Byla 2-2354/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Spauda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Spauda“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 204 574,96 Lt turtinės žalos, 16 135 841,90 Lt negautų pajamų. Reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, ieškinio sumai - 16 340 416,86 Lt, bei uždrausti atsakovui disponuoti 3 631 000 Lt dydžio kreditoriaus reikalavimo teise AB „Spauda“ restruktūrizavimo procese bei vykdyti 3 631 000 Lt išieškojimo iš AB „Spauda“ pagal Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą veiksmus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi atmetė ieškovo AB „Spauda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ taikymo.

6Teismas, atsižvelgęs į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, jų taikymo sąlygas, sprendė, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui disponuoti 3 631 000 Lt dydžio kreditoriaus reikalavimo teise AB „Spauda“ restruktūrizavimo procese bei vykdyti 3 631 000 Lt išieškojimo iš AB „Spauda“ pagal Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą veiksmus, nesusijusi su ieškinio dalyku, nes ieškinio reikalavimai yra priteisti turtinę žalą bei negautas pajamas; ieškovas jokių reikalavimų dėl atsakovo turimos reikalavimo teisės į ieškovą nekelia. Teismo nuomone, prašomas taikyti draudimas atsakovui disponuoti kreditoriaus reikalavimo teise bei vykdyti išieškojimo veiksmus niekaip neįtakoja būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo šioje byloje. Ieškovas savo prašymą grindė didele ieškinio suma ir aplinkybe, kad atsakovui yra taikomas turto areštas kitose bylose. Teismas pažymėjo, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovas, kaip turto savininkas, laisvai disponuoja savo turtu, t. y. gali imtis nesąžiningų veiksmų siekdamas išvengti galimo išieškojimo patenkinus ieškinį. Tačiau galiojantys įstatymai nepreziumuoja atsakovo nesąžiningumo. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė pagrįstų aplinkybių, dėl kurių gali kilti grėsmė teismo sprendimui įvykdyti; nepateikė jokių duomenų apie atsakovo finansines galimybes, o aplinkybė, kad atsakovas turi neišspręstų teisminių ginčų kitose bylose, nesudaro pagrindo teigti, kad jo turimų lėšų nepakaks būsimam, galimai ieškovui palankiam, sprendimui įvykdyti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas AB „Spauda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ieškinio sumai - 16 340 416,86 Lt, bei uždrausti atsakovui disponuoti 3 631 000 Lt dydžio kreditoriaus reikalavimo teise AB „Spauda“ restruktūrizavimo procese bei vykdyti 3 631 000 Lt išieškojimo iš AB „Spauda“ pagal Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą veiksmus; teismui atsisakius taikyti šias dvi laikinąsias apsaugos priemones, taikyti vieną laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas už ieškinio sumą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nesutinka su teismo pozicija, kad uždraudimas atsakovui naudotis 3 631 000 Lt kreditoriaus teisėmis pagal Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą nėra būtinas būsimo teismo sprendimo vykdymui užtikrinti. Teigia, jog neuždraudus atsakovui naudotis kreditoriaus teisėmis ieškovo restruktūrizavimo procese ir neuždraudus vykdyti išieškojimą, akivaizdu, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu gali piktnaudžiauti šia savo teise ir taip ne tik trikdyti bylos nagrinėjimą, bet ir daryti neigiamą įtaką ieškovo restruktūrizavimo procese, siekti ieškovui iškelti bankroto bylą. Tokia laikinoji apsaugos priemonė yra būtina siekiant užtikrinti ieškovo interesų apsaugą.
  2. Skundžiama nutartis neatitinka teismų praktikos, kurioje laikomasi pozicijos, kad didelė ieškinio suma preziumuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, ieškinio suma yra vienas iš svarbių kriterijų vertinant būtinybę konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo prašoma priteisti turtinės žalos bei negautų pajamų 16 3240 416,86 Lt suma laikytina didele ir sudarančia pakankamą pagrindą šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą už ieškinio sumą. Priešingu atveju atsakovas gali imtis nesąžiningų veiksmų ir jam priklausantį turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, todėl pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas ieškovo interesų užtikrinimas bei patenkinimas.

93. Teismas nepagrįstai perkėlė apeliantui pareigą pagrįsti aplinkybę, kad atsakovo turimo turto gali nepakakti būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Siekdamas įrodyti, kad atsakovo turtinė padėtis nėra itin gera, apeliantas pateikė teismui VĮ Registrų centrui atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už 2012 m.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tada, kai prašantis jas taikyti asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

14Iešovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 204 574,96 Lt turtinės žalos ir

1516 135 841,90 Lt negautų pajamų. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 17 d. pirmosios instancijos teismas priėmė patikslintą ieškovo (apelianto) ieškinį, kuriuo prašoma Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ iš ieškovo UAB „Spauda“ priteistus 3 631 000 Lt įskaityti į 16 340 416,86 Lt ieškovo reikalavimą dėl turtinės žalos ir negautų pajamų atlyginimo ir priteisti iš atsakovo ieškovui 12 709 416,86 Lt turtinei žalai bei negautoms pajamims atlyginti. Grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui ieškovas grindė didele ieškinio suma bei tuo, kad atsakovas gali imtis nesąžiningų veiksmų ir jam priklausantį turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, todėl pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas ieškovo interesų užtikrinimas bei patenkinimas. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino patikslintame ieškinyje ieškovo pareikšto pakartotinio prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Apeliantas teisus, jog kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, ieškinio suma yra vienas iš svarbių kriterijų vertinant būtinybę konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012, kt.). Tačiau pažymėtina, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti ir vertintina kiekvienu konkrečiu atveju pagal faktines bylos aplinkybes.

17Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kurią nurodė ir pirmosios instancijos teismas, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta suma atsakovui yra didelė, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtinės padėties nepagerina (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012, 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1093/2012, 2013 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013, 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1917/2013).

18Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Taigi pareiga įrodyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui, todėl apeliantas neteisus teigdamas, kad teismas nepagrįstai perkėlė apeliantui pareigą pagrįsti aplinkybę, kad atsakovo turimo turto gali nepakakti būsimam teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas gali imtis nesąžiningų veiksmų ir jam priklausantį turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, todėl pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas ieškovo interesų užtikrinimas bei patenkinimas, yra tik subjektyvios ieškovo prielaidos, kuriomis negali būti grindžiama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo išvada. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovas tyčia blogintų savo turtinę padėtį, turimą turtą perleidinėtų tretiesiems asmenims, tokiu būdu sunkindamas kitiems asmenims, tarp jų ir ieškovui, galimybę patenkinti atsirasiančius finansinius reikalavimus. Tokiu atveju apelianto argumentai dėl atsakovo galimo vengimo vykdyti būsimą teismo sprendimą atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

19Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 204 574,96 Lt turtinės žalos, likusią 12 mln. ieškinio sumą sudaro negautų pajamų priteisimo reikalavimas. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė iš Juridinių asmenų registro gautus atsakovo finansinės atskaitomybės už 2012 metus duomenis (131 b. l.). Pagal metinio balanso duomenis 2012 m. atsakovas turėjo turto už

203 643 748 Lt, todėl ieškovo prašomi priteisti 204 574,96 Lt turtinės žalos nelaikytini atsakovui didele suma, sudarančia grėsmę būsimo teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui, įvykdymui. Prima facie vertinant reikalavimą priteisti netiesioginius nuostolius, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad toks reikalavimas bus patenkintas visa apimtimi. Interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo, ekonomiškumo principai suponuoja išvadą, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės-ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė-ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų.

21Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl pagrindo ieškinio sumai areštuoti atsakovo turtą nebuvimo.

22Ieškovas reikalauja uždrausti atsakovui naudotis kreditoriaus teisėmis ieškovo restruktūrizavimo byloje. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos; stabdomas netesybų skaičiavimas, išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas ir kt. Ieškovo restruktūrizavimo byloje nei kreditorių sąrašas, nei restruktūrizavimo planas teismo nepatvirtinti, todėl atsakovas objektyviai dar neturi galimybės įgyvendinti savo turtinių teisių į teismo priteistą 3 631 000 Lt sumą. Ieškovas atsakovui reiškia turtinio pobūdžio reikalavimus, todėl prašomas taikyti draudimas atsakovui naudotis neturtinėmis kreditoriaus teisėmis ieškovo restruktūrizavimo byloje nėra susijęs su būsimu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje, todėl pagrįstai teismo atmestas. Apelianto teiginiai, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu gali piktnaudžiauti savo, kaip kreditoriaus, teise ir taip ne tik trikdyti bylos nagrinėjimą, bet ir daryti neigiamą įtaką ieškovo restruktūrizavimo procese, siekti ieškovui iškelti bankroto bylą, yra subjektyvaus pobūdžio, neparemti jokiais pagrįstais argumentais ir įrodymais bei nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi.

23Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Spauda“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi atmetė ieškovo AB... 6. Teismas, atsižvelgęs į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, jų... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Ieškovas AB „Spauda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. 3. Teismas nepagrįstai perkėlė apeliantui pareigą pagrįsti aplinkybę, kad... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkinamas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti... 13. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. Iešovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 204 574,96 Lt... 15. 16 135 841,90 Lt negautų pajamų. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos... 16. Apeliantas teisus, jog kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai,... 17. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kurią nurodė ir pirmosios... 18. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 19. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 204 574,96 Lt turtinės... 20. 3 643 748 Lt, todėl ieškovo prašomi priteisti 204 574,96 Lt turtinės žalos... 21. Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos... 22. Ieškovas reikalauja uždrausti atsakovui naudotis kreditoriaus teisėmis... 23. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą....