Byla 2-737/2012
Dėl be pagrindo įgytų lėšų ir skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“ bankroto administratoriaus S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1473-413/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Minikė“ ir Z. T. dėl be pagrindo įgytų lėšų ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiami klausimai, susiję su galimai be pagrindo įgytų lėšų išieškojimu pagal netiesioginį ieškinį bei skolos priteisimu.

5Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumas.

6Ieškovas BUAB „Ketuva“ administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą bei prašė: 1) priteisti atsakovo UAB „Minikė“ naudai iš atsakovo Z. T. be pagrindo įgytas lėšas – 1 180 008 Lt; 2) priteisti iš atsakovo UAB „Minikė“ ieškovo naudai 1 180 008 Lt skolą už pateiktas prekes. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2009 m. balandžio 7 d. sudarytą skolų užskaitos aktą atsakovas UAB „Minikė“ be pagrindo atsakovui Z. T. išmokėjo 1 180 008 Lt, kas pažeidė ieškovo ir jo kreditorių interesus, nes atsakovui UAB „Minikė“ išmokėjus atsakovui Z. T. 1 180 008 Lt, UAB „Minikė“ negali patenkinti ieškovo reikalavimų sumokėti 1 180 008 Lt už pateiktas prekes, tuo tarpu ieškovas bankroto procese negali atsiskaityti su kreditoriais. Pažymėjo, kad tik Kauno apygardos teismui priėmus sprendimą byloje dėl tarp ieškovo BUAB „Ketuva“ ir atsakovo Z. T. sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais, ieškovas galės pateikti įrodymus dėl neabejotino ir vykdytino reikalavimo atsakovui UAB „Minikė“ bei kad atsakovui Z. T. 1 180 008 Lt suma buvo išmokėta be pagrindo.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas BUAB „Ketuva“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti UAB „Minikė“ 1 180 008 Lt sumai priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o šio turto nepakakus, areštuoti atsakovui Z. T. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą Z. T. ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo BUAB „Ketuva“ bankroto administratoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pats pripažįsta, jog jo reikalavimo teisės patenkinimas priklauso nuo teisino rezultato kitoje civilinėje byloje, kurioje ieškovas ginčija tarp UAB „Ketuva“ ir atsakovo Z. T. 2009 m. balandžio 7 d. sudarytą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. VPS-01, akcijų priėmimo – perdavimo aktą ir skolų užskaitos aktą, ir tik išsprendus šį ginčą, administratorius galės pateikti įrodymus apie neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę atsakovui UAB „Minikė“, sprendė, kad ieškovo reikalavimų patenkinimas ir teismo sprendimo įvykdymas priklauso nuo to, kaip bus išnagrinėta kita byla. Todėl, atsižvelgęs į šią aplinkybę, teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti duomenys nesudaro teisėto pagrindo šiuo metu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovo BUAB „Ketuva“ bankroto administratorius prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančias teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, nes teismas ėmė vertinti ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumo klausimą kitoje byloje, o ne sprendimo neįvykdymo grėsmę.

132) Aplinkybė, kad ši byla gali būti sujungta su Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla, arba kad ši byla gali būti sustabdyta iki bus išspręstas ginčijamų sandorių teisėtumo klausimas kitoje byloje, nesudaro pagrindo atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms, būtų pagrindas ieškovo ieškinį patenkinti.

143) Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, administratorius yra įpareigotas ginti visų kreditorių bei bankrutavusios įmonės teises ir interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui pareiškus reikalavimą dėl didelės sumos (1 180 008 Lt) priteisimo, yra didelė grėsmė, jog ieškovui palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas, dėl ko nukentės ne tik ieškovo, bet ir jo kreditorių interesai.

154) Neužtikrinus ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, būtų pažeisti civilinio proceso tikslai ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus.

165) Reikalavimas užtikrinti teismų sprendimų įvykdymą kyla iš Konstitucijos preambulėje įtvirtinto teisinės valstybės siekio.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės skolininko vardu bei reikalavimą dėl skolos priteisimo padavusios bankrutuojančios įmonės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo pagal reikalavimą dėl 1 180 008 Lt priteisimo.

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

20Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

21Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo naštą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti duomenys iš viešų registrų apie registruotino turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenys bei duomenys iš sąskaitų apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus ir kiti. Jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovas neteikia kitų aukščiau paminėtų duomenų, daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė negalima. Tačiau tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal reikalavimus dėl didelės sumos priteisimo nepagrįstai netenkino, o apeliacinės instancijos teismas mano, kad toks prašymas turi būti patenkintas, apie jo nagrinėjimą neinformavus atsakovų, pastarieji savo subjektines teises gali ginti reikšdami prašymus CPK 146, 148, 149 straipsnių nustatyta tvarka.

22Nagrinėjamu atveju BUAB „Ketuva“ administratorius pareiškė du skirtingo pobūdžio tarpusavyje susijusius reikalavimus: 1) netiesioginį ieškinį skolininko (atsakovo) UAB „Minikė“ vardu dėl be pagrindo įgytų 1 180 008 Lt priteisimo iš atsakovo Z. T.; 2) tiesioginį ieškinį dėl šių lėšų, t. y. 1 180 008 Lt priteisimo už pateiktas prekes ieškovui iš UAB „Minikė“. Taigi reikalavimus pareiškusi BUAB „Ketuva“ siekia atgauti 1 180 008 Lt iš atsakovo UAB „Minikė“. Tam, kad būtų galima realiai pasiekti šį tikslą, bankrutuojanti įmonė savo skolininko UAB „Minikė“ vardu dar pareiškė ir netiesioginį ieškinį dėl lėšų priteisimo iš UAB „Minikė“ skolininko Z. T.. Pirmosios instancijos teismas pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nes padarė išvadą, jog pareikštų reikalavimų patenkinimas priklauso nuo to, kaip bus išnagrinėta kita civilinė byla, kurioje ieškovas ginčija 2009 m. balandžio 7 d. su atsakovu Z. T. sudarytą UAB „Gudona“ akcijų prikimo-pardavimo sutartį, akcijų priėmimo-perdavimo aktą, trišalį tarp BUAB „Ketuva“, UAB „Minikė“ ir Z. T. sudarytą skolų suderinimo aktą bei prašo taikyti restituciją – grąžinti Z. T. UAB „Gudona“ akcijas, pripažįstant ieškovo reikalavimo teisę į UAB „Minikė“ dėl 1 180 008 Lt skolos grąžinimo (Kauno apygardos tesime nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-966-510/2012). Kolegija su tokiomis žemesnės instancijos teismo išvadomis nesutinka.

23Aplinkybė, kad tarp nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2-966-510/2012 egzistuoja prejudicinis ryšys neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisingam išsprendimui. Akivaizdu, jog nagrinėjamos bylos rezultatas priklauso nuo civilinės bylos Nr. 2-966-510/2012 rezultato. Todėl jeigu byloje būtų duomenys, kurie leistų preliminariai manyti, kad civilinė byla Nr. 2-966-510/2012 ar nagrinėjama byla akivaizdžiai neturi perspektyvos, būtų pagrindas netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau tokių duomenų nėra pateikta. Vien faktas, kad nagrinėjama byla pagal pareikštus reikalavimus galėtų būti sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-966-510/2012 jokiu būdu nereiškia, kad šioje byloje neturi būti užtikrinamas pareikštų reikalavimų įvykdymas. Priešingu atveju būtų paneigta ieškovo teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, nes reikalavimų abiejose bylose patenkinimo atveju galėtų būtų nebeįmanoma įvykdyti ieškovui galimai palankių sprendimų. Juo labiau, kad abi bylas nagrinėjantys Kauno apygardos tesimo teisėjai turėtų spręsti klausimą ne dėl susijusių bylų sustabdymo, bet dėl jų sujungimo (CPK 136 str. 4 d.). Todėl nebuvo pagrindo procesinio klausimo dėl atsakovų turto arešto taikymo pagal netiesioginį ir tiesioginį ieškinius išsprendimą susieti su tarp tų pačių dalyvaujančių byloje asmenų nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-966-510/2012 užbaigimu, t. y. galutiniu teisiniu rezultatu toje byloje. Netiesioginis bei tiesioginis ieškinys dėl 1 180 008 Lt priteisimo yra ieškinys dėl didelės sumos priteisimo, o tai savaime padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apie reikalavimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokioje byloje, ypač įvertinus tai, kad BUAB „Ketuva“ administratorius įrodinėja UAB „Minikė“ ir Z. T. nesąžiningus veiksmus, nagrinėjimą gali būti ir nepranešama asmenims, kurių atžvilgiu jie yra pareikšti (CPK 147 str. 1 d.). Tačiau tai nereiškia, kad šių asmenų teisė į teismo procesinio sprendimo, kuriuo jų turtui taikytas areštas, peržiūrėjimą gali būti paneigta tuo atveju, kai areštą taiko apeliacinės instancijos teismas, o pirmosios instancijos teismas atsakovų nebuvo informavęs apie posėdį dėl to, jog netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų įsiteisėję procesiniai sprendimai, susiję su laikinosiomis apsaugos priemonės, yra tarpinio pobūdžio ir neturi res judicata ar prejudicinės galios. Asmuo, kurio atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikęs motyvuotą prašymą, gali prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pakeisti vieną priemonę kita ar užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą (CPK 146, 148, 149 str.).

24BUAB „Ketuva“ teismui paduotame netiesioginiame ieškinyje bei tiesioginiame ieškinyje nurodė, jog Z. T. bei UAB „Minikė“ neteisėti veiksmai dėl 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Gudona“ akcijų prikimo-pardavimo sutarties, akcijų priėmimo-perdavimo akto, trišalio skolų suderinimo akto sudarymo, neatsiskaitymo už prekes yra aprašyti civilinėje byloje Nr. 2-966-510/2012 (b. l. 2-4, 10-12). Ši byla pagal BUAB „Ketuva“ 2011 m. rugpjūčio 24 d. ieškinį yra nagrinėjama Kauno apygardos teisme. Nagrinėjamoje byloje pareikštas tiesioginis ieškinys dėl didelės sumos priteisimo iš UAB „Minikė“ bei netiesioginis ieškinys dėl didelės sumos priteisimo UAB „Minikė“ naudai iš Z. T.. Iš Juridinių asmenų registre esančių UAB „Minikė“ finansinės atskaitomybės dokumentų 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis matyti, kad įmonė tuo metu turėjo 371 084 Lt turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 352 127 Lt, 2011 m. įmonė patyrė 20 086 Lt nuostolių. Duomenų apie Z. T. turtinę padėtį byloje nėra.

25Įvertinus tai, kad patenkinus BUAB „Ketuva“ tiesioginį ieškinį atsakovui UAB „Minikė“ dėl 1 180 008 Lt priteisimo įmonės turto gali ir neužtekti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui, yra pagrindas pagal netiesioginį ieškinį subsidiariai areštuoti atsakovo Z. T. turtą likusiai sumai, neviršijant ieškinio sumos. Todėl tenkintinas BUAB „Ketuva“ administratoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal BUAB „Ketuva“ tiesioginį ieškinį dėl 1 180 008 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Minikė“ bei pagal netiesioginį ieškinį UAB „Minikė“ vardu dėl 1 180 008 Lt kaip be pagrindo įgytų lėšų priteisimo iš atsakovo Z. T.. Areštuotinas atsakovo UAB „Minikė“ turtas 1 180 008 Lt sumai, o jo nesant ar nepakankant, areštuotinas atsakovo Z. T. turtas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1, 3 p.).

26Kiti atskirojo skundo neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

27Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 147 straipsnio 5 dalimi, 152 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir teisėjų kolegija

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti.

30Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

31Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“, įmonės kodas 156639072, buveinė Veiverių g. 151-302, Jonavoje, pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Minkė“, įmonės kodas 301674827, buveinė Švitrigailos g. 40-12, Vilniuje, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas šį atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, įmonės lėšas, esančias įmonės sąskaitose, neviršijant 1 180 008 Lt (vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt tūkstančių aštuonių litų) sumos, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti privalomus mokėjimus į valstybės bei savivaldybių biudžetus ir darbo užmokestį įmonės darbuotojams. Nepakankant uždarosios akcinės bendrovės „Minikė“ areštuoto turto, areštuoti Z. T., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas šį atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar nepakankant, Z. T. lėšas, neviršijant 1 180 008 Lt sumos.

32Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiami klausimai, susiję su galimai be pagrindo įgytų lėšų... 5. Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas netenkino prašymo dėl... 6. Ieškovas BUAB „Ketuva“ administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas BUAB „Ketuva“ prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo BUAB... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovo BUAB „Ketuva“ bankroto administratorius prašo... 12. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinąsias... 13. 2) Aplinkybė, kad ši byla gali būti sujungta su Kauno apygardos teisme... 14. 3) Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, administratorius yra įpareigotas ginti... 15. 4) Neužtikrinus ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, būtų... 16. 5) Reikalavimas užtikrinti teismų sprendimų įvykdymą kyla iš... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 20. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 22. Nagrinėjamu atveju BUAB „Ketuva“ administratorius pareiškė du skirtingo... 23. Aplinkybė, kad tarp nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2-966-510/2012... 24. BUAB „Ketuva“ teismui paduotame netiesioginiame ieškinyje bei... 25. Įvertinus tai, kad patenkinus BUAB „Ketuva“ tiesioginį ieškinį... 26. Kiti atskirojo skundo neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo... 27. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio... 29. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti.... 30. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“ prašymą dėl... 31. Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ketuva“, įmonės... 32. Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...