Byla 2-883/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria pagal ieškovo A. A. ieškinį iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Imsas“ ir paskirtas įmonės bankroto administratorius (civilinės bylos Nr. B2-2805-450/2008). Tretieji asmenys byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir uždaroji akcinė bendrovė „Ateities lėkis“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas A. A. 2008 m. liepos 24 d. ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Imsas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“.

4Ieškovas nurodė, kad 2007 m. spalio 16 d. debitorinių skolų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-2007 pagrindu jis yra UAB „Imsas“ kreditoriumi 18 642,11 Lt sumai. UAB „Imsas“ direktoriui buvo įteiktas raginimas sumokėti skolą, bet ji nebuvo sumokėta. Atsakovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir patvirtintas restruktūrizavimo planas, tačiau teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartimi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Nurodytos skolinės prievolės įvykdymo terminas jau praėjęs, o atsakovas yra nemokus.

5Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 2 d. nutartimi trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, į bylą buvo įtrauktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius, o teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi UAB „Ateities lėkis“ įtrauktas dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (skundžiama nutartis) iškėlė bankroto bylą UAB „Imsas“, o įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“.

7Nutartyje rašoma, kad iš 2008 m. kovo 26 d. įmonės balanso už 2007 metus matyti, jog įmonės turimo turto vertė 5 391 698 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 11 377 481 Lt. Įmonė 2007 m. patyrė 103 084 Lt nuostolį. 2008 metų balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė sumažėjo iki 3 522 685 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 8 827 393 Lt. Iš kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės skolos sudaro 8 827 393,42 Lt. Didžioji dalis prievolių įvykdymo terminų yra suėję, įmonei iškeltos vykdomosios bylos dėl įsiskolinimų tam tikriems kreditoriams išieškojimo. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Imsas“ įsiskolinimas VSDF biudžetui 2008 m. rugpjūčio 1 d. sudarė 72 215,75 Lt įmokų bei 2 795 Lt delspinigių. Debitoriniai įsiskolinimai sudaro 3 478 945,64 Lt ir yra nepadengiami nuo 1994 m. Sunkią įmonės turtinę padėtį patvirtina ir tai, kad teismo 2003 m. sausio 28 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-28-309/03) iškėlus restruktūrizavimo bylą, ji 2008 m. birželio 6 d. nutartimi buvo nutraukta, kadangi nebuvo įgyvendintas restruktūrizavimo planas. UAB „Imsas“ balanso ir kitų finansinių dokumentų analizė leidžia daryti išvadą, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija ne tik pusę įmonės turimo turto vertės, bet visą UAB „Imsas“ turimo turto vertę. Teismui nėra pateikta duomenų apie galimą atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas. Atsakovas ilgą laiką neatsiskaito su kreditoriais, iš įmonės turto jau vykdomi išieškojimai pagal kreditorių reikalavimus, o pastangos atgauti mokumą restruktūrizavimo proceso metu buvo nesėkmingos, todėl konstatuota, kad UAB „Imsas“ yra nemoki.

8Nutartyje nurodyta, kad ieškovas A. A. bei atsakovas UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, o trečiasis asmuo UAB „Ateities lėkis“ - UAB „Būrai“. Šios kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Įstatyme įtvirtinta teismo diskrecija pasirinkti administratorių, įvertinus pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį, bankroto proceso nešališkumo užtikrinimo svarbą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismo įsitikinimu, UAB „Imsas“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Būrai“, kaip didžiausią patirtį administruojant bankrutuojančias įmones turinčią bendrovę, kurios kompetencija bei gebėjimu tinkamai ir efektyviai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijas teismas neturi pagrindo abejoti.

9Ieškovas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį, kuria UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Būrai“ ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai pripažino UAB „Ateities lėkis“ atsakovo kreditoriumi. UAB „Ateities lėkis“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, jog UAB „Imsas“, kaip skolininkas, yra sutikusi su reikalavimo teisės perleidimu ar buvo informuota apie reikalavimo perleidimo faktą. UAB „Ateities lėkis“ nebuvo informavusi atsakovo apie iš UAB „Nustik“ įsigytą reikalavimą, todėl atsakovo kreditoriumi turėjo būti laikoma UAB „Nustik“, o ne UAB „Ateities lėkis“. UAB „Ateities lėkis“ galėjo būti pripažinta atsakovo kreditoriumi tik tada, jeigu atsakovas būtų turėjęs pareigą vykdyti prievolę būtent UAB „Ateities lėkis“. Nėra įrodymų, jog atsakovas būtų informuotas apie UAB „Ateities lėkis“ įsigytą reikalavimo teisę, todėl teismas neturėjo teisės pripažinti jos atsakovo kreditoriumi.
  2. UAB „Ateities lėkis“ neįrodė savo suinteresuotumo bylos baigtimi. UAB „Ateities lėkis“ prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu neatitiko įstatymo nustatytų reikalavimų. Teismo nutartis, kuria UAB „Ateities lėkis“ įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, priimta pažeidžiant proceso teisės normas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidė įstatymo nustatytus terminus.
  3. UAB „Ateities lėkis“ skundžiamos nutarties priėmimo dieną negalėjo būti pripažinta atsakovo kreditoriumi, kuriam suteikiama teisė reikšti bet kokius reikalavimus ar siūlymus nagrinėjamoje byloje, todėl siūlymas dėl bankroto administratoriaus negalėjo būti tenkintas. Be to, UAB „Ateities lėkis“ nurodyto bankroto administratoriaus paskyrimas prieštarauja ĮBĮ. UAB „Ateities lėkis“ neatitinka imperatyvių reikalavimų, keliamų asmeniui, turinčiam teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.
  4. UAB „Ateities lėkis“ reikalavimas paskirti jo nurodytą bankroto administratorių prieštarauja proceso įstatymams. Įmonė į procesą įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Reikalavimas skirti bankroto administratoriumi UAB „Būrai“ prieštarauja abiejų šalių reikalavimui skirti kitą bankroto administratorių, tai yra prieštarauja CPK 47 straipsnio 4 dalyje įtvirtintai taisyklei.
  5. UAB „Ateities lėkis“ neturėjo kito tikslo, kaip tik kito administratoriaus paskyrimą. Ji turėjo nurodyti motyvus, dėl kurių turi būti skiriamas kitas administratorius. UAB „Ateities lėkis“ elgesys vertintinas kaip nesąžiningas bandymas pasinaudoti situacija ir kelia pagrįstas abejones dėl jos prašomo paskirti administratoriaus nešališkumo ir objektyvumo.

10Atsakovas UAB „Imsas“ atsiliepimu į ieškovo A. A. atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą tenkinti. Atsakovas pažymi, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną UAB „Ateities lėkis“ buvo nepagrįstai ir neteisėtai pripažinta atsakovo kreditoriumi. Nutarties priėmimo dieną tarp UAB „Ateities lėkis“ ir atsakovo nebuvo atsiradę skoliniai-kreditoriniai teisiniai santykiai. Teismas neturėjo teisės ir pagrindo tenkinti UAB „Ateities lėkis“, negalėjusios skundžiamos nutarties priėmimo dieną būti pripažintai atsakovo kreditoriumi, reikalavimų ir prašymų. Tinkamam bankroto administratoriui parinkti turi būti taikomi objektyvumo, patirties, užimtumo kriterijai, kuriuos, atsakovo nuomone, geriausiai atitinka UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Nurodytas bankroto administratorius yra užimtas mažiau, negu paskirtas administratorius. UAB „Būrai“ įgalioto asmens užimtumas kelia pagrįstų abejonių, ar paskirtas administratorius turės pakankamai laiko administruoti įmonę.

11Atsakovas taip pat prašė prijungti naujus įrodymus (išrašus iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinės svetainės apie pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras ir informaciją apie faktinį jų užimtumą).

12Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į ieškovo A. A. atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo pažymi, kad teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas bankroto administratoriumi. Apeliantas skunde nenurodė aplinkybių, jog UAB „Būrai“ neatitinka įstatymų reikalavimų, dėl kurių negalėjo būti paskirta UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi.

13Teisėjų kolegija priima ir vertina atsakovo pateiktus naujus įrodymus - išrašus iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinės svetainės apie pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras ir informaciją apie faktinį jų užimtumą, nes jie yra svarbūs nagrinėjamai bylai (CPK 314 str.).

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas atsakovo UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, laikytina pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai, turintys teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, tačiau teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teismo teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas A. A. atsakovo UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ (b. l. 1-2). Šiai kandidatūrai pritarė ir atsakovas UAB „Imsas“ (b. l. 17-18). Trečiasis asmuo UAB „Ateities lėkis“ administratoriumi siūlė skirti UAB „Būrai“ (b. l. 84, 99). Teismas skundžiamos nutarties dalimi atsakovo UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“ (b. l. 102-104).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Būrai“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Jis sutinka teikti UAB „Imsas“ bankroto administravimo paslaugas (b. l. 94), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas Nr. 32a, suteikiantis UAB „Būrai“ teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b. l. 96), administratoriaus UAB „Būrai“ kandidatūra yra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 101). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Būrai“ paskirti UAB „Imsas“ administratoriumi, nėra. Taip pat nėra ir duomenų apie aplinkybes, kurios trukdytų šiai bendrovei tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, vadovaujantis nešališkumo principu. Apeliantas nepateikė objektyviais įrodymais pagrįstų motyvų, jog teismo paskirtas administratorius netinkamai gintų visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises.

19Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi į UAB „Imsas“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „Ateities lėkis“. Teismas nurodė, kad iš pateiktų įrodymų matyti, jog UAB „Imsas“ galimai yra skolinga UAB „Ateities lėkis“, o tai reiškia, jog iškėlus bankroto bylą būtų sprendžiamas klausimas dėl UAB „Ateities lėkis“ įtraukimo į kreditorių sąrašą (b. l. 99). Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto motyvais, kad teismas nepagrįstai laikė UAB „Ateities lėkis“ atsakovo kreditoriumi. Priimant nurodytą nutartį apskritai nebuvo vykdoma UAB „Ateities lėkis“ pripažinimo atsakovo kreditoriumi teisinė procedūra, kuri atliekama tvirtinant kreditorių sąrašą ir kreditorinius reikalavimus jau po bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 21, 26 str.). Šiuo atveju UAB „Ateities lėkis“ buvo vertinama tik kaip asmuo, turintis teisę reikšti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui UAB „Imsas“ ĮBĮ 3, 4, 5, 6 straipsnių pagrindu. Byloje esantys įrodymai patvirtina šio asmens subjektinę teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui. ĮBĮ 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra numatyta, kokie asmenys turi teisę paduoti ieškinio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovu bankroto byloje laikytinas kreditorius (kreditoriai) nepriklausomai nuo to, ar jis pats pateikia pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, ar bankroto bylą siūlo kelti ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 2-3 punktuose ir to paties straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, nes ĮBĮ numato jų teisę kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintos kreditorių bei kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. ĮBĮ nuostatų prasme ieškovu yra laikomas kreditorius, kuris inicijavo bankroto bylos skolininkui iškėlimą paduodamas ieškinio pareiškimą arba kuris įstojo į pasirengimo iškelti teisminę bankroto bylą procesą, turėdamas bendrą su pareiškėju tikslą. Šio asmens tikslas - bankroto bylos skolininkui iškėlimas. Po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne siūlyti bankroto bylos iškėlimą atsakovui, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui jau iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises šie kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į tai, ar kreditorius pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, ar į bankroto bylą įstojo turėdamas bendrą tikslą su ieškovu siūlant iškelti bankroto bylą skolininkui, ar tik siekdamas patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje skolininkui bankroto byloje.

20Esančių įrodymų pagrindu (b. l. 84-93) teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentais, kad UAB „Ateities lėkis“ neįrodė savo suinteresuotumo bankroto bylos UAB „Imsas“ iškėlimu. Tiek UAB „Ateities lėkis“ prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, tiek teismo nutartis dėl jos įtraukimo į bylą atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus (b. l. 84, 99). Teismui pripažinus, kad UAB „Ateities lėkis“ turi teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui UAB „Imsas“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokią iniciatyvos teisę jau buvo realizavęs kitas asmuo (ieškovas A. A. ), teismas pagrįstai UAB „Ateities lėkis“ įtraukė dalyvauti trečiuoju suinteresuotu asmeniu bankroto bylos iškėlimo procese. Tokį procesinį statusą įgijęs asmuo turi teisę teikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Šiuo atveju trečiojo asmens teikiamo pasiūlymo dėl administratoriaus kandidatūros negalima susieti su CPK 47 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta taisykle, nes toks pasiūlymas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiniam teisiniam reikalavimui. Šiuo atveju ir ieškovą A. A. , ir trečiąjį asmenį UAB „Ateities lėkis“ sieja tas pats tikslas, realizuojamas per materialinį teisinį jų reikalavimą – bankroto bylos skolininkui iškėlimą. Dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo trečiąjį asmenį UAB „Ateities lėkis“ laikyti veikiančiu prieš ieškovo A. A. interesus, nes juos abu sieja bendras materialinis teisinis interesas – bankroto bylos UAB „Imsas“ iškėlimas. Be to, jau pažymėta, kad bet kuriuo atveju tik teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį iš pasiūlytų kandidatų skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Naudodamasis šia teise teismas gali paskirti bet kurį įstatymų reikalavimus atitinkantį asmenį konkrečios įmonės bankroto administratoriumi, jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto motyvais, kad UAB „Ateities lėkis“ elgesys vertintinas kaip nesąžiningas bandymas pasinaudoti situacija, kad tai sukelia abejonių dėl pasiūlyto paskirti administratoriumi asmens nešališkumo ir objektyvumo, kadangi byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų tokius apelianto motyvus.

21Kaip jau nurodyta, skiriant bankroto administratorių, reikia ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Esančių duomenų pagrindu svarbu įvertinti kiekvieną reikšmingą šiam klausimui aplinkybę, atsižvelgti į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad teismas bankroto bylų procese turi būti aktyvus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog 2007 m. spalio 16 d. debitorinių skolų pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB „Derta“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo pardavė, o A. A. nupirko BUAB „Derta“ debitorines skolas (kreditorinių reikalavimų teises), tarp jų ir UAB „Imsas“ skolą, kurios balansinė vertė 18 642,11 Lt (b. l. 3, 4). Tokia faktinė aplinkybė, kai A. A. , įsigijęs iš kitos įmonės bankroto procedūras administravusio asmens - UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ kreditorinį reikalavimą į skolininką UAB „Imsas“, po to pareiškia skolininkui UAB „Imsas“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriumi siūlo tą patį asmenį - UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, sudaro prielaidas manyti, jog šis UAB „Imsas“ bankroto administratoriumi siūlomas asmuo gali būti palankus jo kandidatūrą pasiūliusiam kreditoriui, sukelti abejonių jo nešališkumu ir objektyvumu visų be išimties UAB „Imsas“ kreditorių bei bankrutuojančios įmonės atžvilgiu. Be to, teismų praktikoje atkreipiamas dėmesys ir į tą aplinkybę, jog atsakovo (asmens, kuriam keliama bankroto byla) siūlomo konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas taip pat gali sudaryti pagrindą abejoti jo nešališkumu ir objektyvumu atliekant įstatymo numatytas funkcijas (pvz., tikrinant ir vertinant atsakovo sudarytus sandorius) bankroto procedūrų vykdymo eigoje. Nagrinėjamoje byloje atsakovas UAB „Imsas“, kuriam iškelta bankroto byla, taip pat siūlė administratoriumi skirti būtent UAB „Verslo ir administravimo ir teisės paslaugų biuras“ (b. l. 17-18), todėl į šią aplinkybę atsižvelgtina vertinant teismo nuostatos paskirti bankroto administratoriumi kitą pasiūlytą kandidatą - UAB „Būrai“ teisėtumą ir pagrįstumą.

22Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2008 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. (6.20) A2-1243 dėl administratoriaus kandidatūros patvirtina, jog UAB ,,Būrai“, pretenduojanti administruoti UAB „Imsas“, atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl vien ta atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta aplinkybė, jog ieškovo pasiūlytas administratorius yra mažiau užimtas įmonių bankroto procedūrų vykdymu, nesudaro pakankamo pagrindo pakeisti teismo pagrįstai ir teisėtai paskirtą bankroto administratorių. Dabartiniu metu nėra jokių objektyvių duomenų apie aplinkybes, kurios trukdytų paskirtam administratoriui tinkamai ir sklandžiai vykdyti UAB „Imsas“ bankroto procedūras.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatyme įtvirtinta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl jo veiklos tinkamumo, atitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų vykdant bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

24Teisėjų kolegija išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB „Būrai“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, apelianto skundo motyvai nesudaro teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, todėl ši nutarties dalis paliekama nepakeista.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būrai“ paskyrimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Imsas“ administratoriumi palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas A. A. 2008 m. liepos 24 d. ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą... 4. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. spalio 16 d. debitorinių skolų... 5. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 2 d. nutartimi trečiuoju asmeniu,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (skundžiama... 7. Nutartyje rašoma, kad iš 2008 m. kovo 26 d. įmonės balanso už 2007 metus... 8. Nutartyje nurodyta, kad ieškovas A. A. bei atsakovas UAB „Imsas“ bankroto... 9. Ieškovas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atsakovas UAB „Imsas“ atsiliepimu į ieškovo A. A. atskirąjį skundą... 11. Atsakovas taip pat prašė prijungti naujus įrodymus (išrašus iš Įmonių... 12. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į ieškovo A. A.... 13. Teisėjų kolegija priima ir vertina atsakovo pateiktus naujus įrodymus -... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas A. A. atsakovo UAB „Imsas“... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto... 19. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi į UAB „Imsas“... 20. Esančių įrodymų pagrindu (b. l. 84-93) teisėjų kolegija negali sutikti su... 21. Kaip jau nurodyta, skiriant bankroto administratorių, reikia ne tik... 22. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatyme įtvirtinta... 24. Teisėjų kolegija išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį dėl...