Byla e2-202-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Aldonos Tilindienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko ir atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-549-413/2018 pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko ieškinį ir trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko investicinė grupė“, pareiškusio savarankiškus reikalavimus (teisių perėmėja - uždaroji akcinė bendrovė ,,ŪBIG debt collection“) ieškinius atsakovei likviduojamai įmonei Vintage Holdings Limited dėl žalos, skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo O. G.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė bankrutavusi akcinė bendrovė Ūkio bankas (toliau - BAB Ūkio bankas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited 14 515 927,64 Eur žalos atlyginimą, 4 361 936,83 Eur palūkanas ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62.

7Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko investicinė grupė“ (toliau – BUAB ,,ŪBIG“) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited 31 606 043 Eur skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Trečiasis asmuo taip pat pateikė teismui prašymą taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei likviduojamai įmonei Vintage Holdings Limited, įmonės kodas 000289V, Meno sala, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio turto nesant ar nepakankant areštuoti – pinigines lėšas, esančias bankuose ir įmonės kasoje 31 606 043 Eur sumai, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises.

83.

9Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi trečiojo asmens prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

104.

11Trečiasis asmuo BUAB ,,ŪBIG“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai nesirėmė suformuota Lietuvos apeliacinio teismo praktika dėl didelės ieškinio sumos kaip pakankamo pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Trečiasis asmuo iš atsakovės prašo priteisti net 31 606 043 Eur, atsakovė neneigia, kad minėta suma šiai įmonei yra labai didelė. Nepripažinus Lietuvos Respublikoje Meno salos teismo sprendimo dėl atsakovės likvidavimo, juo neteisėtai buvo remiamasi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei. Dėl to buvo padarytos nepagrįstos išvados dėl pavojaus trečiojo asmens palankaus teismo sprendimo įvykdymui neegzistavimo. Tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo šioje byloje pretenduoja į tas pačias pinigines lėšas. Atsakovės elgesys dėl taikos derybų atnaujinimo yra nesąžiningas, nes juo yra mėginama išvengti Lietuvos teismų jurisdikcijos – po taikos sutarties sudarymo tolesnių klausimų sprendimas persikels į Meno salą, kurioje atliekamos atsakovės likvidavimo procedūros. Meno saloje patvirtinus ieškovės kreditorinį reikalavimą, nebeliks kliūčių panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 atsakovei taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą į 17 532 000 GBP lėšas, esančias Anglijos banke ,,Clydesdale“. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas yra taikomas ikiteisminiame tyrime, kuriame yra tiriamas ieškovės turto iššvaistymas ir ieškovė yra pripažinta civiline ieškove. Tačiau, patvirtinus ieškovės kreditorinį reikalavimą atsakovės likvidavimo procese, ieškovės siekiai bus įgyvendinti ir egzistuoja didelė tikimybė, kad ieškovė kartu su atsakovės likvidatoriais sieks, kad laikinas nuosavybės teisės apribojimas būtų panaikintas ir atsakovės turimos lėšos panaudotos ieškovės reikalavimo tenkinimui. Meno sala, kurioje yra įsteigta įmonė Vintage Holdings Limited, Lietuvoje patenka į tikslinių teritorijų sąrašą (2001 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 344). Kitaip tariant, įmonė Vintage Holdings Limited yra ofšorinė įmonė. Vienas iš kriterijų, pagal kurį užsienio valstybės arba zonos yra laikomos tikslinėmis teritorijomis – šioje teritorijoje nėra finansinio-administracinio skaidrumo: nevisiškai aiškios mokesčių administravimo taisyklės ir šių taisyklių taikymo tvarka nėra pateikiama kitų valstybių mokesčių administratoriams (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 38 p.). Meno salos jurisdikcijos pripažinimas ofšorine leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad egzistuoja pavojus, jog ir pats įmonės Vintage Holdings Limited likvidavimo procesas galimai gali vykti nesąžiningai. Teismas, nepritaikęs laikinųjų apsaugos priemonių, pažeidė BUAB ,,ŪBIG“ kreditorių teisę atgauti lėšas iš bankrutuojančios įmonės, tuo pačiu ir viešąjį interesą. Potenciali žala BUAB ,,ŪBIG“ nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra akivaizdžiai didesnė, nei potenciali žala atsakovei šias priemones pritaikius. Tinkamai neužtikrinus BUAB ,,ŪBIG“ reikalavimo, bus prarasta galimybė išsiieškoti net 31 606 043 Eur ir pažeistas viešasis interesas, t. y. BUAB ,,ŪBIG“ kreditorių interesas atgauti pinigus bankroto proceso metu. Tuo tarpu pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė iš esmės nieko neprarastų – išsprendus ginčą Lietuvos teismų jurisdikcijoje taptų aišku, kam priklauso teisė į ginčo lėšas, o atsakovė po pasibaigusio teismo proceso galėtų užbaigti likvidavimo procedūras pagal Meno salos jurisdikciją bei išmokėti ginčo lėšas tam kreditoriui, kuriam ta teisė bus pripažinta.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi pasinaikino Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovei likviduojamai įmonei Vintage Holdings Limited, įmonės kodas 000289V, Meno sala, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio turto nesant ar nepakankant areštavo pinigines lėšas, esančias bankuose ir įmonės kasoje 31 606 043 Eur sumai, uždraudė turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises.

166.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais BUAB ,,ŪBIG“ šioje byloje pretenduoja į tas pačias pinigines lėšas, atsakovė įmonė Vintage Holdings Limited yra likviduojamas juridinis asmuo, kurios buveinė yra Meno saloje. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 2014 m. liepos 23 d. nutarimu kompanijai Vintage Holdings Limited paskyrė laikiną nuosavybės teisės apribojimą į 17 532 000 GBP lėšas, uždraudžiant kompanijai šia suma naudotis. Ikiteisminiame tyrime yra atliekamas tyrimas dėl didelės vertės turto iššvaistymo AB Ūkio banke, kuriame AB Ūkio bankas yra pripažinta civiline ieškove.

187.

19Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. liepos 19 d. nutartyje, be kita ko, nurodė, kad ieškovės ieškinys ir trečiojo asmens savarankiški reikalavimai yra pareikšti atsakovei, kuri nėra Europos Sąjungos valstybės narės ūkio subjektas, t. y. atsakovė registruota Meno saloje, atskiroje Jungtinės Karalystės teritorijoje, kuriai negalioja Europos Sąjungos teisinis reglamentavimas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 5 dalies c punktas, taip pat žr. U. Magnus and P. Mankowski, Brussels I Regulation, 1st ed., p. 30). Reglamente Nr. 2015/848 įtvirtinta, jog bet kuris sprendimas iškelti nemokumo bylą, kurį priima jurisdikciją turintis valstybės narės teismas, kaip numatyta 3 straipsnyje, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja valstybėje, kurioje iškelta byla (Reglamento Nr. 2015/848 19 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, netaikant Reglamento Nr. 2015/848 nuostatų, Meno saloje pradėtas atsakovės likvidavimo procesas teisinių padarinių Lietuvos Respublikoje savaime nesukuria, o šis sprendimas turi būti pripažintas Lietuvos Respublikoje. Toks sprendimas Lietuvos Respublikoje nėra pripažintas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 5 d. nutartyje, kuria paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atsakovės atžvilgiu, nurodė, jog ta aplinkybė, kad atsakovė yra Meno saloje, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 patvirtintą Tikslinių teritorijų sąrašą, savaime neįrodo nesąžiningumo, siekio išvaistyti atsakovės turtą.

208.

21Teismo nuomone, įvertinus aplinkybę, kad tiek trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais, tiek ieškovė pretenduoja į tas pačias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę, taikos sutarties derybas atsakovė veda tik su ieškove, o ieškovės turtinių reikalavimų užtikrinimui jau yra taikytas atsakovės nuosavybės teisės apribojimas į 17 532 000 GBP lėšas ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13, vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu, paritetiniais pagrindais tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir BUAB ,,ŪBIG“ reikalavimų užtikrinimui. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai orientuotos į galimai trečiajam asmeniui BUAB ,,ŪBIG“ palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

229.

23Teismas pripažino, kad savarankiško reikalavimo suma atsakovei yra didelė. Nors byloje ir nėra faktinių duomenų apie dabartinių atsakovės atstovų (likvidatorių) ketinimus perleisti turtą tretiesiems asmenims ir tokiu būdu apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, tačiau teismo manymu, būtinybę atsakovės atžvilgiu taikyti turto disponavimo apribojimus lemia siekis, kad būtų užtikrintas atsakovo dispozicijoje esančio turto išsaugojimas iki bus išspręstas ginčas šioje civilinėje byloje.

2410.

25Teismo vertinimu, nesant duomenų, ar atsakovė be piniginių lėšų, kurios areštuotos ikiteisminio tyrimo metu, turi kitokio turto, iš kurio galėtų būti tenkinamas trečiojo asmens BUAB ,,ŪBIG“ reikalavimas, pripažinus, kad BUAB ,,ŪBIG“ turtinio reikalavimo suma atsakovei yra didelė, o atsakovė yra užsienio valstybės juridinis asmuo, taip pat atsižvelgus į tai, kad savarankiškus reikalavimus byloje pareiškė bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, ginantis visų BUAB ,,ŪBIG“ kreditorių interesus, darytina išvada, jog egzistuoja ir antroji būtinoji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (CPK 144 straipsnis).

26III.

27Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

2811.

29Ieškovė BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir trečiojo asmens BUAB ,,ŪBIG“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

3012.

31Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3212.1.

33Teismas netinkamai įvertino, kad BUAB ,,ŪBIG“ pateiktame pakartotiniame prašyme nurodyta nauja aplinkybė – taikos sutarties derybos tarp ieškovės ir atsakovės. Taikos sutarties derybos tarp ieškovės ir atsakovės nėra naujos aplinkybės, tai buvo žinoma tiek teismui, tiek trečiajam asmeniui jau nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. iš ieškovės ir atsakovės teikto prašymo teismui dėl posėdžio atidėjimo, bei iš kitų procesinių dokumentų. Taip pat tiek teismo nutartis, tiek ir pati aplinkybė dėl galimos taikos sutarties sudarymo yra grįsta prielaidomis. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad taikos sutartis yra sudaryta. Teismas, nutartyje nustatydamas faktines aplinkybes, vadovavosi ne įrodymus ir įrodinėjimą reglamentuojančiais teisės principais ir normomis, o prielaidomis.

3412.2.

35Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės turtinių reikalavimų užtikrinimui jau yra taikytas atsakovės nuosavybės teisės apribojimas ikiteisminiame tyrime, todėl turi būti vadovaujamasi lygiateisiškumo principu ir dėl to būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovės turtiniai reikalavimai nėra užtikrinti taikytais atsakovės nuosavybės teisės apribojimais ikiteisminiame tyrime. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas buvo paskirtas ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00016-13 metu, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą ar išplėstinį turto konfiskavimą. Šiuo metu nepriimami jokie teisėsaugos institucijų sprendimai, susiję su taikomo laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimu, todėl neegzistuoja jokia galimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės atsakovės atžvilgiu nėra taikomos ir ieškovės naudai, taip pat ieškovės turtiniai reikalavimai nėra niekaip užtikrinti, todėl šiuo atveju skundžiama nutartimi buvo suteiktas trečiajam asmeniui BUAB ,,ŪBIG“ prioritetas ieškovės BAB Ūkio banko atžvilgiu.

3612.3.

37Neegzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo neįvykdymui. Šiuo atveju BUAB ,,ŪBIG“ nepateikė jokių objektyvių argumentų ir įrodymų, kurie patvirtintų, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitais būdais vengti prievolių vykdymo. Priešingai, atsakovė yra likviduojama įmonė, kurios turtu ir piniginėmis lėšomis disponuoja išimtinai likvidatoriai, todėl nėra jokio pagrindo svarstymams, kad jie gali imtis nesąžiningų ar teisei prieštaraujančių veiksmų, siekdami turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims. Aplinkybę, kad neegzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo vykdymui jau patvirtino teismai, atmesdami trečiojo asmens BUAB ,,ŪBIG“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3813.

39Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį.

4014.

41Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4214.1.

43Laikinosios apsaugos priemonės taikytos kartotinio prašymo pagrindu, kuris jau buvo išspręstas šioje byloje priimtomis Kauno apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis. Trečiasis asmuo nei su kartotiniu 2018 m. spalio 23 d. prašymu, nei su atskiruoju skundu nepateikė bei nenurodė jokių naujų įrodymų, galinčių patvirtinti kokias nors naujas aplinkybes apie tariamai atsiradusią grėsmę byloje priimto teismo sprendimo įvykdymui. Aplinkybės dėl trečiojo asmens įvardijamų derybų tarp byloje dalyvaujančių asmenų nėra ir nebuvo naujos byloje. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas šioje byloje jau buvo išspręstas įsiteisėjusiomis 2017 m. gruodžio 4 d. ir 2018 m. balandžio 5 d. nutartimis ir po šių nutarčių priėmimo neįvyko jokių objektyvių pokyčių, o trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų dėl kokių nors naujų, realiai egzistuojančių aplinkybių, galinčių sąlygoti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

4414.2.

45Trečiasis asmuo neįrodė jo reikalavimų prima facie pagrįstumo, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje padarė išvadą, kad trečiojo asmens ieškinio reikalavimai yra prima facie nepagrįsti, be kita ko atsižvelgiant ir į tai, kad pagrįstai abejotina, ar trečiasis asmuo turi reikalavimo teisę į atsakovę (nes ją yra perleidęs). Trečiasis asmuo dar 2010 metais kitam asmeniui yra perleidęs reikalavimo teises į atsakovę pagal tas paskolos sutartis, iš kurių kildina ieškiniu atsakovei reiškiamus reikalavimus. Iš byloje pateikto trečiojo asmens debitorių sąrašo matyti, kad atsakovė nėra trečiojo asmens skolininkė (debitorė).

4614.3.

47Trečiasis asmuo neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, kaip būtinos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino jau konstatuotos faktinės aplinkybės, kad atsakovė yra likviduojamas juridinis asmuo, dėl ko atsakovės, veikiančios per teismo paskirtus jungtinius likvidatorius, galimybės disponuoti jai priklausančiu turtu yra apribotos tiek atitinkamų Meno salos teisės aktų, tiek dėl Meno salos teisme vykdomo atsakovės likvidavimo proceso. Byloje nesant ginčo dėl to, ar atsakovė yra likviduojamas juridinis asmuo, Meno salos teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta likviduoti atsakovę, pripažinimo Lietuvos Respublikoje klausimas yra teisiškai nereikšmingas, ypač sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Remiantis CPK 808 straipsnio 3 dalimi nagrinėjamu atveju mutatis mutandis turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie taip pat patvirtina, kad nėra ir objektyviai negali egzistuoti jokia grėsmė šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymui.

4814.4.

49Atsakovė yra likviduojamas juridinis asmuo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų perteklinis ir netikslingas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra pažeidžiamas atsakovės kreditorių ir potencialių kreditorių visumos lygiateisiškumo principas, nepagrįstai trečiajam asmeniui suteikiant privilegijuotą padėtį likusių atsakovės kreditorių ir potencialių kreditorių atžvilgiu, skundžiama nutartis gali būti nepripažinta Meno saloje. Prokuroras 2014 m. liepos 23 d. nutarimu yra paskyręs laikiną nuosavybės teisų apribojimą atsakovės turtui, turto saugotoju paskiriant banką ,,Clydesdale“. Dėl taikyto nuosavybės teisės atsakovės turtui apribojimo atsakovė negali disponuoti atsakovės turimu turtu.

5014.5.

51Teismo nutarties motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal Meno salos teisinį reglamentavimą potencialūs likviduojamos įmonės kreditoriai savo reikalavimus pirmiausiai turi pareikšti teismo paskirtam įmonės likvidatoriui ir tik po to, jei Meno saloje reziduojančios įmonės likvidatorius atsisakytų tvirtinti kreditoriaus reikalavimus, dėl tokių kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bei pagrįstumo gali kreiptis į Meno salos teismą. Trečiasis asmuo, ignoruodamas siųstus raginimus ir pranešimus, atsakovės jungtiniams likvidatoriams neteikė jokio kreditorinio reikalavimo atsakovės likvidavimo procese. Ieškovė yra pareiškusi reikalavimus atsakovės likvidavimo procese Meno saloje, dėl to atsakovės jungtiniai likvidatoriai dalyvavo susitikimuose, bendravo su ieškove dėl ieškovės atsakovei pareikštų reikalavimų, tačiau ši aplinkybė negali būti laikoma teisiškai reikšminga ir pakankama laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5214.6.

53Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeisti procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo bei rungimosi principai. Prokuroras 2014 m. liepos 23 d. nutarimu yra paskyręs laikiną nuosavybės teisės apribojimą atsakovės turtui ne užtikrinant ieškovės Kauno apygardos teisme pareikštus reikalavimus, o vykdydamas baudžiamąjį persekiojimą. Skundžiama teismo nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones trečiasis asmuo nepagrįstai įgijo privilegijuotą padėtį visų atsakovės, kaip likviduojamo juridinio asmens, kreditorių ir potencialių kreditorių atžvilgiu.

5415.

55Atsiliepime į ieškovės BAB Ūkio banko atskirąjį skundą atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited prašo ieškovės atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį.

5616.

57Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:

5816.1.

59Trečiojo asmens ieškiniu pareikšti reikalavimai yra prima facie nepagrįsti, dėl ko, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

6016.2.

61Analogiškas trečiojo asmens prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau buvo išspręstas šioje byloje priimtomis, įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Trečiasis asmuo nepateikė bei nenurodė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti kokias nors naujas aplinkybes dėl tariamos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

6216.3.

63Vien didelė trečiojo asmens ieškinio reikalavimų suma negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiama nutartimi trečiajam asmeniui privilegijuota padėtis buvo suteikta ne tik ieškovo, tačiau visų trečiojo asmens kreditorių ar potencialių kreditorių atžvilgiu.

6417.

65Atsiliepime į ieškovės BAB Ūkio banko atskirąjį skundą trečiasis asmuo BUAB,,ŪBIG“ prašo palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį.

6618.

67Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:

6818.1.

69Trečiojo asmens prašymas buvo motyvuotas ir jame nurodytos iš esmės naujos, papildomos aplinkybės, kurios nebuvo teismų analizuotos. Iš 2018 m. rugsėjo 14 d. ieškovės ir atsakovės pateikto prašymo matyti, kad buvo atnaujintos derybos dėl taikos sutarties sudarymo. Ieškovė ir atsakovė savo teiktame procesiniame dokumente nurodė, kad jų tarpusavio derybos buvo sustabdytos, o išsprendus bylos jurisdikcijos klausimą – atnaujintos. Tai yra nauja aplinkybė. Akivaizdu, kad sudarius taikos sutartį ieškovės kreditorinis reikalavimas bus patvirtintas ir atsakovės bankroto procese. Dėl to atsakovės likvidatoriai, skirstydami atsakovės lėšas, turės pareigą pirmiausia padengti PVM prievolę mokesčių administratoriui ir antra eile iš likusių pinigų padengti ieškovės kreditorinį reikalavimą, dėl to neliks galimybės trečiajam asmeniui proporcingai patenkinti savo reikalavimo. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas yra taikomas ikiteisminiame tyrime, kuriame yra tiriamas ieškovės turto iššvaistymas ir ieškovė yra pripažinta civiliniu ieškovu. Tačiau patvirtinus ieškovės kreditorinį reikalavimą atsakovės likvidavimo procese, ieškovės siekiai bus įgyvendinti ir ieškovė kartu su atsakove akivaizdžiai sieks, kad laikinas nuosavybės teisės apribojimas būtų panaikintas ir atsakovės turimos lėšos panaudotos ieškovės reikalavimo tenkinimui.

7018.2.

71Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėjamu atveju atsakovė turi galimybes iššvaistyti ir jau pradėjo švaistyti turtą. Atsakovės likvidatoriai nuo 2014 m. kovo 19 d. iki 2015 m. rugsėjo 9 d. likvidavimui ir juridinėms konsultacijoms jau yra išleidę 673 445 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų. Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad Meno saloje pradėtas atsakovės likvidavimo procesas pašalina grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Meno saloje pradėtas atsakovės likvidavimo procesas jokių teisinių padarinių Lietuvos Respublikoje savaime nesukūrė. Meno saloje vykstant atsakovės likvidavimo procesui yra grėsmė, kad jis bus užbaigtas ir nebeliks turto, į kurį galėtų būti nukreiptas galimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas.

7218.3.

73Ikiteisminiame tyrime atsakovei taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas yra susijęs su ieškovės reikalavimų užtikrinimu. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2013 m. lapkričio 4 d. nutarimu yra patenkinusi ieškovės prašymą ir pripažinusi ieškovę civiline ieškove ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13.

7419.

75Atsiliepime į atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited atskirąjį skundą trečiasis asmuo BUAB ,,ŪBIG“ prašo palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį, o skundą atmesti.

7620.

77Atsiliepime į šį atskirąjį skundą nurodomi tokie papildomi argumentai:

7820.1.

79Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens ieškinys yra pagrįstas. Atsakovė nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo neturi reikalavimo teisės į atsakovę. Trečiasis asmuo įvykdė savo įrodinėjimo pareigą ir įrodė, kad ieškiniu prašomi priteisti pinigai buvo atsakovei realiai paskolinti, atsakovė šių aplinkybių nenuginčijo. Atsakovės pateikta 2010 m. kovo 15 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra niekinė ir negaliojanti.

8020.2.

81Nepagrįstas atsakovės argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė būtų privilegijuota trečiojo asmens atžvilgiu, kadangi net nebaigus nagrinėti šios bylos, pirmiau būtų patenkintas ieškovės kreditorinis reikalavimas ir nebeliktų galimybės trečiajam asmeniui proporcingai patenkinti savo reikalavimo, nors ieškovė ir trečiasis asmuo yra tos pačios eilės atsakovės kreditoriai.

8220.3.

83Atmestini atsakovės argumentai, kad skundžiamos nutarties motyvai yra nepagrįsti. Taikos sutarties tarp ieškovės ir atsakovės sudarymas leistų atsakovės likvidatoriams paskirstyti atsakovės lėšas nedalyvaujant trečiajam asmeniui ir užbaigti atsakovės likvidavimo procesą. Tik Lietuvos Respublikos teismai turi jurisdikciją nagrinėti trečiojo asmens reikalavimus atsakovei, kylančius iš paskolos sutarčių, kadangi toks yra galiojantis šalių susitarimas dėl teismingumo. Todėl trečiojo asmens kreditorinis reikalavimas galės būti patvirtintas tik po šios bylos išnagrinėjimo. Akivaizdu, kad atsakovei ir ieškovei sudarius taikos sutartį bus paskirstytos atsakovės lėšos ir užbaigtas atsakovės likvidavimo procesas.

8421.

85Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 1 d. nutartimi pradinį trečiąjį asmenį su savarankiškais reikalavimais – BUAB „ŪBIG“ pakeitė jos teisių ir pareigų perėmėja – uždarąja akcine bendrove „ŪBIG debt collection“ (toliau - UAB „ŪBIG debt collection“).

8622.

87Trečiasis asmuo UAB „ŪBIG debt collection“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. vasario 14 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašė: priimti rašytinius paaiškinimus; pakeisti BUAB ,,ŪBIG“ jos teisių ir pareigų perėmėja UAB „ŪBIG debt collection“; atmesti ieškovės BAB Ūkio banko ir atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited atskiruosius skundus, o Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

8823.

89Trečiasis asmuo nurodo, kad teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes tik taip galima užtikrinti, kad atsakovės turtas, esantis Europos Sąjungos teritorijoje nebūtų perkeltas į ofšorinę jurisdikciją, taip apsunkinant būsimo trečiajam asmeniui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Meno saloje vykstantis atsakovės likvidavimo procesas ne panaikina, o tik dar labiau padidina laikinųjų apsaugos priemonių poreikį, kadangi Meno sala nepatenka į Europos Sąjungos jurisdikciją, todėl nei Meno saloje vykstantys teisiniai procesai tiesiogiai sukelia teisines pasekmes Lietuvoje, nei Lietuvoje nagrinėjamos bylos daro kokią nors įtaką Meno saloje vykstantiems teisiniams procesams. Jei atsakovės turtui nebūtų taikomas areštas šioje byloje, iki šios bylos išnagrinėjimo gali būti nebelikę atsakovės turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Vien faktas, kad atsakovės turtui buvo pritaikytas disponavimo apribojimas ikiteisminiame tyrime, nepanaikina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje būtinybės, nes nėra jokių garantijų, kad jis galios iki šios civilinės bylos nagrinėjimo pabaigos, be to, jis skirtas ne trečiojo asmens šioje byloje pareikšto reikalavimo užtikrinimui. Pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia trečiajam asmeniui jokio nepagrįsto pranašumo prieš kitus atsakovės kreditorius, o saugo būtent nuo nepagrįsto pranašumo suteikimo ieškovei.

9024.

91Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. vasario 20 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose prašė: priimti rašytinius paaiškinimus ir papildomą įrodymą – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį; Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovė nurodo, kad nesutinka su trečiojo asmens rašytinuose paaiškinimuose nurodytais argumentais. Aplinkybė, jog atsakovė yra užsienio juridinis asmuo, negali būti vertinama kaip pagrindžianti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Trečiojo asmens keliamos prielaidos dėl atsakovės turto perkėlimo į Meno salą jau buvo nagrinėtos ir atmestos įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Nė vieno iš atsakovės kreditorių naudai nėra taikomi jokie civilinio pobūdžio užtikrinimai ar ribojimai, nes jau pats atsakovės, kaip likviduojamo juridinio asmens statusas, reiškia įstatymais apribotą galimybę disponuoti turtu ir galimybę atsakovės turtu disponuoti tik visų kreditorių interesais.

92Teismas

konstatuoja:

93IV.

94Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9525.

96CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

97Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

9826.

99Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

10027.

101Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus dokumentus bei įrodymus: 1) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties kopiją; 2) Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties kopiją; 3) BUAB ,,ŪBIG“ 2018 m. spalio 23 d. pakartotinio prašymo kopiją; 4) Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties kopiją; 5) BUAB ,,ŪBIG“ 2018 m. lapkričio 7 d. atskirojo skundo kopiją; 6) Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties kopiją; 7) 2010 m. kovo 15 d. pranešimo apie reikalavimo teisių perleidimą, jo vertimą į lietuvių kalbą bei 2010 m. kovo 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopijas; 8) BUAB ,,ŪBIG“ debitorių (skolininkų) sąrašo kopiją; 9) ištraukų iš teisinės išvados dėl Meno salos teisinio reglamentavimo ir jų vertimo į lietuvių kalbą kopijas; 10) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutarties ir 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarties kopijas; 11) Meno saloje likvidavimo procese pateiktos BAB Ūkio banko reikalavimų patvirtinimo formos ir jos vertimo į lietuvių kalbą kopijas; 13) 2017 m. gruodžio 14 d. pranešimo, pranešimo priedo ir jų vertimo į lietuvių kalbą kopijas; 14) 2017 m. gruodžio 15 d. dienraščio ,,Lietuvos rytas“ kopiją; 15) Jungtinės Karalystės teismo nutarčių, jų vertimo į lietuvių kalbą kopijas.

10228.

103Teisėjų kolegija atsakovės su atskiruoju skundu pateiktus dokumentus nurodytus 1-14 prieduose atsisako priimti, kadangi teismų procesiniai sprendimai, kiti dokumentai trečiojo asmens bei atsakovės šioje byloje jau yra pateikti (su atsiliepimu į trečiojo asmens ieškinį bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsiliepimu į ieškovo ir trečiojo asmens atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties), jie yra LITEKO duomenų bazėje ir teismas su šiais dokumentais turi galimybę susipažinti. Atsakovės su atskiruoju skundu pateikti įrodymai - Jungtinės Karalystės teismo nutarčių kopijos - susiję su byloje nustatinėjamomis faktinėmis aplinkybėmis, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, todėl priimami ir vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

10429.

105Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi priėmė trečiojo asmens BUAB ,,ŪBIG“ procesinių teisių ir pareigų perėmėjo UAB ,,ŪBIG debt collection“ 2019 m. vasario 14 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus bei atidėjo bylos nagrinėjimą. Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė paaiškinimus į minėtus UAB ,,ŪBIG debt collection“ rašytinius paaiškinimus bei papildomą dokumentą – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties kopiją. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atsakovės paaiškinimuose nurodomi argumentai dėl priimtų UAB ,,ŪBIG debt collection“ rašytinių paaiškinimų, šiuos paaiškinimus ir papildomą įrodymą, kurie susiję su nagrinėjamoje byloje sprendžiamu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, priima.

106Dėl faktinių bylos aplinkybių

10730.

108Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su savarankišku ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited 31 606 043 Eur, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat trečiasis asmuo pateikė prašymą ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias pasaugos priemones – areštuoti įmonei Vintage Holdings Limited, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, tokio turto nesant ar nepakankant - areštuoti pinigines lėšas, esančias bankuose ir įmonės kasoje 31 606 043 Eur sumai, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises.

10931.

110Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“ atskirąjį skundą, 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį.

11132.

112Trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2018 m. spalio 24 d. pirmosios instancijos teismui pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11333.

114Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei įmonei Vintage Holdings Limited.

11534.

116Pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“ atskirąjį skundą dėl 2018 m. spalio 31 d. nutarties, skundžiama nutartimi pasinaikino 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – tenkino trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės turtui.

117Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

11835.

119Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialiosios teisės. Tokiomis priemonėmis siekiama užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, jog ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

12036.

121Atskiruosiuose skunduose ginčijamas abiejų nurodytų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimas.

122Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

12337.

124Apeliantė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited atskirajame skunde nurodo, kad trečiasis asmuo neįrodė jo reikalavimų prima facie pagrįstumo, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo apeliantės argumentu.

12538.

126Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio (pareiškimo, skundo) faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1618-516/2016; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1134-302/2017; 2018 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1386-180/2018). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1134-302/2017; 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1138-196/2018; 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019; ). Teismo atliekamas preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-676-241/2017; 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1833-516/2018; 2019 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-278-330/2019).

12739.

128Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ yra pareiškęs savarankišką ieškinį atsakovei likviduojamai Vintage Holdings Limited dėl 31 606 043 Eur skolos priteisimo. Šis reikalavimas grindžiamas tarp šalių susiklosčiusiais paskolos teisiniais santykiais (nurodoma, kad trečiajam asmeniui nebuvo grąžinta atsakovei suteikta paskola pagal vienuolika paskolos sutarčių) bei nurodomas teisinis ieškinio pagrindas - CK 6.873 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Šiam savo reikalavimui pagrįsti trečiasis asmuo su ieškiniu pateikė įrodymus: vienuolika paskolos sutarčių, sudarytų UAB ,,ŪBIG“ ir įmonės Vintage Holdings Limited, tarptautinių bankinių pinigų pervedimų kopijas, kitus įrodymus.

12940.

130Taigi, kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, trečiojo asmens pateikto ieškinio forma ir turinys atitinka įstatyme keliamus reikalavimus: ieškinyje suformuluotas ieškinio reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindas, pateikti įrodymai, kurie, trečiojo asmens nuomone, pagrindžia ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus. Atsižvelgdama į nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, preliminariai įvertinusi trečiojo asmens ieškinį bei prie jo pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad negalima padaryti vienareikšmės išvados, jog trečiojo asmens pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir jo reikalavimai tikrai negalėtų būti patenkinti. Tuo tarpu atsakovės atskirojo skundo argumentai, kad trečiasis asmuo neturi reikalavimo teisės į atsakovę, nes 2010 metais kitam asmeniui yra perleidęs reikalavimo teises į atsakovę pagal paskolos sutartis, bei nurodama aplinkybė, kad į trečiojo asmens debitorių sąrašą atsakovė nėra įtraukta, kaip trečiojo asmens skolininkė (debitorė), yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir šioje proceso stadijoje nevertinami. Tenkintini ar ne trečiojo asmens ieškinio reikalavimai, bus pasisakyta tik bylos nagrinėjimo iš esmės stadijos pabaigoje, įvertinus įrodymų, kuriuos pateikė bei dar galės pateikti byloje dalyvaujantys asmenys, visetą, nustačius faktines bylos aplinkybes ir pritaikius taikytinas byloje materialiosios teisės normas. Teisėjų kolegija, pakartotinai atlikusi ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimą, daro išvadą, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra pagrindo sutikti su atsakovės skundo argumentais, jog pareikštas ieškinys nėra preliminariai pagrįstas.

13141.

132Atmestini atsakovės skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškinio prima facie pagrįstumo yra neteisinga, nes Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas trečiojo asmens pirmą kartą pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones klausimą, 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje padarė išvadą, kad trečiojo asmens ieškinio reikalavimai yra prima facie nepagrįsti. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje nustatęs, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi tiek ieškovės, tiek trečiojo asmens ieškinius, kaip neteismingus Lietuvos teismams, paliko nenagrinėtus, padarė išvadą, kad nors nurodyta nutartis dar nėra įsiteisėjusi, tačiau ieškinio tikėtino pagrįstumo kriterijaus vertinimo aspektu joje nurodytos aplinkybės leidžia manyti apie labiau tikėtiną ieškinio nepagrįstumą (o ne pagrįstumą). Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartis, kuria rėmėsi Lietuvos apeliacinis teismas darydamas išvadą dėl labiau tikėtino ieškinio nepagrįstumo, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi buvo panaikinta. Todėl atsakovės skundo argumentai dėl nagrinėjamoje byloje jau nustatyto trečiojo asmens ieškinio prima facie nepagrįstumo negali būti laikomi pagrįstais.

133Dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės

13442.

135Pasisakant dėl kitos būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – egzistuojančios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, pažymėtina, kad siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, CPK yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jų taikymo pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti aplinkybių, patvirtinančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą, o priešinga šalis, siekdama išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo buvimą.

13643.

137CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

13844.

139Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovei, nustatęs, kad ieškovė BAB Ūkio bankas, tiek trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB ,,ŪBIG“ šioje byloje pretenduoja į tas pačias pinigines lėšas, atsakovė įmonė Vintage Holdings Limited yra likviduojamas juridinis asmuo, kurios buveinė yra Meno saloje, taikos sutarties derybas atsakovė veda tik su ieškove, o ieškovės turtinių reikalavimų užtikrinimui ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 jau yra taikytas atsakovės nuosavybės teisės apribojimas į 17 532 000 GBP lėšas, todėl teismas sprendė, kad vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu, paritetiniais pagrindais tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir UAB ,,ŪBIG“ reikalavimų užtikrinimui. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija.

14045.

141Nagrinėjamu atveju svarbu akcentuoti, kad, kaip minėta, trečiojo asmens prašymu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas dėl trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“ ieškinio reikalavimų užtikrinimo jau buvo sprendžiamas Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi bei Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi.

14246.

143Teismų praktikoje pasisakyta, kad CPK neriboja prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikimo skaičiaus. Net ir teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atveju neeliminuojama dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų teisė kreiptis su pakartotiniu prašymu, atitinkamai jį motyvuojant bei taip įgyvendinant savo procesines teises (CPK 42 straipsnis, 144 straipsnio 3 dalis, 245 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1028/2014). Svarbu tai, kad pakartotinis prašymas būtų motyvuotas ir jame būtų nurodytos iš esmės naujos / papildomos aplinkybės, kurios nebuvo analizuotos teismų, sprendžiant prieš tai buvusius prašymus (ne)taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294-823/2018).

14447.

145Trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2018 m. spalio 24 d. pakartotiniame prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited turtui nurodė, kad po ankstesnio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paaiškėjo naujos aplinkybės, o būtent aplinkybė, kad ieškovė BAB Ūkio bankas ir atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited atnaujino derybas dėl taikos sutarties sudarymo, todėl yra tikimybė, kad tarp ginčo šalių bus pasiektas taikus susitarimas ir ieškovės reikalavimas dėl žalos atlyginimo bus išspręstas atsakovės bankroto byloje pagal Meno salos jurisdikciją, dėl ko trečiojo asmens reikalavimo patenkinimas taps neįmanomu, nes nebeliks atsakovės turto, į kurį būtų galima nukreipti teismo sprendimo įvykdymą. Šios aplinkybės, trečiojo asmens manymu, patvirtina, kad šiuo metu egzistuoja reali trečiajam asmeniui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

14648.

147Teisėjų kolegijos vertinimu, taikos sutarties derybos tarp ieškovės ir atsakovės negali būti laikomos naujomis aplinkybėmis, nes ši aplinkybė tiek pirmosios instancijos teismui, tiek trečiajam asmeniui jau buvo žinoma nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. iš ieškovės, atsakovės ir paties trečiojo asmens atstovo teikto prašymo pirmosios instancijos teismui dėl posėdžio atidėjimo (elektroninė byla t. 6, b. l. 98-104) bei vėlesnių 2017 m. rugsėjo 20 d., 2017 m. lapkričio 28 d. ieškovės ir atsakovės prašymų dėl teismo posėdžio atidėjimo (elektroninė byla t. 6, b. l. 110-112, 151-153). Byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovė ir atsakovė yra sudariusios taikos sutartį. Todėl tiek pirmosios instancijos teismo, tiek trečiojo asmens nurodoma aplinkybė dėl galimos taikos sutarties sudarymo yra grįsta tik prielaidomis.

14849.

149Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas jau buvo išspręstas įsiteisėjusiomis Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi, trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų dėl kokių nors naujų, realiai egzistuojančių aplinkybių, galinčių sąlygoti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Įstatyme nenustatyta, kokios aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų, bet tokios aplinkybės turi būti nurodomos prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų galima įvertinti prašymo pagrįstumą. Šiuo atveju vien trečiojo asmens nurodomos aplinkybės dėl galimų ieškovės ir atsakovės derybų, kurios nors ir nebuvo vertintos minėtose teismų nutartyse, nėra savarankiškas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15050.

151Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovės turtinių reikalavimų užtikrinimui jau yra taikytas atsakovės nuosavybės teisės apribojimas ikiteisminiame tyrime, todėl turi būti vadovaujamasi lygiateisiškumo principu ir dėl to būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 2014 m. liepos 23 d. nutarimu kompanijai Vintage Holdings Limited paskyrė laikiną nuosavybės teisės apribojimą į 17 532 000 GBP lėšas, uždraudžiant kompanijai šia suma naudotis, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl didelės vertės turto iššvaistymo AB Ūkio banke, kuriame AB Ūkio bankas yra pripažinta civiline ieškove. Iš byloje esančių Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d., 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarčių matyti, kad siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, turto konfiskavimą bei išplėstinį turto konfiskavimą, laikinas nuosavybės teisės apribojimas į atsakovei priklausančias 18 195 000 GPB dydžio lėšas, esančias banke, yra tęsiamas. Taikytais atsakovės nuosavybės teisės apribojimais ikiteisminiame tyrime užtikrinti ne tik ieškovės turtiniai reikalavimai, nes laikinas nuosavybės teisės apribojimas atsakovo lėšoms taikytas vykdant baudžiamąjį persekiojimą, t. y. apskritai siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, turto konfiskavimą bei išplėstinį turto konfiskavimą. Bylos duomenys patvirtina, kad teisėsaugos institucijų sprendimais ikiteisminiame tyrime laikinas nuosavybės teisės apribojimas nuolat pratęsiamas ir nėra prielaidų manyti, jog nebus pratęsiamas iki ikiteisminio tyrimo pabaigos. Pagal BPK 151 straipsnio 7 dalį baudžiamosiose bylose dėl sunkių ar labai sunkių nusikaltimų arba kai įtariamasis yra pasislėpęs laikino nuosavybės teisės apribojimo termino pratęsimų skaičius neribojamas (byloje nustatyta, jog įtariamajam ikiteisminiame tyrime V. R. yra paskelbta paieška). Nurodytas aplinkybes patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis, kuria ikiteisminiame tyrime dar kartą pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas į atsakovui priklausančias lėšas iki 2019 m. balandžio 23 d.

15251.

153Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestini trečiojo asmens tik prielaidomis grindžiami argumentai, kad ieškovei sudarius taikų susitarimą su atsakove ir Meno saloje atsakovės likvidavimo procese patvirtinus ieškovės kreditorinį reikalavimą, nebeliks kliūčių panaikinti ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 atsakovei taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą į atsakovės pinigines lėšas.

15452.

155Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas antrosios būtinosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistavimą grindė ir didele trečiojo asmens reikalavimo suma atsakovei.

15653.

157Teisėjų kolegija pažymi, kad aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1590-302/2018; 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-22-516/2019), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017 ; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018.).

15854.

159Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Priešingu atveju, šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

16055.

161Niekuo nepagrįsti, tik trečiojo asmens samprotavimais laikytini nurodomi argumentai, kad atsakovės elgesys dėl taikos derybų su ieškove atnaujinimo yra nesąžiningas, nes juo yra siekiama išvengti Lietuvos teismų jurisdikcijos, nes po taikos sutarties sudarymo tolesnių klausimų sprendimas persikeltų į Meno salą, ieškovė kartu su atsakovės likvidatoriais sieks, kad laikinas nuosavybės teisės apribojimas būtų panaikintas ir atsakovės turimos lėšos panaudotos ieškovės reikalavimo tenkinimui.

16256.

163Bylos duomenimis, atsakovė yra likviduojama įmonė, kurios turtu ir piniginėmis lėšomis disponuoja teismo paskirti likvidatoriai, todėl nėra pagrindo išvadai, kad jie gali imtis nesąžiningų veiksmų, siekdami turtą paslėpti ar neteisėtai perleisti kitiems asmenims. Atsižvelgiant į atsakovės, kaip likviduojamo juridinio asmens, teisinį statusą, galimybė disponuoti turtu yra apribota teisės aktų. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitais būdais vengti prievolių vykdymo. Priešingai, atsakovė yra likviduojama įmonė, kurios turtu ir piniginėmis lėšomis disponuoja išimtinai likvidatoriai, kurių veiksmus kontroliuoja teismas, todėl nėra jokio pagrindo svarstymams, kad jie gali imtis nesąžiningų ar teisei prieštaraujančių veiksmų siekdami turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems.

16457.

165Trečiasis asmuo pats pripažįsta, kad atsakovė įmonė Vintage Holdings Limited yra likviduojamas juridinis asmuo ir atsakovės likvidavimo byla iškelta Meno saloje, tačiau nurodo, kad nepripažinus Lietuvos Respublikoje Meno salos teismo sprendimo dėl atsakovės likvidavimo, juo neteisėtai buvo remiamasi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei. Atsakovės su atskiruoju skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovės likvidavimo procesas bei atsakovės likvidatoriams suteikti įgaliojimai yra pripažinti Jungtinės Karalystės teismo, t. y. atsakovės likvidavimo procesas yra pripažintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, kas paneigia trečiojo asmens abejones dėl atsakovės likvidavimo fakto. Esant nustatytai aplinkybei, kad atsakovė yra likviduojamas juridinis asmuo, Meno salos teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta likviduoti atsakovę, pripažinimo Lietuvos Respublikoje klausimas yra teisiškai nereikšmingas nagrinėjamoje byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei klausimą.

16658.

167Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje, kuria paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atsakovės atžvilgiu, nurodė, jog ta aplinkybė, kad atsakovė yra Meno saloje, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 patvirtintą Tikslinių teritorijų sąrašą, savaime neįrodo nesąžiningumo, siekio išvaistyti atsakovės turtą. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo laikyti pagrįstais trečiojo asmens argumentus, kad Meno salos statusas leidžia daryti pagrįstą prielaidą egzistuojant pavojui, jog įmonės Vintage Holdings Limited likvidavimo procesas gali vykti nesąžiningai.

16859.

169Byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra nustatytas atsakovės nesąžiningumas, todėl pareikšto ieškinio suma neteikia pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą ir taikyti jos turtui bei piniginėms lėšoms areštą. Vien ieškinio teismui pateikimas ir jame didelės vertės reikalavimo nurodymas negali suteikti trečiajam asmeniui pranašumo ar lemti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovės turtui, juo labiau, kad, kaip minėta, atsakovės likvidavimo procesą kontroliuoja likvidatoriai ir teismas.

17060.

171Remiantis CPK 145 straipsnio 2 dalimi laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, t. y. jos turėtų būti parenkamos taip, kad nė vienai iš šalių nebūtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ir nebūtų varžomos vienos proceso šalies teisės daugiau, negu yra būtina jų taikymo tikslams pasiekti. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, lemia teismo pareigą vienodai įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti prioriteto, o ekonomiškumo bei teisingumo principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Be kita ko, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos (parenkamos) taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tai suponuoja būtinumą užtikrinti, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės būtų proporcingos jomis siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1035-178/2017).

17261.

173Nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų tuo aspektu, kad teismas jas taikė netinkamai identifikavęs grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą. Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus galėtų kilti pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė, nes tokios priemonės galėtų būti taikomos iš esmės kiekvienoje byloje kiekvieno asmens prašymo pagrindu.

17462.

175Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 atsakovei yra paskirtas nuosavybės teisės apribojimas į 18 195 000 GPB sumos lėšas, esančias Anglijos banke ,,Clydesdale“. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovė be minėtų lėšų turi ir kito turto. Tokiu atveju ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 taikytu nuosavybės teisės apribojimu yra užtikrinami ne tik ieškovės turiniai interesai, tačiau ir kitų potencialių kreditorių (tame tarpe ir trečiojo asmens) turtiniai interesai. Todėl ir dėl šių aplinkybių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas trečiojo asmens ieškinio reikalavimų užtikrinimui neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

17663.

177Trečiasis asmuo pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą esminė aplinkybė yra tai, kad vien tik šios civilinės bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos teisme faktas tiesiogiai nedaro įtakos Meno saloje vykstančiam atsakovės likvidavimo procesui ir šio proceso niekaip nestabdo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad trečiasis asmuo turi teisę pateikti atsakovės likvidavimo procese kreditorinį reikalavimą, nurodant, jog jo pagrįstumo ir dydžio klausimą pagal teismingumą nagrinėja Lietuvos teismai. Kaip nurodo atsakovė, trečiasis asmuo buvo raginamas pateikti savo kreditorinius reikalavimus bei juos pagrindžiančius įrodymus atsakovės jungtiniams likvidatoriams, tačiau trečiasis asmuo to nepadarė. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė 2016 m. lapkričio 23 d. atsakovės jungtiniams likvidatoriams yra pateikusi kreditorinius reikalavimus, tapačius šioje byloje ieškiniu pareikštiems reikalavimams (elektroninė byla t. 8, b. l. 64-66). Kaip nurodo atsakovė, būtent dėl ieškovės pareikštų atsakovės likvidavimo procese kreditorinių reikalavimų, vyksta ieškovės ir atsakovės likvidatorių derybos dėl taikaus susitarimo. Taigi nagrinėjama civilinė byla nėra kliūtis trečiajam asmeniui pareikšti reikalavimą atsakovės likvidavimo procese ir tokiu būdu pretenduoti į likviduojamos bendrovės turto dalį su kitais kreditoriais, siekiant patenkinti savo reikalavimus. Taip pat trečiasis asmuo turi teisę kreiptis į atsakovės likvidavimo procesą kontroliuojančias Meno salos teismines institucijas su prašymu stabdyti atsakovės likvidavimo procedūras, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždrausti paskirstyti atsakovės turtą kreditoriams, kol bus patvirtinti visų kreditorių, įskaitant ieškovės, reikalavimai.

17864.

179Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited yra registruota Meno saloje, kuriai negalioja Europos Sąjungos teisinis reglamentavimas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 5 dalies c punktas, taip pat žr. U. Magnus and P. Mankowski, Brussels I Regulation, 1st ed., p. 30). Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, neturėtų tiesioginės teisinės galios Meno salos jurisdikcijoje, tokia nutartis turėtų būti pripažinta ir leista ją vykdyti užsienio valstybės teritorijoje. Todėl šiuo aspektu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovei taip pat neatitiktų proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų.

180Dėl procesinės bylos baigties

18165.

182Remiantis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti paliktos galioti, nenustačius vienos iš būtinųjų sąlygų joms taikyti – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui – egzistavimo, taip pat jų taikymu pažeidus proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – trečiojo asmens prašymas taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones netenkintinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

183Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

184Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,ŪBIG debt collection“ (bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko investicinė grupė“ teisių perėmėjos) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei likviduojamai įmonei Vintage Holdings Limited.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė bankrutavusi akcinė bendrovė Ūkio bankas (toliau - BAB Ūkio... 6. 2.... 7. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais bankrutavusi uždaroji... 8. 3.... 9. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi trečiojo asmens... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo BUAB ,,ŪBIG“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi pasinaikino Kauno... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje tiek ieškovė, tiek trečiasis... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje priimtoje... 20. 8.... 21. Teismo nuomone, įvertinus aplinkybę, kad tiek trečiasis asmuo su... 22. 9.... 23. Teismas pripažino, kad savarankiško reikalavimo suma atsakovei yra didelė.... 24. 10.... 25. Teismo vertinimu, nesant duomenų, ar atsakovė be piniginių lėšų, kurios... 26. III.... 27. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 28. 11.... 29. Ieškovė BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 30. 12.... 31. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 32. 12.1.... 33. Teismas netinkamai įvertino, kad BUAB ,,ŪBIG“ pateiktame pakartotiniame... 34. 12.2.... 35. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės turtinių reikalavimų... 36. 12.3.... 37. Neegzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo neįvykdymui. Šiuo atveju... 38. 13.... 39. Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited atskirajame skunde... 40. 14.... 41. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 42. 14.1.... 43. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos kartotinio prašymo pagrindu, kuris... 44. 14.2.... 45. Trečiasis asmuo neįrodė jo reikalavimų prima facie pagrįstumo, kaip vienos... 46. 14.3.... 47. Trečiasis asmuo neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, kaip būtinos... 48. 14.4.... 49. Atsakovė yra likviduojamas juridinis asmuo, todėl laikinųjų apsaugos... 50. 14.5.... 51. Teismo nutarties motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo taikyti... 52. 14.6.... 53. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeisti procesinio... 54. 15.... 55. Atsiliepime į ieškovės BAB Ūkio banko atskirąjį skundą atsakovė... 56. 16.... 57. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:... 58. 16.1.... 59. Trečiojo asmens ieškiniu pareikšti reikalavimai yra prima facie nepagrįsti,... 60. 16.2.... 61. Analogiškas trečiojo asmens prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 62. 16.3.... 63. Vien didelė trečiojo asmens ieškinio reikalavimų suma negali būti pagrindu... 64. 17.... 65. Atsiliepime į ieškovės BAB Ūkio banko atskirąjį skundą trečiasis asmuo... 66. 18.... 67. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:... 68. 18.1.... 69. Trečiojo asmens prašymas buvo motyvuotas ir jame nurodytos iš esmės naujos,... 70. 18.2.... 71. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad nėra grėsmės teismo sprendimo... 72. 18.3.... 73. Ikiteisminiame tyrime atsakovei taikomas laikinas nuosavybės teisės... 74. 19.... 75. Atsiliepime į atsakovės likviduojamos įmonės Vintage Holdings Limited... 76. 20.... 77. Atsiliepime į šį atskirąjį skundą nurodomi tokie papildomi argumentai:... 78. 20.1.... 79. Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens ieškinys yra pagrįstas.... 80. 20.2.... 81. Nepagrįstas atsakovės argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 82. 20.3.... 83. Atmestini atsakovės argumentai, kad skundžiamos nutarties motyvai yra... 84. 21.... 85. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 1 d. nutartimi pradinį trečiąjį... 86. 22.... 87. Trečiasis asmuo UAB „ŪBIG debt collection“ Lietuvos apeliaciniam teismui... 88. 23.... 89. Trečiasis asmuo nurodo, kad teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 90. 24.... 91. Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited Lietuvos apeliaciniam... 92. Teismas... 93. IV.... 94. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 95. 25.... 96. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 97. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 98. 26.... 99. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 100. 27.... 101. Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited kartu su atskiruoju... 102. 28.... 103. Teisėjų kolegija atsakovės su atskiruoju skundu pateiktus dokumentus... 104. 29.... 105. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi priėmė trečiojo... 106. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 107. 30.... 108. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2017 m. rugpjūčio 18 d.... 109. 31.... 110. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi atmetė trečiojo... 111. 32.... 112. Trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2018 m. spalio 24 d. pirmosios instancijos... 113. 33.... 114. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens... 115. 34.... 116. Pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens UAB ,,ŪBIG“... 117. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 118. 35.... 119. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui... 120. 36.... 121. Atskiruosiuose skunduose ginčijamas abiejų nurodytų sąlygų taikyti... 122. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo ... 123. 37.... 124. Apeliantė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited atskirajame skunde... 125. 38.... 126. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 127. 39.... 128. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ yra pareiškęs... 129. 40.... 130. Taigi, kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, trečiojo asmens pateikto... 131. 41.... 132. Atmestini atsakovės skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo... 133. Dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės... 134. 42.... 135. Pasisakant dėl kitos būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 136. 43.... 137. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais... 138. 44.... 139. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos... 140. 45.... 141. Nagrinėjamu atveju svarbu akcentuoti, kad, kaip minėta, trečiojo asmens... 142. 46.... 143. Teismų praktikoje pasisakyta, kad CPK neriboja prašymų dėl laikinųjų... 144. 47.... 145. Trečiasis asmuo UAB ,,ŪBIG“ 2018 m. spalio 24 d. pakartotiniame prašyme... 146. 48.... 147. Teisėjų kolegijos vertinimu, taikos sutarties derybos tarp ieškovės ir... 148. 49.... 149. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 150. 50.... 151. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad... 152. 51.... 153. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestini trečiojo asmens tik... 154. 52.... 155. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas antrosios būtinosios... 156. 53.... 157. Teisėjų kolegija pažymi, kad aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo... 158. 54.... 159. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo... 160. 55.... 161. Niekuo nepagrįsti, tik trečiojo asmens samprotavimais laikytini nurodomi... 162. 56.... 163. Bylos duomenimis, atsakovė yra likviduojama įmonė, kurios turtu ir... 164. 57.... 165. Trečiasis asmuo pats pripažįsta, kad atsakovė įmonė Vintage Holdings... 166. 58.... 167. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje, kuria paliko... 168. 59.... 169. Byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra... 170. 60.... 171. Remiantis CPK 145 straipsnio 2 dalimi laikinosios apsaugos priemonės... 172. 61.... 173. Nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka... 174. 62.... 175. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13... 176. 63.... 177. Trečiasis asmuo pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad... 178. 64.... 179. Atsakovė likviduojama įmonė Vintage Holdings Limited yra registruota Meno... 180. Dėl procesinės bylos baigties ... 181. 65.... 182. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais darytina išvada, kad... 183. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 184. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir...