Byla e2-3823-933/2019
Dėl viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygų pripažinimo neteisėtomis. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Viada LT“, uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC PETROLEUM“, Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuviškų degalinių tinklas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygų pripažinimo neteisėtomis. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Viada LT“, uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC PETROLEUM“, Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuviškų degalinių tinklas“.

3Teismas,

Nustatė

41.

5Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomo viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygas, išdėstytas II dalies „Pirkimo objektas, pagrindinės sąlygos“ 2.7, 2.9 punktuose, III dalies „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai“ 3.7.2 punkte, XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 12.3.1 punkte, o viešą pirkimą

6Nr. 441307 nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad:

71.1.

8UAB „EMSI“ dalyvauja atsakovės Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (Perkančioji organizacija arba STT) pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2019-06-18 patvirtintas sąlygas Nr. L-01-5446 vykdomame viešame atvirame kuro pirkimo konkurse Nr. 441307, kuriame STT numato 36 mėn. nuo 2019-09-09 įsigyti kuro (190 100 l A-95 benzino (E5) ir 13 000 l dyzelinio kuro (B7)) (Pirkimo objektas) už 242 100 Eur su PVM. Pirkimas į dalis neskaidomas.

91.2.

10UAB „EMSI“ 2019-06-28 pretenzija Nr. PR12-29 „Dėl kuro atviro konkurso būdu Nr. 441307 pirkimo sąlygų neteisėtumo“ be kita ko nurodė, kad Pirkimo sąlygų kvalifikaciniai reikalavimai (Pirkimo sąlygų 2.7, 2.9 punktai) dirbtinai riboja konkurenciją, kad Pirkimo išskaidymas pagal STT valdybas leistų Pirkime dalyvauti ir kitiems tiekėjams ir taip šį ribojimą sumažintų. Perkančioji organizacija 2019-07-09 rašte Nr. 4-01-6073 „Dėl gautos pretenzijos (CVP IS Nr. 441307)“ Pretenzijos netenkino, nurodytus argumentus nepagrįstai atmetė. Tiekėjas UAB „EMSI“ Lietuvoje turi 41 degalinę, tačiau neturi degalinių Utenos, Telšių bei Tauragės apskrityse, todėl neatitinka Pirkimo sąlygų kvalifikacinio reikalavimo ir negali dalyvauti Pirkime.

111.3.

12UAB „EMSI“ pretenzijoje prašė STT, kad pirkimas būtų išskaidytas pagal turimas valdybas (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Panevėžio miestas, Šiaulių miestas), kad nebūtų mažinama konkurencija ir Pirkime galėtų dalyvauti nebūtinai visose Lietuvos apskrityse degalines turintys tiekėjai. Nėra pagrindo remtis argumentu, kad Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų teisės remtis kitų ūkio subjektų turimais pajėgumais, pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir(ar) kooperuoti jėgas. Pirkimo neskaidymas nepagrįstai grindžiamas padidėjusia administracine našta administruojančiam personalui ar nepageidautina administracine našta STT darbuotojams, nes jiems vykdant tarnybines užduotis būtų sunku susigaudyti, kurioje degalinėje piltis kurą.

131.4.

14Pirkimo sąlygose (12.3 punktas) numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas renkamas pagal nurodytus vertinimo kriterijus, kiti vertinimo kriterijai netaikomi. Pateiktoje formulėje (12.3.1 punktas) pirmenybė nepagrįstai suteikiama atstumo kriterijui nuo Perkančiosios organizacijos būstinės A. Jakšto g. 6, Vilnius, iki artimiausios degalinės. Pvz. UAB „Neste Lietuva“ degalinė adresu A. Jasinskio g. 14, Vilnius, yra artimiausiu atstumu nuo Perkančiosios organizacijos – 1,35 km; „Circle K“, UAB degalinės adresu A. Goštauto g. 13, Vilnius, atstumas nuo Perkančiosios organizacijos – 1,43 km, UAB „EMSI“ degalinės adresu Kareivių g. 4, Vilnius, atstumas nuo Perkančiosios organizacijos – 3,91 km. Tačiau pritaikius formulę, UAB „EMSI“ ar „Circle K“, UAB pasiūlę net ir 5 euro centais mažesnę kainą nei UAB „Neste Lietuva“, negalės laimėti konkurso: UAB „Neste Lietuva“ gaus 95,71 balų už 80 m trumpesnį atstumą, „Circle K“, UAB surinks 89,34 balų, kadangi atstumas iki degalinės ilgesnis 80 metrų. Taigi, pasiūliusi net 5 euro centais didesnę kainą už vieną litrą, konkursą laimės UAB „Neste Lietuva“ tik todėl, kad degalinė yra 80 metrų arčiau Perkančiosios organizacijos (e. b. 1 t. 1-6 b. l.).

152.

16Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

172.1.

18Pirkimo sąlygos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 17 straipsnyje įtvirtintus principus ir 28 straipsnio nuostatas, o ieškovės cituojama teismų praktika nėra identiška STT vykdomam viešajam pirkimui, todėl atskirai cituojami teismų motyvai nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimus.

192.2.

20Pirkimo neskaidymas į dalis paremtas VPĮ 28 straipsnio nuostatomis, be to, STT vykdomas kuro viešas pirkimas turi būti vertinamas ne tik išimtinai konkurencijos ribojimo kontekste, tačiau kartu atsižvelgiant į STT kaip perkančiosios organizacijos poreikius. Atsižvelgiant į STT veiklos specifiką, turi būti užtikrinamas sklandus ir nepertraukiamas šios institucijos automobilių aprūpinimas degalais visą parą visose Pirkimo sąlygose nurodytose apskrityse (iš esmės – visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje). Pirkimo sąlygų nustatymas yra STT prerogatyva, STT interesas yra nusipirkti tai, ko reikia, priimtiniausiu ir racionaliausiu būdu. Viešojo pirkimo konkursai organizuojami visų pirma STT poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine specifine veikla, tenkinti. Pirkimas neskaidomas dalimis dėl ekonomiškumo ir racionalumo, nes už didesnį perkamą degalų kiekį siūloma didesnė nuolaida, be to, turi būti atsižvelgiama į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką.

212.3.

22Pirkimo neskaidymas nepaneigtų tiekėjų konkurencijos, o reikalavimai tiekėjams turėti degalines konkrečiuose perkančiajai organizacijai reikalinguose ir pasirinktuose miestuose, teismų praktikoje jau ne kartą buvo pripažinti teisėtu. Ieškovės pozicija, kad pirkimas būtų išskaidytas pagal turimas valdybas neatitinka STT poreikių bei sukeltų neprognozuojamų rizikų.

232.4.

24Pirkime buvo leidžiama pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir(ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl, pačiam tiekėjui neturint pakankamai techninių pajėgumų, tiekėjas gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų. Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas dėl degalinių išsidėstymo pateisinamas atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, be to, toks reikalavimas atitinka objektyvius perkančiosios organizacijos poreikius. Vien tai, kad tiekėjo turimi pajėgumai neatitinka nustatytų reikalavimų Pirkimo objektui, nėra pagrindo pripažinti, kad šie reikalavimai yra specialiai pritaikyti konkrečiam tiekėjui.

252.5.

26Išlaidos, skirtos perkamam kurui, negali būti atsiejamos nuo atstumo, nes siekiant mažinti išlaidų kaštus kelionėms automobiliu, didelę reikšmę turi ne tik atstumas, tačiau ir faktoriai: vidutinė automobilio išnaudojama kuro norma, išlaidos darbuotojo atlyginimui, kuris yra atsakingas už automobilių priežiūrą (dėl darbuotojo praleisto laiko kelyje iki degalinės) bei vidutinės kuro kainos. Atsižvelgiant į atstumą iki degalinės, kas daro įtaką darbuotojo praleidžiamam laikui kelyje, bei išlaidas kelionei, negalima teigti, jog toks atstumas yra nereikšmingas faktorius kuro viešajam pirkimui.

272.6.

28Apibendrinant aukščiau išdėstytas formules ir skaičiavimus, įvertinus visus formulėse pateiktus faktorius, atsižvelgiant į skirtingus išlaidų procentus kuro kainoje priklausomai nuo tiekėjo, reikia konstatuoti, jog vidutinis išlaidų procentas kuro kainoje sudaro apie 10 procentų. Ieškovė nurodo klaidingus skaičiavimus arba netinkamai taiko Pirkimo sąlygose naudojamą formulę.

292.7.

30Pirkimo procedūra taip pat parodė, kad ieškovės atsiliepime išdėstyti įtarimai, kad pirkimą laimės arčiausiai perkančiosios organizacijos degalinę turintys tiekėjai („Circle K“, UAB ar UAB „Neste“) nėra pagrįsti. Pirkimo procedūros dar vykdomos, tačiau perkančioji organizacija pateikia pirminius duomenis, gautus atplėšus vokus su pasiūlymais, iš kurių matyti, kad preliminariai pasiūlymų eilė išsidėsto taip: 1) UAB „Viada LT“ (96,37 balai); 2) UAB „BALTIC PETROLEUM“ (95,86 balai); 3) „Circle K“, UAB (95,48 balai); 4) UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“ (94,71 balai) (e. b. 1 t. 128-137, 138-147 b. l.).

313.

32Teismas 2019-08-19 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu; į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „Viada LT“, UAB „BALTIC PETROLEUM“, „Circle K“, UAB, UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“ (e. b. 1 t. 174-175 b. l.).

334.

34Ieškovė dublike prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės perkančiosios organizacijos STT vykdomo viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygas, išdėstytas II dalies „Pirkimo objektas, pagrindinės sąlygos“ 2.7, 2.9 punktuose, III dalies „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai“ 3.7.2 punkte, XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 12.3.1 punkte, o viešą pirkimą Nr. 441307 nutraukti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

354.1.

36Teismų praktika, kuria ieškinyje remiasi ieškovė, suformuota tos pačios kategorijos bylose, faktinės nurodytų bylų aplinkybės yra panašios į nagrinėjamos bylos aplinkybes, atitinkamai ieškinyje nurodyti aukštesnių instancijų teismų išaiškinimai yra reikšmingi nagrinėjamoje byloje. Atsakovė netinkamai interpretuoja Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2A-609-302/2019 ir nepagrįstai nurodo, kad nėra pagrindo juo remtis tenkinant ieškovės reikalavimą. Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-319-969/2018 nėra susijusi su STT vykdomu pirkimu, todėl negalima konstatuoti, jog pirkimo neskaidymas į dalis yra pagrindas tenkinti ieškinį.

374.2.

38Atsakovė nepateikia argumentų, kad, suskaidžius Pirkimą dalimis, atsakovė neturės galimybės pasipildyti kuro įvairiose šalies vietose. Priešingai, suskaidžius Pirkimą, atsakovei bus užtikrinta galimybė pasipildyti kuro geriausiomis (ekonomiškai naudingiausiomis) sąlygomis. Laikytinas neįrodytu atsakovės reikalavimas pirkti kurą visoje Lietuvos teritorijoje tik iš vieno tiekėjo.

394.3.

40Pagal Pirkimo sąlygas, Pirkime gali dalyvauti tik tas tiekėjas, kuris turi ne mažiau kaip 2 degalines Vilniaus mieste ir ne mažiau kaip po 1 degalinę Lietuvos apskrityse, t. y. Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus, kuriose būtų prekiaujama A-95 benzinu ir dyzeliniu kuru. Jei Pirkimas būtų išskaidytas teritoriniu lygmeniu, jame galėtų dalyvauti ir tiekėjai, turintys degalines vienoje/keliose iš nurodytų teritorijų (t. y., padidėtų konkurencija), tačiau tai nereiškia, kad toks tiekėjas nebus pajėgus parduoti atsakovei kuro. Kadangi Pirkimu atsakovė siekia įsigyti kuro, o ne specifinių/ypatingų prekių ar paslaugų, atsakovės argumentas dėl galimo tiekėjų nepajėgumo parduoti atsakovei kurą yra nepagrįstas. Byloje nėra duomenų, ar egzistuoja realus poreikis įsigyti degalus visose nurodytose apskrityse, nes atsakovė nurodo, kad jos struktūriniai padaliniai yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio valdybos.

414.4.

42Remiantis 12.3.1 punktu, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus nustatomas atsižvelgiant ne tik į pasiūlymo kainą, bet ir į nurodytą pasiūlymo įvertinimo kriterijų – atstumą (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje. Šio kriterijaus lyginamasis svoris A=10. Kaip matyti iš pridedamos ekonominio naudingumo skaičiavimo lentelės, tiekėjas (UAB „EMSI“), kurio artimiausia degalinė nuo atsakovės buveinės yra tik 2,56 km toliau nei tiekėjo 1, turėtų pasiūlyti net 0,095 Eur/1 ltr nuolaidą, kad galėtų laimėti. Taigi atsakovė, skelbdama neskaidomą Pirkimą visoje Lietuvos teritorijoje, nepagrįstai didelę reikšmę suteikia kriterijui – atstumui (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje, nors kitose apskrityse šis kriterijus yra nesvarbus ir nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją (e. b. 1 t. 180-184 b. l.).

435.

44Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Viada LT“ atsiliepime nurodė, jog palaiko atsakovės procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir atsikirtimus, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

455.1.

46Atsakovės statuso ypatingumas pasireiškia tuo, kad jos veikla yra reglamentuota specialiuoju teisės aktu, o vykdomos funkcijos susijusios su valstybės prievartos priemonių taikymu užkardant korupciją Lietuvos Respublikoje. Operatyviniam ir žvalgybiniam darbui vykdyti atsakovei būtina mažinti administracinę naštą ir neskaidyti pirkimo į mažesnes dalis. Pirkimo skaidymas į mažesnes dalis apsunkins operatyvinį ir žvalgybinį darbą, nes pareigūnams vykdant užduotis, kurios susijusios su tarnybinio transporto panaudojimu visoje Lietuvoje, bus nepatogu skirtingose teritorinėse valdybose naudoti galimai skirtingų tiekėjų išduotas kuro korteles, tai kels painiavą ir trukdys atlikti tiesiogines pareigas.

475.2.

48Tokio pobūdžio pirkimuose įprasta praktika, kad perkančiosios organizacijos, siekdamos ekonomiškiausiu būdu įsigyti degalų, vertina galimybę tai padaryti arčiausiai jų būstinei, todėl atstumas nuo juridinio asmens buveinės iki artimiausios degalinės yra svarbus kriterijus parenkant ekonomiškiausiai naudingiausią pasiūlymą (e. b. 1 t. 191-192 b. l.).

496.

50Atsakovė triplike prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

516.1.

52Selektyvios citatos iš teismų praktikos neturi realios įrodomosios vertės, nes ieškovė reikalavimus grindžia deklaratyviais teiginiais, darydama klaidingą prielaidą, jog selektyvios teismų praktikos nurodymas suteikia pakankamą pagrindą ieškinį tenkinti.

536.2.

54Mažesni tinklai negali konkuruoti su didesniais savo tankumu, kai būtina patenkinti perkančiosios organizacijos poreikį pirkti kurą visoje Lietuvos teritorijoje, todėl jie turi ieškoti išeičių: arba plėsti savo tinklą, arba jungtis su kitais mažesniais tinklais ar pasitelkti subtiekėjus. Ieškovės nenoras jungtis su kitais mažesniais tinklais negali būti tapatinamas su teisės aktų pažeidimu. STT vykdomas pirkimas suformuotas pagal STT poreikius atsižvelgiant į institucijos vykdomas funkcijas. Vykdomų funkcijų pobūdis lemia tai, jog administracinės ar finansinės naštos mažinimas yra sietinas su pačiomis specifinėmis vykdomomis funkcijomis (baudžiamasis persekiojimas, kriminalinė žvalgyba).

556.3.

56STT valdybos yra struktūriniai padaliniai, kurie neturi atskiro juridinio asmens statuso, taip pat nėra atskiras padalinys, savarankiškai atsakantis už savo pirkimus arba tam tikras pirkimo kategorijas. Atsakovas turi 29 automobilius, iš kurių 17 yra skirti Vilniuje veikiantiems struktūriniams padaliniams, todėl pirkime atstumo reikalavimas nuo STT centrinės būstinės Vilniuje yra teisėtas ir pagrįstas. STT direktoriaus įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo 14 punktas numato, jog tarnybiniai automobiliai darbo ir ne darbo metu (pasibaigus darbo dienai, poilsio ir švenčių dienomis, kitais atvejais, kai jie yra nenaudojami) laikomi prie STT patikėjimo teise valdomų pastatų bei patalpų <...>, todėl STT reguliariai važiuoja nuo centrinės būstinės Vilniuje iki artimiausios degalinės piltis degalų. Atsižvelgiant į tai, atstumo kriterijus grindžiamas konkrečia ekonomine nauda, o tą pagrindžia skaičiavimai. Konkrečios išlaidos kuro užpylimui padidėja, nes dėl padidėjusio atstumo daugiau laiko praleidžiama eismo kamščiuose, o didesnis laikas kelyje sumažina atsakingam darbuotojui nustatytą laiką darbo funkcijoms vykdyti (e. b. 2 t. 1-10, 11-20 b. l.).

577.

58Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Viada LT“ teikė tripliką, kuriuos teismas laikė rašytiniais paaiškinimais. Juose nurodė, jog palaiko atsakovės triplike išdėstytus argumentus ir atsikirtimus.

59Ieškinys atmestinas.

608.

61Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

629.

63Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

64Dėl nustatytų aplinkybių

6510.

66Į bylą teiktas skelbimo apie pirkimą išrašas, pagal kurį STT skelbė apie kuro pirkimą atviro konkurso būdu. Numatoma įsigyti kuro (benziną A-95 (E5) ir dyzelinio kuro (B7). Nurodyta, kad tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 degalines Vilniaus mieste ir ne mažiau kaip po 1 degalinę Lietuvos apskrityse, t. y. Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus, kuriose būtų prekiaujama A-95 benzinu ir dyzeliniu kuru. Numatoma bendra vertė 200 082,64 Eur. Sutartis nesuskaidyta į pirkimo dalis. Prognozuojamas kuro pirkimo kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu 190 100 litrų A-95 benzino ir 13 000 litrų dyzelinio kuro. Trukmė: 36 mėnesiai. Sutartis nepratęsiama. Neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti pateikimo terminas: 2019-07-25 9 val. (e. b. 1 t. 6-11 b. l.). Teiktas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) (e. b. 1 t. 22-44 b. l.), 2019-06-19 Kuro atviro konkurso būdu pirkimo sąlygos Nr. L-01-544. Pagal jas Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Kuro atviro konkurso būdu sąlygomis. Jeigu Pirkimo sąlygų ir VPĮ nuostatos prieštarauja viena kitai, tai taikomos VPĮ nuostatos (1.3 p.). Sąlygų 4.1 punkte numatyti reikalavimai, tam atvejui, jei Pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, įskaitant laikiną tiekėjų grupę, – ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją (pateikiama dokumento skaitmeninė kopija) (e. b. 1 t. 47-75 b. l.).

6711.

68Ieškovė teikė 2019-06-28 pretenziją dėl kuro atviro konkurso būdu Nr. 441307 pirkimo sąlygų neteisėtumo, kurioje prašė sustabdyti pirkimą iki bus išnagrinėta pretenzija ir pašalinti nurodytus Pirkimo sąlygų neatitikimus įstatymų reikalavimams (e. b. 1 t. 78-81 b. l.).

6912.

70Atsakovė 2019-07-09 rašte Nr. 4-01-6075 nurodė, kad atmeta teiktą pretenziją, taip pat vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 8.3 papunkčiu, savo iniciatyva patikslino Pirkimo sąlygų 5.13.1, 5.13.2 ir 5.13.3 papunkčius juos išdėstydama taip: „5.13.1 tiekėjas privalo pateikti didžiausias benzino ir dyzelino mažmenines kainas, buvusias tiekėjo degalinėje taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų priede Nr. 1, paskaičiuoti tiekėjo septynių dienų kainų vidurkį ir nurodytų dienų kainų patvirtinimui pateikti ištisinių kasos juostų kopijas nuo 13.00 iki 14.30 val. Į degalų kainą įeina visi mokesčiai ir visos susijusios tiekėjo išlaidos. Pasiūlyme pateikiamos degalų kainos už 1 litrą be nuolaidos nurodytomis dienomis nuo 13:00 iki 14:30 val. 5.13.2 Teikiamame pasiūlyme tiekėjas apskaičiuoja buvusių nurodytų dienų didžiausių kainų vidurkį pagal kiekvieną degalų rūšį. Kainos vidurkis apskaičiuojamas aritmetinio vidurkio būdu. 5.13.3 Tiekėjas savo pasiūlyme nurodo nuolaidą 1 litrui degalų, kurią įsipareigoja taikyti visą sutarties galiojimo laikotarpį, pripažinus jų pasiūlymą laimėjusiu. Nuolaida turi būti išreikšta absoliutiniu dydžiu (Eurais) vienos dešimtosios euro cento tikslumu“ (e. b. 1 t. 12-16 b. l.). Atsakovė 2019-07-09 rašte Nr. 4-01-6073 nurodė, kad pretenzija atmetama; vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 8.3 papunkčiu, savo iniciatyva patikslina Pirkimo sąlygų 5.13.1, 5.13.2 ir 5.13.3 papunkčius ir juos išdėsto taip: „5.13.1 tiekėjas privalo pateikti didžiausias benzino ir dyzelino mažmenines kainas, buvusias tiekėjo degalinėje taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų priede Nr. 1, paskaičiuoti tiekėjo septynių dienų kainų vidurkį ir nurodytų dienų kainų patvirtinimui pateikti ištisinių kasos juostų kopijas nuo 13.00 iki 14.30 val. Į degalų kainą įeina visi mokesčiai ir visos susijusios tiekėjo išlaidos. Pasiūlyme pateikiamos degalų kainos už 1 litrą be nuolaidos nurodytomis dienomis nuo 13:00 iki 14:30 val. 5.13.2 Teikiamame pasiūlyme tiekėjas apskaičiuoja nurodytų dienų buvusių didžiausių kainų vidurkį pagal kiekvieną degalų rūšį. Kainos vidurkis apskaičiuojamas aritmetinio vidurkio būdu. 5.13.3 Tiekėjas savo pasiūlyme nurodo nuolaidą 1 litrui degalų, kurią įsipareigoja taikyti visą sutarties galiojimo laikotarpį, pripažinus jų pasiūlymą laimėjusiu. Nuolaida turi būti išreikšta absoliutiniu dydžiu (Eurais) vienos dešimtosios euro cento tikslumu“ (e. b. 1 t. 17-21 b. l.).

7113.

72Teiktas atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas dėl kuro atviro konkurso būdu pirkimo (CVP IS Nr. 422351) (e. b. 1 t. 148-150 b. l.), atsakovės direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo iš kitų susijusių tvarkų aprašo patvirtinimo, STT tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas, STT tarnybinių automobilių kelionės lapų išdavimo, pildymo ir grąžinimo tvarkos aprašas (e. b. 2 t. 21-22, 23-33, 34-36, b. l.), ieškovė taip pat teikė skaičiavimus dėl galimo laimėtojo vertinant konkurso sąlygose nurodytą atstumo kriterijų (e. b. 1 t. 185 b. l.).

73Dėl ieškovės reikalavimų

7414.

75Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje ginčija pirkimo sąlygų: 2.7 punktą: „Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 degalines Vilniaus mieste ir ne mažiau kaip po 1 degalinę Lietuvos apskrityse, t. y. Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus, kuriose būtų prekiaujama A-95 benzinu ir dyzeliniu kuru“; 2.9 punktą: „Pirkimas neskaidomas į dalis, tiekėjai privalo siūlyti visą objekto apimtį. Perkančioji organizacija eksploatuoja tarnybinius automobilius vykdydama veiklą visoje Lietuvoje, todėl tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 degalines Vilniaus mieste ir ne mažiau kaip po 1 degalinę Lietuvos apskrityse, t. y. Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus, kuriose būtų prekiaujama A-95 benzinu ir dyzeliniu kuru. Siekdama racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas, Perkančioji organizacija ir jos padaliniai, esantys skirtingų apskričių teritorijoje, turi turėti galimybę piltis degalus Pirkimo sąlygose išvardintuose miestuose ir jų prieigose“; 3.7.2 punktą: „Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 degalines Vilniaus mieste ir ne mažiau kaip po 1 degalinę Lietuvos apskrityse, t. y. Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus, kuriose būtų prekiaujama A-95 benzinu ir dyzeliniu kuru (Pateikiamas degalinių sąrašas, kuriame nurodyti degalinių adresai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje)“; 12.3.1. papunktį: „Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kur: S – ekonominis naudingumas, C – pasiūlymo kainos balai, P – kriterijaus balai. Bus vertinami šie kriterijai: Rp – atstumas (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje; Kriterijaus lyginamasis svoris: A = 10“, taip pat formuluoja reikalavimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras“.

7615.

77VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Ieškovės argumentai dėl nurodytų sąlygų ginčijimo siejami su konkurso objekto neskaidymu bei konkurencijos ribojimu.

7816.

79Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas, jo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis (tiesiogiai) nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių – užtikrinti konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011; 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015). Tačiau visiško konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas tiekėjams ar pirkimo objektui tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad konkurenciją riboja itin aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti gebantiems sutartį įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Nors pačiai perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Vadovaujantis nediskriminavimo principu draudžiama perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nustatyti tokias sąlygas ir reikalavimus, kurie suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

8017.

81Teismas pažymi, kad ieškovė didelį dėmesį skiria teismų praktikos analizei, kuri, anot ieškovės, susijusi su jos reiškiamais reikalavimais. Vertinant nurodytą teismų praktiką pažymėtina tai, jog: pirma, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas). Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009 ir kt.). Antra, vertinant teismų praktiką, o kartu ir ginčijamas pirkimo sąlygas svarbu atkreipti dėmesį į pačios perkančiosios organizacijos teisinį statusą, struktūrą bei vykdomą veiklą (žr. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą (STTĮ)). Specialiųjų tyrimų tarnyba – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga pagrindinė Lietuvos Respublikos antikorupcinė teisėsaugos institucija (STTĮ 2 straipsnio 6 dalis). Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatytus uždavinius (STTĮ 7 straipsnis). Pagal viešai skelbiamą informaciją STT sudaro: Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdyba, Tyrimų koordinavimo valdyba, Vilniaus valdyba, Kauno valdyba, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių valdyba (https://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/struktura/#turinys), tačiau Juridinio asmens statusą turi tik pati STT.

8218.

83Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017, kuria ieškinyje remiasi ieškovė, teisėjų kolegija nurodė, kad bendras 9 perkančiųjų organizacijų poreikio prekėmis įgyvendinimas vienu neišskaidytu pirkimu (įgyjant galimybę pirkti degalus keturiasdešimtyje skirtingų Lietuvos miestų) per se nepagrįstai iškraipo ir suvaržo šios srities ūkio subjektų konkurenciją; <...> kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlygų neteisėtumą lemia pernelyg skirtingų keleto perkančiųjų organizacijų poreikių degalais įgyvendinimas pagal vienos ofertos – vieno akcepto modelį. Teismas pažymi, kad nurodytos bylos bei nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės (ratio decidendi) yra skirtingos, nes nagrinėjamojoje byloje konkursą vykdo viena perkančioji organizacija. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nurodytos bylos faktines aplinkybes bei skirtingas nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, kai konkursą vykdo viena perkančioji organizacija (STT), nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti konkurencijos nuostatų pažeidimo.

8419.

85Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 sprendime, kuris priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-609-302/2019, nors ir pasisakyta dėl kuro pirkimo konkurso, tačiau jis savo esme, bei sąlygomis, kurios buvo ginčytos toje byloje, laikytinas visiškai skirtingu nuo aptariamo šioje byloje, o apeliacinės instancijos teismo teikti išaiškinimai buvo siejami būtent su toje byloje ginčijamomis konkrečiomis konkurso sąlygomis, kurios yra skirtingos šioje byloje.

8620.

87Keliamų reikalavimų proporcingumas sutarties dalykui, inter alia (be kita ko), reiškia perkančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) poreikių adekvatumą realiai, o ne prognozuojamai situacijai (mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016 20 punktą). Teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei proceso dalyvių argumentus, pažymi, kad: pirma, konkurso sąlygose nurodytas degalinių tinklas iš esmės siejamas su tikslu gauti paslaugą iš esmės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; antra, konkurse dalyvavusių tiekėjų skaičius (pagal į bylą teiktus duomenis 4 tiekėjai) nesudaro pagrindo teigti, jog buvo nepagrįstai ribota konkurencija; trečia, ieškovei galimybė dalyvauti Konkurse (neturint tam tikrose teritorijose degalinių) užtikrinama pasitelkiant trečiuosius asmenis (subrangovus arba sudarant jungtinės veiklos sutartį). Kasacinio teismo pažymėta, kad ūkio subjektų varžymosi nepanaikina bendroji jų galimybė (teisė) jiems jungtis ir tapti vienu tiekėju ar pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017); ketvirta, šiuo atveju pirkimo neskaidymas pagal atskiras teritorijas ar valdybas pagrįstas svarbiomis priežastimis ir yra būtinas perkančiosios organizacijos veiklos tikslams pasiekti (siekiant įgyvendinti specialiame įstatyme numatytus tikslus ir uždavinius), o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2015 m. vasario 24 d. nutartis priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015), t. y. atkreiptinas dėmesys į atsakovės vykdomas funkcijas, veiklos pobūdį; šešta, viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o, visų pirma, perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti. Vien tai, kad ieškovės turimi pajėgumai neatitiko nustatytų reikalavimų Pirkimo objektui, nėra pagrindo pripažinti, kad šie reikalavimai yra specialiai pritaikyti vienam konkrečiam tiekėjui ar yra diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008); septinta, esminė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuluojama įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklė – turi būti pakankamai įrodymų, kad susiformuotų teismo vidinis įsitikinimas konkretaus fakto buvimu (nebuvimu), bet ne tikimybė, jog konkretus faktas buvo, nei nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-566/2014). Dėl išdėstytų aplinkybių teismo vertinimu nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų bei pripažinti negaliojančiomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomo viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygas, išdėstytas II dalies „Pirkimo objektas, pagrindinės sąlygos“ 2.7, 2.9 punktuose, III dalies „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai“ 3.7.2 punkte (CPK 185 straipsnis).

8821.

89Ieškovė taip pat ieškinyje ginčija XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 12.3.1 punkte numatytą sąlygą, jog „bus vertinamas atstumas (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje; Kriterijaus lyginamasis svoris: A = 10“.

9022.

91Konkurso sąlygų 12.3 punkte nurodyta, kad „PO (Perkančioji organizacija) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, leidžiančius įvertinti jo pasiūlymą pagal nurodytus vertinimo kriterijus. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai.

9223.

93Degalai (nagrinėjamu atveju pirkimo objektas), kaip prekė, neturi specifinių savybių. Atsakovė pirkimo sąlygose nurodė, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. VPĮ 55 straipsnio 4 dalis numato, jog laikoma, kad pasiūlymų vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, jeigu jie susiję su perkamais darbais, prekėmis ar paslaugomis bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, įskaitant konkretaus gamybos, tiekimo, teikimo, atlikimo ar prekybos proceso arba kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, net jeigu šie veiksniai neapima jų fizinių ypatybių; 5 dalis – pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai neturi perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad tiekėjų pasiūlymuose pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems pasiūlymų vertinimo kriterijams būtų galima patikrinti. Kilus abejonių, perkančioji organizacija turi patikrinti tiekėjo pateiktos informacijos tikslumą ir įrodymus; 6 dalis – perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik pagal kainą. Kriterijų lyginamasis svoris išreiškiamas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekvienam kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjimo tvarka. Pagal teisinį reglamentavimą reikalavimai pasiūlymų vertinimo kriterijams Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudencijoje ir kasacinio teismo praktikoje aiškinami, be kita ko, kaip išplaukiantys iš bendrųjų viešųjų pirkimų skaidrumo ir vienodo požiūrio principų. Pažymėtina, kad nei VPĮ, nei ES teisės aktuose ar juos aiškinančioje teismų praktikoje ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis, pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja prasme (Teisingumo Teismas 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimas byloje EVN ir Wienstrom, C-448/01).

9424.

95Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad tiek vienodo požiūrio principas, tiek iš jo kylantis skaidrumo įsipareigojimas reikalauja, jog viešojo pirkimo objektas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijai būtų aiškiai apibrėžti nuo viešojo pirkimo procedūros pradžios. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad leistų visiems deramai informuotiems ir įprastai rūpestingiems konkurso dalyviams žinoti tikslią jų apimtį, taigi juos aiškinti vienodai. Reikalavimas laikytis lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principų reiškia, kad sutarties sudarymo kriterijai turi būti objektyvūs, o tai užtikrina, jog pasiūlymų palyginimas ir vertinimas vyks objektyviai, taigi veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principai sukelia tuos pačius padarinius, kai kalbama apie sutarties sudarymo kriterijus, kurie taip pat yra esminės viešojo pirkimo sąlygos, nes jie bus lemiami išsirenkant pasiūlymą iš tų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose suformuluotus reikalavimus (Sprendimas byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę, C-368/10, 56, 87, 88 punktai).

9625.

97Nagrinėjamu atveju pasiūlymo vertinimo kriterijus – atstumas (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje, konkurso sąlygose aprašytas konkrečiai, objektyviai, aiškiai bei suprantamai. Atsakovė triplike išsamiai argumentavo aptariamo kriterijaus (vertinamas atstumas (kilometrais) keliu nuo STT patalpų Vilniuje, A. Jakšto g. 6, iki artimiausios tiekėjo degalinės Vilniuje) nustatymą, t. y. pirma, atsakovės buveinės adresas yra A. Jakšto g. 6, Vilniuje, antra, kiti STT valdybos padaliniai neturi atskirojo juridinio asmens statuso; trečia, kaip nurodė atsakovė, didesnė dalis jai priklausančių automobilių skirti būtent Vilniuje veikiantiems struktūriniams padaliniams; ketvirta, tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo 14 punktas numato, jog tarnybiniai automobiliai darbo ir ne darbo metu (pasibaigus darbo dienai, poilsio ir švenčių dienomis, kitais atvejais, kai jie yra nenaudojami) laikomi prie STT patikėjimo teise valdomų pastatų bei patalpų (e. b. 2 t. 25 b. l.); penkta, taip pat pažymėtina, kad nurodytas kriterijus nelaikytinas išskirtinai reikšmingu bei suteikiančiu išskirtini pranašumą; šešta, teismas taip pat sutinka su atsakovės teiginiais, kad atstumo kriterijus nuo atsakovės buveinės iki artimiausios degalinės lemia ne tik kuro sąnaudas pasiekti degalinę, tačiau ir kitas sąnaudas (laiko, žmogiškųjų išteklių ir pan.); septinta, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, esą nurodytas kriterijus nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomo viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygas, išdėstytas XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 12.3.1 punkte, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

9826.

99Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 441307. Vertinat ieškinio faktinį pagrindą darytina išvada, kad ši reikalavimo dalis laikytina kaip išvestinis reikalavimas, siejamas su aukščiau nurodytais reikalavimais dėl konkrečių vykdomo viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Teismas jau aukščiau nurodė, kad ieškovės reikalavimai dėl ginčijamų konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis netenkintini, o ieškovė neįrodė savarankiškų pagrindų nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 441307, jų taip pat nenustatė ir teismas, todėl aptariama reikalavimo dalis taip pat netenkintina.

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

10127.

102CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus ieškovės ieškinio, nėra pagrindo ieškovei priteisti jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (e. b. 1 t. 7 b. l.).

103Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais, 4231-42310 straipsniais,

Nutarė

104Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl viešo atviro kuro pirkimo konkurso Nr. 441307 sąlygų pripažinimo neteisėtomis (II dalies „Pirkimo objektas, pagrindinės sąlygos“ 2.7, 2.9 punktuose, III dalies „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai“ 3.7.2 punkte, XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 12.3.1 punkte), taip pat nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 441307 (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Viada LT“, uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC PETROLEUM“, „Circle K“, uždaroji akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuviškų degalinių tinklas“) atmesti.

105Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas,... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės... 6. Nr. 441307 nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė,... 7. 1.1.... 8. UAB „EMSI“ dalyvauja atsakovės Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų... 9. 1.2.... 10. UAB „EMSI“ 2019-06-28 pretenzija Nr. PR12-29 „Dėl kuro atviro konkurso... 11. 1.3.... 12. UAB „EMSI“ pretenzijoje prašė STT, kad pirkimas būtų išskaidytas pagal... 13. 1.4.... 14. Pirkimo sąlygose (12.3 punktas) numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias... 15. 2.... 16. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti.... 17. 2.1.... 18. Pirkimo sąlygos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 17 straipsnyje... 19. 2.2.... 20. Pirkimo neskaidymas į dalis paremtas VPĮ 28 straipsnio nuostatomis, be to,... 21. 2.3.... 22. Pirkimo neskaidymas nepaneigtų tiekėjų konkurencijos, o reikalavimai... 23. 2.4.... 24. Pirkime buvo leidžiama pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės... 25. 2.5.... 26. Išlaidos, skirtos perkamam kurui, negali būti atsiejamos nuo atstumo, nes... 27. 2.6.... 28. Apibendrinant aukščiau išdėstytas formules ir skaičiavimus, įvertinus... 29. 2.7.... 30. Pirkimo procedūra taip pat parodė, kad ieškovės atsiliepime išdėstyti... 31. 3.... 32. Teismas 2019-08-19 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė... 33. 4.... 34. Ieškovė dublike prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės... 35. 4.1.... 36. Teismų praktika, kuria ieškinyje remiasi ieškovė, suformuota tos pačios... 37. 4.2.... 38. Atsakovė nepateikia argumentų, kad, suskaidžius Pirkimą dalimis, atsakovė... 39. 4.3.... 40. Pagal Pirkimo sąlygas, Pirkime gali dalyvauti tik tas tiekėjas, kuris turi ne... 41. 4.4.... 42. Remiantis 12.3.1 punktu, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus nustatomas... 43. 5.... 44. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Viada... 45. 5.1.... 46. Atsakovės statuso ypatingumas pasireiškia tuo, kad jos veikla yra... 47. 5.2.... 48. Tokio pobūdžio pirkimuose įprasta praktika, kad perkančiosios... 49. 6.... 50. Atsakovė triplike prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:... 51. 6.1.... 52. Selektyvios citatos iš teismų praktikos neturi realios įrodomosios vertės,... 53. 6.2.... 54. Mažesni tinklai negali konkuruoti su didesniais savo tankumu, kai būtina... 55. 6.3.... 56. STT valdybos yra struktūriniai padaliniai, kurie neturi atskiro juridinio... 57. 7.... 58. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Viada... 59. Ieškinys atmestinas.... 60. 8.... 61. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 62. 9.... 63. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 64. Dėl nustatytų aplinkybių... 65. 10.... 66. Į bylą teiktas skelbimo apie pirkimą išrašas, pagal kurį STT skelbė apie... 67. 11.... 68. Ieškovė teikė 2019-06-28 pretenziją dėl kuro atviro konkurso būdu Nr.... 69. 12.... 70. Atsakovė 2019-07-09 rašte Nr. 4-01-6075 nurodė, kad atmeta teiktą... 71. 13.... 72. Teiktas atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas dėl... 73. Dėl ieškovės reikalavimų... 74. 14.... 75. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje ginčija pirkimo sąlygų: 2.7... 76. 15.... 77. VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus... 78. 16.... 79. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad nesuvaržyta tiekėjų... 80. 17.... 81. Teismas pažymi, kad ieškovė didelį dėmesį skiria teismų praktikos... 82. 18.... 83. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartyje, priimtoje civilinėje... 84. 19.... 85. Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 sprendime, kuris priimtas civilinėje... 86. 20.... 87. Keliamų reikalavimų proporcingumas sutarties dalykui, inter alia (be kita... 88. 21.... 89. Ieškovė taip pat ieškinyje ginčija XII dalies „Pasiūlymų vertinimas“... 90. 22.... 91. Konkurso sąlygų 12.3 punkte nurodyta, kad „PO (Perkančioji organizacija)... 92. 23.... 93. Degalai (nagrinėjamu atveju pirkimo objektas), kaip prekė, neturi specifinių... 94. 24.... 95. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad tiek vienodo požiūrio principas,... 96. 25.... 97. Nagrinėjamu atveju pasiūlymo vertinimo kriterijus – atstumas (kilometrais)... 98. 26.... 99. Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą nutraukti viešąjį pirkimą Nr.... 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 101. 27.... 102. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 103. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 104. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovei... 105. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...