Byla 2-13-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams R. T., adv. p. V. Vitkevičiui,

4atsakovo atstovams K. S., A. B., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kvadera“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“, ieškinį atsakovui UAB ,,Luvel transportas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas BUAB „Kvadera“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“, ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Luvel transportas“ priteisti 7 500 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b.l. 2-6).

6Ieškinyje nurodė, kad 2009-12-07 tarp užsakovo (atsakovo) UAB „Luvel transportas“ ir vežėjo UAB „Kvadera“ (ieškovas) buvo sudaryta Krovinio gabenimo sutartis (pateiktas užsakymas), kuriuo buvo susitarta, jog ieškovas savo transportu pergabens krovinį iš ( - ) Respublikos, ( - ) miesto į ( - ) miestą iki 2009-12-15, o atsakovas už šią paslaugą sumokės ieškovui 7 500 Lt per 30 darbo dienų po sąskaitos faktūros pateikimo-gavimo. 2009‑12-15 sutartis buvo įvykdyta, t.y. krovinys buvo pristatytas gavėjui. Gavėjas tai patvirtino Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje CMR Nr. ( - ). Nei gavėjas, nei atsakovas jokių pretenzijų dėl krovinio pervežimo paslaugų kokybės neturėjo ir pripažino, jog 2009‑12‑07 Krovinio gabenimo sutartis buvo įvykdyta tinkamai. 2010-02-04 ieškovas išrašė sąskaitą faktūrą Serija KVD10 Nr. ( - ) ir ją pateikė atsakovui apmokėti, tačiau atsakovas šios sąskaitos neapmokėjo. 2012-03-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2654-275/2012 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto byla UAB „Kvadera“, administratoriumi buvo paskirta UAB „Bankrovita“. 2012-03-19 įsiteisėjo 2012-03-06 Vilniaus apygardos teismo nutartis iškelti bankroto bylą. Pagal BUAB „Kvadera“ bankroto administratoriui perduotus įmonės dokumentus, atsakovas skolingas ieškovui 7 500 Lt. 2012‑08-24 Bankroto administratorius registruotu laišku išsiuntė atsakovui reikalavimą sumokėti 7 500 Lt skolą pagal neapmokėtą sąskaitą faktūrą Serija KVD10 Nr. ( - ). Reikalavime buvo nurodyta sumokėti šią sumą į BUAB „Kvadera“ banko sąskaitą arba pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog atsakovas jau yra įvykdęs šia prievolę. Reikalavimas buvo išsiųstas 2009-12-07 tarp šalių sudarytoje Krovinio gabenimo sutartyje nurodytu adresu, t.y. ( - ). Kadangi registruota pašto siunta negrįžo, laikytina, jog ji buvo įteikta. Atsakovas per nustatytą terminą į reikalavimą sumokėti skolą nereagavo, todėl 2013-02-07 Bankroto administratorius registruotu laišku išsiuntė atsakovui pakartotinį reikalavimą, registruota pašto siunta negrįžo, todėl laikytina, jog ji buvo įteikta atsakovui. Atsakovas ir į pakartotinį reikalavimą sumokėti skolą nereagavo. Atsižvelgiant į tai, jog prievolę atsakovas turėjo įvykdyti iki 2010-03-18 (t.y. pagal krovinio gabenimo sutartį, už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo/pateikimo), o papildomi terminai buvo suteikti 2012-08-24 reikalavimu ir 2013-02-07 pakartotiniu reikalavimu, iki 2013-02-20 - laiko, jog atsakovas yra praleidęs prievolės įvykdymo terminą. Prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas pagal LR CK 6.256 str. yra pagrindas sutartinei civilinei atsakomybei atsirasti.

7Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 33-37). Nurodė, kad ieškovas neteisingai nurodo faktines krovinio, už kurio pervežimą reikalaujama sumokėti 7 500 Lt skolos, pervežimo ir sutarties dėl šio krovinio pervežimo sudarymo aplinkybes. Iš tiesų atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl minėto krovinio pervežimo, nusiųsdamas Krovinio gabenimo užsakymą-sutartį, tačiau ieškovas šios Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties atsakovui nepatvirtino. Ieškovas šio Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties nepasirašė.Taigi, ieškovui neakceptavus atsakovo ofertos sudaryti Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties minėta sutartis nebuvo sudaryta, o nesant sudarytos Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties nei ieškovui, nei atsakovui negali atsirasti jokių teisių ir pareigų iš šios nesudarytos Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties. Atkreipė dėmesį, kad iš Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio CMR Nr. ( - ) matyti, jog krovinio pervežimo paslaugą atliko ne atsakovas - UAB „Luvel transportas“, o šioje byloje nedalyvaujanti šiuo metu bankrutavusi Lietuvos ir ( - ) uždaroji akcinė bendrovė „Luvel“, juridinio asmens kodas ( - ). Atsakovas UAB „Luvel transportas“ bei ( - ) ir ( - ) BUAB „Luvel“ yra du skirtingi, tarpusavyje nesusiję juridiniai asmenys. Akivaizdu, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės į atsakovą, todėl ieškinys atsakovui pareikštas nepagrįstai ir neteisėtai. Taip pat prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovui 2012-03-06 nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2012-03-19, todėl nuo šios dienos ieškovas laikomas bankrutuojančiu bei bankroto administratorius įgavo visas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo jam suteiktas teises. Pažymėjo, kad ieškovo pateiktas reikalavimas dėl skolos priteisimo, patenka į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. reguliavimo sritį, todėl laikytina, kad bankroto administratorius yra praleidęs terminą šiam reikalavimui pareikšti. Minėta norma numato, kad administratorius „ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Šiame punkte nurodytą 6 mėnesių terminą administratoriaus prašymu teismas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui“. Reikalavimą grąžinti debitorinę skolą Nr. ( - ) ieškovas išsiuntė atsakovui 2012-08-24, todėl 2012-08-24 administratorius neabejotinai turėjo ieškovo dokumentas, iš kurių žinojo apie šios skolos egzistavimą. Be to, ieškovas 2013-02-07 išsiuntė atsakovui pakartotinį reikalavimą grąžinti skolą, tačiau ieškovas į teismą kreipėsi tik 2013-07-08. Darytina išvada, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. nustato sutrumpintą 6 mėnesių nuo bankroto bylos iškėlimo ieškinio senaties terminą, kuris bankroto administratoriaus prašymu gali būti teismo pratęstas neilgesniam nei 6 mėnesių terminui. Atsižvelgiant į tai, šio reikalavimo pareiškimui yra suėjusi ieškinio senatis, todėl jis negali būti tenkinamas net ir pakeitus netinkamą atsakovą tinkamu.

8Ieškovas dublike (b.l. 40-41) nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais. Pažymėjo, jog ieškovas pateikė savo turėtą užsakymo egzempliorių, o praktikoje ant savo egzemplioriaus gali būti ir nepasirašoma. Ne parašo klausimas ant sutarties apsprendžia faktą ar sutartis buvo sudaryta ar ne. Remiantis LR CK 6.162 str. 2 d., kai šalys išreiškia valią sudaryti sutartį ir susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų atidėtas. Kaip atsakovas pats nurodė, jog kreipėsi į ieškovą su pasiūlymu, iš byloje esančių faktinių aplinkybių matyti, jog ieškovas sutiko su šiomis sąlygomis ir įvykdė susitarimą. Ieškovo žiniomis UAB „Luvel transportas“ ir UAB „Luvel“ įmonės yra susijusios. Vien tas faktas, jog abi įmonės 2009-2010 laikotarpiu (būtent šiuo laikotarpiu susiklostė santykiai tarp šalių) faktiškai vykdė veiklą toje pačioje buveinėje adresu: ( - ). Pažymėjo, jog atsakovo argumentas dėl senaties termino yra spekuliatyvus ir klaidinantis, kadangi ieškinio senaties terminas nėra suėjęs. Nutartis iškelti BUAB „Kvadera“ bankroto bylą įsiteisėjo 2012-03-19, dokumentai, kurių pagrindu buvo kreiptasi į UAB „Luvel transportas“, o vėliau į teismą gauti 2012-06-29, ieškinys pareikštas 2013-07-08. Atsakovo, nurodoma, LR ĮBĮ norma, kurioje minima, jog per 6 mėnesius bankroto administratorius turi patikrinti sandorius ir jų pagrindu pareikšti ieškinius, nereiškia, jog yra sutrumpinami LR CK nustatyti ieškinio senaties terminai. Minėta norma numato, jog sandorių patikrinimas turi trukti šešis mėnesius. Kaip matyti iš aplinkybių, sandorius bankroto administratorius patikrino per trumpesnį nei 6 mėnesių terminą.

9Atsakovas triplike (b.l. 44-48) nurodė, kad krovinių pervežimo verslo praktika yra paremta dideliu komunikacijos greičiu, todėl beveik visų užsakymų/sutarčių sudarymas vyksta telekomunikacinių įrenginių pagalba, t.y. viena šalis, paruošusi užsakymą/sutartį, jį pasirašo ir persiunčia faksu/elektroniniu paštu kitai šaliai, kad ji akceptuotų pakeiktą pasiūlymą (ofertą). Tokiam užsakymo/sutarties patvirtinimui dažniausiai būna duodama tik kelios valandos. Kita šalis pasirašiusi tokią sutartį/užsakymą tokiu pačiu būdu ja grąžiną siuntusiai šaliai. Todėl dažniausiai tarp šalių nebūna sudaroma po vieną sutarties egzempliorių kiekvienai iš šalių. Taip buvo pateikta ir ši 2009 m. gruodžio 7 d. Krovinio gabenimo užsakymas-sutartis, todėl atmestini ieškovo argumentai, kad nėra parašo ant jam skirto sutarties egzemplioriaus, kas atitinka rinkoje nusistovėjusią praktiką. Šalys nesudarė sutarties ir jos nevykdė. Atkreipė dėmesį, kad ir ieškovo pateiktos sutarties 8 punkte nurodyta „prašome patvirtinti ir mums atsiųsti“. Ši sąlyga tik patvirtina atsakovo pateiktus paaiškinimus, kad sutartis nebuvo sudaryta, nes atsakovas negavo patvirtinimo (akceptavimo) iš ieškovo. Be to, tai paneigia ieškovo paaiškinimus, kad sutarties šalys buvo susitarusios dėl esminių sutarties sąlygų, todėl sutartis, kad ir nepasirašyta, laikoma tarp šalių sudaryta. Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio CMR Nr. ( - ) 16 punkte vežėju nurodyta ( - ) ir ( - ) uždaroji akcinė bendrovė „Luvel“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ). Tos pačios įmonės, kaip vežėjo parašas ir antspaudas yra nurodyti ir Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio CMR Nr. ( - ) 23 punkte. Taigi, akivaizdu, kad krovinį pervežė ne ieškovas, o ( - ) ir ( - ) uždaroji akcinė bendrovė „Luvel“, todėl ieškovo paaiškinimai, kad jis tinkamai įvykdė sutartį ir tai patvirtina Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis CMR Nr. ( - ) yra neteisingi ir klaidinantys teismą. Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio CMR Nr. ( - ) 25 punkte nurodyta, kad krovinys bus gabenamas transporto priemone, kurios valstybinis numeris ( - ) / ( - ). Taigi, darytina išvada, kad transporto priemonė su minėtais valstybiniais numeriais priklausė arba kitaip buvo valdomos ( - ) ir ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Luvel“. Pastebėtina, kad tie patys transporto priemonių valstybiniai numeriai nurodyti ir sutartyje. Todėl akivaizdu, kad šalys nebuvo susitarusios dėl esminių sutarties sąlygų, t.y. nebuvo susitarta dėl transporto priemonių, kuriomis bus gabenamas krovinys. Tikėtina, kad ieškovas pats susisiekė tiesiogiai su krovinio siuntėju ir perdavė krovinio pervežimo vykdymą kitam asmeniui ( - ) ir ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Luvel“. Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 4 str. numato, kad „Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis“. Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje CMR Nr. ( - ) vežėju nurodyta ( - ) ir ( - ) uždaroji akcinė bendrovė „Luvel“, o ne ieškovas. Ši CMR konvencijos nuostata dar kartą patvirtina, kad sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta. Pažymėjo, kad UAB „Luvel transportas“ ir ( - ) ir ( - ) uždaroji akcinė bendrovė „Luvel“ nėra tarpusavyje susiję asmenys, vien ta aplinkybė, kad įmonės veiklą vykdė tuo pačiu adresu nereiškia, kad įmonės susijusios. UAB „Luvel transportas“ turi nuosavybes teise priklausantį administracinį pastatą adresu ( - ), kurio patalpų dalis nuomoja ne vienai įmonei, tačiau tai nedaro įmonių susijusiomis. Jei sutartis būtų sudaryta, užsakovu būtų buvęs atsakovas, o vežėju -ieškovas. Todėl visiškai nesuprantama kodėl ieškovas bando susieti krovinio pervežimą su atsakovu ir ieškovu. Reikalavimas turi būti nukreiptas į asmenį, su kuriuo buvo sudaryta pervežimo sutartis, o ne į atsakovą.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. p. V. Vitkevičius palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad skola atsirado pagal krovinių pervežimo sutartį tarp UAB „Luvel“ ir UAB „Kvadera“ pervežti krovinį pagal sutartas sąlygas ir kainą. CMR važtaraštis su gavėjo žymą, kuriame yra patvirtinta, kad krovinys pervežtas laiku. Dėl to pretenzijų niekas nereiškė. Buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, o užsakovui tenka pareiga ją apmokėti. Ieškovas pateikė bendradarbiavimo sutartį tarp UAB „Kvadera“ ir UAB „Luvel“. UAB „Kvadera“ nebuvo ( - ) nariu ir neturėjo garantijų suteikiančių vežti krovinius į ( - ), todėl buvo sudaryta sutartis su UAB „Luvel“, kuri buvo ( - ) narė. Tokiu būdu ant važtaraščio ir atsirado UAB „Luvel“ antspaudas su parašu. Krovinys ir vairuotojas priklauso UAB „Kvadera“. UAB „Kvadera“ įvykdė sutartį. Vežimo santykiuose viską daryti reikia labai greitai, kai pradedamas vykdyti užsakymas pasirašoma sutartis. Reikia žiūrėti į faktinę situaciją, gal ir nėra parašo ant užsakymo, bet jis įvykdytas. Triplike nurodyta, kad praleistas senaties terminas, įmonė bankrutuoja, negali surinkti dokumentų, atsakovas delsė atsakyti į pretenzijas, vilkino, o dabar teigia, kad terminas praleistas. Pagal Įmonių bankroto įstatymą bankroto administratorius privalo patikrinti dokumentus per 6 mėn., bet tai nėra senaties terminas iki 1 metų. Reikalavimas byloje iš sutarties, o čia taikomas 10 metų senaties terminas. Jei teismas manytų, kad terminas praleistas, prašo jį atstatyti. Įvertinę liudytojo parodymus mato, kad UAB „Luvel“ antspaudas ant CMR važtaraščio atsirado, nes UAB „Kvadera“ sunkvežimiai veždavo krovinius į ( - ), ( - ) ir naudodavosi UAB „Luvel“ jiems teikiamomis garantijomis, už ką jie atsiskaitydavo pagal sutartį kas mėnesį. Krovinys buvo gautas iš UAB „Luvel transportas“ ir buvo pristatytas į vietą. Iš esmės nebuvo pagal susitarimą su ieškovu atsiskaityti. Atsiskaityti turėjo UAB „Luvel transportas“. Nors atsakovas kelia abejonę, kad galimai su vairuotoju V. buvo atsiskaityta tiesiogiai, tačiau nepateikia kasos pajamų orderio, nes paprastai grynųjų pinigų apskaita vykdoma kasos pajamų ir kasos išlaidų orderių pagalba. Šiuo atveju byloje tokio įrodymo nėra ir akivaizdu, kad su vairuotoju tiesiogiai nebuvo atsiskaityta. Matyti, kad pats liudytojas ne visai tiksliai prisimena, tačiau įmones identifikuoja kaip tapačias. Iš VSDFV gauti nauji įrodymai apie dabartinio UAB „Luvel transportas“ direktoriaus veiklą UAB „Luvel“. Iš Registrų centro išrašų matyti, kad tuo metu, kai dabartinis UAB „Luvel transportas“ direktorius S. nuo 2003 buvo UAB „Luvel transportas“ akcininku, kai tuo pačiu metu iki 2007 m. buvo UAB „Luvel“ apdraustųjų sąraše. Mano, kad pagrindė, jog atsakovas nėra atsiskaitęs už UAB „Kvadera“ suteiktas paslaugas.

11Atsakovo atstovas K. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jo prašymas, užsakymas buvo pateiktas vežėjui. Jie sutiko, bet paskui atsisakė. Nežino, ar įvykdytas užsakymas, nes jie pakeitė maršrutą. Krovinys buvo į ( - ), išmuitino ( - ), o nuvežė į ( - ). ( - ) priėmė krovinį, jo neinformavo. Tik po 4 metų iš bankroto administratoriaus sužinojo, kad vežimas įvykdytas, atsiuntė el. paštu sąskaitą. Raštu atsakė į pretenziją. Reikalavimai atmestini dėl senaties, nes praėjo 4 metai. Jie nieko nevežė, tik dabar sužinojo pakalbėjęs su V., K. ir jie viską papasakojo. Atsisakė jų paslaugų, „Luvel“ vežė savavališkai, jie anuliavo sutartį. Sutartis nepasirašyta ir taip užsakymo atsisakyta. Sąskaitą-faktūrą turėjo pateikti per 30 dienų. Vasarą buvo sutikęs V., kuris pasakė, jog pasiėmė šituos pinigus ( - ) išsikrovime ir įnešė „Kvaderos“ vardu į lizingo bendrovę už šitą automobilį. Įrodymus galėtų išsireikalauti iš lizingo bendrovės. Sutartis su „Kvadera“ nebuvo sudaryta, jie atsisakė. Su krovinio siuntėju irgi nesudarė, kadangi atsisakė, tai jokių sutarčių nesudarė. Jokie mokėjimai nebuvo daryti, net ir sąskaitos negavo „Kvaderos“. Kito vežėjo neieškojo, nes V. pats vežė, pats ir susirado, atsiskaitinėjo. Jis buvo ( - ), taip ir prisistatydavo. Į pirmą bankroto administratoriaus pretenziją neatsakė, nes jau buvo suėjęs senaties terminas.

12Atsakovo atstovas A. B. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir palaikė savo poziciją išdėstytą atsiliepime. Nurodė, kad pateikti įrodymai neįrodo to fakto, kad būtent šį krovinį pervežė UAB „Kvadera“. Mano, kad pervežė UAB „Luvel“. Liudytojo parodymai kelia abejonių, nes liudytojas nelabai skiria tas dvi įmones, kalbėdamas apie sutarčių sudarymą net nežino su kokia įmone buvo sudarytas krovinio vežimas, tačiau puikiai prisimena, kad 7500 Lt skolą yra būtent UAB „Luvel transporto“. Liudytojo parodymai turi būti vertinami kritiškai. Laiko, kad užsakymas nebuvo vykdomas pagal UAB „Luvel transportas“ užsakymą, galbūt buvo susisiekta tiesiogiai su krovinio siuntėju arba per kitą įmonę. Be to, yra suėję ieškinio senaties terminai pagal Įmonių bankroto įstatymą ir pagal CMR konvenciją 32 str. 4 d.

13Liudytojas V. K. nurodė, kad pažįsta S., jie bendradarbiavo, liudytojas naudojosi jo dokumentais, jis perdavė dokumentus reikalingus vežiot į ( - ), kad apiformint krovinį. Liudytojas yra buvęs UAB „Kvadera“ vadovas. Kvadera neturėjo TIR knygelių reikalingų. UAB „Luvel“ ir UAB „Luvel transportas“ viena įmonė, vienas direktorius. Naudotojas buvo „Luvel“, kad galėtų naudotis tik knygelėmis ir leidimais būtina nurodyti naudotoją, be nurodyto naudotojo jis negalėjo važiuoti. Faktiškai krovinį pervežė UAB „Kvadera“, už pervežimą turėjo atsiskaityti pagal užsakymą UAB „Luvel transportas“. Vieną kartą rašo „Luvel“, kitą kartą „Luvel transportas“, bet dokumentus išduotas tas pats žmogus. Kai jis buvo Kvadera vadovu, atsimena, kad liko neatsiskaityta už vieną vežimą 7500 Lt sumai. Užsakyme nurodyta suma. Jei buvo užsakymas, tai „Luvel transportas“ jam davė klientą. Jis pervežimą atliko. Šiuo konkrečiu atveju važiavo R. V. kaip vairuotojas, jis turėjo tokią teisę. V. už šį reisą grynais pinigų negavo, nes UAB „Luvel transportas“ turėjo padaryti pavedimą. Atsimena, nes jo paskutinė kalba buvo su buhaltere dėl skolų ruošimo teismui, kurių viena buvo UAB „Luvel transporto“. Jiems pasiūlė 7500 Lt už krovinio pervežimo, suma tiko ir todėl sutiko pervežti.

14Ieškinys tenkintinas.

15Dėl ieškinio senaties termino

16Atsakovas nurodo,kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą,nes kreipėsi į teismą ne po 6 mėnesių,kai sužinojo apie atsakovo skolą(pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str.3d.8p.).

17Terminų skaičiavimui taikomos CK I knygos IV dalies VII skyriaus bendrosios normos. Pagal CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.126 str. 1 d. reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs, tačiau pagal minėto straipsnio 2 d. teismas taiko senatį, jeigu to reikalauja ginčo šalis, o tokiu atveju pasibaigęs ieškinio senaties terminas yra pagrindas ieškinį atmesti, nepriklausomai nuo to ar asmens subjektinė teisė yra pažeista, nes pasibaigus senaties terminas asmuo praranda teisę į pažeistos subjektinės teisės gynimą (CK 1.131 str. 1 d.). Tačiau jeigu ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.). Toks teisinis reguliavimas paaiškinamas tuo, kad ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2010, 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010). Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose neišvardytas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas; taip pat neįvardyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-449/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pasisakęs, kad spręsdami dėl senaties termino praleidimo priežasčių svarbos teismai, atsižvelgdami į šio instituto esmę ir paskirtį, privalo ne tik vertinti kiekvienos konkrečios bylos reikšmingas aplinkybes, bet ir siekti, kad senaties taikymas nesudarytų sąlygų kaltiems asmenims išvengti atsakomybės ir žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2010). Ieškinio reikalavimas, pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, iš esmės reiškia tai, kad reikia nustatyti, kurį iš dviejų viešųjų interesų šiuo konkrečiu atveju reikėtų ginti prioritetiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-38/2008, 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2010).

20Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-03-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2654-275/2012 nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Kvadera“ ir paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Bankrovita“ (b.l. 7-8).Ši nutartis įsiteisėjo po 14 dienų.

21Pirmas reikalavimas skolininkui sumokėti skolą išsiųstas 2012-08-24.Tai reiškia,kad ieškovas tikėjosi gauti skolą be teismo sprendimo.Antras reikalavimas išsiųstas 2013-02-07,tačiau atsakovas nereagavo į abudu reikalavimus niekaip.Teismas mato,kad atsakovas aiškina įstatymą siaurinamai ir netinkamai dėl sutrumpinto senaties termino taikymo.Analizuojant 11str.3d.8p. lingvistiškai 6 mėnesių terminas paduoti ieškiniui į teismą yra skirtas tam,kad administratorius turėtų pareigą nedelsti ,ko pasekoje „pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais“.Šis terminas nėra naikinamasis.Šis ieškinys nesusijęs su sandoriu,ko pasekoje ieškovas tapo nemokus,o yra pareikštas dėl skolos už suteiktas paslaugas,kurios turi įtakos kreditorių reikalavimų užtikrinimui esamu laiku.Tai reiškia,kad nėra jokio teisinio pagrindo mažinti ieškovui ieškinio reikalavimo terminus,kurie numatyti Ck.1.125 str. ir taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą.

22Dėl skolos už pervežimą

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo yra gausi ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Balteksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2009 m. lapkričio 13 nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; kt.). Visų pirma sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Sutarties aiškinimo tikslas yra nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir tikslus. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet irCK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, jos šalių tikruosius ketinimus tam tikrais atvejais gali atskleisti ir šalių elgesys po sutarties sudarymo.Konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010). Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „ Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje, tačiau šio principo nereikėtų pernelyg suabsoliutinti. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę.

24Ieškovas į bylą pateikė užsakovo UAB „Luvel transportas“ 2009-12-07 Krovinio gabenimo užsakymo-sutarties kopiją su užsakymu vežėjui UAB „Kvadera“ transporto priemone, kurios valst. Nr. ( - ) ir puspriekabe, kurios valst. Nr. ( - ), pergabenti krovinį (žuvis, iki 20 t) iš ( - ) (pasikrovimo data 209-12-08 8 val.) į ( - ) (pristatymo laikas – 2009-12-15, išmuitinimo vieta – ( - )), nurodyta kaina: 7500 Lt po sąskaitos faktūros gavimo per 30 darbo dienų (b.l. 9).

25Užsakymas datuotas 2009-12-07,o pakrovimo data 2009-12-08.Iki ( - ) nemažesnis,kaip 68 val.kelionės laikas,atstumas 4698 km(duomenys internete,CPK 182 str.).Realai kelionės laikas yra daug ilgesnis,nes reikia kirsti visą eilę valstybinių sienų su muitinėmis,kas tikrai užima didesnį laiką,ką patvirtina muitinių kirtimo datos CMR.Tai rodo,kad vėlesnis užsakymas-sutartis jau buvo vykdoma.Užsakovas-atsakovas žinojo kokia transporto priemonė yra tuo metu ( - ) arba jau prie pat pakrovimo vietos,ir kas ją vairuoja.Šituos duomenis be išankstinio susitarimo ir informacijos perdavimo su vežėju neįmanoma sugalvoti.Tai reiškia,kad vežėjas negalėjo per 1 dieną „perlipti“(perimti savarankiškai) užsakymo iš užsakovo ir taip pat savavališkai be atsakovo žinios pakrauti vežamas prekes arba toliau vykdyti pervežimą kaip jam atrodo,o ne pagal sutarties sąlygas.CMR jau turėjo vežėjo vairuotojas,kas reiškia,kad jis buvo surašytas daug ankščiau negu buvo padarytas neformalus užsakymas.Tai patvirtina,kad susitarimas tarp vežėjo ir užsakovo buvo ankščiau negu oficiali sutartis ir,kad matomai tokia buvo nustatyta praktika tarp šalių.Neformalų užsakymą pateikė atsakovas,kuriame nurodytas įsipareigojimas sumokėti už pervežimą 7500 Lt.Parašo ieškovui dėl akcepto net nereikėjo padėti,nes sutartis jau buvo vykdoma-ieškovo automobilis buvo kelyje link pakrovimo vietos arba jau prieš tai atvykęs į ( - ),nes 2009-12-08 pakrovimas turėjo prasidėti 8 val.ryto.

26Įvykdytą krovinio gabenimą patvirtina į bylą pateikta tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio CMR Nr. ( - ) kopija, tačiau važtaraštyje vežėju nurodytas ne atsakovas, o ( - ) ir ( - ) UAB „Luvel“, taip pat uždėtas šios bendrovės antspaudas (b.l. 10). Lietuvos ir Rusijos UAB „Luvel“, į.k. ( - ), yra bankrutavusi (b.l. 38, 53). CMR nurodomas vežėjas UAB“Luvel“,o užsakymą neformaliai padarė UAB“Luvel transportas“.Šios bendrovės yra susietos viena su kita tiek buveinės vieta-( - ),tiek tuo pačiu asmeniu-K. S..UAB „Luvel transportas“ vienintelis akcininkas yra K. S., jam priklauso 100 proc. įmonės akcijų (b.l.49, 55-56). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius teismui pateikė duomenis, jog K. S. nuo 2000-07-03 iki 2007-03-01 buvo ( - ) ir ( - ) UAB „Luvel“, į.k. ( - ), apdraustųjų sąraše ir nuo 2008-10-10 yra UAB „Luvel transportas“, į.k. ( - ), apdraustųjų asmenų sąraše (b.l. 74). 2008-05-19 Bendradarbiavimo sutartimi Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB „Kvadera“ ir UAB „Luvel“, UAB „Kvadera“ patikėjo UAB „Luvel“ vilkiką ( - ), 2008 m. laidos, valst. Nr. ( - ) bei įsipareigojo įdarbinti savo vairuotoją (b.l. 63-64).Tai rodo,kad tarp šių šalių buvo tiesioginiai partnerystės ir darbo santykiai.Tas reiškia,kad be K. S. žinios realiai negalima buvo sudarinėti sandorių dėl pervežimo,ką rodo užsakymas-sutartis ir CMR bei liudytojo V. K. parodymai.Apie tai,kad ieškovas turėjo CMR važtaraštį atsakovas žinojo,ką rodo įsipareigojimų 1 p.,nes priešingu atveju neįmanomas krovinio pakrovimas ir pervežimas,kai automobilis jau kelyje arba krovinio išvežimo šalyje.Atsakovas užsakymu-sutartimi prisiėmė atsakomybę sumokėti pinigus už prekių atvežimą ir toje pat sutartyje numatė ieškovo atsakomybę dėl pavėlavimo(200 EUR už 1 parą),uždraudė šia sutartimi ieškovo vairuotojui kontaktuoti su užsakovo klientu(sutarties įsipareigojimų 2p.,3p.,7p.).Sutartį pasirašė K. S.(b.l.9,48,65).Atsakovas,negavęs vežėjo parašo,neatšaukė sutarties galiojimo,nes akivaizdu,kad vežėjas jau vykdė sutartį ir užsakovas šia sutartimi tik sutvirtino jos įvykdymo garantiją,nes sutartyje buvo numatyta jau minėtos baudos ir dar bauda už tos pačios sutarties atsisakymą-3p.(atsisakius vežti vežėjas moka 25 proc.nuo sutarties sumos). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo.

27Teismas gali tik pastebėti,kad ši sutartis buvo sudaryta abiejų šalių interesiais.Atsakovą su ieškovu iki tol siejo 2008-03-13 laidavimo sutartis su kreditoriumi dėl ieškovo įsigyto naujo vilkiko ( - ) (b.l.7-8),kuris vėl gi tik formaliai buvo patikėtas UAB“Luvel“.Tai rodo,kad bendravimas tarp šalių buvo paremtas abipusiu interesu ir šiuo metu atsakovas,turėdamas reikalavimo teisę į ieškovą bankroto byloje,elgiasi nesąžiningai dėl šio ieškovo reikalavimo,nes turi interesą nemažinti savo skolos dydžio ieškovo bankroto byloje(CK 1.5 str.).

28Teismas mato,kad pagal sutartį atsakovo klientu galėjo būti ir UAB“Luvel“,ir krovinio pakrovėjas,ir gavėjas.Niekas kitas neįsipareigojo apmokėti vežėjui už krovinį,ir niekas kitas negalėjo tikėtis reikalauti sutarties nevykdymo reikalavimo baudų iš vežėjo,nes sutartis 2009-12-07 jau buvo vykdoma. Atskleisti byloje kokie santykiai buvo tarp UAB“Luvel“ ir UAB“Luvel transportas“ vienareikšmiškai ir objektyviai nėra galimybės ta apimtimi,kodėl CMR formaliai surašytas UAB“Luvel“,o užsakymas-sutartis neformaliai padaryta UAB“Luvel transportas“.Prielaidos dėl galimų tokio pervežimo variantų gali būti įvairios(geriau rodyti bendrą ( - ) įmonę,kaip vežėją;galima slėpti realią pervežimo kainą;galima nerodyti buvus įvykdytą užsakymą ir nemokėti mokesčių,kas ir buvo padaryta, ir t.t. ir pan.),bet tai neturi esminės reikšmės analizuojant sutartį ir faktines aplinkybes. Užsakymas-sutartis buvo įvykdytas UAB“Kvadera“ sutartyje numatytu terminu,t.y.krovinys pristatytas 2009-12-15.

29Ieškovas teigia 2010-02-04 išrašęs atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija KVD10 Nr. ( - ) 7500 Lt sumai (b.l. 11) ir ją pateikęs atsakovui UAB „Luvel transportas“, tačiau atsakovas jos nepamokėjo iki šiol.Ši sąskaita faktūra įrodo,kad ieškovui už atliktą vežimą į jo bendrovę nebuvo pervesti pinigai pagal sutartį.

302012‑08-24 Bankroto administratorius UAB „Bankrovita“ registruotu laišku išsiuntė atsakovui UAB „Luvel transportas“ reikalavimą per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo įteikimo momento sumokėti 7 500 Lt skolą pagal neapmokėtą sąskaitą faktūrą į BUAB „Kvadera“ banko sąskaitą arba pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog atsakovas neprivalo įvykdyti šios prievolės (b.l. 12-13). Reikalavimas buvo išsiųstas 2009-12-07 tarp šalių sudarytoje Krovinio gabenimo sutartyje nurodytu atsakovo adresu, t.y. ( - ) (b.l. 14). Atsakovas per nustatytą terminą 7500 Lt sumos ieškovui nepervedė, todėl 2013-02-07 Bankroto administratorius registruotu laišku išsiuntė atsakovui pakartotinį reikalavimą per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo įteikimo momento sumokėti 7 500 Lt skolą pagal neapmokėtą sąskaitą faktūrą į BUAB „Kvadera“ banko sąskaitą arba pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog atsakovas neprivalo įvykdyti šios prievolės (b.l.15-17). Šios registruotos pašto siuntos ieškovui nebuvo grąžintos, todėl laikytinos įteiktomis, reikalavimų gavimą patvirtino ir atsakovo atstovai teismo posėdžio metu.

31Vadovaujantis esamais įrodymais byloje,analizuojant ieškovo ir atsakovo santykius,buvusią realią padėtį dėl krovinio pervežimo,sutarties tekstą,remiantis CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais, teismas daro išvadą,kad atsakovas siekė,kad krovinys būtų pristatytas krovinio gavėjui numatytu terminu,kas ir buvo padaryta,bet tuo pačiu ir įsipareigojo sumokėti 7500 litų už vežimą ieškovui,bet oficialaus apmokėjimo nepadarė,t.y. neįvykdė susitarimo(CK 6.193 str.,6.162 str.,6.189str. ,6.198str.,6.200str.,6.205str.,).Todėl ieškinys tenkinamas pilnai,iš atsakovo priteistina 7500 Lt ieškovo naudai už krovinio pervežimą 2009-12-08-2009-12-15 iš ( - ) į ( - ).

32Ieškovas BUAB „Kvadera“ patyrė 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų (3000 Lt už ieškinio ir 1000 Lt už dubliko paruošimą) (b.l.61-62).

33Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatas šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ( - ) ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio matyti, jog jos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį (1 punktas). Rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: 2.1. bylos sudėtingumą; 2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 2.5. turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 2.8. kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 8 punkto nuostatas už šias advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra: už ieškinį – 3 MMA, už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0.12 MMA; už kiekvieną užklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0.012 MMA; už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.Todėl laikytina,kad ieškovo nurodomos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo(CPK 88,93str.).

34Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos byloje sudaro 13,06 Lt ir ieškinį tenkinus jos priteisiamos valstybei iš atsakovo UAB „Luvel transportas“ (CPK 88, 92 str.).

35Teismas 2013-07-09 nutartimi ieškovo BUAB „Kvadera“ reikalavimo užtikrinimui areštavo atsakovo UAB ,,Luvel transportas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 7 500 Lt sumos (b.l. 22). Ieškovas su teismo nutartimi į antstolį per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos nesikreipė, todėl 2013-07-24 areštas CPK 147 str. 6 d. pagrindu buvo išregistruotas iš Turto arešto aktų registro (b.l. 25). Kadangi turto areštas jau yra išregistruotas iš Turto arešto aktų registro, teismo sprendimu laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimas nesprendžiamas.

36Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,182,259-269, 270 str.,

Nutarė

37Ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovo UAB „Luvel transportas“ (į.k. ( - )) ieškovo BUAB „Kvadera“ (į.k. ( - )) naudai 7500 Lt(septynis tūkstančius penkis šimtus litų) ir 4000 Lt(keturis tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš UAB „Luvel transportas“ (į.k. ( - )) 13,06 Lt (trylika litų 6 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

40Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams R. T., adv. p. V. Vitkevičiui,... 4. atsakovo atstovams K. S., A. B., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas BUAB „Kvadera“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2009-12-07 tarp užsakovo (atsakovo) UAB „Luvel... 7. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 33-37). Nurodė, kad... 8. Ieškovas dublike (b.l. 40-41) nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepime... 9. Atsakovas triplike (b.l. 44-48) nurodė, kad krovinių pervežimo verslo... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. p. V. Vitkevičius palaikė... 11. Atsakovo atstovas K. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jo prašymas,... 12. Atsakovo atstovas A. B. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir palaikė... 13. Liudytojas V. K. nurodė, kad pažįsta S., jie bendradarbiavo, liudytojas... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Dėl ieškinio senaties termino... 16. Atsakovas nurodo,kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą,nes... 17. Terminų skaičiavimui taikomos CK I knygos IV dalies VII skyriaus bendrosios... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pasisakęs, kad spręsdami dėl... 20. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-03-06 nutartimi... 21. Pirmas reikalavimas skolininkui sumokėti skolą išsiųstas 2012-08-24.Tai... 22. Dėl skolos už pervežimą... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių... 24. Ieškovas į bylą pateikė užsakovo UAB „Luvel transportas“ 2009-12-07... 25. Užsakymas datuotas 2009-12-07,o pakrovimo data 2009-12-08.Iki ( - )... 26. Įvykdytą krovinio gabenimą patvirtina į bylą pateikta tarptautinio... 27. Teismas gali tik pastebėti,kad ši sutartis buvo sudaryta abiejų šalių... 28. Teismas mato,kad pagal sutartį atsakovo klientu galėjo būti ir... 29. Ieškovas teigia 2010-02-04 išrašęs atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą... 30. 2012‑08-24 Bankroto administratorius UAB „Bankrovita“ registruotu... 31. Vadovaujantis esamais įrodymais byloje,analizuojant ieškovo ir atsakovo... 32. Ieškovas BUAB „Kvadera“ patyrė 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų (3000 Lt... 33. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatas šalies išlaidos, susijusios su... 34. Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos byloje sudaro 13,06 Lt ir... 35. Teismas 2013-07-09 nutartimi ieškovo BUAB „Kvadera“ reikalavimo... 36. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177,182,259-269, 270 str.,... 37. Ieškinį tenkinti.... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „Luvel transportas“ (į.k. ( - )) ieškovo BUAB... 39. Priteisti iš UAB „Luvel transportas“ (į.k. ( - )) 13,06 Lt (trylika litų... 40. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...