Byla 2-1305-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vakonda group“ direktoriaus A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vakonda group“ direktoriaus A. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakonda group“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Pastolių centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Lemora“, uždaroji akcinė bendrovė „Doka Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Inverstatus“, uždaroji akcinė bendrovė „Sanigis“, uždaroji akcinė bendrovė „Perdanga“, uždaroji akcinė bendrovė „Spalvų sala“, individuali įmonė „Savivarčių paslaugos“, uždaroji akcinė bendrovė „Bocas ir Ko“ bei uždaroji akcinė bendrovė „ONNINEN“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vakonda group“ direktorius A. B. pareiškimu prašė iškelti UAB „Vakonda group“ restruktūrizavimo bylą, nes vienintelis įmonės akcininkas nusprendė patvirtinti UAB „Vakonda group“ 2016-02-26 restruktūrizavimo plano metmenis bei kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

5Nurodė, jog UAB „Vakonda group“ įsteigta 2006-10-06, jos veikla susijusi su statyba, projektavimo ranga bei statybinių medžiagų tiekimu ir veiklą vykdo, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų. Šiuo metu pareiškėja vykdo šiuos rangos darbus: daugiabučio namo statybos rangos darbus adresu Virbeliškių g. 5, Vilnius, daugiabučio namo renovacijos darbus adresu Šiltnamių g. 44, Vilnius; yra laimėjusi viešus konkursus dėl: projektavimo ir statybos rangos darbų objekte Parko g. 6, Marijampolė vykdymo; objekto Savanorių g. 10, Kaunas darbų vykdymo; dėl Musteikos kaimo tvarkybos darbų vykdymo. 2016-02-25 įmonės turto vertė buvo 610 321 Eur, iš jų 47 194 Eur ilgalaikis turtas ir 563 127 Eur trumpalaikis turtas. Pažymėjo, jog ilgalaikio turto rinkos vertė (komercinių patalpų, dviejų stovėjimo vietų, pagalbinės patalpos, automobilio) didesnė, nei nurodyta ilgalaikio turto sąraše su buhalterinėmis likutinėmis turto vertėmis ir realiai sudaro 74 929,68 Eur. Pasak pareiškėjo, finansinius sunkumus sąlygojo keletas priežasčių: 1) įmonė vykdė užsakovams statybos rangus darbus, tačiau nuo 2015 m. pabaigos patyrė daugiau veiklos sąnaudų, nepaisant to iki 2016-02-25 gavo 80140 Eur pardavimo pajamų ir 46 179 Eur grynojo pelno; 2) UAB „Riezmano investicijos“ neteisėti veiksmai, neleidžiant atsakovui vykdyti 2015-12-22 statybos rangos sutarties, pagal kurią užsakovas liko skolingas 64 434,16 Eur, o atsakovas patyrė 9 143,97 Eur nuostolių dėl statybinių medžiagų pirkimo; 3) teisminiai ginčai su UAB „Pastolių centras“, UAB „Šiltas stogas“ ir UAB „Serona“, kurių pasekoje pareiškėjos turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Paaiškino, jog UAB „Serona“ ir UAB „Šiltas stogas“ reikalavimų, bendrai 44 695,78 Eur sumai, neįtraukė į kreditorių sąrašą, kadangi UAB „Vakonda group“ su šiomis įmonėmis niekada neturėjo jokių sutartinių santykių; 4) teisminis ginčas su UAB „VG statyba“; 5) įmonės skolininkų neatsiskaitymas; 6) iki šiol nepradėtas įgyvendinti antrasis Europos Sąjungos renovacijos finansavimo paketas, kuriam prasidėjus atsakovas galės vykdyti darbus pagal sudarytas viešojo pirkimo sutartis bei gauti realių pajamų; 7) piniginių srautų nesubalansavimas, kai užsakovas apmoka už darbus tik po jų atlikimo, o UAB „Vakonda group“ su tiekėjais privalo atsiskaityti iš karto ar per trumpą laiką. Dėl visų šių išvardintų priežasčių atsirado apyvartinių piniginių lėšų trūkumas, įmonė negali tinkamai vykdyti veiklos bei užtikrinti įsipareigojimų savalaikio vykdymo. Teigė, kad vienintelė galimybė įmonei įveikti iškilusius sunkumus yra restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Įmonė vykdo einamąją veiklą, nuo 2016 m. pradžios iki 2016-02-25 uždirbo 80 140 Eur pardavimo pajamų ir 46 179 Eur grynojo pelno. Planuoja nuo 2016 m. kovo mėn. pradėti rangos darbus pagal laimėtus viešus konkursus objektuose Parko g. 6, Marijampolė, Savanorių g. 10, Kaunas, Musteikos kaime. Derasi su naujais užsakovais dėl naujų rangos darbų vykdymo, ketina ieškoti daugiau darbų užsakovų bei sudarant su jais sutartis keisti naujų sudaromų statybos rangos sutarčių sąlygas, nustatant trumpesnius apmokėjimo už atliktus darbus terminus. Įmonė nevykdo nuostolingos veiklos, ketina įsigyti 1000 kv. m pastolių, kurie sumažintų apie 18 000 Eur veiklos sąnaudas. Taip pat siekia atgauti debitorines skolas, įdarbinti naujus darbuotojus (2-5), ieško kitų būdų veiklai išsaugoti, ketina įsigyti medžiagų darbams pagal sutartis vykdyti. Įmonė savanoriškai įsipareigojo mokėti 1 proc. dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Pagal pareiškėjos direktoriaus skaičiavimus, planuoja gauti iki 1 800 000 Eur pajamų iš statybinės veiklos pagal sudarytas sutartis ir laimėtus konkursus, iki 74 929,68 Eur pajamų iš ilgalaikio turto pardavimo, jei turtas bus parduodamas, taip pat tikisi atgauti debitorines skolas - apie 250 000 Eur (t. I, b. l. 1 - 4, 268 - 273, 164 - 170).

6Papildomai paaiškino, kad įmonė niekada nebuvo nutraukusi veiklos, šią aplinkybę grindė sudarytomis sutartimis UAB „Kupiškio komunalininkas“, UAB „PPI Group“, Daugiabučio gyvenamojo namo Šiltnamių g. 44 savininkų bendrija, UAB „Inservis“, taip pat minėtų sutarčių pagrindu surašytais atliktų darbų aktais bei PVM sąskaitomis - faktūromis už einamuosius metus; daugkartinio pardavimo sutartimi su UAB „Ermitažas“, prekių pirkimo - pardavimo sutartimi su UAB „Valdetra“, buhalterinėmis pažymomis dėl darbuotojais; sandėliuko nuomos sutartimi su UAB „Žarutis“. Kadangi užsakovas neįsileido atsakovo vykdyti statybos darbų nuo 2016-02-07 statybos rangos sutartis su UAB „Riezmano investicijos“ buvo nutraukta. Teigė, jog vykstantys teisminiai ginčai nepagrįsti. Įmonė ėmėsi veiksmų dėl debitorinių skolų išieškojimo teismine tvarka, tokiu būdu mažindama savo skolas kreditoriams (t. II, b. l. 17 - 20).

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ atsiliepimu į pareiškimą prašė atsisakyti iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

8Nurodė, kad viena iš esminių atsakovės nemokumo ir nesugebėjimo atsiskaityti su kreditoriais priežasčių yra ta, kad atsakovės direktorius ir akcininkas įmonės vardu išperkamosios nuomos (ar finansinio lizingo) sutarties pagrindu įgijo prievolę mokėti lizingo ir kitas įmokas už dvi naujas prabangias transporto priemones (BMW X5), kurių kiekvienos rinkos vertė viršija 50 000 Eur. Pažymėjo, jog pareiškėjos direktorius nutylėjo aplinkybę dėl įgyto 110 940,82 Eur įsipareigojimo kreditoriui AB „Swedbank lizingas“. Nors įmonės finansinė padėtis yra sunki, tačiau į restruktūrizavimo išlaidas buvo įtrauktos 2 155,52 Eur pinigų sumos, mokėtinos už du prabangius automobilius, kurie įmonės veiklai nereikalingi. Šios prabangos išlaidos yra dvigubai didesnės už išlaidas, patiriamas atsakovės vardu įgyto ir registruoto nekilnojamojo turto kredito grąžinimo išlaidoms (1 200 Eur). Teigė, kad atsakovė neteisėtais veiksmais tikslingai siekia sumažinti savo gaunamas pajamas, didžiąją dalį gautinų pajamų nepagrįstai nukreipusi į kitas, su atsakove susijusias įmones. Iš UAB „Kupiškio komunalininkas“ gautos informacijos paaiškėjo, kad atsakovė mokėtinas lėšas prašė pervesti į UAB „Žarutis“, todėl pasirašė tam tikrus fiktyvius susitarimus su UAB „Žarutis“, kuriai pervesdavo neprotingai dideles pinigų sumas už tariamai atliktus darbus, o vėliau šias lėšas patys išsigrynindavo ir panaudodavo asmeniniais interesais. UAB „Kupiškio komunalininkas“ net nebuvo informuota apie tai, kad atsakovės penkių daugiabučių namų renovacijos darbams ketintų samdyti ar samdytų subrangovus, t. y. duomenys apie subrangovus nebuvo pateikti ir įrašyti statybos dokumentuose. Panašūs veiksmai yra/buvo atliekami ir su kitais užsakovais bei kitomis su atsakove tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiomis įmonėmis: UAB „Medžiaga“, UAB „Teikmė“, UAB „Vilkonda group“. Dėl atsakovės atstovų neteisėtų veiksmų yra pradėti keli ikiteisminiai tyrimai: Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba atlieka tyrimą pradėtą pagal UAB „Eibis“ pareiškimą, dėl atsakovės/jos atstovų neteisėtų veikų. Daugelis kitų atsakovės kreditorių taip pat jau pradėjo ar ketina atsakovei/jos atstovams pradėti savarankiškus ikiteisminius tyrimus dėl ekonominių nusikaltimų, įvykdytų pagal analogišką schemą, t. y. atsakovės atstovai derasi dėl sutarčių sudarymo, o sutartis apgaulės būdu galiausiai sudaroma ne su atsakove, o su kita, su atsakove susijusia nemokia įmone UAB „Vilkonda group“. Tokiu būdu atsakovė siekia apgaulės būdu išvengti prievolių vykdymo, ji vengia pasirašyti galutinius atliktų darbų perdavimo aktus ir kol nepasirašyti galutiniai aktai, tol atsakovas kreditoriams mokėtinų sumų neįtraukia į savo buhalterinę apskaitą, neįtraukia į kreditorių sąrašus ir tokiu būdu dirbtinai, nepagrįstai susimažina savo vykdytinas prievoles. Atsakovės finansinė būklė iki pat 2015 metų pabaigos buvo gera, įmonė neturėjo neįvykdytų prievolių, turėjo pakankamai apyvartinių lėšų, neturėjo skolų valstybės biudžetui. Visų atsakovės prievolių vykdymas buvo nutrauktas tik nuo 2015 m. gruodžio mėn., visi atsakovės pradelsti mokėjimai taip pat nurodyti nuo 2015-12-31.

9Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti atsakovės finansiniai rezultatai už 2016 metus vertintini kritiškai, nes nurodytos pajamos, pagal šios įmonės veiklos specifiką, yra gautos ne 2016 m. atliktus darbus, o už 2015 m. atliktus ir užsakovams perduotus darbus. Vertinant pirmųjų dviejų 2016 metų mėnesių pajamas su praėjusių metų finansiniais rodikliais, matyti, kad vidutiniškai vieno mėnesio grynosios pardavimo pajamos sumažėjo 6 kartus, tuo tarpu vidutinės vieno mėnesio veiklos sąnaudos sumažėjo daugiau nei 20 kartų. Restruktūrizavimo plano metmenyse nėra numatyta jokių realių priemonių, kurių pagalba atsakovo mokumas galėtų būti atkurtas. Atsakovės 44 699,94 Eur vertės nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankui, todėl turto pardavimo pajamos būtų mažinamos skolos bankui suma, o valdomas kilnojamasis turtas: 3 vibroplokštės ir generatorius (19 124,74 Eur), transporto priemonė (2 823 Eur) yra sunkiai realizuojamas. Iš parduoto turto gautų lėšų nepakaktų atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat restruktūrizavimo plano metmenyse nepagrįstai nenurodyti kai kurie kreditoriai ir pradelsti įsipareigojimai šiems kreditoriams, nes atsakovas vengia priimti atliktus darbus pagal galutinius darbų perdavimo aktus, tokiu būdu buhalteriškai neapskaitydama savo prievolių atitinkamiems kreditoriams. Kreditoriui UAB „Doka Lietuva“ skola sudaro ne 13 842,42 Eur, o daugiau kaip 23 000 Eur. Atsakovės duomenys, pateikti kreditoriaus reikalavimų užtikrinimui areštą taikiusiam antstoliui, yra skirtingi, nei tie duomenys, kurie nurodyti restruktūrizavimo plano metmenyse. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie trumpalaikį turtą, jo faktinį egzistavimą ir realią rinkos vertę. Metmenyse nurodytos mokumo atkūrimo priemonės yra nerealios, kadangi Musteikos kaimo tvarkybos darbams vykdyti paskelbtus viešuosius pirkimus laimėjo kiti asmenys. Likę du objektai (Savanorių pr. 10, Kaunas ir Parko g. 6, Marijampolė) nėra renovuojami. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse numatyti ne konkretūs ir objektyviai įgyvendinami restruktūrizavimo tikslai, o tik deklaratyvūs pareiškimai apie siekius tęsti ir plėtoti veiklą, išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto procedūros. Taip pat nėra atsižvelgta, jog turtas apsunkintas hipoteka, neaptarti turto įsigijimo finansavimo šaltiniai, nenumatyta nutraukti jokių sutarčių, įskaitant finansinio lizingo sutartis, nenumatytas darbuotojų, įskaitant atsakovės atstovus, atlyginimų mažinimas, priešingai, planuojama samdyti naujus darbuotojus, nors atleistiems darbuotojams liko skolinga (t. III, b. l. 48 - 58).

10Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Lemora“, UAB „Spalvų sala“, individuali įmonė (toliau – IĮ) „Savivarčių paslaugos“, UAB „Bocas ir Ko“ atsiliepimais į pareiškimą prašė atsisakyti kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

11Nurodė, jog atsakovė nemoki, todėl jai turėtų būti keliama bankroto, o ne restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo metmenyse nurodyta informacija neteisinga, o numatytos mokumo atkūrimo priemonės - nerealios. (t. III, b. l. 134 - 140, 165 - 170; t. IV, b. l. 110 - 115, 117 - 125).

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Doka Lietuva“ atsiliepimu prašė atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

13Teigė, kad atsakovė skolinga UAB „Doka Lietuva“ ne 13 842,42 Eur, o 22 982,27 Eur. Visų sąskaitų apmokėjimo terminai yra jau suėję. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta informacija klaidinga, teiginiai apie deklaruojamas gauti pajamas nepagrįsti, mokumo atkūrimo planai nerealūs (t. III, b. l. 143 - 145).

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Inverstatus“ atsiliepimu prašė atsisakyti kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

15Paaiškino, jog atsakovė už pastolių nuomą UAB „Inverstatus“ iš viso liko skolinga 5 519,15 Eur pagal PVM sąskaitas - faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2015-05-29 iki 2015-11-18. Pareiškėja UAB „Inverstatus“ nepateikė Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų (t. III, b. l. 154 -155).

16Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Perdanga“ atsiliepime į pareiškimą prašė atsisakyti iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

17Nurodė, jog atsakovės skola UAB „Perdanga“ sudaro15 166,53 Eur ir palaiko trečiųjų asmenų nuomones dėl restruktūrizavimo bylios atsakovei nekėlimo (t. IV, b. l. 88 - 89).

18Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „ONNINEN“ atsiliepimu prašė atsisakyti iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

19Paaiškino, jog yra atsakovės kreditorė su 19 793,82 Eur reikalavimu, kuris nurodytas metmenyse ir 126,81 Eur reikalavimu pagal paskutinę sąskaitą. Pusė atsakovės ilgalaikio turto įkeista bankui, todėl jos galimybės disponuoti įkeitimu užtikrintu turtu yra apribotos. Atsakovės trumpalaikio turto vertė 558 226,27 Eur, todėl šis turtas vertintinas kritiškai. Atsakovė neįrodė, jog veiklą vykdo, gali atlikti (atlieka) darbus pagal išvardytus rangos darbų projektus, nepaisant apyvartinių lėšų trūkumo, teikia komercinius pasiūlymus, ateityje turės (galės) vykdyti klientų užsakymus, iš kurių galimas nuolatinis pajamų generavimas. Šiuo metu įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo iki 4 asmenų, iš kurių tik vienas yra darbų vadovas. 2016 m. kovo mėn. atsakovas turėjo pradėti statybos rangos darbus, todėl nėra aišku, kokiu būdu, neturėdamas pakankamo darbuotojų skaičiaus, juos atliks. Be to, atsakovės kapitalas yra vos 2 896 Eur, todėl, jei bendrovės vienintelis akcininkas tikėtų įmonės perspektyvomis, finansiniai sunkumai gali būti išspręsti didinant įstatinį kapitalą ir/arba darant įnašus. Atsakovė yra sudariusi lizingo sutartį dėl prabangaus automobilio, kuris nebūtinas jos veiklai vykdyti, be to savo vykdomą veiklą yra perkėlęs į kitą susijusį juridinį asmenį, jai jau ilgą laiką nepavyksta padengti įsiskolinimų kreditoriams, įsiskolinimai auga, o kreditorių galimybės atgauti įsiskolinimus tik didėja. Manė, jog restruktūrizavimo bylos iškėlimas tik nutolins atsakovės likvidavimą dėl bankroto ir taip bus padaryta dar didesnė žala jos kreditoriams, kuriems prievolių įvykdymas jau yra pradelstas.

20Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Sanigis“ atsiliepimu į pareiškimą prašė nekelti atsakovei restruktūrizavimo bylos, tačiau prieš teismo posėdį pateikė atsisakymą nuo pareiškimo dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, paaiškinęs, kad pareiškimo atsisakymo pasekmės jam žinomos, su restruktūrizavimo bylos iškėlimu atsakovei sutinka.

21Pareiškėjas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, jog atsakovė ir jo atstovai nevykdė jokių neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų, turto švaistymo ar slėpimo, tokie faktai nėra nustatyti ir patvirtinti jokių institucijų. UAB „Pastolių centras“ nėra pavirtintas atsakovės kreditorius, tarp šalių sprendžiamas ginčas teisme. Automobilių lizingo sutartys sudarytos esant gerai įmonės finansinei padėčiai, šių sutarčių nutraukimas restruktūrizavimo metu neplanuojamas, tačiau dėl šių įsipareigojimų finansavimo (apmokėjimo) būdų ir formų bus apsispręsta įmonės restruktūrizavimo plane, kadangi lizingo pagrindu įsigytus automobilius galima išnuomoti arba perparduoti, tokiu atveju mažinant įmonės sąnaudas ir nepatiriant didesnių nuostolių. Jokių įmonės pajamų atsakovė kitoms įmonėms neperkelia; įmonių persamdymas ir generalinė ranga yra įprasta veikla, kuri leidžiama. Atsakovės kreditorių sąraše yra nurodyti visi kreditoriai, kurie turi reikalavimo teises. Atsakovė iki šiol vykdo veiklą, užbaigia darbus pagal sutartis su UAB „Kupiškio komunalininkas“ ir UAB „PPI Group“ (statybų objektas Virbeliškių g. 5, Vilnius, toks objekto adresas nurodytas sutartyje, nes statybos objektas yra statomas naujai prie kito jau pastatyto pastato). Byloje taip pat yra sutartys su Daugiabučio gyvenamojo namo Šiltnamių g. 44 savininkų bendrija dėl darbų statybos objekte adresu Šiltnamių g. 44, Vilnius, ir su UAB „Inservis“ dėl darbų statybos objekte adresu Savanorių g. 10, Kaunas, bei raštai dėl laimėtų darbų Musteikos kaime ir statybos objekte adresu Parko g. 6, Marijampolė. Visi laimėjimai pripažinti ir sudarytos sutartys yra galiojančios, todėl atsakovė turi realią galimybę uždirbti pajamų iš realiai vykdomų ir vykdytinų sutarčių. Turi pajėgumų atlikti darbus. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodė visus tuo metu buvusius ir teisingus kreditorinius reikalavimus, o nepripažįstamus ir ginčijamus reikalavimus pažymėjo „teisminis ginčas“. Kreditorių sąraše periodiniai mokėjimai nurodyti kaip nepradelsti, nes šių mokėjimų terminai nėra suėję. Tikisi gauti iki 1 800 000 Eur pajamų iš statybinės veiklos. Įmonė toliau dalyvauja tiek viešuose konkursuose, tiek derasi su atskirais užsakovais dėl rangos darbų vykdymo. Vykdomos sutartys yra pagrindinis planuojamas atsakovo veiklos finansavimo šaltinis, kurio pilnai pakaktų padengti visiems pradelstiems įsipareigojimams. Įmonės ilgalaikis turtas gali būti parduotas už rinkos vertę (74 929,68 Eur) arba išnuomojamas (planuojamos turto nuomos pajamos yra iki 5 000 Eur per mėnesį). Pirmiausia svarstytinas turto nuomos klausimas, nes tai leistų generuoti nuolatines pajamas. Turto įkeitimas bankui (komercinės patalpos Perkūnkiemio g. 19. Vilnius, ir 2/84 automobilių stovėjimo patalpos adresu Perkūnkiemio g. 19. Vilnius,) nereiškia, kad šio turto negalima parduoti, nes banko kreditorinis reikalavimas sudaro tik 20 418,22 Eur sumą. Todėl pardavus turtą dar liktų ir atsiskaitymui su kreditoriais. Atsakovė mažina veiklos sąnaudas planuodama įsigyti pastolių ir šiuo metu sumažino darbuotojų skaičių iki 4, kuris gali keistis priklausomai nuo sudaromų sutarčių. 2015 m. pabaigoje veiklos sąnaudos sudarė 576 016 Eur, šiuo metu sumažėjo iki 4 471 Eur sąnaudų. Iš UAB „Riezmano investicijos“ reikalauja 74 164,98 Eur sumos apmokėjimo už atliktus darbus ir nuostolių atlyginimo, todėl ši suma reikšminga visų atsakovės finansinių įsipareigojimų kontekste. Civiliniai ginčai su UAB „Pastolių centras“, UAB „Serona“ ir UAB „Šiltas stogas“ lėmė finansinius sunkumus įmonei, nes dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo suvaržytos atsakovės galimybės atsiskaityti su kitais kreditoriais ir vykdyti veiklą. Nepradėtas įgyvendinti renovacijos finansavimo paketas lėmė, kad atsakovė negalėjo pradėti darbų pagal laimėtus konkursus ir generuoti daugiau pajamų. Taip pat ir darbų sezoniškumas turėjo įtakos atsakovės gaunamoms pajamoms. Metmenyse nurodyta skola kreditorei UAB „Doka Lietuva“ buvo aktuali tai dienai, kai buvo rengiami dokumentai, dėl to atsirado skirtumas. 2016 m. vasario mėn. su UAB „Doka Lietuva“ buvo suderintas mokėjimų grafikas ir galutinis apmokėjimas buvo atidėtas iki 2016-08-31. Pažymėjo, jog atsakovė neperkelia savo veiklos jokiai kitai įmonei, su UAB „Žarutis“ atsakovė ir jos atstovai nėra UAB susiję, tačiau UAB „Žarutis“ yra skolingas atsakovei, todėl ir atlieka atsakovės naudai darbus. Teigė, jog kreditoriai UAB „Inverstatus“ ir UAB „Perdanga“ nepagrįstai nesutiko su atsakovės restruktūrizavimu. Atsakovės darbuotojai nori išsaugoti darbo vietas bei palaiko prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

22Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei UAB „Vakonda group“ restruktūrizavimo bylą.

23Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Sanigis“ nepageidavo dalyvauti byloje ir tokio atsisakymo pasekmės jam buvo žinomos, teismas sprendė UAB „Sanigis“ pašalinti iš bylos.

24Nustatęs, jog dalis trečiųjų asmenų atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad nebuvo tinkamai informuoti apie atsakovės ketinimą restruktūrizuotis, teismas vertino, jog informavimo pareigos pažeidimas nėra esminis, t. y. nėra tiesiogiai susijęs su įmonės finansine būsena ir įmonės mokumo atkūrimo perspektyvomis.

25Teismas vertino, kad būtina įvertinti visapusiškai aplinkybes, dėl įmonės mokumo, dėl plano metmenyse nurodytų aplinkybių, sąlygojusių įmonės finansinių sunkumų atsiradimą bei dėl perspektyvų šiuos sunkumus įveikti restruktūrizavimo pagalba, kadangi su atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimu nesutiko 9 kreditoriai, kurių bendra pradelstų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 119 495,63 Eur (neįskaičius ginčijamo UAB „Pastolių centras“ reikalavimo).

26Įvertinęs atsakovės direktoriaus pateiktus 2014 m. 2015 m. ir 2016-02-25 balansų duomenimis, įmonės kreditorių sąrašo duomenis, teismas nustatė, jog iš viso pradelsti atsakovės įsiskolinimai kreditoriams sudaro 205 039,02 Eur ir formaliai pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės įmonės balansinio turto vertės, tačiau atsižvelgiant į įmonės turto struktūrą (90 proc. turto sudaro debitoriniai įsiskolinimai) bei įmonės kreditoriams išreiškus nepasitikėjimą įmonės turto verte, sprendė, kad būtina įvertinti, ar įmonės deklaruojama turtinė padėtis atitinka faktines aplinkybes.

27Nustatė, jog atsakovės nekilnojamasis turtas (komercinės patalpos ir stovėjimo vietos) profesionalaus turto vertintojo įvertintas 67 900 Eur suma, todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti turto vertinimo ataskaitos atitikimu Turto ir verslo vertinimo įstatymo nuostatoms. Taip pat sprendė, kad galima vadovautis VšĮ „Emprekis“ nurodyta techninių parametrų transporto priemonės VW Caddy (kuri yra areštuota) vidutine rinkos 3 600 Eur verte. Teismas sutiko, jog atsakovei priklausančio ilgalaikio turto vidutine rinkos verte galia būti laikoma 74 929,68 Eur suma, tačiau iš viešų registrų duomenų nustatęs, jog visas atsakovei priklausantis ilgalaikis turtas yra areštuotas, o komercinės patalpos ir automobilių stovėjimo vietos iki 2017-12-10 įkeistos AB SEB bankui, sprendė, kad atsakovė neturi galimybės laisvai disponuoti praktiškai visu savo ilgalaikiu turtu.

28Iš patikslinto debitorių sąrašo teismas nustatė, jog praktiškai visi pradelsti debitoriniai įsiskolinimai (neįskaitant teisminio ginčo su UAB „VG statyba“ dėl 32 543,3 Eur skolos) sudaro 558 226,27 Eur. Taip pat nustatė, kad dalis debitorių jau yra bankrutavusios ir išregistruotos įmonės, dalies likusių debitorių įsiskolinimai nors ir nedideli (viso 4 145,75 Eur), tačiau negrąžinami ilgą laiką ir pareiškėjo atstovas nepaaiškino dėl kokių priežasčių nesiėmė jokių veiksmų skolas išsiieškoti. Konstatavo, kad 18 290,56 Eur (įskaitant išregistruotų įmonių skolas) debitorinių skolų atgavimas yra praktiškai neįmanomas, todėl ši suma negali būti laikoma realiu atsakovės turtu.

29Dėl kitos dalies debitorinių skolų, kurias sudaro juridinių asmenų įsipareigojimai, pareiškėjos direktorius nurodė apie egzistuojančius teisminius ginčus. Teismas nustatė, jog galutiniai sprendimai pareiškėjo direktoriaus nurodytose bylose nėra priimti, todėl sprendė, kad bendros debitorinės 106 121,43 Eur skolos atgavimo realumas turi būti vertinamas rezervuotai, kadangi tik bylas išnagrinėjus iš esmės įsiteisėjus procesiniams sprendimams, bus galima vertinti ar 106 121,43 Eur suma į atsakovės turto masę įtraukta pagrįstai.

30Dėl debitorės UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur skolos, teismas sprendė, jog ši suma taip pat turi būti vertinama rezervuotai, nes šios sumos atgavimo realumas nėra įrodytas, o iš Juridinių registrų duomenų matyti, jog UAB „Žarutis“ neteikia duomenų viešam registrui apie savo turtinę padėtį, tačiau atlieka darbus atsakovės naudai, su tikslu grąžinti skolą, kas teismui leido spręsti, jog debitorės UAB „Žarutis“ turtinė padėtis nėra gera.

31Dėl debitorės UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur skolos susidarymo pagrindo, pareiškėjas teismui nepaaiškino ir nenurodė, ar ėmėsi kokių nors veiksmų dėl daugiau kaip 4 mėnesius negrąžinamos skolos atgavimo. Todėl sprendė, jog ir UAB „Vilkonda group“ debitorinės skolos (kaip ir UAB Žarutis“) atgavimo realumas nėra įrodytas.

32Teismas atkreipė dėmesį, jog iš viso 389 225,45 Eur pradelstos debitorinės skolos, kurios grąžinimo terminas suėjo dar iki atsakovės vadovo kreipimosi į teismą, atgavimas praktiškai išspręstų visus atsakovės finansinius sunkumus, tačiau kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo iškėlimo įmonei, leidžia spręsti, jog šių skolų atsakovė nesitiki atgauti. Padarė išvadą, jog debitorinės skolos, dėl kurių nevyksta joks išieškojimas, negali būti laikomos realiu atsakovu turtu.

33Atsižvelgęs į tai, net jei ir laikyti, jog atsakovės ilgalaikio turto vertė yra 74 929,68 Eur (o ne 47 194 Eur, kaip nurodyta balanse), trumpalaikio 173 901,55 Eur (įskaitant debitorines skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai), viso atsakovės turto reali vertė - 230 538,67 Eur , tuo tarpu šiuo metu pradelstos įmonės skolos - 205 039,02 Eur, teismas vertino, jog įmonė atitinka nemokios įmonės būklę, nes įmonės pradelsti įsipareigojimai yra beveik tokio paties dydžio, kaip ir įmonės turto vertė.

34Teismui taip pat kilo pagrįstų abejonių, ar atsakovė šiuo metu vykdo realią pagrindinę (tipinę) savo ūkinę - komercinę veiklą, susijusią su statybos ir projektavimo ranga, tokia apimtimi, kaip deklaravo. Teismui nepateikti duomenys apie atsakovės pradėtus darbus pagal sudarytą sutartį su UAB „Inservis“ bei duomenys, jog atsakovė iš viso sudarė sutartis su UAB „Marijampolės ūkis“ ir Musteikos kaimo bendruomene. Iš byloje esančių duomenų nustatė, jog atsakovė šiais metais (sausio - vasario mėn.) vykdė statybos darbus tik su UAB „PPI group“ sudarytos sutarties pagrindu (sutarties pabaiga 2016 m. vasario mėn.), pagal kurią jam turėjo būti sumokėta 52 581,47 Eur, tačiau teismas abejojo, jog visi darbai buvo atlikti šiais metais. Iš 2014 m., 2016-02-25 pelno (nuostolių) ataskaitų nustatė, jog įmonė dirba pelningai, tačiau einamaisiais metais palyginus su 2015 metais įmonės vidutinės vieno mėnesio veiklos sąnaudos sumažėjo 20 kartų, tuo tarpu pajamos – 6 kartus, t. y. iš esmės didžioji dalis einamaisiais metais deklaruojamų atliktų darbų ir gauto pelno buvo gauta už praeitais metais atliktus darbus. Pareiškėjos vadovo pateiktų atliktų darbų aktų, sąskaitų – faktūrų teismas nevertino, nes šie dokumentai neįrodo, kad įmonė šiuos darbus realiai atliko. Taip pat teismas vertino, kad vien prekių pirkimas, nesant pakankamų įrodymų apie šiuo metu vykdomą pagrindinę veiklą, neįrodė, jog įmonė realiai savo veiklą vykdo. Priešingai, už atsakovę darbus atlieka UAB „Žarutis“ ir ši aplinkybė sudarė teismui pagrindą manyti, jog atsakovė pati nėra pajėgi veiklą vykdyti. Be to teisme vyksta ginčas, kadangi UAB „Riezmano investicijos“ su atsakove neatsiskaito dėl to, jog UAB „Vakonda group“ neatliko sutartų darbų. Todėl, teismo vertinimu, galimų darbų vykdymas pagal minėtą sutartį, kuri šiuo metu jau yra nutraukta ir nebevykdoma, nėra įrodytas. Iš pareiškėjos vadovo pateiktų ir viešų duomenų nustatė, jog įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 5 iki 4, iš kurių 3 administracijos darbuotojai, ir dėl šios aplinkybės todėl teismui kilo pagrįstų abejonių ar iš tikrųjų įmonė vykdo veiklą ir iš jos realiai gauna tokias pajamas, kurios vienareikšmiškai patvirtintų bendrovės teiginius dėl finansinių sunkumų laikinumo bei paneigtų bet kokias abejones dėl jos nemokumo.

35Teismas, įvertinęs restruktūrizavimo metmenų duomenis, atsižvelgęs į tai, jokių duomenų, jog atsakovė realiai pradėjo vykdyti darbus Marijampolėje ir Musteikos kaime byloje nėra, taip pat atsižvelgęs į pradelstus įmonės įsipareigojimus, sprendė, kad vien vienos sutarties sudarymas ir ketinimas sudaryti dar dvi sutartis, nesuteikia pagrindo tikėti optimistinėmis įmonės veiklos galimybėmis. Vertino, kad kitos metmenyse nurodomos veiklos rezultato pagerinimo priemonės (einamosios pelningos veiklos vykdymas, derybos su naujais klientais, pastolių įsigijimas), iš esmės yra deklaratyvaus pobūdžio, kadangi įmonė faktiškai neturi jokių realiai vykdomų ar vykdytinų sutarčių. Be to, plano metmenyse net nėra suplanuotos konkrečios gautinos pajamos ir jų gavimo šaltiniai, o nurodomi tik galimai gautinos sumos, kuomet praktiškai visas įmonės turtas yra ne tik areštuotas, bet nekilnojamasis turtas dar yra ir įkeistas bankui (neįkeistas automobilis ir sandėliukas), dėl ko laisvas disponavimas turtu yra apribotas. Be to, pardavus šį turtą, kurio vertė palyginus su pradelstais įsiskolinimais yra tris kartus mažesnė, dalį gautos sumos tektų grąžinti bankui (šiuo metu negrąžintas paskolos likutis sudaro apie 20 000 Eur). Teismo nuomone, planas išparduoti įmonės turtą labiau atitinka situaciją, kai įmonei yra keliama bankroto, o ne restruktūrizavimo byla. Todėl neturėjo objektyvaus pagrindo teigti, jog metmenyse nurodytomis priemonėmis būtų įmanoma optimizuoti įmonės veiklą ir galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas. Tokią išvadą pagrindė ir atsakovės direktoriaus nurodomų finansinių sunkumų priežasčių analizė.

36Teismas sutiko, jog sezoniškumas statybų sektoriuje gali turėti įtakos įmonės finansinei padėčiai, tačiau atsakovė neįrodė, jog vykdo veiklą tokia apimtimi kaip deklaravo, kai atleido vieną darbuotoją.

37Teismas nesutiko su pareiškėjos vadovo argumentu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lėmė apyvartinių lėšų trūkumą, nes areštai buvo pritaikyti laikantis ekonomiškumo ir proporcingumo principų, t. y. pirmiausia areštus nukreipiant į nekilnojamąjį turtą. Be to, turto arešto aktų išrašai patvirtino, jog laikinosios apsaugos priemonės atsakovei taikytos ne tik bylose pagal UAB „Pastolių centras“, UAB „Šiltas stogas“ ir UAB „Serona“ ieškinius, bet ir pagal kitų kreditorių ieškinius. Teismas sutiko su trečiųjų asmenų argumentais, jog finansinius sunkumus galimai lėmė kitos priežastys. Padarė išvadą, kad praktiškai visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas (debitorinės skolos), kurio realus turėjimas priklauso nuo daugelio veiksmų (situacijos rinkoje, debitorių finansinės padėties ir pan.), daugiau nei 31 000 Eur panaudojimas prabangos prekėms, rodo įmonės nesugebėjimą tinkamai planuoti savo išlaidas. Tokią išvadą pagrindė ir atsakovės vadovo paaiškinimai, jog finansinius sunkumus lėmė ir piniginių srautų nesubalansavimas.

38Teismas konstatavo, jog metmenyse užsibrėžti veiklos tikslai nėra realūs, metmenų turinys labiau atspindi abstrakčią atsakovo verslo viziją, o ne konkrečius planus ir priemones, nukreiptus į sėkmingą mokumo atstatymo procesą.

39Kadangi atsakovės ketinimui restruktūrizuotis prieštarauja įmonės kreditoriai, kuriems atsakovas yra pradelsęs sumokėti 119 495,63 Eur, nors restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje kreditorių pritarimas įmonės restruktūrizavimui ir nėra būtinas, teismo vertinimu šios aplinkybės parodo restruktūrizavimo proceso neperspektyvumą. Aplinkybė, kad kreditoriai jau ėmėsi teisinių veiksmų inicijuoti teisminius skolų atgavimo procesus atsakovei tik pagrindžia pesimistinį įmonės restruktūrizavimo procesą.

40Apibendrindamas teismas konstatavo, jog nutarties priėmimo dienai UAB „Vakonda group“ atitinka nemokios įmonės būklę ir įmonė neturi objektyvių galimybių atkurti sėkmingą įmonės veiklą restruktūrizavimo proceso metu. Teismo vertinimu restruktūrizavimo bylos iškėlimas šiuo atveju tik dar labiau pažeistų įmonės kreditorių interesus (restruktūrizavimo plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros išlaidos). Todėl restruktūrizavimo bylą UAB „Vakonda group“ atsisakė iškelti (t. V, b. l. 82 – 93).

41III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

42Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Vakonda group“ vadovas A. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir restruktūrizavimo bylos iškelimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Papildomai prašo priimti dokumentus, patvirtinančius, kad UAB „Vakonda group“ veiklą vykdo, jos finansinė padėtis gerėja, todėl yra reali galimybė atsiskaityti su kreditoriais.

43Dėl procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimo

44Pirmosios instancijos teismas neturėjo vertinti įmonės nemokumo, priešingai, turėjo vertinti realias galimybes įveikti laikinus finansinius sunkumus. Teismas neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą skundžiamą nutartį.

45Dėl atsakovės mokumo ir trumpalaikių finansinių sunkumų

46Kreditorių nuomonė neturi esminės reikšmės restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau yra moki, jos 89 874 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto 610 321 Eur turto vertės, kurį sudaro 47 194 Eur ilgalaikis turtas ir 563 127 Eur trumpalaikis turtas. Apelianto vertinimu, visos debitorių skolos, esančios balanse yra įmonės turtas.

47UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur debitorinis įsiskolinimas pradelstas 4 mėn., t. y. trumpą laiko tarpą, debitorius skolą pripažįsta ir artimiausiu metu padengs bei ženkliai pagers atsakovės finansinę padėtį. Kadangi UAB „Vilkonda group“ vadovas mirė, o naujas vadovas nepaskirtas, todėl skolų grąžinimo klausimas bus derinamas su nauju direktoriumi. UAB „Riezmano investicijos“ 73 578,13 Eur skola yra reali, jos faktą patvirtina darbų atlikimo aktai. Todėl mano, jog teismo padaryta išvada, jog debitorinių skolų atgavimo realumas vertinamas rezervuotai yra nepagrįstas.

48Taip pat teismo skundžiamos nutarties motyvas, kad pareiškėjas neatskleidė tikrosios įmonės finansinės padėties yra nepagrįstas, nes į bylą buvo pateikti raštiniai įrodymai, susiję su realiu atsakovės turtu, jo verte.

49Dėl atsakovės vykdomos veiklos ir jos tęstinumo

50Pažymi, jog veiklą vykdo ir gauna pajamas, t. y. atlieka statybos, renovacijos darbus. UAB „Žarutis“ darbų atlikimas atsakovės naudai taip pat patvirtina, jog atsakovė veiklą vykdo, generuoja pajamas, mažinama šios įmonės debitorinė skola. Naujų projektų vykdymas, pagal laimėtus konkursus sudarytas sutartis, yra realus, todėl bus gautos pajamos iš statybos ir renovacijos darbų objektuose, esančiuose Savanorių g. 10, Kaunas, Parko g. 6, Marijampolė ir Musteikos kaime.

51Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių dėl pastolių įsigijimo, kurie realiai sumažins 18 000 Eur atsakovės veiklos sąnaudas, paviršutiniškai įvertino veiklos plėtros galimybes. Turto pardavimas arba jo nuoma suteiks įmonei daugiau pajamų.

52Teigia, kad UAB „Pastolių centras“, UAB „Šiltas stogas“ ir UAB „Serona“ pareikšti ieškiniai atsakovei yra nepagrįsti, tokiu būdu konkurentai siekia atsakovei finansiškai pakenkti.

53Lizingo pagrindu įgytus automobilius galima išnuomoti arba parduoti, todėl šis sandoris negali būti vertinamas kaip netinkamas atsakovės piniginių srautų subalansavimas (t. V, b. l. 117 – 123).

54Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Taip pat prašo teismo priimti naujus įrodymus, kurių pateikimo būtinybė iškilo po skundžiamos nutarties priėmimo, kadangi paaiškėjo aplinkybė, jog UAB „Žarutis“ yra susijusi su atsakove ir jo dalyvių kontroliuojama.

55Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

56Dėl teismo teisės vertinti atsakovo nemokumą

57Pareiškėjas atskirajame skunde nenurodė jokios teisės normos, kurią pažeidė Vilniaus apygardos teismas, ir kurios pažeidimas būtų absoliutus pagrindas naikinti ginčijamą nutartį.

58Nors pagal formuojamą teismų praktiką, teismas neturi pareigos atlikti išsamaus įmonės mokumo įvertinimo, tačiau teisės aktai nenumato tokio draudimo, ypač tais atvejais, kai tokie teismo veiksmai tiesiogiai susiję su viešu interesu (kreditorių teisių gynimu) ir restruktūrizavimo proceso tikslų užtikrinimu. Šiuo atveju teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad su restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimu nesutinka 9 atsakovės kreditoriai, kurių bendra pradelstų kreditorinių reikalavimų suma į atsakovą sudaro 119 495,63 Eur.

59Dėl atsakovės nemokumo

60Nėra pagrindo laikyti, kad pagal debitorinius reikalavimus atsakovė turi turto 106 121,43 Eur sumai. Debitorinis atsakovės turtas objektyviai nepagrįstas įrodymais ir faktinėmis aplinkybėmis.

61Dėl UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinio įsipareigojimo vertinimo

62Vertinant UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinį įsipareigojimą atsakovei, atkreiptinas dėmesys į Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-11416-545/2016 2016-06-21 sprendime nustatytas aplinkybes, patvirtinančias tiesiogines sąsajas tarp UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilkonda group“ bei akivaizdžiai nesąžiningus (galimai nusikalstamus) pareiškėjo ir jo sūnaus L. B. veiksmus. Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo jokio priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Vilkonda group“ patvirtina, kad UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinis įsipareigojimas atsakovei yra fiktyvus.

63Dėl UAB „Žarutis“ 136193.45 EUR debitorinio įsipareigojimo vertinimo

64Pastebėjo, kad UAB „Pastolių centras“ atsakovės atstovai Albertas ir L. B. siūlė skolą grąžinti per jų valdomą UAB „Žarutis“, taip pat siūlė trečiojo asmens reikalavimą atsakovei perleisti UAB „Žarutis“, kuris per tam tikrą laikotarpį dalimis atsiskaitys trečiajam asmeniui.

65Mano, jog atsakovės reikalavimo UAB „Žarutis“ fiktyvumą ir atsakovės bei UAB „Žarutis“ betarpišką sąsajumą patvirtina ir tai, jog UAB „Žarutis“, aktyviai veikdamas rinkoje, vadovaujantis vieša informacija, turėdamas per 20 darbuotojų, atsakovei atsiskaitinėja darbais, be to, pagal pareiškėjo deklaruojamus atsakovės ir UAB „Žarutis“ santykius (atsakovė samdo UAB „Žarutis“ kaip subrangovą), būtent atsakovė turėtų būti skolinga UAB „Žarutis“, o ne atvirkščiai. Todėl nėra pagrindo tikėti atsakovės teismui pateiktais duomenimis apie atsakovės vykdomą veiklą ir turimus naujus užsakymus bei sudarytas sutartis dėl darbų atlikimo. Priešingai, atsakovės dalyviai Albertas ir L. B., turėdami keletą įmonių, veikdami per jas pagal situaciją ir poreikį, naudoja galimai nusikalstamas schemas tam, kad įgytų reikalavimus ir išvengtų įsipareigojimų.

66Atkreipė dėmesį į tai, jog iš antstolio D. K. 2016-06-13 pažymos matyti, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei taikymo, antstolis surado ir areštavo tik nežymias sumas, kas leidžia spręsti apie atsakovės negebėjimą atsiskaityti dėl nemokumo, o ne dėl laikinų finansinių sunkumų.

67IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

68Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Vakonda group“, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

69Dėl naujų įrodymų

70Pareiškėjas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras, kuriais įrodinėja aplinkybes, jog atsakovė veiklą vykdo ir gauna pajamas. Papildomai apeliantas pateikė skolų suderinimo aktus, 2016-06-04 pranešimą dėl skolos grąžinimo ir UAB „Žarutis“ 2016-06-21 atsakymą į šį pranešimą, dokumentus apie vykstančias derybas dėl pastolių įsigijimo, atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas - faktūras, kuriais įrodinėja, jog tęsia veiklą bei siekia atsiskaityti su kreditoriais.

71Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ apeliacinės instancijos teismui pateikė: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11416-545/2016 kopiją, kuria įrodinėja atsakovės valdymo organų nesąžiningus veiksmus; antstolio D. K. 2016-06-13 raštą dėl informacijos pateikimo, kuriuo įrodinėja, jog atsakovės sąskaitose yra nedidelės piniginės sumos, pagrindžiančios jos nemokumą; UAB „Žarutis“ vadovės M. L. elektroninis adresas marina@vakonda.lt parodo atsakovės sąsają su UAB „Žarutis.

72CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu (atskiruoju) skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar galėjo konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, taip pat atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui. Be to, apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardintas išimtis ir šį įrodymą priimti.

73Apeliantas pateiktomis PVM sąskaitomis – faktūromis ir atliktų darbų aktais įrodinėja aplinkybes, jog atsakovė vykdo veiklą, gauna pajamas.

74Kaip išaiškino kasacinės instancijos teismas, PVM sąskaitos – faktūros išrašymas yra vienašalis aktas, sukuriantis šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei, tačiau vien šiuo dokumentu civiliniai – teisiniai santykiai neatsiranda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/ 2003).

75Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas dokumentas; apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnis).

76Į bylą nėra pateikti apskaitos dokumentai (bankų pavedimai, mokėjimo kvitai, įmonės vedama ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė ir pan.), pagrindžiantys aplinkybę, jog apelianto vadovo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros yra apmokėtos. Taip pat nustatyta, kad apelianto teismui pateikta didžioji dalis atliktų darbų aktų nėra pasirašyti užsakovų arba iš viso nėra pasirašyti.

77Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013).

78Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apelianto UAB „Vakonda group“ direktoriaus A. B. pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 10, kadangi šie dokumentai neįrodo apmokėjimo už atliktus darbus fakto, taip pat atsisako priimti atliktų darbų aktus, kurie nėra pasirašyti. Likusius atliktų darbų aktus, kurie yra pasirašyti abiejų šalių (rangovo ir užsakovų UAB „PPI group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“) bei UAB „Žarutis“ 2016-06-04 pranešimą dėl skolos grąžinimo ir 2016-06-21 atsakymą, teismas sprendžia priimti, nes šių dokumentų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins.

79Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendžia atsisakyti priimti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-21 sprendimą civilinėje byloje nr. 2-11416-545/2016, kuris neturi nėra įsiteisėjęs ir apeliacinės instancijos teismui yra viešai prieinamas LITEKO sistemoje. Likusius trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ pateikus papildomus rašytinių įrodymus apeliacinės instancijos teismas sprendžia priimti, kadangi jie yra reikšmingi bylai ir jų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins.

80Dėl pašalinimo iš bylos trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Doka Lietuva“

81CPK 47 straipsnio 5 dalis numato, jog dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva nustatęs, kad bylos išsprendimas neturės įtakos įtraukto trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėms ir pareigoms, teismas motyvuota nutartimi pašalina trečiąjį asmenį, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų iš bylos.

82Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, prašo pašalinti UAB „Doka Lietuva“ iš bylos ir patvirtina, kad tokio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos, todėl apeliacinės instancijos teismas trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, UAB „Doka Lietuva“ šalina iš bylos.

83Dėl restruktūrizavimo

84Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš minėtame straipsnyje nurodytų sąlygų. Taigi pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą. Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, numatanti, kad tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

85Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skundžiamos nutarties priėmimo dienai UAB „Vakonda group“ atitiko nemokios įmonės būklę ir neturi objektyvių galimybių atkuri sėkmingą įmonės veiklą restruktūrizavimo proceso metu.

86Atskirajame skunde teigiama, jog atsakovė yra moki, kadangi jos 89 874 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija pusės į UAB „Vakonda group“ balansą įrašyto 610 321 Eur turto vertės.

87Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pagal UAB „Vakonda group“ balanso 2016-02-25 duomenis atsakovė turėjo 610 321 Eur vertės turto, iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 47 194 Eur, o trumpalaikis – 563 127 Eur; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 89 974 Eur bei po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 363 455 Eur (t. I, b. l. 21). Pelno (nuostolių) ataskaitos 2016 m. vasario 25 d. duomenimis atsakovė gavo 46 179 Eur pelno (t. I, b. l. 22). UAB „Vakonda group“ ilgalaikio turto balansinė vertė yra 47 194 Eur, kurią sudaro: 38 406,38 Eur vertės komercinės patalpos, 4 984,52 Eur vertės 2 vnt. automobilių stovėjimo patalpos, 1 309,04 Eur vertės sandėliukas ir 2 494,19 Eur vertės lengvoji transporto priemonė (t. I, b. l. 23, 32, 36 - 40). Tačiau UAB „Turto spektras“ 2015-05-26 nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitos duomenimis komercinės patalpos ir stovėjimo vietos rinkos kaina yra 67 900 Eur (t. I, b. l. 34 - 35), o VšĮ „Emprekis“ rašto apie transporto priemonės vidutinės rinkos kainą 2016 m. vasario mėn. duomenimis VW Caddy vidutinė rinkos vertė sudaro 3 600 Eur (t. I, b. l. 33).

88Apeliacinės instancijos teismas, formaliai įvertinęs atsakovės pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, sutinka su atskirajame skunde nurodyta aplinkybe, jog atsakovės įsipareigojimai neviršija pusės viso į balansą įrašyto turto vertės, tačiau, pažymi, jog teismas turi vertinti ne įrašytą balanse, o realią įmonės turimo turto vertę.

89Byloje nustatyta, jog automobilis yra areštuotas, o komercinės patalpos ir automobilių stovėjimo vietos iki 2017-12-10 įkeistos AB SEB bankas. Tai reiškia, jog atsakovės teisės laisvai disponuoti ilgalaikiu turtu yra apribotos iki arešto panaikinimo ir 2017-12-10.

90Iš antstolio D. K. 2016-06-13 rašto matyti, jog atsakovės turtas yra areštuotas pagal teismų priimtas keturias nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (bendras turto areštas - 53 125,319 Eur), taip pat yra vykdoma vykdomoji byla dėl 6 018,58 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo, todėl visas atsakovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos yra areštuotas. Antstolis nustatė, jog 2016-06-10 dienai atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 463500010002002740 piniginių lėšų likutis buvo 2 854,56 Eur; atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT423500010002002812 – 3,69 Eur; 2016-04-15 dienai atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT757300010097141296 sudarė 102,17 Eur, atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT497044000080627268 – 6,88 Eur ir atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT277044060007867864 – 0,96 Eur.

91Nagrinėjamojoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi padidino Vilniaus apygardos eismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi nustatytą sumą atsakovės ūkinei - komercinei veiklai vykdyti: leido atsakovei UAB „Vakonda group“ iš atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT277044060007867864, esančios AB SEB banke, ir LT757300010097141296, esančios AB Swedbank banke, mokėti visus bendrovei ūkinei - komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas; nurodė, kad didžiausia bendra lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 40 000 Eur.

92Taigi, atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT277044060007867864 esančios 0,96 Eur ir atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT757300010097141296 esančios 102,17 Eur sumos yra aiškiai nepakankamos mokėti visus bendrovei ūkinei - komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, kurių didžiausia bendra lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti sudaro 40 000 Eur. Todėl atskirojo skundo argumentai, susiję su atsakovės naudotinomis mažesnėmis piniginėmis lėšomis, nei teismas leido, atmestinas kaip nepagrįstas.

93Pirmosios instancijos teismas iš viešų registrų duomenų nustatė, kad atsakovės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudaro 205 039,02 Eur (be kreditoriaus UAB „Pastolių centras“ 11 142,84 Eur finansinio reikalavimo). Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Pastolių centras“ paaiškino, jog Kauno apylinkės teismo nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. e2-2881-199/2016 UAB „Vakonda group“ ir UAB „Pastolių centras“ ginčo dėl atsakovės 9 637,86 Eur skolos nėra. Atsižvelgus į šią aplinkybę, konstatuotina, jog atsakovės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudaro didesnę, nei 205 039,02 Eur sumą. Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo motyvų, susijusių su atsakovės pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sumomis.

94Pirmosios instancijos teismui pateiktos 2006-02-25 debitorinių skolų lentelės duomenimis, iš viso UAB „Vakonda group“ debitorinės skolos sudaro 558 226,27 Eur (t. I. b. l. 24). Taigi, nagrinėjamu atveju didžioji dalis atsakovės turto (90 proc.) - tai debitorinės skolos.

95Apeliantas teigia, jog debitorinės skolos, esančios įmonės balanse, yra atsakovės turtas (t. V, b. l. 119).

96Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015).

97Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog debitorės UAB „Statinio interjeras“ (10 600 Eur skola) ir UAB „Termesta“ (123,40 Eur skola), pagal įsiteisėjusius teismų sprendimus, jau yra bankrutavusios ir išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, todėl jų debitorinės skolos negalėjo būti įskaitytos į UAB „Vakonda group“ balansą.

98Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad į UAB „Medžiaga“ bankroto byloje Nr. B2-3359-340/2016 patvirtintą kreditorių sąrašą yra įtraukta kreditorė UAB „Vakonda group“ su trečios eilės 3 421,41 Eur finansiniu reikalavimu. Tačiau šioje byloje paskirtas 2016-07-01 teismo posėdis dėl BUAB „Medžiaga“ pabaigos, todėl vertintina, jog galimybių išieškoti iš debitoriaus UAB „Medžiaga“ 3 421,41 Eur debitorinę skolą praktiškai nėra. Dėl šios priežasties BUAB „Medžiaga“ 3 421,41 Eur debitorinė skola taip pat negali būti įskaityta į UAB „Vakonda group“ balansą (bendrą turto masę).

99Byloje nėra įrodymų dėl realių galimybių atgauti ir kitas debitorines skolas: UAB „Vilniaus vietinės rinktinės tarnyba“, UAB „Salgesta“, UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“, UAB „Žvėryno nekilnojamojo turto agentūra“, UAB „Fasadų stilius“, UAB „Masyvo statyba“, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

100Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovė siekia debitorines skolas atgauti, ragina skolininkus atsiskaityti nepagrįsti rašytiniais įrodymais, t. y. į byla nėra pateikti nei raginimai, išsiųsti debitoriams, duomenys, jog atsakovė kreipėsi į teismą dėl skolų išieškojimo iš UAB „Vilkonda group“, UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“, UAB „Žvėryno nekilnojamojo turto agentūra“, UAB „Fasadų stilius“, UAB „Masyvo statyba“ ir pan. (CPK 2, 178 straipsnis).

101Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).

102Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad teismuose vyksta ginčai dėl debitorinių skolų, kurios įtrauktos į 2016-02-25 debitorių sąrašą: 1) Vilniaus apygardos teisme 2016-04-24 iškelta civilinė byla Nr. 2-4480-262/2016 pagal ieškovo UAB „Vakonda group“ ieškinį dėl skolos iš atsakovo UAB „Riezmano investicijos“ (UAB „Riezmano investicijos“ debitorinė skola sudaro 73 578,13 Eur); 2) Vilniaus apygardos teisme 2016-03-17 iškelta civilinė byla Nr. 2-296-560/2016 pagal ieškovo UAB „Vakonda group“ ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo atsakovui UAB „VG Statyba“, trečiasis asmuo S. V. S. (UAB „VG Statyba“ debitorinė skola sudaro 32 543,30 Eur). Šiose civilinėse bylose galutiniai teismo procesiniai sprendimai nėra priimti.

103Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė neįrodytų skolų, įtrauktų į atsakovės turto masę nevertinti, o teisme ginčijamų debitorinių skolų atgavimo realumą vertinti rezervuotai.

104Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad UAB „Vilkonda group“ (253 032 Eur) ir UAB „Žarutis“ (136 193,45 Eur) debitorinių įsipareigojimų sumos yra itin reikšmingos bendroje debitorinių skolų sumoje (sudaro 70 procentų debitorinių reikalavimų).

105Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB Pastolių centras“ nurodo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas 2016-06-21 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11416-545/2016, padarė išvadą, kad UAB „Vilkonda group“ buvo atsakovės statytinis.

106Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutaris civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007).

107Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-11416-545/2016 yra neįsiteisėjęs, todėl apeliacinės instancijos teismas civilinėje byloje Nr. 2-11416-545/2016 nustatytomis faktinės aplinkybėmis nesivadovauja bei dėl A. ir L. B. galimai nesąžiningų veiksmų nepasisako. Tačiau nagrinėjamojoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog atsakovė nevykdo jokio priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Vilkonda group“, atskirajame skunde išdėstė ketinimą ateityje tartis dėl skolos sugrąžinimo su naujai paskirtuoju UAB „Vilkonda group“ direktoriumi, patvirtina, kad UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinė skola neatgauta ir jos atgavimo perspektyvos neaiškios, todėl tokia skolos suma (253 032 Eur ) negali būti neįskaityta į realią atsakovės turto vertę.

108Apeliantas tiek pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliacinės instancijos teismui nurodė tą pačią aplinkybę – debitorius UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur skolos negrąžina, tačiau atsakovės naudai atlieka statybos rangos darbus, tokiu būdu dengia debitorinę skolą ir gerina atsakovės finansinę padėtį.

109Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti atliktų darbų aktai, pasirašyti tarp atsakovės ir UAB „Žarutis“ (subrangovės), pagrindžiantys už atsakovę UAB „Žarutis“ atliktų darbų faktą, taip pat nėra pateikti UAB Žarutis“ skolos dengimo (įskaitymo) aktai, pagrindžiantys debitorės skolos sumažėjimo arba visiško atsiskaitymo faktą (CPK 2, 178 straipsniai).

110Apeliantas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, kad šiuo metu tarp atsakovės ir UAB „Žarutis“ (2016-06-14 pranešimas ir 2016-06-21 atsakymas) vyksta susirašinėjimas dėl skolos grąžinimo grafiko sudarymo.

111Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB Pastolių centras“ teismui pateikė duomenis, jog UAB „Žarutis“ direktorės M. L. elektroninio pašto adresas yra (duomenys neskebtini), UAB „Žarutis“ veikos vykdymo adresas Perkūnkiemio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-12120 sutampa su atsakovės UAB „Vakonda group“ veiklos vykdymo adresu.

112Atsižvelgiant į tai, jog apeliantas neįrodė debitoriaus UAB Žarutis“ skolos atgavimo realumo bei UAB „Žarutis“ vadovei viešai deklaruojant sąsajumą su UAB „Vakonda“, kurios vadovas yra L. B., kuris taip pat yra ir UAB „Vakonda group“ akcininkas, spręstina, kad UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur debitorinė skola pagrįstai pirmosios instancijos teismo įvertinta rezervuotai.

113Iš restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog atsakovė per savo veiklos laikotarpį vykdė statybos rangos darbus: 1) daugiabučių namų renovacijos Technikos g. 5, Kupiškis, Technikos g. 9A, Kupiškis, Vytauto g. 54 A, Kupiškis, Purėno g. 8, Kupiškis ir Mažylio g. 24, Kupiškis; 2) daugiabučių namų renovacijos Smetonos g. 6, Vilnius, Rinktinės g. 42A, Vilnius ir Rinktinės g. 44A, Vilnius; 3) renovacijos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pastato, esančio J.Basanavičiaus g. 6, Ukmergė. Šiuo metu įmonė vykdo daugiabučio namo naujos statybos rangos darbus Virbeliškių g. 5, Vilnius, daugiabučio namo renovacijos darbus Šiltnamių g. 44, Vilnius (atlikti tik projektavimo darbai, planuojama statybos darbus pradėti 2016 m. kovo mėn.). Taip pat yra laimėjusi viešus konkursus dėl statybos darbų atlikimo Parko g. 6, Marijampolė, Savanorių pr. 10, Kaunas ir Musteikos kaimo tvarkybos darbus, kurių pradžia planuojama 2016 m. kovo mėn. (t. I, b. l. 270)

114Byloje nustatyta, jog atsakovė yra sudariusi statybos rangos sutartis su UAB „Kupiškio komunalininkas“ dėl statybos rangos darbų, objektuose Technikos g. 9A, Kupiškis, Vytauto g. 5, Kupiškis, Vytauto g. 54, Kupiškis, P.Mažylio g. 24, Kupiškis ir A. Pirėno g. 8, Kupiškis (t. I, b. l. 42 – 55, 56 – 69, 70 – 83, 84 – 97, 98 – 111). 2016 m. kovo mėn. pirmosios instancijos teismui pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog šiuos objektuose darbai yra beveik baigti (t. I, b. l. 270). Į bylą pateikti statybos darbų priėmimo ir perdavimo akai už 2016 m. gegužės mėn., dėl statybos darbų atlikimo A.Purėno g. 8 ir P.Mažylio g. 24, Kupiškis. Pagal 2014-06-06, 2014-06-09, 2014-06-06, 2014-06-06, 2014-06-06 rangos darbų sutarčių 5.1 punktą, statybos darbai objektuose: Technikos g. 9A, Technikos g. 5, Vytauto g. 54A, P. Mažylio g. 24, A.Purėno g. 8, Kupiškyje, turėjo būti atlikti per 10 mėnesių nuo statybvietės priėmimo – pradavimo akto pasirašymo dienos; šalių rašytiniu susitarimu pagrindinė sutartis galėjo būti pratęsta 1 kartą 6 mėnesiams (t. I, b. l. 44, 58, 72, 86, 100). Byloje nėra duomenų apie tęsiamus statybos rangos darbus, objektuose Technikos g. 9A, Vytauto g. 5, ir Vytauto g. 54, Kupiškyje, todėl spręstina, kad darbai šiuose objektuose užbaigti, o objektuose P.Mažylio g. 24 ir A. Pirėno g. 8, Kupiškyje – tęsiami (2016 m. gegužės mėn. atsakovė su užsakovu UAB „Kupiškio komunalininkas“ pasirašė atliktų darbų aktus). Byloje nėra duomenų apie šalių sudarytus rašytinius susitarimus dėl rangos darbų pratęsimo objektuose P.Mažylio g. 24, A.Purėno g. 8, Kupiškyje.

115Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė yra sudariusi statybos rangos sutartis su: 1) UAB „PPĮ Group“ dėl darbų objekte, esančiame Virbeliškių g. 5, Vilnius, atlikimo (t. I, b. l. 112 – 123), 2) DNSB Šiltnamių g. 44 savininkais dėl daugiabučio namo atnaujinimo, esančio Šiltnamių g. 44, Vilnius (t. I, b. l. 124 – 130), 3) UAB „Inservis“ – dėl daugiabučio namo renovacijos Savanorių pr. 10, Kaunas (vyksta teisminis ginčas) (t. I, b. l. 131 – 144), 4) UAB „Rizmano investicijos“ (vyksta teisminis ginčas) (t. I, b. l. 147- 150).

116Pagal 2015-09-02 statybos rangos sutarties 7 dalį, darbai objekte Virbeliškių g. 5, Vilnius, turėjo būti baigti iki 2016-02-29 (pasirašytas galutinis darbų priėmimo – pradavimo aktas). Apeliacinės instancijos teismui pateiktas atliktų darbų aktas už 2016 m. gegužės mėn. dėl darbų, objekte, esančiame Virbeliškių g. 5, Vilnius, tačiau apeliantas nepaaiškino dėl kokių priežasčių darbai nėra užbaigti sutartyje numatytais terminais. Be to dalis atliktų darbų aktų pasirašyti vienašališkai tik UAB „Vakonda group“ direktoriaus, o išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų apmokėjimo faktą patvirtinančių įrodymų nepateikta.

117Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog daugiabučio namo renovacija statybos objekte, esančiame Šiltnamių g. 44, Vilnius, statybos rangos darbų pradžia planuojama 2016 m. kovo mėn. (t. V, b. l. 270), tačiau 2015-01-14 rangos darbų sutarties 4.2 punkte numatyta darbų pabaiga 2016-04-30 (t. I, b. l. 125). Byloje nėra įrodymų, susijusių su atsakovės atliekamais darbais Šiltnamių g. 44, Vilnius.

118Į bylą yra pateikta 2016-05-04 rangos darbų sutartis, sudaryta tarp Musteikos kaimo bendruomenės „Musteikos pirkia“ ir UAB „Vakonda group“ (t. V, b. l. 149 – 160), tačiau nėra duomenų nei apie atsakovės pradėtus šiame objekte darbus, nei apie jos gautą finansavimą šiam projektui vykdyti.

119UAB „Marijampolės būtų ūkis“ 2015-09-28 pripažino atsakovę laimėjusia viešą konkursą dėl statybos darbų atlikimo objekte Parko g. 6, Marijampolė (t. I, b. l. 145). Byloje nėra duomenų apie rangos sutarties sudarymą.

120Apeliacinės instancijos teismui kelia abejonių atsakovės galimybės vykdyti statybos projektavimo darbus iš karto keliuose objektuose, kadangi pas atsakovę dirbą tik keturi darbuotojai, iš kurių du yra atsakovės dalyviai: A. B. – vadovas, o L. B. – akcininkas, taip pat dirba buhalterė ir projektų vadovas. Kokiu būdu tokios sudėties Vilniuje veikianti įmonė ketina įvykdyti savo įsipareigojimus skirtinguose Lietuvos miestų objektuose, teismui nėra paaiškinta.

121Taigi, apeliacinės instancijos teismui, kaip ir pirmosios instancijos teismui, nėra pateikta duomenų, jog atsakovė realiai pradėjo vykdyti (vykdo) darbus rangos darbus objektuose: Parko g. 6, Marijampolė (nėra duomenų apie sudarytą statybos rangos sutartį), Savanorių pr. 10, Kaunas (vyksta teisminis ginčas), Musteikos kaime ir gavo pajamas (nėra duomenų apie pradėtus statybos rangos darbus). Bylos duomenimis, atsakovė darbus atlieka (užbaigia) objektuose, esančiuose A.Purėno g. 8 ir P. Mažylio g. 24, Kupiškyje. Atsakovės atliekami darbai bei gaunamos pajamos objektuose Virbeliškių g. 5, Vilnius, Šiltnamių g. 44, Vilnius, Musteikos kaimo tvarkybos nepagrįsti įrodymais.

122Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

123Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima matyti kokios planuojamos sudarytų statybos rangos sutarčių vykdymo išlaidos ir pajamos, kokie konkrečiai darbai pagal šias sutartis yra atlikti, kokie dar atliekami, kada ir kokio dydžio atsiskaitymai gauti arba kada ketinama juos gauti, kaip tie atsiskaitymai panaudoti ar bus panaudoti tenkinant kreditorių reikalavimus, kada bus atsiskaitoma su jau esamais kreditoriais, kokios tolesnės įmonės veiklos perspektyvos, kai baigsis šių sutarčių, pagal kurias statybos darbai šiuo metu jau turėjo būti atlikti, galiojimas, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad iš pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų bei pateiktų apelianto paaiškinimų ir naujų įrodymų negalima nustatyti bendrovės struktūrinių pokyčių ir įvertinti, kokiu būdu bendrovė siekia restruktūrizavimo tikslų.

124Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

125Atskirajame skunde akcentuojama, kad pirmosios instancijos teismas paviršutiniškai įvertino atsakovės ketinimą įsigyti 1000 kv. m. pastolių, kurie bus naudojami statybų sektoriuje, taip pat bus nuomojami, o jų įsigijimas realiai sumažins 18 000 Eur atsakovės veiklos sąnaudas (t. V, b. l. 122).

126Iš restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog UAB „Vakonda group“ išperkamosios nuomos pagrindu ketina įsigyti 1000 kv. m. pastolių, taip pat ketina įsigyti ir daugiau papildomo turto, medžiagų, reikalingų sutartims atlikti; atsakovė neketina gauti investicijų ar teikti investicijas, susijusias su verslo plėtra. (t. I, b. l. 168).

127Apeliacinės instancijos teismo vertinimu iš atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų nėra galimybės nustatyti nei kas atsakovei ketina nuomoti 1000 kv. m. pastolių, nei už kokią sumą atsakovė ketina nuomoti pastolius su tikslu juos įsigyti. Tai reiškia, jog ketinimas išperkamosios nuomos pagrindu įsigyti pastolius yra susijęs su išlaidomis, kurių restruktūrizavimo plano metmenyse apeliantas atskirai neaptarė ir nėra aišku, ar šias išlaidas įtraukė į 100 000 Eur restruktūrizavimo laikotarpiu numatomas patirti išlaidas tiekėjams už prekes ir paslaugas, skirtas veikai vykdyti. Be to apeliantas nurodo, jog ketina išperkamosios nuomos pagrindu įsigytus pastolius nuomoti, tačiau byloje nėra duomenų, jog nuomotojas sutinka su pastolių pernuomojimu. Pažymėtina ir tai, jog lizingo (taip pat ir išperkamosios nuomos objektai) iki visiško jų išpirkimo yra lizingo davėjo (nuomotojo) nuosavybė ir iki visiško jų išpirkimo, atsakovės balanse kaip turtas, jos valdomas nuosavybės teise, neapskaitomas, iš šio turto negalės būti dengiami įsiskolinimai kreditoriams, todėl viso atsakovės turto vertė bus sumažinta išperkamosios nuomos (pastolių) verte.

128Taip pat atskirajame skunde pažymėta, jog susidarius neplanuotiems laikiniems finansiniams sunkumams, atsakovė galėtų lizingo pagrindu įsigytus automobilius BMV X5 išnuomoti arba perparduoti, tokiu būdu mažinti sąnaudas ir nepatirti didesnių nuostolių (t. V, b. l. 122). Kadangi automobiliai BMV X5 lizingo gavėjos (atsakovės) nuosavybė, todėl iš šio turto negali būti dengiami įsiskolinimai kreditoriams, atitinkamai viso atsakovės turto vertė taip pat turėtų būti sumažintina lizingo objektų (automobilių BMV X5) verte. Tačiau į bylą yra pateikta 2016-05-16 sutartis Nr. LT109477, LT109478 „Dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo“, iš kurios matyti, kad teisės ir pareigos, susijusios su automobiliais BMV X5, įsigytais pagal lizingo sutartis, iš atsakovės UAB „Vakonda group“ perduotos UAB „Vakonda“ (t. V, b. l. 166, 167, 168). Pagal šios sutarties 3.5. punktą UAB „Vakonda“ įsipareigojo iki 2016-05-30 sumokėti UAB „Vakonda group“ 14 642,42 Eur su PVM kompensaciją už atsakovės apmokėtą turto vertę (t. V, b. l. 166). Byloje nėra įrodymų apie UAB „Vakonda group“ gautą iš UAB „Vakonda“ 14 642,42 Eur su PVM kompensaciją (CPK 2, 178 straipsniai). Todėl negalima teigia, jog atsakovės ūkinė – komercinė veikla nepagerėjo, priešingai, negavus iš UAB „Vakonda“ 14 642,42 Eur su PVM kompensacijos, atsakovės debitorinis sąrašas pasipildys dar vienu debitoriumi. Be to restruktūrizavimo plano metmenyse liko įtrauktos 2 155,52 Eur restruktūrizavimo išlaidos, mokėtinos už du prabangius automobilius. Atskirajame skunde nėra išdėstyta aplinkybių dėl galimų restruktūrizavimo plano metmenų korekcijų.

129Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas, o restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

130Nagrinėjamojoje byloje pirmojoje instancijoje devyni tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės kreditoriai, su UAB „Vakonda group“ restruktūrizavimo bylos iškėlimu nesutiko. Apeliacinėje instancijoje atsakovės kreditorius UAB „Doka Lietuva“ paprašė jį pašalinti iš bylos ir pakeitė savo poziciją – sutinka, jog atsakovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

131Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, restruktūrizavimo bylos iškėlimas, esant kreditorių daugumos nepritarimui jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje, aiškiai liudija bylos neperspektyvumą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog daugiau nei pusei visų atsakovės kreditorių nesutinkant su atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimu ir nepritariantiems restruktūrizavimo plano metmenims, restruktūrizavimo bylos iškėlimas tampa beprasmis.

132Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta iškelti UAB „Vakonda group“ restruktūrizavimo bylą, nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų dėl įmonės balanse nurodytos turto vertės neatitikimo realiai balanse nurodytai turto vertei. Apeliantui nepateikus teismo argumentus paneigiančių įrodymų, nėra pagrindo atskirojo skundo tenkinti, todėl apeliacinės instancijos teismas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

133Pažymėtina, jog apeliantui, pateikus teismui įrodymus, pagrindžiančius turto vertės atitiktį realiai balanse nurodytai turto vertei, nėra užkertamas kelias pakartotinai kreiptis su materialiniu teisiniu reikalavimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nes įmonei restruktūrizavimo byla nėra iškelta. Tokia pozicija iš esmės atitinka teismų praktikoje suformuotą teisės taikymo taisyklę, pagal kurią galima paduoti tapatų reikalavimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (jei teismas anksčiau buvo atmetęs šį reikalavimą ir nutartis įsiteisėjo), jeigu šis reikalavimas grindžiamas naujomis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2011).

134Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-52/2011).

135Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

136Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vakonda... 5. Nurodė, jog UAB „Vakonda group“ įsteigta 2006-10-06, jos veikla susijusi... 6. Papildomai paaiškino, kad įmonė niekada nebuvo nutraukusi veiklos, šią... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 8. Nurodė, kad viena iš esminių atsakovės nemokumo ir nesugebėjimo... 9. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti atsakovės finansiniai rezultatai... 10. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB... 11. Nurodė, jog atsakovė nemoki, todėl jai turėtų būti keliama bankroto, o ne... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Doka... 13. Teigė, kad atsakovė skolinga UAB „Doka Lietuva“ ne 13 842,42 Eur, o 22... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 15. Paaiškino, jog atsakovė už pastolių nuomą UAB „Inverstatus“ iš viso... 16. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 17. Nurodė, jog atsakovės skola UAB „Perdanga“ sudaro15 166,53 Eur ir palaiko... 18. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 19. Paaiškino, jog yra atsakovės kreditorė su 19 793,82 Eur reikalavimu, kuris... 20. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 21. Pareiškėjas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. rašytiniuose... 22. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi atsisakė... 23. Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 24. Nustatęs, jog dalis trečiųjų asmenų atsiliepimuose į pareiškimą... 25. Teismas vertino, kad būtina įvertinti visapusiškai aplinkybes, dėl įmonės... 26. Įvertinęs atsakovės direktoriaus pateiktus 2014 m. 2015 m. ir 2016-02-25... 27. Nustatė, jog atsakovės nekilnojamasis turtas (komercinės patalpos ir... 28. Iš patikslinto debitorių sąrašo teismas nustatė, jog praktiškai visi... 29. Dėl kitos dalies debitorinių skolų, kurias sudaro juridinių asmenų... 30. Dėl debitorės UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur skolos, teismas sprendė, jog... 31. Dėl debitorės UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur skolos susidarymo... 32. Teismas atkreipė dėmesį, jog iš viso 389 225,45 Eur pradelstos debitorinės... 33. Atsižvelgęs į tai, net jei ir laikyti, jog atsakovės ilgalaikio turto... 34. Teismui taip pat kilo pagrįstų abejonių, ar atsakovė šiuo metu vykdo... 35. Teismas, įvertinęs restruktūrizavimo metmenų duomenis, atsižvelgęs į... 36. Teismas sutiko, jog sezoniškumas statybų sektoriuje gali turėti įtakos... 37. Teismas nesutiko su pareiškėjos vadovo argumentu, kad pritaikytos laikinosios... 38. Teismas konstatavo, jog metmenyse užsibrėžti veiklos tikslai nėra realūs,... 39. Kadangi atsakovės ketinimui restruktūrizuotis prieštarauja įmonės... 40. Apibendrindamas teismas konstatavo, jog nutarties priėmimo dienai UAB... 41. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 42. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Vakonda group“ vadovas A. B. prašo... 43. Dėl procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimo... 44. Pirmosios instancijos teismas neturėjo vertinti įmonės nemokumo,... 45. Dėl atsakovės mokumo ir trumpalaikių finansinių sunkumų... 46. Kreditorių nuomonė neturi esminės reikšmės restruktūrizavimo bylos... 47. UAB „Žarutis“ 136 193,45 Eur debitorinis įsiskolinimas pradelstas 4... 48. Taip pat teismo skundžiamos nutarties motyvas, kad pareiškėjas neatskleidė... 49. Dėl atsakovės vykdomos veiklos ir jos tęstinumo... 50. Pažymi, jog veiklą vykdo ir gauna pajamas, t. y. atlieka statybos,... 51. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių dėl pastolių įsigijimo,... 52. Teigia, kad UAB „Pastolių centras“, UAB „Šiltas stogas“ ir UAB... 53. Lizingo pagrindu įgytus automobilius galima išnuomoti arba parduoti, todėl... 54. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 55. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 56. Dėl teismo teisės vertinti atsakovo nemokumą... 57. Pareiškėjas atskirajame skunde nenurodė jokios teisės normos, kurią... 58. Nors pagal formuojamą teismų praktiką, teismas neturi pareigos atlikti... 59. Dėl atsakovės nemokumo... 60. Nėra pagrindo laikyti, kad pagal debitorinius reikalavimus atsakovė turi... 61. Dėl UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinio įsipareigojimo vertinimo... 62. Vertinant UAB „Vilkonda group“ 253 032 Eur debitorinį įsipareigojimą... 63. Dėl UAB „Žarutis“ 136193.45 EUR debitorinio įsipareigojimo vertinimo... 64. Pastebėjo, kad UAB „Pastolių centras“ atsakovės atstovai Albertas ir L.... 65. Mano, jog atsakovės reikalavimo UAB „Žarutis“ fiktyvumą ir atsakovės... 66. Atkreipė dėmesį į tai, jog iš antstolio D. K. 2016-06-13 pažymos matyti,... 67. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 68. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 69. Dėl naujų įrodymų... 70. Pareiškėjas UAB „Vakonda group“ direktorius A. B. apeliacinės... 71. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 72. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 73. Apeliantas pateiktomis PVM sąskaitomis – faktūromis ir atliktų darbų... 74. Kaip išaiškino kasacinės instancijos teismas, PVM sąskaitos – faktūros... 75. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas,... 76. Į bylą nėra pateikti apskaitos dokumentai (bankų pavedimai, mokėjimo... 77. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė... 78. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apelianto UAB „Vakonda... 79. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendžia atsisakyti priimti... 80. Dėl pašalinimo iš bylos trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 81. CPK 47 straipsnio 5 dalis numato, jog dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 82. Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, prašo... 83. Dėl restruktūrizavimo... 84. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ)... 85. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skundžiamos nutarties priėmimo... 86. Atskirajame skunde teigiama, jog atsakovė yra moki, kadangi jos 89 874 Eur per... 87. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pagal UAB „Vakonda group“... 88. Apeliacinės instancijos teismas, formaliai įvertinęs atsakovės pateiktus... 89. Byloje nustatyta, jog automobilis yra areštuotas, o komercinės patalpos ir... 90. Iš antstolio D. K. 2016-06-13 rašto matyti, jog atsakovės turtas yra... 91. Nagrinėjamojoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d.... 92. Taigi, atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT277044060007867864... 93. Pirmosios instancijos teismas iš viešų registrų duomenų nustatė, kad... 94. Pirmosios instancijos teismui pateiktos 2006-02-25 debitorinių skolų... 95. Apeliantas teigia, jog debitorinės skolos, esančios įmonės balanse, yra... 96. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad... 97. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog debitorės UAB „Statinio... 98. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad į UAB „Medžiaga“... 99. Byloje nėra įrodymų dėl realių galimybių atgauti ir kitas debitorines... 100. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovė siekia debitorines skolas atgauti,... 101. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas,... 102. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad teismuose vyksta... 103. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė... 104. Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad UAB „Vilkonda group“ (253 032 Eur)... 105. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB Pastolių... 106. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų... 107. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-21... 108. Apeliantas tiek pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliacinės instancijos... 109. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti atliktų darbų aktai,... 110. Apeliantas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, kad šiuo metu tarp... 111. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB Pastolių... 112. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantas neįrodė debitoriaus UAB Žarutis“... 113. Iš restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog atsakovė per savo veiklos... 114. Byloje nustatyta, jog atsakovė yra sudariusi statybos rangos sutartis su UAB... 115. Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė yra sudariusi statybos rangos sutartis... 116. Pagal 2015-09-02 statybos rangos sutarties 7 dalį, darbai objekte... 117. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog daugiabučio namo renovacija... 118. Į bylą yra pateikta 2016-05-04 rangos darbų sutartis, sudaryta tarp... 119. UAB „Marijampolės būtų ūkis“ 2015-09-28 pripažino atsakovę... 120. Apeliacinės instancijos teismui kelia abejonių atsakovės galimybės vykdyti... 121. Taigi, apeliacinės instancijos teismui, kaip ir pirmosios instancijos teismui,... 122. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas, spręsdamas dėl... 123. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nepateikė duomenų, iš kurių būtų... 124. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui... 125. Atskirajame skunde akcentuojama, kad pirmosios instancijos teismas... 126. Iš restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog UAB „Vakonda group“... 127. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu iš atsakovės restruktūrizavimo... 128. Taip pat atskirajame skunde pažymėta, jog susidarius neplanuotiems laikiniems... 129. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kreditorių pozicija... 130. Nagrinėjamojoje byloje pirmojoje instancijoje devyni tretieji asmenys,... 131. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, restruktūrizavimo bylos... 132. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog apeliantas, ginčydamas... 133. Pažymėtina, jog apeliantui, pateikus teismui įrodymus, pagrindžiančius... 134. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip... 135. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 136. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartį...