Byla 2S-1338-460/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Konstata“ (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1391-204/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mantega“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Konstata“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šilutės rajono apylinkės teisme 2014-05-23 buvo priimtas ieškovės UAB „Mantega“ ieškinys atsakovei UAB „Konstata“ dėl 13 394,40 Lt skolos ir 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo. Ieškovė prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. piniginių lėšų, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą ieškinio reikalavimo sumai ir tokiu būdu užtikrinti ieškinį. Nurodė, kad atsakovė vengia atsiskaityti už atliktus darbus, ieškovei nėra žinoma jos turtinė padėtis, atsakovė gali perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ar jį paslėpti. Be to, ieškovė nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasidaryti nebeįmanomas ar bus apsunkintas.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2014-05-26 nutartimi ieškovės UAB „Mantega“ prašymą patenkino. Nutarė areštuoti atsakovei UAB „Konstata“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas 13 394 Lt sumai. Nurodė, jog nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė UAB „Konstata“. Be to, atsižvelgė į ieškovės prašyme išdėstytas aplinkybes, į tai, kad ieškinys šioje byloje yra turtinio pobūdžio ir, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

5Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-05-26 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Nurodo, jog atskirajame skunde pateikti duomenys [patvirtina, kad atsakovei ieškinyje nurodyta 13 394,40 Lt suma nėra didelė. Teigia, kad preliminariai vertinant ieškinį, nėra pagrindo teigti , kad galėtų būti priimtas ieškovei palankus sprendimas.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-05-26 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė nepaneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

9Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Apeliantė nurodo, kad jos finansinė padėtis yra gera, todėl 13 394,40 Lt ieškinio suma nėra pagrindas areštuoti atsakovės turtą. Apeliantė šias aplinkybes įrodinėja remdamasi 2014-03-31 įmonės balansu bei pelno (nuostolių) ataskaita.

11CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kyla reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkrečiam atsakovui (atsakovams) pripažintina didele.

12Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį, kurio suma 13 394,40 Lt, be to ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Pabrėžtina, kad iš pateiktų duomenų galima manyti, jog ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, kadangi iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė suformulavo ieškinio pagrindą, dalyką bei pateikė jos reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus. Teismas pažymi, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą, pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės, teismas netiria ir nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo.

13Atkreiptinas dėmesys, jog teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje bvloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. bvloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismų praktikoje yra nurodyta, jog vertinant įmonės finansinę padėtį įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-440/2009).Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nurodo tik atskirus ir tik jai naudingus įmonės finansinius duomenis, nurodo, jog 2014 metų pirmojo ketvirčio pelnas sudaro 82 961 Lt, be to, į minėtą grynąjį pelną neįskaityti 10 042,50 Lt išankstiniai apmokėjimai. Tikina, kad skolos tiekėjams yra dvigubai mažesnio dydžio – 292 801,78 Lt. Įmonės finansinių galimybių kontekste teismas, kompleksiškai vertindamas pateiktus įrodymus, mano, kad nėra pagrindo su atsakovės argumentais dėl įmonės padėties sutikti. Analizuojant atsakovės pateiktą 2013-03-31 įmonės balansą matyti, kad įmonės turtas sudaro 446 830 Lt, ilgalaikį įmonės turtą sudaro kompiuterinė programa ir trys transporto priemonės, akcentuotina, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, jos trumpalaikį turtą iš esmės sudaro per vienerius metus gautina 400 253 Lt suma. Šiuo aspektu svarbu tai, kad didžiausiai įmonės skolininkei UAB „Meliovesta“ (skola 165 102,69 Lt) (b. l. 16) Klaipėdos apygardos teisme 2014-10-07 yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tai reiškia, kad skolininkės atsikaitymus su atsakove įtakos ne tik jų tarpusavio įsipareigojimai, tačiau tam tikru aspektu ir Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimas.

15Nors apeliantė nurodo, kad įmonės skolos yra 292 801,78 Lt, tačiau šis skolos dydis apima tik laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 (b. l. 17). Įmonės 2014-03-31 balanse nurodyta, kad bendra jos praleistų įsipareigojimų suma – per metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 430 627 Lt (b. l. 13), t. y. skolos beveik vienodos turimam įmonės turtui – 446 830 Lt, kurį, kaip minėta anksčiau, iš esmės sudaro kitų asmenų skolos, jų susigrąžinimas be abejonės reikalaus papildomų kaštų bei nėra garanto, kad jas bus įmanoma susigrąžinti visa apimtimi. Pastebėtina ir tai, kad įmonės sąskaitoje (kasoje) piniginių lėšų nėra, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip įmonės stabilią finansinę situaciją apibūdinantis įrodymas.

16Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs aptartą situaciją, mano, kad atsakovės yra susidūrusi su finansinėmis problemomis, įmonės skolos beveik prilygsta įmonės turtui, kuris iš esmės yra kitų įmonių skoliniai įsipareigojimai, įmonė neturi grynųjų lėšų, be to, didžiausiai įmonės skolininkei yra pateiktas ir jau priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 12, 178, 197 straipsniai). Taigi, atsakovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad ieškinio suma – 13 394,40 Lt jai yra nedidelė ir ieškinio tenkinimo atveju atsakovei nebus sunkumų įvykdyti prievolę.

17Šiai teisinei situacijai spręsti aktualu pažymėti, jog vien laikinųjų apsaugos priemonių taikymo faktas nereiškia atsakovės teisių ir teisėtų interesų, teisingumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neigiamą poveikį jos interesams. Savo teises ir teisėtus interesus apeliantė gali ginti bet kurioje proceso stadijoje prašydama teismo pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pateikdama alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdama reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdama laidavimą, garantiją), nurodydama konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jai neigiamų pasekmių (CPK 146, 147, 148 straipsniai).

18Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytų aplinkybių ir argumentų visetą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovė nepateikė teismui duomenų, kurie paneigtų anksčiau minėtas aplinkybes ir grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei patvirtintų, kad ieškinio suma jai nėra didelė. Taigi atsakovė nepaneigė prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos ir būtinumo užtikrinti pareikštą ieškinio reikalavimą (CPK 178 straipsnis).

19Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Šilutės rajono apylinkės teisme 2014-05-23 buvo priimtas ieškovės UAB... 4. Šilutės rajono apylinkės teismas 2014-05-26 nutartimi ieškovės UAB... 5. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti ir... 7. Atskirasis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Šilutės rajono apylinkės... 10. Apeliantė nurodo, kad jos finansinė padėtis yra gera, todėl 13 394,40 Lt... 11. CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį, kurio suma 13 394,40 Lt, be... 13. Atkreiptinas dėmesys, jog teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismų praktikoje yra nurodyta,... 15. Nors apeliantė nurodo, kad įmonės skolos yra 292 801,78 Lt, tačiau šis... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs aptartą... 17. Šiai teisinei situacijai spręsti aktualu pažymėti, jog vien laikinųjų... 18. Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytų aplinkybių ir argumentų visetą... 19. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 20. Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį palikti...