Byla 1-20-795/2017
Dėl šių buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „A.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Baškienė, sekretoriaujant Alinai Bružienei, dalyvaujant Klaipėdos apygardos prokurorams Dianai Mikelėnienei ir Daliai Stonienei, kaltinamajam K. J., kaltinamojo gynėjui advokatui Irmantui Balčiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Klaipėdos r., Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, gyvenantis ( - ), Klaipėdos r., dirbantis UAB „( - )“ darbininku, neteistas,

2kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje. Teismas

Nustatė

3K. J. buvo kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrą dokumentą:

42013 m. gruodžio 27 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdamas UAB „A.“, įmonės kodas ( - ), registruotas buveinės adresas ( - ), Klaipėda, direktoriumi, tyčia suklastojo tikrą dokumentą: UAB „A.“ akcininkų sąrašą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „A.“ akcininkų pasikeitimą, t.y. nurodė, kad UAB „A.“ akcininkas UAB „F.“, įmonės kodas ( - ), turėtas akcijas - 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, 2013 m. gruodžio 23 d. L. D. perleido 65 vnt. akcijų, V. Š. perleido 25 vnt. akcijų, A. B. perleido 10 vnt. akcijų, ir šį sąrašą patvirtino savo parašu. 2013 m. gruodžio 27 d. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, pateikdamas VĮ Registrų centrui Klaipėdos filialui, Baltijos pr. 123, Klaipėda.

5K. J. buvo kaltinamas ir tuo, kad apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą:

6būdamas UAB „A.“, įmonės kodas ( - ), įregistruotas buveinės adresas ( - ), Klaipėdoje, direktoriumi ir kasininku, užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį, reglamentuojančią, kad: „už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už įstaigos ūkinę-finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX 574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad: „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 13 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4)ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys <...>, 13 straipsnio 3 dalies reikalavimą, kad „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus<...>, laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d., Klaipėdos mieste, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą: išrašė 2013 m. lapkričio 20 d. kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), 9305,49 EUR (32130 Lt) išlaidoms pagrįsti, nurodant, kad tai apmokėjimas UAB „F.“ už prekes pagal sąskaitą faktūrą ( - ), ir žinodamas, kad tokia ūkinė operacija neįvyko, išimti iš kasos 9305,49 EUR (32130 Lt) nebuvo išmokėti UAB „F.“, kasos išlaidų orderį pateikė UAB „A.“ apskaitą tvarkiusiai UAB „( - )“ buhalterei S. O., kuri, nesuvokusi jo nusikalstamos veikos pobūdžio, Kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) įtraukė į apskaitą ir UAB „A.“ kasos knygoje užregistravo 9305,49 EUR (32130 Lt) nepagrįstų išlaidų. Dėl šių buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „A.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

7Kaltinamasis K. J. kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad jo draugas V. M. supažindino su A. T.. A. T. paprašė padirbėti įmonės direktoriumi. K. J. sutiko. A. T. nusivežė jį į VĮ Registrų centras, įsteigė K. J. vardu UAB „A.“. Pradžioje direktoriumi paskyrė savo pusbrolį, vėliau K. J.. K. UAB „A.“ vertėsi automobilių prekyba ir nuoma, tačiau visus sprendimus dėl įmonės veiklos priimdavo A. T.. A. T. arba įmonės buhalterė S. O. pateikdavo K. J. pasirašyti sąskaitas - faktūras, kitus dokumentus. K. J. dokumentus pasirašydavo jų neskaitęs ir nepatikrinęs, ar ūkinės operacijos yra įvykusios. Matydamas, kad dokumentuose yra dvi grafos: „vadovas“ ir „kasininkas“, pasirašydavo abejose grafose, t.y. pasirašydavo ir už įmonės vadovą ir už kasininką. K. J., dalyvaujant A. T., atidarė UAB „A.“ sąskaitas bankuose DNB ir Swedbank. Banko kortelę ir kodų generatorių, UAB „A.“ antspaudą, valdė A. T.. K. J. neturėjo galimybės disponuoti įmonės pinigais ir sąskaitose esančiomis lėšomis. 2013 m. gruodžio 23 d. UAB „A.“ akcininkų sąraše; 2013 m. lapkričio 20 d. Kasos išlaidų orderyje Nr. 60; 2013 m. lapkričio 20 d. Kasos pajamų orderyje, 2012 m. birželio 2 d. Automobilio Audi A6, WIN kodas. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. FE-2012/06/02 ir įmokų mokėjimo grafike ir Automobilio Audi A6 priėmimo – perdavimo akte prie sutarties Nr. FE-2012/06/02, ties įrašais K. J. yra jo parašai. Jis šiuos dokumentus pasirašė jų net neskaitęs. Dokumentus pasirašyti pateikė A. T. arba buhalterė S. O.. Ar šis sandoris faktiškai įvyko, ar iš UAB „A.“ kasos buvo išmokėti pinigai 32130 Lt bendrovei „F.“, nežino.

82013 m. gruodžio 27 d., prie VĮ „Registrų centras“ K. J. susitiko su A. T.. A. T. jam padavė akcininkų sąrašą, kurį K. J. patvirtino savo parašu ir įregistravo juridinių asmenų registre. Tvirtina, kad 2013 m. gruodžio 23 d. UAB „A.“ akcininkų sąraše, ties įrašu K. J. yra jo parašas. K. J. nežino kada ir kas pardavė UAB „A.“ akcijas, nepažinojo naujųjų akcininkų. Anksčiau įmonės akcininkas buvo UAB „F.“, o kas buvo pastarosios įmonės akcininkai, nežino.

9Liudytojas A. B. (asm. dok. A. B.) parodė, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. iš pažįstamo A. T. nusipirko 10 proc. UAB „F.“ akcijų, sumokėjo apie 1000 Eur. A. B. žino, kad 25 procentai įmonės akcijų priklausė V. Š., o likusios akcijos A. T.. Įmonės direktorė buvo A. Š.. Po sutarties pasirašymo, A. T. pažadėjo teikti jam duomenis apie įmonės finansinę būklę ir turtą. Kadangi ši informacija A. B. nebuvo teikiama, jis kreipėsi į VĮ Registrų centrą. Gavęs juridinio asmens išrašą pamatė, kad UAB „F.“ iki 2013 m. gruodžio 23 d. priklausė 100 procentų UAB „A.“ akcijų, o nuo 2013 m. gruodžio 23 d., pagal įregistruotą 2013 m. gruodžio 27 d. akcininkų sąrašą, UAB „A.“ akcijos priklauso jau fiziniams asmenims, tarp jų ir A. B. 10 proc. akcijų. A. B. neketino tapti UAB „A.“ akcininku, nėra sudaręs ir pasirašęs šios įmonės akcijų pirkimo pardavimo sutarties ir neįgijo šių akcijų kitu būdu. A. B. yra žinoma, kad UAB „A.“ verčiasi automobilių prekyba. UAB „F.“ veiklos nevykdė. Ji pelną turėjo gauti iš dukterinių įmonių, tarp jų ir iš UAB „A.“. Taip jam paaiškino A. T..

10Liudytojas V. Š. (asm. dok. V. Š.) parodė, kad 2012 metais norėjo investuoti pinigus į verslą, todėl jo draugas A. B. rekomendavo A. T., galintį pasiūlyti verslo idėją. V. Š. paskolino A. T. pinigų, o kaip garantiją 2012 m. spalio 15 d., gavo 25 procentus UAB „F.“ akcijų, jo sutuoktinė A. Š. gavo 65 procentų akcijų, o draugas A. B. 10 procentų akcijų. V. Š. ir A. Š. akcijų įsigijimo niekur neįregistravo, viską žadėjo sutvarkyti A. T.. V. Š. neturi dokumento, patvirtinančio, kad sumokėjo V. T. už akcijas, tačiau turi A. T. išrašytą vekselį, kuriame nurodyta V. Š. investuota suma. A. Š. buvo paskirta UAB „F.“ direktore. V. Š. įmonėje „F.“ nedirbo. Įmonės akcininkų susirinkimai nebuvo šaukiami. UAB „F.“ jokios veiklos nevykdė, tačiau valdė UAB „A.“ akcijas, o ši įmonė vykdė veiklą. UAB „F.“ akcininkai dividendų negaudavo. 2014 m. sužinojo, kad jam, jo sutuoktinei ir L. D. priklauso dar ir UAB „A.“ akcijos. Jis šios įmonės akcijų nepirko ir kitaip neįgijo. Sužinojęs šią informaciją, V. Š. ir A. B. kreipėsi į UAB „A.“ direktorių A. J., o šis nurodė kreiptis į A. T.. UAB „F.“ apskaitą tvarkė UAB „( - )“ buhalterė S.. Ji kartais skambindavo A. Š. ir kviesdavo atvykti pasirašyti dokumentų. Kartais apskaitos dokumentus pateikdavo pasirašyti A. T. sesuo T.. Buhalterė S. atsisakė pateikti informaciją ir perduoti UAB „F.“ dokumentus, nurodydama, kad šiuos dokumentus perduos tik A. T..

11Liudytoja A. Š. parodė, kad A. Š. sutuoktinis V. Š. paskolino A. T. pinigų, o šis, kaip garantiją, 2012 m. spalio 15 d. perleido įmonės akcijas ir paskyrė A. Š. direktore. Akcijų pardavėja buvo moteris vardu N., gyvenanti Vilniuje, tačiau su ja A. Š. susitikusi nebuvo. A. Š., jos vyras V. Š. ir su A. T. važiavo į registrų centrą ir pasirašė kažkokius dokumentus. Dokumentų turinio neperskaitė, nes pasitikėjo savo vyru, o šis pasitikėjo A. T.. A. Š. buvo paskirta įmonės direktore, tačiau įmonė „F.“ veiklos nevykdė, tai ir A. Š. jokių funkcijų neatliko. Ataskaitas Sodrai teikė ir mokesčius mokėjo įmonės buhalterė. Tapus UAB „A.“ direktore, jai ne kartą skambino A. T. ir sakė, kad reikia pasirašyti Sodros dokumentus, sutartis dėl telefonų įsigijimo. Dokumentus A. Š. pasirašydavo automobilyje, kartą PC „Akropolis“. UAB „F.“ turėjo sąskaitą banke ir kartais A. T. sesuo prašydavo sumokėti mokesčius SODRAI, įmokas už telefoną. A. Š. turėjo įmonės generatorių. Pinigų į įmonės sąskaitą neįnešdavo, mano, kad pinigus įnešdavo T. T.. A. T. sakė, kad UAB „F.“ vykdo kažkokią intelektualinę veiklą. Apie UAB „A.“ A. Š. žino tik iš savo sutuoktinio pasakojimo. Kaip ji tapo UAB „A.“ akcininke, nežino, akcijų pirkimo sutarties nepasirašė. A. T. jos sutuoktiniui pinigų negrąžino, dėl to V. Š. kreipėsi į policiją. Su kaltinamuoju K. J. liudytoja buvo susitikusi porą kartų, kartu pasirašė kažkokius dokumentus. Visada kartu buvo ir A. T.. Perėmusi iš UAB „( - )“ buhalterės UAB „F.“ dokumentus, sužinojo, kad 2013m. lapkričio 20 d. UAB „A.“ įnešė į UAB „F.“ kasą 9 305, 49 EUR (32.130 Lt), tačiau A. Š., kaip UAB „F.“ direktorė žino, kad ši pinigų suma nebuvo įnešta į UAB „F.“ kasą. Išrašytas kasos pajamų orderis 2013-11-20 Serija FER Nr. ( - ), 32.130 Lt sumai, buvo jai perduotas kartu su kitais įmonės dokumentais. Kasos pajamų orderyje yra įrašyti jos vardas ir pavardė, tačiau nėra parašo.

12Liudytoja L. D. parodė, kad kaltinamojo K. J. nepažįsta, jį mato pirmą kartą. Apie tai, kad ji yra UAB „A.“ akcininkė sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu. Apie šią įmonę nežino nieko, nei ji, nei jos šeima nėra susijusi su UAB „A.“. A. T. pažįsta, jis buvo liudytojos šeimos draugas. 2013 m. A. T. siūlė pirkti UAB „A.“ akcijas, L. D. lyg ir neprieštaravo, tačiau pinigų nesumokėjo. A. T. pasakė, kad sandoris neįvyko, nes akcijų pardavėjas nepasirašė sutarties. L. D. UAB „A.“ akcijų neįsigijo.

13Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamąjį A. J. pažįsta, jį matė vieną ar du kartus. 2012 m. jis norėjo pirkti automobilį. Pagal skelbimą susisiekė su UAB „A.“ darbuotoju A.. Jis pasiūlė pirkti automobilį lizingu per banką. Tais pačiais metais A. atvarė automobilį AUDI A6, valstybinis Nr. ( - ) Automobilis liudytojui patiko, todėl jis su A. susitarė, kad į A. P. darbovietę atvyks įmonės „A.“ direktorius ir atveš automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, sąskaitą dėl apmokėjimo ir kitus dokumentus. 2012 m. balandžio 16 d., A. ir UAB „A.“ direktorius kaltinamasis K. J. atvyko į A. P. darbovietę pasirašyti automobilio pirkimo- pardavimo sutarties. K. J. sutartį pasirašė UAB „A.“ direktoriaus vardu ir uždėjo įmonės antspaudą. Sutartį pasirašė liudytojo akivaizdoje. Sutarties priede buvo nurodyta sąskaita, į kurią reikia mokėti įmokas. Įmokas A. P. mokėjo iš savo banko sąskaitos į UAB „A.“ sąskaitą tris metus, kiekvieną mėnesį, kaip nurodyta mokėjimo grafike. Pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „A.“ įsipareigojo remontuoti ir prižiūrėti automobilį. Vėliau A. P. bendraudavo tik su A.: jam skambindavo dėl automobilio remonto, automobilį paimdavo atvykęs meistras.

14Liudytojas A. P. savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo pareigūnui pateikė dokumentus: 2012-04-16 transporto priemonės rezervavimo sutartį, UAB „A.“ sąskaitą Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitą 2012-06-07 serija AUT Nr. ( - ), automobilio pirkimo-pardavimo sutartį 2012-06-02 Nr. AM- 2012/06/02 ir jos priedus (1 t., b. l. 154-156).

15Dokumentai:

162012 m. balandžio 16 d. Transporto priemonės rezervavimo sutartis Nr. RSAM2012/04/16. Sutartimi būsimas pardavėjas UAB „A.“, atstovaujama direktoriaus K. J. įsipareigoja rezervuoti būsimam pirkėjui A. P. automobilį Audi A6, preliminari pirkimo kaina 48400 Lt. Sutartis pasirašyta šalių: A. P. ir UAB „A.“ direktoriaus K. J., patvirtinta UAB „A.“ antspaudu (1 t., b. l. 157-158).

172012 m. balandžio 16 d. UAB „A.“ sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. 2012/04-1. Sąskaitoje nurodytas automobilio Audi A6 rezervavimo mokestis 4840 Lt. Sąskaita išrašyta pirkėjui A. P., pasirašyta UAB „A.“ direktoriaus K. J. ir patvirtinta įmonės antspaudu (1 t., b. l. 159).

182012 m. birželio 2 d. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis Nr. AM-2012/06/12. Sutartimi pardavėjas UAB „A.“, atstovaujama direktoriaus K. J. parduoda pirkėjui A. P. automobilį Audi A 6, WIN kodas ( - ). Parduodamo automobilio kaina 48 400 Lt. Sutartis pasirašyta šalių: A. P. ir UAB „A.“ direktoriaus K. J., patvirtinta UAB „A.“ antspaudu (1 t., b. l. 161-162).

192012 m. birželio 7 d. UAB „A.“ kasos pajamų orderio kvitas serija AUT Nr. ( - ). Kvite nurodyta, kad iš A. P. paimti pinigai 16250 Lt, pagal automobilio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. AM-2012/06/02 (1 t., b. l. 160).

202012 m. birželio 2 d. Automobilio priėmimo – perdavimo aktas. Akte užfiksuota, kad pardavėjas UAB „A.“ perdavė, o pirkėjas A. P. priėmė automobilį Audi A6, WIN kodas ( - ). Sutartis patvirtinta UAB „A.“ antspaudu ir direktoriaus parašu, A. P. parašu (1 t., b. l. 165).

21Liudytoja S. K. parodė, kad kaltinamąjį yra mačiusi, nes pirko automobilį iš jo atstovaujamos įmonės. 2012 m. jos sutuoktinis A. P. įsigijo automobilį AUDI A6 iš UAB „A.“, todėl pasiūlė ir jai įsigyti automobilį išsimokėtinai iš UAB „A.“. Vyras rūpinosi automobilio įsigijimu, bendravo su A.. 2012 m. lapkričio 6 d. pasirašė sutartį Nr. AM- 2012/11/06 dėl automobilio Škoda Octavia, valstybinis registravimo Nr. ( - ) įsigijimo išsimokėtinai. Šią sutartį S. K. pasirašė namuose. Ją atnešė sutuoktinis A. P.. Sutartį S. K. pasirašė ir perdavė vyrui, kad šis perduotų UAB „A.“ atstovui. Kaltinamąjį K. J. matė tik du kartus, tvarkant dokumentus dėl automobilio įsigijimo, perregistravimo S. K. vardu. Automobilį iš UAB „A.“ įsigijo lizingo būdu, per Šiaulių banką. A. yra mačiusi. Su juo vyras derino automobilio kainą.

22Liudytoja T. L. parodė, kad A. T. yra jos brolis. Ji buvo paskirta UAB „I.“ direktore, o įmonių „A.“ ir „F.“ akcininke nebuvo, šiose įmonėse nedirbo. Liudytoja nežino, ar A. T. buvo šių įmonių akcininkas, nežino kas jį siejo su UAB „A.“. UAB „I.“ apskaitą tvarkė UAB „( - )“ buhalterė S. O.. T. L. neprisimena, ar pas buhalterę buvo sutikusi kaltinamąjį K. J.. Jokių nurodymų dėl UAB „F.“ ar UAB „A.“ apskaitos dokumentų tvarkymo, jų perdavimo, S. O. nedavė. Brolio A. T. prašymu ji ne kartą vežė kitų įmonių dokumentus S. O.. Tarp UAB „F.“ direktorės, UAB „A.“ direktoriaus K. J. ir brolio A. T. buvo žodinis susitarimas dėl įmonių veiklos, todėl A. T. prašymu, T. L. vežė buhalterei ir minėtų įmonių dokumentus.

23Akistatos su kaltinamuoju K. J. metu liudytoja T. L. parodė, kad brolis A. T. jai perduodavo kažkokios įmonės dokumentus, tam, kad ji dokumentus perduotų buhalterei tačiau negali pasakyti, ar tai buvo UAB „A.“ dokumentai (1 t., b. l. 183-186).

24Liudytoja S. O. parodė, kad kaltinamąjį K. J. ji pažįsta, jis yra UAB „A.“ direktorius, o S. O. tvarkė šios įmonės buhalterinę apskaitą. S. O. tvarkė ir UAB „F.“ buhalterinę apskaitą. Šios įmonės direktorė buvo A. Š.. Abiejų įmonių apskaitos dokumentus buhalterei pristatydavo šių įmonių vadovai K. J. ir A. Š., taip pat T. L.. Įgaliojimo veikti UAB „F.“ ir UAB „A.“ vardu T. L. neturėjo. UAB „F.“ direktorė A. Š. ir UAB „A.“ direktorius K. J. buvo atėję pas ją kartu su T. L. ir informavo, kad minėtų įmonių dokumentus pateiks T. L.. UAB „F.“ faktiškai veiklos nevykdė. S. O. gaudavo dokumentus ir apie įmonių akcininkų pasikeitimą. 2013 m. gruodžio 27 d. akcininkų sąrašą, kuriame nurodyta, kad UAB „A.“ akcininkais tapo A. B., V. Š. ir L. D., jai pateikė kaltinamasis K. J.. S. O. sąrašo nesudarė ir neturėjo galimybės patikrinti, ar sąraše nurodyti asmenys tikrai įsigijo šios įmonės akcijas. K. J. sąrašą pateikė įregistruoti įmonių registre, o tik po to pateikė S. O.. Kada buvo parduotos UAB „A.“ akcijos, S. O. nežino, sutarčių patvirtinančių akcijų pardavimą, nematė, nes akcijų perleidimo sutartys nėra apskaitos dokumentai. A. T. minėtose įmonėse nedirbo ir jų apskaitos dokumentų buhalterei neteikė. S. O. jis žinomas, kaip UAB „I.“ darbuotojas. Pastarosios įmonės vadove buvo T. L.. A. T. buvo kartą atvykęs kartu su kaltinamuoju K. J.. T. UAB „A.“ ir UAB „F.“ dokumentų nepasirašydavo ir jų buhalterei neteikė. Dokumentus teikė tik šių įmonių vadovai ir T. L.. Ji paimdavo dokumentus tam, kad juos pateiktų vadovams pasirašyti. UAB „F.“ turėjo vieną automobilį, jis buvo pirktas iš UAB „I.“. UAB „Ingotransa“ ir UAB „A.“ vykdė automobilių pirkimo pardavimo veiklą. UAB „A.“ vadovas K. J. buvo ir šios įmonės kasininkas. S. O. į apskaitą įtraukdavo tiek pasirašytus, tiek ir nepasirašytus pirminius dokumentus, tikėdamasi, kad įmonių vadovai vėliau dokumentus pateiks pasirašyti juose nurodytiems asmenims. Dokumentų niekam negrąžino, juos archyvavo savo įmonėje. Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, UAB „A.“ buhalterinę apskaitą ji atsisakė tvarkyti. UAB „F.“ ir UAB „A.“ atsiskaitydavo už apskaitos tvarkymą banko pavedimais. UAB „F.“ akcininkai A. Š. ir dar vienas akcininkas, pateikę A. Š. įgaliojimą atsiėmė visus įmonės apskaitos dokumentus. K. J. buvo 12 įmonių vadovu, vėliau liko tik UAB „A.“ vadovas.

252013 m. lapkričio 20 d. kasos išlaidų orderį Nr. 60, 32130 Lt sumai, jai galimai pateikė UAB „A.“ direktorius K. J., arba paprašė šį dokumentą atspausdinti, nurodęs kokią jame įrašyti informaciją. S. O. patikrino pateiktą sąskaitą faktūrą, nurodytą kasos išlaidų orderyje. Kasos išlaidų orderis buvo išrašytas patvirtinti apmokėjimą UAB „F.“ už 2012 m. įsigytą automobilį Audi A6. Ji taip pat apskaitoje įregistravo ir pateiktą 2013 m. lapkričio 20 d. Kasos pajamų orderio kvitą Serija FER Nr. ( - ), patvirtinantį, kad UAB „F.“ iš UAB „A.“ kasos gavo apmokėjimą. Dokumentai buvo su UAB „A.“ direktoriaus K. J. parašu.

26Šiuos savo parodymus liudytoja S. O. patvirtino akistatos su kaltinamuoju K. J. metu (1 t., b. l. 177-181).

27Liudytoja S. O. 2016 m. sausio 28 d. raštu pateikė teismui UAB „( - )“ dokumentų priėmimo – perdavimo aktus (5 t., b. l. 2):

282016 m. birželio 17 d. lydraštis patvirtina, kad UAB „F.“ apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktai: 2015-04-30, 2015-04-02, 2015-05-20, 2015-05-27 perduoti Klaipėdos AVPK kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjai G. Š. (5 t., b. l. 3);

292013 m. balandžio 30 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina, kad UAB „( - )“ perdavė UAB „F.“ atstovui (asmens duomenys nenurodyti) apskaitos dokumentus ir PVM deklaracijas, finansinių ataskaitų rinkinį už 2013 metus (2 bylos), pagal pridedamą akto priedą. Priėmimo – perdavimo akto priede, 12 stulpelyje užfiksuota, kad UAB „( - )“ direktorė S. O. UAB „F.“ atstovui kartu su kitais apskaitos dokumentais pateikė ir 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ) (5 t., b. l. 5, 6-15);

302013 m. gegužės 27 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina, kad UAB „( - )“ perdavė UAB „F.“ atstovui (asmens duomenys nenurodyti) 2012 m. apskaitos dokumentus (1 bylą) (5 t., b. l. 4);

312015 m. gegužės 20 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina, kad UAB „( - )“ perdavė UAB „F.“ atstovui (asmens duomenys nenurodyti) 2014 m. apskaitos dokumentus (1 bylą) ir laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 apskaitos dokumentus (1 bylą) (5 t., b. l. 16).

32Liudytojas V. M. parodė, kad kaltinamąjį K. J. jis pažįsta daugiau nei 30 metų. Kitas jo pažįstamas A. T. ieškojo asmens, galinčio vadovauti įmonei, todėl V. M. jį supažindino su K. J.. 2010 m. K. J. tapo UAB „A.“ direktoriumi. Iš K. J. pasakojimo liudytojas suprato, kad jis buvo ir šios įmonės akcininkas. Įmonė vertėsi naudotų automobilių prekyba, tačiau kiek joje dirbo darbuotojų, kokia įmonės finansinė padėtis, liudytojas nežino. A. T. pats ieškodavo automobilių ir juos supirkdavo. V. M. matė, kad A. T. kavinėse ir automobilyje pateikia K. J. pasirašyti įvairius dokumentus, o K. J. dokumentus pasirašo. V. M. dirba UAB „I.“ direktoriumi. Kartą K. J. jam papasakojo apie akcijų perleidimą kitiems asmenims, norėjo dėl to pasitarti. Konkrečių įvykio aplinkybių liudytojas neatsimena. V. M. susidarė įspūdis, kad K. J. buvo tik „formalus“ įmonės direktorius, o faktiškai įmonei „A.“ vadovavo A. T..

33Dokumentai:

34VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2014-06-13 raštu Nr. (4.8.2.) IJ-1452 pateikė V. Š. UAB „A.“ Juridinių asmenų dokumentų byloje esančio 2013-12-27 akcininkų sąrašo kopiją (1 t., b. l. 3).

352013 m. gruodžio 27 UAB „A.“ akcininkų sąrašas. Sąraše užfiksuota, kad nuo 2012 m. spalio 15 d. 100 vnt. įmonės akcijų priklausė UAB „F.“. 2013 m. gruodžio 23 d. 100 vnt. akcijų perleista fiziniams asmenims: 10 vnt. A. B., 25 vnt. akcijų V. Š. ir 65 vnt. akcijų L. D.. Vienos akcijos nominali vertė 100 Lt. Sąrašas patvirtintas UAB „A.“ direktoriaus K. J. parašu (1 t., b. l. 4).

362014 m. birželio 13 d. LR Juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše su istorija užfiksuota, kad UAB „A.“ įregistruota 2010 m. gegužės 31 d.; taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: vienasmenis atstovavimas. Įmonės vadovas nuo 2012 m. balandžio 3 d. K. J.. Akcininkai: laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. spalio 23 d. K. J.; nuo 2012 m. spalio 23 d. iki 2014 m. sausio 2 d. UAB „F.“. 2013 m. gruodžio 27 d. registrui pateiktas akcininkų sąrašas (1 t., b. l. 5-7).

37Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas raštu 2014-10-28 Nr. (4.8.2.)IJ-2830 informavo ikiteisminio tyrimo pareigūną, kad iki 2014 m. liepos 31 d. vienintelio akcininko duomenų išregistravimas iš Juridinių asmenų registro pagrindas buvo vadovo pateiktas naujai sudarytas akcininkų sąrašas (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 14 d.). Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 dalies 10 punktą už uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą atsakingas bendrovės vadovas (2 t., b. l. 3).

38UAB „A.“ 2010 m. gegužės 26 d. Akcininkų sąrašas. Sąraše užfiksuota, kad bendrovės akcijų išleidimo data 2010 m. gegužės 26 d., emisijos kiekis 100 vnt., nominali vertė 100 Lt, akcijų savininkas K. J. (2 t., b. l. 4).

39UAB „A.“ steigimo aktas ir įstatai. Steigimo akte užfiksuota, kad 2010 m. gegužės 26 d. įsteigta UAB „A.“. Steigėjas K. J.. Steigimo aktas ir įstatai pasirašyti K. J., patvirtinti notarės J. M. (2 t., b. l. 5-6, 7-9).

402012 m. balandžio 13 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis Nr. AUA 000145. Sutartyje užfiksuota, kad pardavėjas UAB „A.“ atstovaujama direktoriaus A. P., pardavė, o pirkėjas UAB „I.“, atstovaujama T. L. nupirko automobilį Audi A 6, kėbulo Nr. ( - ). Šalys transporto priemonę įkainavo 36300 Lt. Sutartis pasirašyta transporto priemonės pardavėjo atstovo A. P. ir pirkėjo atstovės T. L., patvirtinta UAB „A.“ ir UAB „I.“ antspaudais. Sutartis įregistruota VĮ Regitra Klaipėdos filiale (2 t., b. l. 53, 57).

412012 m. balandžio 30 d. Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis Nr. IG-2012/04/30. Sutartimi pardavėjas UAB „I.“, atstovaujama direktorės T. L., pardavė pirkėjui UAB „F.“, atstovaujamam direktorės A. Z. (nuosprendžio priėmimo metu Š.), automobilį Audi A6, kėbulo Nr. ( - ). Sutartyje nurodyta automobilio kaina 36 600 Lt. Sutartis pasirašyta T. L. ir A. Z., patvirtinta UAB „I.“ ir UAB „F.“ antspaudais (1 t., b. l. 49-50).

422012 m. balandžio 30 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo aktas. Aktu pardavėjas UAB „I.“, atstovaujama direktorės T. L., pardavė pirkėjui UAB „F.“, atstovas nenurodytas, automobilį Audi A6, kėbulo Nr. ( - ). Sutartyje nurodyta automobilio kaina 36 600 Lt. Sutartis pasirašyta pirkėjo ir pardavėjo, patvirtinta UAB „I.“ ir UAB „F.“ antspaudais. Sutartis įregistruota VĮ Regitra Klaipėdos filiale (2 t., b. l. 53, 58).

432012 m. birželio 2 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2012/06/02. Sutartyje užfiksuota, kad pardavėjas UAB „F.“ pardavė, o pirkėjas UAB „A.“ nupirko automobilį Audi A 6, kėbulo Nr. ( - ). Šalys transporto priemonę įkainavo 45 000 Lt. Sutartis pasirašyta transporto priemonės pardavėjo A. Z. ir patvirtinta UAB „F.“ antspaudu, bei K. J. ir patvirtinta UAB „A.“ antspaudu. Sutartis įregistruota VĮ Regitra Klaipėdos filiale (2 t., b. l. 56, 54).

442013 m. lapkričio 20 d. UAB „F.“ kasos pajamų orderis serija FER Nr. ( - ). Orderyje užfiksuota, kad UAB „F.“ priima iš UAB „A.“ 32130 Lt. Ūkinės operacijos turinys: apmokėjimas už prekes/ paslaugas pagal sąskaitą faktūrą ( - ) (32130). Dokumento grafoje „gavo kasininkas“ yra įrašas A. Š.. Dokumentas nepasirašytas (1 t., b. l. 43).

452012 m. birželio 4 d. UAB „F.“ sąskaita faktūra Nr. ( - ), išrašyta bendrovei „A.“. Sąskaitoje užfiksuota, kad UAB „F.“ pardavė UAB „A.“ automobilį Audi A6, WIN Nr. ( - ) už 45 000 Lt. Sąskaitos išrašymo pagrindas Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis Nr. FE-2012/06/02. Grafoje „sąskaitą išrašė“ yra įrašas direktorė A. Z.. Sąskaita nepasirašyta ūkinę operaciją atlikusių asmenų (1 t., b. l. 134).

46UAB „F.“ ir UAB „A.“ laikotarpio nuo 2010-01-01 iki 2014-12-31 skolų suderinimo aktas. Akte užfiksuota, kad UAB „A.“ įsiskolinimas laikotarpio pradžioje 45000 Lt:

472012-04-18 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 500 Lt;

482012-05-14 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 500 Lt;

492012-06-04 Dokumento Nr. ( - ), operacija: prekių už 45000 Lt pardavimas;

502012-07-12 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 200 Lt;

512012-09-21 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 7000 Lt;

522012-10-15 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 120 Lt;

532012-10-15 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 4000 Lt;

542013-08-05 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 260 Lt;

552013-09-11 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 50 Lt;

562013-09-13 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 60 Lt;

572013-09-30 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - ) – 180 Lt;

582013-11-20 Dokumento Nr. ( - ), operacija: pinigų gavimas į kasą pagal kasos pajamų orderį ( - ) – 32130 Lt;

59Bendra gauta suma 45000 Lt. UAB „Av“ įsiskolinimo laikotarpio pabaigoje nėra.

60(1 t., b. l. 135, 137).

61UAB „Automalonė“ banko sąskaitos ( - ) išraše užfiksuoti mokėjimo pavedimai į UAB „Fv“ sąskaitą:

622013-08-05 pervesta 260 Lt pagal dokumentą ( - );

632013-09-30 pervesta 180 Lt pagal dokumentą ( - );

64(3 t., b. l. 5-12)

65UAB „A.“ banko sąskaitos ( - ) išraše užfiksuoti mokėjimo pavedimai į UAB „F.“ sąskaitą:

662013-09-11 pervesta 50 Lt, įmokos kodas ( - ), paskirtis – skola;

672013-09-13 pervesta 60 Lt, įmokos kodas ( - ), paskirtis – skola;

68(3 t., b. l. 44-45);

69AB „Swedbank“ raštu 2015-11-16 Nr. S/11677 informavo, kad UAB „A.“ turi sąskaitą banke Nr. ( - ), prie sąskaitos elektroniniais kanalais gali jungtis K. J., bei pateikė tai patvirtinantį K. J. pasirašytą patvirtinimą 2012-06-04 (3 t., b. l. 19-21).

70AB „Šiaulių bankas“ raštu 2015-11-17 Nr. 8642 informavo, kad UAB „A.“ turi sąskaitą banke Nr. ( - ), internetinės bankininkystės paslauga nuo 2012-04-12 iki dabar turi teisę naudotis įmonės direktorius K. J. (3 t., b. l. 78).

71Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ raštu 2015-11-09 Nr.11/23-T-02 informavo, kad UAB „A.“ turi sąskaitą Nr. ( - ), elektroninių paslaugų teikimo sutartis pasirašyta 2012-09-17 su direktoriumi K. J., bei pateikė K. J. užpildytą prašymą, elektroninių paslaugų teikimo sutartį iki dabar turi teisę naudotis įmonės direktorius K. J. (3 t., b. l. 92-95).

72Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje 2015-08-19 Nr. 30-IS1-771 konstatuota, kad UAB „A.“ įsteigta 2010-05-26 Bendrovės įstatinis kapitalas 10 000 Lt.

73UAB „A.“ įstatuose įregistruotuose Juridinių asmenų registre 2010-05-31 bendrovės įstatinis kapitalas lygus 10 000 Lt ir bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 vardinių paprastųjų materialiųjų 100 Lt nominalios vertės akcijų. UAB „A.“ steigėjas ir akcininkas K. J., turintis 100 vnt. akcijų. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui visų UAB „A.“ akcijų savininko K. J. raštiški sprendimai dėl akcijų pardavimo, akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, nepateikti.

74Pagal UAB „A.“ akcininkų sąrašą sudarytą 2012-10-15, akcininkas K. J. 2012-10-15 perleido 100 vardinių paprastųjų materialiųjų 100 Lt nominalios vertės akcijų UAB „F.“. UAB „A.“ prašymu Juridinių asmenų registre 2012-10-23 įregistruotas akcininkas UAB „F.“. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „A.“ akcijų perleidimo UAB „F.“ momentu bendrovės įstatinio kapitalo dydis nepakito, nes keitėsi tik akcininkai (akcijų savininkai), todėl buhalterinėje apskaitoje šis akcininkų pasikeitimas neturėjo būti atvaizduotas, tam reikėjo padaryti naujus įrašus atitinkamų akcininkų registravimo žurnale (sąraše) ir pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

75Pagal UAB „A.“ akcininkų sąrašą, sudarytą 2013-12-27, akcininkai: A. B., turintis 10 vnt. akcijų; V. Š., turintis 25 vnt. akcijų; L. D., turinti 65 vnt. akcijų. Grafoje „Akcijų perleidimo data ir skaičius“ nurodyta „2013-12-23, 100“. 2013-12-27 akcininkų sąrašas patvirtintas UAB „A.“ direktoriaus K. J. vardu ir parašu, juridinio asmens spaudu.

76UAB „A. “ 2012-03-30 vienintelio akcininko K. J. sprendimu ir 2012-04-03 darbo sutarties Nr. 2 pagrindu UAB „A.“ bendrovės direktorius yra K. J.. Pagal UAB „( - )“ 2010-06-04 buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 55, UAB „A.“ buhalterinę apskaitą tvarkė ir atsakė už buhalterinių įrašų teisingumą laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-07-31 apskaitos įmonės UAB „( - )“ įgaliotas asmuo S. O..

77Ištyrus UAB „A.“ pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-07-31 UAB „A.“ (direktorius K. J. ir apskaitos įmonės UAB „( - )“ įgaliotas asmuo S. O.) nesilaikė:

78- 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 punkto, nustatančio, kad „<...> Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą,-nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį“, nes tyrimui pateiktos K. J. avanso apyskaitos sudarytos už laikotarpius: 2013-01-01 iki 2013-12-31 ir 2014-01-01 iki 2014-12-31 (už metus), t.y. nesilaikant šiose taisyklėse nurodytų terminų „ne rečiau kaip kartą per mėnesį“;

79-Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 17 punkto, nustatančio, kad „<....>kasos knygoje pasirašo vyriausiais buhalteris (buhalteris), šiuos dokumentus“, ir laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-07-31 apskaitos įmonės UAB „( - )“ atsakingas asmuo tvarkantis UAB „A.“ buhalterinę apskaitą kasos knygoje nepasirašė.

80- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad „Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavaizdžius“, ir laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-07-31 nesudarė sąrašo asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.

81- 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 19 punkto, reglamentuojančio „jeigu kasos išlaidų orderyje <....> nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti“, ir 2013-11-15 pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) UAB „F.“ (nurodytas tik įmonės pavadinimas), nurodant kasos išlaidų orderio išrašymo pagrindą „apmokėjimas už prekes/paslaugas pagal s/f ( - ) (32130,00)“ išlaiduota 32130 Lt (kasos išlaidų orderyje nėra asmens, priėmusius pinigus parašo ). Prie kasos išlaidų orderio pateiktas 2013-11-20 UAB „F.“ kasos pajamų orderis serija FER Nr. 0000021 32130 Lt sumai (grafa „gavo kasininkas“ A. Š., parašo nėra). Kadangi 2013-11-15 d. kasos išlaidų orderis Nr. ( - ) turi įforminimo trūkumų (trūksta gavėjo parašo) buvo paprašyta UAB „F.“ pateikti dokumentus, įrodančius pinigų 32130 Lt, gautų iš UAB „A.“ užpajamavimą į buhalterinę apskaitą, tačiau UAB „F.“ tokių dokumentų tyrimui nepateikė ir 2015-08-14 liudytojo papildomos apklausos protokole A. Š. parodė „<...> aš kaip direktorė tikrai žinau, kad nebuvo ši pinigų suma įnešta į UAB „F.“ kasą“. Tokiu būdu, UAB „A.“ nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais...“, 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kuris nurodo, kad „Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys<...>, 13 straipsnio 3 dalies reikalavimų, kuris nurodo, kad „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus<...>, nes UAB „A.“ neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti panaudojo UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ) 9305,49 EUR (32130 Lt), 1 atveju kasos išlaidų orderiu pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos rezultatą pinigine 32130 Lt išraiška ir kasos knygoje užregistravo 32130 Lt nepagrįstų išlaidų. Tyrimo metu nenustatyta, kur buvo panaudotos UAB „A.“ lėšos 32130 Lt (9305,49 EUR).

82Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-11-14 galima nustatyti UAB „A.“ veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, laikotarpiu nuo 2013-11-15 iki 2014-07-31 iš dalies negalima nustatyti UAB „A.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (4 t., b. l. 2-13).

83Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje 2016-02-17 Nr. 30 (U-3198)-IS1-120 konstatuota, kad Ūkinės finansinės veiklos tyrimui nebuvo pateikta visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai, akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, akcininkų registracijos žurnalas, pagal pateiktą Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinio asmens registro išplėstinį išrašą su istorija UAB „A.“ akcininkai: nuo 2010-05-31 iki 2012-10-23 K. J., laikotarpiu nuo 2012-10-23 iki 2014-01-02 UAB „F.“, UAB „A.“ pateiktuose tiriamojo laikotarpio kasos ir banko dokumentuose duomenų apie grynųjų pinigų gavimą iš A. B. 1000 Lt (289,62 Eur), V. Š. 2500 Lt (724,05 Eur); L. D. 6500 Lt (1882,53 Eur), nėra, todėl tyrimo metu nėra galimybės nustatyti kokių dokumentų pagrindu padarytas įrašas UAB „A.“ akcininkų sąraše 2013-12-27 d. ir UAB „F.“ buhalterinėje sąskaitoje 1600 „Investicijos į dukterines įmones UAB „A.“ apyvartos žiniaraštyje.

842012-06-02 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. FE-2012/06/02 sudaryta tarp UAB „F.“ ir UAB „A.“ dėl automobilio AUDI A6 (VIN kodas ( - )) pirkimo-pardavimo nėra buhalterinis dokumentas (sutarčių registracija neprivaloma), tai UAB „A.“ buhalterinėje apskaitoje ši sutartis neturėjo būti atvaizduota.

85Tyrimui pateikta 2012-06-04 PVM sąskaita faktūra serija Nr. ( - ) turi visus PVM sąskaitai faktūrai privalomus rekvizitus, o joje nurodyti duomenys yra pagal 2012-06-02 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. FE-2012/06/02 dėl automobilio Audi A6 (VIN kodas ( - )) duomenis.

86Pagal tyrimui pateiktą UAB „A.“ AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašą ir UAB „A.“ sudarytas banko įplaukų ir išlaidų periodo ataskaitas nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-04-20 iki 2013-09-30 UAB „A.“ į UAB „F.“ banko sąskaitą pervedė 12870 Lt ir 2013-11-15 pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), nurodant kasos išlaidų orderio išrašymo pagrindą „apmokėjimas už prekes/paslaugas pagal s/f ( - ) (32130,00)“ išrašytą UAB „F.“ iš bendrovės kasos išlaidavo 32130 Lt.

87UAB „A.“ 2012-03-30 vienintelio akcininko K. J. sprendimu Nr. 2012-03-30 ir 2012-04-03 darbo sutarties Nr.2 pagrindu UAB „A.“ direktoriumi nuo 2012-04-03 paskirtas K. J..

88Pagal 2010-06-04 buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 55 UAB „A.“ buhalterinę apskaitą tvarkė ir atsakė už buhalterinių įrašų teisingumą UAB „( - )“.

89UAB „A.“ pažeidė 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 19 punktą , nustatantį, kad „jeigu kasos išlaidų orderyje <....> nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti“.

90Kadangi 2013-11-15 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 60 trūksta gavėjo parašo, ir tyrimo metu nebuvo galima nustatyti kam ir kas mokėjo pinigus ir ar mokėjo, UAB „F.“ akcininkai pareiškime nurodė, kad „šios operacijos faktas yra melagingas ir neatitinka tikrovės“, tyrimo metu nebuvo galima nustatyti kur buvo panaudota UAB „A.“ lėšos 32130 Lt. Tokiu būdu, UAB „A.“ nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kuriame nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais...“, 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kuris nurodo, kad „Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys<...>, 13 straipsnio 3 dalies reikalavimų, kuris nurodo, kad „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus<...>, nes UAB „A.“ neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti panaudojo UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ), 32130 Lt (9305,49 Eur), 1 atveju kasos išlaidų orderiu pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos rezultatą pinigine 32130 Lt išraiška ir kasos knygoje užregistravo 32130 Lt (9305,49 Eur) nepagrįstų išlaidų.

91Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „A.“ apskaitos dokumentus laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-11-25 galima nustatyti UAB „A.“ veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą.

92Laikotarpiu nuo 2013-11-25 iki 2013-12-31 dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 13 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies reikalavimų nesilaikymo, negalima iš dalies nustatyti UAB „A.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (4 t., b. l. 26-46).

93Lietuvos teismo ekspertizės akte 2017-02-09 Nr. SE-289 konstatuota, kad UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas pajamų gavimas iš UAB „A.“ pagal 2013-11-20 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) bei UAB „F.“ kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ). Tam, kad UAB „F.“ 2013 m. lapkričio 20 d. galėtų sumokėti 25 600 Lt grynaisiais UAB „I.“ už automobilį Audi A6, kėbulo Nr. ( - ), pagal 2012-04-30 PVM sąskaitą faktūrą, serija Nr. ( - ), bendrovės kasoje turėjo būti reikiama piniginių lėšų suma. Pagal UAB „F.“ kasos knygą bendrovės kasoje 2013-11-20 buvo 32130 Lt suma, kurią į bendrovės kasą įnešė UAB „A.“.

94Pagal UAB „A.“ 2013 m. kasos knygos duomenis, bendrovės kasoje 2013-11-20 buvo piniginių lėšų sumokėti UAB „F.“ 32 130 Lt pagal 2013-11-20 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), kadangi dokumentinis dienos likutis 2013-11-20 dienos pradžiai buvo 32 130 Lt.

95Dėl to, kad į UAB „A.“ 2013 m. buhalterinę apskaitą yra įtrauktas 2013-11-20 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), užpildytas nesilaikant Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (LRV 2000-02-17 nutarimas Nr. 179) 41 punkto reikalavimų, t. y. kasos išlaidų orderyje nėra gavėjo UAB „F.“ parašo, UAB „A.“ veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą galima nustatyti pilnai, nes kryžminio patikrinimo metu nustatyta, jog tarp bendrovių UAB „I.“, UAB „F.“ ir UAB „A.“ ūkinė operacija dėl automobilio UAB Audi A6, kėbulo Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo įvyko. Ji dokumentuota ir apskaityta buhalterinės apskaitos registruose, tarpusavio įsiskolinimo tarp įmonių 2013 m. nėra (5 t., b. l. 110-116).

96Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenų visumą, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis K. J. nepadarė nusikaltimų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje.

97Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies

98Baudžiamojo kodekso 2 straipsnio („Pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos“) 3 dalyje nustatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio.

99BK 300 straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad baudžiamoji teisė nėra formali teisė. Ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Baudžiamąją atsakomybę užtraukiančių veikų pavojingumas turi būti pakankamai didelis, t. y. veika turi daryti esminę žalą baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Jei dokumente įrašyti tikrovės ne visai atitinkantys faktai neturi teisinės reikšmės, t. y. negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010 ir Nr. 2K-314-699/2016).

100K. J. buvo kaltinamas tuo, kad tyčia suklastojo tikrą dokumentą UAB „A.“ akcininkų sąrašą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „A.“ akcininkų pasikeitimą, nurodydamas, kad 2013 m. gruodžio 23 d. bendrovės akcininkas UAB „F.“ turėtas akcijas (100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų) perleido L. D. (65 vnt. akcijų) V. Š. (25 vnt. akcijų) ir A. B. (10 vnt. akcijų) ir šį sąrašą patvirtino savo parašu. 2013 m. gruodžio 27 d. žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, pateikdamas VĮ Registrų centrui Klaipėdos filialui.

101Byloje nustatyta, kad UAB „A.“ įregistruota 2010 m. gegužės 31 d.; juridinio asmens vardu veikia direktorius. Įmonės vadovas nuo 2012 m. balandžio 3 d. K. J.. Akcininkai: laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. spalio 23 d. K. J.; nuo 2012 m. spalio 23 d. iki 2014 m. sausio 2 d. UAB „F.“ (1 t., b. l. 5-7). Byloje yra UAB „F.“ akcininkų sąrašas, kuriame nurodyta, kad 2012-04-03 juridinio asmens akcijas įsigijo A. Š. (65 vnt.), A. B. (10 vnt.) ir V. Š. (25 vnt.) (1 t., b. l. 130). Vienintelio UAB „A.“ akcininko UAB „F.“ duomenų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagrindas buvo vadovo K. J. 2013-12-27 Juridinių asmenų registrui pateiktas naujai sudarytas akcininkų sąrašas (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str.). (2 t., b. l. 3). Sąraše užfiksuota, kad nuo 2012 m. spalio 15 d. 100 vnt. įmonės akcijų priklausė UAB „F.“, 2013 m. gruodžio 23 d. akcijos perleistos fiziniams asmenims: 10 vnt. A. B., 25 vnt. V. Š. ir 65 vnt. L. D.. Sąrašas patvirtintas UAB „A.“ direktoriaus K. J. parašu (1 t., b. l. 4).

102Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnį, materialios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų indosamente (sertifikate). Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Tik įvykdžius šias abi sąlygas, nematerialiąsias akcijas įgijęs asmuo turi teisę visa apimtimi įgyvendinti ABĮ nustatytas turtines bei neturtines akcijų suteikiamas teises (kasacinė nutartis civilinėje byloje 3K-3-549/2010).Tai reiškia, kad nuosavybės teisei į nematerialiąsias akcijas atsirasti reikalinga juridiškai reikšmingų faktų visuma: rašytinės formos sutartis ir akcijų perleidimo fiksavimas perleidėjo ir įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose. (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2013). UAB „A.“ akcijos yra nematerialios, tačiau rašytinės nematerialiųjų akcijų pirkimo - pardavimo sutartys nebuvo sudarytos ir šios įmonės akcijų perleidimo faktas nebuvo fiksuotas asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, todėl laikytina, kad V. Š., A. B. ir L. D. neįgijo nuosavybės teisių į UAB „A.“ akcijas.

103CK 2.66 straipsnyje nustatyta, kad juridinių asmenų registre turi būti registruojami duomenys apie bendrovės akcininką. Tik po to, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia duomenis apie juridinį asmenį, šiais duomenimis gali remtis tretieji asmenys. Atsižvelgiant į šių įstatymų nuostatas, daroma išvada, kad juridinio asmens vadovo (direktoriaus K. J.) pasirašytas ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas akcininkų sąrašas savo teisine reikšme turėjo įtakos akcininkų pasikeitimo įregistravimui viešame registre.

104Liudytojas A. B. patvirtino, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. iš A. T. nusipirko 10 proc. UAB „F.“ akcijų, sumokėjo apie 1000 Eur. UAB „F.“ priklausė UAB „A.“ akcijos, tačiau pastarosios įmonės akcijų A. B. nepirko ir neketino tapti UAB „A.“ akcininku. Liudytojas V. Š. parodė, kad jis A. T. paskolino pinigų, o kaip garantiją 2012 m. spalio 15 d., gavo 25 proc. UAB „F.“ akcijų, jo sutuoktinė A. Š.- 65 proc. V. Š. akcijų įsigijimo neįregistravo, viską žadėjo sutvarkyti A. T.. UAB „A.“ akcijų jis nepirko ir kitokiu būdu jų neįsigijo, kaip tapo šios įmonės akcininku, nežino. Liudytoja L. D. parodė, kad 2013 m. A. T. siūlė pirkti UAB „A.“ akcijas, L. D. tam neprieštaravo, tačiau pinigų nesumokėjo ir akcijų sutarties nepasirašė. Kad tapo UAB „A.“ akcininke, nežino. Visi šie duomenys patvirtina, kad UAB „F.“, UAB „A.“ akcininkai buvo keičiami nesilaikant CK ir ABĮ įstatymų reikalavimų: nesudarant rašytinių akcijų perleidimo sutarčių ir neatliekant privalomų akcijų operacijų fiksavimo veiksmų vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų pasikeitimai vyko šioje byloje neapklausto asmens A. T. valia. A. Š., V. Š. ir A. B. buvo informuoti apie tai, kad jie yra UAB „F.“ akcininkai. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikus neteisingą informaciją apie UAB „A.“ akcininkų pasikeitimą, viešajame registre buvo įregistruota tikrovės neatitinkanti informacija apie UAB „F.“ turto (UAB „A.“ akcijų) netekimą, bei fizinių asmenų (A. B., V. Š. ir L. D.) materialiąsias ir nematerialiąsias teises.

105BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta formali nusikaltimo sudėtis, todėl atlikus visus objektyvius veiksmus, pasirašant dokumente, kuriame įrašytos neteisingos žinios, savaime nekyla baudžiamoji atsakomybė. Kaltė (jos forma, rūšis), kaip ir bet koks kitas nusikaltimo sudėties požymis, privalo būti ne preziumuojamas, o nustatytas ir įrodytas patikimais, abejonių nekeliančiais įrodymais. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį svarbu nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, t. y. kad jis suvokia, jog disponuoja suklastotu ar žinomai netikru dokumentu, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-19/2014; 2K-210/2014 ir kt.). Pagal įstatymo (BK 15 straipsnio) prasmę ir susiklosčiusią teismų praktiką, kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet ir atsižvelgiant į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir kt. Kaltinamasis K. J. patvirtino, kad jis pasirašė UAB „A.“ akcininkų sąrašą pasitikėdamas A. T. paaiškinimu, jog pasikeitė įmonės akcininkai, kad jis manė, jog A. T. yra akcininko UAB „F.“ atstovas, nes būtent šis asmuo domėjosi UAB „A.“ veika ir jai faktiškai vadovavo. Juridinių asmenų registre įregistruoti duomenys apie akcininkų pasikeitimą nesukūrė jokios asmeninės ar materialinės naudos K. J.. Šios bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad UAB „A.“ steigėjas buvo K. J.. Jis iki 2012 m. buvo ir šios įmonės vienintelis akcininkas, vėliau akcijos buvo perleistos UAB „F.“ (taip pat nesudarius rašytinės sutarties ir neatlikus privalomų akcijų operacijų fiksavimo veiksmų vertybinių popierių sąskaitose). Vienintelis akcininkas – juridinis asmuo „F.“ įmonėse veikla nesidomėjo ir joje nedalyvavo. Dokumento (akcininkų sąrašo) tekstą sukūrė ne pats kaltinamasis, o kitas asmuo, tikėtina, kad A. T.. K. J. akcininkų sąrašą tik pasirašė, kadangi pagal juridinio asmens įstatus jis buvo vienasmenis įmonės valdymo organas, veikiantis juridinio asmens vardu.

106Taigi, šių duomenų visuma suponuoja teismo išvadą, kad K. J. neturėjo ketinimo sąmoningai klastoti dokumento- akcininkų sąrašo, jo veiksmuose nebuvo valinio tyčios momento – noro veikti pavojingai baudžiamųjų įstatymų požiūriu.

107Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies

108K. J. buvo kaltinamas tuo, kad išrašė 2013 m. lapkričio 15 d. kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), 9305,49 EUR (32130 Lt) išlaidoms pagrįsti, nurodydamas, apmokėjo UAB „F.“ už prekes pagal sąskaitą faktūrą ( - ), žinodamas, kad tokia ūkinė operacija neįvyko, 9305,49 EUR (32130 Lt) nebuvo išmokėti UAB „F.“. Dėl šio pažeidimo laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „A.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

109BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka, taip pat ir valstybės finansiniai interesai. Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti (BAĮ 2 straipsnio 4 punktas). Kadangi BK 222 straipsnio dispozicija yra blanketinė, joje nurodyta teisės aktų reikalaujama buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis, dėl kurių jie padaryti, ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012). Nustačius apskaitos pažeidimus, bet nenustačius minėtų padarinių, gali būti keliamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal Administracinių nusižengimų kodekso 205 straipsnį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-26-788/2017). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai) pažymėta, jog siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.).

110Šioje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2014 m. birželio 17 d. gavus V. Š. pareiškimą dėl dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Pareiškime jis nurodo, kad A. T. paskolino 100 000 JAV dolerių, kuriuos šis investavo, tačiau dividendų nemokėjo ir skolos negražino. Garantuojant suteiktą investiciją, A. T. perleido V. Š. ir jo sutuoktinei 90 proc. UAB „F.“ akcijų (1 t., b. l. 1-2). Ikiteisminio tyrimo metu buvo pavestos net dvi užduotys specialistui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biurui:

111Specialisto išvadoje 2015-08-19 Nr. 30-IS1-771 konstatuota, kad UAB „A.“ nesilaikė 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 19 punkto, reglamentuojančio „jeigu kasos išlaidų orderyje <....> nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti“, ir 2013-11-15 (specialisto išvadoje suklysta nurodant orderio datą, turi būti 2013-11-20) kasos išlaidų orderiu Nr. ( - ), turinčiu įforminimo trūkumų (trūksta gavėjo parašo), pagrindė pinigų 32130 Lt iš UAB „A.“ kasos išmokėjimą UAB „F.“. Specialistė išvadoje nurodo: “buvo paprašyta UAB „F.“ pateikti dokumentus įrodančius pinigų 32130 Lt iš UAB „A.“ užpajamavimą į buhalterinę apskaitą, tačiau UAB „F.“ tokių dokumentų tyrimui nepateikė, o ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. Š. parodė kad ši pinigų suma nebuvo įnešta į UAB „F.“ kasą“. Atsižvelgdama į liudytojos A. Š. parodymus, specialistė padarė išvadą, kad UAB „A.“ neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti panaudojo UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ) 9305,49 EUR (32130 Lt), kasos išlaidų orderiu pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos rezultatą pinigine 32130 Lt išraiška ir kasos knygoje užregistravo 32130 Lt nepagrįstų išlaidų. Tyrimo metu specialistė negalėjo nustatyti, kur buvo panaudotos UAB „A.“ lėšos 32130 Lt (9305,49 EUR), todėl iš dalies negalėjo įvertinti laikotarpio nuo 2013-11-15 iki 2014-07-31 UAB „A.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (4 t., b. l. 2-13).

112Kitoje specialisto išvadoje 2016-02-17 Nr. 30 (U-3198)-IS1-120 konstatuota, kad tyrimui pateikta 2012-06-04 PVM sąskaita faktūra serija Nr. ( - ) turi visus PVM sąskaitai faktūrai privalomus rekvizitus, o joje nurodyti duomenys yra pagal 2012-06-02 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. FE-2012/06/02 dėl automobilio Audi 6 (VIN. kodas ( - )) duomenis. Pagal tyrimui pateiktą UAB „A.“ AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašą ir UAB „A.“ sudarytas banko įplaukų ir išlaidų periodo ataskaitas laikotarpiu nuo 2012-04-20 iki 2013-09-30 UAB „A.“ į UAB „F.“ banko sąskaitą pervedė 12870 Lt. 2013-11-15 pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), nurodant kasos išlaidų orderio išrašymo pagrindą „apmokėjimas už prekes/paslaugas pagal s/f ( - ) (32130,00)“ iš bendrovės kasos išlaidavo 32130 Lt. Kadangi 2013-11-15 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) trūksta gavėjo parašo, ir tyrimo metu nebuvo galima nustatyti kam ir kas mokėjo pinigus ir, ar mokėjo, o UAB „F.“ akcininkai pareiškime nurodė, kad „šios operacijos faktas yra melagingas ir neatitinka tikrovės“, tyrimo metu nebuvo galima nustatyti kur buvo panaudota UAB „A.“ lėšos 32130 Lt. Tokiu būdu, UAB „A.“ nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 3 dalies reikalavimų, ir neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti panaudojo UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ), 32130 Lt (9305,49 Eur), o kasos išlaidų orderiu pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos rezultatą pinigine 32130 Lt išraiška ir kasos knygoje užregistravo 32130 Lt (9305,49 Eur) nepagrįstų išlaidų. Dėl šio pažeidimo laikotarpiu nuo 2013-11-25 iki 2013-12-31 specialistė negalėjo iš dalies nustatyti UAB „A.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (4 t., b. l. 26-46).

113Taigi abi šias išvadas suteikusi specialistė UAB „A.“ atliktos ūkinės – finansinės operacijos -32130 Lt sumokėjimo UAB „F.“, pagrįstos 2013-11-20 UAB „A.“ kasos išlaidų orderiu Nr. ( - ), bei UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderiu serija FER Nr. ( - ), nepripažįsta (laiko neįvykusia) remdamasi netinkamu dokumentų įforminimu (būtinų apskaitos dokumento rekvizitų trūkumu) ir UAB „F.“ direktorės A. Š. paaiškinimu, kad ši operacija neįvyko ir pinigai į bendrovės kasą nepateko. Pateiktose specialistų išvadose buvo tiriami ir vertinami ne tik ikiteisminio tyrimo pareigūno pateikti dokumentai, tačiau ir pati specialistė savo iniciatyva rinko bei vertino dokumentus (prašė UAB „F.“ pateikti apskaitos dokumentus, o jų negavusi, padarė išvadą, jog tokių dokumentų ši įmonė neturi).

114Teismo posėdžio metu liudytoja A. Š. parodė, kad 2013-11-20 UAB „A.“ kasos išlaidų orderio Nr. ( - ), bei UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderio serija FER Nr. ( - ), ji nepasirašė, tačiau ji taip pat patvirtino, kad pati jokioje įmonės veikloje nedalyvavo, net nežino, kokia veikla įmonė vertėsi, pasirašydavo visus dokumentus, kuriuos pateikdavo A. T. ir T. L., jų net neskaičiusi. Kur buvo įmonės kasa, nežino ir nežino, iš kur į sąskaitą banke patekdavo pinigai. Toks direktorės A. Š. vadovavimas įmonei „F.“ nepaneigia aplinkybės, kad finansinė operacija įvyko (pinigai -32130 Lt buvo įnešti į UAB „F.“ kasą ir apskaityti šios įmonės buhalterinėje apskaitoje) joje dalyvaujant kitiems asmenims – ne UAB „F.“ darbuotojams (A. T. ar T. L.). Pažymėtina ir tai, kad 2013-11-20 UAB „A.“ kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ), bei UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderyje serija FER Nr. ( - ) nėra A. Š. parašų. Liudytoja S. O., UAB „( - )“ direktorė, tvarkiusi ir UAB „A.“ ir UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, teismo posėdžio metu parodė, kad 2013-11-20 UAB „A.“ kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), bei UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderis serija FER Nr. ( - ), buvo apskaityti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje. Liudytoja S. O. teismui pateikė ir 2015-04-30 UAB „F.“ apskaitos dokumentų priėmimo – perdavimo aktą, patvirtinantį, kad tarp UAB „F.“ direktorei A. Š. perduotų šios įmonės apskaitos dokumentų yra ir 2013-11-20 UAB „A.“ kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), bei UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderis serija FER Nr. ( - ) (5 t., b. l. 5)

115Specialisto išvadose Nr. 30-IS1-771 ir Nr. 30 (U-3198)-IS1-120, nustačius vieną ir tą patį buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimą (UAB „A.“ neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti panaudojo UAB „F.“ 2013-11-20 kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ), 32130 Lt (9305,49 Eur), o kasos išlaidų orderiu pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos rezultatą pinigine 32130 Lt išraiška ir kasos knygoje užregistravo 32130 Lt (9305,49 Eur) nepagrįstų išlaidų), nurodyti skirtingi pavojingų pasekmių (negalėjimo iš dalies nustatyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą) atsiradimo laikotarpiai: pirmojoje išvadoje šis laikotarpis nurodytas nuo 2013-11-15 iki 2014-07-31, o antrojoje nuo 2013-11-25 iki 2013-12-31. Iš specialisto išvadų neaišku, kokios esminės informacijos specialistė negalėjo nustatyti pagal UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus.

116Teismo posėdžio metu buvo paskirta teismo ekonominė ekspertizė. Lietuvos teismo ekspertizių centro 2017-02-09 ekspertizės akte Nr. SE-289 konstatuota, kad UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas pajamų gavimas iš UAB „A.“ pagal 2013-11-20 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) bei UAB „F.“ kasos pajamų orderį serija FER Nr. ( - ). Pagal UAB „A.“ 2013 m. kasos knygos duomenis, bendrovės kasoje 2013-11-20 buvo piniginių lėšų sumokėti UAB „F.“ 32 130 Lt pagal 2013-11-20 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ). Dėl to, kad į UAB „A.“ 2013 m. buhalterinę apskaitą yra įtrauktas 2013-11-20 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), užpildytas nesilaikant Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (LRV 2000-02-17 nutarimas Nr. 179) 41 punkto reikalavimų, t.y. kasos išlaidų orderyje nėra gavėjo UAB „F.“ parašo, UAB „A.“ veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą galima nustatyti pilnai, nes tarp bendrovių UAB „I.“, UAB „F.“ ir UAB „A.“ ūkinė operacija dėl automobilio UAB Audi A6 pirkimo – pardavimo įvyko. Ji dokumentuota ir apskaityta buhalterinės apskaitos registruose (5 t., b. l. 110-116).

117Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pabrėžta, kad teismai, nagrinėdami šios kategorijos bylas, neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu spręsdami BK 222 straipsnyje numatytų padarinių buvimo klausimą. Tokią išvadą teismas paprastai daro, kai nustatoma sistema veikų, neįtraukiant į apskaitą realiai įvykusių operacijų ar įtraukiant į apskaitą realiai neįvykusias operacijas, dėl to negalima nustatyti, kokios pinigų sumos nebuvo įtrauktos į apskaitą ar kokios pinigų sumos buvo nepagrįstai įtrauktos į apskaitą ir pan. Tokiais atvejais iš tikrųjų sunku įvertinti tikras įmonės pajamas bei išlaidas už tam tikrą laikotarpį, taigi nėra ir galimybės nustatyti tikrą asmens ar įmonės finansinę padėtį ar turtą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-290-699/2016). Nagrinėjamoje byloje iš teismo ekonominės ekspertizės akto matyti, kad pagrindiniai UAB „A.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros parametrai yra nustatyti. Visus šiuos duomenis iš UAB „A.“ dokumentų nustatė ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistinių tyrimų biuro specialistė, specialisto išvadoje konstatavusi, tik tai, kad apskaitos dokumentuose užfiksuota ūkinė operacija faktiškai neįvyko. Pažymėtina, kad šios aplinkybės ištyrimas yra ne finansinės veiklos tyrimo specialisto kompetencijoje.

118Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-04-30 UAB „I.“ pardavė automobilį Audi A6, WIN kodas ( - ), UAB „F.“ už 36 600 Lt (2012-4-30 transporto priemonės pirkimo – pardavimo aktas Nr. 2012/04/30 (2 t., b. l. 58); 2012-06-02 UAB „F.“ šį automobilį pardavė UAB „A.“ už 45 000 Lt (2012-06-02 transporto priemonės pirkimo – pardavimo aktas Nr. 2012/06/02). 2012-06-02 UAB „A.“ automobilį už 48 400 Lt pardavė fiziniam asmeniui A. P. (2012-06-02 Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis Nr. AM-2012/06/12) (1 t., b. l. 161-162). Visos pirkimo – pardavimo sutartys įregistruotos VĮ „Regitra“. UAB „A.“ už įsigytą transporto priemonę su pardavėju UAB „F.“ atsiskaitė pervesdama 12870 Lt į UAB „F.“ sąskaitą banke ir sumokėdama 32130 Lt grynais pagal UAB „A.“ 2013-11-20 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) (5 t., b. l. 112-113). Tai, kad UAB „F.“ šiuos pinigus gavo, patvirtina šios įmonės banko sąskaitų išrašai ir UAB „F.“ kasos pajamų orderis 2013-11-20 Nr. FER ( - ) (5 t., b. l. 111-112). UAB „F.“ iš UAB „A.“ gautus pinigus 32130 Lt panaudojo 2013-11-20 atsiskaitymui su UAB „I.“ -25 600 Lt ir kitoms išlaidoms 6530 Lt. Taigi, nustačius, kad kaltinime nurodyta ūkinė operacija – 32130 Lt išmokėjimas UAB „F.“ įvyko, ši operacija buvo atvaizduota UAB „A.“ ir UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, negana to, nustatytas ir tai, kur UAB „F.“ panaudojo šiuos pinigus (taip patvirtinant, kad pinigus ši įmonė tikrai gavo), lieka vienintelis UAB „A.“ buhalterinės apskaitos pažeidimas – į apskaitą įtrauktas dokumentas (kasos išlaidų orderis Nr. ( - )), nepasirašytas šioje ūkinėje operacijoje dalyvavusių asmenų.

119Įvykusi ūkinė operacija 32 130 Lt apmokėjimas iš UAB „A.“ kasos UAB „F.“ apskaityta abiejų šių įmonių buhalterinėje apskaitoje, šių ūkinių operacijų bendra vertė tiksliai nustatyta, nuo mokesčių administratoriaus ši informacija nenuslėpta, taigi nebuvo sudaryta ir kliūčių tiksliai apskaičiuoti finansinius padarytų pažeidimų parametrus ir atkurti pažeistus valstybės finansinius interesus administracinėmis teisinėmis priemonėmis.

120Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, daroma išvada, kad kaltinime nurodyta ūkinė operacija įvyko, o UAB „A.“ apskaitos tvarkymo pažeidimas - į apskaitą įtrauktas 2013-11-20 kasos išlaidų orderis, užpildytas nesilaikant Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 41 punkto reikalavimų, nesukėlė pavojingų pasekmių, t. y., netrukdė nustatyti UAB „A.“ veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą, todėl K. J. veikoje nėra visų būtinų apgaulingos apskaitos sudėties požymių (pavojingų padarinių).

121K. J. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje požymių, todėl jis išteisinamas.

122Prokurorė D. Stonienė iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikė teismui prašymą pakeisti veikos kvalifikavimą ir kaltinamojo K. J. veiką, kaltinamajame akte kvalifikuotą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas), kvalifikuoti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas). BK 223 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis taip pat yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai yra nustatyti šiame BK straipsnyje numatyti padariniai – dėl neatsargia kaltės forma padarytų buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2009-10-13 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-305/2009). Nustačius, kad padaryti apskaitos tvarkymo pažeidimai pavojingų padarinių – trukdymo nustatyti UAB „A.“ veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą, nesukėlė, K. J. veikoje nėra ir nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje, požymių.

123Kaltinamajam K. J. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinama (4 t., b. l. 124-125).

124Tyrimui reikšmingi dokumentai:

125UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, perduoti teismui su baudžiamąja byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinami šios įmonės įgaliotam atstovui.

126UAB „I.“ ir UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti Klaipėdos apygardos prokuratūros ekspertizei atlikti, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinami Klaipėdos apygardos prokuratūrai, spręsti šių dokumentų likimo klausimą.

127Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

128K. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, ir 300 straipsnio 1 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti šių nusikaltimų požymių.

129K. J. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

130UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti šios įmonės įgaliotam atstovui.

131UAB „I.“ ir UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti Klaipėdos apygardos prokuratūrai.

132Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 3. K. J. buvo kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrą... 4. 2013 m. gruodžio 27 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje,... 5. K. J. buvo kaltinamas ir tuo, kad apgaulingai tvarkė... 6. būdamas UAB „A.“, įmonės kodas ( - ), įregistruotas buveinės adresas (... 7. Kaltinamasis K. J. kaltu neprisipažino ir paaiškino,... 8. 2013 m. gruodžio 27 d., prie VĮ „Registrų centras“ 9. Liudytojas A. B. (asm. dok. A. B.)... 10. Liudytojas V. Š. (asm. dok. V.... 11. Liudytoja A. Š. parodė, kad A. Š.... 12. Liudytoja L. D. parodė, kad kaltinamojo 13. Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamąjį 14. Liudytojas A. P. savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo... 15. Dokumentai:... 16. 2012 m. balandžio 16 d. Transporto priemonės rezervavimo sutartis Nr.... 17. 2012 m. balandžio 16 d. UAB „A.“ sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr.... 18. 2012 m. birželio 2 d. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 19. 2012 m. birželio 7 d. UAB „A.“ kasos pajamų orderio kvitas serija AUT Nr.... 20. 2012 m. birželio 2 d. Automobilio priėmimo – perdavimo aktas. Akte... 21. Liudytoja S. K. parodė, kad kaltinamąjį yra mačiusi,... 22. Liudytoja T. L. parodė, kad A. T.... 23. Akistatos su kaltinamuoju K. J. metu liudytoja 24. Liudytoja S. O. parodė, kad kaltinamąjį 25. 2013 m. lapkričio 20 d. kasos išlaidų orderį Nr. 60, 32130 Lt sumai, jai... 26. Šiuos savo parodymus liudytoja S. O. patvirtino... 27. Liudytoja S. O. 2016 m. sausio 28 d. raštu pateikė... 28. 2016 m. birželio 17 d. lydraštis patvirtina, kad UAB „F.“ apskaitos... 29. 2013 m. balandžio 30 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina,... 30. 2013 m. gegužės 27 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina,... 31. 2015 m. gegužės 20 d. Dokumentų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina,... 32. Liudytojas V. M. parodė, kad kaltinamąjį 33. Dokumentai:... 34. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2014-06-13 raštu Nr. (4.8.2.) IJ-1452... 35. 2013 m. gruodžio 27 UAB „A.“ akcininkų sąrašas. Sąraše užfiksuota,... 36. 2014 m. birželio 13 d. LR Juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše... 37. Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas raštu 2014-10-28... 38. UAB „A.“ 2010 m. gegužės 26 d. Akcininkų sąrašas. Sąraše... 39. UAB „A.“ steigimo aktas ir įstatai. Steigimo akte užfiksuota, kad 2010 m.... 40. 2012 m. balandžio 13 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis Nr.... 41. 2012 m. balandžio 30 d. Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 42. 2012 m. balandžio 30 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo aktas. Aktu... 43. 2012 m. birželio 2 d. Transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis Nr.... 44. 2013 m. lapkričio 20 d. UAB „F.“ kasos pajamų orderis serija FER Nr. ( -... 45. 2012 m. birželio 4 d. UAB „F.“ sąskaita faktūra Nr. ( - ), išrašyta... 46. UAB „F.“ ir UAB „A.“ laikotarpio nuo 2010-01-01 iki 2014-12-31 skolų... 47. 2012-04-18 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 48. 2012-05-14 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 49. 2012-06-04 Dokumento Nr. ( - ), operacija: prekių už 45000 Lt pardavimas;... 50. 2012-07-12 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 51. 2012-09-21 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 52. 2012-10-15 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 53. 2012-10-15 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 54. 2013-08-05 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 55. 2013-09-11 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 56. 2013-09-13 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 57. 2013-09-30 Dokumento Nr. ( - ), operacija: įplaukos į sąskaitą pagal ( - )... 58. 2013-11-20 Dokumento Nr. ( - ), operacija: pinigų gavimas į kasą pagal kasos... 59. Bendra gauta suma 45000 Lt. UAB „Av“ įsiskolinimo laikotarpio pabaigoje... 60. (1 t., b. l. 135, 137).... 61. UAB „Automalonė“ banko sąskaitos ( - ) išraše... 62. 2013-08-05 pervesta 260 Lt pagal dokumentą ( - );... 63. 2013-09-30 pervesta 180 Lt pagal dokumentą ( - );... 64. (3 t., b. l. 5-12)... 65. UAB „A.“ banko sąskaitos ( - ) išraše užfiksuoti... 66. 2013-09-11 pervesta 50 Lt, įmokos kodas ( - ), paskirtis – skola;... 67. 2013-09-13 pervesta 60 Lt, įmokos kodas ( - ), paskirtis – skola;... 68. (3 t., b. l. 44-45);... 69. AB „Swedbank“ raštu 2015-11-16 Nr. S/11677 informavo, kad UAB „A.“... 70. AB „Šiaulių bankas“ raštu 2015-11-17 Nr. 8642 informavo, kad UAB... 71. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ raštu 2015-11-09 Nr.11/23-T-02... 72. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo... 73. UAB „A.“ įstatuose įregistruotuose Juridinių asmenų registre 2010-05-31... 74. Pagal UAB „A.“ akcininkų sąrašą sudarytą 2012-10-15, akcininkas 75. Pagal UAB „A.“ akcininkų sąrašą, sudarytą 2013-12-27, akcininkai: 76. UAB „A. “ 2012-03-30 vienintelio akcininko K. J.... 77. Ištyrus UAB „A.“ pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta,... 78. - 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179... 79. -Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 17 punkto,... 80. - Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos... 81. - 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179... 82. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „A.“ buhalterinės... 83. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo... 84. 2012-06-02 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. FE-2012/06/02 sudaryta tarp UAB... 85. Tyrimui pateikta 2012-06-04 PVM sąskaita faktūra serija Nr. ( - ) turi visus... 86. Pagal tyrimui pateiktą UAB „A.“ AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. 87. UAB „A.“ 2012-03-30 vienintelio akcininko K. J.... 88. Pagal 2010-06-04 buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 55 UAB... 89. UAB „A.“ pažeidė 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 90. Kadangi 2013-11-15 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 60 trūksta gavėjo parašo,... 91. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „A.“ apskaitos... 92. Laikotarpiu nuo 2013-11-25 iki 2013-12-31 dėl Lietuvos Respublikos 2001 m.... 93. Lietuvos teismo ekspertizės akte 2017-02-09 Nr. SE-289 konstatuota, kad UAB... 94. Pagal UAB „A.“ 2013 m. kasos knygos duomenis, bendrovės kasoje 2013-11-20... 95. Dėl to, kad į UAB „A.“ 2013 m. buhalterinę apskaitą yra įtrauktas... 96. Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenų visumą, teismas daro išvadą,... 97. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies... 98. Baudžiamojo kodekso 2 straipsnio („Pagrindinės baudžiamosios atsakomybės... 99. BK 100. K. J. buvo kaltinamas tuo, kad tyčia suklastojo tikrą... 101. Byloje nustatyta, kad UAB „A.“ įregistruota 2010 m. gegužės 31 d.;... 102. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnį, materialios akcijos ar... 103. CK 2.66 straipsnyje nustatyta, kad juridinių asmenų registre turi būti... 104. Liudytojas A. B. patvirtino, kad 2012 m. rugpjūčio mėn.... 105. BK 106. Taigi, šių duomenų visuma suponuoja teismo išvadą, kad 107. Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies... 108. K. J. buvo kaltinamas tuo, kad išrašė 2013 m.... 109. BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės... 110. Šioje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2014 m. birželio 17 d. gavus... 111. Specialisto išvadoje 2015-08-19 Nr. 30-IS1-771 konstatuota, kad UAB „A.“... 112. Kitoje specialisto išvadoje 2016-02-17 Nr. 30 (U-3198)-IS1-120 konstatuota,... 113. Taigi abi šias išvadas suteikusi specialistė UAB „A.“ atliktos ūkinės... 114. Teismo posėdžio metu liudytoja A. Š. parodė, kad... 115. Specialisto išvadose Nr. 30-IS1-771 ir Nr. 30 (U-3198)-IS1-120, nustačius... 116. Teismo posėdžio metu buvo paskirta teismo ekonominė ekspertizė. Lietuvos... 117. Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pabrėžta, kad teismai,... 118. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-04-30 UAB „I.“ pardavė automobilį... 119. Įvykusi ūkinė operacija 32 130 Lt apmokėjimas iš UAB „A.“ kasos UAB... 120. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, daroma išvada, kad kaltinime... 121. K. J. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimų,... 122. Prokurorė D. Stonienė iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikė teismui... 123. Kaltinamajam K. J. paskirta kardomoji priemonė –... 124. Tyrimui reikšmingi dokumentai:... 125. UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, perduoti teismui su... 126. UAB „I.“ ir UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti... 127. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio... 128. K. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222... 129. K. J. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą... 130. UAB „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 131. UAB „I.“ ir UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuosprendžiui... 132. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...