Byla 1A-163-606/2019
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. kovo 13 d. nuosprendžio, kuriuo K. V., gim. (duomenys neskelbtini), pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalį keturiasdešimt penkių (45) parų areštu

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Lapinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kursevičienės, Remigijaus Preikšaičio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo K. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. kovo 13 d. nuosprendžio, kuriuo K. V., gim. ( - ), pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalį keturiasdešimt penkių (45) parų areštu.

2Taikant Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnį, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta trisdešimties (30) parų arešto bausmė.

3Į paskirtą bausmę įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2018 m. lapkričio 22 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 3 dalimi, 68 straipsniu, K. V. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise – teise vairuoti visų rūšių transporto priemones, įskaitant teisę tokią teisę įgyti, dvejus metus, terminą skaičiuojant nuo šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės – arešto – atlikimo dienos.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsniu, paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – automobilio „Opel Omega“, valstybinio numerio ženklas ( - ) konfiskavimas. Jei šis turtas yra sunaikintas ir neįmanoma jo paimti, iš K. V. konfiskuotina jo piniginė vertė – 463 Eur.

6Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

71. K. V. nuteistas už tai, kad 2018 m. lapkričio 22 d., apie 13.55 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims (alkotesterio pagalba nustatytas 1,57 promilės girtumas), vairavo K. V. vardu registruotą automobilį „Opel Omega“, valstybinio numerio ženklas ( - ) kai jo kraujyje nustatyta daugiau negu 1,50 promilės etilo alkoholio.

82. Apeliaciniu skundu nuteistasis K. V. prašo neuždrausti naudotis specialia teise – teise vairuoti visų rūšių transporto priemones, nes tokiu atveju jis negalėtų vairuoti ir dviračio bei autokaro. Taip pat prašo netaikyti turto konfiskavimo. Apelianto manymu, bausmės tikslai būtų pasiekti paskyrus tik arešto bausmę, o taikant dar ir baudžiamojo poveikio priemones, jis būtų nubaustas per griežtai.

93. Atsiliepime į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras M. P. mano, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir motyvuotą nuosprendį, nuteistojo K. V. apeliacinis skundas turi būti atmestas ir paliktas galioti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. kovo 13 d. nuosprendis.

104. Apeliacinis skundas atmestinas.

115. Pažymėtina, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3 dalimi, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, savo procesiniame dokumente neturi pareigos išsamiai aptarinėti kiekvieną neesminį apeliacinio skundo teiginį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-63/2008, 2K-398/2009 ir kitos).

126. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, priimtą pirmosios instancijos teismo nuosprendį, apeliacinio skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines baudžiamosios bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo K. V. kaltės, jo nusikalstamą veiką kvalifikavo tinkamai, teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas.

137. Apeliaciniu skundu nuteistasis K. V. kaltės padarius nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, neneigia, padaryto nusikaltimo kvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalį ir paskirtos bausmės rūšies bei dydžio neginčija, tačiau prašo netaikyti baudžiamojo poveikio priemonių – uždraudimo naudotis specialia teise – teise vairuoti visų rūšių transporto priemones – bei turto konfiskavimo.

148. Baudžiamojo poveikio priemonės – tai teismo skiriamos valstybės prievartos priemonės, kurios apriboja pilnamečio asmens teises ir laisves, nustato specialias pareigas bei padeda įgyvendinti bausmės paskirtį (BK 67 straipsnis). BK 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tarp jų – teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-421/2014). Ši baudžiamojo poveikio priemonė skiriama nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeisdamas Kelių transporto eismo saugumo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013,

152K-401/2014, 2K-125-699/2017).

169. Akcentuotina, kad skiriama baudžiamojo poveikio priemone siekiama ne tik pataisyti kaltą asmenį, bet ir apsaugoti visuomenę nuo pakartotinių tokios veikos padarymo atvejų, užkirsti kelią toliau pažeidinėti Kelių eismo taisykles. Siekis apsaugoti visuomenę nuo pakartotinių Kelių eismo taisyklių pažeidimų bei pataisyti asmenį, nusveria jo patiriamus nepatogumus, juo labiau kad, šie nepatogumai atsirado dėl jo paties neteisėtų veiksmų.

1710. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde nuteistasis K. V. nenurodė jokios objektyvios priežasties, kuri sudarytų bent kokį pagrindą svarstyti klausimą dėl neuždraudimo naudotis specialia teise – teise vairuoti visų rūšių transporto priemones (BK 68 straipsnio 1 dalis). Skundžiamu nuosprendžiu K. V. nuteistas už tai, kad šiurkščiai pažeidė Kelių eismo taisykles – vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, todėl teismas, siekdamas užkirsti kelią ir toliau daryti analogiškas nusikalstamas veikas, pagrįstai paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudė naudotis specialia teise – teise vairuoti visų rūšių transporto priemones, įskaitant tokią teisę ir įgyti, kadangi nusikalstamos veikos padarymo metu jis tokios teisės neturėjo. Tai, jog nuteistasis K. V. negalėtų įgyti teisės vairuoti ir autokaro, nesudaro pagrindo neskirti jam BK 68 straipsnyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės, o tam, kad būtų galima važiuoti dviračiu, Kelių eismo taisyklėse nenumatyta, jog pilnamečiam asmeniui būtų reikalinga turėti specialią teisę. Akcentuotina, kad net ir tuo atveju, kai nusikaltimą padariusiam asmeniui teisė vairuoti transporto priemones reikalinga darbe, ši aplinkybė teismų praktikoje nėra laikoma pakankamu pagrindu netaikyti BK 68 straipsnio nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-541-511/2015).

1811. Skundžiamu nuosprendžiu, nuteisus K. V. pagal BK 281 straipsnio 7 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsniu, paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – automobilio „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimas, o jei šis turtas yra sunaikintas ir neįmanoma jo paimti, iš K. V. konfiskuotina jo piniginė vertė – 463 Eur.

1912. Apeliaciniame skunde nuteistasis K. V. prašė netaikyti turto konfiskavimo tik todėl, kad, jo manymu, būtų per griežtai nubaustas.

2013. Pažymėtina, kad BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nuteistam asmeniui turto konfiskavimas kaip baudžiamoji priemonė gali būti skiriamas kartu su bausme. Kai skiriamos dvi ar daugiau baudžiamojo poveikio priemonių, atsižvelgiama į jų suderinamumą ir galimybes taisomai veikti nuteistąjį (BK 67 straipsnio 6 dalis). BK 72 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn; kad konfiskuotinu turtu laikomas BK uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Kasacinės instancijos teismo praktikoje, aiškinant BK 72 straipsnio nuostatas, pažymėta, kad turto konfiskavimo tikslas – visų pirma panaikinti galimybę kaltininkui ar kitiems asmenims iš nusikalstamos veikos gauti turtinės naudos, t. y. padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamai veikai daryti, užkirsti kelią toliau naudoti šį turtą tokiais tikslais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-262-489/2017, 2K-114-628/2019). BK 281 straipsnio 7 dalyje (2015 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) nurodytos nusikalstamos veikos padarymas yra tiesiogiai susijęs su kelių transporto priemonės panaudojimu – jos vairavimu arba mokymu praktinio vairavimo, esant apsvaigus nuo alkoholio, kai kaltininko kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio; be transporto priemonės panaudojimo aptartu būdu šios veikos padarymas neįmanomas. Taigi tokiu atveju kelių transporto priemonė yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, kuri atitinka turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-392-699/2017, 2K-51-699/2018 ir kt.) ir kuri pagal šio straipsnio 3 dalį, kaip nuteistajam priklausantis konfiskuotinas turtas, privalo būti konfiskuojama, nepriklausomai nuo teismo nuožiūros. Išimtis iš šios taisyklės gali būti tik tokie išskirtiniai atvejai, kai turto konfiskavimo taikymas būtų akivaizdžiai neproporcinga teisinė priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-50-788/2018, 2K-34-699/2018 ir kt.).

2114. Pažymėtina, kad iš automobilio „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimo nustatyta, kad šis automobilis registruotas K. V. vardu. Tačiau teisiamajame posėdyje nuteistasis K. V. pats parodė, kad vairavo realiai jam priklausantį automobilį, nurodė, kad automobilis priduotas į laužyną, sutiko su automobilio nustatyta 463 Eur verte (t. 2, b. l. 33). Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja K. V. patvirtino, kad automobilio savininkas yra K. V., o jis turėjo skolų ir nenorėjo, jog automobilis būtų areštuotas, todėl jos paprašė, kad automobilį užregistruotų savo vardu (t. 1, b. l. 73–77). Be nustatytų ir aptartų aplinkybių, skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nustatė ir pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ir formali šio automobilio savininkė pati tą dieną važiavo šiuo automobiliu kartu su vidutiniškai apsvaigusiu K. V., ji buvo nubausta administracine tvarka už leidimą vairuoti neblaiviam asmeniui, o tai sudaro savarankišką pagrindą šio turto konfiskavimui netgi ir tuo atveju, jei automobilio savininkas būtų ir ne pats K. V. (BK 72 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Kadangi K. V. teigė, jog minėtas automobilis nebuvo išsaugotas, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl skundžiamu nuosprendžiu konfiskavimas pagrįstai pirmiausia nukreiptas į jį kaip tiesioginį šios nusikalstamos veikos padarymo įrankį – automobilį, o vykdymo metu įsitikinus, kad konfiskuoti šio automobilio neįmanoma, nurodyta konfiskuoti jo piniginę vertę – 463 Eur, kadangi BK 72 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

2215. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas dvi tarpusavyje logiškai tiesiogiai susijusias ir suderinamas baudžiamojo poveikio priemones, kaip ir nurodyta minėtoje BK 67 straipsnio 6 dalyje, – teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą ir automobilio konfiskavimą, kuris buvo tiesiogiai panaudotas nusikalstamos veikos padarymui, vadovavosi tiek proporcingumo, tiek teisingumo principais ir priimtas sprendimas neprieštarauja suformuotai teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr.

232K-80-511/2018, 2K-7-144-628/2018 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo teigti, kad nuteistajam K. V. taikytas transporto priemonės konfiskavimas, o vykdymo metu įsitikinus, kad konfiskuoti šio automobilio neįmanoma, jo piniginės vertės – 463 Eur – konfiskavimas, šiuo atveju būtų neproporcinga baudžiamojo poveikio priemonė, o dviejų baudžiamojo poveikio priemonių taikymas akivaizdžiai tarpusavyje nesuderinamas ir netikslingas. Tai, kad paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės suvaržė nusikalstamą veiką padariusį asmenį ar neatitinka jo interesų, savaime neprieštarauja teisingumo, proporcingumo principams.

2416. Esant nustatytoms ir aptartoms aplinkybėms, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. kovo 13 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nekeistinas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija

Nutarė

26nuteistojo K. V. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Taikant Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnį, paskirta bausmė sumažinta... 3. Į paskirtą bausmę įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2018 m.... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 3 dalimi, 68 straipsniu, K.... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsniu,... 6. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. 1. K. V. nuteistas už tai, kad 2018 m. lapkričio 22 d., apie 13.55 val., ( -... 8. 2. Apeliaciniu skundu nuteistasis K. V. prašo neuždrausti naudotis specialia... 9. 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros... 10. 4. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. 5. Pažymėtina, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3... 12. 6. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus,... 13. 7. Apeliaciniu skundu nuteistasis K. V. kaltės padarius nusikalstamą veiką,... 14. 8. Baudžiamojo poveikio priemonės – tai teismo skiriamos valstybės... 15. 2K-401/2014, 2K-125-699/2017).... 16. 9. Akcentuotina, kad skiriama baudžiamojo poveikio priemone siekiama ne tik... 17. 10. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde nuteistasis K. V. nenurodė jokios... 18. 11. Skundžiamu nuosprendžiu, nuteisus K. V. pagal BK 281 straipsnio 7 dalį,... 19. 12. Apeliaciniame skunde nuteistasis K. V. prašė netaikyti turto konfiskavimo... 20. 13. Pažymėtina, kad BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 3 dalyje... 21. 14. Pažymėtina, kad iš automobilio „Opel Omega“, valst. Nr. ( - )... 22. 15. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas dvi tarpusavyje logiškai... 23. 2K-80-511/2018, 2K-7-144-628/2018 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas... 24. 16. Esant nustatytoms ir aptartoms aplinkybėms, Klaipėdos apylinkės teismo... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. nuteistojo K. V. apeliacinį skundą atmesti....