Byla 2A-1614-524/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj, kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, Almanto Padvelskio, sekretoriaujant D. K., dalyvaujant ieškovui R. B., ieškovo atstovams advokatui G. G. ir N. B., atsakovei D. R., atsakovės atstovui advokatui V. A., trečiajam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei G. P., trečiajam asmeniui J. G., žodinio proceso apeliacine tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinį atsakovei D. R., tretieji asmenys J. G., Z. B., V. G., trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, leidimo be bendraturtės sutikimo atlikti rekonstrukcijos darbus, atsakovės D. R. priešieškinį ieškovams J. G., A. J. G., R. B., Z. B., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos 7-ojo notarų biuro notarei Virgilijai J. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, dovanojimo sutartimi įgyto turto priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir pridėtą bylą, iškeltą pagal atsakovės D. R. priešieškinį atsakovei VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims J. G., A. J. G. dėl sprendimų panaikinimo ir trečiųjų asmenų Z. B., J. G. ir V. G. ieškinį dėl teisės atlikti rekonstrukciją be atsakovės sutikimo pripažinimo ir naudojimosi tvarkos nustatymo, ir atsakovės D. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017-06-14 sprendimo ir

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Klaipėdos rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. Nr. 2-42-586/2016, kurioje ieškovai A. J. G. ir R. B. pradiniu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę D. R. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti savavališkai įrengtas gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), palėpėje esančios patalpos, pažymėtos indeksu 4-9, pertvaras ir sutvarkyti ir atstatyti gyvenamojo namo palėpės patalpas į pradinę padėtį, nugriauti savavališkai be bendraturčio R. B. sutikimo įrengtą garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), medinį antstatą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

 1. A. D. R. pateikė atsiliepimą, juo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-33-838/2014 dėl naudojimosi palėpe tvarkos nustatymo. Nurodė, kad pastogės remonto darbai buvo atlikti 1970–1975 m. J. G., o ji palėpę valdo tik nuo 1997 m. ir nuo 1997 m. ji neatliko jokių palėpės įrengimo darbų, o naudojosi ja tokia, kokia jai buvo perduota pagal 1997-04-18 dovanojimo sutartį. Nurodė, kad ant garažo medinį priestatą pastatė 1972–1973 m. R. B. brolis L. B., kuris vėliau išsikraustė iš šios namų valdos ir perdavė jos 1/2 dalį naudotis R. B., kitą 1/2 dalį – Z. B., kuri jai tekusią garažo dalį perdavė savo broliui J. G.. Nurodė, kad ji yra pateikusi prašymą Klaipėdos rajono apylinkės teismui civilinėje byloje
2-33-838/2014 sujungti šias bylas, o jei jos prašymas nebus patenkintas, prašė civilinę bylą sustabdyti, iki bus išnagrinėta kita civilinė byla.
 1. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą, jame nurodė, kad iš rašytinių įrodymų, pateiktų prie ieškinio, negali nustatyti, ar ginčo statybai yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Be to, nurodė, kad ieškinyje nenurodyta ir nepateikta jokių rašytinių įrodymų, kada buvo atliekami statybos darbai ir ar tuos statybos darbus atliko atsakovė. Inspekcija nėra atlikusi tyrimo dėl ieškinyje nurodytų atliktų gyvenamojo namo statybos darbų ir nėra konstatavusi savavališkos statybos fakto, nėra surašiusi atsakovei savavališkos statybos akto. Ieškovui R. B. 2014-07-17 yra surašytas savavališkos statybos aktas dėl garažo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos ir 2014-07-18 privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius ne vėliau kaip iki 2015-01-18, tačiau šie aktai yra apskųsti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.
 2. A. D. R. pateikė priešieškinį, juo prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai be bendraturtės D. R. sutikimo pristatytą prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), priestatą – patalpą, žymimą indeksu 3-1, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai ir atsakovė yra bendraturčiai gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 12A1p, esančio namų valdoje, adresu ( - ). R. B. be bendraturčių sutikimo ir rekonstravimo projekto 2012–2013 m. vykdė bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir pristatė (rekonstravo) priestatą, t. y. prie savo naudojamos dalies pristatė patalpą, plane žymimą indeksu 3-1, 2,36 kv. m ploto, tuo neteisėtai padidindamas savo valdomą dalį. Gyvenamasis namas nepriklauso nesudėtingų statinių, kuriems taikomi supaprastinti reikalavimai, kategorijai. Priestato (patalpos 3-1) pristatymo prie gyvenamojo namo negalima laikyti namo kapitaliniu remontu, nes priestato, per kurį yra patenkama į gyvenamąjį namą, pristatymas, pakeičiant statinio išorės matmenis, pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį yra traktuojamas kaip statinio rekonstrukcija. R. B. rekonstravimo darbus vykdė be statybos leidimo ir projekto, taip pat neprašė (negavo) bendraturčių, tarp jų ir D. R., sutikimo tokiems darbams.
 3. I. R. B. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovė priešieškinyje nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas R. B. yra savavališkai rekonstravęs gyvenamąjį namą. Be to, nurodė, kad pastatytas priestatėlis nėra savavališka statyba, nes jam nereikia nei projekto, nei statybą leidžiančio dokumento, nei atsakovės sutikimo.
 4. Ieškovai A. J. G. ir R. B. ieškinį tikslino, patikslintu ieškiniu prašė:
  1. Iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ):
   1. pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“, plane pažymėtų indeksu 2-2 (24,27 kv. m naudingojo ir 5,97 kv. m nenaudingojo ploto);
   2. rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“, plane pažymėtų indeksu R-2 (40,28 kv. m ploto).
  1. Pripažinti, kad D. R. atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybos darbai yra savavališka statyba, ir įpareigoti D. R. pašalinti savavališkos statybos padarinius:
   1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą;
   2. per protingą terminą įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per protingą terminą atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, kartu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius;
   3. per protingą terminą įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per protingą terminą pašalinti minėtą stoglangį;
   4. per protingą terminą įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius – atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

46.3. Įpareigoti D. R. per protingą terminą įteisinti ant garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius – per protingą terminą minėtą antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką.

  1. Įpareigoti D. R. per protingą terminą atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.
  2. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas :
   1. atlikti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
   2. atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
  3. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048, esančio ( - ), kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
  4. R. B. ir A. J. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Reikalavimo pagrindu ieškovai nurodė aplinkybes, jog ieškovai, atsakovė ir tretieji asmenys (išskyrus Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją) yra žemės sklypo, kurio kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas ( - ), unikalus daikto Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – žemės sklypas), bendraturčiai. 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta gyvenamojo namo patalpų – rūsio ir palėpės – naudojimosi tvarka šio statinio bendraturčiams pagal UAB „Bau Solutions“ planą, nustatant ieškovų ir atsakovės teisę naudotis konkrečiomis palėpės patalpų ir rūsio dalimis. Nepaisant teismo sprendimo, atsakovė yra užėmusi R. B. priskirtą pastogės patalpų dalį savo daiktais, o rūsio patalpose, priskirtose naudotis A. J. G., yra sumontavusi nuotekų surinkimo talpą. Atsakovė be kitų žemės sklypo / statinių bendraturčių sutikimo gyvenamojo namo pastogės patalpose įsirengė pertvaras, ant mūrinio garažo Nr. 1, įsirengė medinį antstatą; prie garažo Nr. 2 pietinės sienos pastatė papildomą mūrinę sieną, perkėlė įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarinės gyvenamojo namo pusės į rytinę, panaikino 7 autentiškus langus, vietoje jų įrengė du didelius langus, gyvenamajame name įsirengė 2 stoglangius. I. R. B. siekia rekonstruoti jam priklausančią garažo Nr. 1 dalį pagal UAB „Bau Solutions“ projektą ir rekonstruoti jam priklausančią gyvenamojo namo dalį pagal UAB „Archburė“ projektą. Ieškovas A. J. G. nori atlikti jam priklausančios gyvenamojo namo dalies kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą. Ieškovai yra gavę visų bendraturčių sutikimus, išskyrus atsakovės, kuri sutikimo neduoda be priežasties.
 2. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovų patikslintą ieškinį, juo ieškovų reikalavimus paliko spręsti teismo nuožiūra įvertinus visas civilinės bylos nagrinėjimo metu nustatytas ir ištirtas faktines aplinkybes.
 3. A. D. R. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, juo su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad ieškovas R. B. kartu su patikslintu ieškiniu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes dėl tariamo atsakovės palėpės patalpos dalies, teismo sprendimu nustatytos naudotis ieškovui, užėmimo savo daiktais ir atsisakymo juos iš ten pašalinti. Ieškovas A. J. G. prašo iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau nenurodo jokių objektyvių ir pagrįstų argumentų, kokiu būdu ši nuotekų surinkimo talpa pažeidžia jo teises. Inžinerinis statinys – nuotekų surinkimo talpa – rūsyje buvo sumontuotas teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Nuotekų surinkimo talpa esamoje rūsio vietoje buvo įrengta specialistams išsamiai įvertinus viso rūsio erdvinę-planinę struktūrą ir nuotekų surinkimo talpą perkelti į kitą rūsio dalį dėl rūsio erdvinės-planinės struktūros nėra jokios galimybės. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę pašalinti palėpėje įrengtas pertvaras, kurios patenka į Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą R. B. naudotiną pastogės patalpų dalį, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą, suteikti protingą terminą įteisinti likusias pertvaras, jei tokių yra, o to nepadarius – per protingą terminą išardyti ir sutvarkyti aplinką, tačiau atsakovė palėpėje jokių pertvarų niekada nemontavo ir jokių patalpų neįrengė. Pastogės patalpas kaip savas nuo 1970 m. valdė jos patėvis J. G., o nuo 1997 m. iki šiol valdo atsakovė D. R.. Vidines pertvaras pastogėje apie 1970–1973 metus įrengė J. G., esant šio gyvenamojo namo savininkės – mamos O. G. leidimui bei sutikimui. Šios pertvaros buvo skirtos ne patalpoms, kaip nurodo ieškovai, suformuoti, bet šio pastato stogui paremti. Palėpės patalpose yra atliktas paprastasis remontas: apšiltintas stogas, papildomai įrengtos medinės laikančiosios konstrukcijos, įrengti stoglangiai, paliktos esamos sijos ir mūrtašiai. Atlikti paprastojo remonto darbai pagerina pastato šilumines savybes bei padidina pastato gyvavimo trukmę, todėl nepažeidžia ieškovų teisių. Ieškovai prašo įpareigoti atsakovę per protingą terminą įteisinti statybą, o to nepadarius – per protingą terminą atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį ir sutvarkyti aplinką. Atsakovė nesutinka, nes gyvenamajame name yra atliktas paprastasis remontas: apšiltinta laukinė pastato siena, padengta dekoratyviniu tinku ir apkalta lentelėmis, pakeisti mediniai langai į plastikinius, pakeista kenksminga asbestcementinė stogo danga į neasbestcementinę, rytinio pastato fasado sienoje pakeistas langas į duris, įėjimui naujai pastatyti lauko monolitiniai laiptai. Nurodė, kad ieškovai, matydami atliekamus statybos darbus, nei atsakovei, nei viešojo administravimo subjektams nepateikė savo pretenzijų, skundų, pranešimų dėl atsakovės gyvenamojo namo dalyje atliekamų namo techninę būklę pagerinančių darbų. Tokie ieškovų veiksmai patvirtina, jog jie konkliudentiniais veiksmais sutiko su minėtais statybos darbais. Ieškovai nurodė, kad ant garažo Nr. 1 dalies, naudojamos D. R., yra įrengtas medinis antstatas, kuris yra pastatytas be bendraturčių sutikimo, todėl yra savavališka statyba. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovų teiginiu, nes atsakovė šio medinio antstato nestatė. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodo, jog garažo Nr. 2 išorinės sienos dalis (0,52 m) yra pastatyta be rekonstrukcijos projekto, todėl laikytina savavališka statyba, tačiau atsakovė jokių statybos darbų, susijusių su garažo Nr. 2 išorine siena (0,52 m), neatliko. Ieškovas R. B. teismo prašo nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti garažo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su šiuo reikalavimu, nes ieškovas atliko darbus neturėdamas statybą leidžiančių dokumentų, be bendraturčių sutikimo statyti garažą 40 cm atstumu nuo atsakovės garažo sienos, dėl to jo atlikti darbai yra laikytini savavališka statyba. Ieškovas R. B. visiškai ignoravo bendraturčių (atsakovės) teises, garažo pamatus išsipylė vienašališkai, neatsižvelgdamas į atsakovės norus bei 2008-09-11 notaro patvirtintą sutikimą, kurie atitinka protingumo ir sąžiningumo principus. Ieškovas R. B. prašo leisti be atsakovės sutikimo rekonstruoti jo valdomą gyvenamojo namo dalį pagal UAB „Archburė“ parengtą projektą, tačiau atsakovė su gyvenamojo namo rekonstravimo projektiniu pasiūlymu nesutinka, nes ieškovo pageidaujama gyvenamojo namo rekonstrukcija iš esmės pažeistų atsakovės teises, nes gerokai sumažėtų atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų insoliacija, nebepakaktų atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų apšvietimo iš rytų pusės, dėl to iš esmės pablogėtų atsakovės gyvenimo ir veiklos sąlygos, t. y. atsakovė nebegalėtų saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti einamosios veiklos, kuriai reikia vaizdinio suvokimo, būtų labai apribotas bendras matymo laukas iš rytų pusės, t. y. atsakovė pro svetainės langą, kuris būtų šalia mansardos sienos, matytų tik naujai pastatytos mansardos sieną, taip pat tai trukdytų augti augalams, taip pat kyla akivaizdus ir realus pavojus, kad nuo per arti atsakovei priklausančios gyvenamojo namo dalies pastatytos mansardos su balkonu dvišlaičio stogo bet kada į atsakovės valdomą sklypą dalį gali nukristi sniego luitų. Lietingu metu nuo ieškovo mansardos stogo į atsakovės sklypą kristų vanduo, pablogėtų atsakovės žemės sklypo dalies vaizdas, sumažėtų sklypo dalies vertė. Ieškovas siekia demontuoti priestato stogą bei dalį pastato stogo ir įrengti mansardą su balkonu, kurią dengia dvišlaitis stogas. Dėl vyksiančių statybos darbų, atsižvelgiant į tai, kad namas yra labai senas (1924 m. statybos), gali labai pablogėti gyvenamojo namo techninė būklė, pavyzdžiui, dėl vibracijos gali suskilinėti namo sienos, dėl ko pablogėtų namo stabilumas, konstrukcijų (laikančiųjų ir nelaikančiųjų) būklė, šiluminė, garso izoliacija ir pan. Ieškovas A. J. G. prašo nustatyti, kad jam nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. D. R. nurodė, kad ieškovo pageidaujamas kapitalinis remontas iš esmės pažeistų atsakovės teises, nes ieškovas nori suformuoti įėjimą į rūsį toje vietoje, kurioje yra sumontuotos ventiliacinės angos. Panaikinus ventiliacines angas, atsakovės naudojamame rūsyje (jo dalyje) nebeliks jokio rūsio patalpų vėdinimo, rūsys neturi langų, dėl to labai padidės rūsio patalpų drėgmė, bus palanki terpė atsirasti pelėsiui, nebebus galimybės rūsio patalpas naudoti pagal jų tikslinę paskirtį. Kapitalinio remonto darbai bei naujo įėjimo į rūsį suformavimas ir laiptinės įrengimas būtų vykdomi kitoje gyvenamojo namo pusėje, nei yra įėjimai į ieškovui R. B. ir atsakovei priklausančias gyvenamąsias patalpas. Ieškovo įrengti statiniai taip pat sumažins atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų insoliaciją. Dėl to iš esmės pablogės atsakovės gyvenimo ir veiklos sąlygos. Be to, iškertant namo, kuris yra labai senos statybos, sienose angas, įrengiant laiptinę gali pablogėti gyvenamojo namo techninė būklė, taip pat abiem ieškovams atlikus rekonstrukciją ir kapitalinio remonto darbus iš abiejų gyvenamojo namo pusių bus per didelis sklypo užstatymo intensyvumas ir tai iš esmės taip pat pažeidžia atsakovės teisę į darnią ir sveiką aplinką.
 4. Tretieji asmenys Z. B., J. G. ir V. G. pateikė ieškinį dėl teisės atlikti rekonstrukciją be D. R. sutikimo pripažinimo ir naudojimosi tvarkos nustatymo. Tretieji asmenys pareiškė savarankiškus reikalavimus:

510.1.1. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys), esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

   1. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ), ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalūs Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
   2. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalūs Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir su juo susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
   3. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atliekama šio pastato rekonstrukcija.
   4. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Bau Solutions“ I aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 3.
   5. Z. B., J. G. ir V. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

610.2. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai siekia rekonstruoti jiems priklausančius statinius, vykdyti naują statybą ir įteisinti savavališką statybą žemės sklype, esančiame ( - ): Z. B. siekia atlikti jai priklausančios gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys), J. G. siekia atlikti jam priklausančios gyvenamojo namo dalies ir pagalbinio ūkio paskirties statinių rekosntrukciją, V. G. siekia vykdyti naują statybą, nugriaudamas jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus ir jų vietoje pastatydamas gyvenamąjį namą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą. Visi žemės sklypo bendraturčiai sutinka su minėtais UAB „Bau Solutions“ projektais ir yra pateikę savo sutikimus, išskyrus atsakovė D. R.. Tiek ieškovai, tiek tretieji asmenys prašė atsakovę D. R. suteikti sutikimą dėl jų statybos projektų, tačiau pastaroji minėtą prašymą ignoravo. Atsakovė nenurodė, kuo statinių rekonstrukcija bei savavališkos statybos, atliktos ant pačios Z. B. naudojamos žemės sklypo dalies, įteisinimas pažeidžia atsakovės teises.

 1. A. D. R. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų pareiškimą, kuriuo su pareikštu pareiškimu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka, kad Z. B. atliktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisintų savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsį), esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo dalyje, pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduotų objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad sutinka, kad V. G. atliktų naują statybą, nugriaudamas jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalūs Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatydamas gyvenamąjį namą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduotų objektą vertinti ir su juo susijusius juridinius faktus įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės akių reikalavimus. Nurodė, kad sutinka, jog J. G. atliktų gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ), ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalūs Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduotų objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės akių reikalavimus. Nesutinka, su trečiojo asmens planuojamais vykdyti darbais – naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų nutiesimu nuo miesto centralizuotų tinklų iki jam priklausančio rekonstruojamo vienbučio gyvenamojo namo, prijungti plane numatyta prie esamų buitinių nuotekų tinklų (šulinio), kadangi iš plano nėra detaliai matyti tinklų tiesimo trasa. Taip pat nesutinka, kad J. G. atliktų pagalbinio ūkio paskirties stalinio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduotų objektą vertinti ir su juo susijusius juridinius faktus įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Taip pat atsakovė nesutinka su J. G. prašymu, atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Bau Solutions“ 1 unkšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 2, ir J. G. – 20 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 3. Taip pat nesutinka su J. G. prašymu įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atitekama šio pastato rekonstrukcija. Nurodė, kad jai dovanojimo sutartimi yra padovanotas visas plytų garažas, plane pažymėtas 29G2p, esantis ( - ) A. J. G. ir J. G. 1994-12-28 dovanojimo sutartimi yra padovanotos ne šio garažo dalys, o konkrečios gyvenamųjų patalpų antrame aukšte dalys.
 2. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į Z. B., J. G. ir V. G. pareiškimą, kuriuo trečiųjų asmenų reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra.

7Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi 2016-08-26 civilinė byla Nr. 2-42-586/2016 pagal ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinį atsakovei D. R., tretieji asmenys J. G. ir Z. B., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir pagal atsakovės D. R. priešieškinį ieškovui R. B. ir trečiajam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo sujungta su civiline byla Nr. e2-2221-729/2016 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovams VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims J. G., A. J. G. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Byla Nr. e2-2221-729/2016 pagal pareiškėjos D. R. skundą VĮ Registrų centro Klaipėdos filiailui buvo iškelta Klaipėdos apygardos administraciniame teisme ir 2016-07-12 nutartimi perduota Klaipėdos rajono apylinkės teismui (t. 5, b. l. 106).

8A. D. R. patikslintu priešieškiniu prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai be bendraturtės D. R. sutikimo pristatytą prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), priestatą – patalpą, žymimą indeksu 3-1, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai ir atsakovė yra bendraturčiai gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 12A1p, esančio namų valdoje, adresu ( - ) R. B. be bendraturčių sutikimo ir rekonstravimo projekto 2012–2013 m. vykdė bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir pristatė (rekonstravo) priestatą, t. y. prie savo naudojamos dalies pristatė patalpą, plane žymimą indeksu 3-1, 2,36 kv. m ploto, tuo neteisėtai padidindamas savo valdomą dalį. Gyvenamasis namas nepriklauso nesudėtingų statinių, kuriems taikomi supaprastinti reikalavimai, kategorijai. Priestato (patalpos 3-1) pristatymo prie gyvenamojo namo negalima laikyti namo kapitaliniu remontu, nes priestato, per kurį yra patenkama į gyvenamąjį namą, pristatymas, pakeičiant statinio išorės matmenis, pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį yra traktuojamas kaip statinio rekonstrukcija. R. B. rekonstravimo darbus vykdė be statybos leidimo ir projekto, taip pat neprašė (negavo) bendraturčių, tarp jų ir D. R., sutikimo tokiems darbams.

9Be to, atsakovė prašė pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a), esantį adresu ( - ); pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), priskirtino vieno buto pastatų kategorijai, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys, esantis 71,99 kv. m ploto. Nurodė, kad dovanojimo sutartis yra galiojanti, kitų asmenų niekada nebuvo ginčijama dėl padovanoto nekilnojamojo turto sudėties, apimties ar šio turto teisinio statuso. Nuo dovanojimo sutarties sudarymo dienos (1997-04-18) iki dabar (2016 m.) D. R. sąžiningai valdė, naudojosi ir disponavo jai perleistu nekilnojamuoju turtu, t. y. tiek konkrečiomis po jos butu esančiomis rūsio patalpomis, tiek virš buto esančiomis konkrečiomis palėpės patalpomis, tiek nekilnojamuoju turtu – ginčo plytų garažu, plane žymimu 29G2p (I a) (t. 6, b. l. 4, 188).

 1. Ieškovų J. G., A. J. G., trečiųjų asmenų R. B., Z. B. atstovas advokatas G. G. pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, kuriuo su jo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad Klaipėdos rajono apylinkės teisme D. R. jau reiškė reikalavimą pripažinti, kad D. R. dovanojimo sutartimi įgijo nuosavybės teisę į visą garažą, tačiau šiam reikalavimui teismas taikė senatį ir reikalavimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo į visą garažą jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Be to, atsakovės reikalavimai kyla iš dovanojimo sutarties, kuria J. G. dovanojo D. R. nekilnojamojo turto. J. G. negalėjo perleisti apdovanotojai daugiau turto, negu pats turėjo. V. R. centro duomenimis, J. G. turėjo 29/200 dalis garažo ir nepriklausomai nuo dovanojimo sutartyje naudotų lingvistinių formuluočių negalėjo padovanoti daugiau garažo, nei pats turėjo. Registrų centro duomenimis, J. G. turėjo 38/100 dalis gyvenamojo namo, tad D. R. ir buvo padovanota 38/100 dalys gyvenamojo namo. Civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 buvo nustatyta gyvenamojo namo naudojimosi tvarka, todėl teigti, kad į 38/100 dalis įeina konkrečiai gyvenamojo namo rūsys, nėra jokio pagrindo. Ieškovų bei trečiųjų asmenų atstovas prašė atsakovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Atsakovas pagal D. R. priešieškinį VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, kuriuo su atsakovės D. R. reikalavimais nesutiko, prašė ginčą, kilusį iš civilinių teisinių santykių, spręsti teismo nuožiūra, reikalavimo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui netenkinti.
 3. Trečiasis asmuo Klaipėdos 7-ojo notarų biuro notarė Virgilija J. M. pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, nurodė, jog ginčo dėl patvirtintos 1997-04-18 dovanojimo sutarties Nr. 2MV-1411 nėra, ši sutartis yra galiojanti. Nesant ginčo dėl notaro patvirtintos dovanojimo sutarties, galimas teismo sprendimas pagal ieškovės reikalavimą nesukurs jokių teisių ir pareigų notarui, kuris tvirtino sutartį, taip pat jeigu tokių teisių ir pareigų notarui neatsiranda, jis nėra teisiškai suinteresuotas ginčo išsprendimo rezultatu, todėl ginčą prašė spręsti pagal byloje esančius įrodymus, juos vertinant pagal savo vidinį įsitikinimą, vadovaujantis įstatymu. Paaiškino, jog sudarant dovanojimo sutartį buvo vadovaujamasi galiojančia Civilinio kodekso redakcija, dėl sutarties galiojimo ginčo nėra, dovanojamo turto apimtis ir apibūdinimas nurodytas atsižvelgiant į dovanotojo valią ir viešojo registro duomenis.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11

 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2017-06-14 sprendimu ieškinį tenkino, trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus tenkino, priešieškinį atmetė. Teismas nusprendė:

12iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

13pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2–11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“, plane pažymėtų indeksu 2–2 (24,27 kv. m naudingojo ir 5,97 kv. m nenaudingojo ploto);

14rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“, plane pažymėtų indeksu R-2 (40,28 kv. m ploto).

15Pripažinti, kad D. R. atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybos darbai yra savavališka statyba, ir įpareigoti D. R. pašalinti savavališkos statybos padarinius:

16išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą;

17per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, kartu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius;

18per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti minėtą stoglangį;

19per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje pusėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius – atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

20Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti ant garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos minėtą antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką.

21Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

22Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas:

23atlikti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

24atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

25Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

26Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys), esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., dalyje pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

27Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ), ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalūs Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

28Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalūs Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir su juo susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

29Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atliekama šio pastato rekonstrukcija.

30Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Bau Solutions“ I aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m statinio dalimi, plane pažymėta Nr. 3.

31Be to, teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

 1. Teismas nustatė, kad ieškovai A. J. G., R. B., atsakovė D. R. bei tretieji asmenys J. G. ir Z. B. yra žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai. Ieškovai bei atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai.
 2. Teismas nustatė, kad tiek ieškovai, tiek tretieji asmenys į bylą pateikė projektinius pasiūlymus (jie buvo pateikti atsakovei susipažinti), visų bendraturčių, sutikimus rekonstruoti / statyti pastatus, išskyrus D. R., kuri nenurodė racionalių nesutikimo motyvų, nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, dėl ko atsisako duoti sutikimą, kaip ir kiek ieškovų ar trečiųjų asmenų statiniai konkrečiai riboja, pažeidžia jos, kaip vienos iš žemės sklypo ir gyvenamojo namo bendraturčių, teises ir interesus. Teismas konstatavo, kad atsakovė pažeidė bendradarbiavimo pareigą.
 3. Teismas sprendė, kad ieškovų siūloma nustatyti naudojimosi garažo patalpa tvarka yra racionali, patogi, sudaro sąlygas prieiti ir naudotis. Pažymėjo, kad socialinės taikos, naudojimosi daiktu racionalumo (patogumo) ir efektyvumo kriterijų požiūriu geriausia tokia naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės objektu tvarka, pagal kurią nelieka bendrai naudojamų objekto dalių arba jų išlieka tik minimaliai, t. y. maksimaliai sumažinama bendraturčių interesų bei teisių konkurencijos rizika. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad šalių santykiai yra konfliktiški. Akivaizdu, kad atsakovės pozicija neatitinka kiekvieno bendraturčio pareigos visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais ir neduoda pagrindo laikyti, kad atsakovė stengėsi išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo ir nesiekti savo interesų apsaugos kitų bendraturčių teisių suvaržymo sąskaita.
 4. Teismas konstatavo, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 atsakovės reikalavimas dėl 1997-04-18 dovanojimo sutarties yra išnagrinėtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir šiam atsakovės reikalavimui taikyta ieškinio senatis.
 5. Teismas sprendė, kad byloje nenustatytas atsakovės tyčinis nesąžiningas elgesys, sudarantis pagrindą atsakovės veiksmus vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl nėra pagrindo skirti atitinkamas sankcijas atsakovei.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

33

 1. Atsakovė (apeliantė), nesutikdama su Klaipėdos rajono apylinkės teismo

  342017-06-14 sprendimu, pateikė apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo, prašydama panaikinti sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, be to, priteisti apeliantei bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme.

 2. Nurodė, kad teismas pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, teismas nenustatė ir neįvertino visų teisingam bylos išnagrinėjimui svarbių faktinių aplinkybių, sprendimą grindė itin formaliais, vienpusiškais bei prieštaringais motyvais, paliko neišnagrinėtus apeliantės priešieškinio reikalavimus, sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakė į pagrindinius (esminius) priešieškinio faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to bylą išsprendė neteisingai. Teigia, kad (apeliantė) reiškė reikalavimus dėl pripažinimo, o ne dėl turto priteisimo, pateikė su priešieškiniu jame išdėstytas aplinkybes patvirtinančius rašytinius įrodymus. Tačiau apylinkės teismas jau aprašomojoje sprendimo dalyje nurodė, jog D. R. priešieškiniu reiškia reikalavimus dėl dovanojimo sutartimi įgyto turto priteisimo, taigi akivaizdžiai supainiojo arba suklydo juridiškai identifikuodamas priešieškinio reikalavimų rūšį, o kartu ir apeliantės inicijuojamo ginčo pobūdį. Pažymi, kad priešieškinio reikalavimai kildinami būtent iš dovanojimo sutarties. Apeliantė ne kartą prašė teismo vykti į ginčo teritoriją ir vietoje įsitikinti, jog apeliantė yra sąžininga ginčo namo dalies – buto, šiam butui priklausančio rūsio ir palėpės patalpų bei ginčo garažo valdytoja ir jokiais būdais nesiekia pažeisti ieškovų ar trečiųjų asmenų teisių ar įgyti daugiau turto, nei jai padovanota, ir nevykdė ir nevykdo jokių savavališkos statybos darbų. Priešieškinio reikalavimams išnagrinėti apeliantė prašė apylinkės teismo taikyti Civilinio kodekso ir teismų praktikos suformuotas sutarčių aiškinimo taisykles, ginčo namo (jo dalių) ir žemės (jos dalių) perleidimo dovanojimo sandorių sudarymo metu galiojusius statybos teisės aktus, pažymėdama, jog tai tik teismo kaip teisingumą vykdančios institucijos teisė ir pareiga, bet teismas jokio priešieškinio teisinio vertinimo sprendime nepateikė. Teismas nesiėmė pareigos tikrinti dovanojimo sutarties sąlygų tikrojo turinio ir neanalizavo byloje apeliantės teiktų įrodymų, duotų paaiškinimų dėl garažo faktinės būklės, konstrukcijos, įrodymų, patvirtinančių, kad garažas yra būtent apeliantei nuosavybės teise priklausančioje žemėje. Teigia, kad teismas, atmesdamas priešieškinį, rėmėsi iš esmės Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje apeliantės priešieškinio reikalavimai grindžiami skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis nei minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir pateikti skirtingi reikalavimai, todėl teismas turėjo išnagrinėti ir įvertinti šių priešieškinio reikalavimų pagrįstumą visais faktiniais pagrindais taikytinų ginčui materialiųjų įstatymų požiūriu. Tačiau pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje to nepadarė, iš esmės leido neteisėtai užvaldyti (užgrobti) bei neteisėtai kitaip disponuoti apeliantei priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Apeliantė laikosi pozicijos, kad ieškovas užstatė didesnę dalį žemės sklypo, nelegaliai padidino savo nuosavybės dalį, pakeitė pastato užstatymo plotą, todėl ginčo priestatas pastatytas ir jo rekonstrukcija vykdyta be apeliantės sutikimo ir statybą leidžiančių dokumentų, todėl priestatas yra savavališkai pastatytas ir turi būti nugriautas. Pasisakydama dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų pastogės patalpų dalies, apeliantė nurodė, kad ieškovas R. B. nepateikė byloje jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodomas aplinkybes dėl neva apeliantės palėpės patalpos dalies, teismo sprendimu nustatytos naudotis jam, užėmimo savo daiktais ir atsisakymo juos iš ten pašalinti. Teigia, kad ieškovo A. J. G. reikalavimas iškeldinti apeliantę iš rūsio patalpų dalies iš esmės pažeidžia apeliantės teises ir galbūt turi piktnaudžiavimo ar net nusikaltimo požymių, todėl teismo turėjo būti atmestas kaip nepagrįstas ir neteisėtas iš esmės. Pasisakydama dėl palėpės patalpoje tariamai įrengtų pertvarų, apeliantė nurodė, jog byloje pateikti duomenys neįrodo, kad apeliantė atliko ginčo pertvaros, esančios nuo 1924 m., statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pasisakydama dėl kitos ginčo name atliktos savavališkos statybos, apeliantė nurodo, kad ieškovai konkliudentiniais veiksmais sutiko dėl ginčo statybos darbų, pasirašė, kad sutinka su apeliantės pasiūlymu keisti gyvenamojo namo stogo dangą. Taigi, apeliantė, savo gyvenamojo namo dalyje atlikdama paprasto remonto statybos darbus, jokių ieškovų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidė. Pasisakydama dėl reikalavimo įteisinti garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), medinį antstatą, apeliantė nurodo, kad sutikimo įrengti virš šio garažo medinį antstatą, kuris jau buvo įrengtas dovanojimo metu, savininkei O. G. nereikėjo, o kiti byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad šio pastato dalyje apeliantė neatliko jokių statybos darbų. Taipogi apeliantė teigia, kad teismas, spręsdamas dėl kitų su garažo pastatu susijusių darbų, nevertino byloje pateiktų šalių susitarimų ir faktinių aplinkybių, dėl to pažeidė atsakovės teises – apeliantė turės didelių nepatogumų patekti į savo garažo dalį, kuriame sandėliuojami įvairūs daiktai, laikoma žemės ūkio technika, kiti daiktai, reikalingi buityje. Pasisakydama dėl kitų ieškovų ir trečiųjų asmenų pareikštų reikalavimų, apeliantė iš esmės laikosi savo pozicijos, išdėstytos atsiliepimuose į minėtus reikalavimus bei priešieškinyje. Be to, apeliantė nesutinka su teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų paskirstymu. Teigia, kad dalis šalių patirtų išlaidų nepagrįstos faktine bylos medžiaga.
 3. Ieškovų A. J. G. ir R. B. bei trečiųjų asmenų J. G., Z. B. ir V. G. atstovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo (atsiliepimu) su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė skundą atmesti, priteisti minėtų šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad apeliantės reikalavimas – pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 ji nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a), esantį adresu ( - ), yra išnagrinėtas įsiteisėjusiu 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje. Nr. 2-11-838/2015, todėl nėra jokio pagrindo nagrinėti tą patį reikalavimą antrą kartą. Teigia, kad bet kuriuo atveju minėtam reikalavimui, vadovaujantis 1964 m. CK 84 str., yra suėjęs 3 metų bendrasis senaties terminas, kurį ieškovai prašo taikyti. Taip pat nurodo, kad apeliantė nepagrįstai prašo pripažinti jos nuosavybės teisę į gyvenamojo namo rūsį, nes 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11.-838/2015 nustatyta naudojimosi gyvenamojo namo rūsiu ir palėpe tvarka, t. y. D. R. nustatyta teisė naudotis 33,28 kv. m rūsio patalpos dalimi. Dėl to vien šis teismo sprendimas paneigia aplinkybę, kad atsakovei buvo padovanota 71,99 kv. m rūsio patalpa. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, kad byloje nebuvo įrodyta, jog gyvenamojo namo rūsio ir palėpės dalys yra užimtos jos daiktais, nes minėtą aplinkybę patvirtina tiek šalių nuoseklūs paaiškinimai, tiek antstolės B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Tvirtina, kad apeliantė nepagrįstai teigia, kad palėpės pertvaros buvo pastatytos kartu su namu, nes medžiagos, naudotos pertvarai statyti, nebuvo gaminamos namo statybos metu, be to, minėtą aplinkybę paneigia byloje esantys kadastriniai duomenys. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad garažas, unikalus Nr. ( - ), jai buvo padovanotas su mediniu antstatu, minėtą aplinkybę paneigia vieši registrų duomenys. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad nestatė garažo, unikalus Nr. ( - ), išorinės sienos 0,52 m dalies, nes ekspertinio tyrimo metu nustatyta, kad nugriauto priestato vietoje pastatyta baltų plytų siena, išsikišanti 0,52 m nuo bendros garažo sienos. Apeliantė nepagrįstai atsisako suteikti leidimą rekonstruoti R. B. garažą, unikalus Nr. ( - ), nes rekonstruojant B. garažo dalį tarp garažų šiuo metu esančio 40 cm tarpo niekada nebuvo ir visiškai rekonstravus šį garažą tarpo nebeliks. Apeliantė nepateikė logiškų argumentų, kodėl atsisako duoti sutikimą bendraturčiams atlikti statybos darbus. Mano, kad toks atsisakymas sąlygotas konfliktiškų santykių.
 4. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).
 2. Apeliantė nepagrįstai apeliacinio skundo 19 p. nurodo, jog šioje byloje turi būti konstatuotas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, kadangi skundžiamas teismo sprendimas yra neišsamiai motyvuotas dėl jos priešieškinio atmetimo.
 3. Kasacinis teismas pažymi, kad iš tiesų tiek Europos Ž. T. Teismo praktikoje, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk prieš Nyderlandų Karalystę, 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle prieš Suomiją, 1997 m. gruodžio 19 d., p. 2930, par. 59–60). Tačiau taip pat pripažįstama, kad žemesnės instancijos teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Nacionalinių teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami, kad atsakytų į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr. cituotą Ruiz Torija prieš Ispaniją, par. 29–30). Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2012; 2014 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2014).
 4. Šioje byloje iš atsakovės apeliacinio skundo nustatyta, jog ji efektyviai pasinaudojo teise į apeliaciją, pateikė išsamų apeliacinį skundą, kuriame detaliai pasisako dėl kiekvieno savo priešieškinio reikalavimo. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Apeliaciniame skunde iš esmės nurodoma, jog neišsamūs pirmosios instancijos teismo motyvai dėl jos priešieškinio atmetimo, tačiau iš sprendimo motyvuojamosios dalies 16 lapo matyti, jog pirmosios instancijos teismas nurodė priešieškinio atmetimo motyvus. Šia bylą apeliacinės instancijos teismas skyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka, išklausė šalis, priėmė atsakovės su apeliaciniu skundu pateiktus įrodymus dėl jos prašomo nugriauti ieškovo R. B. 2,36 kv. m priestato – patalpos, žymimos indeksu 3-1, prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), be bendraturtės D. R. sutikimo, todėl šis reikalavimas išspręstinas apeliacinės instancijos teisme, nes atsakovė nenurodė, kokie įrodymai papildomai turi būti renkami dėl šio priestato.
 5. Dėl atsakovės priešieškinio

37Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a), esantį adresu ( - );

38pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), priskirtino vieno buto pastatų kategorijai, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys, esantus 71,99 kv. m ploto;

39įpareigoti nugriauti ieškovo R. B. 2,36 kv. m priestatą – patalpą, žymimą indeksu 3-1, prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), kaip pastatytą be bendraturtės D. R. sutikimo.

4030.1. Atsakovė savo priešieškiniu iš esmės siekia pripažinimo, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 ji įgijo visą garažą, plane žymimą indeksu 29 G2p, ir pripažinimo, jog jos ta pačia dovanojimo sutartimi padovanotos 38/100 dalys gyvenamojo namo yra priskirtos vieno buto pastato kategorijai ir jai padovanotos rūsio patalpos yra 71, 99 kv. m ploto. Apeliacinį skundą atsakovė grindžia iš esmės priešieškinio motyvais ir nurodo, jog jos priešieškinis grindžiamas skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis nei jau išnagrinėtoje byloje Nr. 2-11-838/2015 (apeliacinio skundo 17 p.), tačiau tokia apeliantės pozicija yra neparemta įstatymu. Kitoje paminėtoje byloje atsakovė prašė nustatyta, kad pagal 1997-04-18 dovanojimo sutartį jai priklauso visas pastatas – garažas, žymimas indeksu 29Ilp, unikalus Nr. ( - ), ir nustatyti, kad ji naudojasi (naudosis) pastatu – garažu, unikalus Nr. ( - ), t. y. šio pastato išlikusia dalimi, kurioje yra įrengta 27,13 kv. m patalpa, plane pažymėta 1-1. Pripažinti ieškovui R. B. prikausančią 1/2 dalį garažo, žymimo llllp, unikalus Nr. ( - ), nugriauta ir natūra nebeegzistuojančia. Įvertinęs paminėtus atsakovės reikalavimus dėl garažo, žymimo indeksu 29G2p, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog atsakovė abiejose bylose siekė pripažinimo, jog jai vienai nuosavybės teise priklauso paminėtas garažas.

4130.2. Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2000; 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2010). Ieškinio dalykas yra reikalavimas, kurį ieškovas pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Minėtose nutartyse kasacinis teismas pabrėžė ir tai, kad, vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl to naujas ieškinys yra galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Tiek paminėtoje byloje, tiek šioje teisminio nagrinėjimo objektas yra 1997-04-18 dovanojimo sutarties Nr. 2MV-1411 dalis dėl ginčo garažo ir jo registro duomenys, todėl galima teigti, kad pastarosios ir nagrinėjamos bylos ginčo dalykai dėl garažo yra tapatūs, kad šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimo nagrinėjimas reikštų įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimą, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) dėl tapataus ginčo.

4230.3. Netgi įvertinus šioje byloje, jog kita priešieškinio dalis yra kita nei jau išnagrinėtoje byloje, atsakovės reikalavimo dėl nuosavybės teisių į visą garažą, pažymėtą indeksu 29 G2p, pripažinimo tenkinti nėra jokio teisinio pagrindo, nes atsakovė neįrodė, jog tik jai vienai buvo padovanota patalpa, pažymėta indeksu 29G2p. Šioje byloje būtina įvertinti ginčo objektą sandorio sudarymo metu, nes byloje įrodyta, jog šis objektas dovanojimo metu ir dabar yra išlikęs pastatas su šlaitiniu stogu, blokuotas su kitais ūkio pastatais, t. y. iš esmės dovanojimo metu pažymėtas kaip dviejų aukštų (t. 6, b. l. 72–73). Atsakovės nuosavybės teisė į ginčo garažą, kaip ir į visus kitus pastatus, galėjo būti įregistruota tik dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teisę į šiuos pastatus, pagrindu, todėl jos paaiškinimas, kad šis garažas nuosavybės teise priklauso jai vienai, yra nepakankamas įrodymas jos nurodomai aplinkybei pagrįsti.

4330.4. Dovanojimo sutartimis įrodyta, kad 1997-04-18 J. G. D. R. padovanojo dalį žemės sklypo, 38/100 dalis gyvenamojo namo, plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a.), 1/2 dalį garažo, plane žymimą 11G1p, ir kiemo įrenginius, priklausančius šiai pastato daliai (t. 1, b. l. 38–39). Šioje dovanojimo sutartyje nurodytus objektus detalizuoja namų valdos techninės apskaitos kortelė, kurioje nurodyta, jog atsakovei buvo padovanotas šio garažo I aukštas. Šioje kortelėje aprašyti pagalbiniai pastatai įrodo, jog 1982 m. buvo pastatytas garažas tuo pačiu inventoriniu Nr. 29 G 2p, o 1985 m. šio garažo II aukštas įvardytas ūkiniu pastatu (t. 1, b. l. 41–42). Namų valdos apskaitos kortelė įrodo, jog A. G. turi 29/100 dalis gyvenamųjų patalpų pastate 29 G2p II a. ir J. G. – 71/100 dalį šio pastato II a. gyvenamųjų patalpų. Tai atitinka ir 1994-12-28 pasirašytos dovanojimo sutarties, sudarytos tarp O. G. ir J. G., turinį, pagal ją Juozapui G. O. G. padovanojo 38/100 dalis gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais, plane pažymėta 12A1, plytų garažo pirmą aukštą, plane žymimą 29G2p, 1/2 dalį garažo, plane žymimą 11G1p, ir kiemo įrenginius, priklausančius šiai pastato daliai. Pagal šią sutartį A. G. O. G. padovanojo 46/100 dalis gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais bei 29/100 dalis antrame aukšte įrengto gyvenamojo ploto (5G2p, 2011p, 27G2p, 28G2p, 29G2p), plytų garažus 5G2p, 22G1p, plytų tvartą 2311p, ir tai daliai tenkančius kiemo įrenginius. J. G. padovanojo 71/100 dalį įrengto gyvenamojo ploto antrame aukšte (5G2p, 2011p, 27G2p, 28G2p, 29G2p), plytų garažą 27G2p, plytų garažą 28G2p, lentų sandėlį 2111m, plytų garažą 25G1 ir tai daliai tenkančius kiemo įrenginius (t. 3, b. l. 29–30).

4430.5. Atkreiptinas dėmesys, jog dovanojimo sutarčių sudarymo metu Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 buvo patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, kurioje nustatyta, kad pastatai, statiniai ir butai turi būti registruojami (1 punktas); savavališkai pastatyti pastatai, statiniai ir butai neregistruojami (5 punktas); ją pakeitė Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtinta Teisinio statinių registravimo laikinoji tvarka, kurioje nustatytos tos pačios registravimo nuostatos. Taigi tiek atsakovės nurodomu ginčo garažo įrengimo metu, tiek perduodant jį kaip dovaną ieškovams ir atsakovei pastatų ir jų priklausinių (kitų statinių) sukūrimo ir įteisinimo tvarka buvo griežtai reglamentuota ir atsakovės nurodomi argumentai neįrodo, jog ši tvarka buvo pažeista. Be to, byloje 1994-06-22 potvarkiu (t. 6, b. l. 23) įrodyta, kad ūkinio pastato II aukšte savališkai įrengtos gyvenamosios patalpos buvo įteisintos. Atsakovė, teikdama šio ūkinio pastato planą (t. 6, b. l. 22), nurodo, jog virš garažo 29 G2p nėra patalpų antrame aukte, tačiau iš paminėtų įrodymų ir pateiktos nuotraukos (t. 6, b. l. 30) matyti, jog virš šio garažo yra šlaitinis stogas, todėl akivaizdu, jog po stogu yra patalpos, kurios ieškovų dovanojimo sutartyse buvo įvardytos kaip antras aukštas.

4530.6. Atsakovė nepagrįstai nurodo, jog patalpa, pažymėta indeksu 29G2p, yra vieno aukšto ir ieškovams šios patalpos dalis nebuvo padovanota. Ši atsakovės pozicija yra paneigta paminėtomis dovanojimo sutartimis, pastato inventorine kortele ir jau išnagrinėtais įsiiteisėjusiais teismo sprendimais dėl Nekilnojamojo turto registro įstaigos veiksmų. Byloje įrodyta, jog valstybės įmonė Registrų centras 2012-06-06 sprendimu Nr. 159 tenkino D. R. prašymą ir nusprendė įregistruoti pareiškėjos nuosavybės teises į visą ūkinį pastatą garažą 29l1p, esantį ( - ) (t. 3, b. l. 64). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-10-15 sprendimu panaikino valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 159, kaip neteisėtą (t. 3, b. l. 59–60). Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2013-04-25 nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-10-15 sprendimą (t. 5, pridėta civilinė byla Nr. e2-2221-729/2016, b. l. 32–36). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016-01-20 sprendimu panaikino 2013-02-13 kadastro duomenų bylos pagrindu patikslintus garažo 1l11p, unikalus Nr. 5592-4000-2059, ir garažo 2911p (buvęs inventorinis Nr. 29G2p), unikalus Nr. 5592-4000-2015, esančių ( - ), kadastro duomenis ir atkūrė iki patikslinimo įrašytus šių statinių kadastro duomenis (t. 3, b. l. 95). Iš nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad Nekilnojamojo turto registre kadastriniai matavimai yra įregistruoti 1997-12-03, vėlesnių kadastrinių matavimų nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje įregistruota nėra (t. 2, b. l. 154–169). Todėl šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė, jog 2015-20-20 ir 2017-08-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose (t. 6, b. l. 194, t. 7, b. l. 157) 2.16 p. yra aprašytas ginčo garažas, o 4.1, 4.2, 4.3 p. nurodyti jo bendraturčiai. Atkreiptinas dėmesys, jog šis garažas yra nurodytas kaip vieno aukšto, tačiau pažymėjimo 11 p. yra nurodyta, jog šio pastato aukštų skaičius ir tūris pakeisti pagal 2011-07-27 komisijos patikrinimo vietoje aktą, kuris paminėtais kompetentingų organų sprendimais yra panaikintas ir buvę įrašai dėl šio pastato neįregistruoti. Tokias aplinkybes savo paaiškinimuose pateikė ir ieškovai, apeliacinės instancijos teisme nurodydami, jog jie faktiškai gyvena antrame aukšte, kuris nėra įregistruotas. Pamineti rašytiniai įrodymai dėl ginčo garažo kadastro duomenų pakeitimo panaikinimo neleidžia padaryti išvados, jog šis pastatas yra be šlaitinio stogo, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos pagal šalių dovanojimo sutartis, ir visas nuosavybės teise priklauso vienai atsakovei.

4630.7. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis). Šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytas pavyzdinis sąrašas juridinius faktus patvirtinančių dokumentų, kuriais remiantis registruojamos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, o 29 straipsnyje nurodytos aplinkybės, kurių nors vieną nustačius, atsisakoma įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą. Šioje byloje nustatyta, kad ginčo nekilnojamojo turto registro pažymėjimo 4 p. įregistruotos tiek ieškovų, tiek atsakovės nuosavybės teisės ginčo objekte priklausomai nuo jų įgytų dovanojimo sutartimis dalių ir tai atitinka teisinį reglamentavimą. Nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010). Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009). Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip, negu registratoriaus buvo įvertinti, padarant atitinkamą įrašą Nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Šioje byloje nėra iškeltas ginčas dėl ieškovų 1994-12-28 dovanojimo sutarties dalių, kuriomis O. G. padovanojo ieškovams konkrečias dalis antrame pastato 29 G2p aukšte. Kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, tai asmuo, siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009). Nagrinėjamoje byloje atsakovė pirmiau aptartų dokumentų, kurių pagrindu buvo atlikta ginčo pastato teisinė registracija viešame registre ieškovų vardu, neginčijo. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė ginčo pastato I aukštą dovanų gavo iš J. G., kuris šį ginčo objektą gavo 1994-12-28 dovanojimo sutartimi iš O. G. (t. 3, b. l. 29), kuri kaip dovaną šia sutartimi J. G. perdavė plytų garažo pirmą aukštą, plane žymimą 29 G2p, o antrą aukštą paskirstė dalimis ieškovams, todėl esant nenuginčytam dovanojimo sandoriui, atsakovės reikalavimą tenkinti ir plečiamai aiškinti jos dovanojimo sutarties dalį dėl pastato, pažymėto indeksu 29 G2p, nėra jokio teisinio pagrindo.

4730.8. Dėl priešieškinio reikalavimo – pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - )priskirtino vieno buto pastatų kategorijai, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys, esantis 71,99 kv. m ploto.

48Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai reglamentuojami CPK 4.47 straipsnyje, kuriame pateikiamas nebaigtinis jų sąrašas. Asmuo, įrodinėdamas aplinkybę, kad jis yra turto savininkas, įrodinėja savo nuosavybės teisės į tą turtą atsiradimo pagrindą. Todėl šiuo atveju atsakovė privalėjo įrodyti, jog yra šiame straipsnyje nurodyti pagrindai nuosavybės teisei atsirasti.Teisėjų kolegija pažymi, kad patalpos keliems savininkams priklausančiame name gali būti individualaus ir bendro naudojimo. Ar patalpos yra individualaus, ar bendro naudojimo, sprendžiama pagal tai, ar yra sprendimas jas suteikti naudotis individualiai, ar jos suprojektuotos ir numatytos taip naudoti, ar jų suteikimo individualiai naudotis klausimas išspręstas įsigijimo dokumentuose ar vėlesniuose savininkų susitarimuose, taip pat ir pagal kitas aplinkybes. Visos šios aplinkybės nustatomos aiškinant šalių sudarytų sutarčių sąlygas pagal sutarčių aiškinimo taisykles. Turi būti aiškinamos sutarties sąlygos, šalių ketinimai, sutarties sudarymo ir vykdymo aplinkybės. Taip pat pažymėtina, kad sutarčių sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu.

4930.9. Ieškovai bei atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048, bendraturčiai pagal 1997-04-18 dovanojimo sutartį Nr. 2MV-1411 ir pagal 1994-12-28 sutartį (t. 3, b. l. 29, 35). Šioje sutartyse yra nurodytos konkrečios šalims padovanoto gyvenamojo namo idealiosios dalys ir nurodyti gyvenamųjų patalpų, kuriomis turi teisę naudotis dovanos gavėjai, indeksai. Sudarant 1994-12-28 dovanojimo sutartį buvo nurodyta, kad namas yra 186,81 kv. m bendro naudingojo ploto. Toks pat namo plotas nurodytas ir sudarant 1997-04-18 dovanojimo sutartį atsakovei. Atsakovės dovanojimo sutartyje buvo nurodyta, jog ji naudosis 70,97 kv. m naudingojo ploto patalpomis, pažymėtomis indeksais 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-2. Šio gyvenamojo namo planas (t. 3, b. l. 12) įrodo gyvenamųjų patalpų suskirstymą pagal dovanojimo sutartis. Atsakovės dovanojimo sutartyje nurodyta, jog šios gyvenamosios patalpos dovanojamos su rūsiais, tačiau ir kitiems šio gyvenamojo namo bendraturčiams R. B. bei A. G. 1994-12-28 dovanojimo sutartimi buvo padovanota šio namo idealioji ir realioji dalys su dviem rūsiais. Šios nutarties 30.4 p. yra aptarta dovanojimo sutarčių šalims apimtis. Iš bylos įrodymų nenustatyta, kad tiek 1994 m., tiek 1997 metais sudarant dovanojimo sutartis buvo nustatyta naudojimosi rūsiu tvarka ar kad ieškovai atsisakė savo rūsio dalies. Iš pastato 1998-01-09 inventorinės bylos nustatyta, jog šis gyvenamasis namas su priestatu turi du rūsius. 1994-03-07 rūsio, pažymėto indeksu R, plotas buvo 71,99 kv. m, o rūsio patalpos, pažymėtos indeksu R1, – 15,59 kv. m, t. y. iš viso tuo metu inventorizuotas plotas buvo 87,58 kv. m (rūsio planas, t. 7, b. l. 54). Toks pat rūsių plotas yra įregistruotas tiek 2015-02-20, tiek 2017-08-06 Nekilnojamojo turto registro pažymėjimuose (t. 6, b. l. 191, t. 7, b. l. 154). Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, kai registruojama bendroji dalinė nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą, Nekilnojamojo turto registre nurodomi visi bendraturčiai ir jų nuosavybės teisės dalys. Paminėti registro pažymėjimai įrodo, jog 2.2 p. aprašytas gyvenamasis namas, pažymėtas plane 12 A1p, yra su 87,58 kv. m rūsiais, šio pažymėjimo 4.6 p. įrodo, kad atsakovei šio pastato priklauso 38/100 dalys, 4.9 p. – ieškovui A. J. G. – 46/100 dalys, o 4.10 p. – R. B. – 16/100 šio pastato dalių, todėl įrodyta, kad tiek pat dalių priklauso ir rūsių patalpos, nes Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

5030.10. Tai, kad šių rusių patalpos priklauso ir ieškovams, konstatuota 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendime, kuris įsiteisėjo 2015-08-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2 A -1143-112/2015. Šio teismo sprendimo rezoliucinės dalies 2.1, 2. 2 p. ir 2.3 p. buvo nustatyta šalims naudojimosi rūsiais tvarka pagal UAB ,,Bau Solutions“ parengtą projektą, t. y. nustatyta gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), patalpų rūsio ir palėpės naudojimosi tvarka: R. B. skiriama naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpa, žymima indeksu R-1, turinčia 14,02 kv. m ploto, ir palėpės patalpa, UAB „Bau Solutions“ plane žymima indeksu 2-2, turinčia 24,27 kv. m naudingojo ploto ir 5,97 kv. m nenaudingojo ploto. A. J. G. skiriama naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048, rūsio patalpa, žymima indeksu R-2, turinčia 40,28 kv. m ploto, ir palėpės patalpomis, UAB „Bau Solutions“ plane žymimomis indeksu 2-1 ir 2-1-1, turinčiomis 69,79 kv. m naudingojo palėpės ploto ir 17,17 kv. m nenaudingojo palėpės ploto. D. R. skiriama naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpos dalimi, plane žymima indeksu R-3, kurios bendras plotas sudaro 33,28 kv. m, ir skiriama naudotis palėpės patalpa, UAB „Bau Solutions“ plane žymima indeksu 2-3, turinčia 57,65 kv. m naudingojo palėpės ploto ir 14,18 kv. m nenaudingojo palėpės ploto. Atsakovė šioje byloje neprašė pakeisti jau nustatytos naudojimosi rūsiu tvarkos, o prašė pripažinti jai nuosavybės teisę į 71,99 kv. m padovanotas rūsio patalpas, nurodydama, kad jos yra D. R. buto priklausinys, tačiau byloje neįrodė, jog jos įsigijimo dokumentuose ar vėlesniuose savininkų susitarimuose bei civilinėje byloje Nr. 2 A-1143-112/2015 jai buvo nuosavybės teise paskirtas 71,99 kv. m rūsio plotas. Paminėtame Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendime atsakovei buvo paskirta naudotis rūsio patalpos dalimi, plane žymima indeksu R-3, kurios bendras plotas sudaro 33,28 kv. m, kitų pasikeitusių aplinkybių dėl naudojimosi tvarkos šioje byloje atsakovė neįrodinėjo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šią priešieškinio dalį. Dėl to, kad rūsys yra jos gyvenamųjų patalpų priklausinys, ginčo byloje nėra, atsakovės iškelto ginčo esmė – nuosavybės teisės į 71,99 kv. m rūsio plotą pripažinimas.

5130.11. Šios nutarties 5.4 p. nurodytu dovanojimo sutarties turiniu įrodyta, kad atsakovei buvo padovanotos 38/100 gyvenamojo namo dalys, nurodant konkrečias patalpas, o ne atskiras suformuotas butas, todėl atsakovės apeliacinio skundo 9 p. dėstomi motyvai dėl STR 1.01.09:2003, STR 2.02.01:2004, STR 2.02.09:2005 nuostatų tik konstatuoja, kad gyvenamieji pastatai gali būti vienbučiai ir dvibučiai ir jokių kitų aplinkybių, nei buvo nustatytos pirmosios instancijos teisme, nenurodo.

5230.12. Dėl atsakovės reikalavimo nugriauti ieškovo R. B. 2,36 kv. m priestatą – patalpą, žymimą indeksu 3-1, prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), kaip pastatytą be bendraturtės D. R. sutikimo. Apeliacinės instancijos teisme pateikta pažyma (t. 7, b. l. 166) įrodo, jog priestatas 3a1m neįrašytas į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes nepateikti statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Iš ieškovų paaiškinimo teisme nustatyta, jog šis priestatas yra padarytas iš įėjimo į namą, todėl jie gali jį nugriauti. Šio priestato nuotrauka (t. 4, b. l. 11) įrodyta, jog iš esmės tai yra lentomis apkaltas įėjimas, kuris pakeitė namo fasadą ir sukūrė nors ir nedidelę, tačiau papildomą patalpą, todėl paminėtais šios nutarties 31.1 p. motyvais priestatas turi būti pastatytas su namo bendraturčių sutikimu. Ieškovai atsiliepimo į apeliacinį skundą 53 p. nurodytais įrodymais neįrodė, jog būtent dėl šio priestato padidėjo 1997-12-03 gyvenamojo namo plotas nuo 186,81 kv. m iki 190,12 kv. m, nes jokių įrodymų dėl šio priestato inventorizavimo nėra pateikta. Šią priešieškinio dalį pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė, todėl ji tenkintina ir pripažintina savavališka statyba.

5331. Dėl atsakovės D. R. iškeldinimo ir įpareigojimo pašalinti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkos statybos padarinius, išvardytus šios nutarties 16 p.

5431.1. Iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių darytina išvada, jog ieškovai pareiškė reikalavimus, kildinamus iš neteisėtos statybos teisinių santykių, kurie nebuvo užfiksuoti savavališkos statybos akte. CK 4.103 straipsnyje nustatyta, kad civilinius teisinius padarinius – draudimą statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti – sukelia savavališka arba ne savavališka, bet kitaip neteisėta statinio statyba. Šioje byloje įrodinėjamas neteisėtas atsakovės pertvarų įrengimas pastogėje, neteisėtai įrengto įėjimo į gyvenamąjį namą, savavališkai įrengto stoglangio, dviejų langų pašalinimas, neteisėtai įrengto įėjimo į gyvenamąjį namą atstatymas, neteisėtai įrengto medinio antstato ant garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įteisinimas ir savavališkai įrengtos pietinės sienos atstatymas garaže, unikalus Nr. ( - ). Ieškinio pagrindas ir dalykas įrodo, kad reikalavimas šioje byloje reiškiamas vadovaujantis CK 4.103 str. 1 ir 2 dalimis. 2010-07-02 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-230/2010 išaiškino, kad tuo atveju, kai reikalavimas reiškiamas remiantis CK 4.103 straipsnio 2 dalimi ir statybos teisėtumas ginčijamas teisės aktų reikalavimų pažeidimo pagrindu, įrodinėjimo dalykas yra tik statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktas, t. y. bendraturtis (šios bylos ieškovai) turi įrodyti, kokie teisės aktai ir kaip pažeidžiami, tačiau neturi įrodinėti, kokių neigiamų padarinių (žalos) jam sukelia tokios statybos, nes šių reikalavimų pažeidimas kvalifikuojamas jo subjektinės teisės, garantuojamos tuo teisės aktu, pažeidimu, todėl apeliacinio skundo 13 p. yra neparemtas paminėtu teisiniu reglamentavimu. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalį statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.), t. y. yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę. Statybą leidžiantis dokumentas statinio rekonstravimo atveju yra leidimas rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalis, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tokiam leidimui gauti turi būti pateikti dokumentai, išvardyti Statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje, tačiau šią normą detalizuoja statybos techniniai reglamentai, kurie priklausomai nuo statinio rūšies nurodo reikiamų dokumentų statinio rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui apimtį. Šioje byloje atsakovė nepaneigė ieškovų įrodymų: ekspertinio tyrimo akto, statybos inžinieriaus A. M. rašto (t. 1, b. l. 66–70), įrodančių, jog atsakovės rekonstrukcijos darbai buvo atliekami laikotarpiu nuo 2013 iki 2015 metų, todėl vertinant dokumentų, reikalingų šiai rekonstrukcijai, apimtį, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 8 d. 5 p. redakcija, galiojusia nuo 2013-07-01 ir nustatančia, jog statinio rekonstrukcijai reikalingas statinio bendraturčių sutikimas. Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad statyba laikoma neteisėta, jeigu ji vykdoma arba yra baigta, nesilaikant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kokiu metu ir kokie teisės aktų reikalavimai pažeidžiami, neteisėtos statybos kvalifikavimas gali būti nevienodas, nuo to priklauso padarinių šalinimo sąlygos ir aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2013). Iš esmės šio Statybos įstatymo paminėtas reikalavimas galiojo įvairiais laikotarpiais, tokį reikalavimą įtvirino ir STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, todėl byloje įrodyta, jog visi atsakovės rekonstrukcijos darbai pripažinti savavališkais ta prasme, jog ji juos vykdė negavusi bendraturčių sutikimo.

5532. Atsakovė apeliaciniu skundu skundžia šias sprendimo dalis dėl savavališkos statybos:

5632.1. Išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą, tačiau apeliacinio skundo 24 p. nurodyti įrodymai nepaneigia 2014-10-30 statybos inžinieriaus A. M. rašto, kuriame lyginami 2013-11-18 ir 2014-06-12 pastato palėpės ( - ), kadastriniai matavimai. 2013-11-18 matavimus atliko UAB „Kartografiniai projektai“ ir 2014-06-12 atliko UAB „Geodonas“, nustatė, kad minėtoje patalpoje statybos darbai atliekami ir per tą laikotarpį buvo įrengta pertvara patalpoje 4-11, kurios plotas buvo 11,33 kv. m pagal 2013-11-18 matavimų žymėjimą, o pagal 2014-06-12 matavimus ten jau yra dvi patalpos, kurios žymimos 4-10 ir 4-11, kurių plotai yra 5,66 kv. m ir 6,76 kv. m. Taip pat, pagal 2013-11-18 kadastrinių matavimų duomenis, sienoje tarp patalpų 4-11 ir 4-9 yra tik vienos durys, o atlikus kadastrinius matavimus 2014-06-12, toje sienoje yra jau dvejos durys. Pagal 2013-11-18 kadastrinius matavimus šalia patalpos 4-9 (plotas 36,08 kv. m) yra patalpa 4-10 (plotas 10,46 kv. m) su dviem stoglangiais, šias patalpas dalija atitvaras, žymimas brūkšnine linija, o 2014-06-12 kadastriniuose matavimuose parodoma, kad nėra atitvaro ir yra tik viena patalpa 4-9, kurios plotas 46,58 kv. m (t. 1, b. l. 66). 2015-09-30 UAB „Adiurate“ pažyma Nr. 14/04/15 dėl faktinių projektinių darbų nustatymo, faktinių statybos darbų įvertinimo paneigia atsakovės motyvą, jog ji jokių darbų palėpėje neatliko, nes paminėtoje pažymoje taip pat yra nurodyta, kad yra atliktas paprastasis remontas: apšiltintas stogas, papildomai įrengtos medinės laikančiosios konstrukcijos, įrengti stoglangiai (t. 2, b. l. 39–46). Iš esmės tas pačias aplinkybes patvirtina 2015-03-17 antstolės B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 05/15/09, kuriame pateiktos nuotraukos ir konstatuota , kad pastato – gyvenamojo namo, esančio ( - ), palėpėje nėra įrengta gyvenamųjų patalpų, tačiau pradėtos formuoti pertvaros (t. 1, b. l. 115–141). Tai iliustruoja nuotrauka Nr. 9 (t. 1, b. l. 9) ir atsakovė nepateikė šiems palėpės pertvarkymo darbams bendraturčių sutikimo. Atkreiptinas dėmesys, jog 2015-04-13 Klaipėdos rajono a[ylinkės teismo sprendimu atsakovei buvo paskirta naudotis palėpės patalpa, pažymėta indeksu 2-3, turinčia 57,65 kv. m naudingojo ploto ir 14,18 kv. m nenaudingojo palėpės ploto, o kitos palėpės dalys yra paskirtos naudotis kitiems bendraturčiams, todėl šioje byloje savavališkais rekonstrukcijos darbai laikytini bendraturčių sutikimo nebuvimo prasme, todėl šioje byloje bendraturčiai turėtų susitarti dėl palėpės rekonstrukcijos pagal paminėtame teismo sprendime jiems nustatytas naudojimosi dalis ar susitarimu pakeisti nustatytą naudojimosi tvarką.

5732.2. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, kartu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius, tačiau apeliacinio skundo 25 p. nurodytas argumentas, jog 2015-09-30 UAB „Adiurate“ pažyma Nr. 14/04/15 įrodo, jog lango anga palikta ta pati ir ji funkciškai tinkama ir durims, nepaneigia paminėtų statybos įstatymo nuostatų, jog šiems darbams reikalingas kitų namo bendraturčių sutikimas. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl durų perkėlimo buvo pakeistas namo fasadas, todėl spręstinas klausimas ir dėl namo projekto korekcijos. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog rytiniame fasade ji vietoje lango įstatė duris, o vakariniame fasade durų angą užmūrijo, tačiau byloje neįrodė, jog turėjo kitų bendraturčių sutikimą. Nuotraukos (t. 1, b. l. 164 ir 166, t. 2, b. l. 103) įrodo, jog ginčo įėjimas buvo perkeltas arčiau kito bendraturčio namo dalies (t. 1, b. l. 163), todėl jo sutikimas turėjo būti gautas. Nuotrauka (t. 1, b. l. 166) įrodo vietą, kur buvo pradinis atsakovės įėjimas. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje apeliacinio skundo dalyje atsakovė nepagrįstai nurodo aplinkybes dėl stogo dangos keitimo, nes skundžiamo teismo sprendimo dalyje ji nėra įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius dėl stogo dangos.

5832.3. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti minėtą stoglangį, tačiau apeliacinio skundo 8 p., 25 p. atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog šis stoglangis yra įrengtas 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu jai paskirtoje naudotis palėpės dalyje, pažymėtoje indeksu 2-3, turinčioje 57,65 kv. m naudingojo palėpės ploto ir 14,18 kv. m nenaudingojo palėpės ploto. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog ši palėpė paskirta naudotis bendrai šalims, todėl paminėtais motyvais atsakovei yra nustatytas terminas įteisinti šio stoglangio įrengimą, t. y. gauti kitų bendratučių sutikimą.

5932.4. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje pusėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius – atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą. Atkreiptinas dėmsys, jog šiaurinėje namo fasado dalyje įdėti du nauji langai vietoje buvusių 7 vnt. autentiškų langų (žr. nuotraukas t. 2, b. l. 79 ir senojo fasado nuotrauką t. 2, b. l. 66). Byloje nustatyta, jog šie langai pertvarkyti išimtinai atsakovės namo dalyje, byloje nėra jokių įrodymų, jog šis pertvarkymas pažeidžia kitų namo bendraturčių teises šios bylos kontekste. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovai tik patikslintame ieškinyje (t. 4, b. l. 6) suformulavo tokį reikalavimą, tačiau jokių įrodymų jam pagrįsti nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovų pateiktame ekspertinio tyrimo akte (t. 2, b. l. 61–76) šių langų pertvarkymas buvo aprašytas tik aprašomojoje dalyje, tačiau jokia išvada dėl šio klausimo nepateikta. Kitų įrodymų dėl norminių aktų pažeidimo byloje nėra, jų nenurodė ir pirmosios instancijos teismas, todėl tenkinti šią ieškinio dalį nėra teisinio pagrindo, nes ji neįrodyta. Atkreiptinas šalių dėmesys, jog ši ieškinio dalis nagrinėtina neperžengiant šios bylos ribų, t. y. pagal ieškovų pateiktus įrodymus, nes kompetentinga institucija nėra surašiusi savavališkos statybos akto dėl šių langų pertvarkymo be projekto, todėl dėl šios aplinkybės kolegija nepasisako.

6032.5. Įpareigoti atsakovę per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti ant garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos minėtą antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką. Dėl šio medinio antstato (žr. nuotrauką t. 1, b. l. 169) nugriovimo paminėtais motyvais ieškinio dalis yra neįrodyta, nes ieškovų pateiktame ekspertinio tyrimo akte (t. 2, b. l. 61–76) tai nebuvo tiriama, kitų įrodymų dėl norminių aktų pažeidimo byloje nėra, todėl pagrįstas apeliacinio skundo motyvas, jog 1994-12-28 dovanojimo sutarties sudarymo metu šis garažas, pažymėtas indeksu 11 G1p, inventorinėje byloje buvo nurodytas kaip garažas su tremperiu. El. akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2005) teikiamas žodis trempelis su nuoroda, kad tai nelietuviškos kilmės žodis, kurio reikšmė „stogo paaukštinimas ant stulpelių“. VĮ Registrų centro raštas (t. 7, b. l. 166) įrodo apeliantės paaiškinimą, jog šio garažo aukštis vienoje vietoje – 2,55 m, o kitpje dalyje – 5,05 m, pagal 1994-03-08 kadastrinių matavimų duomenis, kurie buvo patikslinti 1997-12-03, todėl įvertinus paminėtą garažo dalies 5,05 m aukštį darytina išvada, jog šis medinis antstatas buvo dovanojimo sutarties sudarymo metu. Be to, byloje nėra ginčo, jog šis anstatas yra ant atsakovei priklausančios dalies, todėl kitų bendraturčių teisių pažeidimas neįrodytas, todėl teismas nepagrįstai tenkino šią ieškinio dalį.

6132.6. Įpareigoti atsakovę per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą. Apeliacinio skundo 27 p. nurodyti įrodymai neįrodo, jog Klaipėdos rajono valdybos 1994-06-22 potvarkiu ir jo priedu (t. 3, b. l. 4–10) buvo įteisintas šio garažo sienos perstatymas, t. y. kad toks įteisinimas buvo įregistruotas atliekant konkrečius šio garažo sienos matavimus, sudarant naują jo brėžinį. Byloje įrodyta, jog 2013 m. Registrų centro parengti nauji ginčo namų valdos kadastro duomenys buvo panaikinti 2016 m. centrinio registratoriaus sprendimu (t. 3, b. l. 95), todėl apeliacinės instancijos teismui pateiktos pažymos 2 punktu dėl šio garažo remtis nėra pagrindo (t. 7, b. l. 166). Atkreiptinas dėmesys, jog byloje nustačius, jog šis garažas, pažymėtas indeksu 29G2p (29 I1 p), priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise šalims, ginčo darbams atlikti buvo reikalingas ne tik rekonstrukcijos projektas, bet ir bendraturčių sutikimas. Šis garažas yra pastatytas 1982 m. ir Nekilnojamojo turto registre jo plotas yra įregistruotas 26,13 kv. m (t. 6, b. l. 194). Šio garažo nuotrauka (t. 6, b. l. 61, t. 1, b. l. 163) įrodo sienos įrengimą ir išsikišimą palyginus su buvusia pastato dalimi. Šio pastato matmenys Registrų centre yra nurodyti 15 m ilgis ir 8,74 m plotis be buvusio priestato i 4p. (prie Nekilnojamojo turto registro pažymėjimo pridėtas brėžinys, t. 6, b. l. 197), tačiau šio pastato vakarinė siena yra nustatyta ekspertinio tyrimo akte – 9,33 m, nes nugriauto priestato vietoje buvo pastatyta baltų plytų siena, kuri išsikiša 0,52 m nuo bendros garažo sienos, ir šios aplinkybės buvo konstatuotos ekspertinio tyrimo akte (t. 2, b. l. 63). Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovės nurodytoje UAB ,,Adiurate“ pateiktoje pažymoje (t. 2, b. l. 40) neanalizuojami šio pastato ilgis ir plotis, todėl ieškovų ekspertinio tyrimo išvados nenuginčytos. Atsakovė, tapusi šio garažo savininke, perėmė ir pareigą pašalinti neteisėtos statybos padarinius, todėl remiantis aplinkybe, jog šią garažo dalį rekonstravo, t. y. perstūmė sieną, buvusi savininkė dar 1982 m., atmesti šią ieškinio dalį nėra teisinio pagrindo, nes ši rekonstrukcija yra neįteisinta ir negautas kitų bendraturčių sutikimas. Ekspertinio tyrimo akte yra nurodyta, jog pietinės garažo išorinės sienos ilgis 7,13 m ir vakarinė sienos dalis, išsikišusi 0,52 m, yra pastatyta be rekonstrukcijos projekto ir tai yra savavliška statyba. Akivaizdu, jog perkėlus sieną pasikeitė dalys bendrame turte. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad pagal CK 4.77 straipsnio 1 dalį yra pagrindas padidinti bendraturčio dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje ir atitinkamai pakeisti naudojimosi tvarką, jei bendras daiktas yra padidinamas tokiomis sąlygomis: 1) turint kitų bendraturčių sutikimą; 2) laikantis įstatymų nustatytų taisyklių; 3) bendraturčio lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2003). Analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos ir 1964 m. CK 128 straipsnyje, galiojusiame namo statybos, sandorių sudarymo metu. 1964 m. CK 122 str. nustatė, kad bendroji dalinė nuosavybė valdoma, naudojama ir disponuojama visų jos dalyvių sutikimu. Tam, kad nekilnojamasis daiktas galėtų tapti nuosavybės ar valdymo teisės objektu, jis turi būti sukurtas ar atsiradęs teisės aktų nustatyta tvarka ar kitokiu teisei neprieštaraujančiu būdu, nes kitaip toks nekilnojamasis daiktas negalėtų būti registravimo objektas (CK 4.253 str. 1 d.).

6232.7. Pažymėtina, kad neteisėtos statybos (rekonstrukcijos) padariniai taikomi laikantis šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų. Teisiniu reglamentavimu pripažįstama statytojo, siekiančio pašalinti savavališkos statybos padarinius, teisė teismo tvarka įgyvendinti įstatyme nustatytą teisę gauti statybą leidžiantį dokumentą, o šios bylos atveju – bendraturčių sutikimą.

6333. Dėl ekspertinio tyrimo akto (t. 2, b. l. 60–80)

64Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi šia eksperine išvada, nes jos atsakovė nenuginčijo ir neprašė byloje skirti teismo ekspertizės. Lietuvos kasacinis teismas yra išsaiškinęs, kad įrodinėjimo procese būtina siekti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kitų proceso principų pusiausvyros. Faktų ir įrodymų nurodymas, įrodymų rinkimas ir pateikimas prasideda jau keliant civilinę bylą ir paprastai turi pasibaigti iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (CPK 111 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktai, 112 straipsnio 2, 3 punktai, 226 straipsnis, kt.). Ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime ar priešieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, visus įrodymus, kuriais ketina įrodinėti tas aplinkybes ir pridėti tuos įrodymus. Pagrįstai apeliantė nurodo, jog šis tyrimo aktas nėra ekspertizės aktas pagal CPK 212 str., tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Jei byloje esantis ekspertizės aktas neatitinka įstatymo reikalavimų ir, nepaisant jo tiriamojo – mokslinio pobūdžio, gauta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada CPK 212 straipsnio prasme, toks dokumentas gali atitikti kitą įrodinėjimo priemonės rūšį – rašytinį įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009). Todėl byloje atsakovė turėjo pateikti tokius pat rašytinius įrodymus, kurie būtų pagrįsti skaičiavimais. Atsakovės nurodytoje UAB ,,Adiurate“ pateiktoje pažymoje (t. 2, b. l. 40) neanalizuojami, pavyzdžiui, ginčo garažo 29G2p (29 I1 p) konkrečių sienų matmenys, jie nelyginami su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nepasisakoma dėl bendraturčių sutikimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad statinių buvimo vietą paprastai apibrėžia atitinkami planai, brėžiniai, atlikti dokumentų bei matavimų pagrindu, ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai. Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 12 ir 178 straipsniuose – kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atitinkamai teismui, vadovaujantis įstatymo reikalavimais ir remiantis logikos dėsniais, tenka pareiga spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, jų tarpusavio ryšį bei pakankamumą. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu.

6534. Dėl iškeldinimo

66Paminėtas Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimas įrodo, jog šalims buvo nustatyta naudojimosi rūsiu ir palėpe tvarka, nustatant konkrečias šių patalpų dalis. Pagal CPK 233 straipsnio 3 dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui ar nutarčiai, šalys nebegali kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi nustatytų faktų ir teisinių santykių. Bylos įrodymai – nuotraukos, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas įrodo, jog palėpės ir rūsio patalpose yra daiktų, atsakovė neįrodė, jog tai ne jos daiktai, todėl atmesti šią ieškinio dalį nėra teisinio pagrindo, nes byloje įrodyta, jog atsakovė pažeidžia ieškovų nuosavybės teisę į bendro naudojimo rūsio ir palėpės patalpas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad buto ar kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų (CK 4.83 str. 1 d.).

6735. Dėl ieškovų, trečiųjų asmenų reikalavimų leisti be atsakovės sutikimo rekonstruoti savo pastatų dalis

6835.1. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai svarbu ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo būdo, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita. Interesams suderinti būtinas bendraturčių kooperavimasis, o siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012). Taigi teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas ir spręsdamas skirtingų savininkų tarpusavio interesų suderinimo klausimą, taip pat turi siekti interesų pusiausvyros, interesus įvertinti nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos kontekste, pasverti, ar vieno iš bendraturčių interesų prioriteto pripažinimas nesukels esminio kito bendraturčio nuosavybės teisės pažeidimo.

6935.2. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį statyba yra veikla, kurios tikslas – pastatyti naują arba rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį (2 straipsnio 13 punktas), o statinio rekonstravimas laikomas viena iš statybos rūšių (2 straipsnio 18 punktas). Tam, kad gautų statinio projektavimo sąlygų sąvadą, po to – ir statybos leidimą, statytojas, be kitų privalomų reikalavimų, privalo pateikti ir žemės sklypo bei statinio bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas ir rekonstruojamas statinys priklauso bendrosios nuosavybės teise keliems bendraturčiams (Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktai, 23 straipsnio 6 dalies 2 punktas). Siekdamas statinį rekonstruoti, bendraturtis kartu siekia įgyvendinti turimą bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Kito bendraturčio sutikimo nedavimas siekiančiam pastatą rekonstruoti bendraturčiui reiškia bendraturčių nesutarimo dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą. Taigi, kai bendraturtis siekia įgyvendinti savo, kaip galimo statytojo teisę, minėta, kiti bendraturčiai galėtų ginčyti ne teisę kaip tokią, bet tik jos įgyvendinimo būdą ir sąlygas. Tačiau tam, kad kiti bendraturčiai apskritai galėtų pareikšti savo poziciją dėl statybos darbus (rekonstrukciją) inicijuojančio bendraturčio būsimų veiksmų poveikio jų teisėms, statytojas jiems turi savo siekius atskleisti. Pagal įstatymą reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Tinkamu bendraturčio – galimo statytojo – būsimos rekonstrukcijos planų atskleidimu kitiems bendraturčiams teismų praktikoje pripažįstamas tinkamo projektinio pasiūlymo (tokio, kaip jis apibūdinamas Statybos įstatymo 2 straipsnio 31 punkte, t. y. eskizinio projekto, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti) pateikimas. Šioje byloje ieškovai, tretieji asmenys pateikė savo ketinamų rekonstruoti ar kapitaliai remontuoti patalpų projektinius pasiūlymus ir atskleidė atsakovei savo ketinamų atlikti darbų apimtį, kuriuos apeliantė kritikuoja apeliacinio skundo motyvais, iš kurių turinio darytina išvada, jog tai tik prielaidos.

7035.3. Apeliantė apeliancinio skundo 28 p. nurodo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies – nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamo turto registre, tačiau jais keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo. Ieškovui R. B. yra surašytas 2014-07-17 savavališkos statybos aktas dėl garažo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos ir 2014-07-18 privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius ne vėliau kaip iki 2015-01-18, todėl šalinant savavališkos statybos padarinius šią ieškinio dalį yra pagrindas tenkinti, nes byloje įrodyta, jog ieškovas siekia atstatyti po uragano šio garažo dalį, kuri jam nuosavybės teise priklauso kartu su atsakove, t. y. jis siekia atstatyti tik savo dalį. Atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo jau išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 atsakovė priešieškinyje buvo suformulavusi reikalavimą – pripažinti ieškovui R. B. prikausančią 1/2 dalį garažo, žymimo llllp, unikalus Nr. ( - ), nugriauta ir natūra nebeegzistuojančia, tačiau toks reikalavimas buvo atmestas. Tai, kad šis pastatas priklauso šalims lygiomis dalimis, įrodyta ir Nekilnojamojo turto registro pažymėjimu (t. 6, b. l. 194–195). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė neduoda sutikimo atstatyti šią bendrą garažo dalį motyvuodama 40 cm atstumu iki jos garažo, tačiau pagal ieškovo pateiktą UAB ,,Bau Solutions“ projektinį pasiūlymą, jo brėžinius nustatyta, jog atstatomo garažo siena bus sublokotuota su atsakovės garažo dalimi, t. y. kaip ir buvo iki ieškovo dalies nugriovimo dėl stichinės nelaimės (t. 6, b. l. 140). Nuotraukos įrodo, jog atsakovės garažo dalyje nėra jokių langų, įėjimo, o pamatai įrengiami saugiu nuo atsakovės pastato dalies atstumu (t. 1, b. l. 135–139) dėl atsakovės garažo dalyje išlikusio medinio antstato.

7135.4. Apeliantė apeliancinio skundo 29 p. nurodo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dallies – nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Apeliancinio skundo 30 p. nurodo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Įvertinus šiuos motyvus darytina išvada, jog atsakovės paaiškinimas nėra pakankamas įrodymas jos dėstomoms aplinkybėms nustatyti, nes jokių konkrečių skaičiavimais pagrįstų įrodymų atsakovė dėl ieškovų teikiamų projektinių pasiūlymų nepateikė. A. J. G. planuoja tik savo gyvenamojo namo dalies kapitalinį remontą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą (t. 4, b. l. 40), o R. B. palnuoja savo gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą (t. 4, b. l. 8–26). Šie projektiniai pasiūlymai atsakovės yra nenuginčyti kaip pažeidžiantys jos teises. Atsakovė nepagrįstai nurodo, jog ginčo rekonstrukcija, t. y. mansardos pastatymas, apribotų jos pastato dalyje matymo lauką, nes būsimos mansardos brėžinio matmenų apeliantė nenuginčijo (t. 4, b. l. 58) ir jokio insoliacijos sumažėjimo procento nenurodė. Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė, jog kiekvienas gyvenamojo namo bendraturtis turi savo atskirą konkrečią seno namo dalį, todėl atsakovė remtis vien namo pastatymo data ir atsisakyti duoti sutikimą jį kapitaliai remontuoti neturi pagrindo, nes statybos metu projektuotojai ir rangovai privalės įvertinti aplinkybę, jog namas buvo pastatytas 1924 m., atkreiptinas dėmesys, jog ir atsakovė savo dalį rekonstravo. Šioje byloje būtina įvertinti, jog vieną namų valdą valdo keletas bendraturčių, jie ypatingai konfliktuoja, tačiau šios aplinkybės negali pažeisti kiekvieno bendraturčio teisės savo dalį remontuoti ir ją išlaikyti.(CK 4.37, 4.75 str.).

7235.5. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pasisakyta, kad bendraturčio nesutikimas turi būti protingai motyvuotas bei akivaizdžiai atskleidžiantis projektinio pasiūlymo neigiamą poveikį jo kaip bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2009)

7335.6. Apeliantė apeliancinio skundo 32 p. nurodo, jog ji neprieštaravo reikalavimui nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys), esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamo turto registre, todėl toks reikalavimas turėjo būti atmestas. Tačiau atsakovė kaip žemės sklypo bendraturtė nepateikė tokio sutikimo ikiteismine tvarka, todėl teigti, jog ji tokį sutikimą Z. B. yra davusi, nėra pagrindo.

7435.7. Apeliantė apeliancinio skundo 30 p. nurodo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies – nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ), ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalūs Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektus vertinti ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamo turto registre. Šios nutarties 30 p. nurodytais motyvais atsakovė nepagrįstai teigia, jog jai vienai nuosavybės teise priklauso garažas 29 G1p. J. G. pateikė UAB ,,Bau Solutions“ projektinį pasiūlymą dėl savo gyvenamosios patalpos ir ūkinio patalpų rekonstrukcijos (t. 4, b. l. 105). Atsakovės nurodomos projektinio pasiūlymo dalys (t. 4, b. l. 121–122) įrodo, jog naujai projektuojami tiesti numatomi tinklai sklype, kurio kadastro Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas įrodo, jog šis sklypas atsakovei nuosavybės teise nepriklauso (t. 4, b. l. 123), šis pažymėjimas yra projektinio pasiūlymo dalis, todėl atsakovė neįrodė, jog jos teisės dėl palnuojamos rekonstrukcijos bus pažeistos, nes brėžiniuose yra pateikta planuojamų tinklų schema su sklypo koordinatėmis, todėl nepagrįstas atsakovės motyvas, jog planuojamos statybos vieta nėra žinoma.

7535.8. Apeliantė apeliancinio skundo 31 p. nurodo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies – nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalūs Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „Bau Solutions“ projektą, atiduoti objektą vertinti su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. V. G. pateikė UAB ,,Bau Solutions“ projektinį pasiūlymą dėl savo gynamosios patalpos ir ūkinių patalpų rekonstrukcijos (t. 5, b. l. 2). Atsakovės nurodomos projektinio pasiūlymo dalys (t. 5, b. l. 13–14) įrodo, jog naujai projektuojami tiesti tinklai numatomi sklype, kurio kadastro Nr. ( - ). Nekilnoajmojo turto registro pažymėjimas įrodo, jog šis sklypas atsakovei nuosavybės teise nepriklauso (t. 5, b. l. 15), šis pažymėjimas yra projektinio pasiūlymo dalis, todėl atsakovė neįrodė, jog jos teisės dėl planuojamos rekonstrukcijos bus pažeistos, nes brėžiniuose yra pateikta planuojamų tinklų schema su sklypo koordinatėmis, todėl nepagrįstas atsakovės motyvas, jog palnuojamos statybos vieta nėra žinoma.

7636. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

77Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, be kita ko, apima ir išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.).

78Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

79Sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo šaliai, turi būti atsižvelgiama tiek į bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, tiek ir konkrečios jų rūšies – išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginti – dydžio nustatymo kriterijus.

80Apeliacinio skundo motyvai dėl per didelių ieskovams ir tretiesiems asmenims priteistų bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra nepagrįsti, nes tretiesiems asmenims, kurie ruošė savo savarankiškus reikalavimus, priteista kiekvienam po 637,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, ši suma neviršija Rekomendacijos nustatytų dydžių. Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, atlygintinas dydis, išvardyti Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, t. y. bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, būtinybė išvykti į kitą vietovę negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, šalių elgesys proceso metu, advokato darbo, laiko sąnaudos bei kt. (2 punktas). Taikant šiuos kriterijus reikėtų vadovautis jų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindas padidinti, o kurie sumažinti priteisiamas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015). Atkreiptinas dėmesys, jog pagal paminėtas Rekomendacijas už ieškinio surašymą nustatyta suma yra 2096,75 Eur. Ieškovų ir trečiųjų asmenų advokatas teismo posėdžiuose atstovavo 5 asmenims, todėl 700 Eur suma nelaikytina didele.

81Atsakovė nepagrįstai nurodo, jog 1700 Eur išlaidos už paminėto ekspertinio tyrimo akto surašymą nepriskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų. CPK 88 str. 1 d. 9 p. numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Šioje įstatymo nuostatoje nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Šia ekspertinio tyrimo išvada buvo vadovaujamasi byloje, todėl jos parengimo išlaidos pagal paminėtas nuostatas yra priteistos teisingai.

8237. Paminėtais motyvais apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instacijos teismo sprendimo dalys dėl priešieškinio dalies dėl R. B. priestato nugriovimo ir ieškinio dalių dėl 7 autentiškų langų pašalinimo ir medinio antstato įteisinimo ant garažo, unikalus Nr. 5592-4000-2059, keistinos ir priešieškinio dalis tenkintina, o ieškinio dalys atmestinos. Kitos sprendimo dalys paliktinos nepakeistos (CPK 326 str. 1 d. 3 p.). Pakeitus sprendimo dalis atitinkamai perskirtytinos bylinėjimsi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme, pagal CPK 93 str. nustatytas taisykles. Iš R. B. priteistina 30,75 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant šį priešieškinį (t. 6, b. l. 190). Atsakovė pateikė įrodymus, jog turėjo 289,62 Eur (t. 7, b. l. 86–88) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl proporcingai jos patenkintų reikalavimų daliai iš šio ieškovo atsakovei priteistina 33 procentai išlaidų (atsakovė pareiškė 3 reikalavimus, iš kurių patenkintas vienas neturtinis), t. y. 95,57 Eur išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

83Ieškovai A. J. G. ir R. B. pareiškė atsakovei 11 neturtinių reikalavimų, iš kurių atmesti 2, o tai sudaro 18 procentų atmestų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismo šiems ieškovams priteistos bylinėjimosi išlaidos mažintinos 18 procentų (CPK 93 str.), t. y 18 procentų nuo 351 Eur (sumokėto žyminio mokesčio), nuo 637,50 Eur, priteistų A. J. G., nuo 450 Eur, priteistų R. B., ir nuo 1700 Eur, priteistų R. B.. Kitos išlaidos ieškovams ir tretiesiems asmenims priteistos už bendrus jų reikalavimus dėl atsisakymo duoti sutikimus, todėl šios sprendimų dalys paliktinos nepakeistos.

8438. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

85Atsakovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies atitinkamai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Apeliaciniu skundu atsakovė ginčijo 18 reikalavimų, iš kurių patenkinti 3, t. y. 16 procentų (CPK 93 str.), todėl jai iš ieškovų R. B. ir A. J. G. priteistina 31,08 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą. Atsakovė apeliacinės instancijos teisme turėjo 1400 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl jai iš R. B. ir A. J. G. priteistina 224 Eur. Ieškovai ir tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo priteisti 1450 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šis prašymas tenkintinas iš dalies priteisiant proporcingai atmestų apeliantės reikalavimų procentui, t. y. 84 procentai, ir priteistina iš D. R. 1218 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, nes mokėjimo pavedimais įrodyta, kad R. B. šias išlaidas apmokėjo.

86Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas

Nutarė

87Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo dalį, kuria atmesta priešieškinio dalis dėl priestato nugriovimo, pakeisti ir šią priešieškinio dalį tenkinti. Įpareigoti R. B. per 6 mėnesių terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos įteisinti 2,36 kv. m priestatą – patalpą, žymimą indeksu 3-1, prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048, o to nepadarius – per 2 mėnesių terminą minėtą priestatą nugriauti savo lėšomis ir sutvarkyti aplinką.

88Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo dalis, kuriomis D. R. įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius, – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius – atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti ant garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos minėtą antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką, panaikinti ir šias ieškinio dalis atmesti.

89Priteisti D. R. iš R. B. 126,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

90Pakeisti sprendimo dalis, kuriomis iš D. R. A. J. G. priteista 637,50 Eur, ir priteistą sumą sumažinti iki 522,75 Eur.

91Pakeisti sprendimo dalis, kuriomis iš D. R. R. B. priteista 450 Eur ir 1700 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir priteistas iš D. R. R. B. sumas sumažinti iki 369 Eur ir iki 1394 Eur.

92Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

93Priteisti D. R. iš R. B. ir A. J. G. po 127,54 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

94Priteisti iš D. R. R. B. 1218 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų apeliacinės instancijos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I . Ginčo esmė... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. Nr.... 4. 6.3. Įpareigoti D. R. per protingą terminą įteisinti ant garažo, unikalus... 5. 10.1.1. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti... 6. 10.2. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai siekia... 7. Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi 2016-08-26 civilinė byla Nr.... 8. A. D. R. patikslintu priešieškiniu prašė įpareigoti R. B. per vieną... 9. Be to, atsakovė prašė pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11.
 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2017-06-14... 12. iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo,... 13. pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13... 14. rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13... 15. Pripažinti, kad D. R. atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio (... 16. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose... 17. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 18. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 19. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 20. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 21. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas:... 23. atlikti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., rekonstrukciją pagal UAB... 24. atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., rekonstrukciją... 25. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 26. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo,... 27. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo... 28. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą,... 29. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius... 30. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m ploto,... 31. Be to, teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
   32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 33.
   1. Atsakovė (apeliantė), nesutikdama su Klaipėdos... 34. 2017-06-14 sprendimu, pateikė apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo,... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
     37. Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo... 38. pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. 2MV-1411 D. R. kartu su... 39. įpareigoti nugriauti ieškovo R. B. 2,36 kv. m priestatą – patalpą,... 40. 30.1. Atsakovė savo priešieškiniu iš esmės siekia pripažinimo, jog... 41. 30.2. Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis,... 42. 30.3. Netgi įvertinus šioje byloje, jog kita priešieškinio dalis yra kita... 43. 30.4. Dovanojimo sutartimis įrodyta, kad 1997-04-18 J. G. D. R. padovanojo... 44. 30.5. Atkreiptinas dėmesys, jog dovanojimo sutarčių sudarymo metu... 45. 30.6. Atsakovė nepagrįstai nurodo, jog patalpa, pažymėta indeksu 29G2p, yra... 46. 30.7. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto registro... 47. 30.8. Dėl priešieškinio reikalavimo – pripažinti, jog 1997-04-18... 48. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai reglamentuojami CPK 4.47 straipsnyje,... 49. 30.9. Ieškovai bei atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048,... 50. 30.10. Tai, kad šių rusių patalpos priklauso ir ieškovams, konstatuota... 51. 30.11. Šios nutarties 5.4 p. nurodytu dovanojimo sutarties turiniu įrodyta,... 52. 30.12. Dėl atsakovės reikalavimo nugriauti ieškovo R. B. 2,36 kv. m... 53. 31. Dėl atsakovės D. R. iškeldinimo ir įpareigojimo pašalinti gyvenamojo... 54. 31.1. Iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių darytina išvada, jog... 55. 32. Atsakovė apeliaciniu skundu skundžia šias sprendimo dalis dėl... 56. 32.1. Išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose,... 57. 32.2. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 58. 32.3. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 59. 32.4. Per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 60. 32.5. Įpareigoti atsakovę per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo... 61. 32.6. Įpareigoti atsakovę per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo... 62. 32.7. Pažymėtina, kad neteisėtos statybos (rekonstrukcijos) padariniai... 63. 33. Dėl ekspertinio tyrimo akto (t. 2, b. l. 60–80)... 64. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi šia eksperine išvada, nes... 65. 34. Dėl iškeldinimo... 66. Paminėtas Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimas įrodo, jog šalims... 67. 35. Dėl ieškovų, trečiųjų asmenų reikalavimų leisti be atsakovės... 68. 35.1. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui... 69. 35.2. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį statyba yra veikla, kurios tikslas... 70. 35.3. Apeliantė apeliancinio skundo 28 p. nurodo motyvus dėl pirmosios... 71. 35.4. Apeliantė apeliancinio skundo 29 p. nurodo motyvus dėl pirmosios... 72. 35.5. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pasisakyta, kad bendraturčio... 73. 35.6. Apeliantė apeliancinio skundo 32 p. nurodo, jog ji neprieštaravo... 74. 35.7. Apeliantė apeliancinio skundo 30 p. nurodo motyvus dėl pirmosios... 75. 35.8. Apeliantė apeliancinio skundo 31 p. nurodo motyvus dėl pirmosios... 76. 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 77. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 78. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 79. Sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti... 80. Apeliacinio skundo motyvai dėl per didelių ieskovams ir tretiesiems asmenims... 81. Atsakovė nepagrįstai nurodo, jog 1700 Eur išlaidos už paminėto ekspertinio... 82. 37. Paminėtais motyvais apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir... 83. Ieškovai A. J. G. ir R. B. pareiškė atsakovei 11 neturtinių reikalavimų,... 84. 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 85. Atsakovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies atitinkamai priteistinos... 86. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas... 87. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo dalį,... 88. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo dalis,... 89. Priteisti D. R. iš R. B. 126,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 90. Pakeisti sprendimo dalis, kuriomis iš D. R. A. J. G. priteista 637,50 Eur, ir... 91. Pakeisti sprendimo dalis, kuriomis iš D. R. R. B. priteista 450 Eur ir 1700... 92. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 93. Priteisti D. R. iš R. B. ir A. J. G. po 127,54 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 94. Priteisti iš D. R. R. B. 1218 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti,...