Byla A2-978-253/2017
Dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010, iškeltoje pagal ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č., IĮ „Taurų spalvos“ ieškinį atsakovams G. T., R. T., AB bankui SNORAS, R. Š., A. V., UAB „Verslavita“, UAB DK „PZU Lietuva“, tretiesiems asmenims Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notarui A. G. ir Tauragės rajono

43-iojo notarų biuro notarei V. J. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo (ieškinio suma – 2 591 295,57 Lt). Nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimu (sprendimas įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 27 d.) ieškinys buvo atmestas.

5Nors prašyme konkrečiai nenurodo, kokiu Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio punkto pagrindu prašo atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje byloje, tačiau iš prašymo turinio manytina, jog prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

6Pareiškėja nurodė, kad 2016-10-27 Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo civilinę byla Nr. 2A-657-798/2016 ir konstatavo, kad „UAB „Čelta“ ir jos vadovas A. K. Č. buvo supažindinti su preliminaria UAB „Verslavita“2007 m. gegužės 28 d. vertinimo ataskaita, tačiau patys pilnos turto vertinimo ataskaitos neparengė, nes patikėjo jiems banko pateikta“. Taigi sužinotos naujos aplinkybės, kad kredito ir hipotekos sutartys negalėjo būti sudarytos remiantis 2007-05-28 vertinimu, nes jis buvo preliminarus, netinkamas. O kad tikrai netinkamas, teismas ir pasisako, bankas pateikė kitą vertinimą paskolos gavėjams ir jie juo patikėjo, tai esminės aplinkybės, nes turto vertinimo rezultatas yra vienas iš pagrindinių kredito sutarties objektą apibūdinančių parametrų, susijusių su kredito lėšų išdavimo tvarka (Prašymo 10, 11 punktai). Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad 2007-05-28 vertinimo ataskaita preliminari, reiškia – netinkama kredito ir hipotekos sutarčių sudarymui, ir vietoj jos buvo panaudota kita vertinimo ataskaita. Nauja yra tai, kad 2007-05-28 vertinimas netinkamas ir vietoje jo buvo atliktas kitas, tačiau kitam galioja sutarties 29 punkto reikalavimas, turi būti sutikimas raštu dėl jo panaudojimo. Atnaujinus bylą ir bus nagrinėjama, kaip sudarytos kredito ir hipotekos sutartys, kai neįvykdyta imperatyvi sąlyga – nepateiktas raštiškas sutikimas dėl kito vertinimo panaudojimo (Prašymo 34 punktas). Nurodo, kad apie naujai paaiškėjusią aplinkybę sužinojo 2016-10-30.

7Atsiliepimą į prašymą pateikė atsakovė UAB „Verslavita“ (b. l. 48–52), kuri nurodė, kad ieškovai jokios turto vertinimo ataskaitos įmonėje nėra ir nebuvo užsakę. Todėl šiomis ataskaitomis N-07-105 ir N-08-058 neturi teisės naudotis, kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti jų turinio kitiems asmenims. Šios ataskaitos yra galiojančios, atitinka 2007 ir 2008 m. teisės aktų reikalavimus ir turi juridinę galią.

8Atsakovai A. V. (b. l. 60–62), R. T. ir G. T. (b. l. 84–85) atsiliepimuose nurodė, jog su prašymu nesutinka, nes:

91. Pareiškėja nenurodė ir neįrodė nė vieno LR CPK 366 straipsnio 1 dalyje numatyto proceso atnaujinimo pagrindo.

102. Vienintelis pareiškėjos prašymo motyvas yra tai, jog pareiškėjai po Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutarties priėmimo paaiškėjo nauja aplinkybė – kad Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog 2007-05-28 turto vertinimo ataskaita yra preliminari. Nors nurodytoje byloje yra nagrinėjamas atsakovių BAB banko SNORAS ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymas ištaisyti rašymo apsirikimo klaidą ir iš anksčiau nurodyto sakinio išbraukti žodį „preliminaria“, tačiau neatsižvelgiant į tai, kokį procesinį sprendimą priims Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl rašymo klaidos ištaisymo, mano, kad bet kokiu atveju pareiškėjos nurodyta aplinkybė nesudaro pagrindo atnaujinti procesą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo praktikoje yra konstatuota, kad esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

113. Pareiškėjos prašyme nurodyta aplinkybė, kuria grindžiamas prašymas dėl proceso atnaujinimo, neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, nes ji neegzistavo nagrinėjant bylą, kurią prašoma atnaujinti, ir priimant sprendimą šioje byloje, be to, nurodyta aplinkybė neturi esminės reikšmės bylai, t. y. jeigu ši aplinkybė būtų buvusi žinoma bylos nagrinėjimo metu, vis tiek nebūtų priimtas kitoks sprendimas. Nagrinėjant civilinę bylą, tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl to, ar 2007-05-28 UAB „Verslavita“ parengta turto vertinimo ataskaita yra vertintina kaip preliminari, ar kaip pagrindinė. Šalys minėtą turto vertinimo ataskaitą laikė pagrindine, atitinkančia jai keliamus reikalavimus. Be to, ieškovai byloje neprašė pripažinti negaliojančia minėtos turto vertinimo ataskaitos, todėl šios ataskaitos teisinis kvalifikavimas neturėtų jokios reikšmės sandorių, kuriuos ieškovai prašė pripažinti negaliojančiais, nuginčijimui.

124. Prašymą dėl proceso atnaujinimo pasirašė ir procesą atnaujinti prašo tik vienas iš šešių ieškovų – UAB „Čelta“, penki ieškovai atnaujinti proceso neprašo. Todėl naujai paaiškėjusios aplinkybės turėjo būti nežinomos ir negalėjo būti žinomos visiems ieškovams. Šios aplinkybės pareiškėja neįrodė (CPK 178 straipsnis). Todėl mano, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas.

13Atsakovė ADB „Gjensidige“ (ankstesnis pavadinimas UAB DK „PZU Lietuva“) atsiliepime (b. l. 92–93) nurodė, kad pareiškėja, cituodama Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartį, daro išvadą, kad sužinojo naują aplinkybę, jog kredito sutartys negalėjo būti sudarytos remiantis minėtu vertinimu, nes jis buvo preliminarus, dėl to netinkamas. Mano, jog tam, kad aplinkybės galėtų būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, jos visų pirma turi būti faktinio pobūdžio, nes būtent faktai nustatinėjami kiekvienoje byloje. Antra, šie faktai turėjo būti nežinomi pareiškėjai, kuomet buvo nagrinėjama byla, kurios procesą ji prašo atnaujinti. Pažymi, kad pareiškėja jau anksčiau yra kreipusis su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010. Klaipėdos apygardos teismas įsiteisėjusia 2015-06-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1220-513/2015 atsisakė procesą atnaujinti, kadangi „visos aplinkybės dėl ginčo sklypo vertės ir (ar) pirkimo–pardavimo kainos pareiškėjams buvo arba turėjo būti žinomos civilinės bylos Nr. 2-372-622/2010 nagrinėjimo metu, nes ginčo ataskaita ieškovai rėmėsi turėdami aiškų tikslą – gauti iš banko paskolą“. Šios aplinkybės laikytinos prejudiciniais faktais, todėl konstatuotina, kad nėra pareiškėjos valios trūkumų dėl jos nurodomų sandorių sudarymo. Be to, kadangi kitos sandorių šalys (pvz., BAB bankas SNORAS) šių sandorių neginčija, todėl patvirtina, kad jų valios trūkumų taip pat nėra. Dėl šios priežasties bei atsižvelgiant į sutarties laisvės principą, sandoriai laikytini galiojančiais ir sukeliančiais teisines pasekmes jų šalims. Daro išvadą, kad pareiškėjos nurodomos aplinkybės jai buvo arba turėjo būti žinomos nagrinėjant prašomą atnaujinti civilinę bylą, todėl prašymas atnaujinti procesą yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

14BAB bankas SNORAS atsiliepime (b. l. 109–112) nurodė, kad pareiškėja prašyme remiasi aplinkybėmis, kurios neturi visų naujai paaiškėjusios aplinkybės požymių. Pareiškėjos išdėstytos aplinkybės tiek dėl 2007-05-28, tiek dėl 2008-01-31 vertinimo ataskaitos negali būti laikomos byloje naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes:

151. Būtent išnagrinėtoje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ieškovai reiškė reikalavimą dėl 2008-01-31 vertinimo ataskaitos pripažinimo negaliojančia. Vadinasi, 2008-01-31 vertinimo ataskaitos faktas pareiškėjai buvo žinomas bylos nagrinėjimo metu, todėl akivaizdu, kad ši aplinkybė negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi. Argumentai, susiję su 2008-01-31 vertinimo ataskaitos teisėtumu, įvertinti išnagrinėtoje civilinėje byloje.

162. Dėl pareiškėjos cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutarties ištraukos pažymi, jog pareiškėja teikia nerišlius argumentus, kurie nei paaiškina, nei pagrindžia menamai naujai paaiškėjusių aplinkybių įtaką ginčijamų sandorių sudarymui bei įsiteisėjusių teismų sprendimų teisėtumui. Kita vertus, pareiškime pripažįstama, kad nagrinėjant bylą klausimas dėl 2007-05-28 turto vertinimo ataskaitos nebuvo keliamas. Akivaizdu, kad jokios su šios ataskaitos vertinimu ir (ar) kvalifikavimu susijusios aplinkybės negali būti vertinamos kaip naujai paaiškėjusios, nes kvalifikavimas yra teisės, o ne fakto klausimas. Be to, 2007-05-28 vertinimo ataskaitos teisėtumo klausimas nebuvo keliamas ir Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje. Taigi, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartyje (civilinė byla Nr. 2A-657-798/2016), kurioje, pasak pareiškėjos, atskleistos naujai paaiškėjusios aplinkybės, šis klausimas negalėjo būti ir nebuvo nagrinėjamas.

173. Atkreipia dėmesį, jog nors Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-27 nutartyje pavartojo žodį „preliminari“, tačiau 2017-01-24 nutartyje dėl klaidos ištaisymo (civilinė byla Nr.

182A-657-798/2016) Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad ginčo tarp šalių dėl UAB „Verslavita“

192007-05-28 vertinimo ataskaitos teisėtumo nebuvo. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarties dėl klaidos ištaisymo, teismas žodį „preliminari“ pavartojo tik todėl, kad Kredito sutarties 4.1.5 p. buvo minima „preliminari“ ataskaita, tačiau teismas pats savarankiškai aptariamos ataskaitos teisėtumo vertinimo neatliko.

204. Išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje yra prašoma atnaujinti procesą, teismai įvertino ginčijamu vertinimu nustatytos vertės bei VĮ Registrų cento skelbiamų verčių palyginimą, bet didelio skirtumo nenustatė; konstatavo, jog UAB „Čelta“, būdama juridiniu asmeniu, turėjo visas galimybes įvertinti reikšmingas sandorio aplinkybes ir apsispręsti dėl sandorio sudarymo; ieškovai privalėjo prieš sudarant sandorį pasidomėti įsigyjamu turtu, turto kaina, pasikonsultuoti su specialistais, o to neatlikę, prisiėmė galimas neigiamas pasekmes. Teismų vertinimu, nepriklausomai nuo UAB ,,Verslavita“ 2008-01-31 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos turinio, ieškovai būtų pirkimo–pardavimo sutartį sudarę, kadangi, kaip nurodė patys ieškovai, pasitikėjo banko darbuotojų teiginiais. Vien apeliacinės instancijos teismo nutartyje bei pareiškime nurodyta aplinkybė, kad ieškovai tik po to, kai žemės sklypo nepavyko parduoti, sužinojo, kad bankas disponavo dviem žemės sklypo vertinimo ataskaitomis, kurių paskutinioji atspindėjo ne tikrąją (sandorių sudarymo dieną buvusią) žemės sklypo vertę, o būsimą vertę, patvirtina tai, kad ieškovai iš vis nesidomėjo perkamo žemės sklypo verte. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėtoje byloje pripažino, kad ieškovų visiškas nesidomėjimas sudaromais sandoriais negali būti pripažintas aplinkybe, leidžiančia sudarytus sandorius pripažinti negaliojančiais CK 1.80, 1.91 straipsnių pagrindu. Todėl, esant konstatuotam tokiam faktui, vien turto vertinimo ataskaitos kvalifikavimo klausimas neturi jokios reikšmės įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumui. Be to, pareiškėja nenurodė, kaip neva naujai paaiškėjusios aplinkybės galėtų pakeisti teismo jau konstatuotus faktus, atliktą vertinimą bei prieitas išvadas. Mano, jog pareiškėjos nurodomos aplinkybės nebūtų turėjusios jokios įtakos galutiniam teismo sprendimui, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

215. Nepagrįstai ne pirmą kartą teikiamas prašymas atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje civilinėje byloje, banko nuomone, rodo pareiškėjos pastangas bet kokiu būdu vilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Todėl prašo paskirti pareiškėjams 5 792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 procentų priteisiant BAB banko SNORAS naudai.

22Ieškovai A. K. Č. (b. l. 69–74, 102–108), Š. Č. (b. l. 75–82, 95–99), L. M. Č. (b. l. 115–119) rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės nurodė tuos pačius argumentus kaip ir UAB „Čelta“ prašyme dėl proceso atnaujinimo. Papildomai nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017-01-24 nutartimi, kuria atsisakė ištaisyti klaidas procesiniame sprendime, patvirtino, jog byloje nebuvo keliamas klausimas dėl preliminaraus vertinimo kaip tokio, tačiau įvardijimas reiškia, jog 2007-05-28 vertinimo rezultatas yra laikomas pagrindiniu parametru paskolai suteikti su sąlyga, jei jis bus patvirtintas kita išsamia turto įvertinimo ataskaita, kurioje ir būtų nustatytas ne mažesnis rezultatas nei 2007-05-28 vertinimo ataskaitoje.

23Prašymas netenkintinas.

24Kaip buvo nurodyta anksčiau, nors pareiškėja konkrečiai nenurodo, kokiu CPK 366 straipsnio punkto pagrindu prašo atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje byloje, tačiau iš prašymo turinio manytina, jog prašoma atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Pagal šią teisės normą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo praktikoje yra konstatuota, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: 1) tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

26Pareiškėja, kreipdamasi į teismą ir cituodama Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, daro išvadą, kad sužinojo naują aplinkybę, jog kredito sutartys negalėjo būti sudarytos remiantis 2007-05-28 vertinimu, nes jis buvo preliminarus, dėl to netinkamas.

27Teismo nuomone, nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjos nurodytos aplinkybės yra esminės, t. y. ar jos būtų lėmusios kitokius teismų sprendimus byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą.

28Civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, iš esmės buvo ginčijamos dvi pagrindinės sutartys: 2008-03-21 nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo ir 2008-04-17 kredito sutartis, ir su jomis susiję išvestiniai reikalavimai, taip pat buvo prašoma pripažinti negaliojančia 2008-01-31 turto vertinimo ataskaitą. Tačiau teismai, išnagrinėję bylą, nurodė, kad reikalavimo pripažinti 2008-01-31 turto vertinimo ataskaitą negaliojančia tenkinimas pats savaime teisinių padarinių nesukels; minėtos ataskaitos pripažinimas negaliojančia pareiškėjams reikalingas siekiant įrodyti minėtų nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo ir kredito sutarčių neteisėtumą. Tas pats pasakytina ir apie pareiškėjos nurodomą 2007-05-28 vertinimo ataskaitą. Išnagrinėtoje byloje buvo konstatuota, kad nors pareiškėjai savo reikalavimą grindė tuo, kad jie buvo suklaidinti dėl parduodamo turto vertės, tačiau bylą nagrinėję teismai šias aplinkybes vertino ir nustatė, kad UAB „Čelta“, sudarydama pirkimo–pardavimo sutartį, nesielgė kaip protingas ir apdairus pirkėjas, neprieštaravo bei nereiškė pasiūlymų, neatliko jokių aktyvių veiksmų, siekdama įsitikinti dėl siūlomos žemės sklypo kainos objektyvumo, tikrumo bei realumo. Teismai nenustatė, kad sudarant ginčo pirkimo–pardavimo sandorį, ieškovai aktyviai būtų domėjęsi įsigyjamo turto rinkos verte ar būtų susipažinę su UAB ,,Verslavita“ 2008-01-31 turto vertinimo ataskaita ar kokia kita ataskaita, todėl sprendė, kad nepriklausomai nuo ginčijamos ataskaitos turinio pirkimo–pardavimo sutartį vis tiek būtų sudarę. Teismai taip pat konstatavo, kad žinodami apie ginčijamos kredito sutarties sąlygą dėl būtinumo pateikti žemės sklypo išsamią vertės nustatymo ataskaitą, ieškovai nesiėmė pastangų nustatyti perkamo turto vertę. Būtent šios aplinkybės, t. y. ieškovų visiškas nesidomėjimas sudaromais sandoriais, o ne tai, kad nebuvo pripažinta negaliojančia ginčo ataskaita, lėmė teismų sprendimus netenkinti ieškinio reikalavimų pripažinti sandorius negaliojančiais. Kadangi bylos aplinkybės yra teisiškai įvertintos ir dėl jų pateikti teisiniai argumentai, todėl pareiškėjos nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pavartota sąvoka „preliminari“, negali būti laikoma naujai paaiškėjusia esmine aplinkybe, leidžiančia atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

29Dėl baudos paskyrimo

30Atsakovė BAB bankas SNORAS prašo paskirti pareiškėjams 5 792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 procentų priteisiant BAB banko SNORAS naudai. Prašymą grindžia aplinkybėmis, kad tai yra ne pirmas nepagrįstas prašymas atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje byloje. Tokiais prašymais yra vilkinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas, bankas patiria didelių laiko sąnaudų, kadangi negali tinkamai įgyvendinti savo, kaip kreditoriaus, teisių ir teisėtų interesų jau daugiau kaip 6 metus.

31Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis Nr. 3K-3-346/2012). Vien ta aplinkybė, kad byloje dalyvaujančio asmens prašymas teismo buvo atmestas, nesudaro prielaidų spręsti, kad teise buvo piktnaudžiaujama, todėl atsakovės prašymas dėl baudos pareiškėjai UAB „Čelta“ skyrimo netenkinamas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

34Atsakovai G. T. ir A. V. kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė rašytinius įrodymus, kad už procesinių dokumentų – atsiliepimų – surašymą kiekvienas jų patyrė po 150 Eur (b. l. 90, 68) advokato padėjėjo pagalbos išlaidų. Prašomos priteisti advokato padėjėjo pagalbos išlaidos neviršija Rekomendacijose nurodytos sumos, todėl priteistinos iš pareiškėjos UAB „Čelta“ (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Nors atsakovė BAB bankas SNORAS atsiliepime prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau prašymą pagrindžiančių dokumentų teismui nepateikė, todėl prašymas nesprendžiamas.

35Prašymą atmetus iš pareiškėjos valstybei priteistinos teismo patirtos pašto išlaidos (15,52 Eur) (CPK 96, 92 straipsniai).

36Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

37pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymo dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010 netenkinti.

38Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui G. T. ir A. V..

39Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ valstybei 15,52 Eur pašto išlaidų.

40Bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS prašymo dėl baudos skyrimo netenkinti.

41Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. Teismas... 3. pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti... 4. 3-iojo notarų biuro notarei V. J. dėl sandorių pripažinimo... 5. Nors prašyme konkrečiai nenurodo, kokiu Civilinio proceso kodekso (toliau –... 6. Pareiškėja nurodė, kad 2016-10-27 Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo... 7. Atsiliepimą į prašymą pateikė atsakovė UAB „Verslavita“ (b. l.... 8. Atsakovai A. V. (b. l. 60–62), R. T. ir G. T. (b. l. 84–85) atsiliepimuose... 9. 1. Pareiškėja nenurodė ir neįrodė nė vieno LR CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 10. 2. Vienintelis pareiškėjos prašymo motyvas yra tai, jog pareiškėjai po... 11. 3. Pareiškėjos prašyme nurodyta aplinkybė, kuria grindžiamas prašymas... 12. 4. Prašymą dėl proceso atnaujinimo pasirašė ir procesą atnaujinti prašo... 13. Atsakovė ADB „Gjensidige“ (ankstesnis pavadinimas UAB DK „PZU... 14. BAB bankas SNORAS atsiliepime (b. l. 109–112) nurodė, kad pareiškėja... 15. 1. Būtent išnagrinėtoje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą,... 16. 2. Dėl pareiškėjos cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27... 17. 3. Atkreipia dėmesį, jog nors Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-27... 18. 2A-657-798/2016) Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad ginčo tarp šalių... 19. 2007-05-28 vertinimo ataskaitos teisėtumo nebuvo. Kaip matyti iš Lietuvos... 20. 4. Išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje yra prašoma atnaujinti... 21. 5. Nepagrįstai ne pirmą kartą teikiamas prašymas atnaujinti procesą jau... 22. Ieškovai A. K. Č. (b. l. 69–74, 102–108), Š. Č. (b. l. 75–82,... 23. Prašymas netenkintinas.... 24. Kaip buvo nurodyta anksčiau, nors pareiškėja konkrečiai nenurodo, kokiu CPK... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo praktikoje yra konstatuota,... 26. Pareiškėja, kreipdamasi į teismą ir cituodama Lietuvos apeliacinio teismo... 27. Teismo nuomone, nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1... 28. Civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, iš esmės buvo... 29. Dėl baudos paskyrimo... 30. Atsakovė BAB bankas SNORAS prašo paskirti pareiškėjams 5 792,00 Eur baudą... 31. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 34. Atsakovai G. T. ir A. V. kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė rašytinius... 35. Prašymą atmetus iš pareiškėjos valstybei priteistinos teismo patirtos... 36. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 37. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymo dėl... 38. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ po 150... 39. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“... 40. Bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS prašymo dėl baudos skyrimo... 41. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali...