Byla 2-872-798/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. V., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Transolis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrokontraktas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Agrokontraktas“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. V., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Transolis“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB) „Agrokontraktas“ pateiktu teismui pareiškimu prašė pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Transolis“ bankrotą tyčiniu. Nurodė šiuos argumentus:

 1. Pagal 2012 m. balansą bendrovė jau buvo nemoki. Jos per vienerius metus mokėtinos 555 065 Lt sumos viršijo į balansą įrašytą 410 417 Lt turtą. Šį faktą UAB „Transolis“ vadovas 2013 m. turėjo žinoti, tačiau daliai kreditorių suteikė prioritetą ir su jais atsiskaitė, nors turėjo pareigą inicijuoti bendrovės bankroto bylą. Šį faktą pagrindžia BUAB „Transolis“ balanso, sudaryto 2012 m. gruodžio 31 d., duomenys, jog 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo ilgalaikio turto 13 425 Lt sumai, trumpalaikio – 396 992 Lt sumai, o bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 555 065 Lt sumą, įmonės balanse buvo apskaitomas 154 648 Lt nuostolis, nuosavas kapitalas buvo neigiamas (144 648 Lt).
 2. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 konstatavo, jog 2014 m. balandžio 18 d. UAB „Transolis“ finansinė padėtis buvo artima Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo ribai, dėl ko teismas padarė išvadą, jog įmonei pilna apimtimi atsiskaičius su atsakove UAB „J.ARCH“, t. y. sudarant ginčijamus sandorius buvo pažeisti kitų UAB „Transolis“ kreditorių interesai, nes bendrovė, būdama nemokia suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių UAB „J.ARCH“, tuo sumažindama savo galimybę proporcingai sumokėti dalį skolos kitiems kreditoriams. Teigė, jog šios nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę ir šioje civilinėje byloje sprendžiant klausimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu.
 3. UAB „Transolis“, būdamas nemokiu, sudarė su UAB „Agrokontraktas“ 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutartį, pagal kurią UAB „Transolis“ įsipareigojo iš Vokietijoje esančios įmonės į Lietuvą, UAB „Kauno žuvis“ šaldytuvus, pervežti 22 tonas nupirktos šaldytos mėsos. Pagal krovinio siuntėjo 2013 m. kovo 19 d. užsakymo patvirtinimą ir išankstinę sąskaitą Nr. 291874 UAB „Agrokontraktas“ už šaldytą mėsą Vokietijos firmai sumokėjo 42 680 Eur. UAB „Transolis“ krovinio nepristatė, dėl ko UAB „Agrokontraktas“ patyrė 147 365, 50 Lt žalą. 2014 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjo 147 365, 50 Lt kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas UAB „Transolis“ bankroto byloje. Buvo teikti skundai dėk ikiteisminių tyrimų pradėjimo, dėl dingusio krovinio ir dėl įmonės vadovo veiksmų, tačiau ikiteisminius tyrimus buvo atsisakyta pradėti.
 4. Pareiškėjo nuomone, tiek UAB „Transolis“ finansiniai duomenys, liudijantys sunkią finansinę būklę, tiek buvusio direktoriaus ir vienintelio akcininko A. V. vengimas savalaikiai inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, tokiu būdu padarant žalą įmonės kreditoriams, tiek UAB „Transolis“ nemokumo būsenoje sudarant krovinio pervežimo sutartį su UAB „Agrokontraktas“, parodė kryptingą UAB „Transolis“ buvusio vadovo ir vienintelio akcininko A. V. siekį įmonę tyčia privesti prie bankroto. Be to UAB „Transolis“ buvę valdymo organai nesielgė rūpestingai, apdairiai ir sąžiningai, kadangi nesikreipė į draudiką ADB „ERGO LIETUVA“ dėl draudiminio įvykio.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi atmetė RUAB „Agrokontraktas“ prašymą dėl UAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

6Nustatė, jog pareiškėjas RUAB „Agrokontraktas“ prašymą pripažinti UAB „Transolis“ bankrotą tyčiniu grindė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais, t. y. įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai. Sprendė, jog tokie pareiškėjo nurodyti argumentai, jog UAB „Transolis“ ir UAB „J.ARCH“ sudarė Projektavimo darbų sutartį, UAB Transolis“ finansinė padėtis buvo artima Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo ribai, yra nepagrįsti. Byloje nėra įrodymų, jog 2012 m. balandžio 18 d. UAB „Transolis“ ir UAB „J.ARCH“ sutartimi buvo siekiama įmonės nemokumo. Taip pat pareiškėjas RUAB „Agrokontraktas“ neįrodė, jog 2012 m. įmonė nevykdė įsipareigojimų, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės turto vertę sudarė: ilgalaikis turtas 13 425 Lt ir pinigų ekvivalentai – 39 090 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 357 955 Lt, pardavimo pajamos 2012 m. siekė 1 311 415 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 555 065 Lt. Padarė išvadą, jog 2012 m. įmonė buvo moki.

7Teismo vertinimu, pareiškėjo argumentai dėl 2013 m. kovo 20 d. pervežimo sutarties sudarymo nepagrįsti. Įmonė vykdė sausumos transportui būdingų paslaugų veiklą, kitą transportui būdingų paslaugų veiklą, t.y. vykdė krovinio vežimo tarpininko veiklą. Sudarytu sandoriu buvo siekiama gauti pelną, kuris užtikrina turtinius įmonės akcininkų interesus, todėl sandoris neprieštaravo įmonės įstatams. Pažymėjo, kad dėl dingusio krovinio UAB „Transolis“ liko skolinga UAB „Agrokontraktas“ 147 365,50 Lt (42 680 Eur). UAB „Agrokontraktas“ ieškiniu kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo, buvo areštuotos įmonės lėšos, dėl ko įmonė susidūrė su sunkumais vykdyti savo veiklą.Nenustatęs, jog vienintelis įmonės akcininkas A. V. netinkamai vykdė savo pareigas, susijusias su įmonės valdymu, prašymą dėl tyčinio bankroto iškėlimo atmetė (t. II, b. l. 3 – 9).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas RUAB „Agrokontraktas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:

 1. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo (CPK 185 straipsnis), sąlygojusių ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pažeidimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai arba visiškai nevertino šių įrodymų: a) UAB „Transolis“ balanse 2012 m. gruodžio 31 dienai jau buvo apskaitytas 154 648 Lt nuostolis, neigiamas įmonės nuosavas kapitalas sudarė 144 648 Lt; b) BUAB „Transolis“ bankroto administratoriaus ataskaitoje už laikotarpį nuo 2013-06-06 iki 2014-01-16 nurodyta, jog bendrovė 2012 m. buvo nemoki; c) Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 pripažino faktą, jog 2012 m. UAB „Transolis“ buvo nemokumo būsenoje ir suteikė kreditoriui UAB „J.ARCH“ pirmenybę prieš kitus kreditorius; d) Kauno apskrities VPK Kauno raj. PK KPS 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutarime nurodytos aplinkybės, susijusios su UAB „Transolis“ nemokumu 2012 m., t.y. 2013 m. pradžioje UAB „Transolis“ kreipėsi į AB SEB bankas dėl paskolos apyvartinėms lėšoms gavimo, tačiau paskola nebuvo suteikta.

9Teigia, jog apie 2012 m. balandžio 18 d. UAB „Transolis“ tapus nemokiai, buvęs šios įmonės vadovas turėjo kreiptis į teismą dėl UAB „Transolis“ bankroto bylos iškėlimo, tačiau nesikreipė, t. y. elgėsi priešingai kreditorių interesams.

  1. Pirmosios instancijos teismo prielaida, jog šioje byloje nėra įrodymų, kad UAB „Transolis“ ir UAB „J.ARCH“ sutartimi buvo siekiama įmonės nemokumo prieštarauja Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. įsiteisėjusiam sprendimui, kuris turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai (konstatuotas sandorio šalių nesąžiningumas).
  2. UAB „Transolis“ esant faktinėje nemokumo būklėje 2012 m. įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas A. V. privalėjo nesudarinėti jokių sandorių, keliančių riziką kreditorių teisėms ir interesams. UAB „Transolis“ vadovas nesielgė rūpestingai, apdairiai ir sąžiningai. Be to UAB „Agrokontraktas“ sandorio sudarymo metu buvo apgautas, nes nuo jo sąmoningai buvo nuslėpta faktinė aplinkybė, jog nebuvo tinkamai apdrausta civilinė atsakomybė, siekiant užtikrinti galimos žalos padengimą.
 1. Teigia, jog pakanka bent vienos iš įstatyme apibrėžtų sąlygų, kuriai esant bankrotas turi būti pripintas tyčiniu. BUAB „Transolis“ bnakrotas turi būti pripažintas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktų pagrindais. (t. II, b. l. 10 – 23).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. V. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį nepakeistą. Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

 1. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo.

11Paaiškino, jog balanse nurodyta 555 065 Lt suma sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kuri negali būti vertinama kaip pradelstų įsipareigojimų suma. Be to 2013 m., iki sandorio su apeliantu sudarymo, bendrovė dirno pelningai, uždirbo 18 911 Lt pelno.Administartoriaus veiklos ataskaitos tekstinėje dalyje buvo pavartota lingvistinė formuluotė dėl UAB „Transolis“ nemokumo 2012 m. Tačiau po bankroto bylos iškėlimo nei kreditoriai, nei bankroto administratorius nesikreipė į teismą dėl BUAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Aplinkybė, jog UAB „Transolis“ 2013 m. turėjo daug kreditorių nesudaro pagrindo konstatuoti jo nemokumą 2012 m.

 1. Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d.sprendime civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 nustytų faktinių apslinkybių bei jų prejudicinės reikšmės.

12Suinteresuoto asmens nuomone šios civilinės bylos ir Kauno miesto apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos įrodinėjimo dalykas nesutampa. Kauno miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje nebuvo sprendžiami tyčinio bankroto iškėlimo klausimai, o vertinamas ginčijamų sandorių sudarymas actio Pauliana pagrindu. Taip pat faktas, jog sandoriai pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu savaime nepagrindžia egzistuojant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies, 1, 2 ir 4 punkuose nurodytas sąlygas.

 1. Dėl sudarytos 2013 m. kovo 20 d. krovinių pervežimo sutarties Nr. 169 ir kitų atskirajame skunde nurodytų aplinkybių.

13Nurodo, jog krovinio vežimo sutarties sudarymo metu UAB „Transolis“ nebuvo pripažintas nemokiu. Krovinių pervežimo sutarties sudarymo momentu UAB „Transolis“ vadovas nežinojo ir negalėjo žinoti, kad šios sutarties pagrindu gabenamas krovinys bus pasisavintas trečiojo asmens, dėl ko UAB „Agrokontraktas“ patirs nuostolius. Dingus kroviniui apeliantas keripėsi į Kauno apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisiminio tyrimo pradėjimo, tačiau 2013 m. balandžio 19 d. nutartimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisiminį tyrimą nenustačius UAB „Transolis“ ir jo atstovų veiksmuose jokių nusikalstamos veikos požymių.

 1. Dėl atsakomybės pagal draudimo sutartis.

14Paaiškino, kad draudimo sutartimi, sudaryta su UADB „ERGO Lietuva“ buvo pasirinktas draudiminės atsakomybės varinatas „BASIC“, kuris apima tarpininko atskaomybę už ekspedijuojamą krovinį pagal eksedijavimo sutarties sąlygas, tačiau neapima draudėjo atsakomybės už ekspedijuojamą krovinį pagal draudėjo sudarytą krovinio vežimo sutartį su vežėju. Kadangi vežėjas buvo SC EUROPAPLUS INTERNATIONL SRL, o UAB „Transolis“ - tarpininkas, todėl vežėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų, trapininkas nesikreipė į UADB „ERGO Lietuva“, nes įvykis nelaikytinas draudžiamuoju (t. II, b. l. 31 – 44).

15 Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Transolis“, atstovaujamas bankroto administartoriaus UAB „MaxContract“, prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuatrtį nepakeistą.

16Nurodo, kad UAB „Transolis“, vykdydamas ūkinę komercinę veiklą, sudarė krovinio vežimo sutartis, kurios neprieštaravo įmonės veiklos tikslams. Pažymėjo, jog 2014 m. sausio 16 d. pirmajam kreditorių susirinkimui buvo pateiktas sandorių sąrašas ir analizė. Administratorius iškėlė civilines bylas pagal tuos sandorius, kurie jam iškėlė abejones. Teiginiai, jog vėlavimas atsiskaityti su kreditoriais rodo prastą įmonės finansinę padėtį neatitinka verslo praktikos. Be to atsiskaitymas su krovinių vežimo tarpininkais daugeliu atvejų priklauso nuo užsakovo finansinių galimybių ir sumokėjimo savalaikškumo. Atsiskaitymo vėlavimo faktas prastos finansinės padėties būsenos nerodo. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog A. V. sąmoningai siekė bankroto, nesąžiningai elgėsi su kreditoriais. Priešingai, bylos duomenimis, UAB „Transolis“ nuo 2011 m. pabaigos vykdė tarptautinius ir vietinius krovinių pervežimus, iki 2013 m. I ketvirčio laiku vykdė mokestinius įsipareigojimus, išieškojimų ne ginčo tvarka vykdoma nebuvo. Tik po krovinio dingimo UAB „Agrokontraktas“ prašymu Kauno miesto apylinkės teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių UAB „Transolis veikla sutriko, o nuo 2013 m. gegužės 3 d. UAB „Transolis“ tapo nemokus, į teismą dėl bankropto bylos iškėlimo kreipėsi ne tik UAB „Transolis“ buvęs vadovas, bei ir kreditoriai (t. II, b. l. 45 – 49, 51 - 55).

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas pripažinti BUAB „Transolis“ bankrotą tyčiniu, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

19Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartimi iškelta UAB „Transolis“ bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „MaxContract“. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartimi UAB „Transolis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 294 613, 12 Lt sumai, tame tarpe UAB „Agrokontraktas“ 147 365, 50 Lt finansinis reikalavimas.

20Dėl BUAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindų

21Nagrinėjamojoje byloje apeliantas RUAB „Agrokontraktas“ (BUAB „Transolis“ kreditorius) reikalauja pripažinti BUAB „Transolis” bankrotą tyčiniu.

22Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad: a) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas); b) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas); c) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

23Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).

24Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog 2012 metais UAB „Transolis“ buvo mokus ir likvidus. Nėra įrodymų, jog 2012 m. balandžio 18 d. UAB „Transolis“ ir UAB „J.ARCH“ sutartimi buvo siekiama įmonės nemokumo. 2013 m. kovo 20 d. pervežimo sutartimi buvo siekiama gauti pelną, sandoris neprieštaravo įmonės įstatams.

25Apeliantas su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka. Apeliacinės instancijos teismui, kaip ir pirmosios instancijos teismui, nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes: 1) UAB „Transolis“ 2012 m. buvo nemoki: jos per vienerius metus mokėtinos 555 065 Lt sumos viršijo į balansą įrašytą 410 417 Lt turtą; ši išvada padaryta iš bankrutavusios UAB „Transolis“ bankroto administratoriaus UAB „MaxContrakt“ veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. kovo 6 d. iki 2014 m. sausio 16 d., kuri buvo patvirtinta 2014 m. sausio 16 d. UAB „Transolis“ kreditorių susirinkime; 2) Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 konstatuota, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu (2012 m. balandžio 18 d.) UAB „Transolis“ finansinė padėtis buvo artima Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo ribai, dėl ko teismas padarė išvadą, jog įmonei, esančiai nemokia CK 6.66 straipsnio prasme, pilna apimtimi atsiskaičius su atsakove UAB „J.ARCH“ sumažino savo galimybę proporcingai sumokėti dalį skolos kitiems kreditoriams; 3) 2013 m. kovo 20 d. pervežimo sutartis sudaryta UAB „Transolis“ esant nemokiam ir šios įmonės vadovui nesilaikant rūpestingumo ir atidumo reikalavimų.

26Dėl BUAB „Transolis“ mokumo 2012 metais

27Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas, vertindamas UAB „Transolis“ mokumą, 2013 m. birželio 6 d. nutartyje nustatė, jog pagal pateikto atsakovo UAB ,,Transolis“ 2013 m. balandžio 15 d. balanso duomenis įmonė turto turėjo už 279 434 Lt, ilgalaikio turto neturėjo, turtą sudarė tik trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos – 252 534 Lt bei pinigai ir pinigų ekvivalentai – 26 900 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 405 171 Lt, pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai – 405 171,09 Lt, o debitoriniai įsiskolinimai – 252 534,42 Lt. Todėl sprendė, kad atsakovas yra nemokus.

28Taigi, BUAB „Transolis” nemokumas konstatuotas teismo pagal 2013 m. balandžio 15 d. balanso duomenis. Tačiau akcentuotina, jog teismas neanalizavo ir nesiaiškino priežasčių, privedusių įmonę prie bankroto, nevertino įmonės vadovo veiksmų (neveikimo), nesprendė dėl tyčinio bankroto požymių egzistavimo ir kt., t. y. šie veiksmai atliekami nuosekliai einančioje kitoje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1230-381/2015).

29Padariniai, atsirandantys įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, įtvirtinti ĮBĮ 10 straipsnio 7 punkte, be to, tik įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo paskirtas administratorius įgyja atitinkamas teises ir pareigas pagal ĮBĮ, tarp jų ir pareigą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių - kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Taigi, tik bankroto bylos nagrinėjimo (bet ne jos iškėlimo) stadijoje, kai bankroto administratorius pradeda vykdyti jam ĮBĮ pavestas funkcijas, paprastai paaiškėja bankroto kilimo priežastys, įmonės nemokumo atsiradimo momentas ir sąlygos, tyčinio bankroto atvejai ir kt., leidžiantys daryti pagrįstas prielaidas dėl bankrutuojančios įmonės vadovo netinkamo/tinkamo veikimo bei fiduciarinių pareigų atlikimo bendrovei ir jos kreditoriams tinkamumo.

30Bankroto administratorius patikrino BUAB „Transolis“ įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėn. laikotarpį iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Transolis“ įsiteisėjimo dienos. Po bankroto bylos iškėlimo nei bankroto administratorius, nei kiti kreditoriai nesikreipė į teismą dėl BUAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartimi patvirtino BUAB „Transolis“ kreditorių finansinius reikalavimus, tame tarpe ir kreditoriaus UAB „Agrokontraktas“ 42 679,99 Eur (147 365, 50 Lt) finansinį reikalavimą. RUAB „Agrokontraktas“ pareiškimą teismui dėl BUAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu pateikė 2015 m. rugsėjo 18 d. (t. I, b. l. 3).

31Sprendžiant, ar BUAB „Transolis“ buvęs vadovas ir akcininkas A. V. pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – 2012 m. įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

32Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

33Byloje nustatyta, jog UAB „Transolis“ nuo įmonės įsteigimo (2011 m.) iki bankroto bylos iškėlimo (2013-06-06) vykdė krovinių ekspedijavimo paslaugas. UAB „Transolis“ vadovas ir akcininkas buvo A. V.. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad UAB „Transolis“ turto iš viso turėjo 410 417 Lt sumai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 555 065 Lt, taip pat nuostolis sudarė 154 648 Lt (t. I, b. l. 35). BUAB „Transolis“ bankroto administratoriaus UAB „MaxContract“ veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 6 d. iki 2014 m. sausio 16 d., nurodyta, jog remiantis UAB „Transolis“ 2012 m. balansu įmonė 2012 m. buvo nemoki; jos per vienerius metus mokėtinos 555 065 Lt sumos viršijo į balansą įrašytą 410 417 Lt turtą (t. I, b. l. 24 – 28). Iš suinteresuotų asmenų paaiškinimų nustatyta, jog iki 2013 m. balandžio 15 d. UAB „Transolis“ uždirbo 18 911 Lt pelno (t. II, b. l. 34); iki 2013 m. I ketvirčio įmonė veiklą vykdė, skolinius įsipareigojimus dengė ir mokumas abejonių nekėlė (t. II, b. l. 47).

34Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012).

35Nagrinėjamu atveju grindžiant UAB „Transolis“ nemokumo faktą 2012 m. yra apeliuojama tik į 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis ir į bankroto administratoriaus ataskaitą po BUAB „Transolis“ bankroto bylos iškėlimo, tačiau faktinis UAB „Transolis“ nemokumas 2012 m. (kai šiai įmonei dar nebuvo iškelta bankroto byla) turi būti nustatomas pagal byloje esančių įrodymų visumą, tiriant faktines aplinkybes, įrodinėjamas konkrečioje byloje (pagal teismui pateiktus įmonės finansinių balansų duomenis apie vykdytus atsiskaitymus tam tikru ginčo laikotarpiu, skolinių įsipareigojimų dydį ir t.t.), o ne vien tik pagal 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis.

36Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad 2012 m. UAB „Transolis“ nevykdė atsiskaitymų su kreditoriais, neturėjo turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, atsiskaitymo su kreditoriais terminai buvo suėję, teismuose buvo iškeltos bylos, buvo vykdomi išieškojimai ne ginčo tvarka ir pan. (CPK 178 straipsnis).

37Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (555 065 Lt) - tai skolos, kurias UAB „Transolis“ reikėjo sumokėti per dvylika mėnesių po balanso sudarymo datos ir daugiau byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių BUAB „Transolis“ nemokumo faktą 2012 metais, spręstina, jog įmonės turėti finansiniai sunkumai galėjo būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant UAB „Transolis“ kaip veikiantį rinkos dalyvį.

38Dėl kreditoriui UAB „J.ARCH“ suteiktos pirmenybės

39Apeliantas teigia, jog Kauno miesto apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 pripažintas faktas, jog UAB „Transolis“ 2012 m. būdamas nemokiu suteikė kreditoriui UAB „J.ARCH“ pirmenybę prieš kitus kreditorius (atsiskaitęs su UAB „J.ARCH“ sumažino savo galimybę proporcingai sumokėti dalį skolos kitiems kreditoriams).

40Teismai, formuodami praktiką tyčinio bankroto bylose, yra išaiškinę, kad sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004).

41Byloje nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 pripažino negaliojančiais UAB „Transolis“ ir UAB „J.ARCH“ sudarytas 2012-04-18 Projektavimo darbų sutartį Nr. P-2012-04-18, 2013-04-19 Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. A-P-2012-04-18, 2013-04-18 Kasos išlaidų orderį Nr. TRS 201312 ir 2013-04-19 Kasos pajamų orderį Serija JSPI Nr. 00000464; taikė restituciją ir iš atsakovo UAB „J.ARCH“ ieškovo BUAB „Transolis naudai priteisti 41 500,00 Lt (12 019,23 Eur), 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-06-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo priimti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. k. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009).

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas ne visiškai teisingai aiškina Kauno miesto apylinkės teismo įsiteisėjusio 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 motyvus, kadangi Kauno miesto apylinkės teismas, įvertinęs 2012 m. balanso duomenis, pasisakė, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu UAB „Transolis“ finansinė padėtis buvo tik artima Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo ribai, t. y. teismas nepasisakė, kad 2012 m. balanso duomenis UAB „Transolis“ buvo nemokus ir nelikvidus.

44Civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 teismas sprendė dėl sandorių negaliojimo pagrindų ieškinio actio Pauliana pagrindu ir padarė išvadą, kad įmonei pilna apimtimi atsiskaičius su atsakove UAB „J.ARCH“, sudarant ginčijamus sandorius, buvo pažeisti kitų UAB „Transolis“ kreditorių interesai, nes bendrovė, būdama nemokia CK 6.66 straipsnio prasme, suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių UAB „J. ARCH“, tuo sumažindama savo galimybę proporcingai sumokėti dalį skolos kitiems kreditoriams.

45Taigi, civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 pripažinti negaliojančiais sandoriai dėl nustatytos mokėjimų tvarkos eiliškumo pažeidimo actio Pauliana pagrindu, tačiau nebuvo nustatytos aplinkybės, jog šiuos sandorius sudaręs buvęs BUAB „Transolis“ vadovas ir akcininkas siekė tyčia įmonę privesti prie bankroto.

46Teismų praktikoje dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo bankroto bylose yra nurodyta, jog kaip dispozityviosiose, taip ir nedispozityviosiose bylose teismas kontroliuoja įrodinėjimo procesą, yra atsakingas už tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, gali reikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015). Tačiau šios kategorijos bylose taip pat galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, o teismas neturi būti aktyvesnis už pačią šalį, jei ši nededa pastangų gauti įrodymus, bet, nurodydama tik deklaratyvius nesutikimo su priešingos šalies argumentais teiginius, įrodinėjimo naštą siekia perkelti teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1466-464/2015).

47Kadangi vien nustatyto atsiskaitymo tvarkos pažeidimo fakto neužtenka konstatuoti vadovo neteisėtus ir tyčinius veiksmus ir nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, kad 2012-04-18 Projektavimo darbų sutartimi Nr. P-2012-04-18, 2013-04-19 Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr. A-P-2012-04-18, 2013-04-18 Kasos išlaidų orderiu Nr. TRS 201312 ir 2013-04-19 Kasos pajamų orderiu Serija JSPI Nr. 00000464 buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama UAB „Transolis“ nemokumo (CPK 178 straipsnis), spręstina, jog apeliantas neįrodė, kad BUAB „Transolis“ vadovas ir akcininkas, sudarydamas nuginčytus sandorius su UAB „J. ARCH“, siekė ne patenkinti vieno iš kreditorių finansinį reikalavimą, o tyčia įmonę privesti prie bankroto.

48Dėl 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutarties

49Taip pat apeliantas įrodinėja, jog UAB „Transolis“, būdamas nemokumo būsenoje, sudarė su UAB „Agrokontraktas“ 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutartį ir šio sandorio sudarymo metu B UAB „Transolis“ buvusiam vadovui A. V. buvo žinoma aplinkybė, kad kreditoriui UAB „Agrokontraktas“ pateikta 2012 m. spalio 4 d. draudimo sutartis turi išlygų (užsakovui negalioja).

50Ūkinėje veikloje egzistuoja verslo ciklai, svyravimai, todėl versle negalima garantuoti nei nuolatinio ir stabilaus pelno, nei vien tik naudingų sandorių sudarymo, todėl jei įmonės valdymo organų nariai būtų asmeniškai atsakingi už kiekvieną nuostolius sukėlusį sprendimą, tai žlugdytų jų iniciatyvumą, versliškumą, ribotų veikimo laisvę greitų bei ryžtingų sprendimų reikalaujančiose situacijose, t. y. prieštarautų vadovavimo bendrovėms tikslams plėtoti verslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2014).

51Nustatyta, jog 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutarties pagrindu UAB „Transolis“ įsipareigojo iš Vokietijos į Lietuvą (UAB „Kauno žuvis“) parvežti 22 tonas apelianto UAB „Agrokontraktas“ nupirktos šaldytos mėsos. UAB „Agrokontraktas“ už šaldytą mėsą Vokietijos įmonei sumokėjo 42 680 Eur (142 365,50 Lt). UAB „Transolis“ sudarė to paties krovinio pervežimo sutartį su kita pervežimo įmone SC EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL, kuri įsipareigojo iš Vokietijos į Lietuvą parvežti 22 tonas apelianto nupirktos šaldytos mėsos. Krovinys (22 tonos apelianto nupirktos šaldytos mėsos) dingo, o pervežimo įmone SC EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL tapo nepasiekiama.

52Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog UAB „Agrokontraktas“ 2013 m. balandžio 17 d. kreipėsi su ieškiniu į Kauno miesto apylinkės teismą dėl žalos atlyginimo iš atsakovo UAB „Transolis“. Kauno miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi reikalavimų įvykdymo užtikrinimui bendrai 147 365,50 Lt sumai areštavo atsakovo UAB „Transolis“ priklausantį kilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovui jais disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos), tačiau paliekant teisę juos valdyti ir naudotis jais; nesant daiktų ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

53Bylos duomenimis, sudarytas krovinio pervežimo sandoris su pervežimo įmone SC EUROPAPLUS INTERNATIONAL, kuri po krovinio dingimo taip pat prapuolė, buvo nenaudingas tiek UAB „Agrokontraktas“, tiek ir UAB „Transolis“, kadangi dėl krovinio dingimo atsiradusią žalą patyrė ne tik UAB „Agrokontraktas“, bet ir UAB „Transolis“, kurio kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 42 680 Eur (142 365,50 Lt) suma, jam buvo pareikštas ieškinys, areštuotas turtas.

54Dėl dingusio krovinio abi šalys veikė aktyviai: tiek UAB „Agrokontraktas“, tiek ir UAB „Transolis“ buvo pateikę pareiškimus dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo, tačiau buvo priimti penki nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus, nenustačius BUAB „Transolis“ buvusio vadovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymių.

55Atskirajame skunde nurodoma, kad BUAB „Transolis“ bankrotas pripažintinas tyčiniu, nes dingus kroviniui nesikreipė į UADB „ERGO Lietuva“ dėl draudiminio įvykio metu padarytos žalos atlyginimo.

56Nustatyta, kad UAB „Transolis“ ir UADB „ERGO Lietuva“ buvo sudarę 2012 m. spalio 4 d. ekspeditoriaus atsakomybės draudimo polisą Nr. 710-934-000309, kuriame nurodytas draudimo sutarties šalių pasirinktas draudiminės apsaugos variantas „BASIC“, kuris apėmė tik draudėjo kaip tarpininko (ekspeditoriaus) atsakomybę už ekspedijuojamą krovinį pagal ekspedijavimo sutarties sąlygas.

57Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. spalio 4 d. draudimo sutartimi pasirinktas draudimo variantas „BASIC“ neapėmė UAB „Transolis“ atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ekspedijuojamo krovinio pagal 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutartį praradimą, BUAB „Transolis“ buvęs vadovas turėjo pagrindą nesikreipti į UADB „ERGO Lietuva“ dėl žalos atlyginimo.

58Pažymėtina, jog atskirajame skunde apeliantas patvirtino aplinkybę, jog 2012 m. spalio 4 d. ekspeditoriaus atsakomybės draudimo poliso kopija jam buvo pateikta 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutarties sudarymo metu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas, kaip rūpestingas ir atidus verslo subjektas, sudarydamas sandorį su tarpininku, organizuojančiu krovinių vežimo paslaugas, galėjo ne tik pasidomėti draudimo sutartyje įtvirtinta žalos atlyginimo apimtimi, bet ir turėjo galimybę įvertinti sandorio riziką, susijusią su galimos žalos padengimo užtikrinimu.

59Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013).

60Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybių visumą, daro išvadą, jog bylos faktinės aplinkybės labiau liudija ne akivaizdaus BUAB „Transolis“ buvusio vadovo ūkinės komercinės rizikos protingumo peržengimą ar aiškaus aplaidumo faktus, o situaciją, pripažintiną kaip itin nepasisekusią, nes prie UAB „Transolis“ veiklos nerezultatyvumo ekonominiu aspektu prisidėjo krovinio ir vežėjo dingimas.

61Atsižvelgus į tai, jog BUAB „Transolis“ buvusio vadovo veiksmuose nematyti ūkinės komercinės rizikos akivaizdaus peržengimo, nerūpestingumo, aiškaus aplaidumo ar kitokio pobūdžio esminio neapdairumo verslo sprendimų rizikų vertinimo, spręstina, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Transolis“ buvęs vadovas ir akcininkas nuosekliai ir kryptingai siekė UAB „Transolis“ nemokumo, netinkamai organizavo įmonės veiklą, nesistengė sumažinti įsiskolinimų kreditoriams ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pagrįstos bei teisėtos Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties (CPK337 straipsnio 1 dalies 1 dalis).

62Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-52/2011).

63Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB)... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi atmetė RUAB... 6. Nustatė, jog pareiškėjas RUAB „Agrokontraktas“ prašymą pripažinti UAB... 7. Teismo vertinimu, pareiškėjo argumentai dėl 2013 m. kovo 20 d. pervežimo... 8. Atskiruoju skundu apeliantas RUAB „Agrokontraktas“ prašo panaikinti Kauno... 9. Teigia, jog apie 2012 m. balandžio 18 d. UAB „Transolis“ tapus nemokiai,... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. V. prašo... 11. Paaiškino, jog balanse nurodyta 555 065 Lt suma sudaro per vienerius metus... 12. Suinteresuoto asmens nuomone šios civilinės bylos ir Kauno miesto apylinkės... 13. Nurodo, jog krovinio vežimo sutarties sudarymo metu UAB „Transolis“ nebuvo... 14. Paaiškino, kad draudimo sutartimi, sudaryta su UADB „ERGO Lietuva“ buvo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Transolis“,... 16. Nurodo, kad UAB „Transolis“, vykdydamas ūkinę komercinę veiklą, sudarė... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 19. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartimi... 20. Dėl BUAB „Transolis“ bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindų ... 21. Nagrinėjamojoje byloje apeliantas RUAB „Agrokontraktas“ (BUAB... 22. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu,... 23. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima... 24. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog 2012 metais UAB „Transolis“... 25. Apeliantas su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka.... 26. Dėl BUAB „Transolis“ mokumo 2012 metais... 27. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas, vertindamas UAB „Transolis“... 28. Taigi, BUAB „Transolis” nemokumas konstatuotas teismo pagal 2013 m.... 29. Padariniai, atsirandantys įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos... 30. Bankroto administratorius patikrino BUAB „Transolis“ įmonės sandorius,... 31. Sprendžiant, ar BUAB „Transolis“ buvęs vadovas ir akcininkas A. V.... 32. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 33. Byloje nustatyta, jog UAB „Transolis“ nuo įmonės įsteigimo (2011 m.) iki... 34. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami... 35. Nagrinėjamu atveju grindžiant UAB „Transolis“ nemokumo faktą 2012 m. yra... 36. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad 2012 m. UAB „Transolis“... 37. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos per... 38. Dėl kreditoriui UAB „J.ARCH“ suteiktos pirmenybės... 39. Apeliantas teigia, jog Kauno miesto apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2014 m.... 40. Teismai, formuodami praktiką tyčinio bankroto bylose, yra išaiškinę, kad... 41. Byloje nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2014 m.... 42. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas ne visiškai teisingai... 44. Civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 teismas sprendė dėl sandorių... 45. Taigi, civilinėje byloje Nr. 2-14819-285/2014 pripažinti negaliojančiais... 46. Teismų praktikoje dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir... 47. Kadangi vien nustatyto atsiskaitymo tvarkos pažeidimo fakto neužtenka... 48. Dėl 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutarties... 49. Taip pat apeliantas įrodinėja, jog UAB „Transolis“, būdamas nemokumo... 50. Ūkinėje veikloje egzistuoja verslo ciklai, svyravimai, todėl versle negalima... 51. Nustatyta, jog 2013 m. kovo 20 d. krovinio pervežimo sutarties pagrindu UAB... 52. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog UAB... 53. Bylos duomenimis, sudarytas krovinio pervežimo sandoris su pervežimo įmone... 54. Dėl dingusio krovinio abi šalys veikė aktyviai: tiek UAB... 55. Atskirajame skunde nurodoma, kad BUAB „Transolis“ bankrotas pripažintinas... 56. Nustatyta, kad UAB „Transolis“ ir UADB „ERGO Lietuva“ buvo sudarę 2012... 57. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. spalio 4 d. draudimo sutartimi pasirinktas... 58. Pažymėtina, jog atskirajame skunde apeliantas patvirtino aplinkybę, jog 2012... 59. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą... 60. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybių visumą, daro... 61. Atsižvelgus į tai, jog BUAB „Transolis“ buvusio vadovo veiksmuose... 62. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip... 63. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 64. Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį nepakeistą....