Byla 2K-519/2014
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Masioko, Tomo Šeškausko ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Taškūnui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiojo prokuroro Mindaugo Taškūno kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio.

2Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 28 d. nuosprendžiu A. Č. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą ( - ) tarnybai (toliau – Tarnyba) priklausantį 495 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams;

3BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 22 405,29 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu vieneriems metams devyniems mėnesiams;

4BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 580,01 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams;

5BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 4017,56 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams;

6BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 294 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams keturiems mėnesiams;

7BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 165,61 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams penkiems mėnesiams;

8BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 520,16 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;

9BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam patikėtą Tarnybai priklausantį 680 Lt vertės turtą) teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams devyniems mėnesiams.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos, taikant dalinio bausmių sudėjimo būdą, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – teisės dirbti darbą valstybės tarnyboje atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams.

11Baudžiamoji byla A. Č. nutraukta pagal BK 184 straipsnio 1 dalį už šešias nusikalstamas veikas, pagal 184 straipsnio 3 dalį už dvi nusikalstamas veikas ir pagal 184 straipsnio 3 dalį suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Pagal BK 183 straipsnio 3 dalį A. Č. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios šio baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

13Iš A. Č. ( - ) tarnybai priteista 29 157,63 Lt turtinei žalai atlyginti, likusi civilinio ieškinio dalis dėl 371,72 Lt turtinės žalos priteisimo atmesta.

14Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžiu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 28 d. nuosprendžio dalis, kuria A. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) už minėtas aštuonias nusikalstamas veikas, panaikinta ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis.

15A. Č. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį už minėtas aštuonias nusikalstamas veikas išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

16(Duomenys neskelbtini) tarnybos civilinis ieškinys dėl 29 157,63 Lt turtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtas.

17Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

18Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Viktoro Aiduko pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

19Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. Č. buvo nuteistas už tai, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos.

20A. Č., būdamas valstybės tarnautoju – ( - ) tarnybos ( - ) direktoriumi, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje registravo realiai neįvykusias ūkines operacijas bei Tarnybos faktines išlaidas įformino dokumentais, pagal ūkinių operacijų turinį neatitinkančiais tikrovės, būtent:

211) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo šaldytuvo pirkimą, pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui apmokėti 2006 m. rugpjūčio 9 d. UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą Nr. V13068, kurioje nurodyta, jog Tarnyba už 495 Lt pirko šaldytuvą „Elektrolux ERB 3651“, žinodamas, jog šaldytuvas į Tarnybą nebuvo pristatytas, ir taip iššvaistė jam patikėtą Tarnybai priklausantį 495 Lt vertės turtą;

222) 2006 m. spalio 28 d. pasirašė atliktų darbų pagal 2006 m. rugsėjo 28 d. sutartį, sudarytą tarp Tarnybos ir LMS skyriaus „O.“, dėl remonto darbų atlikimo Tarnybos patalpose ( - ), priėmimo aktą, klaidingai patvirtindamas, kad visi remonto darbai neva atlikti, nors buvo pakeistos tik akustinių pakabinamų lubų plokštės, kurių pakeitimas ir įrengimas pagal minėtą sutartį sudarė 6564,71 Lt, po to 2006 m. spalio 31 d. Tarnyba apmokėjo LMS skyriaus „O.“ pateiktą 2006 m. spalio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LSO Nr. 00441 – 28 970 Lt, iš jų už realiai neatliktus remonto darbus – 22 405,29 Lt;

233) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo prekių pirkimą ir paslaugų suteikimą, pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui su viza „Apmokėti“ 2006 m. gruodžio 11 d. UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą SPY Nr. 0003587, kurioje nurodyta, jog Tarnyba už 480 Lt pirko spyną „ASSA 2002 Nr. 2“ (komplektas) ir 2006 m. gruodžio 11 d. UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą SPY 0003588, kurioje nurodyta, kad Tarnybai suteikta montavimo paslaugų už 100,01 Lt, žinodamas, kad ši spyna į Tarnybą nebuvo pristatyta ir jos patalpose nesumontuota;

244) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo prekių pirkimą pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui apmokėti 2007 m. vasario 17 d. UAB „D.“ PVM sąskaitas-faktūras DRE Nr. 060321 ir DRE Nr. 060320, kuriose nurodyta, kad Tarnyba nupirko įvairių santechnikos prekių už 3651,98 Lt, žinodamas, kad šios prekės į Tarnybą nebuvo pristatytos ir jos patalpose nesumontuotos;

255) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo prekių pirkimą, pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui apmokėti 2007 m. kovo 15 d. ir 2007 m. kovo 19 d. UAB „S. P. C.“ PVM sąskaitas-faktūras SS Nr. 1979005399 ir Nr. 0386104877, kuriose nurodyta, kad Tarnyba nupirko šviestuvų, žinodamas, kad šviestuvai į Tarnybą nebuvo pristatyti, taip iššvaistė jam patikėtą Tarnybai priklausantį 294 Lt turtą;

266) laikotarpiu nuo 2006 m. gruodžio mėnesio iki 2007 m. gegužės mėnesio, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo realiai neįvykusias ūkines operacijas – paslaugų suteikimą, pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui su viza „Apmokėti“ UAB „O.“ sąskaitas-faktūras už Tarnybai priklausančiam mobiliojo ryšio abonentiniam Nr. ( - ) suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2006 m. gruodžio mėnesio iki 2007 m. gegužės mėnesio, iš viso 165,61 Lt, žinodamas, kad Tarnybos darbuotojai minėtu mobiliojo ryšio numeriu nesinaudojo ir kad Tarnybai minėtos paslaugos suteiktos nebuvo;

277) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įregistravo prekių pirkimą, pateikdamas Tarnybos Finansų ir ūkio skyriui apmokėti teismų sprendimui nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias Tarnyba nupirko įvairių prekių, žinodamas, kad dalis prekių, įsigytų pagal šias PVM sąskaitas-faktūras, į Tarnybą pristatytos nebuvo, tą patvirtina ir 2007 m. rugsėjo 13 d. Tarnyboje atlikta inventorizacija (inventorizacijos aktas Nr. 01), kurios metu nustatytas prekių trūkumas 520,16 Lt, taip iššvaistė jam patikėtą Tarnybai priklausantį turtą – 520,16 Lt;

28Taip pat A. Č., būdamas valstybės tarnautoju – Tarnybos direktoriumi, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, 2007 m. gegužės 2 d. Tarnybai, jam atstovaujant, sudarius su UAB „S.“, atstovaujama direktoriaus R. Z., sutartį dėl buitinės įrangos šaldytuvo „Zanussi Refrigerator ZEB 34 NC“ nuomos Nr. 33, kurios 6.2 punkte nurodyta, kad „nuomininkas (Tarnyba) įsipareigoja materialiai atsakyti už įrangos apsaugą. Dingimo ar sunaikinimo atveju sumokėti „Nuomotojui“ 1000 Lt“, pagal kurią Tarnyba įsipareigojo nuomos laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 2 d. iki 2007 m. spalio 31 d. mokėti pagal UAB „S.“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Nr. V17605, V18094, V18496, VI8858, V19247, V19697 po 200 Lt šešis mėnesius, iš viso 1200 Lt, ir kadangi šaldytuvo vertė sutartyje nenurodyta, o sutarties 6.2 punkte nustatyta materialinė atsakomybė už šio šaldytuvo sunaikinimą ar dingimą yra 1000 Lt, Tarnybai sumokėjus už šio šaldytuvo nuomą 1200 Lt bei pirkimą pagal UAB „S.“ 2007 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. V19847 480 Lt, iš viso 1680 Lt, Tarnyba patyrė 680 Lt nuostolį; taip, sudaręs Tarnybai nuostolingą buitinės įrangos nuomos sutartį, iššvaistė jam patikėtą Tarnybai priklausantį turtą – 680 Lt

29Šiais veiksmais A. Č. neužtikrino Tarnybai paskirtų asignavimų efektyvaus naudojimo, teisingo išlaidų sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymo, buhalterinės apskaitos organizavimo ir finansinės atskaitomybės rengimo bei pateikimo pagal įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ir taip pažeidė ( - ) tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. IR-106, IV skirsnio 8 punktą, numatantį atsakomybę už tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą; 1999 m. liepos 8 d. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VII-1316 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktų reikalavimus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, nepiktnaudžiauti tarnyba; Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio nuostatas, kad ūkio subjektas tvarko apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams ir 13 straipsnio nuostatas, kad „privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai; 6) asmens (ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (- osios) vardo (-ų) raidė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos)“, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kad „biudžeto asignavimų valdytojai privalo: 1) naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį savo vadovaujamos biudžetinės įstaigos programoms vykdyti; <...> 6) užtikrinti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku; 7) užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą ekonomiškumą efektyvumą ir rezultatyvumą“; Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kad „biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti. <...> Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas“; biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 233 punktą, kad „nustatyta tvarka apskaitomos biudžetinės įstaigos faktinės išlaidos, patirtos vykdant išlaidų sąmatas ir įformintos atitinkamais dokumentais>“; taip piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, padarydamas didelę neturtinę žalą Tarnybai, sumenkindamas jos, kaip valstybės institucijos, autoritetą, diskreditavo Tarnybos direktoriaus, kaip valstybės tarnautojo, vardą, padarydamas Tarnybai nurodytą atitinkamą turtinę žalą.

30Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Mindaugas Taškūnas kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 28 d. nuosprendį be pakeitimų.

31Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas A. Č. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį už aštuonias nusikalstamas veikas, išsamiai neištyrė baudžiamojoje byloje surinktų faktinių duomenų, jų neanalizavo ir netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Teismas, vertindamas įrodymus, rėmėsi iš esmės tik kaltinamojo A. Č. parodymais, teigdamas, kad jie nepaneigti, nors dėl kiekvienos nusikalstamos veikos pirmosios instancijos teismas atskirai aptarė ir įvertino įrodymus, kuriais buvo paneigti kaltinamojo A. Č. parodymai.

32Prokuroras atkreipia dėmesį, jog A. Č. atlikti aktyvūs veiksmai ir jų pobūdis, nusikalstamų veikų daugetas rodo, kad jis suprato, jog veikia neteisėtai, taip siekdamas asmeninės turtinės naudos – neatlygintinai naudotis Tarnybos turtu. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai tvirtina, kad A. Č. padarytos veikos gali būti traktuojamos kaip drausmės ar finansiniai pažeidimai, už kuriuos gali būti taikoma drausminė ar materialinė atsakomybė. Nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, esmė ir yra ta, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo savo tarnybinės padėties, įstatymais bei kitais teisės aktais suteiktų pareigų ir įgaliojimų panaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei bei turiniui. A. Č. pasinaudojo savo einamomis pareigomis priešingai tarnybos interesams. Išteisintasis pagal savo asmenines bei dalykines savybes suvokė pavojingą visuomenei savo veikimo pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti pavojingi padariniai, šiuo atveju turtinė žala ir didelė neturtinė žala ( - ) tarnybai, ir norėjo taip veikti.

33Byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad A. Č., būdamas valstybės tarnautoju – ( - ) tarnybos direktoriumi, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdamas turtinės naudos – neatlygintinai naudotis Tarnybos turtu, padarydamas didelę neturtinę žalą ( - ) tarnybai, sumenkindamas jos, kaip valstybės institucijos, autoritetą, diskreditavo ( - ) tarnybos direktoriaus, kaip valstybės tarnautojo, vardą padarydamas ( - ) tarnybai 29 157,63 Lt turtinę žalą, o tai yra žalingi padariniai, kurie paprastai pripažįstami didele žala ne tik Tarnybai, bet ir valstybei. Būdamas ( - ) tarnybos direktoriumi, jis savo nusikalstamais veiksmais iškraipė tarnybinės veiklos esmę, sumenkino ( - ) tarnybos įvaizdį ir autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, pažeidė įstatymo viršenybės, teisėtumo bei skaidrumo principus. Tokia žala, kasatoriaus manymu, visada vertintina kaip didelė, nes ja kėsinamasi į esminius demokratinės valstybės santvarkos pagrindus. Teismų praktikoje valstybės tarnautojo priešingi teisei veiksmai vertinami kaip sukėlę didelės neturtinės žalos, nes jais menkinamas institucijos autoritetas, diskredituojamas valstybės tarnautojo vardas.

34Taigi, apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visumą ir jais nustatytas aplinkybes, rėmėsi iš esmės kaltinamojo A. Č. nenuosekliais parodymais, nemotyvuotai atmesdamas (ignoruodamas) visų kitų byloje apklaustų liudytojų parodymus ir kitus rašytinius bylos įrodymus, taip pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

35Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiojo prokuroro Mindaugo Taškūno kasacinis skundas atmestinas.

36Dėl išteisinimo pagal kaltinimą piktnaudžiavimu pagrįstumo

37Kasaciniame skunde prokuroras ginčija A. Č. išteisinimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį pagrįstumą ir nesutinka su apeliacinės instancijos teismo atliktu bylos įrodymų vertinimu bei šio teismo padaryta išvada, kad išteisintojo padarytos veikos gali būti traktuojamos kaip drausminiai ar finansiniai pažeidimai, už kuriuos netaikoma baudžiamoji atsakomybė.

38Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžiu A. Č. dėl kaltinimo piktnaudžiavimu už aštuonias veikas išteisino, nes nenustatė didelės žalos, kurią savo veika būtų padaręs kaltinamasis. Teismas konstatavo, kad A. Č., pasinaudodamas savo einamomis pareigomis, netinkamai dokumentais įformino Tarnybos turėtas išlaidas, nesilaikė nustatytos materialinių vertybių apskaitos ir nurašymo tvarkos, tačiau vien šių aplinkybių nepakanka išvadai, kad A. Č. veiksmais padarytos žalos valstybės interesams dydis pagrindžia būtinybę jam taikyti baudžiamąją atsakomybę; jo padarytos veikos gali būti traktuojamos tik kaip drausminiai ar finansiniai pažeidimai, už kuriuos gali būti taikoma drausminė ar materialinė atsakomybė. Tokį A. Č. veikų vertinimą iš esmės nulėmė tai, kad ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas nenustatė pagrindo teigti, jog A. Č. veiksmais (susijusiais su remonto darbų Tarnybos patalpose atlikimo aplinkybėmis, spynos pirkimu bei montavimu, santechnikos prekių, kitokių negu nurodyta PVM sąskaitose faktūrose, pirkimu ir jų sumontavimu Tarnybos patalpose, buitinės įrangos – šaldytuvo nuomos sutarties su UAB ,,S.“ sudarymu, UAB ,,O.“ Tarnybai priklausančio mobiliojo ryšio abonentiniam numeriui suteiktomis paslaugomis, skundžiamame pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išvardytų ūkinių prekių pirkimu ir jų panaudojimu, šaldytuvo ,,Elektrolux ERB 3651” pirkimu, šviestuvų įgijimu) buvo sumenkintas valstybės įstaigos autoritetas bei valstybės tarnautojo vardas, pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų nuostatos, apibrėžiančios valstybės tarnybos principus (valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs ir kt.) ir valstybės tarnautojų pareigas (nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis ir valdžia, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir pan.), tokia apimtimi, kad tai būtų galima traktuoti kaip didelę neturtinę žalą BK 228 straipsnio 2 dalies prasme. Nuosprendyje nurodyti A. Č. veiksmai didelio rezonanso visuomenėje nesukėlė, šia veika kaip nors ypatingai nebuvo pakenkta valstybės tarnybos autoritetui, sutrikdytas ( - ) tarnybos darbas ar sukliudyta šiai tarnybai atlikti savo funkcijas – organizuoti antrinės teisinės pagalbos teikimą, dėl šios veikos nekilo jokie kiti iš esmės žalingi padariniai, t. y. nebuvo padaryta didelė neturtinė žala. Nustatyta turtinė žala taip pat nėra tokia žymi, kad ją būtų galima laikyti didele BK 228 straipsnio prasme.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija pažymi, kad piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnyje, yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, sukėlęs padarinius – didelę žalą valstybei, tarptautinei organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. Pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo, yra didelės žalos požymis, reiškiantis padidintą piktnaudžiavimo pavojingumą. Konkrečių didelės žalos kriterijų įstatymas nenurodo, todėl šis požymis kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: į kilusios žalos pobūdį, pažeistų interesų ir kaltininko einamų pareigų svarbą, nukentėjusiųjų skaičių ir jų pareigūno ar jam prilyginto asmens veiksmų vertinimą, padarytos veikos neigiamą poveikį institucijos, kurioje dirba kaltininkas, reputacijai, valstybės autoritetui ir pan.

40Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad A. Č. veiksmuose nenustatyti nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 2 dalyje, požymiai, yra pagrįsta. Nuosprendyje išdėstyti teismo motyvai, kuriais grindžiama ši išvada, iš esmės atitinka kasacinėje teismų praktikoje suformuluotus išaiškinimus dėl BK 228 ir 229 straipsniuose numatyto didelės žalos požymio nustatymo bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl netikslingumo siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, visuomet tokias veikas pripažinti nusikaltimais ir taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Kasacinėse nutartyse baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-638/2005, 2K-232/2012, 2K-573/2012, 2K-98/2014 ir kt. yra išaiškinta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos, įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos aplinkybes, padarė pagrįstą ir motyvuotą išvadą, jog byloje surinktų įrodymų visetas neleidžia daryti išvados, kad dėl A. Č. padarytų neteisėtų veiksmų Tarnybai, kokiems nors juridiniams ar fiziniams asmenims, valstybei buvo padaryta didelė žala.

41Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, patikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), todėl surinktų įrodymų iš naujo nevertina, naujų įrodymų nerenka ir faktinių bylos aplinkybių nenustatinėja. Atlikti įrodymų tyrimą, įvertinti įrodymus ir jų pagrindu padaryti išvadas yra pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų funkcija. Kolegija neturi pagrindo manyti, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas BPK 20 straipsnio 5 dalyje. Teismas, priešingai, nei teigiama kasaciniame skunde, vadovavosi ne vien A. Č. parodymais. Iš apeliacinio teismo nuosprendžio turinio matyti, kad šis teismas išsamiai išanalizavo atskirai kiekvienos veikos faktines aplinkybes, įvertino surinktus įrodymus, pateikė jų vertinimo analizę. Apeliacinės instancijos teismas dar kartą išnagrinėjo byloje surinktus įrodymus – tiek paties kaltinamojo A. Č. parodymus, tiek liudytojais apklaustų Tarnybos darbuotojų V. D., L. M. (G.), N. K., S. P., J. O., A. B., A. P., A. S., G. A., N. D., A. K. parodymus, kitus byloje esančius faktinius duomenis – ir būtent įrodymų visumos vertinimo pagrindu padarė išvadą, kad A. Č., kaip ( - ) tarnybos direktorius, nors ir nevisai tinkamai vykdė savo pareigas, neužtikrino tinkamos materialinių vertybių apskaitos, teisingo išlaidų sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymo, buhalterinės apskaitos organizavimo ir finansinės atskaitomybės rengimo bei pateikimo pagal įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, tačiau šie veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal BK 228 straipsnio 2 dalį dėl nenustatyto būtino požymio – didelės žalos.

42Kasaciniame skunde nenurodyti argumentai, kuriais remiantis galėtų būti daroma priešinga išvada. Prokuroras pažymi, kad A. Č., būdamas ( - ) tarnybos direktoriumi, savo nusikalstamais veiksmais iškraipė tarnybinės veiklos esmę, sumenkino ( - ) tarnybos įvaizdį ir autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, pažeidė įstatymo viršenybės, teisėtumo bei skaidrumo principus, o tokia žala, kasatoriaus manymu, visada vertintina kaip didelė, nes kėsinamasi į esminius demokratinės valstybės santvarkos pagrindus; valstybės tarnautojo priešingi teisei veiksmai vertinami kaip sukėlę didelės neturtinės žalos, nes jais menkinamas institucijos autoritetas, diskredituojamas valstybės tarnautojo vardas. Kolegija pažymi, kad nei veikos pavojingumas, nei didėlės žalos požymis, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, negali būti konstatuojami vien tik nurodant veikos padarymo metu traukiamo atsakomybėn asmens einamas pareigas, tarnybos, kurioje toks asmuo dirba, paskirtį bei vykdomų funkcijų svarbą. BK 228 ir 229 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma įvairias pareigas įvairiose tarnybose einantiems asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju darant išvadas apie netinkamą tarnybinių pareigų neatlikimą ar įgaliojimų viršijimą turi būti išsiaiškinta, kokias pareigas kokioje tarnyboje ėjo valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, tačiau einamos pareigos ar įstaigos, institucijos ar organizacijos paskirtis bei vykdomos funkcijos negali būti vieninteliai ar lemiantys kriterijai, kuriais remiantis sprendžiamas baudžiamosios ir kitų rūšių teisinės atsakomybės atribojimo klausimas.

43Teisėjų kolegija, įvertinusi prokuroro kasacinio skundo argumentus, pagrindo naikinti ar keisti apeliacinės instancijos teismo priimto nuosprendžio nenustatė.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiojo prokuroro Mindaugo Taškūno kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 28 d. nuosprendžiu A. Č. buvo... 3. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 4. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 5. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 6. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 7. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 8. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 9. BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iššvaistant jam... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės... 11. Baudžiamoji byla A. Č. nutraukta pagal BK 184 straipsnio 1 dalį už šešias... 12. Pagal BK 183 straipsnio 3 dalį A. Č. išteisintas, nepadarius veikos,... 13. Iš A. Č. ( - ) tarnybai priteista 29 157,63 Lt turtinei žalai atlyginti,... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 15. A. Č. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį už minėtas aštuonias nusikalstamas... 16. (Duomenys neskelbtini) tarnybos civilinis ieškinys dėl 29 157,63 Lt turtinės... 17. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 18. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Viktoro Aiduko pranešimą,... 19. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. Č. buvo nuteistas už tai, kad... 20. A. Č., būdamas valstybės tarnautoju – ( - ) tarnybos ( - ) direktoriumi,... 21. 1) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje... 22. 2) 2006 m. spalio 28 d. pasirašė atliktų darbų pagal 2006 m. rugsėjo 28 d.... 23. 3) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje... 24. 4) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje... 25. 5) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje... 26. 6) laikotarpiu nuo 2006 m. gruodžio mėnesio iki 2007 m. gegužės mėnesio,... 27. 7) ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku Tarnybos tvarkomojoje... 28. Taip pat A. Č., būdamas valstybės tarnautoju – Tarnybos direktoriumi,... 29. Šiais veiksmais A. Č. neužtikrino Tarnybai paskirtų asignavimų efektyvaus... 30. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo... 31. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas A. Č.... 32. Prokuroras atkreipia dėmesį, jog A. Č. atlikti aktyvūs veiksmai ir jų... 33. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą,... 34. Taigi, apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktų... 35. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo... 36. Dėl išteisinimo pagal kaltinimą piktnaudžiavimu pagrįstumo ... 37. Kasaciniame skunde prokuroras ginčija A. Č. išteisinimo pagal BK 228... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 40. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad A. Č. veiksmuose nenustatyti... 41. Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių... 42. Kasaciniame skunde nenurodyti argumentai, kuriais remiantis galėtų būti... 43. Teisėjų kolegija, įvertinusi prokuroro kasacinio skundo argumentus, pagrindo... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 45. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo...