutarimus su administracija dėl... 75. Pasisakant dėl apeliantės teiginio, kad teismas nesiaiškino ir netyrė... 76. DK 238 str. įpareigoja asmenį, skiriantį drausminę nuobaudą darbuotojui,... 77. Nors ieškovei anksčiau nebuvo skirtos drausminės nuobaudos, tačiau... 78. Pabrėžtina, kad šiuos darbo drausmės pažeidimus, už kuriuos priimtas... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar... 80. Apibendrindama tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 81. Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 82. Pagal bendrąją taisyklę, įtvirtintą CPK 270 straipsnio 5 dalyje,... 83. Bylos duomenimis, pateikdamas atsiliepimą atsakovas prašė priteisti jo... 84. Iš ieškovės atsakovei priteistinos atstovavimo–atsiliepimo į apeliacinį... 85. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 86. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimą palikti... 87. Priteisti iš ieškovės I. K. 1 000 Lt(vieną tūkstantį litų) atstovavimo...