Byla e2-1340-798/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuria atsakovui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuria atsakovui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 25 d. nutartimi tenkino ieškovų J. M. ir A. M. prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0034/19/00363 (įskaitant paskelbtų varžytinių Nr. 187448 sustabdymą) ir Nr. 0034/19/00395 (įskaitant paskelbtų varžytinių Nr. 187449 sustabdymą), Nr. 0114/20/00293, Nr. 0034/20/00217 ir Nr. 0034/20/00218,

7Nr. 0114/20/00311.

82.

9Byloje 2020 m. birželio 30 d. gautas atsakovo V. J. atskirasis skundas dėl 2020 m. birželio 25 d. nutarties, kuriame be kitų reikalavimų atsakovas prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dėl sunkios finansinės padėties.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 1 d. nutartimi nustatė atsakovui V. J. 10 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl turi būti mokamas 50 Eur žyminis mokestis. Atsakovas nurodo, kad žyminio mokesčio sumokėti negali dėl sunkios finansinės padėties, kuriai pagrįsti nurodo, jog dėl sistemingos ir ilgametės Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apylinkės teismo, KAT ir aukštesnių teismų neteisėtų veikų neturi lėšų. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovas V. J. nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių realią jo turtinę padėtį atskirojo skundo padavimo metu, todėl nėra pagrindo konstatuoti atsakovo sunkią turtinę padėtį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė savo sunkios finansinės padėties, todėl nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo atskirojo skundo priedų kopijos nėra patvirtintos. Dėl nurodyto įpareigojo atsakovą sumokėti 50 Eur žyminį mokestį ir pateikti atskirojo skundo priedus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 114 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

14III.

15Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

164.

17Apeliantas V. J. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuriame nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 6, 34, 43 ir 59 straipsnių nuostatas, CPK 5 straipsnio 1 dalies, 42 straipsnio 1 dalies, 185, 263 straipsnio nuostatas, kadangi nesprendė klausimo atsižvelgdamas į protingumo ir teisingumo principus. Teismas nepagrįstai neatleido apelianto nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kadangi jis yra politinio prookupacinio režimo kalinys, disidentas ir kankinys, turtą prarado ir toliau dėl įvairių institucijų kaltės praranda. Teismas nepagrįstai nenustatė, kad apelianto padėtis yra itin sunki ir jis yra priverstas taupyti, kadangi teismai nepagrįstai apeliantui skiria pinigines baudas. Be to, įstatymas teismui numato galimybę atleisti apeliantą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis prejudiciniais faktais, nustatytais Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-859-407/2020.

185.

19Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į apelianto V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuriame prašo nurodytą nutartį panaikinti ir nagrinėjamą bylą prijungti prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1559-343/2020 bei paskirti ieškovams baudą, 50 procentų baudos skiriant atsakovui V. J. kaip kompensaciją už neturtinę žalą gaištant laiką procesiniams dokumentams rengti. Apeliantas pateikė pakankamai duomenų, kurie sudaro pagrindą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

206.

21Ieškovai J. M. ir A. M. pateikė atsiliepimą į apelianto V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad apeliantas neįrodė sunkios turtinės padėties. Apeliantas savo sunkią finansinę padėtį grindžia galimai neteisėtomis Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apylinkės teismo, KAT ir aukštesnių teismų veikomis. Pastarosios aplinkybės taip pat atskirajame skunde nurodytas ir pabrėžiamas, tačiau apelianto įvardijamas statusas nėra atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo nagrinėjimo dalykas. Ieškovų teigimu, apeliantas savo turtinės padėties sunkumą grindžia išimtinai tik jo turimų įsipareigojimų ir (ar) turtinių prievolių tretiesiems asmenims buvimu. Šis kriterijus nepakankamas asmens turtinei padėčiai įvertinti. Ieškovų teigimu, apeliantas galimai praleido terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties pateikti. Nustačius, kad terminas praleistas, nesat apelianto prašymo terminą atnaujinti, prašo apeliacinį procesą nutraukti.

22Teismas

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

257.

26Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

278.

28Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantui nustatytas terminas trūkumų pašalinimui, teisėtumo klausimas. Dėl galimai praleisto termino atskirajam skundui paduoti

299.

30Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad apeliantas galimai praleido terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties pateikti. Nustačius, kad terminas praleistas, nesat apelianto prašymo terminą atnaujinti, prašo apeliacinį procesą nutraukti.

3110.

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. apeliantui buvo nustatytas terminas trūkumų pašalinimui, t. y. teismas nustatė atsakovui V. J. 10 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

3311.

34Pagal CPK 290 straipsnio 1 dalį teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis. CPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka surašytos nutarties patvirtintos kopijos išduodamos ar išsiunčiamos teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims jų reikalavimu. Šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo išsiunčiamos nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, patvirtintos kopijos (CPK 292 straipsnio 1 dalis).

3512.

36Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartis apeliantui V. J. išsiųsta 2020 m. liepos 7 d., t. y. nepažeidžiant CPK 292 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Apelianto V. J. atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties gautas Kauno apygardos teisme 2020 m. liepos 13 d. ir priimtas teisėjo rezoliucija 2020 m. liepos 14 d. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad apeliantas galimai praleido terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties pateikti.

3713.

38Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovų prašymas nutraukti apeliacinį procesą netenkintinas. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

3914.

40Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti apie sunkią apelianto turtinę padėtį.

4115.

42Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo nutartis dėl šio prašymo turi būti motyvuota.

4316.

44Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą įgalino įstatymų leidėją proceso įstatyme įtvirtinti žyminio mokesčio mokėjimo lengvatas. Todėl asmuo, objektyviai negalėdamas atitinkamo proceso inicijavimo metu sumokėti viso už pateikiamą pareiškimą (ieškinį ar skundą) mokėtino žyminio mokesčio, turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies šio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba mokėjimą atidėti (CPK 84 straipsnis). Vertindamas, ar tikrai egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp teisminės gynybos prieinamumo bei nesąžiningų bandymų išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės užkardymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018).

4517.

46Taigi, galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato teisės teismui atleisti apelianto nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pilna apimtimi dėl sunkios finansinės padėties. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl turi būti mokamas 50 Eur žyminis mokestis (CPK

4780 straipsnio 2 dalis). Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Į bylą nėra pateikta įrodymų, kad apeliantas už atskirąjį skundą sumokėjo bent dalį žyminio mokesčio.

4818.

49Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai, todėl finansinę padėtį pagrindžiantys dokumentai turi būti vertinami tam tikros laiko perspektyvos atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo

502014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-128/2014; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1258-370/2015; 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-422-196/2016; kt.). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK

5183 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1540-302/2017).

5219.

53Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodomi argumentai apie tai, kad jam yra paskirtos piniginės nuobaudos ir iš jo vykdomi išieškojimai, gali jam trukdyti sumokėti

5450 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau nagrinėjamu atveju vien tik teisminių ginčų gausa ir apeliantui paskirtų teisminių nuobaudų gausa nesudaro pagrindo vertinti, kad apeliantas neturi galimybės sumokėti 50 Eur dydžio žyminio mokesčio. Nagrinėjamu atveju, svarbu įvertinti ne vien fizinio asmens įsipareigojimų dydį, tačiau ir jo gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir turimų prievolių santykį. Prašant taikyti įstatymo numatytą lengvatą apeliantas privalo pirmosios instancijos teismui pateikti duomenis ir apie pajamas, banko sąskaitose esančias lėšas, pajamų deklaracijas, socialinio draudimo fondo valdybos duomenis ir bet kokius kitus dokumentus, kurie patvirtintų sunkią apelianto turtinę padėtį. Tokių dokumentų į bylą pateikta nebuvo. Vadinasi apeliantas neįvykdė jam įstatymo numatytos pareigos įrodyti, kad jo turtinė padėtis yra itin prasta ir jis negali sumokėti 50 Eur dydžio žyminio mokesčio ar bent dalies nurodyto žyminio mokesčio.

5520.

56Taip pat pažymėtina, kad įstatymai numato apeliantui teisę teikti prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą CPK 84 straipsnio pagrindu, kuriame yra nurodoma, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Tačiau pažymėtina, kad prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą taip pat turi būti motyvuotas ir prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

5721.

58Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo prejudiciniais faktais, nustatytais Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-859-407/2020. Nagrinėjamu aspektu pažymėtina, kad apelianto nurodomoje nutartyje konstatuota, jog apeliantas per teismo nustatytą terminą atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 13 d. nutarties trūkumo nepašalino, t. y. nepateikė įrodymų, kad sumokėjo CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio žyminį mokestį už atskirąjį skundą, paduotą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Saudosta“ bankroto byloje. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos apeliacinis teismas apelianto nurodoma 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-859-407/2020 apelianto V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 13 d. nutarties, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saudosta“ bankroto byloje, laikė nepaduotu ir apeliacinį procesą, pradėtą pagal šį skundą, nutraukė. Taigi, nurodytoje nutartyje konstatuotos aplinkybės, priešingai nei teigia apeliantas, nepatvirtina, atskirojo skundo argumentų dėl prastos apelianto turtinės padėties. Priešingai tik patvirtina faktą, kad apeliantas nevykdo teismų įpareigojimų susimokėti žyminį mokestį už teismams pateikiamus procesinius dokumentus.

5922.

60Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apygardos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytas procesinis terminas sumokėti žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus jau pasibaigęs, Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties reikalavimams įvykdyti nustatytinas naujas procesinis terminas, išaiškinant, kad žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti pirmosios instancijos teismui (CPK 115 straipsnio 2 dalis,

61316 straipsnio 3 dalis).

62Dėl prašymo sujungti civilines bylas

6323.

64Atsakovė A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą prijungti nagrinėjamą bylą prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos (šios nutarties priėmimo metu jau išnagrinėtos) civilinės bylos Nr. e2-1559-343/2020.

6524.

66CPK 136 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Dėl bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo su administraciniuose teismuose nagrinėjamomis bylomis sprendžiama šio Kodekso 36 straipsnyje nustatyta bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų nagrinėjimo tvarka.

6725.

68Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą aktualų nagrinėjamam klausimui, prašymas dėl civilinių bylų sujungimo turi būti pateiktas bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šio atsakovės prašymo nepasisako.

69Dėl baudos ieškovams skyrimo

7026.

71Atsakovė A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą skirti ieškovams baudą, pusę jos skiriant apeliantui V. J..

7227.

73CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

7428.

75Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos šioms teisėms ar interesams apginti (CPK 5 straipsnis). Piktnaudžiavimu teise kreiptis į teismą laikytini tik tie atvejai, kai į teismą kreipiamasi siekiant ne apginti savo pažeistą teisę ar įstatymų saugomą interesą, o kitų tikslų – sukelti nepatogumų atsakovui, pakenkti jo reputacijai, vykdyti neteisėtą spaudimą kitai prievolės šaliai ir pan., t. y. tais atvejais, kai teise kreiptis į teismą sąmoningai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

7629.

77Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovų naudojimasis jiems suteiktomis teisėmis civiliniame procese nesudaro pagrindo spręsti, kad jie piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Taigi, apeliacinės instancijos teismui įvertinus bylos eigos aplinkybes pripažintina, kad nėra pagrindo akivaizdžiam ieškovų piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti, todėl prašymas skirti baudą atmestinas.

78Dėl procesinės bylos baigties

7930.

80Apibendrinant išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o ginčijama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

83Įpareigoti atsakovą V. J. iki 2020 m. spalio 26 d. sumokėti 50 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismui.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 25 d. nutartimi tenkino ieškovų J.... 7. Nr. 0114/20/00311.... 8. 2.... 9. Byloje 2020 m. birželio 30 d. gautas atsakovo V. J. atskirasis skundas dėl... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 1 d. nutartimi nustatė atsakovui V. J.... 14. III.... 15. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. 4.... 17. Apeliantas V. J. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020... 18. 5.... 19. Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į apelianto V. J. atskirąjį skundą... 20. 6.... 21. Ieškovai J. M. ir A. M. pateikė atsiliepimą į apelianto V. J. atskirąjį... 22. Teismas... 23. IV.... 24. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. 7.... 26. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 27. 8.... 28. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 29. 9.... 30. Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad apeliantas galimai... 31. 10.... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2020 m.... 33. 11.... 34. Pagal CPK 290 straipsnio 1 dalį teismas atskirais klausimais, kuriais byla... 35. 12.... 36. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d.... 37. 13.... 38. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovų prašymas nutraukti apeliacinį procesą... 39. 14.... 40. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas nepateikė pakankamai... 41. 15.... 42. Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į... 43. 16.... 44. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 45. 17.... 46. Taigi, galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato teisės teismui atleisti... 47. 80 straipsnio 2 dalis). Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant... 48. 18.... 49. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 50. 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-128/2014; 2015 m.... 51. 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017... 52. 19.... 53. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodomi argumentai apie... 54. 50 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą dėl nutarties dėl... 55. 20.... 56. Taip pat pažymėtina, kad įstatymai numato apeliantui teisę teikti prašymą... 57. 21.... 58. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo... 59. 22.... 60. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apygardos teismas... 61. 316 straipsnio 3 dalis).... 62. Dėl prašymo sujungti civilines bylas... 63. 23.... 64. Atsakovė A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą prijungti... 65. 24.... 66. CPK 136 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų)... 67. 25.... 68. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą aktualų nagrinėjamam... 69. Dėl baudos ieškovams skyrimo... 70. 26.... 71. Atsakovė A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą skirti... 72. 27.... 73. CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 74. 28.... 75. Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų... 76. 29.... 77. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovų naudojimasis jiems... 78. Dėl procesinės bylos baigties... 79. 30.... 80. Apibendrinant išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 82. Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.... 83. Įpareigoti atsakovą V. J. iki 2020 m. spalio 26 d. sumokėti 50 Eur...