Byla e2S-1207-653/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės E. K.-M. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų 2020 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ ieškinį atsakovei E. K.-M. individualiai įmonei dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė viešoji įstaiga „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl 81 338,22 Eur skolos, 3 569,24 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metinių palūkanų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės E. K.-M. individualios įmonės.

62.

7Kartu su pateiktu patikslintu ieškiniu, atsižvelgiant į padidintą ieškinio reikalavimų sumą, ieškovė taip pat prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-12281-522/2019, ir 20 546,65 Eur suma padidinti minėta teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą, areštuojant bendrai 84 957,46 Eur vertės sumai atsakovės pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias atsakovės banko sąskaitose, nuosavybės teise atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Prašymą grindė tuo, kad po ieškinio ginčo teisenos tvarka pareiškimo (per bylos pasirengimo nagrinėti teismo posėdyje laikotarpį) atsakovė ir toliau nevykdė ieškovei savo piniginių prievolių, nemokėjo už nuomą ir papildomas paslaugas, todėl patikslinto ieškinio pareiškimo dienai įsiskolino papildomai 20 455,05 Eur skolos už nuomą bei komunalines paslaugas sumai bei 91,60 Eur delspinigių sumai, t. y. iš viso atsakovės skola padidėjo 20 546,65 Eur sumai. Mano, jog tokia situacija, kai atsakovė be motyvų visiškai atsisako vykdyti teisėtas pinigines prievoles ieškovui pagal sutartį (daugiau nei metus nemoka nei nuomos mokesčio, nei komunalinių išlaidų), pagrįstai įrodo, kad atsakovė neturi išteklių tinkamai įvykdyti sutartį, siekia išvengti prievolių vykdymo ir galimai siekia paslėpti savo turtą, dėl ko didėja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 9 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir nutarė ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės E. K.-M. individualios įmonės nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje esančiomis lėšomis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma neturi viršyti 20 546,65 Eur sumos.

114.

12Teismas nurodė, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, todėl konstatavo, jog ieškovė tikėtinai pagrindė savo reikalavimą.

135.

14Teismas nurodė, kad aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas nurodė, kad ieškovei pareiškus ieškinį, kuriame turtinis ginčas kilo dėl 64 410,81 Eur sumos, Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-12281-522/2019, ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui jau pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui, neviršijant minėtos reikalavimo sumos; patikslintu ieškiniu ieškovė padidino savo turtinį reikalavimą 20 546,65 Eur suma, todėl teismas sprendė, kad tokia reikalavimo suma laikytina didele. Teismas taip pat nurodė, kad bendra reikalavimo suma žymiai padidėjo, ieškovo teigimu, atsakovei ir toliau nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kas, teismo vertinimu, leidžia manyti, kad atsakovė neturi pakankamai piniginių išteklių tinkamai įvykdyti sutartį bei yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, ieškovo patikslintu ieškiniu padidintai reikalavimo sumai (20 546,65 Eur).

156.

16Teismas nurodė, kad pirmiausiai taikytinas atsakovės nekilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo turto ir/ar turtinių teisių, o jo nesant ar esant nepakankamai piniginių lėšų, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba pas trečiuosius asmenis, areštas reikalavimo sumai.

177.

18Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, todėl nutarties vykdymą pavedė ieškovės pasirinktam antstoliui.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Atskiruoju skundu atsakovė E. K.-M. individuali įmonė, prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų 2019 m. birželio 9 d. nutartį.

229.

23Skundžiama nutartis pažeidžia ir proceso ekonomiškumo bei proporcingumo principus, neatitinka teismų praktikos. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:

249.1.

25Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės patikslintas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

269.2.

27Byloje nėra duomenų, kad egzistuoja konkreti tikėtina grėsmė būsimam teismo sprendimui byloje įvykdyti. Teismas neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką, kad vien ieškinio sumos dydis atsakovei ar jo neatsiskaitymas su procesą inicijavusiu kreditoriumi patys savaime dar nepatvirtina rizikos, jog teismo sprendimas gali būti sunkiai neįvykdomas būtent dėl skolininko nesąžiningumo ar su tokiu jo elgesiu susijusių priežasčių. Teismas netinkamai taikė CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą.

289.3.

29Ieškovas nepagrįstai prašė taikyti naujas laikinąsias apsaugos priemones, o ne padidinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

3110.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

3311.

34Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės padidinto ieškinio reikalavimo daliai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3512.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

3713.

38Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

3914.

40CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Apie gautą prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita teismas privalo pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims ar kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie dėl tokio prašymo turi teisę pareikšti prieštaravimus. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Be to, atsakovas gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai (CPK 148 straipsnio 2 dalis). Atlikus CPK 148 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus po to, kai laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti arba panaikinti (CPK 148 straipsnio 3 dalis).

4115.

42Taigi vadovaujantis CPK 148 straipsnio nuostatomis teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šalių pagrįstu prašymu gali būti pakeičiamos kitomis. Taip pat gali būti pakeičiamas ir jų mastas, t.y. laikinųjų apsaugos priemonių mastas gali būti padidintas arba sumažintas atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

4316.

44Nagrinėjamu atveju, bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2019 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmus su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kurį teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. tenkino ir išdavė teismo įsakymą. Atsakovei dėl teismo įsakymo pareiškus prieštaravimus, ieškovė 2019 m. lapkričio 6 d. pareiškė ieškinį atsakovei dėl 60 933,17 Eur skolos, 3 477,64 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino bei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones 64 410,81 Eur sumai. 2020 m. gegužės 20 d. ieškovė pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 81 338,22 Eur skolos, 3 569,24 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė padidinti 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 84 957,08 Eur sumos.

4517.

46Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės patikslintas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

4718.

48Apeliacinės instancijos tesimas pažymi, kad, vadovaujantis suformuota teismų praktika, teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018; 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-44-196/2019).

4919.

50Šiuo atveju ieškovas nurodė aplinkybes ir įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimą, todėl šioje proceso stadijoje, neišnagrinėjus ginčo iš esmės, nėra nėra pagrindo spręsti, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

5120.

52Apeliantė taip pat nurodo, kad byloje nėra duomenų, kad egzistuoja konkreti tikėtina grėsmė būsimam teismo sprendimui byloje įvykdyti. Teismas neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką bei netinkamai taikė CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą.

5321.

54Pasisakydamas dėl šių apeliantų argumentų, apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad nuo 2016 metų nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje, susijusioje su grėsmės teismo sprendimo įvykdymui įrodinėjimu bei jos nustatymu, yra teikiami išaiškinimai, kad tokios aplinkybės, kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė / finansinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016, 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016, 2019 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1267-553/2019, 2020 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-31-790/2020 ir kt.). Tačiau taip pat yra pažymi, kad faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), todėl arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma), taip pat atsižvelgiant ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Atsakovas gali pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018; 2020 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-739-330/2020).

5522.

56Nagrinėjamu atveju, apeliantė nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, kad jos turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo. Be to, kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje buvo pritaikytos 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi ir atsakovė šios nutarties atskiruoju skundu neskundė, laikinųjų apsaugos priemonių neprašė panaikinti ar pakeisti, t.y. neginčijo, jog buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį (teisme gautas 2020 m. birželio 4 d.) jokių argumentų, susijusių su ieškovės prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimo nenurodė, duomenų, paneigiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo nepateikė. Atsakovė su atskiruoju skundu taip pat nepateikė jokių duomenų, paneigiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, taip pat nenurodė jokių aplinkybių, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės esmingai pažeistų jos teises ar interesus, kokiu nors būdu sukeltų neproporcingas pasekmes ar kitus didelius nepatogumus. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, nagrinėjamu atveju, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas nėra išnykęs ar paneigtas.

5723.

58Iš ieškovo prašymo matyti, kad jis prašė pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-12281-522/2019, padidinant minėta teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Atsižvelgiant į skundžiamos teismo nutarties turinį, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas šį prašymą tenkino. Ieškovas šios teismo nutarties neskundė. Vien tai, kad teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta taikyti (o ne pakeisti, kaip numatyta CPK 148 str.) laikinąsias apsaugos priemones, nekeičia šios teismo nutarties esmės, t.y. šia teismo nutartimi iš esmės buvo padidintas jau šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas.

5924.

60Nagrinėjamu atveju nėra sprendžiama dėl bylinėjimosi (vykdymo proceso) išlaidų paskirstymo, todėl apelianto argumentai apie vykdymo išlaidų padidėjimą nėra teisiškai reikšmingi. Be to, apeliantas nekonkretizavo ir neįrodė kiek konkrečiai, jo nuomone, neproporcingai padidėtų vykdymo išlaidos dėl skundžiamo teismo nutarties priverstinio vykdymo, todėl nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo.

6125.

62Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl jos naikinti ar keisti nėra pagrindo

63(CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

64Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

65atsakovės E. K.-M. individualios įmonės atskirąjį skundą atmesti.

66Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų 2020 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

67Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė viešoji įstaiga „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“... 6. 2.... 7. Kartu su pateiktu patikslintu ieškiniu, atsižvelgiant į padidintą ieškinio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 9 d. nutartimi tenkino... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė aplinkybes,... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad pirmiausiai taikytinas atsakovės nekilnojamojo turto, o... 17. 7.... 18. Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, todėl... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Atskiruoju skundu atsakovė E. K.-M. individuali įmonė, prašo panaikinti... 22. 9.... 23. Skundžiama nutartis pažeidžia ir proceso ekonomiškumo bei proporcingumo... 24. 9.1.... 25. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės patikslintas ieškinys yra... 26. 9.2.... 27. Byloje nėra duomenų, kad egzistuoja konkreti tikėtina grėsmė būsimam... 28. 9.3.... 29. Ieškovas nepagrįstai prašė taikyti naujas laikinąsias apsaugos priemones,... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 10.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. 11.... 34. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 35. 12.... 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 37. 13.... 38. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 39. 14.... 40. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje... 41. 15.... 42. Taigi vadovaujantis CPK 148 straipsnio nuostatomis teismo pritaikytos... 43. 16.... 44. Nagrinėjamu atveju, bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2019 m. rugsėjo... 45. 17.... 46. Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės... 47. 18.... 48. Apeliacinės instancijos tesimas pažymi, kad, vadovaujantis suformuota teismų... 49. 19.... 50. Šiuo atveju ieškovas nurodė aplinkybes ir įrodymus, kuriais grindžia savo... 51. 20.... 52. Apeliantė taip pat nurodo, kad byloje nėra duomenų, kad egzistuoja konkreti... 53. 21.... 54. Pasisakydamas dėl šių apeliantų argumentų, apeliacinės instancijos... 55. 22.... 56. Nagrinėjamu atveju, apeliantė nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė... 57. 23.... 58. Iš ieškovo prašymo matyti, kad jis prašė pakeisti Vilniaus regiono... 59. 24.... 60. Nagrinėjamu atveju nėra sprendžiama dėl bylinėjimosi (vykdymo proceso)... 61. 25.... 62. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 63. (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338... 64. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 65. atsakovės E. K.-M. individualios įmonės atskirąjį skundą atmesti.... 66. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų 2020 m. birželio 9 d.... 67. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....