Byla 1A-101-348/2018

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Svetlanos Jurgaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Viktoro Preikšo ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Renatai Staniulienei, gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. K. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nuosprendžio, kuriuo A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį (2017 m. kovo 14 d. nusikalstama veika) 60 parų arešto bausme, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2017 m. kovo 15 d. veika) 70 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi paskirtos bausmės subendrintos jas iš dalies sudedant ir subendrinta bausmė paskirta 90 parų arešto. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nuosprendžiu paskirta arešto bausmės, pakeista į 90 dienų laisvės atėmimo bausmę ir ji subendrinta visiško sudėjimo būdu su Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 10 nutartimi paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams 26 dienoms, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Iš nuteistojo A. K. priteista 16,14 Eur UAB „( - )“ turtinės žalos atlyginimui.

4Teismas

Nustatė

5

  1. A. K. nuteistas už tai, kad 2017 m. kovo 14 d. apie 09.27 val., būdamas UAB „( - )“ filialo Nr. 289 patalpose, esančiose ( - ), atvirai pagrobė svetimą turtą – UAB „( - )“ priklausančius 3 vnt. dantų pastos Ecodenta daugiafunkcinė, kurios vieneto kaina 2,69 eurų ir 3 vnt. dantų pastos Ecodenta juoda balinamoji, kurios vieneto kainą 2,69 eurų ir padarė UAB „( - )“ bendrą 16,14 eurų turtinę žalą.
  2. Taip pat A. K. nuteistas už tai, kad 2017 m. kovo 15 d. apie 13,24 val., būdamas UAB „( - )“ parduotuvėje, esančioje ( - ), atvirai pagrobė svetimą turtą – UAB „( - )“ priklausančius 3 vnt. dantų pastos Ecodenta bendros 9,17 eurų vertės ir padarė UAB „( - )“ bendrą 9,17 eurų turtinę žalą.
  3. Jonavos rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 17 d. nuosprendyje konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti kaltinamojo A. K. atžvilgiu lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, nes kaltinamasis nebuvo nuoširdus.
  4. Nuteistasis A. K. skundžia Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nuosprendį ir apeliaciniame skunde prašo taikyti BK 641 straipsnio nuostatas bei paskirtą bausmę subendrinti su Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi.
   1. Skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai neįvertino to, kad jis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai galisi, todėl jo byla turi būti peržiūrėta.
  5. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nuteistojo A. K. gynėja advokatė R. Kalkauskienė prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, Prokurorė prašė nuteistojo A. K. apeliacinį skundą atmesti.
  6. Nuteistojo A. K. apeliacinis skundas atmetamas.
  7. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nesutinka tik su jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės nepripažinimu bei BK 641 straipsnio nuostatų netaikymu, o kaltės dėl padarytų nusikalstamų veikų faktinių aplinkybių ir jo veikos juridinės kvalifikacijos neginčija. Dėl to, vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosiomis nuostatomis, teisėjų kolegija patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.
  8. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nurodė, kad jis kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, tačiau apylinkės teismas šių aplinkybių neįvertino. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas nepripažino A. K. atžvilgiu lengvinančia aplinkybe tai, jog jis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai galisi, nes A. K. prisipažinimas nėra nuoširdus.
   1. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius dvi aplinkybes: 1) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: 2) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.
   2. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Pažymima, kad sprendžiant, ar kaltininkas nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, teismui nepakanka nustatyti, jog asmuo ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo papasakojo nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, būtina nustatyti ir jo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos. Nuoširdus gailėjimasis nustatomas ne vien pagal bendrus formalius pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, kaltininko elgesį po įvykio ir vėliau, ir pan.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010, 2K-450/2010, 2K-7-107/2013).
   3. Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis A. K. kaltu prisipažino ir tvirtino, kad dėl veikų padarymo gailis. Pirmosios instancijos teisme A. K. tvirtino, kad kaltę pripažįsta ir gailis, tačiau duodamas parodymus nebuvo nuoširdus, vengė atsakyti į teismo bei prokuroro užduotus klausimus, tvirtindamas, jog kai kurių aplinkybių neatsimena. Iš A. K. parodymų duotų teisiamojo posėdžio metu akivaizdu, kad jis. dėl savo neteisėtų veiksmų nesigailėjo, tik formaliai nurodė, kad gailisi. Nuteistasis A. K. dėl savo elgesio tinkamų išvadų nepadarė, savo elgesio neigiamai nevertino – dėl veikos padarymo kaltino narkotikus, alkoholį. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos aplinkybės nepripažino A. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Kitaip vertinti bylos aplinkybių ir daryti priešingas išvadas apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo.
  9. Iš skundo turinio matyti, kad nuteistasis be kita ko prašė taikyti BK 641 straipsnio nuostatas. Pažymima, kad BK 641 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas. Kadangi nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nebuvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, taip pat byla nebuvo nagrinėjama pagreitinto proceso tvarka, ji nebuvo baigta baudžiamuoju įsakymu, akivaizdu, kad BK 641 straipsnyje numatytų sąlygų taikyti apeliantui minėto straipsnio nuostatas nagrinėjamoje byloje nėra.
  10. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad nuteistajam už jo padarytus nusikaltimus paskirtos bausmės nėra aiškiai per giežtos – pagal BK 178 straipsnio 2 dalį A. K. nuteistas arešto bausmėmis. Paskirtos bausmės subendrintos nepažeidžiant bausmių bendrinimo taisyklių (BK 63 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Kadangi A. K. naujus nusikaltimus padarė bausmė vykdymo atidėjimo laikotarpiu, todėl teismas pagrįstai nauju ir ankstesniu nuosprendžiais, šiuo atveju su Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutarimi, paskirtas bausmes subendrino jas visiškai sudėdamas (BK 64 straipsnio 1, 2 dalys). Apeliantui paskirta galutinė subendrinta bausmė taip pat nėra per griežta. Keisti skundžiamą nuosprendį A. K. apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Nuteistojo A. K. apeliacinį skundą atmesti.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai