Byla B2-674-569/2016
Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. G. pareiškimą atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „CB Logistic“ dėl bankroto pripažinimo tyčiniu,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau–UAB) „CB Logistic“ bankrotą tyčiniu. Nurodo, kad bankrutavusios UAB „CB Logistic“ ( - ) R. B., vykdydamas Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį perdavė bankroto administratoriui ne visus dokumentus, trumpalaikis turtas nebuvo grąžintas. R. B., būdamas UAB „CB Logistic“ ( - ), netinkamai organizavo bendrovės veiklą bei vykdė savo pareigas, neveikė sąžiningai, protingai, atidžiai ir kvalifikuotai, todėl dėl jo ir kitų – t. y. ( - ) R. K. ir ( - ) A. D. neteisėtų veiksmų bendrovė patyrė žalą. Bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai. UAB „CB Logistic“ ( - ) R. B. turėjo žymiai ankščiau inicijuoti įmonei bankroto bylos iškėlimą. Įmonės UAB „CB Logistic“ veikla, kurią ji vykdė, likus mažiau nei metams iki bendrovei iškeliant bankroto bylą, buvo perkelta į kitą juridinį asmenį – UAB „Šakyna“, kuri susijusi yra su A. D.. Bendrovės UAB „CB Logistic“ turtas buvo pardavinėjamas mažesnėmis nei rinkos kainomis.

3Suinteresuotas asmuo buvęs bankrutavusios „CB Logistic“ ( - ) R. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti pareiškėjo prašymą dėl bankrutavusios UAB ,,CB Logistic“ bankroto pripažinimo tyčiniu; sustabdyti klausimo dėl tyčinio bankroto nagrinėjimą; priteisti iš pareiškėjo asmeniškai V. G. suinteresuotam asmeniui visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tyčinio bankroto klausimas jau buvo keltas baudžiamojoje byloje Nr.1-16-300/2016, kurioje nuosprendžiu bankrutavusios UAB ,,CB Logistics“ įmonės ( - ) R. B. buvo išteisintas dėl tyčinio bankroto. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjo prašymas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu buvo pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, dėl to turi būti atmestas, remiantis CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu. Suinteresuoto asmens manymu, kadangi kreditorių susirinkimo atstovas – pareiškėjas yra tas pats asmuo, kurio prašymas buvo teikiami kiti ieškiniai ir, kuris teikia prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, ir atsižvelgus į tai, kad pirmasis ieškinys pareikštas bankroto administratoriaus buvo 2013 m. liepos 2 d., darytina išvada, kad pareiškėjui visi duomenys buvo žinomi anksčiau, todėl prašymo pateikimas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu 2016 m. balandžio 27 d. buvo pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą. Nurodo, kad nepagrįsta pareiškėjo išvada, kad 2011 m. išaugo įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra bendrovės skolų atitikmuo. Bendrovės skolos sudaro tik mažą dalį trumpalaikių įsipareigojimų. Bendrovė 2011 m. turėdama daugiau turto ir mažiau trumpalaikių įsipareigojimų, buvo geresnėje finansinėje padėtyje nei 2010 m. Priešingai, UAB ,,CB Logistic“ ( - ) R. B. ne tik veikė bendrovės interesų labui, tačiau ir gerino bendrovės finansinę būklę, mažino bendrovės įsipareigojimus ir didino bendrą bendrovės turtą. Pareiškėjas taip pat remiasi formaliu įstatymo pagrindu, pripažįstant UAB ,,CB Logistics“ nemokia. Atsižvelgus į tai, kad bendrovės turtas didėjo, įsipareigojimai mažėjo, nėra ne tik pagrindo kalbėti apie tyčinio bankroto sukėlimą, tačiau iškyla pagrįsta abejonė, ar bankroto bylos, kurią inicijavo V. G., iškėlimo momentu egzistavo teisinis pagrindas pripažinti UAB ,,CB Logistic“ nemokia. Nepagrįstai pareiškėjas teigia, jog iš UAB ,,CB Logistic“ įmonės buvo perkelta įmonės veikla į UAB ,,Šakyna“. Pareiškėjas klaidingai suvokia CPK 182 straipsnio 4 punktą, aiškindamas, kad prezumpcija galioja ir požymių nustatymui. Būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad įmonės veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, ir tik tada galios prezumpcija, kurią turi paneigti buvę juridinio asmens valdymo organai ir dalyviai. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad įmonės veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, tokie argumentai dėl tyčinio bankroto pripažinimo laikytini nepagrįstais. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad UAB ,,CB Logistics“ įsigyto turto iš UAB ,,Nomera“ 2010 m. rugpjūčio 24 d. likimas iki 2012 m. sausio 4 d. Medžiagų nurašymo akto Nr. 1 nėra žinomas. 2010 m. Sandoris buvo sudarytas ir įvykdytas. Įrenginiai buvo pirkti siekiu juos naudoti įmonės vidaus veikloje, tai reiškia, kad niekaip neatsispindėtų jų panaudojimas finansiniuose dokumentuose. Minėtas turtas buvo įsigyti nenaujas. UAB ,,CB Logistic“ sudaryta komisija, faktiškai apžiūrėjusi ir nustačiusi, kad tam tikras įmonės turtas yra sugedęs ir neremontuotinas, sudarė Medžiagų nurašymo aktą Nr. 1., kuriuo į įmonės veiklos nuostolius nurašė turto, kurio bendra vertė 19 099,44 Lt. Medžiagų nurašymo akto sudarymas buvo atliktas tinkamai, nurodant priežastį, kad medžiagos yra sugedusios ir neremontuojamos. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, UAB ,,CB Logistic“ vietoj to, kad toliau nuomotų autovežius UAB ,,UNITED TRANSLINE“, juos be priežasties pardavė, taip sukeldamas didžiulius nuostolius bendrovei. UAB ,,UNITED TRANSLINE“ po keleto mėnesių nuomos nusprendė atsisakyti 4 autovežių nuomos, vietoj to – įsigyti du iš jų. Todėl nuomos sutartys buvo nutrauktos, o autovežiai parduoti už tinkamai nustatytą kainą. Turtas buvo parduotas 57 899,57 Lt pigiau, nei buvo įsigytas, kadangi turtas visą laiką buvo naudojamas ir jo vertė sumažėjo. Nepagrįsti argumentai, kad R. B. savo žmonai R. B. ir UAB ,,Šakyna“ pardavė turistinį autobusą ir traktorių mažesne kaina nei rinkos, nėra aišku, kokie tiksliai sandoriai yra minimi, pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, pagrindžiančių jo poziciją. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad UAB ,,Logfinos“ paskoloje UAB ,,CB Logistic“ yra neteisėtų veiksmų epizodų, UAB ,,Logfina“ suteikė paskolą UAB ,,CB Logistic“ 166 873,82 Lt sumai, o ši suma kasos pajamų orderiu buvo įnešta į UAB ,,CB Logistic“ kasą. Jokios žalos bendrovei ar neteisėtų veiksmų nebuvo atlikta. Pareiškėjas nepagrindė savo argumentų, kad sandoriai sudaryti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 14 d. iki 2012 m. kovo 30 d. buvo nereikalingi, ir toliau vedė kryptingo bankroto link. Pareiškėjas teigdamas, kad nebuvo mokami darbo užmokesčiai UAB ,,CB Logistic“ darbuotojams 2011 m. laikotarpiu, nutyli faktą, kad įsiskolinimai darbuotojams buvo apmokėti 2011 m. gruodžio 30 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 17. Nepagrįstai pareiškėjas teigia, kad R. B. vedė apgaulingą buhalterinę apskaitą.

4Bankroto administratorius UAB „Atenergo“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti pareiškėjo prašymą dėl bankrutavusios UAB ,,CB Logistic“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Bankroto administratoriaus teigimu, pareiškėjo nurodyti argumentai, kad R. B. siekė įmonės bankroto, tyčiniais veiksmai didino įmonės nemokumą, turėjo anksčiau iškelti įmonės bankrotą bylą yra nepagrįsti. UAB „CB Logistic“ ( - ) R. B. priimdamas visus verslo sprendimus rėmėsi natūralia verslo rizika, siekė išsaugoti įmonės tolesnę veiklą, ginti kreditorių interesus. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad įmonės įsipareigojimai 2011 m. išaugo ir dėl to įmonė tapo nemokia. 2011 m. bendrovės turtas padidėjo 11 852 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 23 076 Lt, dėl to, darytina išvada, kad įmonė turėdama daugiau turto ir mažiau trumpalaikių įsipareigojimų, buvo geresnėje finansinėje padėtyje nei 2010 m. Pareiškėjas nepagrindė įrodymais savo argumentų, kad iš UAB „CB Logistic“ į UAB „Šakyna“ buvo perkelta veikla. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai dėl turto, įsigyto UAB „CB Logistics“ ir UAB „Nomera“ sandoriu. Sandoriu įsigytų medžiagų nurašymo akto sudarymas buvo atliktas tinkamai, nurodant priežastį, kad medžiagos yra sugedusios ir neremontuojamos. Nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, kad UAB „CB Logistic“ vietoj to, kad toliau nuomotų autovežius UAB „UNITED TRANSLINE“, juos be priežasties pardavė, taip sukeldamas didžiulius nuostolius bendrovei. Bankroto administratorius pažymi, jog nuomos sutartys buvo nutrauktos šalių valia, o turtas parduotas 57 899,57 Lt pigiau, nei buvo įsigytas, kadangi turtas visą laiką buvo naudojamas ir jo vertė sumažėjo. Pareiškėjo pateikiami kainų palyginimai remiantis autogidas.lt ir autoplius.lt duomenimis yra taip pat nepagrįsti, kadangi pareiškėjo pateiktame skelbime nurodyta transporto priemonė nors ir yra tos pačios transporto priemonės gamintojo, tačiau modelis ir specifikacija skiriasi. Administratoriaus nuomone, nėra aišku, kokiu pagrindu pareiškėjas sieja V. G. paskolą, kuria įsipareigota mokėti 36 proc. metines palūkanas, ir UAB „CB Logistic“ paskolą UAB „UNITED TRANSLINE“ už 3,5 proc. metines palūkanas. Dėl UAB ,,CB Logistic“ sandorių su R. B. ir UAB „Šakyna“ dėl turistinio autobuso ir traktoriaus pardavimų, administratorius teigia, kad nėra aišku, kokie tiksliai sandoriai yra minimi. Taip pat nėra aišku, ar UAB „Šakyna“ įsigijo autobusą ar traktorių, pareiškėjas nepagrindė savo argumentų. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad 1986 m. „Mercedes BenzO303“ transporto priemonės nurašymas buvo atliktas netinkamai ir nepagrįstai, kadangi nurašymo dieną automobilis buvo labai prastos būklės – neturėjo galiojančio techninės apžiūros talono, buvo surūdijęs ir stipriai paveiktas korozijos, savo eiga nevažiuojantis, su galinio tilto gedimu, taip pat neeksploatuotas nuo 2010 m. vasario mėn. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog 2010 m. gruodžio 15 d. kasos išlaidų orderiu buvo išimti iš kasos 6 905,60 Lt, kurie nebuvo įnešti į banko sąskaitą.

5Prašymas netenkintinas.

6Dėl ieškinio senaties

7Suinteresuoto asmens R. B. ir bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ teigimu, pareiškėjo prašymas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu buvo pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, dėl to turi būti atmestas, remiantis CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu. Teismas pažymi, jog ĮBĮ nenumato ieškinio senaties termino prašymams dėl bankroto pripažinimo tyčiniu paduoti. Suinteresuoto asmens nurodytos civilinės bylos Nr. 2A-941-178/2015 nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2A-941-178/2015 spręsta dėl bankroto administratoriaus prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu.

8Dėl prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimo sustabdymo

9Suinteresuotas asmuo R. B. ir bankroto administratorius UAB „Atenergo“ teismo prašė stabdyti prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimą, iki kol nebus išspręstos ir nebus įsiteisėję teismo sprendimai kitose 4 civilinėse bylose, kadangi minėtos civilinės bylos turi sąsajumo su prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimu, teismo sprendimai gali turėti prejudicinės reikšmės, sprendžiant klausimą ar bankrutavusios UAB ,,CB Logistics“ bankrotas buvo sukeltas tyčia. Nurodo, kad minėtose civilinėse bylose sprendžiami klausimai susiję su bankrutavusios UAB ,,CB Logistics“ suteikta paskola UAB ,,UNITED TRANSLINE“; bankrutavusios UAB ,,CB Logistics“ ir UAB ,,Nomera“ sandoriais; medžiagų nurašymo aktais, minimais prašyme dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu ir kita. Teismas pažymi, jog nurodytos civilinės bylos 2A-35-464/2016 (nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme), Nr. 2-55-476/2015 (nagrinėjama Raseinių rajono apylinkės teisme), Nr. 2-1380-476/2014 (nagrinėjama Raseinių rajono apylinkės teisme), Nr. 2-856-237/2015 (nagrinėjama Raseinių rajono apylinkės teisme) yra sustabdytos iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-16-300/2016 ir įsiteisės joje nuosprendis. Pažymėtina, jog baudžiamojoje byloje 1-16-300/2016 priimta Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nuosprendžio dalis buvo apskųsta, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 10 d. nuosprendžiu išnagrinėjo R. B. gynėjo apeliacinį skundą dėl minėtos Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalies ir priėmė naują nuosprendį toje dalyje. Taigi minėtos civilinės bylos buvo sustabdytos iki bus priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1-16-300/2016, tai reiškia, kad teismai, priimdami procesinius sprendimus, vadovausis ir Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nuosprendžiu ir dėl jo apskųstos dalies priimtu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 10 d. nuosprendžiu. Minėtais nuosprendžiais vadovaujamasi ir šioje byloje, todėl vertintina, kad netikslinga stabdyti šią bylą iki bus išnagrinėtos minėtos civilinės bylos. Teismo vertinimu, negalima daryti išvados, kad, nesustabdžius šios civilinės bylos, nebūtų galima jos išnagrinėti. Taip pat pažymėtina, kad bankroto administratorius prašymą stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą grindė dar vienu pagrindu, tai, kad bankroto administratorius 2016 m. gegužės 16 kreipėsi pareiškimu į Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes pareiškėjas V. G. eilę metų vykdė nusikalstamą veiką, kurios pagrindu gaudavo neteisėtai pinigines lėšas, bankroto administratoriaus nuomone, klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu šiuo atveju būtų galima nagrinėti kai bus atliktas ikiteisminis tyrimas. Teismas pažymi, kad ikiteisminis tyrimas gali būti fakultatyvus bylos sustabdymo pagrindas pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, tačiau administratorius nepateikė teismui duomenų, ar ikiteisminis tyrimas V. G. atžvilgiu buvo pradėtas. Taip pat teismas vertina, jog faktai, reikalingi spręsti dėl UAB ,,CB Logistics“ bankroto pripažinimo tyčiniu, gali būti nustatomi šioje byloje. Todėl vien dėl to, kad bankroto administratorius kreipėsi pareiškimu į Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo V. G. atžvilgiu, nėra pagrindo stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ nuostatos numato, kad byla dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu turi būti išnagrinėta per trumpą laiko tarpą (ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalis), todėl, sustabdžius šios bylos nagrinėjimą, būtų pažeistos minėtos ĮBĮ nuostatos.

10Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu

11Pareiškėjo nurodomi veiksmai, kuriais jis grindžia bankrutavusios UAB ,,CB Logistics“ vadovo veiksmus siekiant tyčinio įmonės bankroto, buvo įvykdyti 2009-2012 m. Šių veiksmų atlikimo metu galiojo tokia ĮBĮ 20 str. redakcija: „Jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.“ Pažymėtina, kad ne visi pareiškėjo nurodyti tyčinio bankroto iškėlimo pagrindai atitinka 2008 m. gegužės 22 d. ir 2011 m. birželio 21 d ĮBĮ redakcijos nuostatas. Atsižvelgiant į tai, UAB ,,CB Logistics“ ( - ) R. B. veiksmai nagrinėtini vadovaujantis 2008 m. gegužės 22 d. ir 2011 m. birželio 21 d įstatymo redakcija, neatsižvelgiant į vėliau įsigaliojusius ĮBĮ pakeitimus, kurie detalizavo tyčinio įmonės bankroto pripažinimo pagrindus.

12Kasacinis teismas, aiškindamas tyčinio bankroto požymius, yra pažymėjęs tai, kad jeigu įmonei esant faktiškai nemokiai jos vadovas nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau didina įmonės įsipareigojimus, pvz., sudarydamas nuostolingus sandorius, tokia įmonės vadovo veikla gali būti vertinama kaip siekis tyčia privesti įmonę prie bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013).

13Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004). Tais atvejais, kai nustatomas tyčinis blogas įmonės valdymas, kuris gali atsiskleisti sąmoningai vykdoma neteisinga investicijų politika, ydinga įmonės veikla ir plėtra, blogu vadovavimu įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamu darbo, technologinių procesų organizavimu, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymu, neatlikimas tų ekonominių veiksmų ir finansinių operacijų, kurias būtina atlikti konkrečioje situacijoje, yra pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Todėl bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013). Kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, teismas turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Viena iš svarbių įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi, UAB „CB Logistic“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atenergo“. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

16Pareiškėjo teigimu, iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės ( - ) R. B. nesiėmė jokių sprendimų dėl bendrovės finansinės būklės gerinimo ar įsiskolinimų mažinimo, priešingai sudarinėjo bendrovei nepalankius ir nenaudingus bei nuostolingus sandorius, nors jau 2009-2011 m. bendrovės pradelstos skolos viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Iš bylos duomenų matyti, kad 2009 m. bendrovės turtas buvo 19 906 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 4947 Lt. 2010 m. bendrovės turtas buvo 327 667 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai 294 685 Lt. 2011 m. bendrovės turtas buvo 339 519 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 271 609 Lt. Bendrovės turtas padidėjo 11 852 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 23 076 Lt. Taigi, nors 2011 m. bendrovės pradelstos skolos viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, tačiau lyginant su praėjusiais metais, bendrovės finansinė padėtis pagerėjo. Iš aptartų duomenų labiau tikėtina, kad UAB ,,CB Logistic“ ( - ) R. B. veikė bendrovės interesais ir siekė gerinti bendrovės finansinę padėtį, didino bendrą bendrovės turtą ir mažino bendrovės įsipareigojimus. Dėl to vertinti, kad UAB ,,CB Logistic“ ( - ) R. B. peržengė ūkinės komercinės riziką ar siekė išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, nėra pakankamo pagrindo.

17Pareiškėjas teigia, kad UAB „CB Logistic“ iš bendrovės UAB „Nomera“ pagal 2010 m. rugpjūčio 24 d. išrašyta PVM sąskaitą - faktūrą CEN Nr.4136 įsigijo prekes: Elektroh. sukv. ratų montavimo staklės; Hidraulinį keltuvą; Komp. sunk. ir lengv. automobilių ratų balansavimo stendą; aukšto slėgio plovimo įrenginį ( - ) ECO. Tolimesnis likimas įsigytos įrangos pagal PVM S/F Nr. CEN-4136, iki 2012 m. sausio 04 d. medžiagų nurašymo akto Nr.1, niekaip neatsispindi UAB „CB Logistic“ buhalteriniuose dokumentuose. Teismas pažymi, kad 2012-01-04 medžiagų nurašymo akte komisijos nustatyta, jog išvardintos medžiagos yra sugedusios ir neremontuojamos, todėl nurašomos į įmonės veiklos nuostolius. Taigi, teismas vertina, kad medžiagų nurašymo akto sudarymas buvo atliktas tinkamai, nurodant priežastį, kad medžiagos yra sugedusios ir neremontuojamos. Medžiagų nurašymo teisėtumas byloje nepaneigtas, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad medžiagų nurašymo procesas buvo atliktas netinkamai ir UAB ,,CB Logistic“ ( - ) R. B. veikė nesąžiningai bendrovės atžvilgiu.

18Pareiškėjas teigia, kad pagal 2010-06-22 sąskaitą faktūrą FOR2010-Nr.00116 buvo įsigyti autovežiai iš UAB „Forvitas“ už 331 011,57 Lt, vėliau visi šie autovežiai buvo išnuomoti UAB „UNITED TRANSLINE“, tačiau, nepaisant ir neatsižvelgiant į tai, kokį didelį uždarbį neša autovežiai, ( - ) R. K. ir ( - ) R. B. nusprendė juos parduoti. Pareiškėjo teigimu, autovežiai buvo parduoti už daug mažesnę kainą, o vieną iš autovežių su priekaba įsigijo už pačią mažiausią kainą ta pati įmonė, kuri juos nuomojosi. Iš suinteresuoto asmens pateiktos lentelės apie minėto turto įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumus matyti, kad minėtas turtas buvo parduotas 57 899,57 Lt pigiau, nei buvo įsigytas, tačiau svarbi aplinkybė, jog minėti autovežiai (jų komplektai) buvo parduoti naudoti, todėl realu, kad jų kaina pagrįstai sumažėjo. Pareiškėjas pateikė kainų palyginimus remiantis autogidas.lt ir autoplius.lt duomenimis, tačiau pažymėtina, jog ginčo transporto priemonių ir skelbimuose nurodytų skiriasi modelis, specifikacija ir pagaminimo metai. Atsižvelgiant į tai, teismas vertina, jog pareiškėjo pateikti duomenys nėra tinkami įrodymai vertinant, ar autovežiai ir priekabos buvo parduoti už tinkamą kainą. Paminėti duomenys neleidžia teismui daryti išvadą, jog šiais veiksmais UAB ,,CB Logistic“ ( - ) R. B. peržengė ūkinės komercinės riziką ar veikė UAB ,,CB Logistic“ nenaudai. Pareiškėjas nurodo, kad visi UAB „CB Logistic“ gauti pinigai už parduotus autovežius buvo perleisti UAB „UNITED TRANSLINE“ kaip beprocentė paskola, tačiau nepateikė šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų.

19Pareiškėjas teigia, kad UAB ,,CB Logistic“ vadovas veikė prieš bendrovės interesus ir kryptingai siekė įmonės bankroto, kadangi UAB ,,CB Logistic“ gautą paskolą (paskola gauta iš UAB ,,CB Logistic“ ( - ) V. G.), kuria įsipareigojo mokėti 36 proc. metines palūkanas, ir po to tuos pačius pinigus perskolino UAB ,,UNITED TRANSLINE“ už 3,5 proc. metinėmis palūkanomis. Teismo vertinimu pareiškėjas nenurodė, kodėl minėtos paskolos sutartys turi būti siejamos. taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad pinigai buvo perskolinti. Faktas, kad UAB ,, CB Logistic“ gavo paskolą iš V. G., o po tam tikro laikotarpio, suteikė paskolą UAB ,,UNITED TRANSLINE“, nereiškia, kad būtent iš V. G. gauti paskolos pinigai buvo skolinami UAB ,,UNITED TRANSLINE“. Taip pat pareiškėjas nepagrindė savo argumentų, kodėl UAB ,,CB Logistic“ turėjo paskolas imtis iš visų subjektų, įsipareigojant mokėti vienodas metines palūkanas visiems subjektams.

20Pareiškėjas teigia, kad R. B. savo žmonai R. B. ir UAB ,,Šakyna“ pardavė turistinį autobusą ir traktorių už mažesnę kaina nei rinkos. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas pateiktame prašyme visai nenurodė tiksliai kokie sandoriai yra minimi, ir apie kokį turistinį autobusą ir traktorių jis kalba. Vėliau pareiškėjas dėl šio argumento pateikė teismui papildomus įrodymus, 2014-08-29 ieškinio dėl žalos atlyginimo kopiją, 2013-09-18 ieškinio dėl žalos atlyginimo kopiją, PVM sąskaitą faktūrą 2011-10-03 CB Nr.0023 ir PVM sąskaitą faktūrą 2011-10-07 SKN Nr. 001, tačiau tikslių pagrįstų motyvų ir įrodymų dėl šio argumento nepateikė. Iš minėtų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kokia traktoriaus MASEY FERGUSON, MF 6260 vidutinė rinkos vertė buvo sandorio sudarymo metu ir ar traktorius MASEY FERGUSON, MF 6260 buvo parduotas už tinkamą kainą.

21Pareiškėjas nurodo, kad 2012 m. vasario 03 d. UAB „CB Logistic“ medžiagų nurašymo aktu Nr. 2 buvo nurašytas autobusas MERCEDES ( - ), nurodant, kad jis yra sugedęs ir netinkamas remontui, tačiau, pareiškėjo teigimu, nėra defektų akto, kuriame būtų įvardinta, kas yra sugadinta, be to, šis autobusas buvo pirktas du mėnesiai prieš jo nurašymą, o priėmimo-pardavimo akte nurodyta, kad autobusas yra puikaus stovio ir tinkamas eksploatacijai. Teismas pažymi, kad 2012-01-04 medžiagų nurašymo akte komisijos nustatyta, kad autobusas MERCEDES ( - ) yra sugedęs ir neremontuojamas, todėl nurašomas į įmonės veiklos nuostolius. Teismas vertina, kad medžiagų nurašymo akto sudarymas buvo atliktas tinkamai, nurodant priežastį, kad medžiagos išvardintos aukščiau (t. y. autobusas) yra sugedusios ir neremontuojamos. Medžiagų nurašymo teisėtumas byloje nepaneigtas, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad nurašytas automobilis buvo tinkamos būklės, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad medžiagų nurašymo procesas buvo atliktas netinkamai.

22Pareiškėjas teigia, kad UAB ,,Logfinos“ paskoloje UAB ,,CB Logistic“ yra neteisėtų veiksmų epizodų, nes 2010 m. liepos 1 d. buvo gauta paskola iš UAB „Logfina“ 166 873,82 Lt, tačiau pagal buhalterinius UAB „CB Logistic“ dokumentus ši paskola į kasą buvo gauta tik 2011 m. sausio 6 d. Teismas atkreipia dėmesį, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nuosprendyje ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 10 d. nuosprendyje konstatavo, jog iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. B. ir V. G. intensyviai bendravo sprendžiant bendrovės verslo klausimus. V. G. buvo AB „Logfina“ ( - ), o R. B. UAB „CB Logistic“ ( - ), juos siejo įvairūs bendri projektai, verslo ryšiai, V. G. skolino R. B. pinigus kaip fizinis asmuo, V. G. vadovaujama UAB „Logfina“ kaip juridinis asmuo skolino pinigus R. B. vadovaujamai UAB „CB Logistic“. Vertintina, jog nemažai UAB „CB Logistic“ sprendimų V. G. žinojo. Pažymėtina, jog UAB ,,Logfina“ suteikė paskolą UAB ,,CB Logistic“ 166 873,82 Lt sumai, o ši suma kasos pajamų orderiu buvo įnešta į UAB ,,CB Logistic“ kasą, todėl nėra pagrindo vertinti, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai.

23Pareiškėjas teigia, kad sandoriai sudaryti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 14 d. iki 2012 m. kovo 30 d. buvo nereikalingi, ir toliau vedė kryptingo bankroto link. R. B. nuo 2012 m. sausio 14 d. iki 2012 m. kovo 30 d. nupirko penkis turto vienetus už 153 075,16 Lt sumą, kuri yra netinkama eksploatuoti bei niekaip nebuvo panaudota įmonės veikloje, taip pat nebuvo jokių bandymų parduoti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas konkrečiai nenurodė teismui, apie kokius sandorius, sudarytus 2012 m. sausio 14 d. iki 2012 m. kovo 30 d. laikotarpiu, jis kalba, tik pateikė nuorodas į ieškinius: 2013-09-18 ieškinį dėl žalos atlyginimo, ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-55-476/2015 ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-6-300/2016. Pažymėtina, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas nevertina šių pareiškėjo argumentų.

24Teismo vertinimu, pareiškėjo argumentai, jog UAB „CB Logistic“ darbo užmokestis darbuotojams nebuvo mokamas visus 2011 metus ir, kad UAB ,,CB Logistic“ turėjo įsiskolinimus valstybinei mokesčių inspekcijai, nėra susiję su klausimu dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Taip pat pažymėtina, jog iš 2011-12-30 kasos išlaidų orderio Nr. 17 matyti, kad įsiskolinimai darbuotojams buvo apmokėti 2011 m. gruodžio 30 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 17. Taip pat matyti, kad UAB ,,CB Logistic“ su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija buvo sudariusi mokestinių prievolių likučių suderinimo aktus. Teismo vertinimu, šios aplinkybės parodo, kad UAB „CB Logistic“ ( - ) R. B. dėjo pastangas užtikrinti tolimesnę bendrovės veiklą.

25Pareiškėjas teigia, kad 2010-07-01 trišalis įskaitymas atliktas tarp UAB ,,CB Logistic“, UAB ,,Forvitas“ ir R. B. yra netinkamas. Teismo nuomone, toks įskaitymas yra galimas, vertinti, kad UAB ,,CB Logistic“ sudarant minėtą trišalį susitarimą veikė priešingai įmonės interesams, ar siekė įmonės nemokumo, nėra pagrindo.

26Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013).

27Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nuosprendyje padarė išvadą, kad byloje nėra pagrindo teigti, jog kaltinamasis R. B. sąmoningai blogai valdė įmonę ir nulėmė Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi iškeltą bankrotą. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 10 d. nuosprendyje nurodyta, jog byloje yra labai daug abejonių, prielaidų dėl R. B. padarytų veiksmų.

28Atsižvelgus į tai, jog bankrutavusios UAB „CB Logistic“ buvusio ( - ) R. B. veiksmuose nematyti ūkinės komercinės rizikos akivaizdaus peržengimo, nerūpestingumo, aiškaus aplaidumo ar kitokio pobūdžio esminio neapdairumo verslo sprendimų rizikų vertinimo, spręstina, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „CB Logistic“ buvęs ( - ) nuosekliai ir kryptingai siekė UAB „CB Logistic“ nemokumo, netinkamai organizavo įmonės veiklą, nesistengė sumažinti įsiskolinimų kreditoriams ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta (įrodyta), kad UAB „CB Logistic“ sudarytais sandoriais ar kitokia jos veikla būtų nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, kad dėl įmonės valdymo organų sprendimų įmonės turtas būtų tyčia paslėptas, iššvaistytas ar pasisavintas. Todėl nenustačius ĮBĮ 20 straipsnyje numatytų tyčinio bankroto požymių, nėra pagrindo įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų.

30CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Suinteresuotas asmuo prašo iš pareiškėjo priteisti jo patirtas 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias grindžia 2016-06-13 sąskaita už teisines paslaugas Nr. 419/2016/F ir sąskaitos išrašu. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad suinteresuoto asmens patirtos 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, todėl iš pareiškėjo V. G. suinteresuotam asmeniui R. B. priteisia 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsniu, teismas

Nutarė

32Pareiškėjo V. G. pareiškimo atsakovei bankrutavusiai UAB „CB Logistic“ dėl bankroto pripažinimo tyčiniu netenkinti.

33Iš pareiškėjo V. G., a. k. ( - ) priteisti suinteresuotam asmeniui R. B., a. k. ( - ) 600,00 Eur (šeišs šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti bankrutavusios... 3. Suinteresuotas asmuo buvęs bankrutavusios „CB Logistic“ ( - ) R. B.... 4. Bankroto administratorius UAB „Atenergo“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 5. Prašymas netenkintinas.... 6. Dėl ieškinio senaties... 7. Suinteresuoto asmens R. B. ir bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“... 8. Dėl prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimo... 9. Suinteresuotas asmuo R. B. ir bankroto administratorius UAB „Atenergo“... 10. Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu... 11. Pareiškėjo nurodomi veiksmai, kuriais jis grindžia bankrutavusios UAB ,,CB... 12. Kasacinis teismas, aiškindamas tyčinio bankroto požymius, yra pažymėjęs... 13. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3... 16. Pareiškėjo teigimu, iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės ( - ) R. B.... 17. Pareiškėjas teigia, kad UAB „CB Logistic“ iš bendrovės UAB „Nomera“... 18. Pareiškėjas teigia, kad pagal 2010-06-22 sąskaitą faktūrą... 19. Pareiškėjas teigia, kad UAB ,,CB Logistic“ vadovas veikė prieš bendrovės... 20. Pareiškėjas teigia, kad R. B. savo žmonai R. B. ir UAB ,,Šakyna“ pardavė... 21. Pareiškėjas nurodo, kad 2012 m. vasario 03 d. UAB „CB Logistic“... 22. Pareiškėjas teigia, kad UAB ,,Logfinos“ paskoloje UAB ,,CB Logistic“ yra... 23. Pareiškėjas teigia, kad sandoriai sudaryti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 14... 24. Teismo vertinimu, pareiškėjo argumentai, jog UAB „CB Logistic“ darbo... 25. Pareiškėjas teigia, kad 2010-07-01 trišalis įskaitymas atliktas tarp UAB... 26. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą... 27. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nuosprendyje... 28. Atsižvelgus į tai, jog bankrutavusios UAB „CB Logistic“ buvusio ( - ) R.... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 30. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto... 32. Pareiškėjo V. G. pareiškimo atsakovei bankrutavusiai UAB „CB Logistic“... 33. Iš pareiškėjo V. G., a. k. ( - ) priteisti suinteresuotam asmeniui R. B., a.... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos...