Byla 2K-573/2012
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo S. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 228 straipsnio 1 dalį 2 600 Lt (20 MGL) bauda, BK 300 straipsnio 1 dalį 1 300 Lt (10 MGL) bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu bausmės sudėtos apėmimo būdu ir nustatyta galutinė bausmė 2 600 Lt (20 MGL) bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Albino Sirvydžio, ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. V. (S. V.) kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo S. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 228 straipsnio 1 dalį 2 600 Lt (20 MGL) bauda, BK 300 straipsnio 1 dalį 1 300 Lt (10 MGL) bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu bausmės sudėtos apėmimo būdu ir nustatyta galutinė bausmė 2 600 Lt (20 MGL) bauda.

2Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 13 d. nutartis, kuria atmestas S. V. apeliacinis skundas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą,

Nustatė

4S. V. nuteistas už tai, kad jis pagamino netikrus dokumentus bei juos panaudojo, t.y., laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugsėjo 22 d., savo darbovietėje - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - VPK) patalpose, esančiose Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, kabinete Nr. 419, surašė ir pasirašė 2009 m. rugpjūčio 26 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolą, kuriame nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009-06-18 iki 2009-08-18 jis, vadovaudamasis BPK 154 straipsnio nuostatomis, pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjos I. P. 2009 m. balandžio 3 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00644-09, naudodamasis sistema „Telepikas", kontroliavo mobiliojo ryšio telefono (MRT) abonentiniu numeriu 868231165, kuriuo naudojosi J. S. a.k. ( - ) telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją bei darė įrašus, kad J. S. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo metu užfiksuoti pokalbiai ir trumposios SMS žinutės yra tyrimui nereikšmingi, šios kontrolės metu surinkti duomenys yra apie privatų asmenų gyvenimą ir nesusiję su atliekamu ikiteisminiu tyrimu, nors žinojo, kad šio tyrimo veiksmo neatliko, minėtu MRT numeriu elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos nekontroliavo, nefiksavo ir nekaupė, įrašų nedarė, ir šį žinomai netikrą dokumentą perdavė ONTV 4-ojo poskyrio vyresniajai tyrėjai D. B. kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00644-09 dokumentą;

5tęsdamas nusikalstamą veiką, S. V. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugsėjo 22 d., savo darbovietėje - Vilniaus apskrities VPK patalpose, esančiose Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, kabinete Nr.419, surašė ir pasirašė 2009 m. rugpjūčio 26 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolą, kuriame nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009-06-18 iki 2009-08-18 jis, vadovaudamasis LR BPK 154 str. nuostatomis pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjos I. P. 2009 m. balandžio 3 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00644-09, naudodamasis sistema „Telepikas", kontroliavo mobiliojo ryšio telefono (MRT) abonentiniu numeriu 8686xxxxx, kuriuo naudojosi J. S. a.k. ( - ) telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją bei darė įrašus, kad J. S. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo metu užfiksuoti pokalbiai ir trumposios SMS žinutės yra tyrimui nereikšmingi, šios kontrolės metu surinkti duomenys yra apie privatų asmenų gyvenimą ir nesusiję su atliekamu ikiteisminiu tyrimu, nors žinojo, kad šio tyrimo veiksmo neatliko, minėtu MRT numeriu elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos nekontroliavo, nefiksavo ir nekaupė, įrašų nedarė, ir šį žinomai netikrą dokumentą perdavė ONTV 4-ojo poskyrio vyresniajai tyrėjai D. B. kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00644-09 dokumentą;

6tęsdamas nusikalstamą veiką S. V. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugsėjo 22 d., savo darbovietėje - Vilniaus apskrities VPK patalpose, esančiose Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, kabinete Nr.419, surašė ir pasirašė 2009-09-22 Informacijos sunaikinimo aktą Nr. 10-IL-799, kuriame nurodė, kad vykdant Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro R. M. 2009-09-03 nutarimą, 2009-09-22 dalyvaujant Vilniaus apskr. VPK ONTV vyr. tyrėjui S. V. bei vyr. tyrėjai D. B. ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 10-1- 00644-09 2009-04-03 Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo teisėjo I. P. sankcionuotos Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu surinkta informacija ir laikmenos dėl J. S. a.k. ( - ) mobiliojo ryšio telefono, abonentiniai Nr. 868231165 ir Nr. 868601253, kontrolės, sunaikintos, nors žinojo, kad jokia informacija ir laikmenos naikinami nebuvo, kadangi nebuvo ką naikinti, nes minėtais MRT numeriais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos nekontroliavo, nefiksavo ir nekaupė, įrašų nedarė, ir šį žinomai netikrą dokumentą perdavė ONTV 4-ojo poskyrio vyresniajai tyrėjai D. B. kaip ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00644-09 dokumentą.

7Taigi S. V. nuteistas už tai, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

8Be to, S. V. nuteistas už tai, kad jis piktnaudžiavo tarnyba, t. y. būdamas valstybės tarnautojas – Vilniaus apskrities VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (toliau - ONTV) 1-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis tyrėjas, tyčia pagamindamas netikrus dokumentus: dvejus 2009 m. rugpjūčio 26 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolus apie abonentiniais numeriais 868231165 ir 868601253, kuriais naudojosi J. S., a.k. ( - ) telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją ir įrašų darymą bei 2009-09-22 Informacijos sunaikinimo aktą Nr. 10-IL-799, minėtus dokumentus panaudodamas ikiteisminiame tyrime Nr. 10-1-00644-09 ir taip melagingai patvirtindamas tyrimo veiksmų atlikimo faktą, sąmoningai, t.y. tyčia, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316) 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, įpareigojančius valstybės tarnautoją laikytis Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis, nesilaikė teisėtumo policijos veikloje principo, įtvirtinto Policijos veiklos įstatymo (2000 m. spalio 17 d. Nr.VIIl-2048) 4 straipsnio 2 dalies, pažeidė Pareigybės aprašymo, patvirtinto 2006 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto VPK viršininko įsakymu Nr. l0-V-168, 6.4, 6.5 ir 6.8 punktus, įpareigojančius valstybės tarnautoją pavestas funkcijas bei užduotis atlikti kokybiškai ir laiku, užtikrinti, kad veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus ir vadovų nurodymus; sąmoningai, t.y. tyčia, pagamindamas netikrus dokumentus ir taip pažeisdamas aukščiau išvardytų normų reikalavimus bei atlikdamas priešingus tarnybos interesams veiksmus, S. V. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pažemino policijos pareigūno vardą, sumenkino valstybinės institucijos - Vilniaus apskrities VPK autoritetą, pasitikėjimą šia institucija bei jos pareigūnais, dėl to valstybė patyrė didelės neturtinės žalos, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje.

9Kasaciniu skundu nuteistasis S. V. prašo panaikinti teismų sprendimus ir baudžiamąją bylą nutraukti, nes teismai neteisingai aiškino ir taikė baudžiamąjį įstatymą ir todėl nepagrįstai jį nuteisė.

10Skunde nurodoma, kad kasatorius R. B. ir J. S. pokalbių klausėsi ne ikiteisminiame tyrime pagal teisėjos nutartį, o atlikdamas operatyvinį tyrimą. Tyrėja D. B., o vėliau ir viršininkas J. D., nurodė surašyti visus dokumentus, reikalingus tyrėjos vedamoje byloje. Po J. D. nurodymo bei paaiškinimo 2009 m. rugpjūčio 26 d. surašęs du telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolus ir 2009 m. rugsėjo 22 d. informacijos sunaikinimo aktą, kurį pasirašė ir tyrėja D. B.. Kasatorius mano, kad dėl tokių neginčytinai nustatytų bylos aplinkybių teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

11Kasatorius mano, kad nepagrįstai nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes čia numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą bei šių dokumentų laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Atsakomybė atsiranda ne už bet kokio dokumento pagaminimą ar suklastojimą, o tik už tokio, kuris konkrečiu atveju ir konkrečiam fiziniam ar juridiniam asmeniui gali sukelti teisiškai reikšmingų padarinių (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, Nr. 2K-350/2011). Kasatorius pažymi, kad sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą prieš R. B. buvo priimtas visiškai nepriklausomai nuo jo telefoninių pokalbių su J. S. turinio. R. B. pripažino skolą J. S. ir paaiškino, kad negalintis laiku jos grąžinti dėl sunkios ekonominės situacijos, dėl to ir buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Be to jis pažymi, kad tik vėliau buvo apsižiūrėta, jog neįvykdyta teismo nutartis dėl telefoninių pokalbių klausymosi. Tai reiškia, kad telefoninių pokalbių tarp R. B. ir J. S. turinys negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos ikiteisminio tyrimo baigčiai ir kasatoriaus surašyti dokumentai dėl telefoninių pokalbių niekaip negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių J. S., ar turėti įtakos ikiteisminio tyrimo baigčiai, t.y. negalėjo būti BK 300 straipsnio 1 dalies dalykas.

12Apeliacinio proceso pradžioje teismas buvo nutaręs pareikalauti iš Vilniaus apskrities VPK R. B. operatyvinio sekimo bylą, kurioje yra visi duomenys apie tai, jog kasatorius klausėsi visų R. B. telefoninių pokalbių, tarp jų ir pokalbių su J. S.. Šie duomenys būtų patvirtinę, kad jo surašytuose protokoluose nurodoma esminė informacija (jog nieko nusikalstamo tuose pokalbiuose neužfiksuota) visiškai atitinka tikrovę. Teismas bylos neišreikalavo, bet konstatavo, jog kasatorius klausęs R. B. pokalbių, tačiau tai nesuteikė jam teisės į protokolus įrašyti teisėjos I. P. nutarties ir to fakto, kad klausęs J. S. ir R. B. telefoninių pokalbių, o ne atvirkščiai. Kasatorius teigia, kad protokoluose užfiksavo tyrimo veiksmo rezultatą, kad, nurodydamas protokoluose teisėjos L Pelienės nutartį, tikrai nuoširdžiai manė, jog ši nutartis leidžia jam panaudoti operatyviniu keliu surinktą informaciją ikiteisminiame tyrime, juolab kad apie tai jį užtikrino ir vyresnysis pareigūnas J. D., kad neturėjo tyčios klastoti dokumentų, operatyvinius pasiklausymo duomenis sunaikino, tai ir atsispindi informacijos sunaikinimo akte.

13Kasatorius atkreipia dėmesį, kad protokolus ir aktą surašė vyresniojo pagal pareigas pareigūno J. D. nurodymu ir jo užtikrintas, jog visa tai bus teisėta. Susidariusi situacija jam neleido abejoti to nurodymo teisėtumu, nes policija - tai statutinė struktūra, kur nepriimta svarstyti įsakymų, o jų nevykdymas netoleruojamas. Kasatorius pabrėžia, kad BK 33 straipsnyje nurodyta, jog asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik už žinomai nusikalstamo įsakymo vykdymą (įsakymas turi būti akivaizdžiai neteisėtas). Šioje situacijoje jis to akivaizdumo nematė: pokalbių klausėsi, juose tikrai nieko nusikalstamo nebuvo, teismo nutartis tų pokalbių klausytis buvo, viršininkas užtikrino, kad viskas teisėta, todėl mano, kad veika inkriminuota nepagrįstai.

14Skunde nurodoma, kad neįvykdyta ir BK 228 straipsnio 1 dalyje nurodyta veika, nes neva įvykdytas piktnaudžiavimas tarnyba siejamas su dokumentų suklastojimu, kadangi dokumentų klastojimo baudžiamojo įstatymo prasme neįvykdęs.

15Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo konstatavimu, kad „...leistų veiksmų S. V. neatliko, tuo prarasdamas pasitikėjimą valstybės institucija ir jos pareigūnais ne tik pareiškėjo, bet ir prokuroro, teismo bei visuomenės. Dėl to valstybė ir patyrė didelę neturtinę žalą." Jis pažymi, kad J. S., visuomenė apie tokių veiksmų atlikimą nežino. Kasatoriui nesuprantama, kuo čia dėtas prokuroro ir teismo pasitikėjimas. Nuo kasatoriaus veiksmų absoliučiai niekas nenukentėjo, veiksmai buvo nukreipti į rezultato formą, o ne turinį, tokių „suklastotų dokumentų" galima rasti kiekvieno ikiteisminio tyrimo medžiagoje, jo atvejis ne sumenkino policijos autoritetą, o greičiau atskleidė ten egzistuojančią betvarkę ir nesusikalbėjimą tarp atskirų padalinių. Kasatoriui nesuprantama, kokią didelę žalą valstybei jis padaręs.

16Teismų abstrakčios išvados, kad jis pažemino policijos autoritetą ir tuo padarė didelę žalą valstybei, prieštarauja susiklosčiusiai Lietuvos teismų praktikai (kasacinė nutartis Nr. 2K-568/2007).

17Atsiliepime Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras prašo kasacinį skundą atmesti.

18Prokuroras nurodo, kad buvo surašyti tikrovės neatitinkantys protokolai. S. V. nevykdė procesinės prievartos priemonės, neva užfiksuotos protokolais. Todėl neatitinka tikrovės bei yra netikras ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2009 m. rugsėjo 22 d. informacijos sunaikinimo aktas Nr. 10-IL-799, kuriame nurodoma, kad 2009 m. rugsėjo 22 d., dalyvaujant Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos vyresniajam tyrėjui S. V. bei vyresniajai tyrėjai D. B., sunaikinta elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu surinkti duomenys bei laikmenos dėl J. S. mobiliojo ryšio telefonų numerių 8 682 xxxxx, 8 686 xxxxx kontrolės.

19Pasak prokuroro, kad S. V. veiksmai buvo neteisėti, pripažįsta ir jis pats kasaciniame skunde teigdamas, kad „aš jai paaiškinau, kad su jos atliekamu ikiteisminiu tyrimu neturiu nieko bendro ir niekuo jai padėti negaliu". Be to, S. V., būdamas pareigūnu, vykdančiu operatyvinę veiklą, turinčiu patirtį šiame darbe, žinojo, jog operatyvinio tyrimo metu gauta informacija sudaro valstybės paslaptį ir, norint ją panaudoti, informacija pirmiausia turi būti užfiksuota dokumentais, išslaptinta ir tik po to gali būti sprendžiamas klausimas dėl tos informacijos panaudojimo.

20Prokuroras pažymi, kad operatyvinio tyrimo prieš R. B. faktas negalėjo būti nei teisinis, nei faktinis pagrindas 2009 m rugpjūčio 26 d. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolų surašymui, nes tokiu būdu S. V. galėjo gauti tik duomenų apie R. B. ir J. S. bendravimą, tačiau negalėjo gauti ir fiksuoti duomenų apie J. S. bendravimą su kitais asmenimis, apie bendravimo su tais asmenimis turinį, apie tų pokalbių reikšmingumą tyrimui ir iš viso apie nusikalstamos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas, buvimą ar nebuvimą. Atsiliepime pažymima, kad pats S. V. teisme patvirtino, jog J. S. nebuvo jo tyrimo objektas, jo naudojamų kaltinime nurodomų telefonų numerių jis nesiklausė.

21Prokuroro nuomone, baudžiamosios bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad nuteistasis sąmoningai, t.y. tyčia, pagamino tikrovės neatitinkančius dokumentus ir juos panaudojo, perduodamas juos ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00644-09 atliekančiai pareigūnei, teismas pagrįstai pripažino, jog kasatorius padarė ir nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje.

22Kasacinis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nuosprendis ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 13 d. nutartis naikintini, baudžiamoji byla nutrauktina.

23Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimuose yra išaiškinta, kad „siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.)“.

24Kasacinėje praktikoje taip pat ne kartą pabrėžta, kad labai svarbus yra baudžiamosios ir kitų rūšių teisinės atsakomybės atribojimo klausimas, kad ne bet kokia neteisėta veika turi būti vertinama kaip nusikalstama, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti (kasacinės nutartys 2K-P-267/2011, 2K-396/2009, 2K-526/2009, 2K-262/2011).

25Nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo daryti išvadų, kad nuteistojo padarytos veikos turi būti vertinamos kaip BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos.

26Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo

27Baudžiamoji atsakomybė BK 300 straipsnyje už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu numatyta siekiant apsaugoti dokumentų teisinės apyvartos funkcionalumą ir patikimumą. Baudžiamosios atsakomybės taikymui reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu gali pasiekti tais atvejais, kai šiomis veikomis daroma įtaka teisiniams santykiams, tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms. Nuteistojo S. V. veiksmais joks poveikis BK 300 straipsnio saugomiems teisiniams santykiams nebuvo padarytas, dėl jo surašytų protokolų ir informacijos sunaikinimo akto, kaip minėta, jokiems fiziniams ar juridiniams asmenims reali žala nebuvo padaryta. Surašyti protokolai bei informacijos sunaikinimo aktas nebuvo ir negalėjo būti panaudoti dokumentų teisinei apyvartai kenkiančiais tikslais. Byloje nenustatytas joks kitas šių dokumentų surašymo tikslas, išskyrus norą parodyti, kad planuoti ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atlikti.

28Taigi byloje nustatytos aplinkybės nėra pagrindas konstatuoti, jog S. V. neteisėti veiksmai surašant neteisingo turinio procesinius dokumentus savo pavojingumu peraugo drausminio nusižengimo lygį ir kad į tokius veiksmus būtina reaguoti taikant baudžiamąją atsakomybę kaip kraštutinę priemonę.

29Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 10-1-00644-09 matyti, kad ikiteisminį tyrimą buvo pavesta ne S. V., o kitam pareigūnui, kuriam ir teko atsakomybė už tinkamą ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą.

30Dėl BK 228 straipsnio 1 dalies taikymo

31Pagal 228 straipsnio 1 dalį valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo gali būti traukiamas baudžiamojoj atsakomybėn, jei dėl šio asmens piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimo didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl nuteistojo S. V. veiksmų kam nors būtų padaryta didėlė žala.

32Didėlės žalos požymiui nustatyti nepakankama vien tik deklaratyviai nurodyti, kad dėl neteisėtų veiksmų buvo pažemintas pareigūno vardas, institucijos autoritetas, prarastas pareiškėjo, prokuroro, teismo ir visuomenės pasitikėjimas, kaip kad yra nurodyta kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose. Didelės žalos požymis turi būti nustatomas vertinant bylos aplinkybių visumą. Pavyzdžiui, kasacinėje nutartyje Nr. 2K-568/2007 išaiškinta, kad BK 228 straipsnyje numatytas didelės žalos požymis yra pagrindinis nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams bei tarnybinių (drausminių) pažeidimų atribojimo kriterijus ir kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, t. y. į padarytos veikos pobūdį – ar padaryti teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir to įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir pan.

33Neteisėta S. V. veika nebuvo ilgai trunkanti, nagrinėjamoje byloje priimtuose teismų sprendimuose jokie nuo S. V. veiksmų nukentėję proceso dalyviai nėra nurodomi; jokių fizinių ar juridinių asmenų teisės ir interesai S. V. veiksmais nebuvo pažeisti; jokio rezonanso šie nuteistojo veiksmai visuomenėje nesukėlė; nenustatyta, jog neteisingo turinio procesinių dokumentų surašymas būtų lėmės neteisingų sprendimų baudžiamojoje byloje priėmimą ar kitokius konkrečius neigiamus padarinius. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog teismų padaryta išvada, kad dėl S. V. veiksmų didėlės žalos patyrė valstybė, nėra pagrįsta tinkamais teisiniais argumentais.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

35Panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 13 d. nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą,... 4. S. V. nuteistas už tai, kad jis pagamino netikrus dokumentus bei juos... 5. tęsdamas nusikalstamą veiką, S. V. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d.... 6. tęsdamas nusikalstamą veiką S. V. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d.... 7. Taigi S. V. nuteistas už tai, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 8. Be to, S. V. nuteistas už tai, kad jis piktnaudžiavo tarnyba, t. y. būdamas... 9. Kasaciniu skundu nuteistasis S. V. prašo panaikinti teismų sprendimus ir... 10. Skunde nurodoma, kad kasatorius R. B. ir J. S. pokalbių klausėsi ne... 11. Kasatorius mano, kad nepagrįstai nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį,... 12. Apeliacinio proceso pradžioje teismas buvo nutaręs pareikalauti iš Vilniaus... 13. Kasatorius atkreipia dėmesį, kad protokolus ir aktą surašė vyresniojo... 14. Skunde nurodoma, kad neįvykdyta ir BK 228 straipsnio 1 dalyje nurodyta veika,... 15. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo konstatavimu, kad... 16. Teismų abstrakčios išvados, kad jis pažemino policijos autoritetą ir tuo... 17. Atsiliepime Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų... 18. Prokuroras nurodo, kad buvo surašyti tikrovės neatitinkantys protokolai. S.... 19. Pasak prokuroro, kad S. V. veiksmai buvo neteisėti, pripažįsta ir jis pats... 20. Prokuroras pažymi, kad operatyvinio tyrimo prieš R. B. faktas negalėjo būti... 21. Prokuroro nuomone, baudžiamosios bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad... 22. Kasacinis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m.... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m.... 24. Kasacinėje praktikoje taip pat ne kartą pabrėžta, kad labai svarbus yra... 25. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo daryti išvadų, kad nuteistojo... 26. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo... 27. Baudžiamoji atsakomybė BK 300 straipsnyje už dokumento suklastojimą ar... 28. Taigi byloje nustatytos aplinkybės nėra pagrindas konstatuoti, jog S. V.... 29. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr.... 30. Dėl BK 228 straipsnio 1 dalies taikymo... 31. Pagal 228 straipsnio 1 dalį valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo... 32. Didėlės žalos požymiui nustatyti nepakankama vien tik deklaratyviai... 33. Neteisėta S. V. veika nebuvo ilgai trunkanti, nagrinėjamoje byloje priimtuose... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 35. Panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d....