Byla e2-1196-798/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LIJANDA“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LIJANDA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LIJANDA“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „LIJANDA“. Teigė, kad atsakovė nemoki, kadangi atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudarė 51 196,03 Eur, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui - 1 093,98 Eur; registruotų transporto priemonių neturi, tačiau jai priklauso administracinis pastatas, unikalus Nr. 1098-3022-1058, kuriam 2015-09-04 įregistruota priverstinė hipoteka. Pagal 2008 metų balansą atsakovės turtas sudarė 894 524 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 253 149 Eur.

5Atsakovė UAB „LIJANDA“ pateiktu atsiliepimu į pareiškimą prašė neiškelti bankroto bylos ir leisti užbaigti derybas su potencialiu pirkėju, parduoti pastatą kreditorių sutikimuose nurodytomis sąlygomis bei atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, kad turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kuris minimalia rinkos kaina tris kartus viršija visus skolinius įmonės įsipareigojimus. Atsakovė vykdo derybas dėl pastato pardavimo ir jo pardavimui turi visų išieškojimą vykdančių antstolių sutikimus; sutikimą parduoti pastatą pateikė ir pareiškėja VMI. Paaiškino, kad ieškovė antstoliui G. B. yra pateikusi sprendimus dėl skolų išieškojimo, todėl antstolis yra areštavęs dalį atsakovui priklausančio turto. 2015 metų rugsėjo mėnesį ieškovė įregistravo ir priverstinę hipoteką. Visos šios priemonės derybų procesų metu apsunkino pastato pardavimą, kadangi potencialiems pirkėjams matomi pritaikyti apribojimai kelia nepasitikėjimą. Atsakovė veiklos nevykdo, todėl pardavus pastatą ir kitą turtą bus atsiskaityta su visais kreditoriais. Iš 2015 metų balanso matyti, jog įmonės turtas sudaro 33 181 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 82 971 Eur.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB „LIJANDA“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „ADMONITUS“.

7Teismas nustatė, jog pagal 2015 metų balansą atsakovės turtas sudarė 33 181 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 82 971 Eur, t. y. įsipareigojimai viršijo 1/2 įmonės balanse esančio turto ir įmonė buvo nemoki. Iš antstolių informacinės sistemos duomenų nustatė, kad atsakovei yra vykdomos 39 vykdomosios bylos. Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 2016-03-07 sudarė 1 100,54 Eur.

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 9 d. nutartimi nutarė atidėti civilinės bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka 2016 m. balandžio 8 d. 15 val., siekdamas suteikti šalims galimybę užbaigti bylą taikos sutartimi arba sudaryti sutartį dėl mokėjimų išdėstymo, arba atsakovei UAB „LIJANDA“ galutinai atsiskaityti su ieškove ir trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

9Atsakovė nepateikė teismui duomenų apie sudarytą taiką arba sutartį dėl mokėjimų išdėstymo, arba galutinio atsiskaitymo.

10Vertino, jog aplinkybės, kad atsakovė veiklos nevykdo ir pastato bei kito turto pardavimu siekia atsiskaityti su visais kreditoriais, kad atsakovės vadovas turi sveikatos problemų savaime nesudaro teisinio pagrindo atsisakyti iškelti UAB „LIJANDA“ bankroto bylą, nes nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą gavimo teisme (2016-01-14) iki pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo (2016-04-08) atsakovė turėjo pakankamai laiko atkurti teisinę taiką su kreditoriais ir pasirūpinti atsiskaitymo su kreditoriais sąlygomis. Teismas sprendė, kad išdėstytos aplinkybės patvirtino UAB „LIJANDA“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Tai sudarė teismui teisinį pagrindą daryti išvadą, kad UAB „LIJANDA“ pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Konstatavo, kad UAB „LIJANDA“ yra nemoki, todėl iškėlė bankroto bylą ir paskyrė administratorių UAB „ADMONITUS“, nes ši administratoriaus kandidatūra nustatyta tvarka buvo parinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantė UAB „LIJANDA“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl UAB „LIJANDA“ bankroto bylos iškėlimo atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad administracinis pastatas, unikalus Nr. 1098-3022-1058, esantis Žarijų g. 2, Vilnius, 2016 m. nepriklausomo turto vertintojo įvertintas 288 000 Eur minimalia verte. Ieškovė šį turtą įvertino 439 000 Eur verte. Antstolis G. B. šį turtą varžytinėse parduoda už pradinę 1 200 000 Lt (347 544,02 Eur) sumą.
 2. Verslo apskaitos standartų 12 punktas nustato ilgalaikio turto apskaitą, kur balanse apskaitomą turto vertę įvardija „balansine verte“, taikant „likutinės vertės“ metodą. Teigia, kad „likutinės vertės“ metodas paprastai neatspindi apskaitomo turto vertės, reikšmingos kreditoriui, siekiančiam atgauti skolą. Šios bylos atveju UAB „LIJANDA“ savo ilgalaikio turto apskaitoje (ilgalaikio nekilnojamojo turto apskaitoje) „balansinės turto vertės“ nustatymui taikė likutinės vertės kriterijų, todėl „balansinė turto vertė“ neatitinka rinkos vertės ir tikrojo atsakovės mokumo.
 3. Nekilnojamojo turto su pritaikytais areštais ir hipoteka pardavimas užima daug laiko sąnaudų.
 4. Iškėlus bankroto bylą kreditorių interesai nukentės labiau, nei taikant įprastinę išieškojimo tvarką pagal civilinio proceso įstatymą.
 5. Pareiškėja atsisako sudaryti taikos sutartį pagal civilinio proceso įstatymą, aiškina, jog gali sudaryti tik mokestinės paskolos sutartį pagal Mokesčių administarvimo įstatymą.
 6. Mano, jog neteisinga, neprotina ir nesąžininga iškelti bankroto bylą, kuomet prašoma 450 000 Eur mokesčio, o remiamasi 30 000 Eur apskaita įmonės balanse.
 7. Teigia, jog dėl atsakovės vadovo ir akcininko ligos pateikė atskirąjį skundą, pagrįstą sutrumpintais motyvais, todėl skundą ketina papildyti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja VMI prašo skundą atsmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, jog pareiškiant teismui ieškinio pareiškimą vadovavosi paskutiniu VĮ „Registrų centras“ atsakovės pateiktu 2008 m. balansu, pagal kurį įmonė turėjo turto 894 524 Eur, o per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 253 149 Eur, t. y. įmonė formaliai nebuvo nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme. Atsakovės mokestinė nepriemoka susidarius nuo 2009 metų ir jos išieškoti nepavyksta. 2016-05-26 įmonės įsiskolinimas biudžetui sudaro 56 883,17 Eur. Atsakovė į bylą pateikė balansą už 2015 metus, iš kurio matyti, kad įmonė turi turto už 33 181 EUR, nors skunde nurodo, kad įmonei priklausančio pastato vertė ne mažiau 288 000 Eur. Kadangi reali minėto pastato vertė nėra aiški, mano, jog ji paaiškėtų tik pastatą realizavus. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria iškelta atsakovei UAB „LIJANDA“ bankroto byla, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Dėl faktinių bylos aplinkybių

16Atsakovė UAB „LIJANDA“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1996-09-24; šios bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas yra B. T. (b. l. 70).

17Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi (b. l. 53).

18Atsakovės įsiskolinimas pareiškėjai VMI 2015-12-29 dienai sudarė 51 196,03 Eur (b. l. 2).

19Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) 2015-12-29 dienai sudarė 1 093,98 Eur.

20VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovei nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas, unikalus Nr. 1098-3022-1058, esantis Žarijų g. 2, Vilnius (b. l. 43 – 52), kuris vertintojo UAB „Negrita“ įvertintas 288 000 Eur rinkos verte (b. l. 96 – 127); antstolis G. B. šį turtą varžytinėse parduoda už pradinę 1 200 000 Lt (347 544,02 Eur) kainą (b.l. 171)

21Atsakovė savo finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui yra pateikusi už 2008 metus (b. l. 73, 74).

22Antstolių informacinės sistemos duomenimis atsakovei užvestos ir vykdomos 39 vykdomosios bylos (b. l. 54 – 68, 90 - 93).

23Atsakovė pateikė teismui 2015-12-31 balansą ir 2015-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 94. 95).

24Dėl bankroto bylos iškėlimo

25Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Taigi, įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

26Iš paminėtų teisinių nuostatų matyti, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

27Iš apeliantės į bylą pateikto 2015 m. gruodžio 31 d. balanso už 2015 ataskaitinius metus, nustatyta, kad turimo turto vertė yra 33 181 Eur, iš kurios: ilgalaikis materialusis turtas – 33 181 Eur, o trumpalaikio turto nėra.

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog 2015 metų balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė sudarė 33 181 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 82 971 Eur, pagrįstai sprendė, jog apeliantė atitinka ĮBĮ nustatytą nemokumo požymį, nes įsipareigojimai viršijo 1/2 įmonės balanse esančio turto.

29Teismų praktikoje nurodoma, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė, apibūdinanti įmonės finansinę būklę, nustatoma vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenimis apie įmonės turtą ir jo vertę galima remtis tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo ir to, jog jame nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1870/2014; 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1601-117/2015).

30Apeliantė UAB „LIJANDA“ teigia, jog turi ilgalaikio turto (administracinį pastatą, esantis Žarijų g. 2, Vilnius), kurio vertė pagal 2016 m. nepriklausomo turto vertintojo pateiktą išvadą yra 288 000 Eur; pareiškėja šį turtą įvertino 439 000 Eur verte, o antstolis G. B. šį turtą pateikė realizavimui iš varžytinių už pradinę 1 200 000 Lt (347 544,02 Eur) sumą, t. y. atsakovė realiai turto turi tris kartus (ir net penkis kartus) daugiau, nei įsiskolinimų, o „balansinė turto vertė“ neatitinka rinkos vertės ir tikrojo atsakovės mokumo, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iškėlė bankroto bylą.

31Vertinant įmonės finansinę padėtį, kaip pagrindą įmonei kelti bankroto bylą, būtina išanalizuoti ne tik įmonės aktualius finansinės atskaitomybės duomenis, bet ir kitus byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

32Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas, unikalus Nr. 1098-3022-1058, esantis Žarijų g. 2, Vilnius (b. l. 43 – 52), kurio vidutinė rinkos vertė - 752 722 Eur (b. l. 43), o pagal 2016 m. nepriklausomo turto vertintojo pateiktą išvadą - 288 000 Eur; 2015 metų rugsėjo mėnesį įregistruota šio turto priverstinė hipoteka ir iš šio turto vykdomos priverstinio išieškojimo procedūros, buvo paskelbtos varžytinės, kurios neįvyko.

33Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

34Apeliantė, žinodama apie jai iškeltą bankroto bylą, nei pirmosios instancijos nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių duomenų apie esamą potencialų pirkėją, kuris pareiškė realų ketinimą administracinį pastatą, unikalus Nr. 1098-3022-1058, esantį Žarijų g. 2, Vilnius, įsigyti. Taip pat apeliantė nėra pateikusi duomenų apie UAB „LIJANDA“ kreditorius ir skolininkus, kreditorinių bei debitorinių įsipareigojimų dydžius, atsiskaitymo terminus, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinės atskaitomybės dokumentų, aiškinamųjų raštų, duomenų apie turimą likvidų turtą (akcijas, pinigines lėšas, atsargas ir pan., kuriuos įvertinus būtų galima padaryti pagrįstą išvadą, kad apeliantė, nors ir nevykdo veiklos, tačiau turi realias galimybes vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

35Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą, jog suteikti šalims galimybę užbaigti bylą taikos sutartimi arba sudaryti sutartį dėl mokėjimų išdėstymo, arba UAB „LIJANDA“ galutinai atsiskaityti su pareiškėja ir trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tačiau apeliantė nepateikė teismui duomenų apie sudarytą taikos sutartį arba sutartį dėl mokėjimų išdėstymo, arba galutinio atsiskaitymo.

36Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013).

37Pareiškėjos paaiškinimais, atsakovės mokestinė nepriemoka yra susidariusi nuo 2009 metų ir jos išieškoti nepavyksta iki šiol. Atsakovės įsiskolinimas pareiškėjai VMI 2015-12-29 dienai sudarė 51 196,03 Eur (b. l. 2), tačiau pagal pareiškėjos atsileipime į atskirąjį skundą pateiktus duomenis UAB „LIJANDA“ įsiskolinimas valstybės biudžetui 2016-05-26 dienai sudaro 56 883,17 Eur.

38Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VSDFV Vilniaus skyrius nepateikė nei atsiliepimo į atskirąjį skundą, nei duomenų apie UAB „LIJANDA“ atsiskaitymą (įsiskolinimą) valstybinio socialinio draudimo biudžetui, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi viešai skelbiamais duomenimis www.rekvizitai.lt (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kaip matyti iš viešai skelbiamų www.rekvizitai.lt duomenų, UAB „LIJANDA“ įmokas valstybinio socialinio draudimo biudžetui mokamos nereguliariai. Pareiškėjos pateiktais duomenimis UAB „LIJANDA“ įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui 2015-12-29 dienai sudarė 1 093,98 Eur, o www.rekvizitai.lt skelbiamais duomenimis - nuo 2016-04-20 iki 2016-05-24 skola pasiekė 1 108,37 Eur.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė kurį laiką nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1162/2010 ir 2-1665/2011). Iš bylos duomenų galima spręsti, kad įmonė turi pradelstų ilgalaikių įsipareigojimų ir įsiskolinimas valstybės biudžetui, socialinio draudimo fondui didėja. Taigi, įmonė turi finansinių sunkumų, kurie nėra laikini bei yra tęstiniai, todėl įmonė UAB „LIJANDA“ yra nemoki.

40Atmestinas apeliantės argumentas, jog pareiškėjai įsiskolinimas gali būti sugrąžintas vykdymo proceso metu, nekeliant bankroto bylos. Pažymėtina, kad pareiškėjos kreipimasis į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą laikytinas dispozityvumo principo išraiška. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl kreditorius savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu, taigi ir inicijuodamas bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2012).

41Dėl atskirojo skundo argumento, kad iškėlus bankroto bylą kreditorių interesai nukentės labiau, nei taikant įprastinę išieškojimo tvarką pagal civilinio proceso įstatymą, pažymėtina, jog pagal ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalį, jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos, antstolis baigia vykdyti turto pardavimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir pardavus turtą iš varžytynių gautą pinigų sumą, atskaičius vykdymo išlaidas antstoliui, perveda į bankrutuojančios įmonės sąskaitą, kurią po įmonės bankroto bylos iškėlimo valdo, naudoja ir disponuoja bankrutuojančios įmonės administratorius (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Taigi, kreditorių interesai po bankroto bylos iškėlimo labiau nenukentės.

42Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, jog apeliantė veiklos nevykdo ir turi ilgai besitęsiančių finansinių sunkumų, kadangi įsiskolinimai valstybės biudžetui ir socialinio draudimo fondui didėja, taip pat byloje nėra patikimų ir objektyvių duomenų bei įrodymų, kurie pagrįstų UAB „LIJANDA“ veiklos atnaujinimą, tęstinumą, realumą, pelningumą ir pajėgumą ją ateityje tęsti, gerinant finansinius rodiklius arba apeliantė turi likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių reikalavimai, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1punktas).

43Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015).

44Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovė UAB „LIJANDA“ pateiktu atsiliepimu į pareiškimą prašė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nustatė, jog pagal 2015 metų balansą atsakovės turtas sudarė 33... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 9 d. nutartimi nutarė atidėti... 9. Atsakovė nepateikė teismui duomenų apie sudarytą taiką arba sutartį dėl... 10. Vertino, jog aplinkybės, kad atsakovė veiklos nevykdo ir pastato bei kito... 11. Atskiruoju skundu apeliantė UAB „LIJANDA“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja VMI prašo skundą atsmesti ir... 13. Nurodo, jog pareiškiant teismui ieškinio pareiškimą vadovavosi paskutiniu... 14. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 15. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 16. Atsakovė UAB „LIJANDA“ Juridinių asmenų registre įregistruota... 17. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ duomenimis atsakovė... 18. Atsakovės įsiskolinimas pareiškėjai VMI 2015-12-29 dienai sudarė 51 196,03... 19. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 20. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovei... 21. Atsakovė savo finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ „Registrų... 22. Antstolių informacinės sistemos duomenimis atsakovei užvestos ir vykdomos 39... 23. Atsakovė pateikė teismui 2015-12-31 balansą ir 2015-12-31 pelno (nuostolių)... 24. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 25. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalį... 26. Iš paminėtų teisinių nuostatų matyti, kad įmonės nemokumas nustatomas... 27. Iš apeliantės į bylą pateikto 2015 m. gruodžio 31 d. balanso už 2015... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 29. Teismų praktikoje nurodoma, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė,... 30. Apeliantė UAB „LIJANDA“ teigia, jog turi ilgalaikio turto (administracinį... 31. Vertinant įmonės finansinę padėtį, kaip pagrindą įmonei kelti bankroto... 32. Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti,... 33. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 34. Apeliantė, žinodama apie jai iškeltą bankroto bylą, nei pirmosios... 35. Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas buvo atidėjęs bylos... 36. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos... 37. Pareiškėjos paaiškinimais, atsakovės mokestinė nepriemoka yra susidariusi... 38. Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VSDFV... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog įmonės faktinio mokumo... 40. Atmestinas apeliantės argumentas, jog pareiškėjai įsiskolinimas gali būti... 41. Dėl atskirojo skundo argumento, kad iškėlus bankroto bylą kreditorių... 42. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, jog... 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu... 44. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 45. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartį nepakeistą....