Byla 2S-1382-590/2011

1

2Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

3kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

4kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės,

5teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo civilinėje byloje pagal ieškovės A. A. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl paslaugų teikimo sutarties kainos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovė A. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 3 278 Lt skolos pagal paslaugų teikimo sutartį, 6 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė taikyti atsakovui UAB „Amber promotions“ laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui bei esančias pas šį asmenį ar trečiuosius asmenis 3 278 Lt sumai.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausantį turtą, tame tarpe ir pinigines lėšas, už 3 278 Lt. Nurodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9Atsakovas UAB „Amber promotions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-03-16 nutartį. Nurodo, jog reikalavimo suma nėra laikytina didelė, ieškovė nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu, todėl nėra jokių pagrįstų prielaidų taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nurodė, kad atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, galinti atsiskaityti tiek su ieškove, tiek ir su visais kitais kreditoriais, su kuriais yra kilęs teisminis ginčas dėl santykinai nedidelių sumų.

10Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Taip pat nurodė, kad atsakovas įrodinėdamas savo gerą turtinę padėtį, pateikė 2010-07-31 sudarytą balansą, kuris patvirtina bendrovės padėtį, buvusią prieš 7 mėnesius, ir negali objektyviai atspindėti atsakovo turtinės padėties ir jos pokyčių 2011 -03-16 dienai, t. y. tai dienai, kai pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui.

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokios kategorijos bylose. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiama teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

14LR CPK 144 str. 1 d. numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. LR CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

15Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.).

16Apeliantas atskirajame taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3 278 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė. Be to, atsakovo nuomone, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 3 278 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Tai reiškia, jog kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

17Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006).

18Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad jo finansinė padėtis yra gera, ir kad jis yra pajėgus atsiskaitinėti už savo pinigines prievoles kreditoriams. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė balansą, sudarytą 2010-07-31, tačiau šis balansas nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu atsakovo finansinė padėtis yra gera, nes šiame balanse nurodyti duomenys nėra aktualūs, be to, nėra aišku, kas sudarė ir pasirašė šį dokumentą. Iš UAB „Amber promotions“ VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikto balanso (finansinės atskaitomybės laikotarpis: nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31) matyti, kad įmonė turto turi už 1 276 879 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš esmės tą pačią sumą, t.y. 1 265 304, o tai reiškia, kad įmonės padėtis yra sudėtinga, dėl ko atsakovas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ieškovei netgi ta dalimi, kurią jis pripažįsta (1 725 Lt).

19Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai atsižvelgė į ieškovo pareikštų reikalavimų sumą, ieškovo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu A. A. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tai, kad atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, nėra pagrindas konstatuoti, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

20Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

21Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 7,05 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš apelianto UAB „Amber promotions“ (į.k. 302454691) 7,05 Lt (septynis litus, 05 centus) dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,... 4. kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės,... 5. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovė A. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovės... 9. Atsakovas UAB „Amber promotions“ atskiruoju skundu prašo 10. Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti... 11. Atskirasis skundas atmetamas.... 12. 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 14. LR CPK 144 str. 1... 15. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo... 16. Apeliantas atskirajame taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3 278... 17. Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui... 18. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad jo finansinė padėtis yra gera, ir... 19. Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro... 21. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartį palikti... 25. Priteisti iš apelianto UAB „Amber promotions“ (į.k. 302454691) 7,05 Lt...