Byla 2S-331-516/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V.V. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5ieškovė V.V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 3278 Lt skolą, bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovė taip pat prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 3278 Lt sumai areštuoti atsakovo turtą. Nurodė, jog skola yra pakankamai didelė, atsakovas įsipareigojimų nevykdo, atsakovas neatsiskaito ir su kitais asmenimis, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Teismas ieškovės reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo 3278 Lt sumai nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims.

8Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo UAB „Amber Promotions“ nekilnojamojo turto, teismas areštavo kilnojamąjį turtą arba pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su ieškovais, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei.

9Atsižvelgiant į ieškovės reikalavimo turtinį pobūdį, nurodytą laikotarpį, per kurį atsakovas tinkamai nevykdo įsipareigojimų, reikalavimo sumą, teismas padarė išvadą kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber Promotions“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-29 nutartį panaikinti - panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) ieškovas nepateikė jokių duomenų, jog atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia subjektyvią nuomonę ir vadovaujasi nepagrįstu atsakovo veiklos vertinimu žiniasklaidoje. Teigia, jog jis savo veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Klientai ir toliau kreipiasi dėl bendrovės suteikiamų paslaugų, sudaro sutartis. Pabrėžia, jog jis sudaro itin daug paslaugos teikimo sutarčių – po keletą ir net keliolika kiekvieną dieną. Todėl natūralu, jog dėl itin didelio klientų skaičiaus gali kilti nesutarimų. Be to, apeliantas pabrėžia, jog iškeltų civilinių bylų prieš atsakovą reikalavimų sumos yra labai mažos. Atitinkamai dėl to, kad reikalavimų sumos yra nedidelės, dėl atsakovo stabilios ir geros finansinės padėties, atsakovas galėtų ir būtų finansiškai pajėgus padengti galimai priteistus visus reikalavimus civilinėse bylose. Ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad galiamai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas.

132) atsakovas, palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju, privalėtų sumokėti tik 3278 Lt, kuri nėra laikytina didele suma ir ši suma negali būti laikoma pagrindu grėsmei dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo reikalavimų dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

14Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, iškėlęs civilinę bylą pagal ieškovės V.V. ieškinį dėl 3278 Lt skolos priteisimo, pagrįstai vadovaudamasis CPK 144-145 straipsnio nuostatomis, pripažino, kad ieškovės V.V. prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti duomenys sudaro faktinį ir teisinį pagrindą atsakovo UAB „Amber Promotions“ turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat teisę spręsti dėl būtinų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių masto.

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

21Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

22Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovės V.V. su atsakovu UAB „Amber Promotion“ 2010-09-08 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 0010-877-GF (b.l. 5-7), pagal kurią ieškovė atsakovui sumokėjo 3278 Lt (b.l. 8). Ieškovė 2010-09-09 informavo atsakovą, jog vienašališkai nutraukia 2010-09-08 Paslaugų teikimo sutartį (b.l. 9-11). Pagal šios minėtos sutarties 7.5.1 p. atsakovas privalėjo sumokėtus pinigus grąžinti ieškovei, tačiau atsakovas to nepadarė.

23Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad apeliantas vengs vykdyti galimai ieškovei palankų teismo sprendimą, kad atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekia išvengti teismo sprendimo įvykdymo, kad bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.).

24Apeliantas atskirajame taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3278 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė. Be to, atsakovo nuomone, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė.

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 3278 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Tai reiškia, jog kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

26Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006).

27Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, su atsakovu bylinėjasi itin daug fizinių asmenų (atsakovui pareikštų ir dar neišnagrinėtų reikalavimų skaičius viršija 50). Be to, į Vilniaus apygardos teismą yra ne kartą kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Amber promotions“. Dėl to nepripažintini pagrįstais atskirojo skundo argumentai, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Kartu su atskiruoju skundu apelianto pateiktas balansas, sudarytas 2010 m. liepos 31 d., taip pat nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu atsakovo finansinė padėtis yra gera, nes šiame balanse nurodyti duomenys nėra aktualūs, t.y. neatspindi tikrosios įmonės finansinės situacijos, be to, nėra aišku, kas sudarė ir pasirašė šį dokumentą (b.l. 34). Iš UAB „Amber promotions“ VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikto balanso (finansinės atskaitomybės laikotarpis: nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31) matyti, kad įmonė turto turi už 1 279 879 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš esmės tą pačią sumą, t.y. 1 265 304 Lt, o tai reiškia, kad įmonės padėtis yra sudėtinga.

28Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai atsižvelgė į ieškovės pareikštų reikalavimų sumą, ieškovės nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tai, kad atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, nėra pagrindas konstatuoti, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

29Remiantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia tam tikrus nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

30Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, atsakovui taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia nurodė areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, o tik tuo atveju, jei tokio turto atsakovas neturi arba turi nepakankamai, ir pinigines lėšas. Be to, teismas leido iš areštuotų lėšų mokėti mokesčius valstybei ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštus reikalavimus.

31Šiuo aspektu pažymėtina, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo nurodyta tvarka, lėšos atsakovo sąskaitoje galės būti areštuotos tik tuo atveju, jeigu atsakovas neturi jokio turto, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas. Jeigu atsakovas turto, kurio vertė 3278 Lt, neturi ir dėl to atsiras poreikis jo lėšų areštui, tokia aplinkybė tik patvirtintų taikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą, o tai savo ruožtu paneigtų apelianto argumentus, kad šios priemonės taikytos nepagrįstai.

32Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iš esmės įvertinęs galinčias dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovui kilti neigiamas pasekmes, jas parinko proporcingai.

33Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovai įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Be to, atsakovai gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. O taip pat atsakovai, manydami, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jie gali patirti žalą, turi teisę prašyti teismo taikyti atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi atsakovai turi keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

34Kiti atsakovo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

35Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovės prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

36Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 7,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-29 nutarties, iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ priteistina 7,05 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

38Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Priteisti iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 7 (septynis) litus ir 5 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. ieškovė V.V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 6. Ieškovė taip pat prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 3278... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovas... 8. Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo UAB „Amber... 9. Atsižvelgiant į ieškovės reikalavimo turtinį pobūdį, nurodytą... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber Promotions“ prašo Vilniaus miesto 1... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1) ieškovas nepateikė jokių duomenų, jog atsakovas vengtų ar mažintų... 13. 2) atsakovas, palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju, privalėtų... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 18. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 21. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra... 22. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovės V.V. su atsakovu UAB... 23. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo... 24. Apeliantas atskirajame taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3278... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 26. Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui... 27. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, su... 28. Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo... 29. Remiantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės... 30. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas,... 31. Šiuo aspektu pažymėtina, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 32. Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 33. Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį... 34. Kiti atsakovo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo... 35. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 36. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 38. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį palikti... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 7 (septynis) litus ir 5...