Byla e2A-787-855/2019
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Andriaus Veriko ir Renatos Volodko (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Aliuminio prekybos namai“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė D. M. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Aliuminio prekybos namai“ 2929,13 Eur skolos (avanso sumą), 16657,23 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat įpareigoti atsakovę ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, perduoti ieškovei pagal rangos sutartį parengtą darbo projektą ir faktiškai atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

61.1.

7Ieškinyje nurodė, kad 2017-06-09 sudarė rangos sutartį Nr. ATHV-2017.06.09/01 su atsakove, kuria atsakovė įsipareigojo iki 2017-10-02, savo rizika, darbo jėga, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti aliuminio – stiklo konstrukcijų (langų ir durų) projektavimo, gamybos ir montavimo darbus statomame gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilniuje, bei perduoti ieškovei kokybiškai atliktų darbų rezultatą, o ieškovė įsipareigojo už kokybiškai atliktus ir laiku perduotus darbus sumokėti atsakovei sulygtą darbų kainą. 2017-07-28 sudarė papildomą susitarimą prie rangos sutarties, kuriuo atsakovė įsipareigojo iki 2017-09-08 atlikti papildomus darbus – kupolinio stoglangio projektavimo ir montavimo darbus už papildomą 1632,29 Eur kainą. Bendra rangos sutarties kaina yra 102822,40 Eur. Rangos sutartimi šalys aiškiai susitarė dėl konkrečios darbų vykdymo eigos ir darbų atlikimo terminų, numatė atvejus, kada darbų užbaigimo terminas gali būti keičiamas. Ji tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, nes 2017-06-12 – 2017-06-14 pagal sutarties 3.1.1. punktą sumokėjo 40400 Eur avansą, o atsakovei prašant, gera valia, 2017-09-06 ir 2017-09-08 avansu sumokėjo 20200 Eur, nors šią sumą ieškovė pagal sutarties 3.1.2 punktą privalėjo sumokėti atsakovei po to, kai atsakovė į statomą namą pristatytų ir perduotų ieškovei visas konstrukcijas. Nurodė, kad ieškovė teikė atsakovei prašomą informaciją bei dokumentus, pastabas dėl darbų atlikimo eigos, darbų trūkumų ir defektų. Ieškovės nuomone, atsakovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, kadangi pagal sutarties 4.1.1 punktą per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo (iki 2017-06-25) turėjo sukurti mazgus, parengti ir suderinti darbo projektą bei gamybinius brėžinius, tačiau 2017-09-13 pateikė susipažinti tik eskizus, 2017-11-22 pateikė tik atskirus brėžinius, kuriuos 2017-12-12 pakartotinai (iš esmės nepakeistus) pateikė derinti, o į 2017-12-12 – 2017-12-13 elektroniniais laiškais nurodytus trūkumus nesureagavo, jų nepašalino. Atsakovė sutartyje numatytu terminu (2017-09-08) nesuprojektavo ir neįrengė kupolinio stoglangio, o jį montuoti pradėjo 2017-10-13. Iki sutartyje nustatyto termino pabaigos (2017-10-02) neatliko ir ieškovei neperdavė sutartyje numatyto darbų rezultato, kadangi atsakovė 2017-11-24 pateikė tik tarpinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 57670,87 Eur sumai. Atkreipė dėmesį, kad apžiūrint faktiškai atliktų darbų rezultatą, paaiškėjo, kad dalis atliktų darbų neatitinka ieškovės nurodymų, suderintų su atsakove. Ieškovės nuomone, nors atsakovė teikdama derinimui brėžinius nurodė, kad teikiamas darbo projektas, pateiktų dokumentų visuma negali būti laikoma darbo projektu dėl neatitikimo normatyviniams statybos techniniams dokumentams. Ieškovė, vadovaudamasi sutarties 6.1.2 punktu, 2017-11-27 pranešimu informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą nuo 2017-12-05. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė formaliai nesutiko su tuo, kad yra pažeidusi sutarties sąlygas, tačiau savo 2017-12-05 pranešime patvirtino, kad sutartis yra nutraukiama. Taigi, tarp šalių ginčo dėl sutarties nutraukimo nuo 2017-12-05 fakto nėra. Kadangi, ieškovės nuomone, atsakovė pažeidė sutartį, pažeisdama joje nustatytus terminus, yra pagrindas taikyti sutarties 6 punkto nuostatas ir skaičiuoti sutarties 6.2.1. punkte numatytus delspinigius. Ieškovės skaičiavimu, atsakovė sutartyje numatytu darbų nebaigė ir jų neperdavė ieškovei iki sutarties nutraukimo (2017-12-05), t.y. darbų atlikimo terminą pradelsė 88 dienas, todėl privalo sumokėti 17017,11 Eur delspinigių, kuriuos sudaro 359,88 Eur už pirmąją praleisto termino savaitę (nuo 2017-09-09 iki 2017-09-15) ir 16657,23 Eur už kiekvieną praleisto termino dieną nuo antrosios savaitės (2017-09-16 iki 2017-12-05). Kadangi atsakovė nėra perdavusi ieškovei darbo projekto, vadovaujantis sutarties 1.1, 4.1.1 punktais, atsakovė privalo perduoti ieškovei visą faktiškai atliktų darbų dokumentaciją, apimant ir darbo projektą bei konstrukcijų ir atskirų mazgų brėžinius bei atliktų darbų atitikties dokumentus. Ieškovė yra sumokėjusi atsakovei avansu 60600 Eur, tačiau apžiūrėjus atsakovės faktiškai atliktus darbus, ieškovei tapo akivaizdu, kad faktiškai atliktų darbų vertė yra mažesnė už sumokėto avanso sumą. Atsakovės 2017-12-24 pateiktame tarpiniame atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte ir pažymoje apie atliktų darbų ir išlaidų vertę nurodyta 57670,87 Eur suma. Nuo akte nurodyto momento atsakovė daugiau jokių darbų neatliko, todėl atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai disponuoja 2929,13 Eur dydžio avanso dalimi, kurią privalo grąžinti ieškovei.

82.

9Atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

102.1.

11Nurodė, kad ieškovė yra kalta dėl darbų neužbaigimo rangos sutartyje numatytais terminais, nes negalėjo apsispręsti dėl aliuminio – stiklo konstrukcijų dizaino, varstymo krypčių, rankenų, vyrių ir kitų sprendinių, kurie turėjo įtakos projektinės dokumentacijos parengimui. Rangos sutartyje nustatytas terminas buvo praleistas dėl to, kad ieškovė ignoravo ir delsė atsakyti į atsakovės elektroniniais laiškais siunčiamą informaciją bei patvirtinti aliuminio – stiklo konstrukcijų eskizus ir brėžinius. Atkreipė dėmesį, kad aptarti rangos sutartimi aliuminio – stiklo projektavimo ir montavimo darbai buvo pradėti patvirtinus tik dalį projektinės dokumentacijos. Tinkamą atsakovės pareigų vykdymą patvirtina įrašai statybos darbų žurnale apie tinkamai atliktų darbų perdavimą, patvirtinti statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Pažymėjo, kad pagal sutarties 3.1.2 punktą 20200 Eur mokėjimas turėjo būti mokamas atsakovei įvykdžius sutarties 4.1.2 punkte nurodytus darbus, t. y. „pagaminus konstrukcijas ir jas pristačius į užsakovo objektą ne vėliau kaip per 4 savaites nuo darbo projekto suderinimo su užsakovu, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytojo UAB „Sivysta“ atstovu“. Ieškovės 20200 Eur mokėjimas buvo atliktas 2017-09-06 ir 2017-09-08, t. y. kai vyko aliuminio rėmų montavimas. Ieškovė atsisakė priimti atliktus darbus, nenurodydama konkrečių pastabų. Pažymėjo, kad atsakovė nebuvo vienintelė rangovė objekte. Dėl kitų rangovų atliekamų darbų buvo sugadinti atsakovės atlikti kai kurie darbai, negalėjo būti sumontuotas atsakovės pristatytas kupolinis stoglangis. Atsakovės nuomone, ieškovė nepakankamai bendradarbiavo vykdant sutartį, todėl atsakovė sutartį nutraukė. Atkreipė dėmesį, kad 2017-11-20 buvo suorganizuotas šalių susitikimas, kurio metu buvo aptariamas darbų projektas bei derinama ieškovės pozicija. Po susitikimo atsakovė dar kartą pateikė ieškovei parengtą darbų projektą, tačiau jis nebuvo patvirtintas, nenurodant aiškių priežasčių. Pažymėjo, kad ieškovei buvo pateikti visi dokumentai, kuriuos pateikti buvo privaloma, tai: darbų projektas, bendrųjų statybos darbų vykdymo registras, aliuminio profilių kokybę patvirtinantys dokumentai. Atkreipė dėmesį, kad avansinis mokėjimas yra nurodytas rangos sutarties 3.1.1 punkte ir sudaro 40400 Eur. Likusi 20200 Eur suma atsakovei buvo sumokėta už rangos sutarties 4.1.2 punkte atliktus įsipareigojimus. Pažymėjo, kad nėra pagrindo grąžinti 2929,13 Eur avanso dalį, nes ieškovė nurodė, jog ji neturi objektyvių galimybių nustatyti faktiškai atliktų darbų vertę ir nurodyti kokio dydžio avanso dalimi atsakovė disponuoja neteisėtai. Kadangi sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, reiškia, kad ieškovė privalo atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus, t.y. už atsakovės atliktus darbus nuo 2017-11-24 iki 2017-12-05, už kuriuos ieškovei bus pateiktos sąskaitos.

12II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

133.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 5 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovės UAB „Aliuminio prekybos namai“, ieškovei D. M. 2929,13 Eur, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo (2018-01-17) teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 1015,81 Eur bylinėjimosi išlaidas, o kitoje dalyje ieškinį atmesti.

154.

16Teismas nurodė, kad ieškovė 2017-06-12, 2017-06-13 ir 2017-06-14 mokėjimo nurodymais Nr. 129 – 131 atsakovei sumokėjo sutarties 3.1.1. punkte numatytą 40400 Eur avansą. Ieškovės pateikti 2017-09-08 mokėjimo nurodymas Nr. 157 ir 2017-09-06 mokėjimo nurodymas Nr. 155 patvirtina, kad šiais mokėjimo dokumentais atsakovei buvo sumokėta dar 20200 Eur suma. Šalys skirtingai aiškina šią įmoką: ieškovė sumokėtus 20200 Eur laiko avansu, o atsakovė – įmoka pagal sutartį. Pagal šalių sudarytos sutarties 3.1.2. punktą šią sumą ieškovė turėjo pareigą sumokėti atsakovei įvykdžius sutarties 4.1.2. punktą, t. y. pagaminus konstrukcijas ir jas pristačius į ieškovės objektą per keturias savaites nuo darbo projekto suderinimo su ieškove, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytojo UAB „Sivysta“ atstovu. Atsižvelgdamas į šalių elektroninį susirašinėjimą, atliktų darbų eiliškumą teismas laikė ieškovė, atsakovei vykdant šalių sudarytą sutartį, sumokėjo 60 600 Eur.

175.

18Teismas pažymėjo, jog iš byloje esančio 2017-11-24 atliktų darbų priėmimo perdavimo akto bei pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę iki 2017-11-24 matyti, kad atsakovė atliko šiuos darbus: pagamino ir pristatė į objektą aliuminio konstrukcijas, atliko jų montavimo darbus, pagamino kupolinį stoglangį bei atliko jo montavimo darbus. Atsakovės skaičiavimais atliktų darbų vertė – 57670,87 Eur. Šalys sutartį faktiškai nutraukė 2017-12-05 ir dėl to tarp šalių ginčo nėra. Kadangi ieškovės sumokėta pinigų suma (nepriklausomai nuo to pagal kurią sutarties sąlygą tai buvo padaryta) yra 2929,13 Eur didesnė, nei atsakovės nurodyta atliktų darbų rezultatų vertė, atsakovė turi pareigą ją grąžinti ieškovei.

196.

20Teismas nurodė, kad pagal sutarties 4.1.1. punktą atsakovė turėjo pareigą „pradėti kurti mazgus, darbo projektą be gamybinius brėžinius bei derinti su užsakovu, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytoju UAB „Sivysta“ atstovu per 2 darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo ir užbaigti juos per dvi savaites“. Šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, kad 2017-09-13 ir 2017-10-13 ieškovės atstovui buvo pateikti: aliuminio langų eskizai, 2017-10-02 1a planas kampinis gaminys, M-19 išklotinės, darbų grafikas pilnas, o 2017-11-21 persiųstas aliuminio langų darbo projektas, kuris kaip matyti iš 2017-12-12, 2017-12-13 elektroninių laiškų ieškovės atstovams buvo siunčiamas ne vieną kartą. Įrašai statybų žurnaluose („įrašai apie dalinį paslėptų darbų priėmimą“, „bendrųjų statybos darbų vykdymas“) patvirtina, kad atsakovės 2017 metų rugsėjo mėnesį atlikti montavimo darbai atitiko brėžinius ir tai patvirtino ieškovės atstovas, vykdęs objekto techninę priežiūrą. Tai, kad aliuminio profiliai pagal 2017-08-10 elektroninį laišką buvo pagaminti ir saugomi pas atsakovą, vadovaujantis sutarties 4.1.1. ir 4.1.2. punktais leidžia daryti išvadą, kad darbo projektas buvo parengtas ir suderintas 2017-07-14. Tai nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovė neįvykdė sutarties 4.1.1. punkto reikalavimų. Kiti šalių galimi susitarimai dėl projektavimo darbų teismui nebuvo pateikti, todėl nustačius, kad atsakovė ieškovės atstovams mazgų bei kitus projektus teikė, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę pateikti pagal rangos sutartį parengtą darbo projektą ir faktiškai atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

217.

22Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo nesutikti su atsakovės atstovų argumentais, kad ieškovė sprendimus sutarties vykdymo metu keitė, vėlavo juos priimti. Ieškovės atstovo (sutuoktino, dalyvavusio teismo posėdyje pagal jam išduotą įgaliojimą) elektroniniai laiškai, pagal jų turinį laikytini daugiau formaliu atsirašinėjimu, nei tokiais, kuriais buvo siekiama konstruktyvaus bendradarbiavimo. Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovės priimti sprendiniai, susiję su projekto keitimu, lėmė atsakovės atliekamų darbų terminus, o tai sudarė pagrindą, vadovaujantis sutarties 4.2.2. punktu, pakeisti (prailginti) terminą, įtvirtintą sutarties 4.1.3.4. punkte. Kadangi ieškovės priimami sprendimai sutarties vykdymo metu lėmė atsakovės atliekamų darbų terminų prailgėjimą, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 16 657,23 Eur delspinigių.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

248.

25Apeliaciniu skundu apeliantė D. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. sprendimą netenkintų ieškinio reikalavimų dalyje, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti, o tuo atveju jeigu apeliacinės instancijos teismas spręstų, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme – grąžinant bylą nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Rangos sutartis sudaryta pagal standartines (tipines) atsakovės taikomas rangos sutarties sąlygas. Sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti projektavimo, gamybos ir montavimo darbus. Atsakovė įsipareigojo atlikti ne tik statybos darbus, tačiau ir šių darbų vykdymui parengti darbo projektą. Rangos sutartyje aiškiai nustatyta, jog darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti ir ieškovei perduoti visi rangos sutartyje numatyti darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas ir pateiktos atitikties deklaracijos.

288.2.

29Rangos sutartimi atsakovė įsipareigojo per dvi darbo dienas nuo sutarties sudarymo pradėti ir per dvi savaites, t. y. iki 2017-06-20, parengti darbo projektą ir gamybinius brėžinius, juos suderinti. Šio įsipareigojimo atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi. Faktiškai atsakovė darbus vykdė be darbo projekto, t. y. nesuderinusi darbo projekto. Kupolinio stoglangio montavimo darbus atsakovė atliko vėluodama daugiau kaip mėnesį. Taigi, atsakovė pagal sutartį visų darbų neatliko, praleido sutarties vykdymo terminus.

308.3.

31Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovė yra tinkamai įvykdžiusi prisiimtą įsipareigojimą parengti rangos sutartyje numatytiems darbams darbo projektą, kadangi neatsižvelgė, jog ieškovė yra vartotoja. Projektavimo rangos darbų rezultatas – darbo projektas, visais esminiais atžvilgiais turėjo atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 nuostatas. Teismas nepagrįstai sprendė, kad darbo projektu gali būti laikomas bet koks atsakovės parengtas ir ieškovei išsiųstas (arba net neišsiųstas) brėžinys ar schema, todėl neteisingai sprendė, kad ieškovė neturi teisės reikalauti perduoti jai projektavimo rangos darbų rezultatą. Nesant darbo projekto nėra galimybės užbaigti statinio statybą.

328.4.

33Rangos sutarties 4.2 punkte nustatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant galėjo būti keičiamas darbų užbaigimo terminas, tačiau teismas, pripažindamas atsakovės teisę į rangos sutartyje nustatytų terminų darbams atlikti pratęsimą, nei vienos iš sutartyje nurodytų sąlygų nenustatė. Teismas netinkamai vertino įrodymus, kadangi ieškovė vykdė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigą. Kupolinio stoglangio montavimo darbus atsakovė apskritai atliko vėluodama daugiau nei mėnesį, pati savo laišku patvirtino, kad tik 2017 m. spalio 13 d. gavo ir pradėjo surinkinėti gautą kupolinį stoglangį. Atsakovės teiginys, jog neva atsakovei nebuvo leista montuoti kupolinio stoglangio 2017 m. spalio 13 d., vertintinas kaip nesąžiningas elgesys, siekiant pateisinti rangos sutarties pažeidimą ir terminų praleidimą. Rangos sutartyje nenustatyta, kad „stogininkai“ gali priimti sprendimus ir duoti privalomus nurodymus atsakovei.

349.

35Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“ prašė apeliantės D. M. apeliacinį skundą atmesti ir 2018 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

369.1.

37Teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovės atliekamų darbų terminus įtakojo kitų ieškovės pasamdytų asmenų atliekami darbai objekte ir ieškovės priimti sprendimai, susiję su projekto keitimu ir darbų atlikimu, todėl nėra pagrindo priteisti iš atsakovės 16 657,23 Eur delspinigių.

389.2.

39Ieškovė kelia naujus argumentus apeliaciniame skunde dėl parengtiems dokumentams keliamų reikalavimų. Nepaisant to pažymėtina, kad pagal 2017-06-09 rangos sutartį Nr. ATHV-2017.06.09/01 atsakovė įsipareigojo atlikti tik aliuminio – stiklo konstrukcijų (langų) pagaminimo ir įdėjimo darbus. Atsakovė niekada nebuvo atsakinga už ieškovės viso statinio projekto rengimą ir jam nėra taikomi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyti reikalavimai statinio projekto rengimui ir derinimui.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

41Apeliacinis skundas netenkintinas.

4210.

43Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4411.

45Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

4612.

47Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų matyti, kad šalys 2017-06-09 sudarė rangos sutartį Nr. ATHV-2017.06.09/01. Pagal sutarties 1.1. punktą atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“ įsipareigojo savo rizika, darbo jėga, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti aliuminio – stiklo konstrukcijų projektavimo, gamybos ir montavimo darbus apeliantės gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilniuje, bei perduoti ieškovei kokybiškai atliktų darbų rezultatą. Sutartimi (2.1. punktas) apeliantė įsipareigojo už šiuos darbus sumokėti iš viso 101 190,11 Eur su PVM, o pagal sutarties 3.1. apeliantė įsipareigojo sumokėti avansinį 40 400,00 Eur mokėjimą, 20 200,00 Eur sumokėti atsakovei įvykdžius sutarties 4.1.2. numatytus darbus (pagaminus konstrukcijas ir jas pristačius į apeliantės objektą ne vėliau nei per keturias savaites nuo darbo projekto suderinimo su ieškove, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytojo UAB „Sivysta“ atstovu), likusius mokėjimus taip pat atlikti sutartyje nustatytais terminais. Rangos sutarties 6.2.1. punkte taip pat numatyta atsakovės pareiga mokėti delspinigius pavėluotai baigus darbus arba nesilaikant nustatytų terminų, ar apeliantės nurodytu laiku nepašalinus defektų, kurių dydis 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną pirmą savaitę ir 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną nuo antros savaitės, skaičiuojant nuo sutarties kainos. Bylą nagrinėjęs teismas nustatė, jog apeliantė 2017-06-12, 2017-06-13 ir 2017-06-14 mokėjimo nurodymais atsakovei sumokėjo 40 400,00 Eur avansą, o 2017-09-06 ir 2017-09-08 mokėjimo nurodymais - 20 200,00 Eur sumą. Aplinkybės, jog apeliantė, vykdydama sutartį atsakovei sumokėjo iš viso 60 600,00 Eur, šalys neginčija. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, jog 2017-07-28 šalys sudarė papildomą susitarimą prie rangos sutarties, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlikti kupolinio stoglangio projektavimo ir montavimo darbus (iki 2017-08-04 parengti ir suderinti darbo brėžinius, o pačius darbus atlikti iki 2017-09-08), o apeliantė už atliktus darbus sumokėti iš viso 1 632,29 Eur su PVM.

4813.

49Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo tiek dėl 2017-06-09 sudarė rangos sutarties Nr. ATHV-2017.06.09/01 ir 2017-07-28 papildomo susitarimo sąlygų aiškinimo, tiek dėl faktiškai tarp šalių susiklosčiusių santykių teisinio vertinimo, apeliantei įrodinėjant, kad darbai atlikti pavėluotai, neparengus tinkamo darbo projekto, bei reikalaujant priteisti netesybas (apeliantės priskaičiuotus delspinigius).

5014.

51Visų pirma, apeliantė D. M. ieškiniu reiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę perduoti jai pagal rangos sutartį parengtą darbo projektą ir faktiškai atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neįpareigojo ir negalėjo įpareigoti atsakovę perduoti apeliantei pagal rangos sutartį parengtą darbo projektą ir faktiškai atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus, kadangi jokio kito parengto projekto, brėžinių ir/ar kitų dokumentų, išskyrus tuos, kurie jau buvo perduoti faktiškai ieškovei, atsakovė paprasčiausiai neturi, tokie dokumentai parengti nebuvo, rangos sutartis apeliantės iniciatyva buvo nutraukta.

5215.

53Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011: kt.). Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, esminę reikšmę, kvalifikuojant šalių teisinius santykius ir aiškinant šalių sudarytą rangos sutartį ir papildomą susitarimą, turi tikrieji šalių ketinimai, šalių elgesys po sutarties sudarymo ir kitos reikšmingos aplinkybės.

5416.

55Iš 2017-06-09 sudarė rangos sutarties Nr. ATHV-2017.06.09/01 nuostatų matyti, kad sutartyje šalys detaliai nenurodė ir nesusitarė, kokie konkrečiai projektavimo darbai, kokios apimties, formos, turinio turi būti atliekami, kaip turi būti įforminamas projektavimo darbų atlikimo rezultatas, kokie reikalavimai keliami darbo projektui, jo perdavimui ir pan. Rangos sutartyje tik nurodoma, kad atsakovė įsipareigoja kurti mazgus, darbo projektą bei gamybinius brėžinius bei derinti su ieškove, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytoju per dvi darbo dienas nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir užbaigti juos per dvi savaites (4.1.1. punktas), o papildomame susitarime kalbama apie projektavimo darbų atlikimą ir darbo brėžinių derinimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2017-11-24 atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte darbo projekto perdavimas nėra užfiksuotas, taip pat nėra užfiksuotas ir brėžinių perdavimas. Kita vertus, ši aplinkybė nereiškia, kad sutartyje aptarti projektavimo darbai nebuvo atlikti – pagal brėžinius buvo gaminami ir montuojami stiklo paketai, aliuminio konstrukcijos, kupolinis stoglangis, aliuminio konstrukcijos buvo sandarinamos, o šias aplinkybes patvirtina tiek atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas, tiek darbų žurnalai, tiek byloje esantis šalių elektroninis susirašinėjimas, tiek kiti įrodymai.

5617.

57Apeliantės nuomone, projektavimo rangos darbų rezultatas – darbo projektas visais esminiais atžvilgiais turėjo atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 nuostatas. Teisėjų kolegija su nurodytu vertinimu nesutinka ir pabrėžia, kad šalys, sudarydamos 2017-06-09 rangos sutartį Nr. ATHV-2017.06.09/01 ar 2017-07-28 papildomą susitarimą, nesusitarė, kad darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus statinio projektui turinio, jo išsamumo, jo dalių prasme. Reglamentas nustato statinio projekto (statybos projekto, rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto aprašo, paprastojo remonto aprašo, griovimo projekto, griovimo aprašo, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto) (toliau – projektas) rengimo tvarką (reglamento 1.1. punktas). Tai reiškia, kad STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nėra automatiškai taikomas konkrečių šalių susitarimui dėl vienokių ar kitokių projektavimo darbų, juo labiau, apimančių tik tam tikrą statybos proceso dalį ar dalis, nes nustato reikalavimus viso statinio statybos, rekonstravimo, atnaujinimo, kapitalinio remonto etc. projektui, o ne reikalavimus konkrečių darbų, tokių kaip, pavyzdžiui, langų ar durų gamyba bei montavimas, atlikimui.

5818.

59Pažymėtina, kad sistemiškai aiškinant sutarties ir papildomo susitarimo nuostatas, atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus, galima daryti išvadą, kad esminis susitarimo aspektas buvo darbo projekto ir gamybinių bei darbo brėžinių suderinimas su ieškove, siekiant, kad aliuminio – stiklo konstrukcijos atitiktų būtent apeliantės, kuri buvo atsakovės klientė, norus ir poreikius. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu tai, kad apeliantės pozicija iš dalies yra prieštaringa, kadangi viena vertus, ji įrodinėja, kad tinkamo projekto parengta nebuvo, kita vertus, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė atlikto didelės apimties ir vertės aliuminio – stiklo konstrukcijų, stiklo paketų ir pan. gamybos bei montavimo darbus, o šių darbų atlikimo apeliantė nestabdė net ir nesant įsakmiai STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus atitinkančio projekto. Apeliacinės instancijos teismas laiko, jog teigti, kad atsakovė nepateikė darbo projekto ar brėžinių negalima, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog apeliantės atstovui buvo pateikti (dalis jų siunčiami ne vieną kartą) aliuminio langų eskizai, 1a planas kampinis gaminys, M-19 išklotinės, darbų grafikas, aliuminio langų darbo projektas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir lingvistiškai aiškinat žodžio „projektas“ reikšmę, dabartinės lietuvių kalbos žodynas pateikia tokią reikšmę – sudarytas pastato, mašinos ar įrenginio planas, o žodžio „brėžinys“ nurodoma reikšmė – tai kas nubraižyta ar brai?žoma, t. y. atsakovės pateikti dokumentai atitiko šių žodžių reikšmę. Pažymėtina, kad ir pačios aliuminio – stiklo konstrukcijos atitiko brėžinius ir kaip minėta, darbai buvo suderinti, vykdomi su atsakovės žinia, prižiūrint asmeniui, atsakingam už objekto techninę priežiūrą. Tai, kad darbai buvo faktiškai atliekami ir priimami, reiškia projektavimo stadijos tinkamą įvykdymą, kadangi nesant projektavimo sprendinių, nebūtų įmanomas realus aliuminio – stiklo konstrukcijų montavimas, apeliantės D. M. pastabų teikimas. Be to, pagal rangos sutartį 20 200,00 Eur mokėjimas turėjo būti atliktas pagaminus konstrukcijas ir jas pristačius į apeliantės objektą ne vėliau nei per keturias savaites nuo darbo projekto suderinimo su ieškove, architektu, technine priežiūra, gyvenamojo namo statytojo UAB „Sivysta“ atstovu, o tai, kad apeliantė tokio dydžio mokėjimą atsakovei atliko, tik dar kartą patvirtina, jog darbo projektas buvo parengtas tinkamai, pateikti brėžiniai atitiko apeliantės lūkesčius, nors šį mokėjimą apeliantė ir laiko avansiniu. Galiausiai, išankstinio darbo projekto atitinkančio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus parengimas nagrinėjamos situacijos kontekste apskritai būtų buvęs itin apsunkintas bei vargiai įmanomas, kadangi ieškovė keitė savo poziciją dėl aliuminio – stiklo konstrukcijų sprendinių, užsakinėjo papildomus darbus sudarydama papildomą susitarimą dėl kupolo montavimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylą nagrinėjęs teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovė neįvykdė šalių sudarytos 2017-06-09 sudarė rangos sutarties Nr. ATHV-2017.06.09/01 4.1.1. punkto reikalavimų – parengti darbo projektą bei gamybinius brėžinius bei juos suderinti.

6019.

61Pažymėtina, kad pagal rangos sutarties 6.2.1. punktą atsakovės UAB „Aliuminio prekybos namai“ pareiga mokėti delspinigius atsiranda pavėluotai baigus darbus arba nesilaikant nustatytų terminų, ar apeliantės nurodytu laiku nepašalinus defektų, t. y. delspinigių taikymas siejamas su atitinkamų terminų praleidimu, o ne su darbų neatlikimu. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju apeliantė apskritai įrodinėja, kad atsakovė ne praleido projektavimo darbų atlikimo terminus, o projektavimo darbų neatliko, nors tokiam vertinimui ir nėra jokio pagrindo.

6220.

63Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ v. UAB „Bioetan LT“, bylos Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dalis erdvės“ v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-84/2013; kt.).

6421.

65Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra pakankamai objektyvių įrodymų, leidžiančių daryti aukšto tikėtinumo laipsnio išvadą, jog rangos sutartyje aptarti projektavimo darbai vėlavo dėl atsakovės kaltės ar kad projektavimo darbai, atsižvelgiant į šalių tikruosius ketinimus, atlikti apskritai nebuvo ar atlikti nepilnai. Nagrinėjamoje byloje apeliantė taip pat neįrodė, kad ir aliuminio – stiklo konstrukcijų gamyba ir montavimas vėlavo išimtinai dėl atsakovės kaltės, taip pat jog apeliantės (jos atstovų) veiksmai neturėjo įtakos terminų praleidimui. Priešingai, kaip ir įrodinėjo atsakovė, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad gyvenamojo namo statytojas – UAB „Sivysta“, objekte atsakovė nebuvo vienintelė rangovė. Pirmosios instancijos teismas detaliai išanalizavo elektroninį šalių susirašinėjimą, šalių elgesį vykdant sutartį, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, ir padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantės priimami sprendimai sutarties vykdymo metu lėmė atsakovės atliekamų darbų terminų pailgėjimą. Elektroninis susirašinėjimas ir šalių elgesys vykdant sutartį patvirtina, kad apeliantė kurį laiką negalėjo apsispręsti dėl aliuminio – stiklo konstrukcijų sprendinių, o darbus buvo vėluojama atlikti ir dėl kitų rangovų name atliekamų darbų. Iš byloje esančio elektroninio susirašinėjimo matyti, pavyzdžiui, kad 2017-10-25 gyvenamojo namo statytojo UAB „Sivysta“ atstovas informavo atsakovę, kad „dėl kupolo tai informuos, kada stogas bus baigas...“, t. y. pats namo statytojas iš esmės nurodė, kad kupolo montavimas galimas tik pabaigus stogą; 2017-08-10 atsakovės atstovas apeliantės atstovams siuntė elektroninį laišką, kuriame nurodė, kad reikalingas išorės fasado medžiagiškumo sprendimas, be kurio neaiški aliuminio lango pozicija angoje; 2017-10-02 atsakovės atstovas apeliantės atstovams siuntė elektroninį laišką, kuriame nurodė, jog nesulaukia sprendimo dėl L-18 pozicijos aliuminio lango, teiraujasi kada galima tikėtis galutinio sprendimo, prašoma priimti galutinį sprendimą dėl stumdomų durų korekcijos etc. Nors apeliantė apeliaciniame skunde ir įrodinėja, kad kupolinis stoglangis ir kitos aliuminio stiklo konstrukcijos pagamintos ir sumontuotos praleidus sutartyje ir papildomame šalių susitarime nustatytus terminus, tačiau faktiniai bylos duomenys patvirtina atsakovės įrodinėjamas aplinkybes, t. y. kad darbų vėlavimą sąlygojo pačios apeliantės bei kitų rangovų, atliekančių statybos darbus name, veiksmai (neveikimas), o atsakovė iš esmės tinkamai vykdė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigas, darbų atlikimo nepagrįstai nevilkino.

6622.

67Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad terminų praleidimas buvo nulemtas ir apeliantės, jos atstovų veiksmų, pagrindo skaičiuoti apeliantės nurodomus delspinigius ir priteisti iš atsakovės apeliantei 16 657,23 Eur netesybų, nėra. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjęs teismas. be kita ko. tinkamai nustatė, kad pagal sutartį apeliantė atsakovei iš viso sumokėjo 60 600,00 Eur, o atliktų darbų vertė iki sutarties nutraukimo 2017-12-05 buvo 57 670,87 Eur (byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad atliktų darbų vertė būtų mažesnė) bei pagrįstai priteisė apeliantei 2929,13 Eur sumą. Be to, nors apeliantė įrodinėjo, kad siekdama užtikrinti, jog nebūtų padaryta žala statinio konstrukcijoms ir kitų rangos darbų rezultatams, privalo diegti papildomas priemones statomo gyvenamojo namo apsaugojimui nuo neigiamo aplinkos poveikio, o šių darbų atlikimo sąmata patvirtina jos patirtus nuostolius, tačiau apeliantei nutraukus rangos sutartį, papildomi darbai siekiant užbaigti rangos sutartyje numatytus darbus bet kuriuo atveju turi būti atliekami, o šių darbų atlikimo sąmata ar jų atlikimas nereiškia apeliantės patirtų nuostolių, kadangi visa 101 190,11 Eur suma pagal rangos sutartį atsakovei UAB „Aliuminio prekybos namai“ bet kuriuo atveju nebuvo sumokėta.

6823.

69Vadovaudamasi tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7024.

71Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, o atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“ duomenų ir įrodymų apie galimai patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nepateikė.

72Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė D. M. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB... 6. 1.1.... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2017-06-09 sudarė rangos sutartį Nr.... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 10. 2.1.... 11. Nurodė, kad ieškovė yra kalta dėl darbų neužbaigimo rangos sutartyje... 12. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 13. 3.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 5 d. sprendimu nusprendė... 15. 4.... 16. Teismas nurodė, kad ieškovė 2017-06-12, 2017-06-13 ir 2017-06-14 mokėjimo... 17. 5.... 18. Teismas pažymėjo, jog iš byloje esančio 2017-11-24 atliktų darbų... 19. 6.... 20. Teismas nurodė, kad pagal sutarties 4.1.1. punktą atsakovė turėjo pareigą... 21. 7.... 22. Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo nesutikti su atsakovės atstovų... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Apeliaciniu skundu apeliantė D. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 26. 8.1.... 27. Rangos sutartis sudaryta pagal standartines (tipines) atsakovės taikomas... 28. 8.2.... 29. Rangos sutartimi atsakovė įsipareigojo per dvi darbo dienas nuo sutarties... 30. 8.3.... 31. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovė yra tinkamai... 32. 8.4.... 33. Rangos sutarties 4.2 punkte nustatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms... 34. 9.... 35. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Aliuminio prekybos namai“... 36. 9.1.... 37. Teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes,... 38. 9.2.... 39. Ieškovė kelia naujus argumentus apeliaciniame skunde dėl parengtiems... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 42. 10.... 43. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 44. 11.... 45. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 46. 12.... 47. Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų matyti, kad šalys 2017-06-09... 48. 13.... 49. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo tiek dėl 2017-06-09 sudarė... 50. 14.... 51. Visų pirma, apeliantė D. M. ieškiniu reiškė reikalavimą įpareigoti... 52. 15.... 53. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 54. 16.... 55. Iš 2017-06-09 sudarė rangos sutarties Nr. ATHV-2017.06.09/01 nuostatų... 56. 17.... 57. Apeliantės nuomone, projektavimo rangos darbų rezultatas – darbo projektas... 58. 18.... 59. Pažymėtina, kad sistemiškai aiškinant sutarties ir papildomo susitarimo... 60. 19.... 61. Pažymėtina, kad pagal rangos sutarties 6.2.1. punktą atsakovės UAB... 62. 20.... 63. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 64. 21.... 65. Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija... 66. 22.... 67. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad terminų... 68. 23.... 69. Vadovaudamasi tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 70. 24.... 71. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 72. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. sprendimą palikti...