Byla e2-269-464/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. S (A. S.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1453-613/2019 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Merlionas“ ieškinį atsakovams A. S. (A. S.) ir R. I. (R. I.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BUAB „Merlionas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir R. I. visą patvirtintą 355 284,10 Eur BUAB „Merlionas“ kreditorinių reikalavimų sumą ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

72.

8Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį, kuria BUAB „Merlionas“ bankrotas pripažintas tyčiniu pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus ir 3 dalies 1, 2 punktus. BUAB „Merlionas“ vadovas R. I. ir akcininkas bei vadovas A. S., būdami atsakingi už bendrovės turtą, bendrais, kaltais ir nesąžiningais veiksmais privesdami bendrovę prie tyčinio bankroto padarė jai žalą, kurios dydį ieškovė tapatina su visų jos bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų 355 284,10 Eur suma.

93.

10Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir už ieškinio reikalavimų sumą areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, o jų nesant ar nepakankant – atsakovams priklausančias pinigines lėšas sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, pavedant turtą surasti ieškovo pasirinktam antstoliui.

114.

12Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė grindė aplinkybe, kad ieškinio suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims, yra didelė, taip pat ieškovės tyčinio bankroto faktu, taip siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, bendrovės veiklą perkėlus į kitas atsakovų įkurtas bendroves. Tokios aplinkybės, ieškovės vertinimu, leidžia daryti išvadą, kad atsakovai gali siekti bandyti paslėpti savo turimą turtą ir apsunkinti ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymą.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. lapkričio 15 d. nutartimi ieškovės BUAB „Merlionas“ prašymą patenkino iš dalies ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų A. S. ir R. I. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovus ir / arba trečiuosius asmenis, areštą, uždrausdamas šį turtą perleisti kitiems asmenims; nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias atsakovų atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir / arba pas kitus trečiuosius asmenis, leisdamas atsakovams A. S. ir R. I. gauti pinigines lėšas, kurios yra jų darbo užmokestis ar jam prilygintos pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant 1 MMA dydžio pinigines lėšas pragyvenimui bei atliekant atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas, taip pat su ieškove BUAB „Merlionas“; nurodė, kad bendra areštuoto atsakovų turto vertė turi atitikti 355 284,10 Eur sumą.

176.

18Teismas sprendė, kad ieškovė suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), nurodė jų faktinį bei teisinį pagrindą, taigi išdėstė savo poziciją ir pridėjo prie ieškinio nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, taip pat teisme gali būti pareikšti tokie reikalavimai, todėl ieškinį įvertino kaip preliminariai pagrįstą.

197.

20Spręsdamas, ar yra antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, teismas aktualiomis pripažino aplinkybes, kad atsakovai yra buvę BUAB „Merlionas“ valdymo organai ir kad bendrovės bankrotas įsiteisėjusiomis teismų nutartimis pripažintas tyčiniu dėl atsakovų bendrovės valdymo metu (ne)atliktų veiksmų. Nors byloje nėra tiesioginių duomenų, kad atsakovai savo veiksmais galėtų pasunkinti ieškovės bei kitų jos kreditorių teisėtų interesų gynimą, tačiau teismas darė išvadą, kad ieškinyje aptarti atsakovų veiksmai ieškovės atžvilgiu gali būti vertinami kaip nesąžiningi ir keliantys grėsmę ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atsakovas A. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutartį ir klausimą dėl pareikšto ieškovo BUAB „Merlionas“ prašymo išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių jam taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Atsakovas nepasisako dėl skundžiamos nutarties motyvų dėl preliminaraus pareikšto ieškinio pagrįstumo ir galimybės jį tenkinti vertinimo, tačiau nesutinka su teismo vertinimu, kad egzistuoja grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

278.2.

28Remiantis aktualia teismų praktika, ieškinio sumos dydis konkrečiam atsakovui ir atsakovo turtinė padėtis nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Finansinis neišgalėjimas ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra skirtingos situacijos, todėl tik antruoju atveju galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai.

298.3.

30Ieškovė prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui nenurodė jokių duomenų, leidžiančių labiau tikėtinai spręsti apie atsakovo A. S. ketinimus imtis kokių nors nesąžiningų priemonių, kuriomis pablogintų savo turtinę padėtį ir, atitinkamai, vėliau apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą. Jokių akivaizdžių aplinkybių, patvirtinančių atsakovo A. S. nesąžiningumą, skundžiamoje nutartyje nenustatė ir pats teismas. Priešingai, teismas konstatavo, kad nėra tiesioginių duomenų, kad atsakovai (taigi ir atsakovas A. S.) savo veiksmais galėtų apsunkinti ieškovės bei kitų jos kreditorių teisėtų interesų gynimą.

318.4.

32Atsakovas nesutiko ir nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartyje konstatuota aplinkybe, kad buvęs ieškovės vadovas R. I. ir akcininkas A. S. nevykdė pareigos, bendrovei pasiekus nemokumo būseną, inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Tokios galimybės jis neturėjęs, nes iki konstatuoto nemokumo momento (2015 m. gruodžio 31 d.) finansinių ataskaitų rinkiniai jam nebuvo teikiami. Jo vadovavo laikotarpiu (nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. birželio 27 d.) BUAB „Merlionas“ įsipareigojimų kreditoriams apimtis sumažėjo. Šias aplinkybes atsakovas įrodinės bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Taip pat įrodinės, kad neturėjo galimybės mokėti darbo užmokestį darbuotojams, nes buvęs bendrovės vadovas R. I., perkeldamas ieškovei BUAB „Merlionas“ turėjusius tekti užsakymus savo įsteigtai ir vadovaujamai bendrovei UAB „Jūros konsultacijos“, atėmė iš BUAB „Merlionas“ galimybę gauti pajamas.

338.5.

34Priešingai nei nurodoma ieškinyje, atsakovo A. S. veiksmus tiek 2015 metais, jam būnant tik BUAB „Merlionas“ akcininku, tiek nuo 2019 m. vasario 19 d., atsakovui tapus ieškovės vadovu, galima laikyti nukreiptais į BUAB „Merlionas“ ir jos kreditorių interesų užtikrinimą. Per 2015 metus tam, kad būtų užtikrintas BUAB „Merlionas“ veiklos tęstinumas, atsakovas A. S., realizavęs dalį jam priklausiusio nekilnojamojo turto, jo pardavimo pajamas, t. y. daugiau nei 80 000 Eur, investavo į BUAB „Merlionas“ veiklą, bendrovės atsiskaitymą su kreditoriais. Atsakovui A. S. tapus bendrovės direktoriumi, asmeninėmis atsakovo A. S. lėšomis buvo įvykdytas didesnis nei 15 000 Eur BUAB „Merlionas“ įsipareigojimas bankui AB „Swedbank“ pagal atsakovo R. I. bendrovės vardu sudarytą kredito sutartį.

358.6.

36Atsakovo A. S. aktyvus veikimas, tapus BUAB „Merlionas“ vadovu, operatyvus kreipimasis į teismą su ieškiniu (asmeninėmis lėšomis apmokant žyminius mokesčius už teikiamus reikalavimus) buvusiam bendrovės vadovui R. I. ir šio įsteigtai ir vadovaujamai UAB „Jūros konsultacijos“ dėl bendrovei padarytos turtinės žalos atlyginimo (šiuo pagrindu Klaipėdos apygardos teisme buvo iškelta ir išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1084-513/2016), taip pat patvirtina tai, kad atsakovas A. S. niekada nesielgė nesąžiningai bendrovės ir jos kreditorių atžvilgiu.

378.7.

38Teismo motyvas, kad atsakovo A. S. veiksmai ieškovės atžvilgiu gali būti vertinami kaip nesąžiningi ir sudarantys pagrindą manyti apie nesąžiningą jo elgesį, o kartu ir grėsmę ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, tuo pačiu metu pripažįstant, kad nėra konkrečių atsakovo nesąžiningumą patvirtinančių duomenų, laikytinas laikinųjų apsaugos priemonių išimtinumo ir proporcingumo principo pažeidimu.

399.

40Ieškovė BUAB „Merlionas“ atsiliepime į atsakovo A. S. atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

419.1.

42Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas nutartyje nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo tikėtino pagrįstumo, nes 6 punkte teismas nurodė, kad ieškovės ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

439.2.

44Atsakovas taip pat nepagrįstai teigia, kad nutartyje nėra konkrečių duomenų apie atsakovų jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti nesąžiningus veiksmus. Teismas rėmėsi įsiteisėjusiomis teismų nutartimis dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu dėl atsakovų bendrovės valdymo metu (ne)atliktų veiksmų, pažymėdamas, kad ieškinyje nurodomi atsakovų veiksmai ieškovės atžvilgiu gali būti vertinami kaip nesąžiningi, o tai teikia pagrindą spręsti apie galimą nesąžiningą elgesį taip pat ir ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymo kontekste.

459.3.

46Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 1 d. nutartyje, kuria rėmėsi skundžiamą nutartį priėmęs teismas, nurodė, kad sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, jog buvęs bendrovės vadovas R. I. perkėlė veiklą į savo įmonę, o akcininkas

47A. S. susigrąžino dalį savo 80 000 Eur įnašo, taip palikdamas BUAB „Merlionas“ su didele skola įmonės kreditoriams. Taip pat teismas sutiko su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 20 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad A. S. 200 000 Eur įnašas, skirtas laivams, dalimis buvo perkeltas kitai A. S. bendrovei UAB „Master frost“. Toje byloje buvo nustatyta, kad faktiškai bendrovėje visus mokėjimus vykdė akcininkas A. S.; asmenys, atsakingi už bendrovės veiklą jos nemokumo laikotarpiu, sprendė kitus verslo reikalus, t. y. bendrovės vadovo ir akcininko veiksmai buvo nukreipti į skolos akcininkui grąžinimą, UAB „Jūrų konsultacijos“ įsteigimą, Norvegijos įmonės Merlionas AS kūrimą bei akcininko kitos bendrovės UAB „Master frost“ veiklos užtikrinimą.

489.4.

49Atskirojo skundo teiginiai dėl proporcingumo principo pažeidimo nėra motyvuoti, be to, teismas pritaikė atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, uždrausdamas jį perleisti kitiems asmenims, tačiau nepritaikė draudimo naudotis šiuos turtu. Atsakovas nenurodė ir nepagrindė, kokių nepatogumų ar nuostolių minėta priemonė jam galėtų sukelti.

50Teisėja

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų ir atskirojo skundo nagrinėjimo ribų

5310.

54Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos dvi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant nors vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

5511.

56Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos dviem atsakovams – R. I. ir A. S.. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl arešto jų turtui taikymo poreikio, nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju egzistuoja abi pirmiau aptartos sąlygos. Tačiau atskirąjį skundą pateikė tik apeliantas (atsakovas) A. S., o jame apeliantas nekvestionuoja teismo nustatytos ieškinio preliminaraus pagrįstumo sąlygos, nesutikdamas tik su teismo padaryta išvada, kad kils grėsmė galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo sėkmingam įvykdymui, jeigu teismas neareštuos jam priklausančio turto ir piniginių lėšų.

5712.

58Taigi apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 320, 338 straipsnių nuostatas, teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą įvertina tik skundžiamoje jos dalyje, t. y. patikrina, ar pirmosios instancijos teismas turėjo duomenų prieiti prie išvados, kad apeliantas A. S. gali ateityje atlikti nesąžiningus veiksmus, dėl kurių sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimu ir dėl šios priežasties yra būtina nustatyti jam laikinus ribojimus disponuoti turtu bei piniginėmis lėšomis iki šalių ginčo teisme išsprendimo. Dėl su atskiruoju skundu pateikto dokumento

5913.

60Apeliantas A. S. savo teiginiams, kad per 2015 metus investavo daugiau nei 80 000 Eur asmeninių lėšų, siekdamas užtikrinti BAUB „Merlionas“ veiklos tęstinumą bei atsiskaityti su jos kreditoriais, pagrįsti prie atskirojo skundo pridėjo BUAB „Merlionas“ apyvartos žiniaraščio už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 17 d. įstatymų nustatyta tvarka nepatvirtintą kopiją.

6114.

62CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Tokias aplinkybes turi nurodyti prašymą priimti naujus įrodymus teikiantis asmuo.

6315.

64Nagrinėjamu atveju, viena vertus, prie skundo pridėtas apyvartos žiniaraštis nėra net pasirašytas, todėl neatitinka dokumentų formai keliamų reikalavimų, kita vertus, apeliantas atitinkamo prašymo priimti naują įrodymą nesuformulavo, taigi nenurodė ir CPK 314 straipsnyje numatytos išimties šio dokumento priėmimui apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad aplinkybės, kurias šiuo dokumentu apeliantas norėtų pagrįsti, turėtų būti įrodinėjamos bylą nagrinėjant iš esmės, t. y. pirmosios instancijos teisme. Todėl apyvartos žiniaraščio priėmimo į apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą klausimas nesprendžiamas. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

6516.

66Pirmosios instancijos teismas teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar kyla teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos konkrečios situacijos faktines aplinkybes, taip pat atsižvelgiant į teismų praktikoje dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo aptariamus reikšmingus tokios grėsmės identifikavimo kriterijus.

6717.

68Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, kad ieškinio sumos dydis ir atsakovo turtinė padėtis teismų praktikoje nepriskiriami prie savaime pakankamų pagrindų taikyti tokius suvaržymus, kaip laikinosios apsaugos priemonės. Per pastaruosius kelerius metus nuosekliai jau suformuotoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl galinčios kilti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas išvadai dėl tokios grėsmės padaryti. Šio išimtinio procesinio instituto taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis ieškovas pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turėdamas tikslą išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje

69Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-136-370/2019; 2020 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-83-370/2020).

7018.

71Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, taikydamas apelianto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą, tokio ieškovės BUAB „Merlionas“ bankroto administratoriaus prašyme pateikto argumento, kaip didelė ieškinio suma atsakovams (įskaitant ir apeliantui), nevertino kaip grėsmę galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui galinčios sukelti aplinkybės. Tačiau net ir pripažinęs, kad nesama tiesioginių (kitaip tariant, konkrečių) duomenų apie galimus nesąžiningus apelianto veiksmus, teismas visgi tokios grėsmės egzistavimą pripažino, jos buvimą susiejęs su kitu ieškovės prašyme taikyti turto areštą akcentuojamu faktu, t. y. su BUAB „Merlionas“ bankroto pripažinimu tyčiniu įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-131-524/2019.

7219.

73Šiame kontekste pažymėtina, kad asmens nesąžiningumas, sprendžiant klausimą dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra preziumuojamas, todėl priešingos šalies nesąžiningumą visada privalu nurodyti ir įrodyti tam asmeniui, kuris prašo atitinkamų priemonių taikymo. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie tokius galimai nesąžiningus atsakovo veiksmus, kaip turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims, jo įkeitimas arba kitoks apsunkinimas naujomis prievolėmis. Apie tai ne vieną kartą buvo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-134-516/2018; 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1333-943/2018). Vadinasi, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teikianti šalis turi įvardinti konkrečius duomenis, patvirtinančius, kad priešinga šalis iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu jau ėmėsi veiksmų savo turto masei sumažinti, jam nuslėpti, ir pateikti tokius savo teiginius pagrindžiančius įrodymus. Jais galėtų tapti bet kokie faktiniai duomenys: informacija iš viešų registrų, kad atsakovo turto masė iki bylos iškėlimo ar jai prasidėjus sumažėjo, kad nuosavybės teise valdomas turtas buvo apsunkintas daiktinėmis prievolėmis, kad atsakovas sudarė atitinkamus sandorius su jam priklausančiu turtu, kad viešai paskelbė apie jo pardavimą ir pan.

7420.

75Nagrinėjamoje byloje ieškovė, prašydama taikyti apeliantui itin griežtus suvaržymus, nors teismai dar nėra pasisakę, ar jos reikalavimai, nukreipti apeliantui, yra pagrįsti, jokių konkrečių faktų bei duomenų nenurodė ir neteikė, nors būtent jai teko tokio pobūdžio aplinkybių įrodinėjimo pareiga. Ieškovės ir pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šiuo atveju areštui taikyti pakako vien ieškovės bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu fakto, stokoja pagrįstumo. Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės nesieja su tyčinio bankroto buvimu ar nebuvimu, antraip tokią sąlygą būtų tiesiogiai nustatęs proceso įstatyme.

7621.

77Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien BUAB „Merlionas“ bankroto pripažinimo tyčiniu faktas, ieškovei nepateikus jokių kitų duomenų ar įrodymų apie tai, kad apeliantas ketina sumažinti (ar jau sumažino) savo turimo turto masę arba vertę, turėdamas tikslą išvengti galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymo, nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad apeliantas A. S. gali atlikti nesąžiningus veiksmus, keliančius grėsmę sprendimo įvykdymui.

7822.

79Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su apelianto pareigos anksčiau inicijuoti ieškovės BUAB „Merlionas“ bankroto bylos iškėlimą nebuvimu, darbo užmokesčio ieškovės darbuotojams mokėjimu, kreditorių reikalavimų ieškovei sumažėjimu apelianto vadovavimo jos bendrovei metu, apelianto investicijomis, jam siekiant užtikrinti ieškovės veiklos tęstinumą ir kreditorių interesų tenkinimą, yra šio ginčo dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas tarpinį procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, dėl jų nepasisako ir jų nevertina.

8023.

81Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, ieškovei nepateikus jokių konkrečių argumentų bei duomenų, labiau tikėtinai patvirtinančių apelianto nesąžiningą elgesį ir siekį išvengti būsimo sprendimo vykdymo, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto išimtinumo ir jo taikymo sąlygų įrodinėjimo, todėl šį procesinį klausimą išsprendė neteisingai. Tokiu atveju skundžiama nutarties dalis, kuria apelianto A. S. turtui taikytas areštas, panaikintina ir toks ieškovės BUAB „Merlionas“ prašymas atmestinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

8224.

83Bylos duomenys patvirtina, kad už apelianto A. S. atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, buvo sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad kiti dalyvaujantys byloje asmenys, kai yra CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta aplinkybė – byloje dalyvauja bendrovė, kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo ne tik už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus, bet ir už atskiruosius skundus (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-80-186/2018). Nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimi ir savo iniciatyva (CPK 87 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas žyminį mokestį už atskirąjį skundą sumokėjo, nors jo neprivalėjo mokėti, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas.

8425.

85Šiuo konkrečiu atveju už apeliantą A. S. žyminį mokestį 2019 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 661 sumokėjo I. S.. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas tam subjektui, kuris mokėjimo nurodyme įvardytas mokėtoju, taigi šis mokestis grąžintinas I. S. (Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240, 7 ir 10 punktai).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

87Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo A. S. (A. S.) (asmens kodas ( - )) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ir / arba trečiuosius asmenis, areštas, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims; nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto – atsakovo piniginių lėšų, esančių atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir / arba pas kitus trečiuosius asmenis, areštas, leidžiant atsakovui A. S. (A. S.) gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ar jam prilygintos pajamos, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant 1 MMA dydžio pinigines lėšas pragyvenimui, bei atliekant atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas, ir su ieškove bankrutavusia uždarąja akcine bendrove „Merlionas“, nustatant, kad bendra areštuoto atsakovo turto vertė turi atitikti 355 284,10 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 10 centų) sumą, panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės.

88Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Merlionas“ (juridinio asmens kodas 302590887) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. S. (A. S.) atžvilgiu atmesti.

89Grąžinti I. S. (asmens kodas ( - )) 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymu (dokumento Nr. 661).

90Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi.

91Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB „Merlionas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 18 d.... 9. 3.... 10. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 11. 4.... 12. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė grindė... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. lapkričio 15 d. nutartimi ieškovės BUAB... 17. 6.... 18. Teismas sprendė, kad ieškovė suformulavo ieškinio dalyką (savo... 19. 7.... 20. Spręsdamas, ar yra antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga,... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovas A. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 25. 8.1.... 26. Atsakovas nepasisako dėl skundžiamos nutarties motyvų dėl preliminaraus... 27. 8.2.... 28. Remiantis aktualia teismų praktika, ieškinio sumos dydis konkrečiam... 29. 8.3.... 30. Ieškovė prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui... 31. 8.4.... 32. Atsakovas nesutiko ir nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 1... 33. 8.5.... 34. Priešingai nei nurodoma ieškinyje, atsakovo A. S. veiksmus tiek 2015 metais,... 35. 8.6.... 36. Atsakovo A. S. aktyvus veikimas, tapus BUAB „Merlionas“ vadovu, operatyvus... 37. 8.7.... 38. Teismo motyvas, kad atsakovo A. S. veiksmai ieškovės atžvilgiu gali būti... 39. 9.... 40. Ieškovė BUAB „Merlionas“ atsiliepime į atsakovo A. S. atskirąjį... 41. 9.1.... 42. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas nutartyje nepasisakė... 43. 9.2.... 44. Atsakovas taip pat nepagrįstai teigia, kad nutartyje nėra konkrečių... 45. 9.3.... 46. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 1 d. nutartyje, kuria rėmėsi... 47. A. S. susigrąžino dalį savo 80 000 Eur įnašo, taip palikdamas BUAB... 48. 9.4.... 49. Atskirojo skundo teiginiai dėl proporcingumo principo pažeidimo nėra... 50. Teisėja... 51. IV.... 52. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 10.... 54. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 55. 11.... 56. Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos dviem... 57. 12.... 58. Taigi apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 320, 338... 59. 13.... 60. Apeliantas A. S. savo teiginiams, kad per 2015 metus investavo daugiau nei 80... 61. 14.... 62. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 63. 15.... 64. Nagrinėjamu atveju, viena vertus, prie skundo pridėtas apyvartos... 65. 16.... 66. Pirmosios instancijos teismas teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad... 67. 17.... 68. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, kad ieškinio... 69. Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 70. 18.... 71. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, taikydamas apelianto... 72. 19.... 73. Šiame kontekste pažymėtina, kad asmens nesąžiningumas, sprendžiant... 74. 20.... 75. Nagrinėjamoje byloje ieškovė, prašydama taikyti apeliantui itin griežtus... 76. 21.... 77. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien BUAB „Merlionas“... 78. 22.... 79. Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su apelianto pareigos anksčiau... 80. 23.... 81. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 82. 24.... 83. Bylos duomenys patvirtina, kad už apelianto A. S. atskirąjį skundą dėl... 84. 25.... 85. Šiuo konkrečiu atveju už apeliantą A. S. žyminį mokestį 2019 m.... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 87. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį, kuria... 88. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Merlionas“... 89. Grąžinti I. S. (asmens kodas ( - )) 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus)... 90. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija... 91. Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....