Byla 2-22-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovei O. J., jos atstovei adv. A.Kondratavičienei, atsakovo atstovui adv. N.Kasiliauskui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės O. J. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir

Nustatė

2Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti jos atleidimą iš UAB „( - )“ neteisėtu. Kadangi grįžus dirbti į įmonę ieškovei nebūtų sudarytos palankios sąlygos dirbti, todėl prašo pripažinus atleidimą neteisėtu, pritaikyti LR DK 297 straipsnio 4-ą punktą.

3Ieškinyje nurodė, kad nuo 2008-04-03 dirbo UAB „( - )“ gamybos apskaitos vadybininke. Darbo grafikas buvo toks: dvi dienos iš eilės rytinėje pamainoje nuo 07.00 iki 19.00 val., dvi naktinės pamainos nuo 19.00 iki 07.00 val. ir keturios išeiginės dienos. Sudaryta darbo sutartis buvo neterminuota. Ieškovės kvalifikacija: matematikas, technikas, programuotojas. 2010-09-29 darbdavys nutraukė su ieškove darbo sutartį pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p..

4Ieškovės manymu, atleidimas iš darbo yra neteisėtas. Nurodė, kad prieš kelis mėnesius UAB „( - )“ pasikeitė gamybos direktorius ir šiuo metu šias pareigas laikinai eina R. M.. Ieškovės tiesioginis vadovas yra programinio aprūpinimo skyriaus vedėjas V. V., kuris pavaldus R. M.; taip pat ieškovė pavaldi vyr.vadybininkei N. B.. Taigi, subordinacijos grandinė yra tokia: Dir. P. K. - administracijos vadovas/l.e.p. gamybos direktorius R. M. - IT vadovas V. V. - vyr.vadybininkė N. B. – ir ieškovė O. J..2010-09-09 apie 11.00 val. gamybos direktorius R. M. iškvietęs ieškovę į savo darbo kabinetą, pranešė, jog kolektyve yra nuomonė, kad ieškovei nesiseka dirbti ir todėl jai nelieka galimybės toliau užimti gamybos apskaitos vadybininkės pareigas ir pasiūlė pasirinkti tarp dviejų variantų: arba pereiti dirbti į cechą spaudėja, virintoja arba pjovėja (t.y. pasiūlė prastesnį darbą), arba rašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru.Šio pokalbio metu R. M. ieškovė nedavė jokio konkretaus atsakymo dėl pateikto pasiūlymo.R. M. pasiūlytą darbą ceche ieškovė laiko prastesniu. Su V. V. sutarė, kad atsakymą ieškovė duos 2010-09-14, t.y. kitos savaitės antradienį.Tuomet atidirbo dvi naktines pamainas, per kurias jokių įvykių ir pokalbių nebuvo.2010-09-14, ieškovės išeiginę dieną, antradienį, apie 10.00 val., susitikimo su savo tiesioginiu vadovu V. V., metu ieškovė pranešė savo sprendimą, kad į cechą dirbti neis ir pareiškimo išeiti iš darbo savo noru taip pat nerašys. Maždaug po valandos į savo kabinetą pakvietė R. M., kuriame buvo V. V.. Šis pokalbis su R. M. buvo įrašytas į skaitmeninę laikmeną.2010-09-17 (penktadienį), į rytinę pamainą apie 10.00 val. į ieškovės darbo kabinetą įėjo R. M., parodė seną 2010-03-03 įsakymą skirti ieškovei drausminę nuobaudą – pastabą, ir pateikė 2010-09-17 įsakymą skirti naują drausminę nuobaudą - papeikimą. Ieškovė susipažino su šiuo įsakymu, bet jo nepasirašė.Grįžus namo ir kilus abejonėms, tą patį vakarą, apie 21.00 val., ieškovė sugrįžo prie apsaugos posto, kur apsauginio paklausė, ar kitą dieną be pažymėjimo ji bus įleista į darbą, pastarasis patikino, kad jis tikrai ieškovę įleis į darbą. Šis pokalbis buvo įrašytas į skaitmeninę laikmeną.2010-09-18, t.y. kitą darbo dieną (šeštadienį), apie 06.30 val., ieškovę įleido į darbą; apsaugos darbuotojui ieškovė perdavė raštą, skirtą įmonės direktoriui, kuriame jį informavo apie ankstesnės dienos įvykį, kuomet gamybos dir. R. M. įsakė apsaugos darbuotojui ieškovės neįleisti į įmonės teritoriją dėl nežinomų priežasčių. Apsaugos darbuotojas pažadėjo perduoti, tačiau atsisakė pasirašyti ant ieškovės egzemplioriaus, kad raštą gavo ir įsipareigoja perduoti. Raštą perdavė įmonės direktoriui per apsaugos darbuotoją, kadangi įmonės sekretoriatas išeiginėmis dienomis nedirba. Šis pokalbis su apsaugos darbuotoju buvo įrašytas į skaitmeninę laikmeną.Siekdama apginti savo teises, 2010-09-20 ieškovė kreipėsi į LR Darbo inspekciją su skundu, kuriame išdėstė visas rengiamo atleidimo aplinkybes.

52010-09-20 ieškovei atėjus dirbti į vakarinę pamainą (nuo 19.00) darbo vietoje R. M. paklausė, kiek laiko ieškovė dar ruošiasi dirbti šitoje įmonėje, ieškovė atsakė nežinanti, tikriausiai kol bus atleista. R. M. atsakė, kad suprato. Rugsėjo 21,22,23,24 d.d. - ieškovei buvo išeiginės; rugsėjo 25,26 - dirbo dieninėse, o rugsėjo 27,28 - vakarinėse pamainose.Per rugsėjo 21-28 d.d. ieškovė parašė skundą darbo ginčų komisijai, kuriame prašė panaikinti 2010-09-17 jai skirtą drausminę nuobaudą - papeikimą, taip pat parašė pasiūlymą įmonės direktoriui nutraukti darbo santykius šalių susitarimu (kaip tai numato LR DK 125 str.), tačiau nei skundo nei pasiūlymo įmonės raštinėje neužregistravo dėl toliau išdėstytų įvykių.2010-09-28 ieškovei atėjus dirbti į vakarinę pamainą, iškart po bendro susirinkimo (18:45), toje pačioje salėje apie 19.00 val., R. M. meistrų ir pamainų vadovų akivaizdoje perskaitė ieškovei įmonės direktoriaus 2010-09-28 įsakymą Nr. KT-134 dėl drausminės nuobaudos ieškovei skyrimo - atleidimo iš darbo pagal LR DK 237 str. 1 d. 3 p. Sulaukus įsakymo atleisti mane iš darbo, nebebuvo prasmės įmonės raštinėje registruoti minėtus prašymus darbo ginčų komisijai ir įmonės vadovui.

62010-10-05 gavo 2010-10-04 LR Darbo inspekcijos oficialų atsakymą.2010-03-03 Drausminės nuobaudos (pastabos) skyrimo analizė:Šią drausminę nuobaudą vienu metu buvo gavę maždaug 15 žmonių už tai, kad darbininkai su klaidomis ir pataisymais surašė ataskaitą, kurią praleido kiti skyriai, tame tarpe ir skyrius, kuriame dirba ieškovė. Tuo metu tai buvo įprasta praktika ir niekas už tai niekada nebaudė, t.y. ši drausminė nuobauda buvo skirta ne už ieškovės veiksmus.Buvo pažeista LR DK 236 str. norma. Ši drausminė nuobauda buvo paskirta pažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo tvarką, numatytą LR DK 240 str..Prieš skirdamas 2010-03-03 drausminę nuobaudą darbdavys raštu nereikalavo iš pasiaiškinti, todėl raštiško pasiaiškinimo ieškovė nepateikė.2010-09-17 Drausminės nuobaudos (papeikimo) skyrimo analizė: Ši drausminė nuobauda buvo skirta kitą darbo dieną po to, kai ieškovė gamybos direktoriui R. M. pranešė apie savo sprendimą nerašyti pareiškimo palikti darbą savo noru, todėl daro išvadą, kad tikroji papeikimo priežastis yra ne klaidos, padarytos vykdant savo pareigas (kaip nurodyta dokumente), o psichologinis spaudimas, reakcija į sprendimą, kuris neatitiko vadovybės neteisėtų planų.Kuo pasireiškė tas neteisingas duomenų fiksavimas ieškovei nebuvo pranešta. Ieškovė iki šiol nežino, kokie gamybos apskaitos duomenys neteisingai užfiksuoti. Taip pat įsakyme nepažymėti ieškovės tariamo pažeidimo laikas ir vieta, t.y., kada ir kur ieškovė neteisingai fiksavo gamybos apskaitos duomenis.Be to, įsakyme nepažymėta, kokį pareigybinės instrukcijos arba darbo tvarkos taisyklių punktą ieškovė pažeidė, panaudotas tik bendro pobūdžio posakis - pažeidė lokalius teisės aktus. Įsakyme paminėta, kad buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas, tačiau, kadangi įmonės drausmės pažeidimas buvo dirbtinai sufabrikuotas, todėl ir jokių gamybos užduočių formavimo uždelsimo nebuvo ir negalėjo būti.Teigia, kad ši drausminė nuobauda taip pat buvo paskirta pažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo tvarką numatytą LR DK 240 str., t.y. darbdavys prieš skirdamas drausminę nuobaudą raštu nereikalavo pasiaiškinti.2010-09-28 drausminės nuobaudos (atleidimo iš darbo) skyrimo analizė:Ši drausminė nuobauda buvo paskirta po 19 d., kai ieškovei buvo pasiūlyta savo noru palikti šitą įmonę ir po 11 d. po antrosios drausminės nuobaudos (papeikimo) skyrimo. Formaliu nuobaudos pagrindu buvo pasirinktas tas faktas, kad ieškovė į įmonės apskaitos programą „SF“ nesuvedė duomenų iš cecho darbuotojų pateiktų ieškovei ataskaitų.Skyriuje nuo 2010-03-03, kuomet skyriaus darbuotojams masiškai buvo paskirta drausminė nuobauda - pastaba, susiformavo tokia praktika, kad jeigu cecho darbuotojo ataskaitoje ranka surašyta neaiški ar dviprasmiška informacija, apskaitininkės jos į sistemą neįveda iki visiško išsiaiškinimo. Kažkur atskirai ją surašo, kad nepamirštų (ieškovė ir pačioje ataskaitoje neaiškias vietas pabraukia), o patikslinus įveda į sistemą. Taip daro absoliučiai visi skyriaus darbuotojai ir už tai niekada nieko nebaudė. Tokia praktika susiformavo 2010-03-03 ir iki šiol galioja.Atkreipė dėmesį, kad šis įsakymas, kaip ir visi kiti, surašytas nenurodant pažeidimo padarymo datos ir laiko bei pažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo tvarką, numatytą LR DK 240 str..Tik iš darbo inspektorės L. M. rašto ieškovė sužinojo, kad ieškovės byloje (prie 2010-09-17 papeikimo skyrimo) yra 2010-09-10 darbdavio pranešimas „dėl darbo drausmės pažeidimo“, kuriame ieškovės prašoma iki 14 d. 16:00 val. pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo; taip pat nurodoma, kad ieškovė su šiuo raštu neva susipažino, atsisakė pasirašyti ir yra net 4 liudytojai. Apibendrinusi nurodė, kad įmonės vadovybė pašalinti ją iš užimamų pareigų; ieškovės supratimu tam, kad atlaisvintų darbo vietą naujiems R. M. lojaliems darbuotojams; nurodė, kad neseniai R. M. atvedė į skyrių savo pažįstamą darbuotoją, kuri pradėjo dirbti mokine; kai ji buvo apmokyta dirbti, ieškovė sulaukė pasiūlymo pereiti dirbti į cechą spaudėja, virintoja, pjovėja arba palikti šitą įmonę savo noru.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime (b.l. 37-40) dėl 2010-03-03 drausminės nuobaudos - pastabos ieškovei pagrįstumo, nurodė, kad pati ieškovė pripažįsta, jog drausminė nuobauda buvo skirta už tai, kad darbininkai su klaidomis ir pataisymais surašė ataskaitą, kurios tikslumą kontroliavo ir skyrius, kuriame dirbo ieškovė. Aplinkybė, kad drausminė nuobauda buvo skirta daugiau kaip 15 darbuotojų patvirtina, kad ieškovei nebuvo daromas joks spaudimas, ar nepagrįstai ieškoma tik jos padarytų klaidų. Atkreipė dėmesį, kad darbdavys, o ne darbuotojas organizuoja darbą ir atsakovas tik po įspėjimų žodžiu pasikartojus tiems patiems pažeidimams paskyrė drausmines nuobaudas darbuotojams, padariusiems aptariamą darbo drausmės pažeidimą. DK 236 straipsnis neįpareigoja darbdavio už padarytą darbo drausmės pažeidimą bausti tik vieną darbuotoją. Pažymėjo, kad LR DK 296 straipsnis nustato, kad darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Ieškovė su 2010-03-03 įsakymu buvo supažindinta tą pačią dieną, todėl iki 2010-06-03 galėjo ginčyti jos manymu neteisėtai paskirtą drausminę nuobaudą, tačiau DK 296 straipsnyje nustatytą terminą šios drausminės nuobaudos neginčijo. Ieškovės argumentas, kad nespėjo iki atleidimo iš darbo dienos kreiptis į darbo ginčų komisiją yra nepagrįstas, nes atleista ieškovė buvo tik 2010-09-29. Mano, kad teismas neturėtų nagrinėti šios drausminės nuobaudos pagrįstumo, nes buvo praleistas trijų mėnesių terminas kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

8Dėl 2010-09-17 drausminės nuobaudos - papeikimo ieškovei pagrįstumo, nurodė, jog 2010-09-17 drausminė nuobauda buvo skirta už tai, kad ieškovė netinkamai vykdė savo pareigas, t.y. nesuvedė pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą, o taip pat iki pamainų perdavimo laiku nesuvedė gamybos duomenų į apskaitos programą, dėl ko buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas ir pamainų perdavimas. Priešingai nei teigia ieškovė, ši drausminė nuobauda buvo paskirta remiantis gamybos apskaitos vyr. vadybininkės N. B. tarnybiniu pranešimu, o ne administracijos vadovo R. M. nurodymu.Teigia, kad nepagrįstai ieškovė teigia, kad nebuvo reikalauta pasiaiškinti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo.2010-09-10 ieškovė buvo supažindinta su pranešimu apie pradėtą tyrimą dėl darbo drausmės pažeidimo, kuriame buvo suformuluotas reikalavimas ieškovei pasiaiškinti, tačiau ieškovė pasirašyti reikalavimą pasiaiškinti atsisakė ir tai patvirtino trys atsakovo darbuotojai.Dėl 2010 m. rugsėjo 28 d. drausminės nuobaudos — atleidimo iš darbo teisėtumo, atsiliepime nurodyta, jog ieškovės teiginiai, kad netinkamai vykdydama savo darbo funkcijas arba jų neatlikdama iš viso darbo drausmės nepažeidė, nes pas atsakovą buvo susiklosčiusi niekur nerašyta praktika prieštaraujanti lokaliniams atsakovo teisės aktams, yra nepagrįsti. 2010-09-28 ieškovei drausminė nuobauda buvo skirta už tai, kad netinkamai vykdė savo pareigas, nesuvedė dalies pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą, o taip pat klaidingai suvedė gamybos apskaitos duomenis iki pamainų perdavimo užbaigimo, dėl ko buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas ir pamainų perdavimas bei pagamintos produkcijos apskaitos užbaigimas bei informacijos pateikimas gatavos produkcijos sandėliui. Tuo tarpu drausminės atsakomybės pagrindas buvo J. O. tarnybinis pranešimas, o ne administracijos vadovo, kaip teigia ieškovė. 2010-09-20 ieškovė buvo supažindinta su pranešimu apie pradėtą tyrimą dėl darbo drausmės pažeidimo, kuriame buvo suformuluotas reikalavimas ieškovei pasiaiškinti. Tačiau ieškovė pasirašyti reikalavimą pasiaiškinti atsisakė. Tai patvirtino atsakovo darbuotojai.Nurodė, kad nepagrįstas ieškovės teiginys, kad paskirta drausminė nuobauda — atleidimas iš darbo buvo neadekvati pažeidimo sunkumui.Pakanka fakto, jog darbuotojas per paskutinius dvylika mėnesių antrą kartą pažeidžia darbo drausmę. Kadangi ieškovės atleidimo iš darbo metu atsakovas nustatė aukščiau nurodytą juridinių faktų sudėtį, mano, jog ieškovė buvo atleista iš darbo teisėtai.Prašo ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Dublike (b.l.62-66) ieškovė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad prie atsakovo atsiliepimo nepridėtas darbdavio reikalavimas ieškovei pasiaiškinti dėl padaryto drausmės pažeidimo.Mano, kad dėl to, jog šio dokumento (reikalavimo pasiaiškinti) niekada ir nebuvo. Ieškovė mano, jog prie tripliko toks dokumentas atsiras, nes atsirado dokumentai-reikalavimai pasiaiškinti dėl paskutinių dviejų nuobaudų, todėl jeigu toks dokumentas ir atsiras, ieškovė pareiškia, kad jis yra netikras. Taip pat dublike paminėjo, jog atsakovas rašo, kad ši drausminė nuobauda buvo paskirta ne R. M. iniciatyva, o remiantis vyr. vadybininkės N. B. tarnybiniu pranešimu, tačiau ieškovės teigimu, atsakovas pateikė tikrovę neatitinkančią informaciją. Teigia, kad tik po to atgaline data buvo surašyti ir N. B. tarnybinis pranešimas, ir pranešimas pasiaiškinti bei surasti šį faktą galintys patvirtinti liudytojai. Be to, apie tai, kad tyrimo medžiagoje yra N. B. tarnybinis pranešimas, nieko nemini ir LR VDI inspektorė L. M..Ieškovė daro išvadą, kad šis tarnybinis pranešimas tyrimo medžiagoje atsirado po darbo inspektorės apsilankymo įmonėje.Teigia, kad nagrinėjamu atveju jokiame dokumente neparašyta, kad ieškovė privalėjo suvedinėti broko duomenis į SF programą, tą ji geranoriškai dariusi vykdydama V. V. žodinį nurodymą. 2010-04-07 pareigybės nuostatus, kokie jie yra pateikti, ieškovė laiko niekiniais, nes su pirmu ir antru puslapiu ieškovės nesupažindino, nes ten nėra ieškovės parašų, ieškovei neaišku, iš kur tie lapai atsirado ir kada jie buvo surašyti, o trečias lapas neturi būtinų dokumentui rekvizitų (dokumento pavadinimo, surašymo datos, vietos ir t.t.).

10Atsakovas triplike (b.l. 69-71), nesutikdamas su ieškovės pateiktais argumentais ir reikalavimais. Šią savo poziciją grindžia tokiais argumentais.Dėl 2010 m. kovo 3 d. drausminės nuobaudos - pastabos ieškovei pagrįstumo, nurodė, kad ieškovė su 2010-03-03 įsakymu buvo supažindinta tą pačią dieną.Todėl mano, kad teismas neturėtų nagrinėti šios drausminės nuobaudos pagrįstumo, nes buvo praleistas trijų mėnesių terminas kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.Dėl 2010-09-17 drausminės nuobaudos - papeikimo ieškovei pagrįstumo, atsakovas nurodė, kad joks teisės aktas nenustato formalių darbdavio įsakymo dėl drausminės nuobaudos skyrimo reikalavimų. Kadangi atsakovo 2010-09-17 įsakymas yra parengtas kaip ir visi kiti atsakovo įsakymai, t.y. nurodant datą, numerį, pasirašant atsakovo direktoriui, mano, kad tai jokie teisės aktai ir atsakovo bendrovėje susiformavusi praktika nebuvo pažeisti. Dėl 2010 m. rugsėjo 28 d. drausminės nuobaudos — atleidimo iš darbo teisėtumo, triplike atsakovas nurodė, kad ieškovė pateiktame dublike teigia, jog skiriant drausminę nuobaudą nebuvo reikalauta pasiaiškinti ir nebuvo lokalinių teisės aktų nustatančių jos pareigas. Taip pat nepagrįstai, pažeidžiant minėtą CPK 178 straipsnį, ieškovė teigia, kad nebuvo reikalauta pasiaiškinti dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo. 2010-09-20 ieškovė buvo supažindinta su pranešimu apie pradėtą tyrimą dėl darbo drausmės pažeidimo, kuriame buvo suformuluotas reikalavimas ieškovei pasiaiškinti.Tačiau ieškovė pasirašyti reikalavimą pasiaiškinti atsisakė. Tai patvirtino atsakovo darbuotojai. Tuo tarpu ieškovė, paneigiančių šias aplinkybes įrodymų nepateikė.

11Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog atleidimas nėra susijęs su darbo kokybe. Paaiškino, kad meistrui atnešamas lapas, kuriame nurodyta, kiek ir koks brokas padarytas.Meistras turėjo sutikrinti ir pasirašyti.Ieškovė šiuos duomenis turėjo suvesti į kompiuterį; apskaitininkės turi tikrinti ataskaitą, ar viskas padaryta teisingai – ieškovė turėjo brokuotus gaminius pasverti ir suvesti duomenis.Pamainą turi priduoti viską padariusi.Jei prieš tai buvusi darbuotoja ne viską suveda, ji turi pasakyti.Viena kitos klaidų netaisė.Jei padarytų daug klaidų, turėtų taisyti vadybininkė.Pripažino, kad klaidų buvo, bet ieškovė jų darė labai mažai. Nurodė, jog nežino, apie kokias klaidas atsakovai kalba, gal datą supainiojo. Teigia iš kolektyvo niekada negirdėjusi, jog jos darbas nekokybiškas. Pirmą nuobaudą – 2010-03-03 - kolektyvas gavo, kad buvo netikrinama.Antrą nuobaudą gavo 2010-09-17, kad neteisingai fiksavo duomenis, tačiau ieškovė nežino, už kurią dieną ar laiką nubausta. Nurodė, kad viskas prasidėjo, kai įmonėje pradėjo dirbti R. M. – iki ieškovės atleidimo jis dirbo apie 5 mėnesius.Pakartojo, jog 14 dieną buvo pokalbis.17 – ieškovei buvo darbo diena. tą dieną ją sulaikė apsaugos darbuotojas, vykdydamas R. M. nurodymą žodinį nurodymą neįleisti ieškovės, o įleista gavo nuobaudą, tačiau nežino, už ką. 2010-09-27 gavo trečią nuobaudą už tai, kad nesuvedė broko kiekio į ataskaitą. Paaiškino, kad R. M. darbe būna ir 19 val.Administracijos vadovo darbo valandos nuo 8 val. iki 17 val.Nurodė, kad viską patikrinti turi meistras, ir pranešti ieškovei, tuomet ieškovė turi svesti.Jei neaišku, ieškovė neturi teisės suvesti klaidingų duomenų. Ž. D. ir D. O. ataskaitas, viską suvedė, išskyrus duomenis apie broką, nes kilo neaiškumų, kurie nurodyti ieškinyje.Ieškovė nenorėjo suvesti klaidingų duomenų, atidėjo, kad galėtų išsiaiškinti. Nurodė, kad duomenų suvedimas įtakojo darbo užmokestį. Pasiaiškinti atsakovas neprašė. Nurodė, kad pirmos nuobaudos neginčijo.Paaiškino, kad į darbą veža įmonės autobusas, atveža 18.30 val. prie įmonės durų.Paaiškino, kad su SF programa pradėjo dirbti rugpjūčio mėnesį, gavusi žodinį nurodymą. Dėl jos darbo gamyba nebuvo sustojusi. Teigia tik vieną kartą nesuvedusi broko, negrąžino ataskaitos, nes nebuvo meistro, pamainos vadovo. Mano, kad ieškovę apkalba, prastovos su ja nesusijusios. Kadangi tarnybinius pranešimus buvo galimybė pateikti anksčiau, bet jų nebuvo, mano, kad jie surašyti atgaline data. Prašo ieškinį tenkinti.

12Ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad pagal Aukščiausiojo Teismo praktiką, kad nagrinėdamas bylas dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 str. 3 d., teismas turi išsiaiškinti ir ankstesnių nuobaudų pagrįstumą. Pažymėjo, kad pirma nuobauda paskirta kovo mėnesį, o pareigybinė instrukcija pasirašyta tik 2010-04-07.Pirmą nuobaudą gavo už tai, kad duomenis tik suvedinėjo, tačiau jų netikrino. Funkcijos nebuvo apibrėžtos.Antra nuobauda paskirta 2010-09-17 pagal tyrimo medžiagą, kuri į bylą nepateikta, kokių duomenų nepranešė, nenurodyta, neaišku, kokiu laiku ji padaryta; dėl trečios nuobaudos – pagal pareigines instrukcijas ieškovė neturėjo dirbti SF programa; ieškovė pamačiusi dviprasmybes, iškilus klausimams, norėjo išsiaiškinti, tačiau jai nepavyko tai padaryti - buvo nubausta. Pažymėjo, kad ieškovės nebuvo prašoma pasiaiškinti nė vienu atveju iš trijų; ieškovė žino, kad B. B. po 17 val. darbe nebuvo, o ieškovei buvo naktinė pamaina.Atkreipė dėmesį, kad tarnybiniuose pranešimuose nurodytos aplinkybės skiriasi nuo 09-17 įsakyme nurodytų teiginių. Liudytojas R. M. paneigė, kad dėl ieškovės veiksmų buvo gamybos prastovos ar trūkumai. Tarnybiniai pranešimai pateikti po posėdžio, tuo tarpu registracijos žurnalai nepateikti. 2010-09-28 nuobauda paskirta atsižvelgiant į tyrimo medžiagą, tačiau tyrimo medžiaga teismui nepateikta. Nurodė, kad pagal instrukciją, tuo atveju, jei kyla neaiškumas, ataskaitas turi grąžinti meistrui, tačiau jo naktį nebuvo, vėliau buvo atleista. Kadangi dėl atsisakymo rašyti pasiaiškinimą raštu patvirtino B., o įrodymų, kad ji tuo metu dirbo, nėra, jos pasisakymą prašo vertinti kritiškai. Taip pat prašo kritiškai vertinti liudytojų parodymus, nes jie dirba atsakovo įmonėje ir nori išsaugoti darbą. Pagal DK 234 str., neįrodytas atsakovo teiginys, kad dėl ieškovės kaltės buvo prastovos, sustojo gamyba. Prašo ieškinį tenkinti.

13Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime bei triplike nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad ieškovės darbo funkcijas apibrėžia ne tik pareiginė instrukcija, jas apibrėžia ir darbo sutartis. Visų atvejų neįmanoma numatyti.Be to, funkcijos išplaukia iš jos pareigybės – ieškovė yra apskaitos vadybininkė. Jos pareiga vykdyti apskaitą, suvesti duomenis.Tuo tarpu ieškovė ne viską suvedė. Rašytinių įrodymų, kur būtų smulkiai nurodyta, ką reikia daryti, pradedant kompiuterio įjungimu, nėra. Pažymėjo, kad 09-17 ir 09-28 nuobaudos paskirtos už tokius pačius pažeidimus, kad nesuvesta pirminė ataskaita iš meistrų ataskaitų.Antroje nuobaudoje nesuvesti duomenys iš ataskaitos dėl broko 09-09, tam yra pakviesti liudytojai.Įsakyme neįrašyta, kurią dieną duomenys nesuvesti.Rašytinių įrodymų negali pateikti.Pasiaiškinti buvo prašyta surašant aktus.Pranešta įtarus padarius pažeidimus.Ieškovė atsisakė rašyti pasiaiškinimą. Paaiškino, kad yra tokia praktika, jog jei reikia, vadovas dirba viršvalandžius, jei vadovas būna iki 19 val., tai ir administratorė, biuro vadybininkė gali dirbti - DK pasilikti ir atlikti kažkokį darbą nedraudžia. Ką daro biuro vadybininkė atstovas negalėjo paaiškinti, nes tai nesusiję su nagrinėjama byla.(susiję,nes ką gali daryti biuro vadybininkė po 19 valandos?).Įrodymas, kad B. dalyvavo – yra jos parašas. Yra darbuotojų, kurie dirba pagal lankstų darbo grafiką. Teigia, kad atsakovė pažeidė pareiginės instrukcijos 11 punktą, tą pripažino ir ieškovė, nenorėdama dubliuoti duomenų. Teigia, jog dubliavimo nebuvo.Jei iškiltų tokia situacija, turėjo viską padaryti per savo pamainą, tačiau ieškovė to nepadarė. Įsakyme nenurodyta, kada ieškovė neteisingai fiksavo duomenis, tačiau nurodyta, už ką skiriama nuobauda, t.y. nurodė faktą ir jo pagrindimą. Pabrėžė, kad ieškovė ištaisyti netikslumus turėjo per savo pamainą. Buvo neužpildyti visi ataskaitos langeliai. Dėl operatyvių atsakovo veiksmų klaidos buvo ištaisytos, t.y. pataisytas broko dydis (kiekis??). B. įvedė, nes duomenys buvo tikslūs. Ieškovės kaltė buvo – nerūpestingumas.Nurodė, kad atsakovas visus formalius reikalavimus, t.y. iškėlė įtarimą ieškovei, paskui aiškinosi su darbuotojais; rastus pažeidimus įrašė į įsakymą. Pažymėjo, jog darbuotojas turi teisę, o pareigą rašyti pasiaiškinimą. Tyrimo medžiagos atsakovas neturi – jei yra faktas, kad kažkas nepadaryta, tik apklausė darbuotojus.Broko duomenys nebuvo surasti(2011-04-07,b.l.86-91).

142011-04-26 teismo posėdžio metu(b.l.126) nurodė,kad 2010-09-10 B. parašė tarnybinį pranešimą dėl darbo drausmės pažeidimo, kad nebuvo suvesti duomenys į programą, dėl ko buvo pavėluota pradėti sekančios pamainos darbą; įvertinęs aplinkybes, atsakovas paskyrė drausminę nuobaudą; 2010-09-20 gautas pranešimas iš M., kad rugsėjo mėn. 18-19 d. per ieškovės pamainą buvo neįrašyti duomenys į programą, dėl ko buvo prastovos. Tai buvo trečias drausmės pažeidimas per 12 mėnesių, todėl atsakovas atleido ieškovę.2010-08-10 tarnybinį pranešimą gavo R. M., antspaudo nėra. Esant įrenginių prastovoms, darbuotojai negali dirbti, bei gauti papildomos priemokos, tai įtakoja jų darbo užmokestį. Paaiškino, kad vadovas kalbėjo apie įrengimų prastovas, o ne apie žmonių; įrengimas nedirbo dėl nesuvestų atliekų duomenų ir pan. M. parašė, kaip supranta, jis įvardino, kaip tarnybinį patikrinimą. Ieškovė į specialius mokymus siųsta nebuvo, ieškovę apmokė kolegės, vyko pokalbiai.Pabrėžė, kad naikinti nuobaudos dėl formalių trūkumų negalima. 2010-09-17 nuobauda paskirta pagrįstai, ko nepadarė ieškovė, išdėstyta kolegų tarnybiniuose pranešimuose; yra išrašai iš kompiuterinės programos, su kuria dirbo ieškovė. Tuo labiau ieškovė pati neneigia, jog nesuvedė duomenų; ji galėjo pasiaiškinti dėl neatitikimų, visada yra atsakingas asmuo, kurio buvo galima pasiklausti ar jam pranešti. Atsakovas nenorėjo susidoroti su ieškove - jai buvo pasiūlyta pereiti į kitą darbą su tokiu pačiu atlyginimu. Teigia, kad atsakovas į pažeidimus sureagavo adekvačiai. Liudytojų parodymai neprieštarauja bylos medžiagai. Darbuotojų atvykimo ir išvykimo apskaitos pateikti negalėjo, nes tokie duomenys saugomi pusę metų.

15Ieškinys tenkinamas.

16Vertinant darbo drausmės pažeidimo turinį, vienas iš darbo drausmės pažeidimo sudedamųjų elementų yra objektyvusis požymis – darbuotojo neteisėtas elgesys (neteisėta veika), t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginėse instrukcijose. Neteisėtos veikos padarinys yra norminio teisės akto, taip pat subjektyviosios darbdavio teisės pažeidimas, pakenkimas jo tam tikram interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Kauno 2–oji klinikinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-472/2008).

17AT civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2010 teismas konstatavo,kad darbdavys, skirdamas nuobaudą ir nepareikalavęs iš ieškovo raštiško pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, nesilaikė drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos, nustatytos DK 240 straipsnio 1 dalyje. Kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką, nurodė, kad darbuotojo rašytinis pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo yra svarbi drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo garantija ir šios garantijos nepaisymas trukdo tinkamai ištirti darbo drausmės pažeidimą ir drausminės nuobaudos skyrimo sąlygas bei parinkti drausminę nuobaudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. Zarasų rajono savivaldybės taryba, bylos Nr. 3K-3-59/2006). Dėl to ieškovo 2007 m. gegužės 8 d. atsakovui pateikto pranešimo, surašyto paties ieškovo iniciatyva, kolegija nepripažino darbuotojo pasiaiškinimu darbdaviui, vertino tik kaip rašytinį įrodymą pagal CPK 177 straipsnį, 197 straipsnio 1 dalį. Kolegija pažymėjo, kad 2007 m. gegužės 8 d. įsakyme taip pat nenurodyta, kokius teisės aktus, reglamentuojančius darbo drausmę, pažeidė ieškovas, kokiu pagrindu jo veiksmai buvo neteisėti.

18Byloje nustatyta, kad pagal 2008-04-03 sudarytą neterminuotą darbo sutartį Nr. 1154, ieškovė O. J. priimta dirbti į UAB „( - )“ gamybos apskaitos vadybininke. Sutartie 1.2 punkte nurodyta, kad jos pareigos, teisės ir atsakomybė – pagal gamybos apskaitos vadybininkės nuostatus ir įmonėje galiojančius techninius, norminius dokumentus. Darbdavys įsipareigojo mokėti ( - ) Lt pareiginę algą per mėnesį; už kokybišką darbą taikyti skatinimą; darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, iki kiekvieno mėnesio 15 d., mėnesinę algą už praėjusį mėnesį ir iki kiekvieno mėnesio 25 d. avansą už einamąjį mėnesį, pervedant į darbuotojo sąskaitą banke (3 p.). Sutarties 10.2.-10.3. p., ieškovė įsipareigojo laikytis darbo vietoje įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis darbuotojui saugos ir sveikatos, higienos-sanitarijos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos instrukcijomis ir pareiginiais nuostatais; nepavesti atlikti savo darbo kitam asmeniui be tiesioginio darbo vadovo sutikimo. Sutartyje yra įrašas, kad darbo sutartis nutraukta 2010-09-29 pagal LR DK 237 str. 1 d. (b.l. 24).

19Šalys 2008-04-03 sudarė Sutartį dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės, kuria darbuotojas, užimantis gamybos apskaitos vadybininkės pareigas arba dirbantis gamybos apskaitos vadybininkės darbą, susijusį su jam perduotų vertybių: spec. drabužių ir darbų saugos priemonių; darbuotojo darbo pažymėjimo; el. rakto; pagrindinių darbo priemonių naudojimu darbe (taip pat po darbo) įsipareigoja visiškai materialiai atsakyti už darbdavio jam perduotų materialinių vertybių, nurodytų aukščiau, praradimą ar sugadinimą. Darbuotojas privalo: tausoti materialines vertybes, kurias darbdavys perdavė jam naudotis darbe (taip pat po darbo) ir imtis priemonių nuostoliams išvengti; laiku pranešti darbdaviui apie aplinkybes, gresiančias jam perduotų materialinių vertybių saugumui; dalyvauti jam perduotų materialinių vertybių inventorizacijose ir/ar techninio stovio tikrinime (b.l. 25).

20Jokių minėtos sutarties pažeidimų byloje nenustatyta.

21Ieškovė O. J. 2010-04-19 pasirašė Gamybos apskaitos vadybininkės Pareigybės nuostatus Nr. PN-6AM-37, kuriuose nurodyta, jog jos tiesioginis vadovas Gamybos apskaitos vyr.vadybininkė; funkcionaliai pavaldžios KKT vadovui ir vyr. buhalterei; tiesioginių pavaldinių neturi; ją pavaduojantis asmuo - Programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos tarnybos vadovo paskirtas darbuotojas.

22Pagal nuostatus pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai - aukštesnysis išsilavinimas; buhalterinių žinių pagrindai; turi būti susipažinusi su gamybos proceso ypatumais; skirti naudojamas gamyboje žaliavas ir pusfabrikačius; sugebėti identifikuoti produkcijos kokybę tarp gamybos stadijų pagal išorinius vizualiniai nustatomus požymius kaip: pločio svyravimai, nekokybiškas suvyniojimas, sudūrimų nebuvimas, špulių torcų neleistinas išlindimas ir t.t. pagal techninio įsakymo TĮ 12/2010.01.06 patvirtintą metodiką; žino ir vykdo įmonėje egzistuojančią apskaitos politiką; mokėti dirbti kompiuteriu Excel ir Word programomis; gerai mokėti lietuvių kalbą (b.l. 41-43).

23Iki nurodytos datos pareigybinių instrukcijų pateiktos apimties pas darbdavį nebuvo.Tai reiškia,kad darbuotojo atsakomybė dėl šios instrukcijos nesilaikymo atsiranda tik po 2010-04-19.

242010-03-03 įmonės direktorius įsakyme Nr.KT-37-1 „Dėl trūkumų, pastebėtų meistrų ir darbuotojų ataskaitų pateikime“ nurodyta, kad patikrinus gamybos apskaitos, meistrų ir darbuotojų pateikiamas ataskaitas, rasti šie neatitikimai: darbuotojų ataskaitose neužpildyti visi priklausantys pildyti laukeliai; pildant formas daug braukymo atvejų; dalyje ataskaitų negalima suprasti, kokie skaičiai įrašyti, nėra darbuotojų ir tikrinusių meistrų parašų, o meistrų (visų) ataskaitose netiksliai nurodomas dirbusių darbuotojų skaičius, rasti nesutapimai tarp darbuotojų ataskaitose pateikiamų duomenų ir meistrų pateiktų skaičių. Gamybos apskaitos vadybininkės, suvesdamos duomenis iš meistrų ataskaitų, nesiaiškina iškilusių klausimų, tik mechaniškai suveda.Pamainų vadovai (visi) netikrina meistrų ataskaitų, nėra parašų. Pagal pareiginius nuostatus pamainų vadovai ir gamybų meistrai atsako už savo pamainų darbuotojų pirminių dokumentų, reikalingų darbo užmokesčiui apskaičiuoti, teisingumą, o gamybos apskaitos vadybininkės privalo užtikrinti, kad pirminiai dokumentai būtų užpildyti tvarkingai, aiškiai ir atitiktų realią situaciją darbo vietoje.

25Ryšium su aukščiau išvardintu už pareigybinių funkcijų, kurios įtrauktos į darbo sutartį nevykdymą: įsakymu gamybų meistrams I. M., R. Š., J. T., A. L., A. K., V. O., G. K., O. M. už nepakankamą darbuotojų kontrolę ir aplaidumą darbe; pamainų vadovams Š. S., L. K., S. S. ir V. B. už nepakankamą apskaitos vedimo kontrolę pareikšti papeikimai; gamybos apskaitos vadybininkėms N. B., A. A., J. K., O. J., A. V. ir J.O. pareikštos pastabos; programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos skyriaus vadovui V. V. už nepakankamą apskaitos vedimo tvarkos priežiūrą pareikšta pastaba, gamybos direktoriui R. M. už nepakankamą pavaldinių kontrolę - papeikimas.

26Įsakymu direktorius įspėjo, kad, pasikartojus darbo pareigų pažeidimui, minėti darbuotojai gali būti atleisti iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p. (kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės]

27nuobaudos).

28Gamybos apskaitos vadybininkes į suvestines lenteles, registrus įrašus daryti tik atlikus pateiktų duomenų sutikrinimą. Atsakingas PAGA vadovas V. V. -nuolat. Gamybos direktoriui, prisilaikant buhalterinės apskaitos pagrindų, organizuoti aprašų sudarymą pagal gamybas, kuriose aiškiai būtų nurodyti naudojami dokumentai, jų sudarymo Ir apiforminimo tvarka; judėjimas, kontrolė, laikas, vykdytojai; (atlikimo terminas 2010-03-30); kontrolę atlieka vyr. finansininkė. Gamybos apskaitos buhalterę - kontroliuoti gamyboje naudojamų apskaitos dokumentų tinkamą įforminimą ir teisingą duomenų fiksavimą; kiekvieno mėnesio 5 d. atlikti atrankinius patikrinimus (atsakinga vyr. finansininkė). Gamybos direktoriui peržiūrėti gamybos apskaitos darbuotojų pareigybinius nuostatus (atlikimo terminas 2010-03-19). PAGA vadovui V. V., vyr. finansininkei D. V. pagal koreguotus pareiginius nuostatus atlikti visų darbuotojų, susijusių su gamybos apskaita kvalifikacijos įvertinimą. Atlikimo terminas 2010-03-31.

29Biuro administratorei šio įsakymo nuorodas traktuoti kaip suformuotas užduotis ir jas kontroliuoti. Įsakymą paviešinti skelbimo lentose ir pasirašytinai supažindinti visus išvardintus asmenis (b.l. 49-50).

30Teismas negali sutikti su darbdavio nurodytu pagrindu,kad „ryšium su aukščiau išvardintu už pareigybinių funkcijų, kurios įtrauktos į darbo sutartį nevykdymą“ ieškovei buvo pagrįstai paskirta drausminė nuobauda,nes darbo sutartyje nenurodyta,kad darbuotoja privalo suvesdama duomenis iš meistrų ataskaitų, aiškintis iškilusius klausimus,o ne tik mechaniškai suvesti duomenis.Taip yra todėl,kad ieškovei buvo pareikšta drausminė nuobauda už tai,kad ji „suvesdama duomenis iš meistrų ataskaitų, nesiaiškina iškilusių klausimų, tik mechaniškai suveda.“Teismas mato,kad toks drausminės nuobaudos pagrindas yra nepagrįstas,nes už tokį drausmės pažeidimą dar nebuvo priimta atitinkamų pareigybinių instrukcijų ir todėl tokia drausminės nuobaudos formuluotė negali būti pagrindu ją laikyti pagrįsta iš esmės.Teismas laiko,kad ši drausminė nuobauda neatitinka ir įstatymo reikalavimų ir pačio drausmino nusižengimo pobūdžio,nes nesiaiškinimas iškilusių klausimų (kas yra visiškai abstraktu ir nesuprantama) nebuvo pagrindas laikyti tai drausminu nusižengimu.

31Teismas mato,kad minėtas įsakymas buvo net ne dėl drausminių nuobaudų skyrimo,o dėl „trūkumų, pastebėtų meistrų ir darbuotojų ataskaitų pateikime“.Tokiu būdu šio įsakymo forma neatitiko ieškovei skirtos drausminės nuobaudos įsakymo formos.

32Taip pat teismas nesutinka su atsakovo atstovo argumentais,kad ieškovė buvo supažindinta su minėtu įsakymu pasirašytinai.Priešingai,teismas konstatuoja,kad jokio parašo nėra ir nebuvo tą pačią ar sekančią dieną(b.l.50).Tai reiškia,kad atsakovas neįrodė,kad ieškovė buvo supažindinta su įsakymu ir turėjo galimybę parašyti pasiaiškinimą ir apskųsti šį įsakymą įstatymo numatyta tvarka (DK240str.,242str.).

33Teismas,atsižvelgdamas į išdėstytą, konstatuoja, kad nenustatytas teisinis pagrindas, leidęs spręsti, jog ieškovė iki 2010-03-03 padarė darbo drausmės pažeidimą. Teismas pažymi, kad darbdaviui tenka pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtus veiksmus ar neveikimą ir kaltę, tačiau iš 2010-03-03 įsakymo skirti nuobaudą neaišku, už kokius konkrečiai ir kada padarytus ir kokius norminius aktus pažeidžiančius darbo drausmės pažeidimus ieškovui buvo skirta ginčijama drausminė nuobauda.Todėl teismas laiko paskirtą 2010-03-03 drausminę nuobaudą ieškovei,kaip nepagrįstą ir neatitinkančią įstymų reikalavimų,todėl negaliojančią.Minėtas įsakymas dėl drausminės nuobaudos skyrimo ieškovei šioje dalyje naikintinas.

34Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Teismų praktikoje suformuota juridinių faktų sudėtis, kuriai esant leidžiama nutraukti darbo sutartį esant DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytam pagrindui. Į atleidimo iš darbo pagrindą sudarančių juridinių faktų sudėtį įeina kartu su kitais šie juridiniai faktai: faktas, kad darbo drausmės pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda; faktas, kad pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė nuobauda yra galiojanti. Taigi teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą teisėtumo, turi patikrinti drausmės pažeidimo, kuris buvo atleidimo pagrindas, ir iki atleidimo iš darbo darbuotojui skirtos nuobaudos, dėl kurios yra ginčas ir kuri yra atleidimo iš darbo pagrindo sudėties elementas, drausminės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-373/2008; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Č., M. M. v. UAB „Kelio“ restoranai, bylos Nr. 3K-3-69/2007; 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. AB „Vievio paukštynas“, bylos Nr. 3K-3-10/2006).AT teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad atleidimo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą pagrindą suponuoja pakartotinio darbo pareigų pažeidimo nustatymas.

35Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), ir darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį šiuo pagrindu, privalo laikytis visų DK XVI skyriuje nustatytų drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių (DK 136 straipsnio 4 dalis), taip pat ir DK 238 straipsnio, reglamentuojančio drausminės nuobaudos parinkimo kriterijus, reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. v. UAB „KRS“, bylos Nr. 3K-3-295/2009; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. V. v. UAB „Vilniaus duona“, bylos Nr. 3K-3-100/2010; kt.). DK 238 straipsnyje nustatyta, kad, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltus padarinius, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pakartotinio darbo drausmės pažeidimo nustatymas savaime nereiškia, kad darbuotojui dėl to turi būti taikoma griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Darbdavys, nustatęs, kad darbuotojas vėl pažeidė darbo drausmę, kiekvienu atveju turi svarstyti, kokią iš DK 237 str. 1 d. išvardytų drausminių nuobaudų parinkti, atsižvelgdamas į DK 238 str. nustatytus kriterijus, ir parinkti kaip galima adekvatesnę drausminę nuobaudą. (AT civilinė byla Nr. 3K-3-311/2010).

37Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. M. nurodė, jog UAB „( - )“ dirba nuo 2009 metų.Šiame filiale nuo 2010-04-04. Su ieškove siejo darbiniai santykiai.2010-03-03 nuobaudos neprisimena.Nurodė, kad ieškovė dirbo apskaitos vadybininke, ji suveda visus duomenis, pradedant nuo granulių iki plėvelės.Duomenis atneša pamainų meistrai.Ieškovė per pamainą gauna 1001 poziciją ir jas reikia suvesti.Tikrinti neturi. Nurodė, kad 09-17 kreipėsi 11 apskaitininkių į pavaduotoją, kad toje pamainoje iškyla problemos, nes nesuvesti duomenys.Negalima paleisti kitos dienos gamybos programos. Iš pradžių kreipėsi 09-10, paskui raštu. Nurodė, jog išsikvietė ieškovės tiesioginę vadovę N. B., programos specialistę.Teigia, jog apmokymai buvo.Buvo sprendžiamas klausimas, nes problemos iškilo tik su ieškove. Po savaitės, tokiems dalykams kartojantis, gavo B., V. pranešimą, kad jie nuolat turi taisyti ieškovės klaidas. Vadovė dirba 8-17 val., o ieškovė pamainomis. Keičiantis pamainai, kitos darbuotojos pabaigdavo ieškovės darbus.Patikrinimas buvo inicijuotas tiesioginio vadovo. Nurodė, kad yra duomenys, jog ieškovės darbas buvo uždarytas kitos pamainos.Byla liudytojui žinoma; įmonės vadovui žinoma. Tarnybinis patikrinimas buvo inicijuotas.Ar buvo pasiaiškinimas, negali pasakyti.Jie susipažino su tyrimo medžiaga.Drausminė nuobauda skirta, nes nevykdė savo funkcijų, t.y. suvesti duomenis ir uždaryti programą. Visus neaiškumus turi spręsti su pamainos vadovu, jam suteiktos teisės koreguoti. Ieškovė turėjo dirbti su Techtura programa; SF yra struktūrinė programos dalis – EXEL atmaina. Atleidimas – trečia ieškovei skirta nuobauda. Gamyba nebuvo sustabdyta, nes klaidas taisė kiti darbuotojai.Paaiškino, kad jei skyrius taiso klaidas – sustabdo gamybą. B. B. yra personalo biuro vadybininkė; jos darbo laikas yra lankstus; pagal sutartį nuo 8 val. iki 17 val. Kai darbuotojai turi darbo – lieka po darbo valandų; ar tai atsispindi darbo laiko žiniaraštyje negalėjo paaiškinti. Paaiškino, kad konkretūs pažeidimai atsispindi pagal datas; jie tęsėsi pusę metų. Ieškovė privalėjo būti supažindinta su pareiginėmis nuostatomis pradėjus jai dirbti.

38Liudytoja B. B. nurodė, kad dirba biuro vadybininke nuo 8.15 val. iki 17.15 val..Kartais pasilieka po darbo ir iki 21 val., nes nespėja atlikti viso darbo; pasilieka dažnai – savo iniciatyva, ar kai paprašo direktorius. Žiniaraštyje tai neatsispindi. Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus.Tarnybinius pranešimus registruoja žurnale; ant jo pasirašo, ir parašo datą. Nurodė, kad pasilikti ir eiti į susirinkimą parašė administracijos vadovas, nes ieškovė atsisakė pasirašyti ant tarnybinio pranešimo.

39Liudytoja J. O., atsakovo įmonėje dirbanti apskaitos vadybininke, nurodė, jog tarnybinį pranešimą rašė, kada, nepamena. Meistrai ėmė skųstis ieškovės darbu.Teigia, jog ieškovė netiksliai įvedinėjo duomenis į apskaitos programą. Patvirtino, kad ne kartą tekdavo užbaigti ieškovės O. darbą. Nurodė, jog apskaitos vadybininkių funkcijos – tiksliai ir operatyviai suvesti duomenis, juos tikrinti, suvesti atliekų duomenis. Jos patikrina, ką suvedė darbuotojai.Meistrai pildo savo ataskaitas. Ieškovė buvo padariusi klaidų – skundėsi pamainos vadovas, apskaitininkės. Neatidarius naujo ir neuždarius seno užsakymo, negalima prisijungti prie programos, stabdoma gamyba. Technologai ir pardavimų vadybininkai dirba nuo 8 iki 17 val. Užsakymus atidaro technologai.Jei padarytos klaidos – gamyba stoja. Nurodė, kad tai, ką padarė O. J., įtakojo kitų darbuotojų darbo užmokestį. Avansas mokamas 15 d., o atlyginimas – 25 d. Skaičiuojamas už praeitą mėnesį. Liudytojai pamainos vadovas pasakė, kad buvo sustojusi gamyba, neužbaigtas užsakymas, prastova pažymėta programoje.

40Ieškovė O. J. 2010-09-17 tarnybiniu pranešimu informavo generalinį įmonės UAB „( - )“ direktorių P. K., kad 2010-09-17 apie 06:30, einant į darbą prie apsaugos posto ieškovę sustabdė apsaugos darbuotojas, paėmė jos pažymėjimą ir pranešė, kad jis turi l.e. gamybos direktoriaus pareigas R. M. žodinį nurodymą neįleisti ieškovės į įmonės teritoriją ir pakvietė įeiti į apsaugos posto vidų. Ieškovei paklausus, kodėl ir ką dabar daryti, apsaugos darbuotojas mobiliu telefonu paskambino l.e. gamybos direktoriaus pareigas R. M., pakalbėjo su juo ir tik po šito pokalbio įleido ieškovę į įmonės teritoriją. Rašte taip pat pažymėjo, kad ieškovei nebuvo praneštos priežastys, kodėl R. M. davė tokį nurodymą apsaugos darbuotojui.Tarnybiniame pranešime yra ranka rašytas prierašas, kad šio rašto kopija buvo įteikta apsaugos darbuotojui, kuris pažadėjo perduoti adresatui, tačiau pasirašyti atsisakė (b.l. 11).Šitie duomenys patvirtina,kad ieškovės santykiai su atsakovo vienu iš vadovaujančių darbuotoju R. M. buvo įtempti ir prieš tai jau būta konflikto.

41Šį konfliktą patvirtina ieškovės pateiktas 2010-09-14 pokalbio su R. M. garso įrašas ir jo stenograma(b.l.10,33).Iš pokalbio matyti,kad R. M. nemato tolimesnio darbo su ieškove kartu.Ji atsisakė rašyti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo savo noru.Šio pokalbio metu R. M. išreiškė mintį,kad be jo „palaiminimo“ ieškovė negalės dirbti 2010-09-17(tai parodo aukščiau buvusi nurodyta situacija).Būtent šio pokalbio metu R. M. nurodo,kad ateityje bus atliekamas tyrimas,o ne jau atliktas,kad ieškovė bus supažindinta su tyrimu ir su medžiaga susipažins.

422010-09-17 UAB „( - )“ direktorius P. K. įsakymu Nr. KT-129 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“, nurodęs, kad atsižvelgiant į darbo drausmės pažeidimo tyrimo medžiagą, kurioje konstatuota, kad gamybos apskaitos vadybininkė O. J. neteisingai fiksavo gamybos apskaitos duomenis o taip pat nevykdydama savo pareigų nesuvedė duomenų į gamybos apskaitos programą, dėl ko buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas ir pamainų perdavimas o taip pat atsižvelgiant į tai, kad gamybos apskaitos vadybininkei O. J. 2010-03-03 (įsak Nr. KT-37-10) buvo skirta drausminė nuobauda-pastaba, bei vadovaujantis- LR Darbo kodekso 234 str., 237 str. 1 d. 2 p., bei įmonės lokaliais teisės aktais už aplaidų, neatsakingą savo funkcijų vykdymą, skyrė gamybos apskaitos vadybininkei O. J. už darbo drausmės pažeidimą-netinkamą pareigų vykdymą, drausminę nuobaudą-papeikimą; įpareigojo gamybos apskaitos vyr. vadybininkę N. B. tarnybinio nusižengimo rezultatus aptarti gamybos apskaitos susirinkime. Taip pat įspėjo, kad pasikartojus darbo pareigų pažeidimui darbuotojas gali būti atleistas iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p. (kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos).

43Įsakymą pasirašė direktorius P. K.; parengė PT vadybininkė A. T.; suderinta su administracijos vadovu R. M., gamybos direktoriaus pavaduotoju R. M.. Ties darbuotojų atstovo P. B. bei O. J. pavardėmis parašų nėra (b.l. 27).Atsakovo pateiktoje įsakymo kopijoje yra O. J. parašas, jog ji kopiją gavo (b.l. 48).Kada buvo išduota kopija-nustatyti tiksliai negalima.

44Kaip šį įsakymo pagrįstumą pagrindžianti medžiaga buvo pateikta atsakovo UAB „( - )“ personalo tarnybos vadybininkės A. T. 2010-09-10 pranešimas „Dėl darbo drausmės pažeidimo gamybos apskaitos vadybininkei O. J.“,kuriame informuojama, kad vadovaujantis gamybos apskaitos vyr. vadybininkės H. B. tarnybiniu pranešimu 2010-09-10 pradėtas drausmės tyrimas dėl darbo drausmės pažeidimo t.y. darbo pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo. Taip pat informuojama, kad O. J. netinkamai vykdė savo pareigas, t.y. nesuvedė pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą, o taip pat iki pamainų perdavimo laiku nesuvedė gamybos duomenų į apskaitos programą, dėl ko buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas ir pamainų perdavimas. Prašoma iki 2010-09-14, 16 val. pateikti personalo tarnybai pasiaiškinimą dėl netinkamo pareigų vykdymo.

45Po pranešimu yra prierašas, jog O. J. su pranešimu susipažinti ir pasirašyti atsisakė. Tai savo parašais 2010-09-10 patvirtino B. B., R. M., R. M. bei P. B. (b.l. 46).

46Pagal 2010 m. rugsėjo mėnesio grafiką, ieškovė O. J. 2010-09-09,10 dirbo dieninėje pamainoje; 2010-09-19 – naktinėje pamainoje (b.l. 104).

47Iki 2011-04-26 teismo posėdžio teismui nebuvo pateikta jokia kita tarnybinio patikrinimo medžiaga dėl drausminės nuobaudos skyrimo,išskyrus aukščiau nurodytus įsakymus ir pranešimus,nors teismas to reikalavo dar 2010-10-15(b.l.35).Kad tokios medžiagos iki šio posėdžio nebuvo patvirtino atsakovo atstovas teisme 2011-04-07.Pateiktuose tarnybiniuose pranešimuose yra bendrovės spaudai,kuriuos pasirašė B. B.,kad jis gautas 2010-09-10,tačiau registracijos numerio,kuris numatytas pačiame spaude,nėra,t.y jis neregistruotas.Tokiu būdu galima logiška prielaida,kad šie tarnybiniai pranešimai (nebuvę registruoti) buvo surašyti ne 2010-09-10,nes jų nematė ne tik ieškovė,bet ir darbo inspekcijos atstovė.

482010-09-10 vyr. apskaitininkės N. B. tarnybinis pranešimas, kuriame pastaroji pranešė Programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos vadovui V. V. bei Gamybos direktoriaus pavaduotojui R. M., kad apskaitininkė O. J. dirbdama 2010-09-09 (dieninėje pamainoje) nesuvedė pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą „TECTURA“ ir „SHOFLORA“, dėl ko sekančiai pamainai, o taip pat ir apskaitos duomenų bazėje atsirado gamybos duomenų-žaliavų t.y. klijų, dažų, spirito, plėvelės duomenų trūkumas dėl ko nebuvo galima užbaigti duomenų suvedimo esančioje pamainoje ir priduoti pamainą.Pranešime taip pat nurodyta, kad dėl šios priežasties, programos „Tectura“ ir „Shofloras“ neleido pradėti gaminti sekančius užsakymus, skirtus kitai pamainai ir dėl to plėvelių virinimo bare, plėvelių pjovimo bare ir gatavos produkcijos pakavimo bare buvo fiksuojama įrengimų prastova taip prarandant gamybos našumus, bei pagamintos produkcijos kiekį. Įrengimų prastovos laikas sudaro 1 val. 45 min. Dėl įrengimų prastovos, minėtų gamybų darbuotojai, 25 darbuotojai) neturėjo darbo, dėl ko jiems krito darbo našumas nuo kurio tiesiogiai priklauso jų darbo užmokestis (įmonėje įdiegtas valandinis darbo atlygis).

49Taip pat informuojama, kad sekančios pamainos apskaitininkė negalėjo pilnai vykdyti savo funkcijų, kadangi suvedinėjo ankstesnės pamainos t.y. apskaitininkei O. J. suvesti skirtus duomenis. Atkreipė vadovų dėmesį į tai, kad dėl apskaitininkės O. J. blogai atliekamo darbo, kuomet nesuvedami ir nuolat paliekami neuždaryti gamybos užsakymai, nesuvedamos darbuotojų ataskaitos, žodžiu jau kreipėsi kelis kartus, bet situacija nepagerėjo, o apskaitininkei paskirti papildomi mokymai teigiamų rezultatų nedavė. N. B. vertinimu O. J. atliekamas darbas neatitinka šiai pareigybei keliamų reikalavimų (b.l. 99).

50Kaip matyti iš šio tarnybinio pranešimo turinio,neankščiau kaip 2010-09-10 turėjo būti pradėtas tyrimas dėl ieškovės darbo 2010-09-09,ką nurodo ir dar vienas naujai pateiktas teismui gamybos direktoriaus pavaduotojo R. M. tarnybinis pranešimas „Dėl apskaitininkės O. J.“ administracijos direktoriui- l.e. gamybos direktoriaus pareigas R. M. pranešė, jog 2010-09-10 gavo programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos tarnybos vyr. apskaitininkės N. B. tarnybinį pranešimą, kuriame pranešama, kad gamybos apskaitininkė O. J. 2010-09-09 nesuvedė pirminių duomenų į gamybos apskaitos programas „TECTURA“ ir „SHAFLOR“. Dėl šios darbuotojos aplaidumo buvo užfiksuoti neteisingi duomenys ir nepriduota pamaina, kas iššaukė gamybos įrengimų prastovas plėvelių virinimo bare, plėvelių pjovimo bare ir gatavos produkcijos pakavimo bare. Atsižvelgdamas į tai, kad dėl O. J. atliekamų darbų nusiskundimų buvo ir anksčiau, o pastaruoju metu jų padaugėjo, siūlo dėl 2010-09-10 tarnybiniame pranešime išdėstytų faktų atlikti tarnybinį patikrinimą (b.l. 98).Ant šio pranešimo yra R. M. rezoliucija(kuri negalėjo būti padėta ankščiau,kaip 2010-09-10) ,kad „PAGA spec.R. V. prašau pateikti pažymą dėl įrengimų prastovos“.

51Teismui pateikta 2010-09-09 pasirašytos trys R. V. „pažymos“,kurias taip pat pasirašė tą pačią dieną R. M., dėl „gamyboje įrengimų prastovos 2010-09-09“(b.l.101,102,103).Tai reiškia,kad šios pažymos buvo surašytos dar neprasidėjus tyrimui,kas nerealu pagal visą tyrimo eigą,kurią nurodo pats atsakovas.Todėl teismas turi pagrindo manyti,kad jos surašytos atgalinėmis datomis ir tiesiogiai net nepatvirtina ieškovės kaltės dėl pažymose pateiktų duomenų.

52Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir analizuojant šiuos įrodymus sistemiškai ir matant,kad nauji įrodymai pateikiami į paskutinį posėdį jau nagrinėjant bylą iš esmės,kai šių naujų įrodymų atsakovų atstovas nebuvo matęs ir neturėjo,kai matyti,kad aukščiau minėta pažyma surašyta atgaline data,kai negalima patikrinti ir patvirtinti buvus pateiktą tyrimo medžiagą iki paskiriant ieškovei nuobaudą,teismas kritiškai vertina šiuos įrodymus ir jais nesivadovauja,kaip medžiaga,kuria grindžiamas 2010-09-17 įsakymo pagrįstumas dėl drausminės nuobaudos skyrimo ieškovei,nes teismas daro išvadą,kad ši medžiaga daug labiau tikėtina buvo surašyta po įsakymo,ką dar ir patvirtina jos nepateikimas VDI nagrinėjant ieškovės skundą.

53Tai netiesiogiai patvirtina ir aukščiau minėto A. T. 2010-09-10 pranešimo dėl drausmės pažeidimo tekstas,kuris yra konkretus ta apimtimi,kad dėl ieškovės kaltės iš viso tą dieną neturėjo laiku prasidėti darbas(„nesuvedė pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą“) ir buvo uždelstas pamainų perdavimas.

54Tarp ieškovės ir R. M. būta pokalbio 2010-09-14 ne ieškovės darbo metu.Jokios užuominos,kad prasidėjęs tarnybinis patikrinimas dėl ieškovės drausmės pažeidimo prieš tris dienas nėra.Priešingai,R. M. sako,kad tyrimas bus atliktas ateityje.Tačiau atsakovo argumentais vadovaujantis matyti,kad tyrimas buvo jau atliktas ir liko tik suderinti įsakymą ir pasirašyti šį įsakymą direktoriui,kas buvo atlikta 2010-09-17.

55Liudytoja B. B. patvirtino,kad tyrimo medžiaga-tarnybiniai pranešimai turėjo būti užregistruoti knygoje,suteikiant jiems numerius,bet to nebuvo padaryta.R. M. parodė,kad gamyba nebuvo sustabdyta.Į Mockų 2010-09-17 kreipėsi 11 apskaitininkių,kas nenustatyta,ir prieštarauja faktinėms aplinkybės,esančioms byloje.

56Atsižvelgdamas į šių liudytojų paaiškinimus ir jų suinteresuotumą byloje,ką teismas mato iš aukščiau pateiktų dokumentų(visur yra jų parašai ir jie suinteresuoti patvirtinti buvusias aplinkybes,kaip tikrovę atitinkančias),kad nėra objektyvių ir neginčijamų įrodymų,kad 2010-09-10 pagal tarnybinius pranešimus ieškovė gavo pranešimą dėl drausmės pažeidimo(kuris neregistruotas nors B. B. pasirašė po šiuo pranešimu) ir atsisakė jį pasirašyti būtent 2010-09-10.

57Ieškovė turėjo galimybęs apskųsti šį įsakymą realiai tik po dviejų dienų,nes 2010-09-17,18 dirbo dieninėje pamainoje ir išėjo į darbą 2010-09-19 į naktinę pamainą,kai būtent po šios pamainos vėl buvo gautas 2010-09-20 pranešimas dėl drausmės pažeidimo.

58Ieškovė 2010-09-20 pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai skundą, kuriame nurodė, jog įmonės vadovybė pašalinti ją iš užimamų pareigųJi mananti tam, kad atlaisvintų darbo vietą naujiems, R. M. lojaliems darbuotojams. Skunde pažymėta, kad siekiant įgyvendinti sumanytą tikslą ieškovei žodžiu buvo pasiūlyta pereiti dirbti į kitas pareigas prastesnėmis darbo sąlygomis, o būtent pasiūlyta pereiti į cechą dirbti spaudėja, virėja ar pjovėja.Ieškovei atsisakius, R. M.

Nutarė

59nutraukti su ieškove darbo santykius, tačiau nori tai padaryti ne pagal LR DK 129 str. "Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės", kaip to reikalauja tikra situacija, iš anksto perspėjant apie atleidimą ir išmokant išeitinę išmoką, o pagal LR DK 136str 3 d. „darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę". Darbo inspekcijai ieškovė skunde taip pat paaiškino, jog atsisakius rašyti prašymą išeiti iš darbo darbuotojo pareiškimu (t.y. savo noru), R. M. ėmėsi kryptingų veiksmų atleisti ieškovę iš darbo pagal minėtą DK 136 str. 3 d. ir per kelias dienas nuo atsisakymo jau ėmėsi šių veiksmų: a) kitą ieškovės darbo dieną, po to kai ji atsisakė rašyti pareiškimą, ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda — papeikimas; b) apsaugos darbuotojui buvo duotas nurodymas neįleisti ieškovės į įmonės teritoriją, o priežasties ieškovei niekas nepranešė; c) paimtas ir negrąžintas ieškovės darbo pažymėjimas (nors per 2.5 metų darbo šitoje įmonėje tai pirmas toks atvejis, kuomet yra paimamas ir negrąžinamas darbo pažymėjimas. Be to pažymėjimas buvo paimtas nenurodant priežasties).Skunde ieškovė taip pat išdėstė 2010-03-03 bei 2010-09-17 paskirtų nuobaudų skyrimo aplinkybes, bei kreipėsi pagalbos į darbo inspekciją, kaip instituciją turinčią įgaliojimus apginti jos, kaip sąžiningo ir dorai dirbančio samdomo darbuotojo, teises nuo UAB „( - )“ administracijos savivalės ir psichologinio smurto naudojimo. Darbo inspekcijos ieškovė prašė 1) sustabdyti ieškovės atžvilgiu vykdomą UAB „( - )“ vadovybės kryptingą neteisėtą politiką siekiant priversti ieškovę nutraukti darbo santykius darbuotojo pareiškimu; 2) padėti susigrąžinti nepagrįstai iš ieškovės paimtą jos darbo pažymėjimą; 2) panaikinti 2010-09-19 ieškovei skirtą drausminę nuobaudą - papeikimą, nesant jos veiksmuose darbo drausmės pažeidimų; 4) panaikinti 2010-03-03 ieškovei skirtą drausminę nuobaudą - pastabą, nesant ieškovės veiksmuose darbo drausmės pažeidimų (b.l. 14-18).

60Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Vilniaus skyrius 2010-10-04 rašte O. J. „Dėl patikrinimo“ nurodė, kad VDI Vilniaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė L. M. skyriaus vedėjo pavedimu atliko UAB „( - )“ patikrinimą pagal ieškovės 2010-09-20 skunde nurodytas aplinkybes. Vadovaujantis nurodyta VDI kompetencija patikrinimo metu nustatyta, kad ieškovė dirba UAB „( - )“ gamybos apskaitos vadybininke nuo 2008-04-03. Atsakyme pažymėta, kad DK 240 str. reglamentuoja drausminės nuobaudos skyrimo tvarką pagal kurią, prieš skirdamas drausminę nuobaudą darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio arba administracijos įsakymu (nurodymu) ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. Pagal patikrinimo metu pateiktus dokumentus nustatyta, kad, pažeidžiant aukščiau minėto DK 240 str. 1 d., kartais prieš skiriant darbuotojams drausmines nuobaudas iš jų raštu nereikalaujami pasiaiškinimai. Prieš skiriant ieškovei pastabą (2010-03-03 įsakymu), iš ieškovės nebuvo pareikalauta pasiaiškinti, ieškovė pasiaiškinimo taip pat nepateikė. Ieškovė savo 2010-09-20 skunde nurodė, kad prieš skiriant papeikimą (2010-09-17 įsakymu) iš jos taip pat nebuvo reikalauta pasiaiškinti, todėl ji pasiaiškinimo nerašė. Tačiau patikrinimo metu buvo pateiktas 2010-09-10 pranešimas „Dėl darbo drausmės pažeidimo“, adresuotas ieškovei, kuriame nurodomas darbo drausmės pažeidimas bei prašoma iki 2010-09-14, 16 val. pateikti pasiaiškinimą. Atsakyme pažymėta, kad ieškovės parašo ant šio pranešimo nėra, tačiau yra keturių darbuotojų parašai, patvirtinantys, kad 2010-09-10 ieškovė su pranešimu susipažino ir pasirašyti atsisakė.Ieškovė 2010-09-20 skunde prašė padėti susigrąžinti darbo pažymėjimą, tačiau pokalbio VDI Vilniaus skyriuje metu nurodė,kad ieškovei jau jį grąžino.Dėl skunde minėto psichologinio spaudimo vykdomo įmonėje ieškovės atžvilgiu, pažymėjo, kad VDI ne kartą turėjo informacijos apie prievartos ir psichologinio spaudimo darbuotojams taikymą, tačiau šių, sunkiai įrodomų faktų nagrinėjimas teisės aktų nepriskirtas VDI kompetencijai. VDI informavo, kad esant psichologinio ar kitokio persekiojimo faktui, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą. Apibendrinant aukščiau išdėstytą, VDI konstatavo: 1. Ieškovės skunde nurodyti klausimai, susiję su drausminių nuobaudų skyrimu susiję su galimu darbo ginču, kurio nagrinėjimas į VDI kompetenciją neįeina. Šiais klausimais administracinė procedūra baigiama(b.l. 20). Todėl atsižvelgiant į buvusius santykius tarp ieškovės ir administracijos vadovo R. M.,į esamų įrodymų visetą ir jų analizę,teismas skaito,kad taikant drausmines nuobaudas, turėjo būti laikomasi įstatymų nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos, o nuobaudos skiriamos pagrįstai, už konkrečius pažeidimus, nurodant, kokią būtent darbo drausmė buvo pažeista,ir todėl neturi objektyvaus pagrindo konstatuoti,kad 2010-09-09 ieškovė padarė konkretų drausmės pažeidimą už kurį jai 2010-09-17 pagrįstai buvo paskirta drausminė nuobauda-papeikimas,atsižvelgiant į pažeidimo tyrimo medžiagą ir prieš tai 2010-03-03 paskirtą drausminę nuobaudą.Tokiu būdu teismas daro išvadą,kad 2010-09-17 direktoriaus P. K. įsakymas Nr.KT-129 yra nepagrįstas objektyvia medžiaga,yra neteisėtas ir todėl ieškovei pareikštas papeikimas negaliojantis(DK 236 str.,237 str.,240str.,242str.).

61Į bylą 2010-04-26 buvo pateiktas neregistruotas gamybos direktoriaus pavaduotojo R. M. 2010-08-10 tarnybinis pranešimas „Dėl apskaitininkės O. J.“ administracijos direktoriui - l.e. gamybos direktoriaus pareigas R. M. pranešė, jog 2010-08-06 dieną į jį kolektyviai kreipėsi gamybos apskaitininkės, kurios prašė išspręsti klausimą dėl problemų, susijusių su nekompetentingu gamybos apskaitininkės O. J. darbu; apskaitininkės nurodė, kad O. J. palieka neuždarytus, nesuvestus ir neužbaigtus užsakymus, kas apsunkina priimančios pamainos apskaitininkių darbą bei stabdo įrengimų darbą priimančioje pamainoje. Gavęs patvirtinimą iš tiesioginio O.J. vadovo V. V., kad paskutiniu metu dėl O. J. kritusios darbo kokybės ir blogai atliekamų pareigų vykdymo gamybos procese atsirado įrengimų prastovų, įpareigojo IT administratorių V. V. papildomai apmokyti apskaitos vadybininkę O. J..

62Tarnybinį pranešimą suderino Programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos vadovas V. V. bei pasirašė Gamybos direktoriaus pavaduotojas R. M. (b.l. 96). Prie šio tarnybinio pranešimo pridėtas 2010-08-05 J. O., A. V., J. K., N. B. pasirašytas Tarnybinis prašymas, kuriuo direktoriaus pavaduotojo R. M. prašoma spręsti iškilusias problemas gamybos apskaitos padalinyje dėl netinkamų apskaitininkės O. J. pareigų atlikimo, kuri pamainas perduoda su neuždarytais, nebaigtais arba klaidingai suvestais užsakymais; dėl tokio blogo darbo dažniau kartojasi gamybos prastovos, nuo to nukenčia pasirašiusiųjų darbo kokybė ir darbo rezultatai; joms nuolat tenka atlikti O. J. darbą, ir tai kartojasi beveik kiekvieną pamainą. Prašoma kuo skubiau spręsti šitą klausimą (b.l. 97).

63Šitų tarnybinių pranešimų,kurie nebuvo registruoti,teismas nevertina konkretaus 2010-09-09 darbo drausmės pažeidimo aspektu,nes teismas abejoja jų tikrumu ir jie neturi tiesioginio ryšio su nagrinėjamomis drausmės pažeidimo aplinkybėmis.

642010-09-28 UAB „( - )“ direktorius įsakymu Nr.KT-134 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“, nurodęs, kad atsižvelgiant į darbo drausmės pažeidimo tyrimo medžiagą, kurioje konstatuota, kad gamybos apskaitos vadybininkė O. J. neteisingai fiksavo gamybos apskaitos duomenis o tiksliau, tikrindama užsakymą Nr. 0489AMx0010, (užsakymo vykdytojas virintoja D. O.) neįvedė į gamybos apskaitos programą „SF“ spaudos darbuotojo atliekų kiekio dėl ko buvo sumažintas spaudos darbuotojo atliekų procentas, kas tiesiogiai įtakojo spaudos darbuotojo pagamintų atliekų mėnesinį kiekį (išreiškiamą procentais) ir spaudos darbuotojo darbo užmokestį. Tikrindama užsakymą Nr. 0551LMx0025 (užsakymo vykdytojas Ž. D.) neįvedė į gamybos apskaitos programą „SF“ pjovimo darbuotojo atliekų kiekio, dėl ko buvo sumažintas pjovimo darbuotojo atliekų procentas, kas tiesiogiai įtakojo pjovimo darbuotojo pagamintų atliekų mėnesinį kiekį (išreiškiamą procentais) ir pjovimo darbuotojo darbo užmokestį, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad gamybos apskaitos vadybininkei O. J. 2010-03-03 (jsak Nr. KT-37-10) buvo skirta drausminė nuobauda-pastaba, 2010-09-17 (įsak. Nr. KT-129) buvo skirta drausminė nuobauda-papeikimas bei vadovaujantis- LR Darbo kodekso 234 str., 237 str. L d. 3p., bei įmonės lokaliais teisės aktais už aplaidų, nerūpestingą, neatsakingą savo pareiginių funkcijų vykdymą skyrė gamybos apskaitos vadybininkei O. J. už darbo drausmės pažeidimą-aplaidų, nerūpestingą pareiginių funkcijų vykdymą, drausminę nuobaudą-atleidimą iš darbo; įpareigojo gamybos apskaitos vyr. vadybininkę N. B. tarnybinio nusižengimo rezultatus aptarti gamybos apskaitos susirinkime. Įsakymą pasirašė direktorius P. K.; PT vadybininkė A. T.; administracijos vadovas R. M., gamybos direktoriaus pavaduotojas R. M., darbuotojų atstovas P. B.; su įsakymu 2010-09-28 pasirašytinai susipažino O. J. (b.l. 28).UAB „( - )“ administracijos vadovas R. M. 2010-09-29 įsakymu Nr. AT-74, vadovaudamasis įsakymu KT-134, atleido apskaitos vadybininkę O. J. iš darbo nuo 2010-09-29 pagal LR DK 237 str. 1 d. 3 p., bei pavedė buhalterei išmokėti O. J. kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už 10,37 darbo dienų (b.l. 29). Su įsakymu O. J. susipažino 2010-09-29.Vėliau minėtas įsakymas buvo pakoreguotas, nurodant darbo sutarties nutraukimą reglamentuojantį LR Darbo kodekso straipsnį, t.y. 136 str. 3 d. l p. (b.l. 31-32).

65UAB „( - )“ personalo tarnybos vadybininkės A. T. 2010-09-20 pranešime „Dėl darbo drausmės pažeidimo gamybos apskaitos vadybininkei O. J.“ informuojama, kad vadovaujantis gamybos dispečerės l.e. gamybos apskaitos vyr. vadybininkės pareigas J. O. tarnybiniu pranešimu 2010-09-20 pradėtas drausmės tyrimas dėl darbo drausmės pažeidimo, t.y. darbo pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo. Pranešimu ieškovė informuojama, kad ji netinkamai vykdė savo pareigas t.y. nesuvedė dalies pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą, o taip pat klaidingai suvedė gamybos apskaitos duomenis iki pamainų perdavimo užbaigimo, dėl ko buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas ir pamainų perdavimas bei pagamintos produkcijos apskaitos užbaigimas bei informacijos pateikimas gatavos produkcijos sandėliui. Pranešimu ieškovės O. J. prašoma iki 2010-09-26, 16 val., pateikti pamainos vadovui pasiaiškinimą dėl netinkamo pareigų vykdymo.Po pranešimu yra ranka rašytas prierašas, kad O. J. susipažinti ir pasirašyti atsisakė; po šiuo tekstu 2010-09-20 pasirašė GVP S. S., R. M.; B. B. (b.l. 45).

66Apskaitininkė J. O. 2010-09-20 tarnybiniu pranešimu(kuris vėl gi nebuvo registruotas,pateiktas teismui 2010-04-26) Programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos vadovui V. V. bei Gamybos direktoriaus pavaduotojui R. M. pranešė, kad 2010-09-20 pamainos vadovai dirbę savaitgalį t.y. 18/19 paromis informavo ją, jog apskaitininkė O. J. dirbdama 2010-09-19 tiek dieninėje tiek naktinėje(pastaba-ieškovė dirbo tą dieną tik naktinėje pamainoje) laiku nesuvedė pirminės gamybos apskaitos duomenų į apskaitos programą „TECTURA“ ir „SHOFLORĄ“ dėl ko jie buvo priversti stabdyti gamybą ir fiksuoti gamybos prastovas. Patikrinus iš pamainos vadovų gautą informaciją paaiškėjo, kad O. J. tikrindama užsakymą Nr. 0489AMX0010 (užsakymo vykdytojas D. O.) neįvedė į gamybos apskaitos programą „Shoflorą“ spaudos gamybos darbuotojo atliekų kiekio, dėl ko buvo sumažintas spaudos darbuotojo atliekų procentas, kas tiesiogiai programoje nustatė kitokį plėvelės panaudojimo kiekį ir spaudos darbuotojo atliekų kiekį ir dėl to užsakymas liko neužbaigtas. Taip pat O. J. tikrindama užsakymą Nr. 0551LMX0025 (užsakymo vykdytojas Ž. D.) neįvedė į gamybos apskaitos programą „Shoflorą“ pjovimo gamybos darbuotojo atliekų kiekio, dėl ko buvo sumažintas pjovimo darbuotojo atliekų procentas, kas tiesiogiai programoje nustatė kitokį pjovimo darbuotojo atliekų kiekį ir dėl to užsakymas liko neužbaigtas. O. J. į programą neįvedusi atliekų kiekio iškraipė gamybos konkrečiai (virinimo/pjovimo) darbuotojų atliekų duomenis, dėl ko sekančiose gamybos programose, o taip pat ir programoje, skaičiuojančioje darbuotojų darbo užmokestį atsirado klaidingi duomenys.

67Taip pat pranešama, kad O. J. dirbdama 2010-09-19 tiek dieninėje tiek naktinėje pamainoje paliko neuždarytus užsakymus dėl ko programos „Tectura“ ir „Shofloras“ neleido pradėti gaminti sekančius užsakymus skirtus kitai pamainai ir dėl to plėvelių virinimo bare, plėvelių pjovimo bare ir gatavos produkcijos pakavimo bare buvo fiksuojama įrengimų prastova taip prarandant gamybos našumus, bei pagamintos produkcijos kiekį (b.l. 111).

68Ieškovė teismui pateikė ir 2010-09-28 jos rašytą skundą Darbo ginčų komisijai bei UAB „( - )“ direktoriui, kurio, kaip pati nurodė teisme, įmonėje neužregistravo, nes buvo atleista iš darbo.Skunde nurodė, kad 2010-09-17 ieškovei paskirta drausminė nuobauda - papeikimas, kurią norėtų apskųsti darbo ginčų komisijai. Ieškovės manymu drausminė nuobauda paskirta nepagrįstai, dėl šių priežasčių: įsakyme skirti drausminę nuobaudą pažymėta, kad „gamybos apskaitos vadybininkė O. J. neteisingai fiksavo gamybos apskaitos duomenis“, tačiau kuo pasireiškė tas neteisingas duomenų fiksavimas jai nebuvo pranešta. Ieškovė iki šiol nežino, kokie gamybos apskaitos duomenys neteisingai užfiksuoti. Be to įsakyme nepažymėti ieškovės tariamo pažeidimo laikas ir vieta, t.y. neaišku, kada ir kur ieškovė, vadovybės nuomone, neteisingai fiksavo gamybos apskaitos duomenis.Įsakyme skirti drausminę nuobaudą taip pat pažymėta „nevykdydama savo pareigų nesuvedė duomenų į gamybos apskaitos programą“. Neaišku kada, kur ir kokių duomenų ieškovė nesuvedė į gamybos apskaitos programą. Jai tai nebuvo paaiškinta. Be to įsakyme nepažymėta, kokį punktą pareigybinės instrukcijos arba darbo tvarkos taisyklių ieškovė pažeidė, panaudotas tik bendro pobūdžio frazė: pažeidė lokalius teisės aktus.Įsakyme paminėta, kad buvo uždelstas naujų gamybos užduočių formavimas, tačiau kadangi drausmės pažeidimo nebuvo, todėl ir jokių gamybos užduočių formavimo uždelsimo nebuvo ir negalėjo būti. Taip pat skunde atkreipė dėmesį, kad ši drausminė nuobauda buvo paskirta pažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo tvarką, numatytą LR DK 240 str., kur 1 -ame p. numatyta „Prieš skirdamas drausminę nuobaudą darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo“. Pažymėjo, kad darbdavys prieš skirdamas drausminę nuobaudą raštu nereikalavo iš ieškovės pasiaiškinti, atitinkamai ji raštiško pasiaiškinimo nepateikinėjo ir tyrimo medžiagoje jos raštiško pasiaiškinimo nėra (b.l. 21-22).Tą pačią dieną, t.y. 2010-09-28, ieškovė surašė prašymą įmonės direktoriui P. K., kuriame nurodė, - kadangi pasikeitus vidutinio lygio vadovybei ieškovės patirtis ir žinios tapo nebereikalingi įmonei, atsižvelgiant į tai, kad 2,5 metų dorai ir sąžiningai, neturėdama priekaištų atliekamam darbui, kūrė įmonei pridėtinę vertę, siūlo pasielgti sąžiningai ir nutraukti su ieškove darbo santykius pagal LR DK 125 str. „Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu", išmokant ieškovei ne daugiau, negu priklauso pagal įstatymus: dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (b.l. 23).

69Į bylą pateikti atsakovo kompiuterinės programos duomenys apie prastovas 2010-09-18,19 nepatvirtina prastovos-ties prastova nurodomi „0:00“,o kas yra daugiau teismui atsakovo atstovas nepaaiškino(b.l.112,113).

70Nagrinėjamoje byloje teismui padarius išvadą ir konstatavus, kad ieškovei nepagrįstai 2010-03-03 buvo paskirta pastaba,2010-09-10 nepagrįstai buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, nebeliko pagrindo spręsti apie DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą darbo drausmės pažeidimo padarymo pakartotinumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-79/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. Sodininkų bendrija „Volungėlė“, bylos Nr. 3K-3-448/2009). Dėl to Teismas turipagrindą nurodyti, kad, pripažinus nepagrįsta ir neteisėta ieškovei prieš tai paskirtas dvi drausmines nuobaudas –pastabą ir papeikimą, nebegali būti taikomas darbo drausmės pažeidimo pakartotinumo principas atleidžiant ieškovą iš darbo pagal DK 237 straipsnio 1 dalies 3 dalį, nes, remiantis teismų praktika, panaikinus darbuotojui anksčiau paskirtas drausmines nuobaudas, paskutinysis darbdavio konstatuotas darbo drausmės pažeidimas netenka sistemingo pažeidimo požymių, išnyksta DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo sąlygos (nebėra vieno juridinio fakto iš juridinių faktų sudėties), todėl darbuotojo atleidimas iš darbo šiuo pagrindu pripažintinas neteisėtu nepriklausomai nuo to, ar buvo padarytas paskutinysis 2010-09-19 darbo drausmės pažeidimas ir kokiomis aplinkybėmis buvo padarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. S. v. UAB „ Sanmeridus”, bylos Nr. 3K-3-299/2004).

71Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kompensacija (vidutinio darbo užmokesčio darbuotojui už priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisimas) atlieka socialinę funkciją, saugo darbuotojus nuo pajamų netekimo ir veikia prevenciškai darbdavius, kad jie neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų. Kita vertus, kompensacijos dydis turėtų būti proporcingas pažeidimo sunkumui ir nukentėjusios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams. Įstatyme įtvirtintas darbuotojo „teisėtas lūkestis“ gauti su darbo santykiais susijusias išmokas (DK 297 straipsnio 4 dalis), atitinkantis darbdavio pareigą sumokėti su darbo santykiais susietas išmokas, taip suvaržant jo turtinius interesus, turėtų būti skirtas kompensuoti dėl neteisėto atleidimo iš darbo praradimus darbuotojui ir kartu būti proporcinga suvaržymo priemone (sankcija) darbdaviui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje D. G. v. A. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-545/2010). Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams; proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas; šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. UAB ,,Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs, kad neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų ne tik išvardytus teisės principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų asmenų interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. UAB ,,Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje P. M. v. UAB ,,Swiss logistic“, bylos Nr. 3K-3-267/2008; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje F. B., G. R. v. UAB ,,Neo ranga“, bylos Nr. 3K-3-365/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje D. G. v. A. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-545/2010).Taigi pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kiekvienoje byloje, sprendžiant dėl darbuotojui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką dydžio, svarbu įvertinti, ar kuriai nors iš šalių toks dydis yra adekvatus ir neprieštarauja teisingumo, proporcingumo bei sąžiningumo principams.

72Pripažintina,kad darbo sutartis dėl aukščiau nurodytų priežasčių nutraukta neteisėtai(DK 297 str.).Ieškovė neprašo jos atstatyti į darbą.Teismas pagrįstai mato,kad atsakovas gražinus į darbą ieškovę gali sudaryti jai nepalankias darbo sąlygas.Todėl taikomos DK 297str.,140 str. numtytos nuostatos.

73Nustatydamas laikotarpį, už kurį ieškovui turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis, teismas įvertina,tai,kad atsakovas su ieškovu savo pačių susitarimu vedė derybas po to,kai teismas skyrė bylą nagrinėti teisme ir tai buvo ne vieną kartą.Teismas konstatuoja,kad atsakovas turėdamas pareigą pateikti į bylą visus turimus įrodymus,susijusius su iekovės atleidimu iš darbo(b.l.35) iki 2011-01-24,nepateikė jų net iki posėdžio nagrinėjimo iš esmės,o pateikė tik 2011-04-26.Teismas atsižvelgia į darbdavio turtinę padėtį, finansines, ekonomines galimybes, įsipareigojimus kitiems darbuotojams ir pripažįsta, kad, priteisiant ieškovui nurodyto dydžio išmokas nuo atleidimo iš darbo dienos iki 2010-05-10(teismo sprendimo priėmimo dienos), nebus pažeisti proporcingumo, teisingumo principai bei šalių interesų pusiausvyra (AT civ.byla, 2011-05-06 Nr.3K-3-229/2011).

74Iš UAB „( - )“ 2011-01-25 pažymos matyti, jog ieškovės vidutinis darbo dienos užmokestis – 114,58 Lt; vienos valandos vidutinis darbo užmokestis – 13,46 Lt; duomenys paskaičiuoti pagal laikotarpiu 2010 m. birželio - 2010 m. rugpjūčio gautą darbo užmokestį (b.l. 81).

75Ieškovė pagal darbo grafiką (b.l.117) turėjo dirbti 2010 spalio mėnesį 3,4,5,6 dienomis po to 4 dienų pertrauka ir vėl 4 dienas-po 2 dienas dieninėje pamainoje ir 2 dienas naktinėje pamainoje.Tokiu būdu per laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos-2010-09-28 iki 2011-05-10 ieškovė turėtų dirbti 112 darbo dienų.Tai reiškia,kad iš atsakovo priteistina ieškovės naudai už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 12832,96 Lt darbo užmokesčio,t.y. už kiekvieną darbo dieną (DK 297 straipsnio 4 dalis).Taip pat iš atsakovo priteistina pagal DK 140str.1d.2p. dviejų mėnesių išeitinė išmoka ieškovei,t.y.per mėnesį dirbant vidutiniškai 15 darbo dienų(tik kas trečią-ketvirtą mėnesį dirbama 16 darbo dienų) išeitinė išmoka sudarytų 3437,40 Lt.

76Tenkinat ieškinį iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą: 1210 Lt (b.l. 75)+ 363 Lt (b.l. 78)+ 1452 Lt (b.l. 94),t.y. viso 3025 Lt(CPK 88str.,93str.).

77Iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidos valstybei:proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai 488,11 Lt žyminio mokesčio,9,33 Lt pašto išlaidų,viso 497,44 Lt(CPK 80,83,96str.).

78Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 80,88,93,96,177,185,259-269str.str.,270str.,teismas

79n u s p r e n d ė :

80Ieškinį tenkinti.

81Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - )) 2010 m. kovo 3 d. įsakymą Nr.KT-37-1 „Dėl trūkumų, pastebėtų meistrų ir darbuotojų ataskaitų pateikime“ dalyje dėl drausminės nuobaudos – pastabos O. J. skyrimo.

82Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - )) 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. KT-129 dėl drausminės nuobaudos – papeikimo O. J. skyrimo.

83Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - )) 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. KT-134 dėl drausminės nuobaudos-atleidimo iš darbo O. J. skyrimo.

84Pripažinti ieškovės O. J. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (į.k. ( - )) darbo sutarties nutraukimą neteisėtu.

85Darbo sutartį laikyti nutraukta teismo sprendimu nuo 2011 m. gegužės 10 d.

86Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - )) ieškovės O. J.(a.k( - ) naudai už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos(2010-09-28) 12832,96 Lt darbo užmokesčio, išeitinę išmoką nutraukus sutartį 3437,40 Lt,t.y.viso 16270,36Lt(šešiolika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt litų 36 ct),o taip pat 3025 Lt(tris tūkstančius dvidešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

87Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - )) valstybei priteistina 497,44 Lt(keturi šimtai devyniasdešimt septyni litai 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti jos atleidimą iš UAB... 3. Ieškinyje nurodė, kad nuo 2008-04-03 dirbo UAB „( - )“ gamybos apskaitos... 4. Ieškovės manymu, atleidimas iš darbo yra neteisėtas. Nurodė, kad prieš... 5. 2010-09-20 ieškovei atėjus dirbti į vakarinę pamainą (nuo 19.00) darbo... 6. 2010-10-05 gavo 2010-10-04 LR Darbo inspekcijos oficialų atsakymą.2010-03-03... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime (b.l. 37-40) dėl 2010-03-03... 8. Dėl 2010-09-17 drausminės nuobaudos - papeikimo ieškovei pagrįstumo,... 9. Dublike (b.l.62-66) ieškovė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad prie... 10. Atsakovas triplike (b.l. 69-71), nesutikdamas su ieškovės pateiktais... 11. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog atleidimas nėra susijęs su... 12. Ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad pagal Aukščiausiojo Teismo... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime bei triplike... 14. 2011-04-26 teismo posėdžio metu(b.l.126) nurodė,kad 2010-09-10 B. parašė... 15. Ieškinys tenkinamas.... 16. Vertinant darbo drausmės pažeidimo turinį, vienas iš darbo drausmės... 17. AT civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2010 teismas konstatavo,kad darbdavys,... 18. Byloje nustatyta, kad pagal 2008-04-03 sudarytą neterminuotą darbo sutartį... 19. Šalys 2008-04-03 sudarė Sutartį dėl darbuotojo individualios visiškos... 20. Jokių minėtos sutarties pažeidimų byloje nenustatyta.... 21. Ieškovė O. J. 2010-04-19 pasirašė Gamybos apskaitos vadybininkės... 22. Pagal nuostatus pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai - aukštesnysis... 23. Iki nurodytos datos pareigybinių instrukcijų pateiktos apimties pas darbdavį... 24. 2010-03-03 įmonės direktorius įsakyme Nr.KT-37-1 „Dėl trūkumų,... 25. Ryšium su aukščiau išvardintu už pareigybinių funkcijų, kurios... 26. Įsakymu direktorius įspėjo, kad, pasikartojus darbo pareigų pažeidimui,... 27. nuobaudos).... 28. Gamybos apskaitos vadybininkes į suvestines lenteles, registrus įrašus... 29. Biuro administratorei šio įsakymo nuorodas traktuoti kaip suformuotas... 30. Teismas negali sutikti su darbdavio nurodytu pagrindu,kad „ryšium su... 31. Teismas mato,kad minėtas įsakymas buvo net ne dėl drausminių nuobaudų... 32. Taip pat teismas nesutinka su atsakovo atstovo argumentais,kad ieškovė buvo... 33. Teismas,atsižvelgdamas į išdėstytą, konstatuoja, kad nenustatytas teisinis... 34. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra... 35. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pakartotinio darbo... 37. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. M. nurodė, jog UAB „( - )“... 38. Liudytoja B. B. nurodė, kad dirba biuro vadybininke nuo 8.15 val. iki 17.15... 39. Liudytoja J. O., atsakovo įmonėje dirbanti apskaitos vadybininke, nurodė,... 40. Ieškovė O. J. 2010-09-17 tarnybiniu pranešimu informavo generalinį įmonės... 41. Šį konfliktą patvirtina ieškovės pateiktas 2010-09-14 pokalbio su R. M.... 42. 2010-09-17 UAB „( - )“ direktorius P. K. įsakymu Nr. KT-129 „Dėl... 43. Įsakymą pasirašė direktorius P. K.; parengė PT vadybininkė A. T.;... 44. Kaip šį įsakymo pagrįstumą pagrindžianti medžiaga buvo pateikta atsakovo... 45. Po pranešimu yra prierašas, jog O. J. su pranešimu susipažinti ir... 46. Pagal 2010 m. rugsėjo mėnesio grafiką, ieškovė O. J. 2010-09-09,10 dirbo... 47. Iki 2011-04-26 teismo posėdžio teismui nebuvo pateikta jokia kita tarnybinio... 48. 2010-09-10 vyr. apskaitininkės N. B. tarnybinis pranešimas, kuriame pastaroji... 49. Taip pat informuojama, kad sekančios pamainos apskaitininkė negalėjo pilnai... 50. Kaip matyti iš šio tarnybinio pranešimo turinio,neankščiau kaip 2010-09-10... 51. Teismui pateikta 2010-09-09 pasirašytos trys R. V. „pažymos“,kurias taip... 52. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir analizuojant šiuos įrodymus... 53. Tai netiesiogiai patvirtina ir aukščiau minėto A. T. 2010-09-10 pranešimo... 54. Tarp ieškovės ir R. M. būta pokalbio 2010-09-14 ne ieškovės darbo... 55. Liudytoja B. B. patvirtino,kad tyrimo medžiaga-tarnybiniai pranešimai turėjo... 56. Atsižvelgdamas į šių liudytojų paaiškinimus ir jų suinteresuotumą... 57. Ieškovė turėjo galimybęs apskųsti šį įsakymą realiai tik po dviejų... 58. Ieškovė 2010-09-20 pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo... 59. nutraukti su ieškove darbo santykius, tačiau nori tai padaryti ne pagal LR DK... 60. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Vilniaus skyrius... 61. Į bylą 2010-04-26 buvo pateiktas neregistruotas gamybos direktoriaus... 62. Tarnybinį pranešimą suderino Programinio aprūpinimo ir gamybos apskaitos... 63. Šitų tarnybinių pranešimų,kurie nebuvo registruoti,teismas nevertina... 64. 2010-09-28 UAB „( - )“ direktorius įsakymu Nr.KT-134 „Dėl drausminės... 65. UAB „( - )“ personalo tarnybos vadybininkės A. T. 2010-09-20 pranešime... 66. Apskaitininkė J. O. 2010-09-20 tarnybiniu pranešimu(kuris vėl gi nebuvo... 67. Taip pat pranešama, kad O. J. dirbdama 2010-09-19 tiek dieninėje tiek... 68. Ieškovė teismui pateikė ir 2010-09-28 jos rašytą skundą Darbo ginčų... 69. Į bylą pateikti atsakovo kompiuterinės programos duomenys apie prastovas... 70. Nagrinėjamoje byloje teismui padarius išvadą ir konstatavus, kad ieškovei... 71. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kompensacija (vidutinio darbo... 72. Pripažintina,kad darbo sutartis dėl aukščiau nurodytų priežasčių... 73. Nustatydamas laikotarpį, už kurį ieškovui turi būti mokamas vidutinis... 74. Iš UAB „( - )“ 2011-01-25 pažymos matyti, jog ieškovės vidutinis darbo... 75. Ieškovė pagal darbo grafiką (b.l.117) turėjo dirbti 2010 spalio mėnesį... 76. Tenkinat ieškinį iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos... 77. Iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidos valstybei:proporcingai... 78. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK... 79. n u s p r e n d ė :... 80. Ieškinį tenkinti.... 81. Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - ))... 82. Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - ))... 83. Panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - ))... 84. Pripažinti ieškovės O. J. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( -... 85. Darbo sutartį laikyti nutraukta teismo sprendimu nuo 2011 m. gegužės 10 d.... 86. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - ))... 87. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“(į.k. ( - ))...