Byla 2A-376-577/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. T. apeliacinį skundą dėl dalies Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilnius vandenys“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. T. 175,82 Eur skolą už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 5,17 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas į butą, esantį ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui A. T.. Laikė, kad sutartis su atsakovu sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Pasak ieškovo, nuo 2006-07-01 iki 2014-12-31 už patiektą geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą atsakovas skolingas 175,82 Eur, taip pat paskaičiuota 5,17 Eur delspinigių. Kadangi vandens apskaitos prietaisas bute nėra įrengtas, atsakovui suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatytas pagal vidutines suvartojimo normas kiekvienam gyventojui.

5Atsakovas A. T. atsiliepime prašė atmesti ieškinį ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutiko, kad sutartis su ieškovu buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Pažymėjo, kad atsakovui priklausančiame bute nėra įrengta vidaus vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūrinių tinklų, todėl nėra galimybės prijungti įrenginius. Bute vandens tiekimo apskaitos prietaisas neįrengtas, nes šio buto gyventojai anksčiau naudojosi vandens kolonėle ir lauko tualetu. Atkreipė dėmesį, jog 2013-08-27 geriamojo vandens apskaitos prietaiso patvirtinimo, užplombavimo, nuplombavimo ir vidutinės vandens vartojimo normos nustatymo bute akto kopijoje buto savininkas ir vartotojas nurodomas P. R., todėl, pasak atsakovo, šis dokumentas neturi ryšio su šiuo ginču. Mano, jog Delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims įstatymas šiuo atveju netaikytinas. Pasak atsakovo, ieškovas nepagrindė, kuo remdamasis jis skaičiuoja pardavimo kainą. Kadangi ginčo objektas yra materialus ir iš gamtos kilęs daiktas, o energija laikytina nematerialiu daiktu, teigė, jog CK normos, skirtos energijos pardavimui, negali būti taikomos.

6Ieškovas dublike papildomai nurodė, kad Vandentiekio ir nuotekų eksploatacijos ribų planas įrodo, jog UAB „Vilniaus vandenys“ tinklai prijungti prie namo, esančio ( - ), tinklų, todėl laiko, kad konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su atsakovu. Paaiškino, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina skaičiuojama vadovaujantis 2011-07-13 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-123 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, 2010-11-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-03-07 nutarimu Nr. 03-77. Delspinigius ieškovas paskaičiavo pagal Lietuvos Respublikos įstatymą dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas yra nurodęs, jog gyvena ( - ), todėl pats negalėjo pasirašyti ieškinyje minimo patikrinimo akto - jį pasirašė tuo metu bute buvęs asmuo, o atsakovas, kaip buto savininkas, turi teisę perduoti šį butą valdyti kitiems asmenims.

7Atsakovas triplike nurodė, kad ieškovo pateiktas Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas patvirtina aplinkybę, jog atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas nors ir turi adresą ( - ), nėra prijungtas prie ieškovo vandentiekio ar nuotekų tinklų.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui 175,82 Eur skolą už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2014-12-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,80 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. T.. Likusius ieškovo reikalavimus atmetė. Taip pat priteisė iš atsakovo 4,94 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nesutiko su atsakovo aiškinimu, jog ieškovo atstovui išduoto įgaliojimas nėra pakankamas ir sprendė, kad nėra procesinio pagrindo nutraukti bylą pagal atsakovo atstovo prašymą. Kadangi šalių santykiai kvalifikuotini kaip prievoliniai, dėl kurių Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimai kreiptis pirmiau į Inspekciją ar Komisiją nei į teismą, netaikomi, teismas netenkino atsakovo prašymo dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu nurodytu pagrindu. Taip pat sprendė, jog nėra procesinio pagrindo į bylos nagrinėjimą įtraukti Vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei ją įpareigoti teikti išvadą byloje, nes teismas dėl visų keliamų klausimų pagal bylos medžiagą gali pasisakyti pats. Teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo manyti, jog teisės aktai, kurie yra taikomi šioje byloje gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, taip pat, jog poįstatyminiai aktai, gali prieštarauti įstatymui ar Vyriausybės norminiam teisės aktui. Teismo nuomone, bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad buto, esančio ( - ), geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie ieškovo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl vadovaujantis CK 6.384 str., CK 1.71 str. bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, laikė, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovu neterminuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartį pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo bute nebuvo teisės aktų reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens apskaitos prietaisų, remdamasis 1997-12-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1507 Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo 1.4 punktu, nurodė, kad atsakovui mokestis už suvartotą geriamąjį vandenį skaičiuojamas pagal šalto vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybė. Teismo sprendime pažymėta, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų informavęs ieškovą, jog jam priklausančiame bute (name) niekas negyvena, kad būtų prašęs atjungti vandens naudojimo įrenginius, laikinai ar visiškai nutraukti vandens tiekimą. Kadangi atsakovas netinkamai vykdė pareigą atsiskaityti už patiektą geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą nuo 2006-07-01 iki 2014-12-31 ir už teiktas paslaugas liko skolingas 175,82 Eur, sprendė, kad kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 175,82 Eur skolą už geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą yra pagrįstas. Kadangi, teismo vertinimu, UAB „Vilniaus vandenys“ nepatenka į Įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 1 straipsnyje išvardintų asmenų sąrašą, nes nėra nei valstybės, nei savivaldybės įmonė, o tarp ieškovo ir atsakovės nebuvo sudaryta rašytinė sutartis dėl delspinigių, ieškovo reikalavimą dėl 5,17 Eur delspinigių teismas atmetė.

11III.

12Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Atsakovas A. T. apeliaciniu skundu prašo panaikinti dalį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-19 sprendimo, kuriuo priteista 175,82 Eur skola už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 5 proc. metines palūkanas iš atsakovo A. T. ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovas prašo priimti ir tirti naujus įrodymus, t.y. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Teigia pirmosios instancijos teismui buvo nurodęs, kad jam priklausančiame bute nėra vandens ir nuotekų šalinimo įrenginių, o Registrų centro duomenyse buvo klaidingai įrašyta informacija. Patikslintas įrašas, kuriame nurodyta, kad bute, esančiame ( - ), nėra nei vandentiekio, nei nuotekų šalinimo, įsigaliojo tik 2015-05-20, t.y. jau priėmus teismo sprendimą. Apelianto įsitikinimu, teismas, neatsižvelgdamas į tai, kad atsakovo butas neprijungtas prie tinklų, pažeidė CPK 176 str., 177 str. 1 d.; taip pat neįvertino aplinkybės, kad 2013-08-27 aktą pasirašė ne atsakovas, o P. R.. Atsakovo manymu, nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovas grindžia teiginį, jog paslaugos teiktos būtent nuo 2006-07-01. Kadangi ginčo objektas yra materialus, o energija - nematerialus daiktas, apelianto manymu, teismas nepagrįstai taikė CK 6.384 str. Taip pat teigia, kad teismas remiasi teismų praktika, kurių ratio desidendi nesutampa su šios bylos. Apeliacinis skundas grindžiamas ir tuo, jog procesinius dokumentus pateikė ir byloje atstovavo netinkamas ieškovo atstovas. Be to, pasak atsakovo, nepritaikius CPK 49 str. 3 d., Konstitucijos 46 str. 5 d. nuostatų, nedalyvaujant Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, buvo pažeistos ir neapgintos jo, kaip vartotojo, teisės.

14Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo atmesti A. T. apeliacinį skundą, kaip nepagrįstą, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-19 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ginčas kilo dėl skolos susidarymo laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2014-12-31, todėl pasak ieškovo, naujai pateiktas išrašas neturi jokio sąsajumo su šia byla ir neįtakoja tarp šalių susiklosčiusių santykių bei teisių ir pareigų. Apelianto argumentus dėl netinkamo atstovo laiko nepagrįstais. Pažymi, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas neprieštarauja ūkinės laisvės principui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodara yra aiškiai reglamentuota. Taip pat nesutinka su apelianto argumentu, kad neįtraukus į bylą Vartotojų teisių apsaugos tarnybos buvo pažeistos ir neapgintos. Atsakovas neginčijo jokių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties punktų; be to, neaišku, kuris sutarties, sudarytos pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas, punktas prieštarauja vartotojo teisėms. Pasisakydamas dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su materialiųjų teisės normų pažeidimu, pažymėjo, kad CK 6.391 str numato, kad šio skirsnio normos taikomos aprūpinant vandeniu ir kitų rūšių energija.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo.

18Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus rašytinius įrodymus, t.y. 2015-05-27 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame atsispindi buto, esančio ( - ), Kadastro duomenų tikslinimas (b.l. 130). Prašymą dėl naujų įrodymų priėmimo apeliantas motyvuoja tuo, kad iki ieškinio pareiškimo nesidomėjo Registrų centro įrašais, o kadastrinių duomenų tikslinimo procedūra yra ilga, įrašas dėl duomenų patikslinimo įsigaliojo 2015-05-20, t.y. jau priėmus teismo sprendimą.

19Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti. Kasacinis teismas formuodamas praktiką yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis ir šį įrodymą priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015- 02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015). Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apelianto naujai pateiktu rašytiniu įrodymu, mano, kad siekiant visapusiško bei išsamaus bylos aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo, teisingo ginčo išsprendimo, yra pagrindas priimti jo pateiktus rašytinius įrodymus (CPK 314 str.). Pažymėtina, kad šalys su naujai pateiktais įrodymais yra susipažinę, nes jie buvo išsiųsti kartu su apeliaciniu skundu.

20Byloje nustatyta, kad atsakovui A. T. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b.l. 31-33). Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“, teigdamas, kad į minėtą atsakovui priklausantį butą tiekė geriamąjį vandenį bei tvarkė nuotekas, tačiau atsakovas už paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2014-12-3, neatsiskaitė, kreipėsi į teismą dėl 175,82 Eur skolos iš atsakovo priteisimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino iš dalies, t.y. priteisė 175,82 Eur skolą ir 5 proc. metinių palūkanų, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas sprendė, jog sutartis tarp šalių dėl šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia CPK 176-178 str. pažeidimu, t.y. kad teismas neatsižvelgė į tai, jog apeliantui priklausantis butas nėra prijungtas prie ieškovo vandentiekio ar nuotekų infrastruktūros.

21Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ v. UAB „Bioetan LT“, bylos Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dalis erdvės“ v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2013 m. gruodžio 20 d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

22Pažymėtina, kad bendruosius klausimus, susijusius su energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymu, vykdymu, keitimu ir pan., reglamentuoja CK 6 knygos septintasis skirsnis. CK 6.391 str. numatyta, kad šio skirsnio normos taikomos aprūpinant elektros, šilumos energija, dujomis, naftos ir naftos produktais, vandeniu ir kitų rūšių energija per jų tiekimo tinklus, jeigu įstatymai nenustato ko kita arba kitokia išvada nedarytina atsižvelgiant į prievolės esmę. Pagal CK 6.384 str. 1 d., jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita.

23Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad ginčo laikotarpiu atsakovui priklausančio buto geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai buvo prijungti prie ieškovo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl teismo nuomone, tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo konkliudentiniais veiksmais. Be kitų įrodymų, teismas vadovavosi ieškovo pateiktu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, kuriame nurodyta, kad atsakovui priklausančiame bute yra komunalinis vandentiekis bei komunalinis nuotekų šalinimas (b.l. 31-33).

24Pažymėtina, kad atsakovas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad jam priklausančiame bute nėra vandens ir nuotekų šalinimo įrenginių. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė Nekilnojamojo turto registro išrašą, iš kurio matyti, kad 2015-05-20 atliktas kadastro duomenų tikslinimas ir nurodyta, jog ginčo bute nėra vandentiekio bei nuotekų šalinimo (b.l. 130). Papildomai apeliantas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog jo butas yra dvibučiame (o ne daugiabučiame) name ir jam suteiktas naujas adresas – ( - ) (b.l. 148). Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčas yra kilęs dėl skolos, susidariusios laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2014-12-31, mano, jog vėlesni pakeitimai niekaip neįtakoja tarp šalių susiklosčiusių santykių bei teisių ir pareigų. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo butas yra name, kurio unikalus Nr. ( - ). Byloje yra nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 89-91), iš kurio matyti, kad adresu ( - ), yra keturi gyvenamieji namai ir skirtingai, nei kituose namuose, name, kurio unikalus Nr. ( - ), nėra registruoti duomenys apie esamą vandentiekį ir komunalines nuotekas. Be to, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, kitame to paties namo bute vandentiekio ir nuotekų šalinimo taipogi nėra (b.l. 103). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateiktas Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas (b.l. 68), nėra pakankamas išvadai apie konkretaus vartotojo, t.y. atsakovo geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginių prijungimą prie ieškovo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Skundžiamame teismo sprendime akcentuota, jog byloje nėra duomenų apie atsakovo prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo, ir kad vandentiekio įvadai ir nuotekų išleistuvai būtų buvę atjungti. Tačiau, kaip minėta, šiuo atveju byloje ieškovas turėjo įrodyti, kad visų pirma, vartotojo įrenginiai buvo prijungti.

25Darydamas išvadą dėl tarp šalių konkliudentiniais veiksmais sudarytos sutarties teismas taip pat vadovavosi ieškovo pateiktu 2013-08-27 Geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikrinimo aktu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateiktų patikrinimo aktų turinys yra prieštaringas, todėl šie dokumentai negali būti laikomi neabejotinai patvirtinančiais ieškinyje nurodomas aplinkybes. Pažymėtina, kad 2013-08-27 akte buto Nr. ( - ) savininku (nuomininku) nurodytas P. R. (P. R.) (b.l. 39), be to, nors ieškovas teigė, jog skaitiklio atsakovo bute nebuvo įrengęs, akte įrašyta, jog vandens apskaitos prietaisas yra sugedęs, duomenų apie jo savavališką pastatymą nėra. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, grįsdamas savo argumentus, papildomai pateikė 2006-01-13 bei 2006-05-02 šalto vandens bei skaitiklių patikrinimo, plombavimo, nuplombavimo ir vidutinės vandens vartojimo normos nustatymo aktus (b.l. 84-85). Pažymėtina, kad šie aktai surašyti butui Nr. ( - ), kurio savininku nurodytas R. B. (R. B.) (ieškovo atstovas paaiškino, kad patikrinimas yra atliktas ginčo bute, o buto numeris nesutampa dėl numeracijos pasikeitimo). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad 2006-01-13 akte nurodyta, jog nuotekos pilamos į išnešamą talpą ir kad vandens namuose nėra (tikrinant nustatyta 0,9 m3 vandens vartojimo norma). 2006-05-02 akto išvadose taip pat pažymėta, jog „vandens namuose nėra, vandenį ima iš kaimynų, kurie gyvena ( - ) (D. A.)“; šiame akte vandens naudojimo norma nenurodyta.

26Taigi, iš šių įrodymų turinio apskritai nėra pagrindo spręsti, kad tikrinamas buvo būtent atsakovui nuosavybės teise priklausantis butas, ir juolab, kad nuo 2006 metų atsakovo bute egzistavo ir buvo naudojami vandentiekio bei nuotekų šalinimo įrenginiai. Taigi, atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir nustatytas aplinkybes, pritartina apeliacinio skundo argumentams, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą dėl tarp šalių konkliudentiniais veiksmais sudarytos šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties. Tai sudaro pagrindą tenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo ieškinys.

27Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams, atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo byloje dalyvavusio ir procesinius dokumentus pasirašiusio ieškovo atstovo. Naikinant pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį tuo pagrindu, kad byloje neįrodytas šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo sutarties sudarymo faktas, dėl kitų apeliacinio skundo argumentų nepasisakytina.

28Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

29Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, todėl yra pagrindas atsakovo apeliacinį skundą tenkinti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą pakeisti, t.y. panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo ieškinys, t.y. priteista ieškovui iš atsakovo 175,82 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos bei 16,80 Eur bylinėjimosi išlaidos, ir šioje dalyje ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

30Bylinėjimosi išlaidos.

31CPK 93 str. 5 d. numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Kadangi ieškovo reikalavimas liko nepatenkintas, iš ieškovo atsakovui priteistina 150 Eur jo patirtų teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme (b.l. 58-59), taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 5,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo atsakovui priteisiamas 15 Eur žyminis mokestis už apeliacinio skundo pateikimą (CPK 93 str. 1 d.).

32Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą pakeisti.

34Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ iš atsakovo A. T. priteista 175,82 Eur skola už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (175,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir iš atsakovo A. T. priteista 4,94 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Šioje dalyje priimti naują sprendimą.

35Ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinio dalį dėl 175,82 Eur skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmesti.

36Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

37Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ (j. a. k. 120545849) atsakovui A. T. (a. k. ( - ) 165 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ 5,09 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Vilnius vandenys“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Atsakovas A. T. atsiliepime prašė atmesti ieškinį ir priteisti patirtas... 6. Ieškovas dublike papildomai nurodė, kad Vandentiekio ir nuotekų... 7. Atsakovas triplike nurodė, kad ieškovo pateiktas Vandentiekio ir nuotekų... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo... 11. III.... 12. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Atsakovas A. T. apeliaciniu skundu prašo panaikinti dalį Vilniaus miesto... 14. Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo atmesti A. T. apeliacinį skundą,... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo.... 18. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus rašytinius... 19. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad apeliacinės instancijos teismas,... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovui A. T. nuosavybės teise priklauso butas,... 21. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių... 22. Pažymėtina, kad bendruosius klausimus, susijusius su energijos... 23. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 24. Pažymėtina, kad atsakovas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad jam... 25. Darydamas išvadą dėl tarp šalių konkliudentiniais veiksmais sudarytos... 26. Taigi, iš šių įrodymų turinio apskritai nėra pagrindo spręsti, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo... 28. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 29. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą,... 30. Bylinėjimosi išlaidos.... 31. CPK 93 str. 5 d. numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 32. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą pakeisti.... 34. Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ iš... 35. Ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinio dalį dėl 175,82 Eur skolos už... 36. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ (j. a. k. 120545849)... 38. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ 5,09 Eur bylinėjimosi...