Byla 2-1703-715/2014
Dėl darbo pradžios ir pabaigos datų ištaisymo, neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių už komandiruotėje išbūtą laiką, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, J. S.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. M. ieškinį atsakovei UAB „Angera“ dėl darbo pradžios ir pabaigos datų ištaisymo, neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių už komandiruotėje išbūtą laiką, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5Ieškovas D. M. prašė teismo įpareigoti UAB „Angera“ ištaisyti jo įdarbinimo ir atleidimo datas Sodra duomenų bazėje, priteisti iš atsakovės neišmokėtą darbo užmokestį ir komandiruotpinigius, 5000 Lt neturtinės žalos, delspinigius – vidutinį darbo užmokestį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnio 3 dalį iki visiško atsiskaitymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog nuo 2014-01-17 iki 2014-04-01 dirbo UAB „Angera". 2014-03-31 parašė prašymą atleisti iš darbo pagal DK 127 straipsnio 1 dalį. 2014-01-08 įsidarbino UAB "Angera" tolimųjų reisų vairuotoju, pradedant dirbti nuo 2014 metų sausio 17 dienos. Sudarant darbo sutartį, buvo aptarta, kad darbdavys mokės minimalų darbo užmokestį, padidintą 1,31 koeficientu, o būnant komandiruotėje papildomai po 57 eurus už dieną. Būdamas komandiruotėje sužinojo, kad UAB „Angera" vienašališkai pakeitė įdarbinimo data, t.y. nuo 2014-02-08. Už 2014 metų vasario mėnesį UAB „Angera" pervedė 1876 litus darbo užmokesčio ir kitų išmokų, o už 2014 metų kovo mėnesį – 2918,33 litus. Pagal gautas pajamas mano, kad darbdavys su ieškovu pilnai neatsiskaitė. Taip pat mano, kad darbdavys privalo keisti atleidimo datą, kadangi iš komandiruotės parvežė tik 2014 metų balandžio 1 dieną. Teigė, jog komandiruotės metu, 2014-03-06, sustojus naktiniam poilsiui Prancūzijoje, degalinėje, iš jo vairuojamo vilkiko nulaužus kuro bako užraktus buvo pagrobta beveik pusė bako kuro. Apie tai buvo informuotas ir darbdavys ir Prancūzijos policija. Taip pat Prancūzijos policijos nurodymu buvo nufotografuoti bei nufilmuoti vilkiko kuro bakai taip pat buvo pranešta, kad darbdavys privalo kreiptis į policiją dėl padarytos žalos nustatymo. Tačiau darbdavys to nepadarė. Vengdamas atsiskaityti, darbdavys motyvuoja, kad padarė išskaitymą už kurą. Kadangi yra verčiamas mokėti už trečiųjų asmenų padarytą žalą, taip pat dėl darbdavio kaltinimų vagyste, patyrė dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, dėt to mano, kad darbdavys padarė jam neturtinę žalą. Ieškovas pateikė paskaičiavimus, jog atsakovė jam liko skolinga 3168,75 Lt darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių, 5441,77 Lt komandiruotpinigių.

6Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai atsakovei laikomi įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalį.

7Teismo posėdyje ieškovas nedalyvavo, gautas ieškovo prašymas nagrinėti bylą ir priimti sprendimą jam nedalyvaujant.

8Atsakovė UAB „Angera“ teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovei pranešta siunčiant pranešimą atsakovės buveinės adresu.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-08 tarp atsakovės ir ieškovo buvo sudaryta neterminuota laikinojo darbo sutartis Nr. 0012, kurios 1.2 punkte nurodytos D. M. pareigos – vairuotojas ekspeditorius; 3 punkte nurodyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio darbo užmokestį, padidintą 1,31 koeficientu, įskaitant laikotarpius tarp siuntimų dirbti darbo naudotuoju; 7.1 punktu darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę, gali būti mokami dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje nustatyto dydžio dienpinigius, tačiau ne mažesni kaip 50 (penkiasdešimt) procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos nuostatas ir finansų ministerijos patvirtintas komandiruočių i užsienį dienpinigių normas. Kiekvienu konkrečiu atveju dienpinigių norma nustatoma įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu); 15 punkte nurodyta, kad darbuotojas pradeda dirbti nuo 2014-01-17. Apie darbo sutarties nutraukimą atžymos nėra (3-5 b. l.). VSDFV duomenimis nustatyta, kad D. M. nuo 2014-02-08 iki 2014-03-31 dirbo UAB „Angera“, už laikotarpį nuo 2014-02-08 iki 2014-02-28 priskaičiuota 982,50 Lt darbo užmokesčio; už laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 priskaičiuotą 1560,69 Lt darbo užmokesčio; atsakovas atleistas iš darbo vadovaujantis DK 127 straipsnio 1 dalimi (6, 27-28 b.l.). 2014-03-12 atsakovė į ieškovo banko sąskaitą pervedė 418, 68 Lt darbo užmokesčio ir 1457,32 Lt komandiruotpinigių už vasario mėnesį; 2014-04-10 pervedė 2916,33 Lt atsiskaitymą su atleidžiamu darbuotoju (7 b. l.).

11Dėl duomenų apie UAB „Angera“ dirbtą laikotarpį ištaisymo.

12DK 99 straipsnyje įtvirtintas darbo sutarties sudarymas – darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų: darbovietės ir darbo funkcijų. DK 99 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

13Iš ieškovo pateiktos darbo sutarties Nr. 0012 matyti, kad sutartis buvo sudaryta 2014-01-08, sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti 2014-01-17 (sutarties 14 ir 15 punktai). Remiantis VSDFV duomenimis ieškovas UAB „Angera“ pradėjo dirbti tik 2014-02-08. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė neinformavo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos apie D. M. darbo pradžia įmonėje, apie darbo pradžią pranešė tik ieškovui išvykstant į komandiruotę. Kadangi darbo sutartyje numatyta, kad ieškovas pradeda dirbti nuo 2014-01-17 laikytina, kad D. M. UAB „Angera“ pradėjo dirbti 2014-01-17 ir atsakovė įpareigotina ištaisyti duomenis apie ieškovo darbo pradžią. Ieškovas taip pat prašė pakeisti jo atleidimo iš įmonės datą, nes tik 2014-04-01 buvo parvežtas iš komandiruotės. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, jog jis iš komandiruotės buvo parvežtas 2014-04-01, atsakovė ieškovą atleido nuo 2014-03-31, tą pačią dieną kai ieškovas nurodė pateikęs prašymą atleisti jį iš darbo; atsakovė atsiliepimo ir dokumentų patvirtinančių ieškovo komandiruotės pradžią ir pabaigą nepateikė, todėl teismas neturi pagrindo abejoti ieškovo pateiktais duomenimis ir sprendžia, jog ieškovo darbo sutartis laikytina nutraukta 2014-04-01. Atsižvelgiant į išdėstytą atsakovė UAB „Angera“ įpareigotina ištaisyti duomenis ir apie D. M. darbo pabaigą.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 273 straipsnio 3 dalimi, atsakovė UAB „Angera“ įpareigotina per 30 dienų, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ištaisytus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie D. M. darbo pradžią ir pabaigą UAB „Angera“. Atsakovei nurodytina, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo, jai bus skiriama 5,00 Lt bauda už kiekvieną įpareigojimo nevykdymo dieną.

15Dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių komandiruotėje priteisimo.

16Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 3168,75 Lt darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių ir 5441,77 Lt komandiruotpinigių. Pripažinus jog ieškovas D. M. UAB „Angera“ dirbo nuo 2014-01-17, už laikotarpį nuo 2014-01-17 iki 2014-01-31 ieškovui iš atsakovės priteistina 654,94 Lt darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių (1310 / 22 d. d. = 59,54 Lt x 11 d. d. = 654,94 Lt).

17Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovui už 2014 m. vasario mėnesį buvo priskaičiuota 982,50 Lt darbo užmokesčio (už 15 darbo dienų) išskaičiuota 402,64 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, atsakovė ieškovui išmokėjo 418,68 Lt darbo užmokesčio. Matyti, kad atsakovė iš ieškovui išmokamo darbo užmokesčio išskaitė 161,18 Lt. Pripažinus, kad ieškovas UAB „Angera“ dirbo visą 2014 metų vasario mėnesį iš atsakovės ieškovui priteistina 327,50 Lt neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių bei 161,18 Lt nepilnai išmokėto darbo užmokesčio.

18Už darbo laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 atsakovė priskaičiavo ieškovui 1560,69 Lt darbo užmokesčio, išskaičiuota 639,57 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų. Preziumuojama, kad atsakovė ieškovui turėjo išmokėti 921,12 Lt darbo užmokesčio. Iš viso 2014-04-10 atsakovė ieškovui išmokėjo 2916,33 Lt. Atsakovė atsiskaitydama su darbuotoju nenurodė, kiek išmoka jam darbo užmokesčio ir kiek išmoka dienpinigių už komandiruotėje išbūtą laiką.

19Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinas darbo užmokestis už 2014-04-01 darbo dieną, kuris yra 62,38 Lt neatskaičius mokesčių.

20Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 5 straipsniu darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396). Dienpinigių dydžiai vykstant į užsienio komandiruotes nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes.

21Atsakovės ir ieškovo pasirašytoje darbo sutartyje nurodyta, jog kiekvienu konkrečiu atveju dienpinigių norma nustatoma įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu). Ieškovas ieškinyje nurodė, jog pasirašant darbo sutartį su atsakove susitarė, jog jam būnant komandiruotėje atsakovė papildomai mokės 57 Eurus už kiekvieną komandiruotėje išbūtą dieną. Atsakovė nepateikė jokių duomenų kokia dienpinigių norma buvo nustatyta D. M. vykstant į komandiruotę.

22Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad toks faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Lietu-vos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

23Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad tarp darbdavio UAB „Angera“ ir darbuotojo D. M. galėjo būti sudarytas susitarimas dėl 57 Eurų dienpinigių mokėjimo už kiekvieną darbuotojo komandiruotėje išbūtą dieną. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog komandiruotėje išbuvo nuo 2014-02-08 iki 2014-02-28 ir nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31. Už komandiruotėje laikotarpiu nuo 2014-02-08 iki 2014-02-28 atsakovė turėjo ieškovui išmokėti 4133,00 Lt dienpinigių (21 d. x 57 Eur = 1197 Eur x 3,4528 = 4133,00 Lt), už nurodytą laikotarpį, atsakovė ieškovui išmokėjo 1457,32 Lt komandiruotpinigių. Už komandiruotėje laikotarpiu nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 atsakovė turėjo ieškovui išmokėti 6101,10 Lt dienpinigių (31 d. x 57 Eur = 1767 Eur x 3,4528 = 6101,10 Lt), už nurodytą laikotarpį, atsakovė ieškovui išmokėjo 1995,21 Lt komandiruotpinigių. Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovės ieškovui priteistina 2675,68 Lt dienpinigių už 2014 metų vasario mėnesį ir 4105,89 Lt dienpinigių už 2014 metų kovo mėnesį komandiruotėje išbūtą laiką.

24Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

25DK 141 straipsnis numato, jog darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (1 dalis); kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (3 dalis). Minėta įstatymo norma, numatanti darbdavio pareigą mokėti atleistam iš darbo darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką, yra imperatyvi, o ja nustatyta pareiga nėra sąlygojama darbdavio finansine padėtimi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatytų pasekmių už darbo pareigų pažeidimą pagrindinė funkcija yra kompensuojamoji, t. y. šioje normoje įtvirtintas kompensuojamasis mechanizmas, įgalinantis kompensuoti darbuotojui neišmokėtus darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas; be to, šios įstatymo nuostatos yra papildomas atleidžiamo darbuotojo teisių apsaugos svertas, jei darbdavys netinkamai vykdytų pareigą laiku atsiskaityti, bei tam tikra sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju ne visiškai atsiskaito atleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. UAB „Alytaus tekstilė“, bylos Nr. 3K-3-523/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. G. v. AB „Vilniaus Vingis“, bylos Nr. 3K-3-70/2007; 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. L. v. UAB„ Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008).

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad darbdavys, pasibaigus darbo teisiniams santykiams, pažeidė pareigą atsiskaityti su darbuotoju jo atleidimo dieną. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė su ieškovu iš dalies atsiskaitė 2014-04-10. Byloje nenustačius, kad su ieškovu buvo delsiama atsiskaityti dėl jo kaltės, reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką taip pat laikytinas pagrįstu, todėl yra tenkintinas. Vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo atsiskaityti laiką – mokėtina (išieškotina) tik tais atvejais, kai atleidžiamam iš darbo darbuotojui nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis vieno mėnesio (ar daugiau) darbo užmokestis. Darbdavys įstatymo įpareigotas nurodytą išmoką mokėti už visą uždelsimo atsiskaityti laiką, neatsižvelgiant į tai, jog buvo kilęs šalių ginčas dėl išmokos ar jos dalies mokėjimo pagrįstumo. Tokia darbdavio prievolė yra tęstinė ir apima visą uždelsimo laiką, nes ieškovui neišmokėtas visas darbo užmokestis už įmonėje dirbtą laiką. Iš atsakovės ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti su ieškovu laiką nuo 2014-04-01 iki pilno atsiskaitymo su ieškovu.

27Dėl neturtinės žalos priteisimo.

28Darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK35 straipsnio 1 dalis). Jeigu darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių nuostatų arba be teisėto pagrindo atlieka veiksmus ir dėl to padaroma neturtinė žala, tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (DK1 straipsnio 1 dalis, 248 straipsnio 4 punktas, 250 straipsnis, CK 1.1 straipsnio 3 dalis, 6.250 straipsnis).

29DK 250 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą, kurios dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, jam neteisingai paskiriama drausminė nuobauda, paskleista informacija apie darbuotoją, nesusijusi su jo darbo savybėmis, ir pan.; tai gali būti tiek asmens fizinis skausmas, tiek dvasiniai išgyvenimai (tiek lydintys fizinį skausmą, tiek savarankiški), nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. AB „Vievio paukštynas“, bylos Nr. 3K-3-10/2006). Kasacinis teismas yra nurodęs, jog sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo, vadovaujamasi bendraisiais kriterijais, t. y. neturtinei žalai atlyginti už neturtinių vertybių pažeidimą būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala). Kaip yra konstatavęs kasacinis teismas, vien neturtinės teisės ar vertybės pažeidimas ex facto nereiškia ir neturtinės žalos padarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-3-204/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. SR UAB „Alsa“, bylos Nr. 3K-3-442/2008). Teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas – savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. Š. ir kt. v. UAB „Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-7-2/2008; 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. UAB ,,Skuodo komunalinis ūkis“, bylos Nr. 3K-3-400/2008; 2014 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-59/2014).

30Nagrinėjamu atveju reikalaudamas atlyginti neturtinę žalą, ieškovas nurodo, kad tokios žalos patyrė dėl darbdavio kaltinimų vagyste, dėl to, kad yra verčiamas mokėti už trečiųjų asmenų padarytą žalą, dėl to patyrė nepatogumus, dvasinius išgyvenimus. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog dėl darbdavio neteisėtų veiksmų patyrė neturtinės žalos, neteisingo atsiskaitymo su darbuotoju faktas savaime nereiškia, kad darbuotojas patyrė neturtinės žalos, todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (DK 250 str.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

32Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 1 p.), iš atsakovės valstybei priteistina 240,00 Lt žyminio mokesčio.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 282, 410-418 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį patenkinti iš dalies.

35Nustatyti, jog ieškovas D. M., a. k. ( - ) dirbo UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., nuo 2014 m. sausio 17 d. iki 2014 m. balandžio 1 d.

36Įpareigoti atsakovę UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., pateikti ištaisytus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie D. M., a. k. ( - ) darbo pradžią ir pabaigą UAB „Angera“.

37Nustatyti atsakovei UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., 30 dienų terminą, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ištaisytus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie D. M. darbo pradžią ir pabaigą UAB „Angera“.

38Atsakovei UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo, skirti 5,00 Lt ( penkių litų 00 ct) baudą už kiekvieną įpareigojimo nevykdymo dieną.

39Priteisti iš atsakovės UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., ieškovui D. M., a. k. ( - )

40– 1044,82 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt keturis litus 82 centus) neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių;

41– 161,18 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą 18 centų) nepilnai išmokėto darbo užmokesčio;

42– 6781,57 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 57 centą) dienpinigių už komandiruotėje išbūtą laiką;

43– vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su ieškovu laiką nuo 2014-04-01 iki pilno atsiskaitymo su ieškovu.

44Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

45Priteisti iš atsakovės UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikių m., 240,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio valstybei, kuris mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

46Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, J. S.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. Ieškovas D. M. prašė teismo įpareigoti UAB „Angera“ ištaisyti jo... 6. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Procesiniai... 7. Teismo posėdyje ieškovas nedalyvavo, gautas ieškovo prašymas nagrinėti... 8. Atsakovė UAB „Angera“ teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-01-08 tarp atsakovės ir ieškovo buvo... 11. Dėl duomenų apie UAB „Angera“ dirbtą laikotarpį ištaisymo. ... 12. DK 99 straipsnyje įtvirtintas darbo sutarties sudarymas – darbo sutartis... 13. Iš ieškovo pateiktos darbo sutarties Nr. 0012 matyti, kad sutartis buvo... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 15. Dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių komandiruotėje priteisimo.... 16. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 3168,75 Lt darbo užmokesčio... 17. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovui už 2014 m. vasario... 18. Už darbo laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 atsakovė priskaičiavo... 19. Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinas darbo užmokestis už 2014-04-01... 20. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu... 21. Atsakovės ir ieškovo pasirašytoje darbo sutartyje nurodyta, jog kiekvienu... 22. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad tarp darbdavio UAB... 24. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką... 25. DK 141 straipsnis numato, jog darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad darbdavys, pasibaigus darbo teisiniams... 27. Dėl neturtinės žalos priteisimo.... 28. Darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami... 29. DK 250 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti... 30. Nagrinėjamu atveju reikalaudamas atlyginti neturtinę žalą, ieškovas... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 32. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270,... 34. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Nustatyti, jog ieškovas D. M., a. k. ( - ) dirbo UAB „Angera“, j. a. k.... 36. Įpareigoti atsakovę UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g.... 37. Nustatyti atsakovei UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g.... 38. Atsakovei UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės g. 34-32,... 39. Priteisti iš atsakovės UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės... 40. – 1044,82 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt keturis litus 82 centus)... 41. – 161,18 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą 18 centų) nepilnai... 42. – 6781,57 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną... 43. – vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su ieškovu laiką... 44. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 45. Priteisti iš atsakovės UAB „Angera“, j. a. k. 135509385, buv. Draugystės... 46. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...