Byla B2-1932-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. L. individualiai įmonei. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovui P. A., jo atstovui advokato padėjėjui Irmantui Čičiurkai, atsakovei R. L. individualios įmonės atstovams savininkui R. L., advokatui Modestui Voguliui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. A. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. L. individualiai įmonei. Teismas

Nustatė

5Ieškovas P. A. kreipėsi į teismą prašydamas atsakovei R. L. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą (b.l. 4-8). Nurodė, kad atsakovė, kurioje ieškovas dirbo pagal darbo sutartį, atleisdama jį iš darbo su ieškovu neatsiskaitė ir yra jam skolinga pagal MB „Laudena“ paskaičiavimus 6.291,21 Eur neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos nepanaudotas kasmetines atostogas. Taigi, atsakovė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. Mano, kad dėl pablogėjusios geopolitinės situacijos sumažėjo atsakovės vykdomų tarptautinių pervežimų, todėl sumažėjo ir jos pajamos. Atsakovei keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

6Atsakovė R. L. individuali įmonė su pareiškimu nesutiko, prašė jo netenkinti, priteisti iš ieškovo atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas bei skirti ieškovui 5.792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos priteisiant atsakovui (b.l. 48-54). Nurodė, kad atsakovė savo prievoles atsiskaityti su ieškovu yra įvykdžiusi. Įmonė pradelstų įsipareigojimų kreditoriams nei 2014-12-31, nei 2015-05-19 neturėjo ir neturi, be to, yra įvykdžiusi visas mokestines prievoles. R. L. individuali įmonė neturi ir įsiskolinimų darbuotojams. Ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl jis į įmonės įsiskolinimų sąrašą negali būti traukiamas. Atsakovės turto vertė ieškovo kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dienai sudarė 215.815,74 Eur sumą. Atsakovė sėkmingai vykdo veiklą ir nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, kad įmonė yra nemoki. Ieškovas pareiškimą teismui pateikė, žinodamas, kad atsakovė jam nėra skolinga, todėl toks elgesys laikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Be to, atsakovė prašo panaikinti jos piniginėms lėšoms taikytą areštą arba pareikalauti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą (b.l. 86-89).

7R. L. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą atsisakytina.

8Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

9Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje ir 124 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

10Civilinėje teisėje egzistuoja dispozityvumo principas, leidžiantis suinteresuotoms šalims pasirinkti savo teisių gynimo būdą. Darbuotojai gali ginti savo teises ne tik reikšdami ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka dėl darbo užmokesčio išieškojimo, bet ir inicijuodami bankroto procedūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio mėn. 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-467/2009).

11Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

12Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2207/2013). Pažymėtina, kad vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-610/2011).

13Nagrinėjamu atveju iš atsakovės teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatyta, kad 2014-12-31 atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 36.921,42 Eur sumą (b.l. 61, 64). 2015-05-19 R. L. individualios įmonės įsiskolinimų kreditoriams suma – 33.101,02 Eur (b.l. 62-63).

14Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos, t.y. tokios, kurių mokėjimo terminai yra suėję. Iš pateikto R. L. individualios įmonės 2014-12-31 kreditorių sąrašo matyti, jog įmonė 2014 m. pradelstų įsiskolinimų neturėjo, o iš 2015-05-19 kreditorių sąrašo nustatyta, kad bendra pradelstų atsakovės įsipareigojimų suma – 4.102,15,00 Eur (b.l. 61-64). Pažymėtina, kad šie įsiskolinimai yra itin trumpalaikiai, kurie iš esmės sudarė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškime ieškovo nurodoma 6.291,21 Eur įsiskolinimo suma į pradelstų atsakovės įsiskolinimų sumą neįskaičiuotina, kadangi atsakovė ginčija šio ieškovo reikalavimo pagrįstumą.

15Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2015-05-19 pažyma patvirtina, kad R. L. individuali įmonė įsipareigojimus 2015-05-19 fondo biudžetui yra įvykdžiusi (b.l. 65). Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015-05-18 ir 2015-05-20 pažymų duomenimis atsakovė valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neskolinga (b.l. 66, 85), o iš pateiktos Metinės mokesčio deklaracijos už 2014 metus matyti, jog įmonė 2014 metais dirbo pelningai (b.l. 102-104

16Atsakovė atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad įsiskolinimų darbuotojams neturi (b.l. 48-54). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad nei darbuotojai, nei kiti kreditoriai dėl skolos priteisimo ar bankroto bylos iškėlimo atsakovei į teismą nesikreipė.

17VĮ Registrų centras duomenimis R. L. individuali įmonė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l. 95). VĮ „Regitra“ duomenimis R. L. individualiai įmonei savininko teisėmis priklauso transporto priemonės: VOLVO, valst. Nr. ( - ) 2006 metų gamybos, SCANIA, valst. Nr. ( - ) 2002 metų gamybos, VOLVO, valst. Nr. ( - ) 2005 metų gamybos (b.l. 96-98). Kitos VĮ „Regitra“ išraše nurodytos R. L. individualios įmonės vardu registruotos transporto priemonės įmonei priklauso savininko – valdytojo bei naudotojo teisėmis. Ilgalaikio turto sąrašo duomenimis bendra transporto priemonių likutinė vertė – 62.978,20 Eur, o vidutinė rinkos vertė 2015 m. gegužės mėnesiui bendrai sudaro 168.220,00 Eur sumą (b.l. 67, 70). Tai, kad dalis įmonės turto yra įkeista hipotekiniams kreditoriams, nesudaro pagrindo teigti, jog įmonė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Iš atsakovės pateikto Ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad atsakovė turi ir kito ilgalaikio turto, kurio bendra likutinė vertė – 536,13 Eur (b.l. 67). Be to, nustatyta, kad R. L. individuali įmonė turi debitorinių įsiskolinimų 43.595,74 Eur sumai, kurių didžioji dalis, teismo nuomone, nelaikytina beviltiškais (b.l. 81).

18Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo pareigą. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas turi būti aktyvus, tačiau tai neatleidžia šalių nuo pareigos įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus.

19Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-199/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2151/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2172/2013). Net jei įmonė ir balansuoja žemiau nemokumo ribos, bet vykdo veiklą ir pateikia įrodymus apie pakankamai pagrįstas teigiamas perspektyvas, bankroto byla gali būti nekeltina (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-739-196/2015).

20Nustatyta, kad atsakovė vykdo veiklą ir toliau siekia išlikti aktyvia rinkos dalyve. VSDFV duomenų bazės duomenys patvirtina, kad 2015-06-04 R. L. individuali įmonė turi 7 apdraustuosius asmenis (b.l. 102). Iš ištirtų bylos dokumentų konstatuotina, kad 2014 m. - 2015 m. gegužės mėn. laikotarpio duomenimis pradelsti R. L. individualios įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, yra trumpalaikiai. Atsakovė mokestinių įsiskolinimų bei įsiskolinimų darbuotojams, be pareiškime nurodomo įsiskolinimo ieškovui, neturi. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad byloje esantys duomenys neleidžia daryti išvadą, kad R. L. individuali įmonė yra nemoki. Kaip minėta, vien vėlavimo išmokėti darbuotojui atlyginimą faktas nėra pakankamas pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą, be to, nagrinėjamu atveju atsakovas šį faktą ginčija. Kitų įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą iškelti atsakovei bankroto bylą, ieškovas teismui nepateikė. Teismas daro išvadą, kad nenustačius akivaizdžių nemokumo požymių (ĮBĮ 2 str. 8 d.), nėra pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, todėl pareiškimas netenkintinas.

21Pažymėtina, kad geriausiai su atsakovo mokumu susijusias aplinkybes žino atsakovo vadovas, kuris įmonei negalint atsiskaityti su kreditoriais pagal įstatymą turi pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Atitinkamai įmonės vadovas privalėtų padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

22Tuo tarpu teismo posėdyje įmonės vadovas nurodė, jog įmonės finansinė būklė yra gera, ji vykdo savo įsipareigojimus kreditoriams, su darbuotojais atsiskaito.

23Dėl baudos paskyrimo. Atsisakant atsakovei iškelti bankroto bylą, bauda už piktnaudžiavimą procesu ieškovui neskiria, nes, teismo nuomone, negalima pripažinti, jog ieškovas nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d.). Atsakovė R. L. individuali įmonė prašo iš ieškovo jos naudai priteisti 700,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, susidariusių už dokumentų teisinį įvertinimą, teisines konsultacijas, teisinių dokumentų projektų rengimą, atstovavimą, bei pateikė išlaidas patvirtinančius dokumentus (b.l. 99-101). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Atsižvelgus, kad nagrinėjama byla nėra didelės apimties ir sudėtinga, taigi, nereikalaujanti didelių darbo ir laiko sąnaudų, į teismo posėdžio trukmę, vadovaujantis Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintomis Rekomendacijomis dėl užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio bei bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, už teisines paslaugas atsakovei priteistina 400,00 Eur suma.

25Atsisakius R. L. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą, naikintinos Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.). CPK 152 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė vykdo veiklą – krovinių pervežimą Lietuvoje ir užsienyje, kurioje reikalingas nuolatinis atsiskaitymas su darbuotojais, mokant dienpinigius ir kelionės išlaidas, taip pat mokesčius už kelius. Viešasis interesas reikalauja, kad būtų užtikrintas nuolatinis atsiskaitymas tiek su įmonės darbuotojais ir valstybės biudžetais, tiek kreditoriais, nebūtų trikdoma normali įmonės ūkinė veikla. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas leisti nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai (CPK 152 str. 2 d., 283 str. 1 d. 4 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 1 ir 13 dalimis, CPK 98 straipsniu, 149 straipsniu, teismas

Nutarė

28Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei R. L. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 153738193, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 33, Butrimonių mstl., Alytaus r. sav.).

29Nutarčiai įsiteisėjus, informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbti viešai specialioje interneto svetainėje.

30Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo R. L. individualios įmonės (juridinio asmens kodas 153738193) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir (ar) turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, areštą bei R. L. individualios įmonės turto realizavimo ir (ar) išieškojimo pagal išduotus vykdomuosius dokumentus ar valstybinių institucijų reikalavimus išieškoti sumas ne ginčo tvarka sustabdymą.

31Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

32Priteisti iš ieškovo P. A. (asmens kodas ( - ) atsakovei R. L. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 153738193, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 33, Butrimonių mstl., Alytaus r. sav.) 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovui P. A., jo atstovui advokato padėjėjui Irmantui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas P. A. kreipėsi į teismą prašydamas atsakovei R. L. individualiai... 6. Atsakovė R. L. individuali įmonė su pareiškimu nesutiko, prašė jo... 7. R. L. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą atsisakytina.... 8. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 9. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio... 10. Civilinėje teisėje egzistuoja dispozityvumo principas, leidžiantis... 11. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 12. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 13. Nagrinėjamu atveju iš atsakovės teismui pateiktų finansinės atskaitomybės... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2015-05-19 pažyma patvirtina,... 16. Atsakovė atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad įsiskolinimų darbuotojams... 17. VĮ Registrų centras duomenimis R. L. individuali įmonė nuosavybės teise... 18. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankrotas yra vienas iš... 19. Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti... 20. Nustatyta, kad atsakovė vykdo veiklą ir toliau siekia išlikti aktyvia rinkos... 21. Pažymėtina, kad geriausiai su atsakovo mokumu susijusias aplinkybes žino... 22. Tuo tarpu teismo posėdyje įmonės vadovas nurodė, jog įmonės finansinė... 23. Dėl baudos paskyrimo. Atsisakant atsakovei iškelti bankroto bylą, bauda už... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 25. Atsisakius R. L. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą, naikintinos... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė vykdo veiklą – krovinių... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 28. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei R. L. individualiai įmonei... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą... 30. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7... 31. Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti... 32. Priteisti iš ieškovo P. A. (asmens kodas ( - ) atsakovei R. L. individualiai... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...