Byla 2-537-124/2014
Dėl įmonės vadovo įsakymo bei įskaitymo panaikinimo, restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „En group“ ieškinį atsakovui V. A. dėl įmonės vadovo įsakymo bei įskaitymo panaikinimo, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo 2013-06-28 UAB „En Group" vadovo V. A. įsakymą Nr. 2013-06-28 bei pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento UAB „En Group" įsakymo Nr. 2013-06-28 pagrindu atliktą UAB „En Group" vadovui V. A. paskirto darbo užmokesčio ir jam 2008-12-31 Paskolos sutarties Nr. 1 pagrindu suteiktos paskolos sumos 466 014,24 Lt įskaitymą, priteisti 466 014,24 Lt.

3Ieškovas nurodo, kad 2013-07-11 Šiaulių apygardos teisme UAB „En Group" iškėlus bankroto bylą ir bankroto administratoriui UAB „Tytus"patikrinus BUAB „En Group" buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, jog 2008-12-31 įmonė direktoriui V. A. suteikė paskolą 466 014,24 Lt. UAB „En Group", kurios atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo negrąžino, kas fiksuojama įmonės balanse.2013-11-12 priėmimo-perdavimo aktu bankroto administratoriui taip pat buvo perduota UAB „En Group" 2013-06-28 įsakymo Nr. 2013-06-28 kopija, kurioje nurodoma, kad įmonės direktoriui V. A. už 2013 m. birželio mėnesį yra apskaičiuotas 542 758,50 Lt vertės atlyginimas, kuris tuo pačiu raštu buvo užskaitytas kaip jo skola įmonei pagal 2008-12-31 paskolos sutartį Nr.1.Ieškovas- bankroto administratorius atstovaudamas BUAB „En Group" kreditorių interesus mano, jog įmonės vadovo įsakymas yra negaliojantis, nes juo V. A. paskiriamas 542 758,50 Lt darbo užmokestis prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams, jo siekiui gauti pelną, o vėliau atliktas paskirto darbo užmokesčio ir įmonės vadovo negrąžintos paskolos įmonei įskaitymo sandoris yra neteisėtas, nes pažeidžia įmonės bei jos kreditorių teises - dėl šio sandorio sudarymo įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais. Ieškinį reiškia remiantis CK 6.66 str. bei 1.82 str.Nurodo, kad ginčijamo įmonės vadovo įsakymo surašymo metu UAB „En Group" buvo nemoki, ką patvirtina Šiaulių apygardos teismo 2013-07-11 nutartyje nurodytos aplinkybės, 2013-06-30 pelno (nuostolių) ataskaita, nes jau 2012 metais UAB „En Group" dirbo nuostolingai, patyrė 8214 Lt nuostolių, 2013 pirmąjį pusmetį įmonė patyrė 723 161 Lt nuostolių. Atsakovo skola Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013-05-31 dienai buvo 13 455,73 Lt. įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui 2013-05-31 dienai sudarė 2388,12 Lt. 2013-06-30 balanso duomenimis UAB „En Group" buvo nemoki, nes mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus (454 748 Lt) gerokai viršijo įmonės turimą turtą (46 611 Lt).Atsakovas pažeidė vadovo pareigas, paskirdamas sau net 542 758, 50 Lt atlyginimą už 2013 birželio mėnesį, kai laikotarpiu už 2012-01 - 2013-05 įmonės vadovui išmokamo darbo užmokesčio dydis svyravo nuo 45,50 Lt, 2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais iki 904,80 2012 metų rugpjūčio mėnesį, o vidutinis įmonės vadovo darbo užmokestis buvo apie 384 Lt per mėnesį. Už 2013 metų birželio mėnesį V. A. apskaičiuotas 542 758,50 Lt darbo užmokestis daugiau nei 1413 kartų didesnis užmokestis nei anksčiau mokėtas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Ši atlyginimo suma įmonės vadovui savo paties įsakymu buvo paskirta prieš pat bankroto bylos UAB „En Group" iškėlimą, suvokiant, kad iškėlus bankroto bylą V. A. bus pripažintas įmonės skolininku ir įpareigotas grąžinti paskolą. Ši suma artima jam suteiktos paskolos sumai, t.y. 466 014,28 Lt. Šis sandoris, sudarytas privataus asmens valdymo organų, pažeidžiant šio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją, ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančias tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Mano, kad sandorio šalys buvo nesąžiningos, sandoris sudarytas paties įmonės vadovo savo naudai, kas sudarė sąlygas taikyti lėšų įskaitymą, prieš pat iškeliant įmonei bankroto bylą, suvokiant, kad iškėlus bankroto bylą, lėšų įskaitymas bus draudžiamas pagal ĮBĮ nuostatas bei sukėlė nenaudingas pasekmes. Šiuo įsakymu įmonės įsipareigojimai buvo daugiau nei padvigubinti. Taip pat mano, kad yra visos sąlygos ir reikšti acto Paulian ieškinį, nes kreditorius turi reikalavimo teisę, yra ir kitos šio instituto taikymo sąlygos, ieškinys pareikštas kreditorių interesais(CK 6.66, str.,6.67 str.).

4Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai jo deklaruotoje gyvenamoje vietoje, jį įteikiant šeimos nariui 2013-12-27 (CPK 123 str.3 d.

5str.).Atsakovas buvo įpareigotas pateikti atsiliepimą šioje byloje per 20 dienų (39,47,49b. l.). Terminas pateikti atsiliepimą baigėsi, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą iki šio laiko nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nepateikė prieštaravimų, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, esant ieškovo prašymui, yra priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.). Atsakovas apie šias pasekmes buvo įspėtas.

6Atlikus teismui pateiktų įrodymų-ieškinyje nurodytų bei teismui pateiktų įrodymų formalų tyrimą, ieškinys yra tenkintinas (CPK 178 str.).

7Bylos duomenimis atsakovas V. A. buvo UAB „En group“ vadovas.2013-07-11 Šiaulių apygardos teisme UAB „En Group" buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tytus"(13-17 b. l.). Pateikti įmonės buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad 2008-12-31 atsakovui įmonė suteikė 466 014,24 Lt dydžio paskolą, kurios atsakovas pagal buhalterinius dokumentus negrąžino iki šios bylos iškėlimo(9 b. l.). Iš ieškovo pateikto atsakovo pasirašyto 2012-06-28 įsakymo Nr.2013-06-28 (20 b. l.) matyti, kad atsakovas V. A. nusprendė įmonės direktoriui V. A. priskaityti 542 758,50 Lt kaip pajamas natūra, užskaitant jo skolą įmonei pagal 2008 m. gruodžio 31 d. paskolos sutartį Nr.1.Taigi šiuo įsakymu buvo atliktas atsakovo skolos įmonei užskaitymas už jo skolą įmonei. Tokie įmonės vadovo veiksmai vertintini kaip neteisėti, pažeidžiantys prieštaraujantys kaip juridinio asmens veiklos tikslams, įmonės siekiui gauti pelną, pažeidžiantys CK 2.87 straipsnio nuostatas. Juo atliktas paskirto darbo užmokesčio ir įmonės vadovo negrąžintos paskolos įmonei įskaitymo sandoris taip pat neteisėtas , nes pažeidžia įmonės bei jos kreditorių teises, dėl ko įmonė tapo nemokia ir negali atsikaityti su kreditoriais. Šis sandoris buvo atliktas likus keletui dienų iki bankroto bylos iškėlimo. Nors įsakyme nurodoma data 2012 metai, tačiau jo įskaitymo atlikimas pagal buhalterinius dokumentus, įsakymo registracija rodo, kad jis buvo priimtas 2013-06-28 d. Tiek 2012 metais , tiek 2013 I pusmetį įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė atitinkamai 8 214 Lt ir 723 161 Lt nuostolį( 12,13-17b. l.)Mokėtinos sumos žymiai viršijo įmonės turimą turtą, nes 2013 gegužės 31 dienai mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 454 748 Lt, o turtas -46 611 Lt, įmonė turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams 108 190,35 Lt(14 b. l.).Ieškovas nurodo tuo metu žinomas skolas –VMI 13 455,73 Lt, VSDFV-2388,12 Lt.

8Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; kad administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB„Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B., J. G., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.).. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., V. K., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A., O. M., V. C.,bylos Nr. 3K-3-298/2006). Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Šilutės girnos“ v. R. P., E. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-557/2009). Taigi, vertinant įrodymus tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti ne tik į konkretaus sandorio įtaką bendrovės turtinei padėčiai, bet ir įvertinti sandorių visumą, atsižvelgti į jų sudarymo metu buvusią situaciją bendrovėje, sandorio šalių ryšius, sandorių ekonominį pagrįstumą ir pan., nes tai reikšminga sprendžiant dėl bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais įvykdymo.

9Atsakovo veiksmai –be pagrindo paskyrimas sau atlyginimo net 1413 kartų viršijančio jo vidutinį atlyginimą, esant nustolingai įmonės veiklai, negalint atsiskaityti su kreditoriais, be to šis atlyginimas paskirtas prieš pat įmonės bankroto bylos iškėlimą, yra vertinti kaip neteisėti Civilinio kodekso 2.87 straipsnio prasme, prieštaraujantis įmonės tikslams siekti pelno bei veikti įmonės interesais. Akivaizdu, kad įmonės vadovas žinojo įmonės mokumo būseną , suvokė apie įmonei gręsiantį bankrotą ir pasiskirdamas sau tokio dydžio atlyginimą siekė paskolos įskaitymo, nes šio dydžio užmokesčio nustatymas sudarė pagrindą taikyti lėšų įskaitymą. Sutiktina su ieškovo argumentu, kad kaip vadovui buvo suvokiama , kad iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės lėšų įskaitymas bus draudžiamas pagal Įmonės bankroto įstatymą. Taigi atsakovo veiksmai vertintini kaip nesąžiningi, todėl toks įsakymas yra pripažintinas negaliojančiu(CK 1.82 str.).Sutiktina, kad tokio sandorio palikimas galioti reikštų ir aiškų neteisingumą pačios įmonės ir jos kreditorių atžvilgiu.

10Ginčijamu įsakymu atliktas lėšų – pasiskirto sau , kaip vadovui, darbo užmokesčio ir jo negrąžintos paskolos įmonei įskaitymas pripažintinas negaliojančiu remiantis actio Pauliana pagrindu. Pagal teisminę praktiką galimybė reikšti Pauliano ieškinį (actio Pauliana) pripažįstama ir bankrutuojančios įmonės administratoriui, kuriam tenka įstatyminė teisė ir pareiga ginčyti bankrutuojančios įmonės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, įskaitant ir CK 6.66 straipsnį, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas administratorius gina tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir visų jos kreditorių interesus. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl laikytina, kad visų jos kreditorių teisės yra pažeidžiamos, jei įmonė sudaro sandorius, pažeisdama savo pačios interesus, t. y. sudarydama sandorį, kurio neprivalėjo sudaryti. Byloje pagal pobūdį ir turinį buvo pareikštas ieškinys actio Pauliana, siekiant apginti ne tik įmonės , bet ir visų bankrutuojančios BUAB „En group“ kreditorių interesus.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką (CPK 4 str.), tokio pobūdžio bylose yra išaiškinęs, kad actio Pauliana taikoma esant tokioms sąlygoms: 1. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. 2. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. 3. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. 4. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. 5. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. 6. Trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. 7. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-361/2009, 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010). Pasisakydamas dėl actio Pauliana taikymo bankroto bylose, kasacinis teismas išaiškino, kad privalu nustatyti, kurie iš bankroto byloje patvirtintų kreditorių jau buvo tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis, ir spręsti, ar sutarties sudarymas galėjo turėti įtakos įmonės turtinei padėčiai taip, kad ji iš dalies ar visiškai negalėtų atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009 ir kt.).

12Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą kitiems asmenims. CK 6.66 str. 1 dalyje nustatytos kelios sąlygos, kurioms esant galimas actio Pauliano ieškinys. Nagrinėjant ieškinį, reikia nustatyti šių sąlygų visetą, t. y. ar yra visos šios aplinkybės: 1) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo; 2) dėl tokio sandorio skolininkas tapo nemokus arba būdamas nemokus suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, arba buvo kitaip pažeistos kreditoriaus teisės; 3) skolininkas apie kreditoriaus teisių pažeidimą žinojo ar turėjo žinoti. Įstatymas nustato, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (CK 6.66 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-619/2006).

13Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra visos sąlygos, nustatytos CK 6.66 straipsnio 1dalyje, kurios būtinos pripažinti sandorį negaliojančiu pagal pareikštą actio Pauliana ieškinį.

14Šiaulių apygardos teismas 2013-09-12 nutartimi patvirtino 350 240,73Lt finansinių reikalavimų sumą, todėl ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui reikalavimo teisę (51-52 b.l.), tai yra jis taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai.

15Kita būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra tai, jog skolininkas sandorio neprivalėjo sudaryti. Skolininko teisinė prievolė sudaryti sandorius CK 6.66 straipsnio prasme turėtų būti aiškinama siaurai, todėl neprivalomais sandoriais laikomi tokie, kurie sudaromi nesant įstatymo ar kitos susitarimu pagrįstos teisinės prievolės. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo ginčijamas sandoris turėjo būti sudarytas įstatymo ar išankstinio susitarimo su kita sandorio šalimi pagrindu. Pripažinus, kad atsakovas veikė nesąžiningai, sau nustatydamas nepagrįstai didelį atlyginimą, esant nemokiai įmonės būsenai, pripažinus tokį veiksmą neteisėtu, negaliojančiu, pripažintina, kad neegzistavo joks teisinis pagrindas UAB „En group“ ir atsakovui sudaryti įskaitymo sandorį.

16Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad ginčijamą sandorį ieškovas neprivalėjo sudaryti, sudarytas sandoris pažeidžia kreditorių teises, sudarydamos sandorį šalys apie tai žinojo, nes atsakovas buvo įmonės vadovas.

17Buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad įskaitymo atlikimo metu įmonė buvo nemoki, sandoris sudarymas buvo sąlygojamas interesų konflikto, nes jį sudarė įmonės vadovas savo paties atžvilgiu, t.y. veikė nesąžiningai ir neteisėtai, piktnaudžiaudamas teise, nes pažeidė bendrovės, kreditorių teises. Šiuo atveju yra preziumuojamas šalių nesąžiningumas, nes sandoris buvo atliktas tarp juridinio asmens ir jo vadovo(CPK 6.67 straipsnio 3 p). Taip pat jis atliktas prieš pat bankroto bylos iškėlimą, įmonės vadovui apie žinant , nes 2013 vasario 19 d .ir 2013 gegužės 8 d., 2013 gegužės 21 d. buvo įmonė buvo įspėta apie kreditorių UAB „Emora“, UAB „Reikalavimas.Lt“, UAB „Conlex“ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo(13 b. l.) Atlikdamas savo paskolos įskaitymą esant įmonės nemokumo būsenai, esant pradelstiems kreditoriniams įsiskolinimams 108 190,35 Lt atsakovas suteikė pirmumo teisę sau prieš kitus kreditorius. Taip pat šių kreditorių teisės ir interesai buvo pažeisti tuo, kad iš įmonės vadovo grąžintinų paskolos lėšų , įvertinus patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą, buvo galima visiškai padengti bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą. Tuo kreditoriai prarado galimybę patenkinti savo reikalavimus iš įmonei grąžintinos atsakovo paskolos sumos. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra praleistas terminas ieškiniui pareikšti , nes jis pareikštas 1 metų senaties termino ribose, kuris šiuo atveju skaičiuojamas nuo dokumentų bankroto administratoriui perdavimo momento(CK 66 str.6.66 str.3 d.).

18Remiantis išdėstytu, įskaitymo sandoris pripažintinas negaliojančiu (CK 6.66 str. 1d., 2 d.,6.67 str. 3p.),reikalavimas nukreiptinas į 466 014,24 Lt paskolos sumą, nes tokią sumą atsakovas buvo skolingas pagal 2008-12-31 paskolą(CK 1.82 str.4 d.,6.873 str.1d.).

19Ieškovas nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir prašė priimti sprendimą už akių, todėl jos nepriteistinos(CPK 98 str.1 d.).Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio, šis mokestis priteistinas iš atsakovo, neatleisto nuo jo mokėjimo, valstybei(CPK96 str.1 d), taip pat valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 13 Lt (CPK 80 , 88 str. 1d.3 p, 92 str.) (41 b.l.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsniu, 285 str. , 286, 287 str. 1 d,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti .

22Pripažinti negaliojančiu 2013-06-28 UAB „En Group" vadovo V. A. įsakymą Nr. 2013-06-28.

23Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento UAB „En Group" įsakymo Nr. 2013-06-28 pagrindu atliktą UAB „En Group" vadovui V. A. paskirto darbo užmokesčio ir jam 2008-12-31 Paskolos sutarties Nr. 1 pagrindu suteiktos paskolos sumos 466 014,24 Lt įskaitymą.

24Priteisti iš V. A. (a.k( - ) 466 014,24 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius keturiolika litų 24 ct.) ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „En group“(į.k.300609513).

25Priteisti iš Priteisti iš V. A. 8 660Lt (aštuonis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 13 Lt(trylika litų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės pajamas, sumokant į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

26Ieškovas turi teisę šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

27Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių-atsakovas neturi teisės apskųsti šio teismo sprendimo apeliacine tvarka . Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą , atitinkantį LR CPK 287 str. 2 , 3 d. reikalavimus , dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo 2013-06-28 UAB „En... 3. Ieškovas nurodo, kad 2013-07-11 Šiaulių apygardos teisme UAB „En Group"... 4. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio... 5. str.).Atsakovas buvo įpareigotas pateikti atsiliepimą šioje byloje per 20... 6. Atlikus teismui pateiktų įrodymų-ieškinyje nurodytų bei teismui pateiktų... 7. Bylos duomenimis atsakovas V. A. buvo UAB „En group“ vadovas.2013-07-11... 8. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus... 9. Atsakovo veiksmai –be pagrindo paskyrimas sau atlyginimo net 1413 kartų... 10. Ginčijamu įsakymu atliktas lėšų – pasiskirto sau , kaip vadovui, darbo... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką (CPK... 12. Actio Pauliana ieškiniu siekiama apginti kreditorių nuo nesąžiningų... 13. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra visos sąlygos, nustatytos CK... 14. Šiaulių apygardos teismas 2013-09-12 nutartimi patvirtino 350 240,73Lt... 15. Kita būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas... 16. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą,... 17. Buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad įskaitymo atlikimo metu įmonė buvo... 18. Remiantis išdėstytu, įskaitymo sandoris pripažintinas negaliojančiu (CK... 19. Ieškovas nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2... 21. Ieškinį patenkinti .... 22. Pripažinti negaliojančiu 2013-06-28 UAB „En Group" vadovo V. A. įsakymą... 23. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento UAB „En Group" įsakymo Nr.... 24. Priteisti iš V. A. (a.k( - ) 466 014,24 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt... 25. Priteisti iš Priteisti iš V. A. 8 660Lt (aštuonis tūkstančius šešis... 26. Ieškovas turi teisę šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka per 30 d. nuo... 27. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių-atsakovas neturi teisės...