Byla 2YT-19024-294/2018
Dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys – skolininkė E. P., subsidiariai atsakingas asmuo H. A., hipotekos kreditorius išieškotojas AB Luminor Bank

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) J. P. skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys – skolininkė E. P., subsidiariai atsakingas asmuo H. A., hipotekos kreditorius išieškotojas AB Luminor Bank.

2Teismas

Nustatė

3teisme buvo gautas pareiškėjo – skolininko J. P. 2018-04-19 skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260/VARZ(H) „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ panaikinti ir atšaukti šiuo patvarkymu skelbtą 0,4446 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių; skirti pakartotinę 0,4446 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ekspertizę šio turto rinkos vertei nustatyti. Skunde nurodo, kad antstolė B. P. 2018 m. kovo 29 d. priėmė patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ (vykdomoji byla Nr. 0171/15/00260/VARŽ(H), reg. Nr. S-177682). Antstolė aukščiau nurodytu patvarkymu nutarė iš pirmųjų varžytynių parduoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį turtą: 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), už pradinę 46 240 eurų kainą. Numatoma varžytynių pabaiga: 2018 m. balandžio 30 d. 13:21:59. Su antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymu nesutinka, laiko jį nepagrįstu ir naikintinu dėl šių motyvų: ieškodamas aukščiau nurodyto žemės sklypo potencialaus pirkėjo, sklypą pardavinėjo remdamasis vidutinėmis rinkos kainomis. Sužinojęs, jog aukščiau nurodytas turtas pardavinėjamas iš varžytynių, suabejojo jo rinkos kaina, kurią nurodė antstolė savo minėtame patvarkyme. Tas pats turto vertintojas UAB „Butas tau“, kuris vertinimą atliko antstolės užsakymu, 2009 m. sausio 16 d. turto vertės nustatymo pažymoje nurodė, kad aukščiau nurodyto turto rinkos vertė yra 450 000 Lt (130 000 eurų), o priverstinio turto pardavimo (likvidacinė) vertė yra 315 000 Lt (91 230 eurų). Pareiškėjas nedelsiant organizavo kitą turto vertinimą. Jo abejonės pasitvirtino: turtas iš varžytynių pardavinėjamas už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą. Šį savo teiginį grindžia uždarosios akcinės bendrovės „NILL NILL“ 2018 m. balandžio 18 d. atliktais išsamiais turto vertės nustatymo duomenimis: pagal UAB „NILL NILL“ turto vertinimo ataskaitą Nr. N1804V16 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), rinkos vertė 2018 m. balandžio 16-ai dienai yra 133 000 eurų (pagal minėtą antstolės patvarkymą šio sklypo rinkos vertė – 57 800 eurų, o pardavinėjamas šis žemės sklypas iš varžytynių už 46 204 eurų). Esant tokiai situacijai, netenka prasmės turto pirkėjo paieška Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 704 straipsnio pagrindu, nes potencialus pirkėjas, žinodamas, jog turtas iš varžytynių pardavinėjamas už daugiau kaip dvigubai mažesnę kainą, nebus suinteresuotas jį pirkti už realią ir ženkliai didesnę rinkos kainą. Remdamasis aukščiau nurodyta UAB „NILL NILL“ turto vertinimo ataskaita ir kitais aukščiau nurodytais įrodymais, pareiškėjas laiko, jog turtas iš varžytynių pardavinėjamas už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą. Todėl mano, kad tikslinga, jog būtų atlikta pakartotinė minėto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė. CPK 681 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas. Mano, jog ir kreditorius turėtų būti suinteresuotas, kad turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą, nes tai sąlygotų kreditoriaus visišką ar bent didesnės dalies reikalavimo patenkinimą. Turtą pardavinėjant ir to pasekmėje pardavus jį už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą, kiltų grėsmė, jog skolininkų kito turto vertės gali nepakakti visiškam prievolės įvykdymui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, ekspertizės aktą turi įvertinti kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto, privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimų dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010).

4Antstolė B. P. 2018-04-27 patvarkymu dėl skolininko skundo dėl antstolės veiksmų Reg. Nr. S-185811 atsisakė tenkinti skolininko 2018-04-19 skundą dėl antstolės veiksmų (Reg. G-5224); skolininko 2018-04-19 skundą (Reg. Nr. G-5224) dėl antstolės veiksmų persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui bei prašo skirti skolininkui baudą už piktybinį priverstinio turto realizavimo proceso vilkinimą. Antstolė patvarkyme nurodė, kad ji vykdo hipotekos kreditoriaus AB Luminor Bank (į/k 112029270, buvęs pavadinimas – AB DNB bankas) 2015-01-19 pateiktą vykdyti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014-11-07 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-6623, kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą 148 897,37 Eur, kurią sudaro: 147 250,77 Eur pagrindinio reikalavimo sumos, 1 644,64 Eur palūkanų, 1,96 Eur delspinigių, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 148 897,37 Eur išieškotinos sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 334,42 Eur notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą ir susijusius veiksmus iš solidarių skolininkų J. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. P. (a. k. ( - ) ( - ), subsidiariai (tik įkeistu savo turtu) atsakingas asmuo: H. A. (a. k. ( - ) gyv, ( - ). parduodant iš varžytinių įkeistą nekilnojamąjį turtą: - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); - 1,0000 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) 2018-04-20 antstolių B. P. ir E. S. kontoroje buvo gautas skolininko J. P. (toliau – pareiškėjas) 2018-04-19 skundas dėl antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymo „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ (Reg. Nr. G-5224, toliau – skundas). Minėtu skundu pareiškėjas prašo panaikinti antstolės B. P. (toliau – antstolė) 2017-03-29 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, atšaukti paskelbtas varžytynes ir skirti pakartotinę 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Skolininko skundas yra nepagrįstas ir atmestinas dėl žemiau išdėstytų argumentų. Faktinės bylos aplinkybės. 2015-12-02 išieškotojas AB Luminor Bank pateikė antstolei 2015-06-29 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1156-565/2015. Minėta nutartimi Vilniaus apygardos teismas paliko nepakeistą 2015-02-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria teismas atmetė pareiškėjo J. P. skundą dėl notarės veiksmų ir 2014-11-07 išduoto vykdomojo įrašo Nr. 14-6623 panaikinimo. 2015-12-03 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos atnaujinimo Nr. 0171/15/00260/ATN(H). Minėtu patvarkymu antstolė atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0171/15/00260. 2015-12-03 buvo priimtas patvarkymas dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr. 0171/15/00260/EKSP. Minėtu patvarkymu antstolė, vadovaudamasi CPK 681 str. 1 d., ir 682 str., paskyrė nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ir 1,0000 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ekspertizę, turto rinkos vertei nustatyti. 2015-12-28 antstolės B. P. kontoroje buvo gautas skolininko J. P. (2015-12-21 skundas vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 (Reg. Nr. 26899). Minėtu skundu pareiškėjas prašo panaikinti antstolės 2015-12-03 patvarkymą dėl ekspertizes turto rinkos vertei nustatyti skyrimo aukščiau minėtoje vykdomojoje byloje. 2016-01-05 buvo priimtas patvarkymas dėl skolininko skundo dėl antstolės veiksmų Nr. 0171/15/00260/SKUN2. Minėtu patvarkymu antstolė atsisakė tenkinti skolininko skundą ir persiuntė jį nagrinėti į Vilniaus miesto apylinkės teismą. 2016-02-15 buvo gauta 2016-02-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-6067-871/2016. Minėta nutartimi teismas atmetė pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolės veiksmų. 2016-03-01 buvo gautas Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimas, kuriame nurodoma, jog yra priimtas pareiškėjo J. P. atskirasis skundas dėl 2016-02-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-6067-871/2016 bei pranešama, jog šalys per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos turi teisę pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo pagrįstumo. 2016-03-10 antstolė pateikė atsiliepimą į minėtą atskirąjį skundą. 2016-11-18 buvo gauta 2016-10-14 Vilniaus apygardos teismo nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1080-852/2016. Minėta nutartimi teismas netenkino pareiškėjo atskirojo skundo bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-09 nutartį paliko nepakeistą. 2017-12-15 buvo gautas Nekilnojamojo turto ekspertizės aktas Nr. El7/11-20:02 (Reg. Nr. G-19162). Nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. El7/11-20:02 ekspertas nustatė, jog 2017-11-20 dienai (vertinamo nekilnojamojo turto apžiūros dienai) 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) rinkos vertė yra 57 800 Eur. 2017-12-29 buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT. Minėtu patvarkymu antstolė, vadovaudamasi CPK 613 str., 681 str. 4 d., 682 str., nuostatomis nustatė nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) vertę: 57 800 Eur. Pažymi, kad minėtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT buvo įteiktas pareiškėjui asmeniškai 2018-01-08. 2018-03-29 buvo priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/15/00260/VARŽ(H). Minėtu patvarkymu buvo paskelbtos skolininkui J. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) pirmosios varžytynes Nr. 152124. 2018-04-26 antstolių B. P. ir E. S. kontoroje buvo gauta 2018-04-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-17955-933/2018, kuria teismas sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 kol bus išnagrinėtas pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės B. P. veiksmų ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas. 2018-04-27 buvo priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių atšaukimo Nr. 0171/15/00260/ATŠ. Dėl areštuoto turto vertės antstolė nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuolat akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Aukščiau nurodytos nuostatos ir jų išaiškinimai kasacinio teismo praktikoje suponuoja išvadą, kad antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai. Pažymi, jog hipotekos tikslas – kad išieškotojas iš hipoteka užtikrinto turto savo skolą atgautų kaip įmanoma greičiau, netaikant ilgų procedūrų (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 2SA-26-262/2013; Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-405-513/2013). Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 681 str. reglamentuoja turto įkainojimą. Minėto straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pažymi, jog antstolė aukščiau minėtam areštuotam nekilnojamajam turtui įvertinti pasitelkė nepriklausomą ekspertą / turto vertintoją UAB „Butas tau“ (į/k 122737563; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimo Nr. 000090 (įrašymo data: 2012-08-01); turto vertintojo Š. V. įrašymo į Lietuvos Respublikos Teismo ekspertų sąrašą data: 2013-01-18; įmonės adresas: Konstitucijos pr. 11, 3 aukštas, kabineto Nr. 37, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika). Pažymi, kad CPK 681 str. 4 d. nurodoma, kad jei šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Atsižvelgiant į tai, antstolė priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT. CPK 682 str. reglamentuoja ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo proceso metu. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Pažymi, kad skolininkas skundė antstolės patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, tačiau skolininko skundas buvo atmestas tiek pirmosios instancijos teisme (civilinė byla Nr. 2YT-6067-871/2016), tiek apeliacinės instancijos teisme (civilinė byla 2S-1080-852/2016). Pareiškėjas kartu su savo skundu dėl antstolės veiksmų pateikė antstolei 2009-01-16 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 09/01-16:05 bei 2018-04-18 Turto vertinimo ataskaitą Nr. N1804V16. Pažymi, kad pateikta 2009-01-16 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 09/01-16:05 antstolė vadovautis negali, nes ji yra atlikta prieš 9 metus, joje nustatyta turto vertė šiuo metu neatitinka realios rinkos vertės dėl pasikeitusios ekonominės padėties. 2018-04-18 Turto vertinimo ataskaita Nr. N1804V16 (vertinamas turtas - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), esantis adresu: Paežerių k., Vilniaus r. sav). Antstolės nuomone, minėta turto vertinimo ataskaita yra galimai neobjektyvi bei su akivaizdžiais trūkumais. Mano, jog vertintojas panaudojo lyginamąjį metodą lygindamas aukščiausias sklypų sandorių kainas. Be to, lyginant panašius sandorius (vertinimo ataskaitos 18 psl., 7.1 lentelė) paimti nedidelės apimties žemės sklypai (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių pastatų teritorija), kas sąlygoja didesnę vieno aro kainą. Papildomai pamini, kad lyginti tik 3 žemės sklypų sandoriai, kurie galimai yra geresnėje lokacijoje, kas sąlygoja aukštesnę jų rinkos kainą. Akcentuoja, kad teismo ekspertas / turto vertintojas UAB „Butas Tau“ ekspertizės aktu Nr. El 7/11-20:02 areštuoto turto vertę nustatė įvertinęs visas aplinkybes, remdamasis lyginamuoju metodu ekspertizės akto El7/11-20:02 28 - 29 psl). Todėl, antstolė mano, kad areštuoto nekilnojamojo turto vertė 2017-12-29 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT) nustatyta pagrįstai ir teisėtai bei atitinka realią rinkos vertę. CPK 682 str. 3 d. reglamentuojama, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant pakartotinę ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Pažymi, kad remiantis CPK 704 str. 1 d. iki varžytynių paskelbimo specialiame internete tinklapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją, tačiau skolininkas šia savo teise, imperatyviai įtvirtinta CPK 704 str., nesinaudoja bei nebendradarbiauja su antstole vykdymo procese. Nesinaudodamas šia teise (CPK 704 str. 1 d.) skolininkas prieštarauja savo skundo teiginiams apie jo lūkesčius bei kreditoriaus interesus. Dėl skolininko piktnaudžiavimo vykdymo procese. Atkreipė dėmesį, jog 2017-12-29 buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT. Minėtu patvarkymu vykdomosios bylos šalys buvo informuotos apie atliktą nekilnojamojo turto ekspertizę bei nustatytą turto vertę. Kartu su patvarkymu šalims buvo išsiųstos ir ekspertizės aktų kopijos. Pažymi, kad skolininkui 2018-01-08 asmeniškai buvo įteiktas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo bei ekspertizių aktų kopijos. Pažymi, kad patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo buvo nurodyta, kad pirmosios įkeisto turto varžytynės bus skelbiamos ne anksčiau kaip 2018-01-19, tačiau skolininkas jokių prieštaravimų ar abejonių dėl nustatytos areštuoto turto vertės antstolei nepateikė. 2018-03-29 buvo priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/l5/00260/VARŽ(H). Minėtu patvarkymu antstolė paskelbė skolininkui priklausančio turto varžytynes. Minėtas patvarkymas 2018-04-14 buvo įteiktas skolininkui. 2018-04-20 (t.y. – 101 dienų po to, kai skolininkas faktiškai sužinojo apie turto vertės nustatymą, besibaigiant pirmosioms įkeisto turto varžytynėms) antstolės kontoroje buvo gautas skolininko skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo skolininkas nesutikdamas su nustatyta turto verte prašo atšaukti antstolės paskelbtas varžytynes ir panaikinti priimtą patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių bei skirti pakartotinę ekspertizę skolininkui priklausančiam ir iš varžytynių parduodamam turtui. Papildomai skolininkas prašė teismo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0171/15/00260 bei taikyti laikinąsias apsaugos priemonės vykdomojoje byloje. Antstolės nuomone, minėti skolininko veiksmai, kada subjektyviais argumentais paremtas skundas pateikiamas baigiamojoje proceso stadijoje -- paskelbus varžytynes (pirmųjų varžytynių paskutinėmis dienomis), rodo vienintelį tikslą – vilkinti bylos eigą. Minėtą išvadą pagrindžia ir faktas, kad bylos šalys CPK nustatyta tvarka nereiškė jokių prieštaravimų ar abejonių dėl kvalifikuoto eksperto lyginamuoju metodu nustatytos turto vertės, nors apie tokią teisę bei imperatyviai įstatyme numatytą tvarką akivaizdžiai žinojo, kadangi ji buvo išaiškinta 2018-01-08 skolininkui asmeniškai įteiktame patvarkyme. CPK 616 str. reglamentuoja baudą ir areštą vykdymo procese. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu CPK 106 str. ir 108 str. nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, mano, kad būtų tikslinga skirti baudą skolininko J. P. atžvilgiu, kadangi skolininkas sąmoningai skundžia kiekvieną antstolės atliktą procesinį veiksmą visose skolininko atžvilgiu vykdomose vykdomosiose bylose. Taip skolininkas sąmoningai piktnaudžiauja savo teisėmis vykdymo procese, siekdamas piktybiškai vilkinti priverstinį turto –realizavimo procesą.

5Byloje dalyvaujantiems asmenims apie galimybę pateikti atsiliepimus į pareikštą skundą, taip pat apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta 2018 m. gegužės 8 d. CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6Suinteresuotas asmuo hipotekos kreditorius išieškotojas AB Luminor Bank (toliau – bankas) pateikė teismui atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka. Bankas visiškai sutinka su antstolės 2018-04-27 patvarkyme išdėstytais argumentais, kuriais remiantis buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl 0,4446 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), įkainojimo. Taip pat pažymi, kad palaiko antstolės prašymą skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą vykdymo procese bei daro išvadą, kad antstolė nepažeidė skolininkų ir išieškotojo interesų, tuo tinkamai įgyvendindama CPK 634 str. 2 d. bei Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nuostatas. Teismo prašo atmesti pareiškėjo J. P. skundą ir priteisti iš pareiškėjo J. P. Luminor Bank AB turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Suinteresuotas asmuo skolininkė E. P. pateikė teismui atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, kad J. P. skundą dėl antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymo palaiko. Mano, jog skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, todėl prašo jį patenkinti.

8Skundas, remiantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

9Pareiškėjo skundas atmestinas.

10Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsniai).

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260 medžiagos nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo hipotekos kreditoriaus AB Luminor Bank 2015-01-19 pateiktą vykdyti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014-11-07 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-6623, kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą 148 897,37 Eur, kurią sudaro: 147 250,77 Eur pagrindinio reikalavimo sumos, 1 644,64 Eur palūkanų, 1,96 Eur delspinigių, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 148 897,37 Eur išieškotinos sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 334,42 Eur notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą ir susijusius veiksmus iš solidarių skolininkų J. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. P. (a. k. ( - ) ( - ), subsidiariai (tik įkeistu savo turtu) atsakingas asmuo: H. A. (a. k. ( - ) gyv, ( - ). parduodant iš varžytinių įkeistą nekilnojamąjį turtą: - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); - 1,0000 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, I t., lapai 1-18). Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė, nenustačiusi akivaizdžių kliūčių minėtam vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2015-01-20 priėmė patvarkymą priimti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, I t., lapai 45-46). Antstolių B. P. ir E. S. kontoroje 2018-04-20 gautas skolininko J. P. 2018-04-19 skundas dėl antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymo „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ (Reg. Nr. G-5224), kuriuo, kaip minėta, pareiškėjas prašo panaikinti antstolės B. P. 2017-03-29 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, atšaukti paskelbtas varžytynes ir skirti pakartotinę 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti.

12Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko (CPK 179 str. 3 d.) bei vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 esančios medžiagos nustatyta, kad išieškotojas AB Luminor Bank 2015-12-02 pateikė antstolei 2015-06-29 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1156-565/2015, kuria teismas paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-24 nutartį, kuria šis teismas atmetė pareiškėjo J. P. skundą dėl notarės veiksmų ir 2014-11-07 išduoto vykdomojo įrašo Nr. 14-6623 panaikinimo (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, I t., lapai 142-146). Antstolė 2015-12-03 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos atnaujinimo Nr. 0171/15/00260/ATN(H) (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, I t., lapai 147-148) bei 2015-12-03 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr. 0171/15/00260/EKSP, kuriuo paskyrė nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ir 1,0000 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) ekspertizę, turto rinkos vertei nustatyti (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, I t., lapai 149-150). Antstolės B. P. kontoroje 2015-12-28 buvo gautas skolininko J. P. 2015-12-21 skundas vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 (Reg. Nr. 26899), kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti antstolės 2015-12-03 patvarkymą dėl ekspertizes turto rinkos vertei nustatyti skyrimo (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 155-156). Antstolė 2016-01-05 priėmė patvarkymą dėl skolininko skundo dėl antstolės veiksmų Nr. 0171/15/00260/SKUN2, kuriuo atsisakė tenkinti skolininko skundą ir persiuntė jį nagrinėti į Vilniaus miesto apylinkės teismą (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 157-159). Antstolė 2016-02-15 gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-09 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-6067-871/2016, kuria teismas atmetė pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolės veiksmų. (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 167-171). Antstolės kontoroje 2016-03-01 buvo gautas Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimas, kuriame nurodoma, jog yra priimtas pareiškėjo J. P. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-6067-871/2016 bei pranešama, jog šalys per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos turi teisę pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo pagrįstumo (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 172-174). Antstolė 2016-03-10 pateikė atsiliepimą į minėtą atskirąjį skundą (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 175-176). Antstolės kontoroje 2016-11-18 buvo gauta Vilniaus apygardos teismo 2016-10-14 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1080-852/2016, kuria teismas netenkino pareiškėjo atskirojo skundo bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-09 nutartį paliko nepakeistą (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 184-188). Antstolė 2017-12-15 gavo Nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. El7/11-20:02 (Reg. Nr. G-19162), kuriuo ekspertas nustatė, jog 2017-11-20 dienai (vertinamo nekilnojamojo turto apžiūros dienai) 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) rinkos vertė yra 57 800 Eur. Antstolė 2017-12-29 priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT, kuriuo nustatė nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) vertę: 57 800 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 191-193). Iš nagrinėjamos vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT pareiškėjui (skolininkui J. P.) buvo įteiktas asmeniškai 2018-01-08 (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapas 194). Antstolė 2018-03-29 priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/15/00260/VARŽ(H), kuriuo buvo paskelbtos skolininkui J. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto - 0,4446 ha bendro ploto žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) pirmosios varžytynes Nr. 152124 (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 205-206). Antstolių B. P. ir E. S. kontoroje 2018-04-26 buvo gauta 2018-04-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-17955-933/2018, kuria teismas sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės B. P. veiksmų ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 213 -215). Antstolė 2018-04-27 priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių atšaukimo Nr. 0171/15/00260/ATŠ (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260, II t., lapai 216-217).

13Taigi, pirmiausia pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; etc.). Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Pažymėtina, kad antstolis yra viešosios teisės subjektas ir privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. CPK 634 straipsnis įpareigoja antstolį veikti vykdymo procese taip, kad būtų užtikrintas atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumas. Taigi, antstolis, vykdydamas teismo sprendimus, privalo griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai.

14Antra, pažymėtina, kad nagrinėjant pareiškėjų (skolininkų, išieškotojų, varžytinių dalyvių ar kitų suinteresuotų asmenų) skundus dėl antstolio veiksmų CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka galioja tikimybių pusiausvyros principas, kuriuo yra grindžiamas įrodinėjimas civiliame procese (nagrinėjant bylas tiek ginčo, tiek ypatingąja teisena), t. y. teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002; 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; etc.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

15Taigi, kaip minėta aukščiau iš teismui pateiktos vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolė, vadovaudamasi CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcija, neviršydama savo įgaliojimų, priėmė vykdymui vykdomąjį dokumentą ir pradėjo vykdymo veiksmus, t. y. surašė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, turto arešto aktą, patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, patvarkymą, kuriuo buvo nustatyta turto vertė, taip pat patvarkymą, kuriuo informavo apie turto pardavimą iš varžytinių, kas, atsižvelgiant į šioje byloje esančias aplinkybes, buvo pagrįsta ir teisėta.

16Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad vykdymo metu antstolė aukščiau paminėtam areštuotam nekilnojamajam turtui įvertinti pasitelkė nepriklausomą ekspertą / turto vertintoją – UAB „Butas tau“. Pagal CPK 681 str. 4 d. jei šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą, darytina išvada, kad antstolė teisėtai ir pagrįstai priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT. Kaip žinia, CPK 682 str. reglamentuoja ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo proceso metu, o šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Nors iš nagrinėjamos vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas skundė antstolės patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, tačiau šis skolininko skundas buvo atmestas tiek pirmosios instancijos teisme (civilinė byla Nr. 2YT-6067-871/2016), tiek apeliacinės instancijos teisme (civilinė byla 2S-1080-852/2016).

17Pareiškėjas kartu su savo skundu dėl antstolės veiksmų pateikė antstolei 2009-01-16 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 09/01-16:05 bei 2018-04-18 Turto vertinimo ataskaitą Nr. N1804V16, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2009-01-16 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 09/01-16:05 yra atlikta prieš 9 metus, taigi, konstatuotina, jog antstolė teisėtai ir pagrįstai nusprendė, jog ja vadovautis negalima, nes ji nebeatitinka realios realios rinkos vertės dėl pasikeitusios ekonominės padėties. Vertinant pareiškėjo pateiktą 2018-04-18 Turto vertinimo ataskaitą Nr. N1804V16, sutiktina su antstolės nurodytu, jog ji galimai yra neobjektyvi, be to, su akivaizdžiais trūkumais. Iš šios atsakaitos turinio nustatyta, kad vertintojas naudoja lyginamąjį metodą: lygindamas aukščiausias sklypų sandorių kainas; lyginant panašius sandorius (vertinimo ataskaitos 18 psl., 7.1 lentelė) paimti nedidelės apimties žemės sklypai (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių pastatų teritorija), o tai sąlygoja didesnę vieno aro kainą; taip pat pažymėtina, kad lyginti tik 3 žemės sklypų sandoriai, kurie galimai yra geresnėje vietoje, ir tai, be abejo, sąlygoja aukštesnę jų rinkos kainą. Tuo tarpu, teismo ekspertas / turto vertintojas UAB „Butas Tau“ ekspertizės aktu Nr. El 7/11-20:02 areštuoto turto vertę nustatė įvertinęs visas aplinkybes, remdamasis lyginamuoju metodu ekspertizės akto El7/11-20:02 28 – 29 psl.). Todėl, darytina išvada, kad areštuoto nekilnojamojo turto vertė 2017-12-29 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00260/VRT) nustatyta pagrįstai ir teisėtai, kuri atitinka realią rinkos vertę.

18Pažymėtina, kad pagal CPK 682 str. 3 d., skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant pakartotinę ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Duomenų apie tai, kad pareiškėjas (ar kitas šioje vykdomojoje byloje suinteresuotas asmuo) būtų sumokėjęs į antstolės depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą, byloje nėra (CPK 178 str.).

19Vadovaujantis CPK 704 str. 1 d., iki varžytynių paskelbimo specialiame internete tinklapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją, tačiau, tiek iš vykdomosios, tiek iš šios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas šia savo teise nesinaudoja, su antstole nebendradarbiauja. Todėl sutiktina su antstole, jog nesinaudodamas šia teise (CPK 704 str. 1 d.) skolininkas pats prieštarauja savo skundo teiginiams apie jo lūkesčius bei kreditoriaus interesus.

20Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo skundo argumentai atmestini kaip visiškai nepagrįsti bei konstatuotina, kad nėra jokio pagrindo tenkinti jo reikalavimus: panaikinti antstolės B. P. 2018 m. kovo 29 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260/VARZ(H) „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ ir atšaukti šiuo patvarkymu skelbtą 0,4446 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių; taip pat nėra jokio pagrindo skirti pakartotinę 0,4446 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ekspertizę šio turto rinkos vertei nustatyti. Šioje vietoje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-24 nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2YT-17955-933/2018) yra sustabdyti vykdymo veiksmai nagrinėjamoje vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 iki kol bus išnagrinėtas šis pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės B. P. veiksmų bei atsižvelgiant į tai, antstolė 2018-04-27 patvarkymu atšaukė turto pardavimą iš varžytynių.

21Apibendrinant, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo konstatuoti, kad antstolė viršijo jai suteiktus įgaliojimus ar kitaip pažeidė pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, pareiškėjas skunde išdėstytais argumentais nepaneigė antstolės veiksmų teisėtumo, ar jos šališkumo šioje vykdomojoje byloje, o antstolės 2018 m. kovo 29 d. patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių – priimtas teisėtai ir pagrįstai, todėl skundas atmestinas. Nutraukti šios vykdomosios bylos taip pat nėra pagrindo (CPK 629 ir 632 straipsniai).

22Papildomai pažymėtina, kad kiti pareiškėjo nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

23Antstolė prašo skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Šioje vietoje pažymėtina, kad proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 straipsnis). Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Nagrinėjamu atveju, sutiktina su antstolės teiginiais, kad pareiškėjo teikiami skundai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, tačiau teismas šioje byloje nesiima spręsti dėl CPK 95 straipsnyje įtvirtintos baudos skyrimo pareiškėjui.

24Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank prašo priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į skundą surašymą – 242,00 Eur. Pateikti įrodymai, patvirtinantys atstovavimo išlaidų dydį ir pagrįstumą. CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato, kad bylą nagrinėjant ypatingosios teisenos tvarka, dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Kadangi pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas, suinteresuotam asmeniui AB Luminor Bank teikiant atsiliepimą į pareiškėjo paduotą skundą dėl antstolės veiksmų ir pareiškėjo suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas, atsižvelgiant į tai, kad atstovavimo išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) 7 ir 8.16 punktuose nurodyto rekomenduojamo priteisti užmokesčio už tokias teisines paslaugas dydžio, iš pareiškėjo priteistinos 242,00 Eur suinteresuoto asmens AB Luminor Bank atstovavimo išlaidos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

25Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

26pareiškėjo (skolininko) J. P. 2018-04-19 skundą dėl antstolės B. P. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00260 atmesti.

27Priteisti iš pareiškėjo (skolininko) J. P., a. k. ( - ) suinteresuoto asmens AB Luminor Bank, į. k. 112029270, naudai 242,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus) atstovavimo išlaidų.

28Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio... 2. Teismas... 3. teisme buvo gautas pareiškėjo – skolininko J. P. 2018-04-19 skundas dėl... 4. Antstolė B. P. 2018-04-27 patvarkymu dėl skolininko skundo dėl antstolės... 5. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie galimybę pateikti atsiliepimus į... 6. Suinteresuotas asmuo hipotekos kreditorius išieškotojas AB Luminor Bank... 7. Suinteresuotas asmuo skolininkė E. P. pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Skundas, remiantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, nagrinėjamas rašytinio... 9. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 10. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00260 medžiagos nustatyta, kad antstolė B.... 12. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko (CPK 179 str. 3 d.) bei... 13. Taigi, pirmiausia pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji... 14. Antra, pažymėtina, kad nagrinėjant pareiškėjų (skolininkų,... 15. Taigi, kaip minėta aukščiau iš teismui pateiktos vykdomosios bylos... 16. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad vykdymo metu antstolė aukščiau... 17. Pareiškėjas kartu su savo skundu dėl antstolės veiksmų pateikė antstolei... 18. Pažymėtina, kad pagal CPK 682 str. 3 d., skolininkas ar išieškotojas,... 19. Vadovaujantis CPK 704 str. 1 d., iki varžytynių paskelbimo specialiame... 20. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo skundo argumentai atmestini... 21. Apibendrinant, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra nei teisinio,... 22. Papildomai pažymėtina, kad kiti pareiškėjo nurodyti argumentai bei... 23. Antstolė prašo skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą... 24. Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank prašo... 25. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos civilinio... 26. pareiškėjo (skolininko) J. P. 2018-04-19 skundą dėl antstolės B. P.... 27. Priteisti iš pareiškėjo (skolininko) J. P., a. k. ( - ) suinteresuoto asmens... 28. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...