Byla e2-1341-1120/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens E. N. įmonės „Medica“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Centro poliklinikai dėl viešajame pirkime priimtų sprendimų teisėtumo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, E. N. įmonė „Medica“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Inoveca Medtechna“ (toliau – ieškovė) ieškinyje prašė: įpareigoti viešąją įstaigą (toliau – VšĮ) Centro polikliniką (toliau – atsakovė) supažindinti ieškovę su E. N. įmonės „Medica“ (toliau – trečiasis asmuo) pasiūlymu ir jo priedais, ypač dokumentais, pagrindžiančiais siūlomos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams; panaikinti atsakovės 2020 m. birželio 9 d. CVP IS pranešime Nr. 8384557 nurodytą sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją bei įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens pasiūlymą.

72.

8Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, o, jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta, – sustabdyti jos vykdymą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo. Grįsdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nurodė, kad ieškinys yra akivaizdžiai pagrįstas faktiniais įrodymais, teismų praktika, o prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kurių nepritaikius, būtų apribotos galimybės ieškovei ginti pažeistas teises. Pirkimo sutarties sudarymas su trečiuoju asmeniu galėtų lemti, kad būtų pažeistas viešasis interesas. Atsakovei su trečiuoju asmeniu (pateikusiu techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą) iki galutinio teismo sprendimo priėmimo sudarius pirkimo sutartį, o teismui tenkinus ieškinį, būtų itin apsunkintas teismo sprendimo vykdymas, kadangi, jau esant sudarytai ir vykdomai pirkimo sutarčiai, turėtų būti sprendžiamas šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį, restitucijos natūra taikymas ir / arba sprendžiamas klausimas dėl ieškovės teisių gynimo būdo, reikalaujant žalos atlyginimo, taikymo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 3 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, uždraudė atsakovei mažos vertės viešajame pirkime Nr. 478449 „Odontologinės įrangos pirkimas“ sudaryti pirkimo sutartį, o jei pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

124.

13Teismas vertino ieškinį kaip tikėtinai pagrįstą. Pasisakant dėl grėsmės dėl ieškovei palankaus teismo sprendimo nevykdymo nustatyta, kad atsakovė pakartotinai vertino pirkimui pateiktus pasiūlymus. Komisija nutarė sudaryti laimėtojų eilę. Laimėtoju pripažinti trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą. Laimėtojų eilė sudaryta kainų didėjimo tvarka (Eur, su PVM): 1) E. N. įmonė „Medica“ – 29 809,56 Eur; 2) UAB „Limeta“ – 32 869,65 Eur; 3) UAB „Inoveca Medtechna“ – 36 300 Eur; 4) UAB „Alteks“ – 38 721,60 Eur. Atsakovė, atmesdama ieškovės pretenziją, nurodė, kad sutartis su laimėtoju bus pasirašoma ne anksčiau kaip 2020 m. liepos 3 d. Teismas neturėjo duomenų apie tai, kad pirkimo sutartis šios nutarties priėmimo momentu būtų buvusi sudaryta.

145.

15Teismas pažymėjo, kad vykdomas pirkimas yra siejamas su konkretaus objekto – odontologinės įrangos įsigijimu, kas reiškia, jog sudarius pirkimo sutartį ginčo laikotarpiu ji gali būti įvykdyta. Byloje esantys rašytiniai dokumentai, teismo vertinimu, neįrodo aplinkybės, kad egzistuoja neatidėliotina būtinybė kuo skubiau įgyti pirkimo objektą (odontologinę įrangą) bei įgyvendinti sudarytą pirkimo sutartį. Teismas pritarė ieškovės pozicijai, kad grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimui arba negalimumui egzistuoja – leidus atsakovei sudaryti pirkimo sutartį, jeigu ji dar nesudaryta, bei vykdyti pirkimo sutartį ir vėliau tenkinus ieškovės ieškinį, šalių grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią stadiją galbūt taptų apsunkintas, nes pirkimo sutartis galėtų būti įvykdyta. Teismas, susipažinęs su pirkimo objektu, sprendė, kad nėra duomenų, jog laikinai atidėjus pirkimo objekto įsigijimą, būtų pažeistas visos ar kokios nors socialiai jautrios visuomenės grupės interesai. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais terminais, todėl ir laikinosios apsaugos priemonės byloje nebus taikomos neapibrėžtą laiko tarpą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartį, atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

196.1.

20Ieškovė byloje neginčija pasiūlymų eilės antroje vietoje esančio UAB „Limeta“ pasiūlymo, o tik laimėtojo pasiūlymą, todėl teoriškai, net ir tenkinus ieškinį, leidus susipažinti su laimėtojo pasiūlymu ir / ar jį atmetus, ieškovė nepretenduoja tapti pirkimo laimėtoja, nes po pasiūlymo atmetimo pirkimo laimėtoja taptų UAB „Limeta“, o ne ieškovė, kuri yra tik trečioje pasiūlymų eilės vietoje. Ieškovė ieškiniu neprašo susipažinti su UAB ,,Limeta“ pasiūlymu, neabejoja šio pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygoms, todėl tokioje situacijoje ieškovė ieškiniu iš esmės negina tariamai pažeistų savo subjektinių teisių, nes ieškinio patenkinimo atveju ji vis tiek netaptų pirkimo laimėtoja. Ieškovė ginčija tik pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymų eilėje yra ir kiti tiekėjai, o ieškovė yra tik trečioje pasiūlymų eilės vietoje. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovės sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo pasiūlymo.

216.2.

22Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimų, jeigu viešojo pirkimo konkurse, be laimėtojo, yra ir kitų tiekėjų, todėl tik pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymo vertinimo neteisėtumo pagrindimas (įrodymas) iš principo nekvalifikuotinas kaip subjektinių teisių įgyvendinimas, todėl teismo atskirai neginamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020).

236.3.

24Sustabdžius pirkimo procedūras, žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei dėl ieškovės nurodomų tariamų pažeidimų. Ieškovė nepatiria žalos, nes jos pasiūlymas yra tik trečioje pasiūlymų eilės vietoje ir ieškinio patenkinimo atveju ji vis tiek netaptų pirkimo laimėtoja, nesudarytų ir nevykdytų pirkimo sutarties su atsakove, t. y. nepatenkintų savo finansinio intereso gauti iš tokios veiklos pajamų. Šiuo atveju pirkimo objektas – medicininės odontologinės įrangos atsakovei pirkimas. Atsakovės pacientų sveikata ir pacientų gydymui reikalingos naujos įrangos skubus įsigijimas yra didesnės reikšmės nei privataus juridinio asmens – ieškovės interesai. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo neproporcingai nukenčia pacientų interesai, kai tuo tarpu ieškovė net ir ieškinio patenkinimo atveju savo finansinio intereso sudaryti ir vykdyti pirkimo sutartį realiai nepatenkintų. Atsakovė turi turėti pakankamas medicinines priemones pacientų gydymui, kad bet kuriuo momentu ir bet kokiomis sąlygomis galėtų operatyviai ir nepertraukiamai užtikrinti pacientų sveikatos priežiūrą. Būtent šiam tikslui atsakovė vykdo viešąjį pirkimą. Tokia galimybė atsakovei neturi sumažėti vien dėl ieškovės intereso pasibylinėti, kai ieškinio patenkinimo atveju ieškovė vis tiek nebūtų pirkimo laimėtoja. Pirkimas paliečia didelę visuomenės dalį, nes atsakovė perka tris odontologinės įrangos komplektus skirtinguose atsakovės padaliniuose.

257.

26Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą ieškovė prašo atmesti trečiojo asmens atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

277.1.

28Ieškovė, net jos pasiūlymui esant 3-ioje pasiūlymų eilės vietoje, neabejotinai turi teisinį suinteresuotumą ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ir atsakovės sprendimą trečiąjį asmenį pripažinti pirkimo laimėtoju.

297.2.

30Tiek, kiek tai susiję su tiekėjo, kurio pasiūlymas yra žemesnėje nei 2-oje pasiūlymų eilės vietoje, teise ginčyti 1-oje pasiūlymų eilės vietoje esančio pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo dokumentams ir su tuo susijusius perkančiosios organizacijos sprendimus, naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad net ir toks tiekėjas, kurio pasiūlymas yra 4-oje pasiūlymų eilės vietoje, turi teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo laimėtojo pasiūlymą, kadangi, patenkinus tiekėjo ieškinį, tiekėjo pasiūlymas pakiltų į aukštesnę pasiūlymų eilės vietą, o, tiekėjui nuginčijus ir kitus aukštesnėse pasiūlymų eilės vietose esančius pasiūlymus, tiekėjas galėtų būti pripažintas pirkimo laimėtoju. Tokiu atveju, net ir susiklosčius situacijai, kai ginčijamas pasiūlymas ginčo metu būtų atmestas kitu pagrindu ir jo teisėtumo vertinimas pagal tiekėjo ieškinį prarastų teisinę reikšmę, tai nereikštų ieškovo materialaus teisinio suinteresuotumo praradimo, nes jo, siekusio iš pirkimo pašalinti konkretų tiekėją, interesai būtų iš esmės patenkinti (nors ir kitu pagrindu), nepriklausomai nuo tokios bylos procesinės baigties (ieškinio patenkinimo ar bylos nutraukimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020).

317.3.

32Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 58 straipsnyje yra įtvirtinta teisė susipažinti tik su laimėtojo pasiūlymu, kas reiškia, kad ieškovė objektyviai neturi galimybės susipažinti su 2-oje pasiūlymų eilės vietoje esančiu pasiūlymų ir / ar kvestionuoti jo teisėtumą. Tokią galimybę ieškovė įgytų tuomet, jei trečiojo asmens pasiūlymas būtų atmestas, o 2-oje pasiūlymų eilės vietoje esantis pasiūlymas būtų pripažintas pirkimo laimėtoju (atitinkamai, ieškovės pasiūlymas iš 3-ios pasiūlymų eilės vietos pakiltų į 2-ąją pasiūlymų eilės vietą). Todėl 2-oje pasiūlymų eilės vietoje esančio pasiūlymo neginčijimas šiame konkrečiame teisminiame procese nepanaikina ieškovės teisinio suinteresuotumo.

337.4.

34Trečiasis asmuo nepateikė nė vieno įrodymo, kad šiai dienai atsakovė negali užtikrinti tinkamo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Šiai dienai pagal galiojančią ieškovės su atsakove sudarytą 2019 m. lapkričio 20 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė atsakovei teikia medicinos prietaisų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas, šiai dienai atsakovės naudojama medicininė odontologinė įranga yra tinkamos būklės, gali būti ir yra naudojama, kas reiškia, kad, priešingai nei teigia trečiasis asmuo, pacientams gydymo paslaugos yra teikiamos. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas civilinėje byloje nepažeidžia viešojo intereso pirkimo objektu, netgi priešingai – užtikrina viešąjį interesą, kad pirkimo procedūros būtų vykdomos išimtinai pagal VPĮ reikalavimus ir atsakovė įsigytų išimtinai pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį pirkimo objektą.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Dėl apeliacinio proceso ribų

388.

39Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

409.

41Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė atsakovei mažos vertės viešajame pirkime Nr. 478449 „Odontologinės įrangos pirkimas“ sudaryti pirkimo sutartį, o jei pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

4210.

43CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Taigi, ieškovė, siekdama jos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo pateikti teismui preliminariai pagrįstą ieškinį bei įrodyti, kad egzistuoja grėsmė, jog jos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių netaikius, būsimo galbūt jai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

4411.

45Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

4612.

47Ieškovė ieškinyje prašė įpareigoti atsakovę supažindinti ieškovę su trečiojo asmens pasiūlymu ir jo priedais, ypač dokumentais, pagrindžiančiais siūlomos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams bei panaikinti atsakovės 2020 m. birželio 9 d. CVP IS pranešime Nr. 8384557 nurodytą sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją bei įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Ieškinį ieškovė teikia pasinaudodama VPĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta tiekėjo teise ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus. Ieškinį grindžia tuo, kad atsakovė, priimdama, vertindama ir pripažindama trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu, pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis), nesilaikė savo paties parengtų ir paskelbtų pirkimo sąlygų reikalavimų bei nukrypo nuo imperatyvių VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 55 straipsnio 9 dalies nuostatų.

4813.

49Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Trečiasis asmuo su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdamas, kad ieškovės ieškinys neatitinka pagrįstumo kriterijaus, kadangi ieškovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo pasiūlymo. Teigia, kad ieškovė byloje neginčija pasiūlymų eilės antroje vietoje esančio UAB „Limeta“ pasiūlymo, o tik laimėtojo pasiūlymą, todėl net ir tenkinus ieškinį, leidus susipažinti su laimėtojo pasiūlymu ir / ar jį atmetus, ieškovė nepretenduoja tapti pirkimo laimėtoja, nes po pasiūlymo atmetimo pirkimo laimėtoja taptų UAB „Limeta“, o ne ieškovė, kuri yra tik trečioje pasiūlymų eilės vietoje.

5014.

51Trečiasis asmuo minėtiems argumentams pagrįsti cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020 55 punkto dalį, tačiau, kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė ieškovė, atskirajame skunde cituojami tik trečiojo asmens pozicijai palankūs ir situacijai neaktualūs išaiškinimai. Lietuvos Aukščiausias Teismas minėtoje nutartyje išaiškino, kad iš viešojo pirkimo procedūrų galutinai pašalintam tiekėjui pakanka ginčyti laimėtojo pasiūlymo vertinimą, tik tuo atveju, jei palankaus teismo proceso atveju tai potencialiai suponuotų poreikį atlikti naują viešojo pirkimo procedūrą. Atitinkamai, kai viešojo pirkimo konkurse, be laimėtojo, yra ir kitų tiekėjų, tik pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymo vertinimo neteisėtumo pagrindimas (įrodymas) iš principo (nebent ieškovas įrodytų priešingai) nekvalifikuotinas kaip subjektinių teisių įgyvendinimas, todėl teismo atskirai neginamas.

5215.

53Tačiau nagrinėjamu atveju, ieškovė (tiekėjas) iš pirkimo procedūrų nėra pašalinta, ieškovė užima trečiąją vietą pirkimo laimėtojų eilėje ir ginčija pirmąją vietą užėmusio tiekėjo (trečiojo asmens) pasiūlymą. Lietuvos Aukščiausias Teismas, pasisakydamas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos paskelbto viešojo pirkimo sąlygų teisėtumą, aiškinimo ir taikymo, yra išaiškinęs, kad tiekėjų teisinis suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju. Pakanka nustatyti, kad tiekėjui (ieškovui) sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia, teisę į žalos atlyginimą, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019).

5416.

55Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė, teikdama ieškinį, turėjo teisinį suinteresuotumą ginčyti atsakovės sprendimo nustatyti laimėtojų eilę teisėtumą, nes, palankiai susiklosčius teismo proceso eigai, ji pakiltų į antrą vietą laimėtojų eilėje ir, pagal VPĮ 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto a) papunktį, įgytų teisę reikalauti susipažinti ir su UAB „Limeta“ pasiūlymu, o ieškovė susipažinusi su UAB „Limeta“ pasiūlymu, galėtų ginčyti ir atsakovės sprendimą dėl šio pasiūlymo vertinimo. Palankiai susiklosčius ir šiai situacijai, ieškovės pasiūlymas pakiltų į pirmąją laimėtojų pasiūlymų eilės vietą ir įgytų teisę su atsakove sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Net ir susiklosčius situacijai, kai ginčijamas pasiūlymas ginčo metu būtų atmestas kitu pagrindu ir jo teisėtumo vertinimas pagal tiekėjo ieškinį prarastų teisinę reikšmę, tai nereikštų ieškovės materialaus teisinio suinteresuotumo praradimo, nes jos, siekusios iš pirkimų pašalinti šį trečiąjį asmenį, interesai iš esmės būtų patenkinti (nors ir kitu pagrindu), nepriklausomai nuo tokios bylos procesinės baigties (ieškinio patenkinimo ar bylos nutraukimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020).

5617.

57Dėl nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė, nagrinėjamu atveju, turi materialų teisinį suinteresuotumą ginčyti atsakovės sprendimą dėl pirmąją vietą užėmusio laimėtojo (trečiojo asmens) pasiūlymo vertinimo, todėl pasisakytina dėl kitų ieškinio pagrįstumo aspektų.

5818.

59Kaip matyti iš byloje esančių duomenų (ikiteisminio šalių susirašinėjimo), ieškovė nepažeidė ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų, nagrinėjimo procedūrų ir tvarkos, su pretenzijomis, klausimais bei pasiūlymais kreipėsi į atsakovė, o ar ieškovės ginčijamas atsakovės sprendimas teisėtas ir pagrįstas, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra ir neturi būti teismo detaliai nagrinėjami. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardino jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas.

60Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui

6119.

62Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina nustatyti ir tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

6320.

64Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį bus galimai apsunkintas.

6521.

66Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vykdytas pirkimas siejamas su konkretaus objekto – odontologinės įrangos įsigijimu ir sudarius pirkimo sutartį ginčo laikotarpiu ji gali būti įvykdyta. Byloje esantys rašytiniai dokumentai, pirmosios instancijos teismo vertinimu, neįrodė aplinkybės, kad egzistuoja neatidėliotina būtinybė kuo skubiau įgyti pirkimo objektą (odontologinę įrangą) bei įgyvendinti sudarytą pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su pirkimo objektu, sprendė, kad nėra duomenų, jog laikinai atidėjus pirkimo objekto įsigijimą, būtų pažeistas visos ar kokios nors socialiai jautrios visuomenės grupės interesai. Teismas sprendė, kad leidus atsakovei sudaryti pirkimo sutartį, jeigu ji dar nesudaryta, bei vykdyti pirkimo sutartį ir vėliau tenkinus ieškovės ieškinį, šalių grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią stadiją galimai taptų apsunkintas, nes ginčo pirkimo sutartis galimai jau bus įvykdyta.

6722.

68Trečiasis asmuo, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo vertinimu, teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras, žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei jų nesustabdžius. Ieškovė nepatiria žalos, nes jos pasiūlymas yra tik trečioje pasiūlymų eilės vietoje. Teigia, kad atsakovės pacientų sveikata ir pacientų gydymui reikalingos naujos įrangos skubus įsigijimas yra didesnės reikšmės nei ieškovės interesai.

6923.

70Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

7124.

72Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.) taikymo, turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Todėl pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti tiekėjų turtinius interesus pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7325.

74Nagrinėjamu atveju pirkimu siekiama įsigyti odontologinę įrangą, įskaitant jos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paruošimą darbui, suderinimą, išbandymą, perkančiosios organizacijos personalo apmokymą dirbti su įranga (pirkimo sąlygų 2.1 papunktis). Atsakovės teigimu, pirkimo objektą būtina įsigyti skubiai, kad atsakovė galėtų užtikrinti pacientų teisę į kokybiškas ir laiku suteiktas odontologijos paslaugas. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatė pagrindo sutikti su minėtu atsakovės argumentu. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė ieškovės su atsakove sudarytą 2019 m. lapkričio 20 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei teikia medicinos prietaisų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas, apie šios sutarties nevykdymą byloje duomenų nepateikta, todėl preziumuotina, kad sutartis vykdoma tinkamai ir atsakovės medicinos prietaisų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas teikiamos laiku ir tinkamai bei medicininė įranga veikia tinkamai. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovės naudojama medicininė odontologinė įranga yra netinkamos būklės, ar negali būti naudojama, ar pacientams odontologinio gydymo paslaugos nėra teikiamos, kas reikštų būtinybę kuo greičiau įsigyti įrangą vykdant pirkimus. Todėl darytina išvada, kad net ir esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, atsakovės galimybės teikti paslaugas pacientams niekaip nenutrūks ir viešasis interesas pažeistas nebus.

7526.

76Apibendrinus pasakytina, kad tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, ieškovė ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti pirkimo sutartį, kadangi netgi ir pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia. Todėl darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas, atsakovės teisės sudaryti pirkimo sutartį apribojimas, nagrinėjamu atveju yra racionali ir tinkama priemonė užtikrinti būsimo galbūt ieškovei palankiu teismo sprendimu siekiamą rezultatą.

77Dėl procesinės bylos baigties

7827.

79Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Inoveca Medtechna“ (toliau... 7. 2.... 8. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 3 d. nutartimi ieškovės prašymą... 12. 4.... 13. Teismas vertino ieškinį kaip tikėtinai pagrįstą. Pasisakant dėl grėsmės... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad vykdomas pirkimas yra siejamas su konkretaus objekto... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 19. 6.1.... 20. Ieškovė byloje neginčija pasiūlymų eilės antroje vietoje esančio UAB... 21. 6.2.... 22. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos... 23. 6.3.... 24. Sustabdžius pirkimo procedūras, žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei... 25. 7.... 26. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą ieškovė prašo atmesti... 27. 7.1.... 28. Ieškovė, net jos pasiūlymui esant 3-ioje pasiūlymų eilės vietoje,... 29. 7.2.... 30. Tiek, kiek tai susiję su tiekėjo, kurio pasiūlymas yra žemesnėje nei 2-oje... 31. 7.3.... 32. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 58... 33. 7.4.... 34. Trečiasis asmuo nepateikė nė vieno įrodymo, kad šiai dienai atsakovė... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. Dėl apeliacinio proceso ribų... 38. 8.... 39. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 40. 9.... 41. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo... 42. 10.... 43. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 44. 11.... 45. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 46. 12.... 47. Ieškovė ieškinyje prašė įpareigoti atsakovę supažindinti ieškovę su... 48. 13.... 49. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 50. 14.... 51. Trečiasis asmuo minėtiems argumentams pagrįsti cituoja Lietuvos... 52. 15.... 53. Tačiau nagrinėjamu atveju, ieškovė (tiekėjas) iš pirkimo procedūrų... 54. 16.... 55. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė, teikdama ieškinį,... 56. 17.... 57. Dėl nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 58. 18.... 59. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų (ikiteisminio šalių... 60. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui... 61. 19.... 62. Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina nustatyti ir... 63. 20.... 64. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 65. 21.... 66. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vykdytas pirkimas siejamas su... 67. 22.... 68. Trečiasis asmuo, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo vertinimu,... 69. 23.... 70. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 71. 24.... 72. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus... 73. 25.... 74. Nagrinėjamu atveju pirkimu siekiama įsigyti odontologinę įrangą,... 75. 26.... 76. Apibendrinus pasakytina, kad tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės... 77. Dėl procesinės bylos baigties... 78. 27.... 79. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą....