Byla e2S-1220-934/2019
Dėl kelio servituto nustatymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. V. ir Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-16 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-5463-647/2019, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje pagal ieškovės I. L. ieškinį dėl kelio servituto nustatymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti žemės sklype, esančiame Vilniaus raj. sav., ( - ) 21 kv. m ploto kelio servitutą, suteikiant teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku pagal UAB „Geoekspertai“ paruoštą servituto nustatymo planą. Kartu su ieškiniu pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įpareigojimo atsakovams sustabdyti tvoros statybos darbus 21 kv. m sklypo plote, kuriame prašoma nustatyti servitutą. Nurodo, kad atsakovai, puikiai žinodami situaciją ir kylančias problemas, ėmėsi priemonių, siekdami apsunkinti servituto nustatymą, t. y. pradėjo tvoros (galimai neatitinkančios teisės aktų reikalavimų) statymą. Pažymėjo, jog tvoros statymo darbai ypač suaktyvėjo po to, kai atsakovams buvo įteiktas pasiūlymas dėl servituto nustatymo. Atsižvelgus į tai, jog tvoros statymas gali įtakoti klausimo dėl servituto nustatymo sprendimą, prašė taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemones.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-05-16 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, ieškinio reikalavimui užtikrinti įpareigojo atsakovus T. V. ir Z. V. sustabdyti tvoros statybos darbus 21 kv. m žemės sklypo, esančiame Vilniaus raj. sav. ( - ), plote, kuriame prašoma nustatyti servitutą, t. y. pažymėtame UAB „Geoekspertai“ servituto nustatymo plane taškais 19-7-8-9-20. Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl kelio servituto nustatymo atsakovams priklausančiame žemės sklype, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalį servitutu laikoma teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės apsaugos ir gynimo nuo bet kokių pažeidimų svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims, šiuo atveju atsakovų veiksmais, kurie, žinodami ginčo situaciją, ėmėsi priemonių, siekdami apsunkinti servituto nustatymą pradėdama tvoros statymą. Tvoros statybos darbų atlikimas gali įtakoti klausimo dėl servituto nustatymo sprendimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, nes egzistuoja objektyvi, reali ir akivaizdi grėsmė, jog vėlesnis pareikšto ieškinio tenkinimas visa apimtimi neužtikrins ieškovės teisių. Pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina užtikrinti tokį teisinį režimą, kuris garantuoja abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų gynimo pusiausvyrą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

113.

12Atskiruoju skundu atsakovai T. V. ir Z. V. prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas tuo, jog ieškovė nepagrindė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, kad ieškovė nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes dėl tvoros statybos darbų pradžios, statomos tvoros neatitikimo keliamiems reikalavimams, statomos tvoros trukdymo ieškovei patekti į jos žemės sklypą. Ieškovė nepagrindė, kokiu būdu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali iš esmės pasunkėti ar pasidaryti negalimu teismo sprendimo įvykdymas. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tiek ieškinio reikalavimas, tiek pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dalykas bei pobūdis iš esmės sutampa, nes sukelia teisines pasekmes atsakovų teisėms, t. y. apriboja jų daiktines teises, kadangi atsakovai tvorą stato tik savo žemės sklype, ir tai šiuo atveju nėra šalių teisių gynimo pusiausvyros, kadangi atsakovų daiktinės teisės yra labai stipriai apribotos.

134.

14Atsakovai taip pat prašo prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus, susijusius su ginčo žemės sklype esančiame name gyvenančiais asmenimis, nes šie įrodymai yra labai svarbūs nagrinėjant šį klausimą, kadangi atsakovams svarbu pabaigti tvoros statybos darbus, kad jų name gyvenantys nepilnamečiai vaikai ir neįgalus brolis būtų saugūs.

155.

16Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, nurodė, jog su skundu nesutina, pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės, tvoros statybos darbų sustabdymas, turi prevencinę funkciją, kuria yra siekiama bylos nagrinėjimo metu išsaugoti esamą padėtį, ir neapsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovai jau 2018 metų spalio mėnesį žinojo apie ginčą dėl įvažiavimo į ieškovės sklypą, nesutiko su teikiamais pasiūlymais dėl ginčo sprendimo ir pradėjo tvoros statybos darbus. Nurodė, jog atsakovai gyveno kaimynystėje nuo 1993 metų, ginčo įvažiavimas į sklypą egzistuoja nuo 1948 metų, todėl atmestinas atsakovų argumentas dėl nepagrįsto reikalavimo nustatyti kelio servitutą. Ieškinys ir reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstas rašytiniais įrodymais, kurių atsakovai neginčija. Atmestinas atsakovų argumentas dėl tvoros būtinumo siekiant apsaugoti šeimos narius, nes ne visi atsakovų nurodyti asmenys gyvena ginčo sklype esančiame name, be to atsakovų anūkų, kaip ir neįgalaus atsakovės brolio poreikiai bei saugumas negali būti priežastimi ignoruoti ieškovės teisėtus reikalavimus. Atsikirsdama į atsakovų argumentą dėl pažeidžiamų daiktinių teisių ieškovė nurodė, jog tokios teisės nėra pažeidžiamos, kadangi atsakovai jų neturi, nes tvora nėra įregistruota.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

196.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

217.

22Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus, t. y. pažymas apie šeimos sudėtį (2 t., b. l. 35, 41), mažamečių vaikų gimimo liudijimus (2 t., b. l. 38-40). Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti nauji įrodymai gali prisidėti prie atskirajame skunde išdėstytų faktinių aplinkybių atskleidimo, pateiktus naujus duomenis apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

238.

24Ieškovas taip pat prašė prijunti prie bylos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2019-06-26 raštą, tačiau nenurodė, kaip prašomas pateikti įrodymas susijęs su ginčo dalykų bei kuo jis reikšmingas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, todėl pateiktą įrodymą atsisakytina priimti (CPK 180 straipsnis, 314 straipsnis).

259.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą praktiką).

27Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo

2810.

29Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas kreditoriams palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011; 2018-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018 ir kt.). Tuo atveju, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad kreditoriui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

3011.

31Nors nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė dėl ieškinio tikėtino pagrindimo, tačiau teismų praktikoje pažymima, jog teismas, nenurodydamas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014; Vilniaus apygardos teismo 2019-03-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-434-430/2019).

3212.

33Teismas sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog ieškinys tikėtinai pagrįstas. Preliminariai įvertinus ieškovo nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus (servituto plano nustatymo projektą (1 t., b. l. 31-36), Nacionalinės žemės tarnybos raštus (toliau – NŽT) (1 t., b. l. 8-9; 11-12), 2019-02-06 NŽT protokolą, (1 t. , b. l. 74-76), susirašinėjimo medžiagą), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ar ieškovas pasirinko neleistiną ir aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Papildomai teismas pažymi, kad preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimas nėra ginčo išsprendimas iš esmės, nes ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, įvertinus abiejų šalių pateiktų įrodymų visumą, be to, akcentuotina, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės (lot. res iudicata) galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016).

34Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

3513.

36CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui.

3714.

38Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad tvoros statybos darbų atlikimas gali įtakoti klausimo dėl servituto nustatymo sprendimą. Atsakovai atskirajame skunde akcentuoja tai, jog byloje nenustatyta grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas atmeta tokį atsakovų argumentą kaip teisiškai nepagrįstą.

3915.

40Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, jų nepritaikius, vėlesnis sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Pritartina tiek pirmosios instancijos teismo, tiek ieškovės argumentams, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, kadangi ieškovės patekimas į jai priklausantį žemės sklypą gali būti ribojamas tvoros, kurios geranoriškas ar priverstinis pašalinimas gali pareikalauti laiko ir piniginių sąnaudų, užstatymu. Be to, esant palankiam teismo sprendimui ir nesustabdžius tvoros statybos darbų, ją pastačius galėtų kilti nauji teisminiai ginčai, o tai nesuderinama su protingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo reikalavimais.

4116.

42Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovai apie siekiamą nustatyti kelio servitutą buvo informuoti 2018-10-15 NŽT raštu (1 t., b. l. 67-71), taip pat 2018-12-11 NŽT prašyme dėl informacijos suteikimo (1 t., b. l. 81). Taigi atsakovai, žinodami apie nesutarimą dėl patekimo į ieškovės žemės sklypą, pradėjo tvoros statybos darbus, tokie atsakovų veiksmai sudaro pagrindą spręsti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas sprendimo įvykdymas.

4317.

44Taigi, atsižvelgiant į atsakovės reiškiamus materialiuosius teisinius reikalavimus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju taikymas procesinių priemonių, užtikrinančių padėties, esančios byloje jos nagrinėjimo metu, stabilumą ir išsaugojimą, yra būtinas.

4518.

46Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovų atskirojo skundo argumentas, jog tvoros statybos darbų sustabdymas pažeidžia atsakovų šeimos narių teises ir kelia grėsmę jų saugumui. Pirma, byloje nėra duomenų, jog tokia grėsmė egzistavo iki ieškovei įgijus žemės sklypą su statiniais adresu Linksmoji g. 17, ar ankstesniu laikotarpiu. Antra, byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovų pilnametis neįgalus brolis būtų neveiksnus ar kitaip negalėtų suvokti atsargumo reikalaujančio elgesio šalia transporto priemonių naudojamo kelio. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios aplinkybės nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados (žr., 17 punktą).

4719.

48Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

4920.

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad remiantis atsakovų nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

52Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-16 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5463-647/2019, palikti nepakeistą.

53Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. V. ir Z. V.... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti žemės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-05-16 nutartimi ieškovės prašymą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 3.... 12. Atskiruoju skundu atsakovai T. V. ir Z. V. prašo panaikinti Vilniaus regiono... 13. 4.... 14. Atsakovai taip pat prašo prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus,... 15. 5.... 16. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, nurodė, jog su skundu nesutina,... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. 6.... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 21. 7.... 22. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus, t. y. pažymas... 23. 8.... 24. Ieškovas taip pat prašė prijunti prie bylos Vilniaus rajono savivaldybės... 25. 9.... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos... 27. Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo... 28. 10.... 29. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 30. 11.... 31. Nors nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė... 32. 12.... 33. Teismas sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog ieškinys... 34. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 35. 13.... 36. CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis... 37. 14.... 38. Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos... 39. 15.... 40. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pritaikytos laikinosios apsaugos... 41. 16.... 42. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovai apie siekiamą... 43. 17.... 44. Taigi, atsižvelgiant į atsakovės reiškiamus materialiuosius teisinius... 45. 18.... 46. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovų atskirojo skundo argumentas, jog tvoros... 47. 19.... 48. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos... 49. 20.... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 52. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-05-16 nutartį, priimtą civilinėje... 53. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....