Byla 2-2038/2012
Dėl turto perdavimo akto išieškotojui pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Bankas Snoras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties, kuria atsakovui bankrutavusiai akcinei bendrovei „Bankas Snoras“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5269-611/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų menas“ ieškinį atsakovams antstoliui V. M. ir bankrutavusiai akcinei bendrovei „Bankas Snoras“ dėl turto perdavimo akto išieškotojui pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas dėl turto perdavimo akto išieškotojui pripažinimo negaliojančiu.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsakovui pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Investicijų menas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2011 m. rugsėjo 2 d. turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 0013/10/02541, taikyti restituciją ir ieškovui grąžinti: parduotuvę, (duomenys neskelbtini); parduotuvę, (duomenys neskelbtini); parduotuvės patalpas (duomenys neskelbtini); negyvenamąją patalpą (duomenys neskelbtini); negyvenamąją patalpą (duomenys neskelbtini); įpareigoti atsakovą antstolį V. M. grąžinti atsakovui BAB „Bankas Snoras“ jo sumokėtą administravimo mokestį; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškovo ginčijamu turto perdavimo išieškotojui aktu atsakovui BAB „Bankas Snoras“ nuosavybėn perduotą minėtą turtą. Nurodė, kad turto areštas turi būti taikomas, siekiant apsaugoti minėtą turtą nuo galimo jo realizavimo atsakovo BAB „Bankas Snoras“ bankroto byloje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 31d. nutartimi ieškovo UAB „Investicijų menas“ prašymą tenkino iš dalies ir taikė laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovui BAB „Bankas Snoras“ nuosavybės teise priklausančiam turtui: parduotuvei (duomenys neskelbtini); parduotuvei (duomenys neskelbtini); parduotuvės patalpoms (duomenys neskelbtini); negyvenamosioms patalpoms (duomenys neskelbtini); negyvenamosioms patalpoms (duomenys neskelbtini); likusioje dalyje ieškovo prašymą atmetė.

9Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija turto perdavimo išieškotojui aktą, kuriuo atsakovas antstolis V. M. perdavė kitam atsakovui BAB „Bankas Snoras“ nuosavybėn ieškinyje nurodytą anksčiau ieškovo turėtą turtą, taigi ieškovas iš esmės ginčija atsakovo BAB „Bankas Snoras“ nuosavybės teises į ginčo turtą. Nurodė, kad atsakovui BAB „Bankas Snoras“ yra iškelta bankroto byla ir bet koks šiam atsakovui priklausantis turtas bus realizuojamas, kad iš gautų už jį lėšų būtų atsiskaityta su kreditoriais, o atsakovo bankroto byloje teismui bus sudėtinga dėl banko turimo turto apimties, bankroto bylos apimties sukontroliuoti, kad ginčo turtas nebūtų realizuotas iki bus išspręsta nagrinėjama civilinė byla dėl turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumo, todėl egzistuoja galimybė, kad ginčo turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims. Nurodė, kad tokiu atveju būtų apsunkintas ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos aplinkybes, į ieškinio dalyką, į ekonomiškumo, protingumo ir proporcingumo principus, ieškovo prašymą tenkino iš dalies, padarant įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, o kitoje dalyje ieškovo prašymą atmetė.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas BAB „Bankas Snoras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, pritaikydamas laikinąją apsaugos priemonę, neįvertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo (prima facie). Analogiški ieškovo prašymai teismo jau kelis kartus buvo atmesti ir po tokių prašymų atmetimo ginčo procesas nebuvo tęsiamas – ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtas, nes ieškovas neatvyko į teismo posėdį ir neinformavo apie neatvykimo priežastis. Vienoje iš nutarčių, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Vilniaus apygardos teismas (2012 m. sausio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-55-3-03299/2011) pažymėjo, kad atsakovas yra pajėgus užtikrinti tinkamą turto administravimą, bankroto administratorius yra suformavęs kvalifikuotą ir gausią komandą specialistų, kurie yra pajėgūs spręsti tokio pobūdžio klausimus. Tikėtina, kad ieškovo tikslas šioje civilinėje byloje yra ne ieškinio reikalavimų patenkinimas, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas. Ieškovas siekia panaudoti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymą kaip spaudimo priemonę.

132. Šioje byloje teismui patenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, yra pažeistas teisingumo principas, nes kyla grėsmė, kad teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę – draudimą perleisti nuosavybės teise priklausantį turtą – yra pažeidžiami bankrutavusio atsakovo kreditorių interesai. Atsakovo bankroto administratorius negalės disponuoti turtu, todėl bankroto procedūra užsitęs ir atsakovas patirs didesnių išlaidų.

14Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Investicijų menas“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir atsakovo prašymo atskirojo skundo pateikimo terminui atnaujinti netenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Atsakovas BAB „Bankas Snoras“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties ir prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti. Atsakovas pateikė teismui akivaizdžiai neteisingą informaciją, prašydamas atnaujinti terminą, nurodė, jog jo atskirasis skundas įvardintas Lietuvos apeliaciniam teismui, o ne Vilniaus apygardos teismui, todėl raštinės darbuotoja negalėjo kitaip užrašyti ant pašto voko, nes pats atskirasis skundas buvo parašytas Lietuvos apeliaciniam teismui. Atsakovo tolesnis mėginimas teigti, kad terminas atskirajam skundui pateikti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, nes atsakovas mėgina apgaudinėti teismą, pateikdamas klaidingą informaciją bei dokumentus. Darytina išvada, kad atsakovas praleido terminą atskirajam skundui pateikti dėl savo nepateisinamo aplaidumo, t. y. dėl nepateisinamos priežasties.

162. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįsta ir teisėta. Teismas, priimdamas ieškinį, ieškovo prašymu privalo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nepritaikius teismo sprendimas negalės būti įvykdytas, ko akivaizdžiai siekia atsakovas, dangstydamasis kreditorių interesais. Ieškinyje ieškovas gina savo pažeistus interesus, būtent todėl, kad atsakovas nepagrįstai sustabdė kreditavimą. Tai lėmė neteisėtą turto perėmimą. Teismo priimta nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra vienintelis būdas užtikrinti ieškovo ieškinį.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

20Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu. Kai ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais tam tikrus sandorius, kurių objektas nekilnojamasis turtas, laikoma, jog ieškovų materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objektų teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ginčo turtui, yra jų perleidimo tretiesiems asmenims grėsmė ir dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tokio sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas. Todėl teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog tuo atveju, kai ieškovas paduoda ieškinį dėl nuosavybės teisių į konkretų turtą pripažinimo, jeigu nėra duomenų, kad paduotas ieškinys akivaizdžiai neperspektyvus, teismas paprastai turi tenkinti pareiškėjo prašymą ir areštuoti ginčo objektą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2012; 2012 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-512/2012). Pažymėtina ir tai, kad vien aplinkybė, jog ginčo nekilnojamasis turtas, kuris palankaus ieškovui sprendimo atveju galėtų būti grąžintas natūra, yra pas atsakovą, turintį teisę disponuoti ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1205/2011; 2011 m. spalio mėn. 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2056/2011). Netaikius arešto ginčo turtui, atsakovas turėtų galimybę jį perleisti tretiesiems asmenims ar jį kitaip apsunkinti. Dėl šios priežasties galėtų užsitęsti bylos nagrinėjimas, dar labiau pasunkėti ir taip sudėtinga teisinė situacija bei teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012).

21Turto areštas – įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 3 d.).

22Nagrinėjamu atveju ieškinys byloje grindžiamas imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių turto pardavimo iš varžytynių procedūrą, esminiais pažeidimais: ieškovas nebuvo informuotas apie turto pardavimo iš varžytynių datą, laiką ir vietą, neįgyvendinta ieškovo teisė siūlyti pirkėją ir kita. Preliminariai (prima facie) vertinant ieškinio reikalavimų pagrįstumą, nėra pagrindo abejoti, kad tuo atveju, jei išnagrinėjus bylą iš esmės ieškinyje nurodyti pažeidimai pasitvirtintų, ieškovui palankaus teismo sprendimo galimybė egzistuoja. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje preliminaraus ieškinio pagrįstumo tiesiogiai neaptarė, tačiau tai nereiškia, kad jo ir neįvertino. Be to, prima facie doktrinos taikymo tiesioginis neaptarimas nutartyje neturėjo esminės teisinės reikšmės teisingam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui.

23Byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo – yra turto areštas, laikinai apribojantis vieną iš nuosavybės teisės sudedamųjų dalių – disponavimą ginčo turtu. Iš byloje pareikštų ieškinio reikalavimų matyti, kad galimai juos patenkinus, tai yra pripažinus niekiniu ir negaliojančiu antstolio 2011 m. rugsėjo 2 d. turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 0013/10/02541 ir pritaikius restituciją, ginčo turtas būtų grąžintas ieškovui UAB „Investicijų menas“. Tokio ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas tiesiogiai priklausytų nuo atsakovo galimybės disponuoti turtu. Jeigu atsakovas, laisvai disponuodamas turtu, perleistų nuosavybės teises į šį turtą, turto grąžinimas ieškovui taptų komplikuotas. Vadinasi, šioje byloje laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti užtikrintas būtent turto išsaugojimas atsakovo BAB „Bankas Snoras“ dispozicijoje bei nustatytas draudimas perleisti nuosavybės teises į šį turtą iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Iš atskirojo skundo argumentų galima spręsti, kad atsakovo administratorius, siekdamas užtikrinti kreditorių interesus, ketina perleisti ginčo objekto nuosavybės teises, o tai reiškia, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo neįvykdymo grėsmė yra neabejotinai didelė, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje yra pagrįstas. Pažymima, jog byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė ginčo objektui nedraudžia atsakovui šį turtą valdyti ir juo naudotis.

24Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei šioje byloje vykstančio ginčo pobūdį, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovui BAB „Bankas Snoras“ nuosavybės teise priklausančiam turtui: parduotuvei (duomenys neskelbtini); parduotuvei (duomenys neskelbtini); parduotuvės patalpoms (duomenys neskelbtini); negyvenamosioms patalpoms (duomenys neskelbtini); negyvenamosioms patalpoms (duomenys neskelbtini), – atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį bei nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p. ir 2 d.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas nepaneigė skundžiamoje nutartyje nustatytos grėsmės, jog ginčijamas turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims, egzistavimo. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas atskirojo skundo argumentais nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo šioje byloje (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.).

25Dėl ieškovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad atsakovas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, teisėjų kolegija pažymi, kad šio termino atnaujinimo klausimas išspręstas 2012 m. rugpjūčio 29 d. teisėjo rezoliucija (b. l. 7), kuri yra neskundžiama (CPK 290 str. 5 d.). Todėl šis argumentas nevertinamas kaip neturintis teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

26Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai taip pat neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

27Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo BAB „Bankas Snoras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas dėl turto perdavimo akto išieškotojui... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsakovui pritaikyta... 6. Ieškovas UAB „Investicijų menas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 31d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija turto perdavimo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas BAB „Bankas Snoras“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Teismas, pritaikydamas laikinąją apsaugos priemonę, neįvertino... 13. 2. Šioje byloje teismui patenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius ieškovo... 14. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Investicijų... 15. 1. Atsakovas BAB „Bankas Snoras“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 16. 2. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 20. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo... 21. Turto areštas – įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas... 22. Nagrinėjamu atveju ieškinys byloje grindžiamas imperatyvių teisės normų,... 23. Byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei šioje byloje... 25. Dėl ieškovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad atsakovas praleido... 26. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai taip pat neturi... 27. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo BAB „Bankas... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą....