Byla e2-343-545/2020
Dėl turto atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui, Lolitai Mankevičiūtei

3dalyvaujant ieškovei K. G., jos atstovei advokatei Aurelijai Puzinienei,

4atsakovų E. O. ir B. D. B. atstovei (kurotorei) advokatei Renatai Janušytei

5teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės K. G. ieškinį atsakovams E. O., B. D. B., V. M., su trečiaisiais asmenimis T. P. J., valstybės įmonė „Registrų centras“ dėl turto atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

6ieškovė K. G., a. k. ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu (b. l. 1-3), prašydama:

71. atidalyti negyvenamąją patalpą – neįrengtą pastogę, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančią adresu: ( - ), nuosavybės teise priklausančią savininkams: K. G., E. O., B. D. B., V. M. ir turtinę teisę turinčiam T. P. J. pagal 2018-08-07 Gyvenamojo namo ( - ) neįrengtos pastogės (unik. Nr. ( - )) patalpų atidalijimo projektą:

81.1. priteisti K. G. nuosavybės teise priklausančią 1817/2500 negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), dalį, esančią adresu: ( - ), plane pažymėtą Nr.1, apibrėžtą taškais: 15, 14, 20, 22, 23, 24, 25; 1.2. priteisti E. O. ir B. D. B. 908/10000, V. M. 959/10000, ir turtinę teisę turinčiam T. P. J. 865/10000 negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), dalis, esančias adresu: ( - ), plane pažymėtą Nr.2, apibrėžtą taškais: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

92. priteisti iš atsakovų bei trečiojo asmens T. P. J. ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas-75 Eur žyminio mokesčio, 1500 Eur advokatės išlaidų, 360 Eur vertimo išlaidų.

10Ieškinyje nurodo, kad VĮ „Registrų centras“ 2018-10-04 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis negyvenamoji patalpa - 97,63 kv. m. neįrengta pastogė, unikalus Nr.: ( - ) (pažymėjimas plane ( - )), registro Nr.: ( - ), esanti gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - )(toliau - Patalpa), priklauso bendrąja daline nuosavybės teise bendraturčiams:

111)

12ieškovei K. G. (toliau - ieškovė) 2012-10-12 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2012-10-22 d. Priėmimo-perdavimo akto Nr. ( - ), 2013-02-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2013-03-13 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2013-06-05 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu priklauso 1817/2500 Patalpos dalis, t. y. ieškovei nuosavybės teise priklauso 70,957484 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2013-06-10 d.);

132)

14atsakovams E. O. ir B. D. B. 2002-08-09 d. Pirkimo- pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2002-09-01 d. Priėmimo-perdavimo akto, 2014-07-08 d. Asmens prašymo Nr. ( - ) pagrindu priklauso 908/10000 Patalpos dalis, t.y. atsakovams E. O. ir B. D. B. nuosavybės teise priklauso 8,864804 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2014-07-21 d.);

153)

16atsakovui V. M. 2005-10-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2014-06-06 d. Asmens prašymo Nr. ( - ) pagrindu priklauso 959/10000 Patalpos dalis, t.y. atsakovui V. M. nuosavybės teise priklauso 9,362717 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2014-06-09 d.);

174)

18trečiajam asmeniui T.i P. J. priklauso turtinė teisė į neįregistruotą 865/10000 Patalpos dalį, kurią sudaro - 8,44 kv. m., kylanti iš 2012-10-25 d. Nuosavybės teisės liudijimo Nr. ( - ) ir 2012-10-25 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu, įgytos asmeninės nuosavybės teisės į 73,43 kv. m. negyvenamąsias patalpas - administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ).

192018-08-07 d. pagal ieškovės užsakymą Architektų biuro „Archidemus“, architektas K. Š., ivvp Nr. ( - ), buveinės adresas: ( - ) parengė „Gyvenamojo namo ( - ) neįrengtos pastogės (palėpės) patalpų atidalijimo projektą“ (toliau – Atidalijimo projektas).

202018-08-07 d. ieškovė registruota pašto siunta bei turimais el. paštų adresais atsakovams E. O., B. D. B., V. M. bei trečiajam asmeniui T. P. J. išsiuntė 2018-08-07 d. Pranešimą dėl patalpų atidalijimo parengto projekto ir pasiūlė geranoriškai išspręsti Patalpos atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės klausimą, remiantis ieškovės parengtu Atidalijimo projektu. Pažymėtina, kad registruota pašto siunta Pranešimas dėl patalpų atidalijimo parengto projekto buvo įteiktas tik atsakovams E. O. ir B. D. B., likę atsakovai registruotos pašto siuntos per siuntos saugojimo terminą neatsiėmė.

21Ieškovė dėjo visas pastangas geranoriškai, neteisminiu keliu, išspręsti Patalpos atidalijimo klausimą, tačiau nė iš vieno atsakovo nebuvo gauta sutikimo/nesutikimo su parengtu Atidalijimo projektu ar kitokių pastabų (pasiūlymų), kurių pagrindu, būtų galimybė suderinti visų šalių interesus.

22CK 4.80 str. 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės yra bendraturčio nuosavybės teisės į dalį bendrojoje nuosavybėje įgyvendinimo būdas, taip pat vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų, nes, šiuo būdu bendraturčiui įgyvendinus subjektinę nuosavybės teisę, bendrosios nuosavybės teisė pasibaigia (LAT 2006-10-13 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-536/2006; 2008-11-11 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-466/2008; kt.). Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (LAT 2006-10-30 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3- 559/2006; 2011-04-29 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-213/2011; kt.).

23CK 4.80 str. 2 d. nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės būdas - daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Įgyvendindamas bendrosios nuosavybės teisę, bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį natūra, jeigu taip galima padaryti be neproporcingos žalos daikto paskirčiai ir laikantis įstatymų reikalavimų (CK 4.80 str. 1, 2 dalys). Bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo turto bendraturčiams nesusitarus dėl turto atidalijimo ir jiems pareiškus siūlymus, kokiu būdu, proporcijomis, tvarka turėtų būti atidalytas turtas, teismas taiko CK 4.80 str. 2 dalyje nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės įgyvendinimo sąlygas: pirma, bendraturčio teisė atsidalyti savo dalį iš bendrosios nuosavybės įgyvendinama bendraturčių sutarimu arba, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, - pagal bet kurio bendraturčio ieškinį; antra, prioritetas teikiamas daikto padalijimui natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; trečia, tik jeigu negalima atidalyti bendraturčio dalies natūra, vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (LAT 2014-10-17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-441/2014).

24Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę pateikti savo atidalijimo variantą. Teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini, t. y. fiziškai įmanomi įgyvendinti, atitikti bendraturčių dalis, nedaryti neproporcingos žalos daiktui, taip pat nepažeisti kitų asmenų teisių (LAT 2009-11-09 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3- 482/2009). Atsižvelgiant į paminėtą teismų suformuotą praktiką tokio pobūdžio bylose ieškovė mano, kad Patalpos atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės yra galimas natūra pagal Architektų biuro „Archidemus“, architekto K. Š., IVVP Nr. ( - ), buveinės adresas: ( - ) parengtą 2018-08-07 d. „Gyvenamojo namo ( - )neįrengtos pastogės (palėpės) patalpų atidalijimo projektą“ – iš bendrosios dalinės nuosavybės atidalijant ieškovei priklausančią pastogės, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančios adresu: ( - ), dalį, plane pažymėtą Nr. 1, apibrėžtą taškais: 15, 14, 20, 22, 23, 24, 25, o atsakovams ir trečiajam asmeniui atidalijant pastogės dalį plane pažymėtą Nr. 2, apibrėžtą taškais: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ieškovės užsakymu parengtas atidalijimo projektas yra optimaliausias Patalpos padalijimo variantas, nepažeidžiantis bendraturčių teisių bei nedarantis neproporcingos žalos daikto – Palėpės paskirčiai.

25Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė K. G. nurodė, kad tiek atsakovas V. M., tiek trečiasis asmuo T.P. J. nuomoja turimus butus name, esančiame ( - ). Apie ieškovės norą atsidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės informuoti tiek raštu, tiek žodžiu, tačiau sutarimas nepasiektas, išnaudotos visos informavimo galimybes.

26Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras, į. k. 124110246, pateikė teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra (b.l. 14).

27Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį (b. l. 14) nurodė, kad į nekilnojamąjį daiktą – neįrengtą palėpę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotos K. G., E. O. ir B. D. B. bei V. M. bendrosios dalinės nuosavybės teisės. Į 865/10000 dalių minėtos palėpės nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos.

28Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) 2014-09-19 Turto arešto aktų registro pranešimo apie turto arešto įregistravimą Nr. ( - ) bei 2017-03-02 Turto arešto aktų registro pranešimo apie turto arešto įregistravimą Nr. ( - ), pagrindu buvo įregistruoti juridiniai faktai apie V. M. bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų 959/10000, dalių areštą.

29Trečiasis asmuo T. P. J., a. k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame prašo ieškovės ieškinį trečiajam asmeniui T. P. J. atmesti pilna apimtimi, ieškovės reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip nepagrįstus, iš ieškovės trečiojo asmens naudai priteisti visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 29-31).

30Trečiasis asmuo T. P. J. atsiliepime į ieškinį (b. l. 29-31) nurodė, kad ieškovės ieškinyje nurodomos faktinės aplinkybės dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasidalinimo ne teismo būdu ir visiems priimtina tvarka nebuvo organizuotas. Trečiasis asmuo patvirtina, kad su jokia informacija, susijusia su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo objekto (( - )) pasidalinimo planu, nėra ir tiesiogiai nebuvo supažindintas, iš esmės nebuvo pateiktas joks tiesioginis konkretus pasiūlymas dėl pasidalijimo ir nėra tokią informaciją pagrindžiančių dokumentų. Taigi ieškinyje nurodomi teiginiai, kad ieškovas buvo pakankamai aktyvus geranoriškam pasidalinimui, nėra pagrįstas.

31Ieškovės noras įvykdyti atsidalinimą yra suprantamas. To paties norėtų ir trečiasis asmuo, tačiau nepasiekus konsensuso (jo modelio net nepasiūlius) ir stengiantis tai padaryti priverstiniu teisminiu būdu – laikytinas ieškovės spaudimu trečiajam asmeniui. Trečiasis asmuo taip pat yra pasirengęs, vos tik pamatęs ieškovės pasiūlymus, pateikti savo variantą dėl pasidalinimo ar akceptuoti ieškovės pasiūlytą, jei jis atitiks trečiojo asmens interesus.

32Ieškinio reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra atmestinas, kaip nepagrįstas. Ieškovė ne tik nebuvo aktyvi siekiant vykdyti atsidalinimo procesą, taip pat derinti interesus, tačiau ir priverstiniu būdu (siekdama sudaryti spaudimo sąlygas) per teismą galimai siekia primesti tik sau patogų atidalinimo projektą. Atidalinimas atidalijant tik ieškovės dalį, yra ir gali būti laikomas tik ieškovės turtinių interesų patenkinimu. Už tai nėra ir negali būti reikalaujama atlyginti bylinėjimosi išlaidas iš kitų asmenų, įskaitant ir trečiojo asmens.

33Trečiojo asmens vertinimu, ieškovė neturi teisės nei trečiojo asmens (nei atsakovų) vardu teikti bet kokius reikalavimus teismui. Tai laikytina teisinio suinteresuotumo viršijimu (jo nebuvimu). Taigi, reikalavimas ką nors priteisti ne ieškovei, apskritai nesvarstytinas. Trečiojo asmens nuomone, civilinė byla pagal pareikštą ieškinį turi būti nutraukta, o jos nenutraukus, ieškinys atmestas kaip nepagrįstas, kadangi nėra įvykdytos visos geranoriško klausimo išsprendimo galimybės, o teisminiu būdu tik siekiama primesti sau palankias sąlygas ir atlikti spaudimo veiksmus pasinaudojant teise.

34Trečiasis asmuo T. P. J., a. k. ( - ) pateikė teismui rašytinius paaiškinimus (b. l. 80), kuriuose nurodė, kad ieškovės ieškinyje nurodomos faktinės aplinkybės dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasidalinimo ne teismo būdu ir visiems priimtina tvarka nebuvo organizuotas. Trečiasis asmuo patvirtina, kad su jokia informacija, susijusia su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo objekto (( - )) pasidalinimo planu, nėra ir tiesiogiai nebuvo supažindintas, iš esmės nebuvo pateiktas joks tiesioginis konkretus pasiūlymas dėl pasidalijimo ir nėra tokią informaciją pagrindžiančių dokumentų. Taigi ieškinyje nurodomi teiginiai, kad ieškovė buvo pakankamai aktyvi geranoriškam pasidalinimui, nėra pagrįstas. Yra suprantamas ieškovės noras įvykdyti atsidalinimą. To paties norėtų ir trečiasis asmuo, tačiau nepasiekus konsensuso (jo modelio net nepasiūlius) ir stengiantis tai padaryti priverstiniu teisminiu būdu – laikytinas ieškovės spaudimu trečiajam asmeniui. Trečiasis asmuo taip pat yra pasirengęs, vos tik pamatęs ieškovės pasiūlymus, pateikti savo variantą dėl pasidalinimo ar akceptuoti ieškovės pasiūlytą, jei jis atitiks trečiojo asmens interesus.

35A. E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim. ( - ) d. (Kanada), atstovė kuratorė advokatė R. Janušytė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad poziciją pateiks po architektų biuro „ARCHIDEMUS“ architekto K. Š., kuris parengė pastogės atidalijimo projektą, apklausos.

36A. E. O., B. D. B. atstovė kuratorė advokatė Renata Janušytė teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu sutiko po architekto K. Š., parengusio ginčo pastogės (palėpės) patalpų atidalijimo projektą, apklausos bei prašė jį tenkinti ieškovės nurodytais motyvais.

37A. V. M. a.k. ( - ) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

38Atsakovas V. M. bei tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą bei laiką pranešta viešo paskelbimo būdu. Byla nagrinėjama nedalyvaujant neatvykusiems į teismo posėdį (CPK 246, 247 str.).

39Ieškinys tenkintinas visiškai

40Byloje nustatyta, kad šalys bei tretieji asmenys yra bendraturčiai ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 97,63 kv.m. negyvenamąją patalpą - pastogę, kurios unikalus Nr. ( - ), esančią gyvenamajame name adresu ( - ).

41Taip, ieškovei, atsakovams bei trečiajam asmeniui V. M. priklauso tokios konkrečios dalys 97,63 kv. m. ploto pastogės:

421)

43ieškovei K. G. 2012-10-12 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2012-10-22 d. Priėmimo-perdavimo akto Nr. ( - ), 2013-02-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2013-03-13 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2013-06-05 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu priklauso 1817/2500 Patalpos dalis, t. y. ieškovei nuosavybės teise priklauso 70,957484 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2013-06-10 d.);

442)

45atsakovams E. O. ir B. D. B. 2002-08-09 d. Pirkimo- pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2002-09-01 d. Priėmimo-perdavimo akto, 2014-07-08 d. Asmens prašymo Nr. ( - ) pagrindu priklauso 908/10000 Patalpos dalis, t.y. atsakovams E. O. ir B. D. B. nuosavybės teise priklauso 8,864804 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2014-07-21 d.);

463)

47atsakovui V. M. 2005-10-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2014-06-06 d. Asmens prašymo Nr. ( - ) pagrindu priklauso 959/10000 Patalpos dalis, t.y. atsakovui V. M. nuosavybės teise priklauso 9,362717 kv. m. Patalpos (įrašas galioja nuo 2014-06-09 d.);

484)

49trečiajam asmeniui T. P. J. priklauso turtinė teisė į neįregistruotą 865/10000 Patalpos dalį, kurią sudaro - 8,44 kv. m., kylanti iš 2012-10-25 d. Nuosavybės teisės liudijimo Nr. ( - ) ir 2012-10-25 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu, įgytos asmeninės nuosavybės teisės į 73,43 kv. m. negyvenamąsias patalpas - administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ) (el. bylos t. 1 b.l. 11-13).

50A. V. M. priklausanti ginčo pastogės dalis, t. y. 959/10000 yra areštuota antstolių V. M., R. V. bei M. D.

51Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad visi bendraturčiai išreiškė valią dėl pastogės atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, tačiau ieškovė ir atsakovai, trečiasis asmuo nesutaria dėl konkretaus pastogės atidalijimo būdo.

52Ieškovė pateikė į bylą ginčo pastogės parengtą architektų biuro „Archidemus“ architekto K. Š. gyvenamojo namo ( - ) neįrengtos pastogės (palėpės) dalių paskaičiavimo lentelę bei neįrengtos pastogės (palėpės) atidalijimo schemą, 2018-08-07 d. sutikimo projektą, tačiau nei vienas iš bendraturčių pateiktų dokumentų nepasirašė (el.bylos t. 1 b.l. 9-10) .

532018 metų rugpjūčio mėnesį ieškovė visiems atsakovams bei trečiajam asmeniui T.P. J. (S. J., P. J., D. J.) išsiuntė pranešimus dėl patalpų atidalijimo parengto projekto, ir prašė per tris savaites atsiliepti dėl siūlomo projekto ir galimo susitarimo atidalijimo būdo, nurodant savo kontaktus. Taip pat ieškovė pranešime nurodė, kad jei geranoriškai nebus susitarta dėl atidalijimo būdo, ji bus priversta kreiptis į teismą (el.bylos t. 1 b.l. 35-40).

54Taigi, nepagrįstas trečiojo asmens T.P. J. teiginys, jog jis nesusipažino su siūlomu projektu, galėjo siūlyti savo projektą, projektas atitinka tik ieškovės interesus, neišnaudotos taikaus bylos išsprendimo galimybės, nes savo atsikirtimams į ieškinį patvirtinti trečiasis asmuo jokių įrodymų nepateikė, iki sprendimo priėmimo taip pat nepateiktas teismui ir trečiojo asmens ginčo pastogės padalijimo projektas. Pranešimai siųsti tiek T.P. J. turimo turto adresu ( - ), tiek jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu -( - ), tačiau neatsiimti pašte (el.bylos t. 1 b.l. 55).

55Tokiu būdu, tarp šalių kilo ginčas dėl nekilnojamojo turto dalies atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės.

56Pagal CK 4.75 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Pagal CK 4.80 str. 1 d. kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendros dalinės nuosavybės. Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų. Šiuo būdu įgyvendinus nuosavybės teises reiškia, kad atidalijamo bendraturčio atžvilgiu pasibaigia bendroji dalinė nuosavybė su kitu (kitais) bendraturčiais. Asmeniui, norinčiam įgyvendinti CK 4.80 str. 1 d. suteiktą teisę atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, kitų bendraturčių sutikimo dėl atidalijimo nereikia, reikalaujama suderinti tik atidalijimo būdą. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad bendraturčiams nesusitarus dėl atidalijimo būdo, pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai. Taigi, viena atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės teismine tvarka sąlygų yra bendraturčių nesusitarimas dėl atidalijimo būdo. Teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini (t.y. įmanomi įgyvendinti, nedaryti neproporcingos žalos daiktui), atitikti bendraturčių dalis ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių. Be to, prašomas suformuoti atskiras daiktas turi atitikti idealiąją bendraturčio dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, jeigu tai objektyviai ir techniškai įmanoma. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad bendraturčiams nesutariant dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdo, vieną iš jų pasirenka siekiantis bendrą turtą atidalyti asmuo, t. y. nagrinėjamoje byloje – ieškovė. Bet ji teismui turi įrodyti, kad pasirinktas atidalijimo būdas yra priimtiniausias, nepažeis bendraturčių teisių ar teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai (CK 4.75 str.).

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nuoseklioje praktikoje yra išaiškinęs, kad bendraturčiai, įgyvendindami savo teises, tame tarpe ir teisę siekti atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, turi išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo. Optimaliam atidalijimo variantui pasiekti būtina, kad bendraturčiai kooperuotųsi ir nė vienas iš bendraturčių nebūtų ignoruojamas (LAT 2003-09-08 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2003-10-15 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-964/2003; 2006-11-06 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-576/2006 ir kt.). Bendraturtis, siekdamas bendro turto atidalijimo, turi įrodyti, kad jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, negana to, kiti bendraturčiai turi teisę pateikti kitokius atidalijimo būdus. Jei pateikiami keli atidalijimo variantai, teismas parenka optimaliausią iš jų, kuris geriausiai apgintų visų bendraturčių teises, taip pat nepaneigtų nė vieno bendraturčio teisės į jam priklausančią dalį (LAT 2005-11-04 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-485/2005;2009-01-23 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-7/2009). Teismai, spręsdami šalių ginčą dėl turto atidalijimo ir vertindami, ar vieno iš bendraturčių siūlomas atidalijimo būdas atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, nuosavybės apsaugos ir proporcingumo principus, turi tam tikrą diskrecijos teisę, kurią įgyvendindami privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.). Įstatymas tiek iš nuosavybės teisės dalyvių, tiek iš teismo reikalauja siekti interesų pusiausvyros principo sprendžiant ginčą teisme bei galimų ginčų ir konfliktų pašalinimo ateityje (LAT 2007-06-22 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-291/2007 ir kt.). Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (LAT 2006-10-30 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-559/2006; 2011-04-29 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-213/2011; kt.). Atsižvelgiant į būtinybę išlaikyti bendraturčių interesų pusiausvyrą, tokio pobūdžio bylose itin svarbus šalių įrodinėjimo pareigos paskirstymo klausimas.

58Bylose dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo sprendžiami dviejų ar daugiau lygiaverčių bendraturčių teisių ir pareigų klausimai, todėl jos, kaip ir kitos civilinės bylos, teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Šaliai, kuriai tenka atitinkamų faktinių aplinkybių įrodinėjimo pareiga, jų neįrodžius, teismas turi teisę konstatuoti, kad tos faktinės aplinkybės neįrodytos, neegzistuoja. Bendrosios įrodinėjimo pareigos paskirstymo šalims taisyklės bylose dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo konkretinamos teismų praktikoje išaiškinant, kad bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį, turi įrodyti, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, o kiti bendraturčiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus ir privalo juos pagrįsti (LAT 2005-11-04 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-485/2005; 2008-11-11d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-466/2008; 2009-11-09 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-482/2009, 2012-10-10 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-421/2012; kt.).

59Taigi, bendraturčiai privalo išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo, taip pat vykstant ginčui teisme; optimalesniam atidalijimo variantui pasiekti būtinas bendraturčių kooperavimasis (LAT 2003-09-08 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-780/2003).

60Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kaip jau minėta, kad ieškovė, grįsdama savo reikalavimus, pateikė ginčo pastogės parengtą architekto K. Š. gyvenamojo namo ( - ), neįrengtos pastogės (palėpės) dalių paskaičiavimo lentelę bei neįrengtos pastogės (palėpės) atidalijimo schemą.

61Remiantis šiuo parengtu pastogės atidalijimo projektu, neįrengtos pastogės (palėpės) dalių paskaičiavimo lentelę, ieškovei priskirtinos neįrengtos pastogės, kurios unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 1817/2500 dalys, kurios sudaro 70,96 kv.m., iš jų 59,93 kv.m. priskirtos asmeninei nuosavybei, 11,03 kv.m. bendro naudojimo laiptinei; atsakovams E. O. bei B. D. B. 908/10000 dalys, iš jų 8,87 kv.m. priskirtos asmeninei nuosavybei, tame skaičiuje 1,38 kv.m. bendro naudojimo laiptinei; atsakovui V. M. 959/10000 dalys, iš jų 9,36 kv.m. priskirtos asmeninei nuosavybei, tame skaičiuje1,45 kv.m. bendro naudojimo laiptinei; neregistruotos 865/10000 dalys (trečiojo asmens T.P. J.) , iš jų 8,44 kv.m. priskirtos asmeninei nuosavybei, 1,31 kv.m. bendro naudojimo laiptinei. Tokiu būdu, pastogės bendras plotas yra 97,63 kv.m., 82,46 kv.m. sudaro šalių, trečiojo asmens asmeninė nuosavybė ( 59,93 kv. m. ieškovės, 22,53 kv.m. kitų bendraturčių), o 15,17 kv.m. sudaro bendro naudojimo laiptinė.

62Teismas atsižvelgia į tai, kad šios suprojektuotos patalpos atitinka ieškovės, atsakovų bei trečiojo asmens turimai nuosavybės idealiai daliai bendroje dalinėje nuosavybėje.

63Teismo vertinimu, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, pirmiausia turi būti atsižvelgta į tų savininkų interesus, kurie turi butus ginčo name, ir jiems priskirta pastogės labiausiai optimaliausiai atitiktų jų interesus (pvz. ieškovė ketina atidalinus paliepę ją sutvarkyti ir pakeisti paskirtį į gyvenamąją, sutvarkytoje patalpoje gyventi).

64Teismas pažymi ir tai, kad pagal ginčo pastogės parengtą K. Š. pastogės atidalijimo projektą, pastogės konkreti dalis, skirta atsakovams ir trečiajam asmeniui šiuo sprendimu nenustatoma, o tik ieškovei. Taigi, po sprendimo priėmimo, atidalijus ieškovei iš bendrosios dalinės nuosavybės, kiti bendraturčiai turi teisę susitarti kitaip dėl jiems atitenkančios palėpės dalies likusioje bendrosios dalinės nuosavybės dalyje.

65Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 1 d. nustatyta, kad šio kadastro objektais laikomi žemės sklypas, statinys bei patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nurodyto įstatymo 7 str. nustatyti nekilnojamųjų daiktų formavimo būdai, tarp kurių yra ir tokie: padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus (1 d. 2 p.), atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus (1 d. 3 p.) ir kt. Teismas turi parinkti tokį atidalijimo būdą, kuris geriausiai apgintų bendraturčių teises ir nepaneigtų nė vieno iš jų teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-193/2012). Teismo vertinimu, turto atidalijimas iš bendros dalinės nuosavybės ieškovų prašomu būdu, kuriame aiškiai identifikuojamos atidalijamo turto dalys bendrame turte, atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 1.5 str.), yra išlaikomas proporcingumas, nepažeidžiamos nė vieno bendraturčio teisės ir teisėti interesai, nepadaroma žalos prašomam padalinti nekilnojamajam turtui ir jo paskirčiai, bus užtikrintas tolesnis racionalus šio turto valdymas ir naudojimas. Ieškovai siekia įgyvendinti savo teises stabiliai ir ekonomiškai valdyti ir naudoti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoti, tačiau nesiekia savo interesų apsaugos suvaržant kitų bendraturčių teises. Ieškovai nurodo, jog siūlomas atsidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės variantas yra priimtiniausias visų bendraturčių atžvilgiu, kadangi atidalijus ieškovams priklausančias Neįrengtos palėpės dalis prašomu būdu ieškovė turės galimybę nepriklausomai nuo kitų bendraturčių naudotis tik jai priklausančiomis šių patalpų dalimis, taip pat nebus užkirstas kelias kitiems Neįrengtos palėpės bendraturčiams panorėjus atsidalinti ir jiems priklausančias Neįrengtos palėpės dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės.

66Teisminio nagrinėjimo metu 2020-03-12 d. buvo apklaustas liudytoju architektas K. Š., kuris iš esmės patvirtino gyvenamojo namo ( - ), neįrengtos pastogės (palėpės) dalių paskaičiavimo lentelės bei neįrengtos pastogės (palėpės) atidalijimo schemos sprendinius bei atsakė į visus atsakovų E. O., B. D. B. atstovės klausimus.

67Taigi, atsižvelgiant į pirmiau aptartą šalių įrodinėjimo pareigą tokio pobūdžio bylose, atsakovams bei trečiajam asmeniui iš esmės nebendradarbiaujant, pasyviai neigiant ieškovės poziciją, tačiau nepateikiant kitokių pasiūlymų dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo ir šalims nepavykus rasti kitokio atidalijimo varianto, darytina išvada, kad ieškovės pateiktas ginčo pastogės parengtas K. Š. projektas parengtas kvalifikuotai, neįrengtos pastogės konkrečių dalių plotas proporcingai atitinka ieškovės bei atsakovų, trečiojo asmens dalis, pastogės atidalijimas pagal šį projektą yra techniškai įmanomas, nepažeidžia kitų bendraturčių interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai, todėl pripažintinas tinkamu. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimai iš bendros dalinės nuosavybės natūra atidalyti jai priklausančias dalis, tenkintinas visiškai.

68Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008-10-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009-04-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-156/2009).

69Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

70Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

71Bylos duomenimis, ieškovė K. G. patyrė 75 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 1500 Eur advokato (-ės-) atstovavimo bei procesinių dokumentų ruošimo išlaidų (b.l. 78-79), 360 Eur vertimo išlaidų (b.l.87-90), 54 Eur kuratoriaus darbo apmokėjimo išlaidų (b.l. 85-86, 91).

72Ieškinį patenkinus visiškai, teismas priteisia iš atsakovų bei trečiojo asmens lygiomis dalimis 75 Eur žyminio mokesčio bei 360 Eur vertimo išlaidų ieškovės naudai (CPK 79 str., 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

73CPK 47 str. 1 d. numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ar pareigoms. Nagrinėjamoje byloje tretysis asmuo Tautvilas P. J. yra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje, nes jam priklauso turtinė teisė į neįregistruotą 865/10000 Patalpos dalį, kurią sudaro - 8,44 kv. m., kylanti iš 2012-10-25 d. Nuosavybės teisės liudijimo Nr. ( - ) ir 2012-10-25 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu, įgytos asmeninės nuosavybės teisės į 73,43 kv. m. negyvenamąsias patalpas - administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ):0011, registro Nr. ( - ), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ). CPK 47 str. 2 d. numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises bei pareigas, tame skaičiuje ir dėl bylinėjimosi išlaidų.

74Pažymėtina, kad įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teises ir pareigas dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau ir šie proceso dalyviai laikytini bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais, nes pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį jie turi tokias pačias procesines teises bei pareigas kaip ir šalys, išskyrus tam tikras įstatymo nustatytas išimtis, susijusias su disponavimu ginčo dalyku, tačiau nesusijusias su bylinėjimosi išlaidomis. Be to, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, nepripažinimas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais neatitiktų trečiųjų asmenų instituto paskirties – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims savarankiškai ginti savo teises ir interesus (Šiaulių apygardos teismo civ.byla Nr. e2A-69-440/2017, LAT 2001-01-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-167/2001).

75Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai (LAT 2014-12-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-570/2014).

76Sprendžiant atsakovo advokato pagalbai apmokėti išlaidų dydį, teismas atsižvelgia į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (CPK 98 str. 2 d.)

77Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2015-03-16 raštu Nr. 141 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, advokato padėjėjams, tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad pagal šias rekomendacijas maksimalios išlaidos advokato nėra viršytos, be to, byloje surašytas ieškinys, yra daug proceso dalyvių, procesinių dokumentų bei civiline byla yra su užsienio elementu, buvo vienas posėdis. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos laikytinos būtinomis ir pagrįstomis, jų dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, todėl 1500 Eur advokato išlaidų priteistinos ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovų bei trečiojo asmens (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

78Tokiu būdu, iš atsakovų bei trečiojo asmens priteistina viso 1935 Eur (75 Eur+1500 Eur +360 Eur) bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis (po 483,75 Eur iš kiekvieno) ieškovės naudai.

79Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-01-30 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės prašymą atsakovų E. O., B.D. B. kuratore buvo paskirta advokatė Renata Janušytė (b.l. 71).

80Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 d. nutartimi ieškovę buvo įpareigota apmokėti atsakovų E. O., B.D. B. kuratoriaus darbo išlaidas, t.y. sumokant 54 Eur (b.l. 91).

81Ieškovės turėtos 54 Eur išlaidos už atsakovų E. O., B.D. B. kuratoriaus darbą, priteistinos iš pastarųjų lygiomis dalimis (po 27 Eur iš kiekvieno) ieškovės naudai (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.1 d.).

82Valstybė patyrė 19,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Šios išlaidos priteitinos valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų bei trečiojo asmens T.P. J., t.y. po 4,80 Eur iš kiekvieno atsakovo bei trečiojo asmens (CPK 96 str. 5 d.).

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str. teismas, -

Nutarė

84ieškinį patenkinti visiškai.

85Atidalyti negyvenamąją patalpą – neįrengtą pastogę, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančią adresu: ( - ), nuosavybės teise priklausančią savininkams: K. G. a.k. ( - ) E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim.( - ) d., V. M. a.k. ( - ) ir turtinę teisę turinčiam T. P. J. a.k. ( - ) pagal architektų biuro „Archidemus“ architekto K. Š. 2018-08-07 d. Gyvenamojo namo ( - ), neįrengtos pastogės (unikalus Nr. ( - )) patalpų atidalijimo projektą:

86Priteisti K. G. a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančią 1817/2500 negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), dalį, esančią adresu: ( - ), plane pažymėtą Nr.1, apibrėžtą taškais: 15, 14, 20, 22, 23, 24, 25.

87Priteisti E. O. a.k. ( - ) ir B. D. B., gim. ( - ) d., 908/10000, V. M. a.k. ( - ) 959/10000, ir turtinę teisę turinčiam T. P. J. a.k. ( - ) 865/10000 negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), dalis, esančias adresu: ( - ), plane pažymėtą Nr.2, apibrėžtą taškais: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

88Priteisti iš atsakovų E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim. ( - ) d., V. M. a.k. ( - ) bei trečiojo asmens T. P. J. a.k. ( - ) lygiomis dalimis 1935 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt penkis Eur) bylinėjimosi išlaidų (t.y. po 483,75 Eur iš kiekvieno) ieškovės K. G. a.k. ( - ) naudai.

89Priteisti iš E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim.( - ) d., 54 Eur (penkiasdešimt keturis Eur) kuratoriaus darbo išlaidų (po 27 Eur iš kiekvieno atsakovo ) ieškovės K. G. a.k. ( - ) naudai.

90Valstybės naudai priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim. ( - ) d., V. M. a.k. ( - ) bei trečiojo asmens T. P. J. a.k. ( - ) 19,21 Eur (devyniolika Eur 21 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 4,80 Eur (keturis Eur 80 ct) iš kiekvieno atskirai. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

91Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,... 2. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui, Lolitai Mankevičiūtei... 3. dalyvaujant ieškovei K. G., jos atstovei advokatei Aurelijai Puzinienei,... 4. atsakovų E. O. ir B. D. B. atstovei (kurotorei) advokatei Renatai Janušytei... 5. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės K. G.... 6. ieškovė K. G., a. k. ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su... 7. 1. atidalyti negyvenamąją patalpą – neįrengtą pastogę, unikalus Nr. ( -... 8. 1.1. priteisti K. G. nuosavybės teise priklausančią 1817/2500 negyvenamosios... 9. 2. priteisti iš atsakovų bei trečiojo asmens T. P. J. ieškovės patirtas... 10. Ieškinyje nurodo, kad VĮ „Registrų centras“ 2018-10-04 d. Nekilnojamojo... 11. 1)... 12. ieškovei K. G. (toliau - ieškovė) 2012-10-12 d. Pirkimo-pardavimo sutarties... 13. 2)... 14. atsakovams E. O. ir B. D. B. 2002-08-09 d. Pirkimo- pardavimo sutarties Nr. ( -... 15. 3)... 16. atsakovui V. M. 2005-10-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2014-06-06... 17. 4)... 18. trečiajam asmeniui T.i P. J. priklauso turtinė teisė į neįregistruotą... 19. 2018-08-07 d. pagal ieškovės užsakymą Architektų biuro „Archidemus“,... 20. 2018-08-07 d. ieškovė registruota pašto siunta bei turimais el. paštų... 21. Ieškovė dėjo visas pastangas geranoriškai, neteisminiu keliu, išspręsti... 22. CK 4.80 str. 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę... 23. CK 4.80 str. 2 d. nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės būdas -... 24. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kiekvienas bendraturtis... 25. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė K. G. nurodė, kad tiek atsakovas V. M.,... 26. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras, į. k. 124110246, pateikė teismui... 27. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį (b. l. 14)... 28. Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ) 2014-09-19 Turto arešto aktų... 29. Trečiasis asmuo T. P. J., a. k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į... 30. Trečiasis asmuo T. P. J. atsiliepime į ieškinį (b. l. 29-31) nurodė, kad... 31. Ieškovės noras įvykdyti atsidalinimą yra suprantamas. To paties norėtų ir... 32. Ieškinio reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra atmestinas, kaip... 33. Trečiojo asmens vertinimu, ieškovė neturi teisės nei trečiojo asmens (nei... 34. Trečiasis asmuo T. P. J., a. k. ( - ) pateikė teismui rašytinius... 35. A. E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim. ( - ) d. (Kanada), atstovė kuratorė... 36. A. E. O., B. D. B. atstovė kuratorė advokatė Renata Janušytė teisminio... 37. A. V. M. a.k. ( - ) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 38. Atsakovas V. M. bei tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie... 39. Ieškinys tenkintinas visiškai... 40. Byloje nustatyta, kad šalys bei tretieji asmenys yra bendraturčiai ir... 41. Taip, ieškovei, atsakovams bei trečiajam asmeniui V. M. priklauso tokios... 42. 1)... 43. ieškovei K. G. 2012-10-12 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2012-10-22... 44. 2)... 45. atsakovams E. O. ir B. D. B. 2002-08-09 d. Pirkimo- pardavimo sutarties Nr. ( -... 46. 3)... 47. atsakovui V. M. 2005-10-28 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2014-06-06... 48. 4)... 49. trečiajam asmeniui T. P. J. priklauso turtinė teisė į neįregistruotą... 50. A. V. M. priklausanti ginčo pastogės dalis, t. y. 959/10000 yra areštuota... 51. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad visi bendraturčiai išreiškė valią... 52. Ieškovė pateikė į bylą ginčo pastogės parengtą architektų biuro... 53. 2018 metų rugpjūčio mėnesį ieškovė visiems atsakovams bei trečiajam... 54. Taigi, nepagrįstas trečiojo asmens T.P. J. teiginys, jog jis nesusipažino su... 55. Tokiu būdu, tarp šalių kilo ginčas dėl nekilnojamojo turto dalies... 56. Pagal CK 4.75 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nuoseklioje praktikoje yra... 58. Bylose dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo sprendžiami dviejų ar... 59. Taigi, bendraturčiai privalo išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią... 60. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kaip jau minėta, kad... 61. Remiantis šiuo parengtu pastogės atidalijimo projektu, neįrengtos pastogės... 62. Teismas atsižvelgia į tai, kad šios suprojektuotos patalpos atitinka... 63. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo, teisingumo... 64. Teismas pažymi ir tai, kad pagal ginčo pastogės parengtą K. Š. pastogės... 65. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 1 d. nustatyta, kad šio kadastro... 66. Teisminio nagrinėjimo metu 2020-03-12 d. buvo apklaustas liudytoju architektas... 67. Taigi, atsižvelgiant į pirmiau aptartą šalių įrodinėjimo pareigą tokio... 68. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 69. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 70. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 71. Bylos duomenimis, ieškovė K. G. patyrė 75 Eur žyminio mokesčio išlaidų,... 72. Ieškinį patenkinus visiškai, teismas priteisia iš atsakovų bei trečiojo... 73. CPK 47 str. 1 d. numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų... 74. Pažymėtina, kad įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie trečiųjų asmenų,... 75. Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra... 76. Sprendžiant atsakovo advokato pagalbai apmokėti išlaidų dydį, teismas... 77. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 78. Tokiu būdu, iš atsakovų bei trečiojo asmens priteistina viso 1935 Eur (75... 79. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-01-30 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje... 80. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-16 d. nutartimi ieškovę buvo... 81. Ieškovės turėtos 54 Eur išlaidos už atsakovų E. O., B.D. B. kuratoriaus... 82. Valstybė patyrė 19,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str. teismas, -... 84. ieškinį patenkinti visiškai.... 85. Atidalyti negyvenamąją patalpą – neįrengtą pastogę, unikalus Nr. ( - ),... 86. Priteisti K. G. a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančią 1817/2500... 87. Priteisti E. O. a.k. ( - ) ir B. D. B., gim. ( - ) d., 908/10000, V. M. a.k. (... 88. Priteisti iš atsakovų E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim. ( - ) d., V. M. a.k. (... 89. Priteisti iš E. O. a.k. ( - ) B. D. B., gim.( - ) d., 54 Eur (penkiasdešimt... 90. Valstybės naudai priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. O. a.k. ( - ) B.... 91. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...