Byla 2A-2201-603/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitė, kolegijos teisėjų Dainiaus Rinkevičiaus ir R. B., rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal apelianto atsakovo V. V. (V. V.) apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tomgina“ ieškinį atsakovui V. V. (V. V.) dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 3581,92 Lt nuostolių atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovas dirbo UAB „Tomgina“ nuo 2010 m. liepos 19 d. iki 2011 m. sausio 17 d. tarptautinių reisų vairuotoju, su juo buvo pasirašyta darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis bei jis pasirašytinai supažindintas su vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginėmis instrukcijomis. Siunčiant atsakovą į komandiruotes kiekvieną kartą buvo surašomas įsakymas, gaudavo pinigus komandiruotei, kurie buvo išmokami grynais arba banko pavedimu, po komandiruotės atsakovas privalėjo užpildyti ataskaitą, kurioje paskaičiuotų kelionėje patirtas išlaidas ir pridėti išlaidas patvirtinančius įrodymus. Per laikotarpį nuo 2010 m. liepos 19 d. iki atleidimo dienos, t.y. 2011 m. sausio 17 d. atsakovui išmokėta 26667,60 Lt kelionės išlaidoms, tačiau atsakovas finansinėmis ataskaitomis pagrindė 23000,84 Lt kelionės išlaidų panaudojimą, o dėl 3666,76 Lt panaudojimo atsakovas dokumentų nepateikė bei šių pinigų negrąžino. Šiuos nuostolius ieškovas patyrė dėl atsakovo, kaip materialiai atskaitingo asmens. Darbo sutartis su atsakovu buvo nutraukta pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. bei 235 str. 2 d. 9 p., jo atleidimo dieną, t.y. 2011 m. sausio 17 d. iš jam priskaičiuoto 424.20 Lt darbo užmokesčio buvo išskaičiuota 20 proc., t.y. 84,84 Lt šių nuostolių padengimui. Pagal LR DK 228 str. ir pagal darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutarties 1 d. a ir c punktus bei pareiginių nuostatų 1.1.14., 2.5., 2.9 bei 2.10 p. ieškovas turi teisę iš atsakovo išreikalauti dėl jo patirtus nuostolius.

4Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti.

5Nurodė, kad paaiškino, kad UAB „Tomgina“ pradėjo dirbti nuo 2010 m. liepos 19 d. tolimųjų reisų vairuotoju. Atleistas iš darbo 2011-01-17. Jis nėra skolingas darbdaviui, kadangi su juo visiškai atsiskaitė ir mano, kad darbdavys yra skolingas jam. Grynųjų pinigų iš darbdavio negaudavo, kasos pajamų orderių darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščių nepasirašinėdavo. Pateikti byloje kasos orderiai ir kiti dokumentai suklastoti. Paskutinio reiso metu turėjo sumokėti 80 eurų, jų neturėjo, todėl paliko muitinėje pasą kaip užstatą, nuvažiavo į darbą ir paaiškino situaciją, jam atsakė, kad tai yra jo problemos. Su ieškovu visiškai atsiskaitė, už kiekvieną reisą visus dokumentus ir ataskaitas pateikė.

6Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino.

7Pirmos instancijos teismas nustatė, kad 2010 m. liepos 19 d. ieškovas UAB „Tomgina“ su atsakovu V. V. sudarė neterminuotą darbo sutartį, kurios pagrindu atsakovas buvo įdarbintas pas ieškovą tarptautinių reisų vairuotoju, ieškovas įsipareigojo ieškovui mokėti darbo užmokestį 1 MMA (x 1,35 koeficiento) dydžio, mokant du kartus per mėnesį, taip pat tą pačią dieną su atsakovu buvo pasirašyta darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. 2011 m. sausio 17 d. ieškovas atleido iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 9 p. pagrindu. 2012 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi atleidimo iš darbo pagrindas pakeistas ir pripažinta, kad darbo sutartis su atsakovu nutraukta pagal DK 127 str. 1 d. nuo 2011 m. sausio 7 d. Atsakovo paskutinei komandiruotei į Rusiją laikotarpiu nuo 2010-10-22 iki 2010-12-04 ieškovas su dienpinigiais skyrė 11465 Lt, o atsakovas pagal komandiruotės apyskaitą kelionėje patyrė 6 594,22 Lt išlaidų (t. 1, b. l. 22) ir nepagrindė 1729,18 Lt išlaidų, t.y. iki paskutinio reiso ieškovas nepagrindė 1937,58 Lt dydžio kelionės išlaidų. Vilniaus apygardos prokuratūroje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje 2011-12-07 pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 300 str. 1 d., 222 str. baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-831-11 pagal V. V. 2011-11-22 pareiškimą, kuriame nurodė, jos UAB ,,Tomgina”, adresu ( - ), kurioje jis anksčiau dirbo, dokumentuose – darbo užmokesčio žiniaraščių grafoje ,,gavėjo parašas” ties eilute V. V. buvo suklastotas jo parašas. 2013-02-07 ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje nutrauktas BPK 3 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo paskirta ir atlikta rašysenos ekspertizė. Iš 2012-12-31 specialisto išvados Nr. 11-1321 (12) (b.l. 65-69 baudž. byloje) seka, kad 1. UAB ,,Tomgina” kasos išlaidų orderiuose: 2010-07-19 Nr. 126, 2010-07-26 Nr. 131, 2010-07-29 Nr. 132, 2010-08-06 Nr. 139, 2010-08-06 Nr. 139, 2010-08-17 Nr. 145, 2010-08-26 Nr. 152, 2010-08-27 Nr. 153, 2010-09-04 Nr. 162, 2010-09-05 Nr. 165, 2010-09-13 Nr. 170, 2010-09-20 Nr. 176, 2010-09-27 Nr. 186, 2010-09-27 Nr. 188, 2010-10-04 Nr. 194, 2010-10-05 Nr. 195 eilutėse ,,Gavėjo parašas”, pasirašė V. V.. Nustatyti, ar UAB ,,Tomgina” kasos išlaidų orderiuose: 2010-10-16 Nr. 205, 2010-10-20 Nr. 2011, 2010-10-25 Nr. 217, eilutese ,,gavėjo parašas”, pasirašė V. V., ar N. S., ar Gintaras Seržantas, ar T. K., ar kitas asmuo, negalimas dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių (parašai neinformatyvūs). Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-392-599/2012 esančiuose UAB ,,Tomgina” darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiuose: 2010,7 (gauta 461,36 Lt, bylos lapas 110), 2010,8 (gauta 882,90 Lt, bylos lapas 112), 2010.9 (gauta 461,36 Lt, bylos lapas 114) skiltyse gavėjo parašas” pasirašė V. V.. UAB ,,Tomgina” kasos išlaidų orderiuose: 2010-07-19 Nr. 126, 2010-08-06 Nr. 139, 2010-08-06 Nr. 140, 2010-08-17 Nr. 145 eilutėje ,,gavau” ir po eilute ,,(suma žodžiais”” bei kasos išlaidų orderiuose: 2010-07-26 Nr. 131, 2010-07-29 Nr. 132, 2010-08-26 Nr. 152, 2010-08-27 Nr. 153, 2010-09-04 Nr. 162, 2010-09-05 Nr. 165, 2010-09-13 Nr. 170, 2010-09-20 Nr. 176, 2010-09-27 Nr. 186, 2010-09-27 Nr. 188, 2010-10-04 Nr. 194, 2010-10-05 Nr. 195 po eilute ,,suma žodžiais” rankraštinius įrašus parašė V. V.. Atsakovas pripažino, kad kelionės ataskaitas pildė asmeniškai, į kurias įtraukdavo kelionės metu patirtas išlaidas. Byloje pateikti mokėjimo kvitai (b. l. 2-7, II-t) yra įtraukti į apskaitą ir perduoti UAB ,,Tomgina” vadybininkei N. Seržantienei. Dėl ko susidarė trūkumas atsakovas paaiškinti negalėjo. Atsakovo manymu, tai galėjo būti dėl to, kad darbdavys neperdavė jam pinigų ir neišbraukė iš apskaitos kuro, kuris, būnant Vilniaus m., buvo perpiltas į kitą įmonės automobilį. Atsakovas ginčijant parašą kasos pajamų orderyje Nr. 217 nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme ginčijo tą aplinkybę, kad jo Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo. 2010-10-25 išrašant kasos pajamų orderį Nr. 217 atsakovas buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje (automobilio tachometro parodymai (b. l. 24, III t.).

8Teismas kritiškai vertino atsakovo paaiškinimus, kadangi jei ne nuoseklūs, prieštaringi ir paneigti rašytiniais įrodymais: rašysenos ekspertizės išvada, kasos pajamų orderiais, kelionės ataskaitomis, kurias pildė pats atsakovas. Atsakovas nenurodė, dėl ko atsirado trūkumas, kurio jis taip pat nepagrindė pateikdamas su kelionės ataskaitas. Teismas nustatė, kad atsakovas neginčijo, kad jį siejo darbo santykiai su ieškovu, tačiau nors teigė, kad pateikė ieškovui visas reikiamas ataskaitas dėl kelionių išlaidų, jas pagrindžiančius dokumentus, todėl savo veiksmais nepadarė ieškovui jokių nuostolių, nepateikė jokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų. Teismas sprendė, jog pagal byloje surinktus ir ištirtus įrodymus neginčijamai nustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų, t.y. netinkamos savo pareigos vykdymo, ir UAB ,,Tomgina“ atsiradusių nuostolių, dėl ko yra pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti.

9Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

10Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, jau vieną kartą bylą nagrinėjęs apeliacine tvarka, grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui bei nurodė, kad būtina detaliai ištirti aplinkybes, susijusias su atsakovo paskutine kelione į Rusiją, t.y. kiek lėšų ieškovas skyrė atsakovo komandiruotei ir kokią dalį tinkamo minėtų lėšų panaudojimo sugebėjo pagrįsti atsakovas. Pirmos instancijos, teismas nagrinėdamas bylą iš naujo, šios pareigos neįvykdė. Teismas įrodymus tyrė vienašališkai, nepriėmė atsakovo teiktų dokumentų, neišreikalavo iš atsakovo ataskaitų priedų (kvitų, kurie pridedami prie vairuotojo finansinės ataskaitos).

11Apeliantas pažymėjo, kad neatitikimai tarp atsakovui išmokėtų sumų ir tas sumas pateisinančių išlaidų suvestinių bei dokumentų, pagrindžiančių šias išlaidas, atsirado dėl to, kad ieškovas netinkamai tvarko apskaitą. Atsakovas į bylą pateikė UAB „Verslo sindikatas“ 2013-07-23 Nr. 130723 išvadą dėl trūkumų peržiūrėjus pateiktus dokumentus (ieškinio priedus – atsakovo avanso apyskaitą, atsakovo kasos išlaidų orderius, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, atsakovo banko kortelės išrašus) ir jų atitikimo buhalterinę apskaitą reglamentuojančių norminių aktų, tačiau jos neanalizavo. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas nepasisakė, jog bylos medžiaga yra ne pilna. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas neanalizavo bylos duomenų, susijusių su ieškinio reikalavimu, nekreipė dėmesio į prieštaravimus dokumentuose ir jų nepašalino. Atsakovo teigimu teismas nepagrįstai nustatė priežastinį ryšį nagrinėjamu atveju. Nurodo, kad kasos išlaidų orderis 2010-10-16 Nr. 205 išrašytas tuomet, kai atsakovas, kaip matyti iš atsakovo pase esančių pasienio atžymų, 2010-10-14 buvo Rusijoje, Buračkuose, 2010-10-16 Baltarusijoje, Lydoje, 2010-10-15 – 19 vykdė bankines operacijos rubliais. Tuo tarpu ieškovo ataskaitoje Nr. ( - ) nurodyta, jog atsakovas 2010-10-15 yra Lietuvos keliuose, o 2010-10-16 jau važiuoja Baltarusijos keliuose, moka kelių mokesčius. Pirmos instancijos teismas nepasiūlė ir nepriėmė atsakovo paso duomenų su pasienio atžymomis kopijų, sąskaitos išrašo, todėl juos teikia su apeliaciniu skundu. Pagal bylos duomenis nėra aišku kokiam tikslui buvo išrašytas orderis Nr. 211. Pagal ieškovo ataskaitą Nr. ( - ), atsakovas 2010-10-22 – 25 buvo kelyje, laukė eilės prie pasienio posto, todėl neaišku, kaip atsakovas galėjo asmeniškai pasirašyti 2010-10-25 kasos išlaidų orderį Nr. 217 ir gauti tą dieną grynuosius pinigus Vilniuje. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nepriėmė atsakovo teikiamų dokumentų – 2013-03-19 su prašymu pateiktų kvitų kopijų 3696,16 Lt sumai, kurie patvirtina, kad su darbdaviu atsiskaityta. Teismas nepareikalavo iš ieškovo dokumentų originalų, 2010 spalio-lapkričio mėnesių finansinių ataskaitų, o atsakovas tokių duomenų pateikti negali, kadangi jis ieškovui privalo pateikti išlaidų kvitų originalus, o ieškovas šiuos turi įtraukti į finansinę ataskaitą. Atsakovas pateikė keletą kvitų nuorašų, kurie pagrindžia kelionės išlaidas, tačiau nebuvo apskaityti ir įtraukti į finansines ataskaitas. Pavyzdžiui, į apyskaitą įtrauktas 2010-12-03 išlaidų kvitas Nr. 1086 už kuro pirkimą 11 997 rub. sumai, tačiau tą pačią dieną valanda vėliau piltas kuras į kitą baką, Kvito Nr. 0012, nėra įtrauktas į apyskaitą. Teismas nepastebėjo, kad 2010-05-12 išlaidų kvitas Nr. 70460 80 Eur sumai už deklaraciją, buvo pateiktas ir prijungtas prie ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 10-2-831, šio dokumento nevertino bei ignoravo, jog šis dokumentas neįtrauktas į ieškovo finansinę ataskaitą. Teismas nevertino byloje esančių prieštaravimų, jog kasos išlaidų orderiai buvo išrašyti ne darbo dienomis (2010-09-04 Nr. 162, 2010-09-05 Nr. 165), be to pagal ieškovo ataskaitą Nr. ( - ) nuo 2010-09-03 atsakovas laukė eilės prie pasienio posto, atsakovas nebuvo Vilniuje, neaišku kas minėtus orderius išrašė, pasirašė ir kam buvo perduoti pinigai.

12Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą su skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti.

13Paaiškino, kad atsakovas klaidina teismą. Atsakovas 2010-10-04 – 15 buvo komandiruotėje Rusijoje, ką pagrindžia ir tai, kad atsakovas Rusijos miestuose Sebezh grynino pinigus 2010-10-15, Pustoshka pylėsi kurą. Tuo tarpu kasos išlaidų orderis Nr. 205 skirtas komandiruotei į Baltarusiją. 2010-10-16 prieš išvykstant į reisą atsakovui buvo perduoti grynieji pinigai kelionės išlaidoms pagal kasos išlaidų orderį Nr. 205. Pažymėjo, kad tarp Vilniaus ir Lydos tėra 49 km, todėl nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog ta aplinkybė, kad atsakovas 2010-10-16 buvo Lydoje įrodo, kad jis negalėjo tą pačią dieną būti ir Lietuvoje, Vilniuje. Dėl 201-10-20 kasos išlaidų orderio Nr. 211 ieškovas nurodo, kad orderiuose esantis įrašas „avansas“ neturi nieko bendro su darbo užmokesčiu atsakovui. Dėl 2010-10-25 kasos išlaidų orderio Nr. 217 paaiškina, kad atsakovas 2010-10-25 dar buvo Lietuvoje, o už Lietuvos ribų išvyko tik 2010-10-26, kadangi krovinio gabenimas buvo sulaikytas kelioms dienoms, o atsakovas iš komandiruotės nebuvo atšauktas, kadangi nebuvo žinoma, kada reikės išvykti. Kad atsakovas 2010-10-25 buvo Vilniuje patvirtina tachometrų parodymai bei atsakovo parengta finansinė ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovas 2010-10-21 – 25 buvo Lietuve, o 2010-10-25 kirto Lietuvos Respublikos sieną. Dėl atsakovo teiginių, kad ieškovas į finansines ataskaitas įtraukė ne visus duomenis, paaiškino, jog finansines ataskaitas rengė ne ieškovas, o pats atsakovas, kaip tai numatyta pareiginių nuostatų 2.9 p. Atsakovo pateikiami kvitai 2010-11-23 8380 rub. sumai, 2010-12-03 11 997 rub. sumai yra paties atsakovo įtraukti į finansinę ataskaitą. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog jis iš asmeninių lėšų sumokėjo 80 Eur už deklaraciją. Ieškovas pateikia banko sąskaitos išrašo kopiją, kuri patvirtina, jog ieškovas sumokėjo už muitinės deklaracijos pildymą. Atsakovas pateikia 2010-11-30 kvitą 86 RUB sumai, tačiau iš šio kvito nesimato, kad pirkėjas yra atsakovas, kas pirkta, todėl negalima nustatytai, kad išlaidos susijusius su darbo funkcijų vykdymu. Nors atsakovas pateikia 2010-11-16 kvitą 11 940 RUB sumai ir 2010-11-18 kvitą 8750 RUB sumai ir nurodo, kad šias išlaidas patyrė pildamas kurą, tačiau nepateikti įrodymai, jog kuras piltas į ieškovo transportą. Ieškovas nurodo, kad kiekvienais metais bendrovėje patvirtinamos vilkikų kuro normos žiemos ir vasaros laikotarpiams, kuri atsakovo vairuojamam vilkikui 2010 m. žiemos norma buvo 30-32 l/100 km. Pagal šiuos duomenis bei atsakovo pateiktą vairuotojo darbo ataskaitą komandiruotės metu nuo 2010-10-22 iki 2010-12-04, iš kurios matyti, kad vidutinės kuro sąnaudos komandiruotės metu sudarė 28 l/100 km, o papildomai įtrukus atsakovo pateiktus kvitus, jos sudarytų 36,5 l/100 km, t.y. viršytų normą, darytina išvada, jog pagal 2010-11-16 ir 2010-11-18 kvitus įsigytas kuras nebuvo panaudotas vykdant darbines funkcijas. Be to, atsakovas apie šias išlaidas nenurodė ne tik finansinėje ataskaitoje, bet ir neįrašė į darbo ataskaitą, nors visos kitos kuro sąnaudos į ataskaitas įrašytos.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

16Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia iš esmės tuo pagrindu, jog teismas netinkamai ištyrė bei įvertino byloje esančius įrodymus nustatydamas civilinės atsakomybės sąlygas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą.

17Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2010 m. liepos 19 d. ieškovas UAB „Tomgina“ su atsakovu V. V. sudarė neterminuotą darbo sutartį, pat tą pačią dieną su atsakovu buvo pasirašyta darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo teisiniai santykiai nutrūko nuo 2011 m. sausio 7 d. DK 127 str. 1 d. pagrindu. Pagal 2011-07-04 buhalterinę pažymą „Dėl operacijų su atskaitingu asmeniu“ per visą darbo laikotarpį pas ieškovą, t.y. nuo 2010 m. liepos 19 d. iki 2011 m. sausio 17 d. atsakovui buvo išmokėta 26667,60 Lt kelionės išlaidoms padengti ir 8792,40 Lt dienpinigių, iš viso 35460 Lt. Pagal šalių paaiškinimus nustatyta, kad kiekvieną kartą atsakovui išvykstant į komandiruotę, jam buvo išmokami dienpinigiai bei pinigų sumos, skirtos padengti kelionės išlaidas. Grįžęs iš komandiruotės atsakovas per tris dienas privalėjo pateikti darbdaviui, t.y. ieškovui, darbo ataskaitą, finansines ataskaitas bei kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Ieškovas su rašytiniais paaiškinimais pateikė suvestinę dėl atsakovo nepateisintų išlaidų sumos už kiekvieną komandiruotę. Iš šios suvestinės duomenų matyti, kad, ieškovo skaičiavimu, atsakovas komandiruotės metu nuo 2010 m. spalio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 4 d. pateisino 6594,22 Lt išlaidų, liko nepagrįsta 1729,18 Lt suma, 2010 m. rugsėjo 27 d. iki spalio 1 d. pateisino 1846,46 Lt, liko nepagrįsta 2091,04 Lt, 2010 m. rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 18 d. pateisino 1186,30 Lt, liko nepagrįsta 234,70 Lt, 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. rugsėjo 2 d. nepateisinta 1813,78 Lt, liko nepagrįsta 650,72 Lt, 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2010 m. rugpjūčio 14 d. pateisinta 1186,30 Lt, liko nepagrįsta 1555,20 Lt. Susumavus atsakovo nepagrįstas sumas ir minusavus atsakovo iš asmeninių lėšų apmokėtas sumas, ieškovo teigimu, atsakovas lieka skoloje 3666,76 Lt. Atsakovas savo užpildytose komandiruotės ataskaitose ir komandiruotės apyskaitos ataskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nurodytų duomenų, išskyrus komandiruotės apyskaitos ataskaitos Nr. ( - ) duomenis apie komandiruotę nuo 2010 m. spalio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 4 d., iš esmės neginčijo. Visgi apeliantas teigia, kad į komandiruotės apyskaitos ataskaitos Nr. ( - ) duomenis apie komandiruotę nuo 2010 m. spalio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 4 d., įtrauktos ne visos atsakovo patirtos išlaidos. Atsakovas teikia kvitų kopijas, iš kurių matyti, kad I.V. S. S.N. 2010-11-30 buvo sumokėti 86 RUB, kaip paaiškino atsakovas – detalei pirkti, degalinėje „Tital“ 2010-11-18 – 8750 RUB, degalinėje „Energosfera“ 2010-11-16 – 11 940 RUB, taip pat pateiktas 2010-12-27 kasos pajamų orderis Nr. 350745, iš kurio matyti, jog už sąskaitos išrašą buvo sumokėta 20 Lt. Sumos pagal aukščiau nurodytus dokumentus neįtrauktos nei į paties atsakovo pildomą ataskaitą, nei į 2010 m. spalio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 4 d. komandiruotės apyskaitos ataskaitą Nr. ( - ).

18Byloje taip pat nustatyta, jog pagal Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 2 PK atliktą ikiteisminį tyrimą Nr.10-2-831-11, kurio metu atlikus rašysenos tyrimą, buvo nustatyta, kad atsakyti, ar UAB „Tomgina“ kasos išlaidų orderiuose: 2010 m. spalio 16 d. Nr.205, 2010 m. spalio 20 d. Nr. 211, 2010 m. spalio 25 d. Nr. 217, eilutėse „Gavėjo parašas“ pasirašė V. V., ar kitas asmuo negalima. Tuo tarpu kasos išlaidų orderiuose: 2010-07-19 Nr. 126, 2010-08-06 Nr. 139, 2010-08-06 Nr. 140, 2010-08-17 Nr. 145 eilutėje ,,gavau” ir po eilute ,,suma žodžiais” bei kasos išlaidų orderiuose: 2010-07-26 Nr. 131, 2010-07-29 Nr. 132, 2010-08-26 Nr. 152, 2010-08-27 Nr. 153, 2010-09-04 Nr. 162, 2010-09-05 Nr. 165, 2010-09-13 Nr. 170, 2010-09-20 Nr. 176, 2010-09-27 Nr. 186, 2010-09-27 Nr. 188, 2010-10-04 Nr. 194, 2010-10-05 Nr. 195 po eilute ,,suma žodžiais” rankraštinius įrašus parašė V. V.

19Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeJ. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Yazaky Wiring Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius duomenis, įvertinęs aukščiau aptartą kasacinio teismo praktiką, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nukrypo nuo aptartos kasacinio teismo praktikos ir padarė tik iš dalies pagrįstą išvadą dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas neišsamiai ištyrė byloje esančius įrodymus bei nepašalino prieštaravimų dėl apelianto pateiktų įrodymų: kvitų kopijų, iš kurių matyti, kad I.V. S. S.N. 2010-11-30 buvo sumokėti 86 RUB, kaip paaiškino atsakovas – detalei pirkti, degalinėje „Tital“ 2010-11-18 – 8750 RUB, degalinėje „Energosfera“ 2010-11-16 – 11 940 RUB, 2010-12-27 kasos pajamų orderiu Nr. 350745 už sąskaitos išrašą buvo sumokėta 20 Lt. Nors šie dokumentai nebuvo įtraukti į atsakovo užpildytą komandiruotės į Rusiją nuo 2010 m. spalio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 4 d. ataskaitą ir komandiruotės apyskaitos ataskaitą Nr. ( - ), tačiau atsižvelgiant į jų turinį, į tai, kad šios išlaidos buvo patirtos komandiruotės Rusijoje metu, nėra pagrindo jų nevertinti vien formaliu pagrindu, t. y., laiku neįtraukus jų į komandiruotės ataskaitą. Ši aplinkybė nepaneigia tokių išlaidų egzistavimo, todėl pirmos instancijos teismas turėjo tirti, ar šias išlaidas patyrė atsakovas vykdant su darbu susijusias funkcijas. Ieškovas nurodo, kad atsakovo vairuojamam vilkikui 2010 m. žiemos kuro norma buvo 30-32 l/100 km, todėl pagal šiuos duomenis bei atsakovo pateiktą vairuotojo darbo ataskaitą komandiruotės metu nuo 2010-10-22 iki 2010-12-04, matyti, kad vidutinės kuro sąnaudos komandiruotės metu sudarė 28 l/100 km, o papildomai įtraukus atsakovo pateiktus kvitus, jos sudarytų 36,5 l/100 km, t.y. viršytų normą. Nors ieškovas teigia, kad išlaidos kurui pagal pateiktus kvitus šios komandiruotės metu negalėjo susidaryti, apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, tuo laikotarpiu kuomet buvo piltas kuras, atsakovas buvo Rusijoje, komandiruotėje. Duomenų, kad atsakovas būtų galėjęs panaudoti pilamą kurą kitoms reikmėms, byloje nėra. Taip pat byloje nėra duomenų, jog atsakovas savo reikmėms pirko detales, gavo išrašus, kadangi tuo metu jis buvo komandiruotėje. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau aptartą kasacinio teismo praktiką dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo ir remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, sprendžia, jog labiau tikėtina, kad atsakovas kelionės išlaidas – I.V. S. S.N. 2010-11-30 sumokėtus 86 RUB, degalinėje „Tital“ 2010-11-18 – 8750 RUB, degalinėje „Energosfera“ 2010-11-16 – 11 940 RUB, 2010-12-27 kasos pajamų orderiu Nr. 350745 – 20 Lt, patyrė vykdant su darbu susijusias funkcijas. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro įvertinęs ne pavienius atsakovo pateiktus įrodymus, tačiau kiekvieno jų įrodomąją reikšmę visame bylos kontekste. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant byloje jokių duomenų apie kuro ir kitų išlaidų panaudojimą ne darbo funkcijoms vykdyti, kai tuo tarpu atsakovas būtent tuo laikotarpiu yra išvykęs į komandiruotę, jo tiesioginės darbo funkcijos susijusios su transporto priemonės vairavimu, krovinio gabenimo dokumentų perdavimu, būtų nelogiška teigti, kad jis kurą, detales ir išrašo gavimo išlaidas patyrė savo ar kitoms ne su darbu susijusioms reikmėms.

22Atskirai pasisakytina dėl kvito serija AA Nr. 70460 80 Eur sumai. Apeliantas teigia, kad jis sumokėjo šią sumą už krovinio deklaravimą. Iš šio kvito matyti, kad 2010-12-05 AA Logistics buvo sumokėta 80 Eur už TR deklaracijos įforminimą, pinigai gauti. Atsižvelgiant į apelianto paaiškinimus, į tai, kad būtent jis, o ne ieškovas teismui pateikė šį kvitą, nurodytą pinigų sumokėjimo paskirtį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog remiantis įrodymų pakankamumo taisykle, yra pagrindas teigti, kad šiame kvite nurodytas išlaidas apeliantas patyrė vykdant su darbu susijusias funkcijas. Apeliacinės instancijos teismas ieškovo pateiktą bankinio pavedimo išrašą apie 80 Eur pavedimą A/S AGROAPGADE, vertina kaip nepagrindžiantį ieškovo paaiškinimų, jog ieškovas 80 Eur mokėjo būtent už TR deklaracijos įforminimą pagal kvitą serija AA Nr. 70460. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro įvertinęs tai, kad minėtas kvitas išrašytas 2010-12-05, tuo tarpu ieškovo pavedimas padarytas tik 2011-01-19, be to, nors nurodytas gavėjo adresas tiek kvite, tiek pavedime sutampa, tačiau gavėjo pavadinimai skiriasi, be to, bankiniame pavedime nurodyta, kad jis atliekamas pagal sciot-faktūrą Nr. 2677. Ieškovas šios faktūros teismui nepateikė, todėl iš turimų duomenų laikytina, kad ieškovo pavedimo pagrindas nėra kvito serija AA Nr. 70460 80 Eur sumai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad ieškovo pateikti duomenys nenuginčija atsakovo pateiktų paaiškinimų bei įrodymų dėl 80 Eur išlaidų, patirtų vykdant su darbu susijusias funkcijas.

23Kaip matyti iš komandiruotės apyskaitos ataskaitos Nr. ( - ), ieškovas lito ir rublio kursą nurodė – 0,08:1, lito ir euro – 3,4528:1. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta, jog apeliantas patyrė 20 776 Rub dydžio išlaidas, 20 Lt išlaidas bei 80 Eur išlaidas, kurių ieškovas, pateikdamas ieškinį neapskaitė, į ieškovo nurodytą lito ir kitų valiutų santykį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovas įrodė patirtas 1662,08 Lt (20 776 Rub x 0,08 Lt), 20 Lt, 276,22 Lt (80 Eur x 3,4582 Lt), iš viso – 1958,30 Lt išlaidas, todėl šioje dalyje ieškinys netenkintinas.

24Apeliantas savo apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai įvertino bylos duomenis, susijusius su kasos išlaidų orderiais 2010 m. spalio 16 d. Nr. 205, 2010 m. spalio 20 d. Nr. 211, 2010 m. spalio 25 d. Nr. 217. Nurodė, kad kasos išlaidų orderis 2010-10-16 Nr. 205 išrašytas tuomet, kai atsakovas, 2010-10-14 buvo Rusijoje, Buračkuose, 2010-10-16 Baltarusijoje, Lydoje, 2010-10-15 – 19 vykdė bankines operacijos rubliais. Tuo tarpu ieškovo ataskaitoje Nr. ( - ) nurodyta, jog atsakovas 2010-10-15 yra Lietuvos keliuose, o 2010-10-16 jau važiuoja Baltarusijos keliuose, moka kelių mokesčius. Pagal bylos duomenis nėra aišku kokiam tikslui buvo išrašytas orderis Nr. 211. Pagal ieškovo ataskaitą Nr. ( - ), atsakovas 2010-10-22 – 25 buvo kelyje, laukė eilės prie pasienio posto, todėl neaišku, kaip atsakovas galėjo asmeniškai pasirašyti 2010-10-25 kasos išlaidų orderį Nr. 217 ir gauti tą dieną grynuosius pinigus Vilniuje.

25Kaip nustatė pirmos instancijos teismas, atlikus rašysenos tyrimą, buvo nustatyta, kad atsakyti, ar UAB „Tomgina“ kasos išlaidų orderiuose: 2010 m. spalio 16 d. Nr. 205, 2010 m. spalio 20 d. Nr. 211, 2010 m. spalio 25 d. Nr. 217, eilutėse „Gavėjo parašas“ pasirašė V. V., ar kitas asmuo negalima. Pažymėtina, kad apeliantas netinkamai aiškina įrodinėjimo taisykles vertinant ekspertizės išvadas.

26Dėl eksperto išvados vietos įrodinėjimo priemonių sistemoje kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pasisakyta. Teismo nutartimi paskirtos ir įstatymo nustatyta tvarka atliktos ekspertizės išvada yra laikoma specialia įrodinėjimo priemone – eksperto išvada (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 216 straipsnis). Pripažįstama, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl tiriamojo pobūdžio prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis. Tačiau eksperto išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, CPK nenustatyta išankstinės galios, teismui ji nėra privaloma ir turi būti vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 218 straipsnis).

27Vertinant bylos duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ekspertizės išvada nepaneigia apelianto parašo tikrumo minėtuose kasos orderiuose, atsakovo parašas kasos orderiuose yra, ši aplinkybe nepaneigta, todėl nėra pagrindo teigti, jog šiuose kasos orderiuose apelianto parašas yra suklastotas. Nors apeliantas teigia, kad tuo metu, kai buvo išrašyti ir tariamai jo pasirašyti kasos orderiai, jo nebuvo Lietuvoje, šie teiginiai laikytini nepagrįstais. Kaip nustatyta byloje esančiais ieškovo paaiškinimais, bei remiantis elementaria logika, tai, kad kasos orderiai buvo išrašyti ir apelianto pasirašyti tą pačią dieną, kurią apeliantas pagal byloje esančius įrodymus jau nebuvo Lietuvoje, nereiškia, kad apeliantas negalėjo tą pačią dieną iš Vilniaus nuvykti už Lietuvos ribų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje esančiais įrodymais pagrįstas ieškovo reikalavimas, kylantis iš kasos išlaidų orderių, tame tarpe, 2010 m. spalio 16 d. Nr. 205, 2010 m. spalio 20 d. Nr. 211, 2010 m. spalio 25 d. Nr. 217.

28Apeliantas taip pat teigia, kad pirmos instancijos teismas nevertino UAB „Verslo sindikatas“ 2013-07-23 Nr. 130723 išvados dėl trūkumų peržiūrėjus pateiktus dokumentus (ieškinio priedus – atsakovo avanso apyskaitą, atsakovo kasos išlaidų orderius, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, atsakovo banko kortelės išrašus) ir jų atitikimo buhalterinę apskaitą reglamentuojančių norminių aktų. Visgi, įvertinus šiuos duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodyti trūkumai, jeigu tokie ir būtų nustatyti, nėra esminiai sprendžiant dėl ginčo esmės. Ši išvada nepaneigia byloje esančiais duomenimis nustatytų ir aukščiau išdėstytų aplinkybių.

29Pagal LR DK 245 str. nuostatas materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas, o LR DK 255 str. 3 p. numatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą tuo atveju, kai su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Pagrindinis darbuotojo materialinės atsakomybės tikslas – atlyginti darbdaviui padarytus nuostolius, tačiau materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos šios sąlygos: reali padaryta žala, kuri padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu), priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, pažeidėjo kaltė, būtina, kad pažeidėją ir nukentėjusiąją šalį teisės pažeidimo metu sietų darbo teisiniai santykiai, o žalos atsiradimas būtų susijęs su darbo veikla (LR DK 246 str.).

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, aptartą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas tenkintinas iš dalies, įrodžius visas materialinei atsakomybei taikyti būtinas sąlygas, tačiau ieškovui tik iš dalies pagrindus patirtų nuostolių dydį, dėl ko yra pagrindas pakeisti pirmos instancijos teismo sprendimą.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų, susidairiusių bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje šioje byloje

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).

33Pirmos instancijos teismas, priteisė visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 220 Lt žyminio mokesčio (po 110 Lt už ieškinį bei apeliacinį skundą) ir 6836,50 Lt atstovavimo išlaidų bei nurodė, kad bylinėjimosi išlaidų dydžio atsakovas neginčijo. Visgi, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatyme įtvirtinta teismo teisė savo iniciatyva mažinti bylinėjimosi išlaidų dydį. Įvertinus bylos apimtį bei sudėtingumą, atsižvelgiant į tai, kad iš esmės buvo teikiami vis tiek patys įrodymai, ieškovo atstovas dalyvavo atstovaujant ir rengiant procesinius dokumentus ieškovui ir kitose bylose su atsakovu, kuriose buvo nagrinėjama dalis tų pačių įrodymų, sprendžia, jog yra pagrindas mažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas patirtas už advokato pagalbą iki 5000 Lt.

34Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio patenkintų reikalavimų suma sudaro 45 proc., ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai bylinėjimosi išlaidų – 2349 Lt (680,32 Eur).

35Atsakovas iki bylą išnagrinėjant apeliacinės instancijos teisme šioje byloje patyrė 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos laikytinos reikalingomis ir pagrįstomis. Atsižvelgiant į atmestų ieškinio reikalavimų dalį – 55 proc., atsakovui atitinkamai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro – 1100 Lt (318,66 Eur).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

37Apeliacinėje instancijoje apeliantas patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas patenkintas iš dalies (55 proc.), apeliantui iš ieškovo priteistina 165 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų.

38Tuo tarpu ieškovas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos metu patyrė 946,23 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo nurodytos atstovavimo išlaidos yra neprotingai didelės įvertinus tai, kad pateikiami iš esmės tapatūs argumentai, kaip ir ankstesniuose procesiniuose dokumentuose. Taip pat įvertintina ir tai, kad tiek rengiant ieškinį, tiek vėliau apeliacinį skundą pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, ieškovas už šių procesinių dokumentų surašymą patyrė atitinkamai 1270,50 Lt ir 1573 Lt dydžio išlaidas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas mažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas patirtas už advokato pagalbą apeliacinėje instancijoje iki 300 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas patenkintas iš dalies (55 proc.), ieškovui iš apelianto priteistina 135 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą pakeisti dalyje dėl nuostolių dydžio priteisimo ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

41“Ieškinį patenkinti iš dalies.

42Priteisti iš V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) 470,23 Eur (1623,62 Lt) nuostolių atlyginimui bei bylinėjimosi išlaidas: 680,32 Eur (2349 Lt).

43Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

44Priteisti iš UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) 318,66 Eur (1100 Lt) dydžio bylinėjimosi išlaidas.“

45Priteisti iš UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) 165 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje.

46Priteisti iš V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) 135 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 3581,92 Lt nuostolių atlyginimo bei... 3. Nurodė, kad atsakovas dirbo UAB „Tomgina“ nuo 2010 m. liepos 19 d. iki... 4. Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 5. Nurodė, kad paaiškino, kad UAB „Tomgina“ pradėjo dirbti nuo 2010 m.... 6. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 7. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad 2010 m. liepos 19 d. ieškovas UAB... 8. Teismas kritiškai vertino atsakovo paaiškinimus, kadangi jei ne nuoseklūs,... 9. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismas... 10. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, jau vieną kartą bylą nagrinėjęs... 11. Apeliantas pažymėjo, kad neatitikimai tarp atsakovui išmokėtų sumų ir tas... 12. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą su skundu nesutiko ir prašė... 13. Paaiškino, kad atsakovas klaidina teismą. Atsakovas 2010-10-04 – 15 buvo... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia iš esmės tuo pagrindu, jog... 17. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2010 m. liepos 19 d. ieškovas UAB... 18. Byloje taip pat nustatyta, jog pagal Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 2 PK... 19. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad civiliniame procese... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius duomenis,... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas... 22. Atskirai pasisakytina dėl kvito serija AA Nr. 70460 80 Eur sumai. Apeliantas... 23. Kaip matyti iš komandiruotės apyskaitos ataskaitos Nr. ( - ), ieškovas lito... 24. Apeliantas savo apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai įvertino... 25. Kaip nustatė pirmos instancijos teismas, atlikus rašysenos tyrimą, buvo... 26. Dėl eksperto išvados vietos įrodinėjimo priemonių sistemoje kasacinio... 27. Vertinant bylos duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 28. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmos instancijos teismas nevertino UAB... 29. Pagal LR DK 245 str. nuostatas materialinė atsakomybė... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, aptartą teisinį reglamentavimą,... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų, susidairiusių bylą nagrinėjant apeliacinėje... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Pirmos instancijos teismas, priteisė visas ieškovo turėtas bylinėjimosi... 34. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio patenkintų reikalavimų suma sudaro 45... 35. Atsakovas iki bylą išnagrinėjant apeliacinės instancijos teisme šioje... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 37. Apeliacinėje instancijoje apeliantas patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų... 38. Tuo tarpu ieškovas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos metu patyrė... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą pakeisti... 41. “Ieškinį patenkinti iš dalies.... 42. Priteisti iš V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120)... 43. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 44. Priteisti iš UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) V. V. (V. V.) (a.k. ( - )... 45. Priteisti iš UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120) V. V. (V. V.) (a.k. ( - )... 46. Priteisti iš V. V. (V. V.) (a.k. ( - ) UAB „Tomgina“ (j.a.k. 300014120)...