Byla 2S-526-657/2013
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1885-568/2013, kuria buvo tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Lemora“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1885-568/2013, kuria buvo tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė BUAB „Rangesta“ atstovaujama administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, pateikdama teismui ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – piniginių lėšų, o jų nesant, nekilnojamojo turto arba kilnojamųjų daiktų, priklausančių UAB „Lemora“ areštą 114928,23 Lt sumai (b.l. 3-10). Nurodė, kad reikalavimo suma yra pakankamai didelė, dėl to yra pavojus, kad atsakovas UAB „Lemora“ gali bandyti mažinti savo turtą, tame tarpe ir pinigines lėšas, iš kurių galėtų būti patenkintas ieškovo reikalavimas, perleisdamas turtą tretiesiems asmenims, ir dėl to nebeliktų pakankamai turto, iš kurio galima būtų išieškoti ieškovui priteistą pinigų sumą. Šios aplinkybės yra reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas UAB „Lemora“ nevaržomai galėtų sumažinti savo turto apimtį ir patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu.

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovo BUAB „Rangesta“ prašymą patenkino (b.l. 13-14). Nurodė, jog pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skolos suma, bankrutuojančiai įmonei, yra didelė, todėl ieškovas turi pagrindo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Lemora“ turtui. Siekiant užtikrinti galimą teismo sprendimo įvykdymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuojant atsakovo pinigines lėšas – bendrai 114 928,23 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas (CPK 145 str. 1 d. 1p., 3 p., 2 d., 5 d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Lemora“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (b.l. 15-18). Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

81) teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovui, todėl neturėjo pilnos informacijos apie susidariusią padėtį bei atsakovo turtinę padėtį, todėl įvertinęs tik ieškovo nurodytus argumentus padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas;

92) teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka atsakovo turtinės padėties – atsakovas yra ekonomiškai stiprus subjektas, sėkmingai vykdantis ūkinę – komercinę veiklą, turi pakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų banko sąskaitose, nuolat dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, todėl turto areštas iš esmės pablogintų įmonės būklę, nes ji negalėtų sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes negaus reikalingų pažymų apie tai, kad įmonės turtas nėra areštuotas. Atsakovo turto ir piniginių lėšų bendra vertė yra virš 8 000 000,00 Lt, net 69 kartus viršijanti ieškinio sumą, todėl akivaizdu, jog suma nėra didelė ir nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Be to, teismas nukrypo nuo Aukščiausiojo teismo praktikos, jog didelė ieškinio suma nėra absoliuti ir turėtų būti įvertinta pagal konkretaus asmens finansines galimybes.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamo ginčo atveju ieškovo BUAB „Rangesta“ reikalavimams užtikrinti pagrįstai atsakovės UAB „Lemora“ atžvilgiu taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą, t.y. ar pagrįstai 2012-11-16 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones. Dėl tokių aspektų apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

15Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos dispozicijos akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 str.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą (CPK 178 str.).

16Nustatyta, jog ieškovas BUAB „Rangesta“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2011-12-02 Tarpusavio piniginių prievolių įvykdymo sutartį Nr. F-11-304, sudarytą tarp atsakovo UAB „Lemora“, atsakovo UAB „Projektų centras“ ir ieškovo UAB „Rangesta“, taikyti restituciją, priteisiant ieškovui iš atsakovo UAB „Lemora“ 114 928,32 Lt pinigų sumą (b.l. 3-10). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog parenkamos ir taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštais materialaus pobūdžio reikalavimais, su galimai būsimo procesinio rezultato byloje tinkamu užtikrinimu (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimo pobūdį, ieškovo išdėstytas aplinkybes bei bylos medžiagą, konstatavo, kad yra tikslinga taikyti prevencinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės UAB „Lemota“ vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas bendrai 114928,23 Lt sumai. Pagrindinis teismo motyvas buvo, jog pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skolos suma, bankrutuojančiai įmonei, yra didelė.

18Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t.y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

19Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašoma pripažinti sandorį negaliojančiu ir taikyti restituciją, t.y. priėmus ieškovui palankų sprendimą ir pripažinus negaliojančia 2011 m. gruodžio 2 d. tarp atsakovų UAB „Lemora“, UAB „Projektų centras“ ir ieškovo BUAB „Rangesta“ sudarytą Tarpusavio piniginių prievolių įvykdymo sutartį Nr. F-11-304 ir taikius restituciją viena šalis turėtų grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str., 6.145 str.). Iš ginčijamos sutarties teksto (T.1, b.l. 18-19), matyti, kad nustatytais terminais atsakovas UAB „Projektų centras“ į atsakovo UAB „Lemora“ atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 114928,23 Lt. Ieškovas prašydamas taikyti restituciją reikalauja, jog pripažinus sandorį negaliojančiu, atsakovei UAB „Projektų centras“ galimai atsakovei UAB „Lemota“ sumokėta 114 928,23 Lt suma būtų pervesta į ieškovo sąskaitą. Pažymėtina, jog iš sutarties teksto matyti, jog atsakovė UAB „Lemora“ neturi kreditorinių įsiskolinimų ieškovei. Teismo nutartyje nurodoma, kad ieškovui 114928,23 Lt suma yra didelė ir kad jis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia užtikrinti šios pinigų sumos atgavimą, kurį nulemtų ieškinio patenkinimas. Taigi nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta 114928,23 Lt grąžinimo ieškovui galimybė, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Atitinkamai vertintina, ar atsakovui, atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, ši suma yra didelė, kas objektyviai nulemtų grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

20Įvertinęs atskirojo skundo motyvus ir bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, apeliantės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu ieškinio suma nėra didelė atsakovės atžvilgiu. Atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai - 2011 m. gruodžio 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, 2012 m. rugsėjo 30 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, ilgalaikio turto žiniaraščiai, VĮ Registrų centras išrašai dėl įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto, AB SEB banko pažyma apie lėšų likutį sąskaitoje (T.1, b.l. 75-123) – patvirtina, kad atsakovė UAB „Lemora“ turi ilgalaikio turto už 8 452 465,00 Lt (nekilnojamojo turto, kurio balansinė vertė 6 048 022,00 Lt, transporto priemonių, kurių bendra balansinė vertė 512 356,00 Lt), trumpalaikio turto už 35 495 919,00 Lt (tame tarpe 1 516 820,28 Lt piniginių lėšų), įmonė neturi pradelstų mokėjimų, dirba pelningai. Pažymėtina, kad teismas neturi pagrindo nevertinti ar nesivadovauti šiais duomenimis, kurie yra oficialūs ir laikytini teisingais, kol nenuginčyti. Papildomai patikrinus teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis, nebuvo nustatyta, kad atsakovei yra pareikšta daugiau turtinio pobūdžio ieškinių. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera, net ir patenkinus ieškovo ieškinį, atsakovas turės realią galimybę įvykdyti ieškovo reikalavimą grąžinti 114 928,23 Lt, t.y. atsakovui ši suma nėra didelė, kas lemia, jog nagrinėjamoje byloje neegzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl nesutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, ir konstatuotina, kad šiuo atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra netikslinga, nes tai pažeistų šalių interesų pusiausvyrą bei ekonomiškumo principą, kuris lemia tai, kad teismas gali taikyti tik tokias priemones, kurios atitinka pareikštus materialius reikalavimus, ir tik tiek, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ieškinio patenkinimo atveju (CPK 145 str. 2 d.).

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog atskirojo skundo argumentai pagrįsti, ir pripažįsta, kad Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neįvertino atsakovo turtinės padėties, dėl ko nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjo nepranešęs atsakovui. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui, todėl pirmosios instancijos teismas galėjo nagrinėti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs atsakovui (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

23Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

25Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „Lemora“ atžvilgiu ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo BUAB „Rangesta“ atstovaujamo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Lemora“ turtui ir piniginėms lėšoms atmesti.

26Apie apeliacinės instancijos teismo priimtą nutartį informuoti Turto arešto aktų registro tvarkytoją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė BUAB „Rangesta“ atstovaujama administratoriaus UAB „Verslo... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Lemora“ prašo Kauno miesto apylinkės... 8. 1) teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovui,... 9. 2) teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka atsakovo... 10. Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 15. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 16. Nustatyta, jog ieškovas BUAB „Rangesta“ ieškiniu prašo pripažinti... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio... 18. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 19. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašoma pripažinti sandorį... 20. Įvertinęs atskirojo skundo motyvus ir bylos medžiagą, apeliacinės... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog atskirojo skundo... 22. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 23. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.,... 25. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį,... 26. Apie apeliacinės instancijos teismo priimtą nutartį informuoti Turto arešto...