Byla 2K-449/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Tomo Šeškausko, Vytauto Masioko ir pranešėjo Josifo Tomaševičiaus,

2sekretoriaujant Ritai Bartulienei,

3dalyvaujant prokurorei Jurgai Zieniūtei,

4gynėjui advokatui Ipolitui Brazlauskui,

5kaltinamajam M. M. ,

6teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutarties, kuria nuteistojo M. M. apeliacinis skundas patenkintas iš dalies : Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nuosprendis panaikintas ir byla perduota Vilniaus miesto apylinkės prokurorui.

7Vilniaus miesto 1 -asis apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. nuosprendžiu M. M. nuteisė pagal BK 192 straipsnio 1 dalį 20 MGL (2500 Lt) bauda; dėl kaltinimo pagal BK 309 straipsnio 1 dalį M. M. išteisino kaip nepadariusį veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios patenkinti kasacinį skundą, kaltinamojo ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

9M. M. nuteistas už tai, kad tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 3 d. 14.00 val., kol jo neteisėtą veiką nutraukė policijos darbuotojai, bute, esančiame Vilniuje, ( - ), neteisėtai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu, 73 straipsnio 1 dalies 2 punkto, numatančio, kad autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu laikomas kūrinių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektų neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais, nuostatas, neturėdamas fonogramų, audiovizualinių kūrinių ir kompiuterių programų autorių, jų teisių perėmėjų ar tinkamai įgaliotų asmenų leidimo, neteisėtai atgamino ir komercijos tikslais laikė neteisėtus 305 vienetus muzikinių kūrinių (fonogramų), atgamintų 69 muzikinėse kompaktinėse plokštelėse, ir 29 vienetus muzikinėse plokštelėse kompiuterio MP3 formato, kurių bendra teisėtų kopijų mažmeninė kaina yra – 11 296,21 Lt, neteisėtas 689 audiovizualinių kūrinių kopijas, atgamintas 803 kompaktinėse plokštelėse, kurių bendra teisėtų kopijų mažmeninė kaina yra – 27 312,5 Lt, 37 neteisėtas personalinio kompiuterio žaidimų programas, atgamintas 43 kompaktinėse plokštelėse, kurių bendra teisėtų kopijų mažmeninė kaina yra – 1 374,59 Lt, neteisėtas 14 kompiuterinių programų kopijas, atgamintas 47 kompaktinėse plokštelėse, kurių bendra teisėtų kopijų mažmeninė kaina yra – 31 187,89 Lt, t. y. iš viso neteisėtai, komerciniais tikslais laikė 1045 fonogramų, audiovizualinių kūrinių, kompiuterio žaidimų programų kūrinių kopijų, kompiuterinių programų kopijų, kurių bendra teisėtų kopijų mažmeninė kaina 71 171,19 Lt ir kurias komercijos tikslu parduodamas platino, t. y. 2005 m. kovo 3 d. apie 11.00 val. pardavė E. J. dvi kompaktines plokšteles su neteisėtomis audiovizualinių kūrinių „The Grudge“ „Pagieža“, „Win a Date with Tod Hamilton“ „Laimėk pasimatymą su Todu Hamiltonu“, įrašų kopijomis už 10 Lt.

10M. M. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 3 d. 14.00 val., kol jo neteisėtą veiką nutraukė policijos darbuotojai, bute, esančiame Vilniuje, ( - ), neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, komercijos tikslais įsigijo ir laikė neteisėtus pornografinio turinio dalykus – 76 kompaktinėse plokštelėse įrašytus pornografinio turinio audiovizualinius kūrinius.

11Pirmosios instancijos teismas M. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 309 straipsnio 1 dalį išteisino konstatavęs, kad nėra įrodymų, jog pas M. M. kratos metu paimtas 76 kompaktines plokšteles su pornografinio turinio audiovizualiniais kūriniais jis laikė turėdamas tikslą juos platinti komerciniais tikslais, taip pat nėra duomenų, kad šie kūriniai buvo M. M. skelbiamuose sąrašuose. Šios aplinkybės taip pat nepatvirtino apklausti kaip liudytojai policijos darbuotojai, be to, internetinėje svetainėje M. M. nurodė, kad tokio pobūdžio kūriniais neprekiauja.

12Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutartis perduoti baudžiamąją bylą prokurorui motyvuojama tuo, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje buvo atliktas šališkai, nes, pažeidus BPK 10 straipsnio 2 dalies, 44 straipsnio 8 dalies ir 50 straipsnio 2 dalies nuostatas, M. M. , kaip įtariamajam, buvo atimta galimybė įgyvendinti įstatymo garantuojamą teisę gintis padedamam savo paties pasirinkto gynėjo. Teismo nuomone, tai yra esminiai pažeidimai, turėję įtakos ne tik galimybę M. M. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pasirinkti norimą gynybos būdą ir taktiką, bet ir buvo pagrindas surašyti iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantį kaltinamąjį aktą, kuris sukliudė teismui nagrinėti bylą.

13Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti baudžiamąją bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir naikintina dėl padarytų esminių BPK pažeidimų (BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis). Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje nenurodė kokių reikalavimų, numatytų BPK 219 straipsnyje, neatitinka kaltinamasis aktas. Kasatorius teigia, kad kaltinamasis aktas atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus. Taigi, teismas nutartyje pripažindamas įtariamojo M. M. teisių pasirinkti gynėją suvaržymą esminiu pažeidimu, turėjusiu įtakos ne tik galimybei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pasirinkti norimą gynybos būdą ir taktiką, bet ir bylos baigtį, išplėtė BPK 219 straipsnyje reglamentuotas kaltinamojo akto turinio ribas, t. y. perdavė baudžiamąją bylą prokurorui Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymo nenumatytu pagrindu. Kasatoriaus teigimu, prokuroro iniciatyva M. M. advokato pakeitimas susipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga metu, kai teisme jį vėl gynė jo pasirinktas gynėjas, susipažinęs su bylos medžiaga, negali būti traktuojamas kaltinamojo teisių į gynybą suvaržymu, kliudančiu nagrinėti teismui bylą.

14Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas.

15Dėl BPK 219 straipsnio reikalavimų

16Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutartimi, vadovaujantis BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, panaikintas Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nuosprendis ir byla perduota prokurorui. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodyta, kad M. M. baudžiamojoje byloje surašytas BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas.

17Pagal BPK 234 straipsnio 2 dalį ir BPK 254 straipsnio 3 dalį, kai ikiteisminio tyrimo metu surašomas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą, pirmosios instancijos teismas ją perduoda prokurorui. Jeigu to nepadarė pirmosios instancijos teismas ir dėl to paduotas apeliacinis skundas, pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoda bylą prokurorui. Pagal minėtus BPK straipsnius byla prokurorui perduodama tik vienu pagrindu – kai ikiteisminio tyrimo metu surašomas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą.

18Kaltinamojo akto turinys nustatytas BPK 219 straipsnyje. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasaciniame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20008 m. birželio 4 d. nutarties teisingai nurodoma, kad rekvizitų sąrašas kaltinamajam aktui išdėstytas BPK 219 straipsnyje, yra baigtinis ir išsamus. Iš to išplaukia, kad vadovaudamiesi BPK 234 straipsnio 2 dalimi arba 254 straipsnio 3 dalimi, taip pat BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu teismai gali perduoti bylą prokurorui ne dėl kiekvieno BPK reikalavimų pažeidimo, padaryto ikiteisminio tyrimo metu, o vien tik dėl kaltinamojo akto turinio neatitikimo BPK 219 straipsnio reikalavimų, jeigu pažeidimo negalima ištaisyti teisme.

19Iš Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutarties matyti, kad baudžiamoji byla perduota prokurorui ne dėl kaltinamojo akto netinkamo surašymo, kaip to reikalaujama BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Nutarties motyvuose nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje atliktas šališkai, pažeidus BPK 10 straipsnio 2 dalies, 44 straipsnio 8 dalies ir 50 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes įtariamajam M. M. buvo atimta galimybė įgyvendinti įstatymo garantuojamą teisę gintis pačiam arba per pasirinktą gynėją. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje pažymėta, kad nesuteikimas įtariamajam naudotis pasirinkto gynėjo paslaugomis nulėmė ir BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto surašymą. Pagal apeliacinės instancijos teismo nutarties nuostatą BPK 10 straipsnio 2 dalies, 44 straipsnio 8 dalies ir 50 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimą galima pašalinti surašant kaltinamąjį aktą.

20Teisėjų kolegija tokios galimybės nemato ir pažymi, kad kaltinamojo akto surašymu negalima ištaisyti pažeidimų, padarytų atliekant ikiteisminį tyrimą. Tokio padarytų pažeidimų ištaisymo būdo nenurodo ir apeliacinės instancijos teismas priimtoje nutartyje, todėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutartis neįvykdoma, neatitinka BPK 332 straipsnio reikalavimų ir, vadovaujantis BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 383 straipsniu, naikintina.

21Kasacinio skundo argumentai, paneigiantys teisės į gynybą pažeidimą ir BPK 1 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimą, paliekami nenagrinėti, nes tai yra nuteistojo M. M. apeliacinio skundo argumentai, į kuriuos turės atsakyti apeliacinės instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka. Nustačius BPK reikalavimų pažeidimus, padarytus ikiteisminio tyrimo metu, apeliacinės instancijos teismas turi išspręsti klausimą, kokią įtaką tokie pažeidimai turėjo teisingo nuosprendžio priėmimui.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 4 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Ritai Bartulienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Jurgai Zieniūtei,... 4. gynėjui advokatui Ipolitui Brazlauskui,... 5. kaltinamajam M. M. ,... 6. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 7. Vilniaus miesto 1 -asis apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. nuosprendžiu M.... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios... 9. M. M. nuteistas už tai, kad tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku,... 10. M. M. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 1 dalį... 11. Pirmosios instancijos teismas M. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 309... 12. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 13. Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 14. Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas.... 15. Dėl BPK 219 straipsnio reikalavimų... 16. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 17. Pagal BPK 234 straipsnio 2 dalį ir BPK 254 straipsnio 3 dalį, kai... 18. Kaltinamojo akto turinys nustatytas BPK 219 straipsnyje. Vilniaus apygardos... 19. Iš Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 20. Teisėjų kolegija tokios galimybės nemato ir pažymi, kad kaltinamojo akto... 21. Kasacinio skundo argumentai, paneigiantys teisės į gynybą pažeidimą ir BPK... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...