Byla 1A-331-387/2016
Dėl 2015-11-16 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžio, kuriuo

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Algimanto Valantino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Lino Žukausko, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Ugniui Vyčinui, nuteistiesiems S. K., A. L. (A. L.), gynėjams advokatams Anai Grinevič, Dariui Raulušaičiui, Viačeslavui Žarkovui (Viačeslav Žarkov),

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų S. K., A. B., A. L. ir jo gynėjo advokato V. Ž. apeliacinius skundus dėl 2015-11-16 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžio, kuriuo

3S. K. pripažintas kaltu ir nuteistas :

4pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 334 523,6 Lt PVM (96 884,73 Eur) ir pelno mokesčio panaikinimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

5pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

6pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,5 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

7pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 6 dalį ir 216 straipsnio 1 dalį (dėl organizavimo ir padėjimo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytą 835 637,3 Lt (242 017,29 Eur) vertės turtą) 2 metų laisvės atėmimo bausme;

8pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė 4 metai laisvės atėmimo.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 4, 9 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė subendrinta su 2014-02-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirtomis bausmėmis, paskiriant galutinę subendrintą bausmę – 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimą ir 50 MGL (6500 Lt) 1883 eurų baudą, bausmę atliekant pataisos namuose.

11Į bausmės laiką įskaityti ankstesniu nuosprendžiu atlikta laisvės atėmimo bausmė ir sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2007-05-02 iki 2007-06-12.

12Kardomoji priemonė palikta ta pati.

13Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo S. K. sulaikymo bausmės vykdymui dienos.

14A. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:

15pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 334 523,6 Lt (96 884,73 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

16pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

17pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,5 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo) 3 metų laisvės atėmimo bausme;

18pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) 1 metų 6 mėn. laisvės atėmimo bausme.

19Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu, paskiriant subendrintą bausmę – 4 metų laisvės atėmimą.

20Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas kaltinamajam atidėtas 2 metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

21Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007-05-02 iki

222007-05-03.

23Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę nurodyta panaikinti.

24A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:

25pagal BK 216 straipsnio 1 dalį 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme;

26pagal BK 182 straipsnio 2 dalį 3 metų laisvės atėmimo bausme.

27Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – 4 metai laisvės atėmimo.

28Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė taikant visišką bausmių sudėjimo būdą subendrinta su 2013-01-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu A. L. paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 4 metai laisvės atėmimo ir 25 MGL (3250 Lt) 941,5 eurų bauda.

29Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas kaltinamajam atidėtas 2 metams įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

30Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2012-12-20 iki 2013-01-03.

31Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę nurodyta panaikinti.

32Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareikštas civilinis ieškinys tenkintas visiškai, priteisiant 90 954,44 Eur Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai solidariai iš kaltinamųjų S. K., J. S. (J. S.), V. S. (V. S.), A. B., A. L..

33Iš kaltinamųjų S. K., J. S., V. S., A. B., A. L. priteistos proceso išlaidos – 800,74 Eur.

34R. M. byla nutraukta vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu.

35Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti J. S. (J. S.), V. S., UAB „Alkora“ tačiau nuosprendis jų atžvilgiu neskundžiamas.

36Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

37S. K. nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės, susidedančios iš R. M., A. Ž., J. S., A. B. ir jo paties organizatoriumi, kartu su organizuotos grupės nariais atskirais laikotarpiais veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su asmenimis, kuriems sukčiavimams PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityse reikėjo išlaidas pateisinančių PVM sąskaitų faktūrų, realiai valdydamas įmones, skirtas nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizuodamas šių priedangos įmonių PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą, Klaipėdos mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, 2005 m. lapkričio mėn.–2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į 334 523,6 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent:

38S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, R. M., A. Ž., J. S., A. B. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule, sukčiaujant PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje įgyti turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti turtinę prievolę šias lėšas sumokėti į valstybė biudžetą, prisiimdamas vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiksmų koordinavimu, įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti įsigijimu bei valdymu, šių įmonių dokumentų klastojimo organizavimu, bankinių sąskaitų bei į jas patenkančių pinigų valdymu, suklastotų dokumentų bei pinigų perdavimu, organizavo įmonių, kurių suklastotus dokumentus būtų galima pateikti LR įmonėms kaip pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, o įtraukus šias suklastotas PVM sąskaitas faktūras į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę –sumokėti pelno mokestį, įsigijimą: UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje , UAB „Vivega“, įm.kodas 300154001, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Turto ekspertų biuras“, įm. kodas 125055137, reg. Švitrigailos g. 5/17, Vilniuje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. Organizuotos grupės narys A. Ž., organizuotai grupei nepriklausantis A. B. susitarė su UAB „Garant“, įmonės kodas 140101296, reg. Kuncų g.11-36, Klaipėdoje, atstovu V. P., UAB „Hidroplius“, įmonės kodas 300075454, reg. Nemuno g. 42A, Klaipėdoje atstovu R. V., UAB „Feliūga“, įmonės kodas 141508626, reg. Minijos g.169-8, Klaipėdoje atstovu M. C., UAB „Technometas“, įmonės kodas 111761367, reg. Minijos g.180, Klaipėdoje ir UAB „MK ir K remontas“, į.k. 300132300, reg. Debreceno g.30-44, Klaipėdoje atstovu V. S., UAB „Efiko“, įmonės kodas 140413285, reg. M. M. al.9A-18, Klaipėdoje atstovu A. D., UAB „Forvija“ į.k. 141820817, H.Manto g. 11a. Klaipėdoje atstovu S. S. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jiems, pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, kuriuos įtraukus į jų įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį. Minėtų įmonių atstovai organizuotos grupės nariui A. Ž., organizuotai grupei nepriklausančiam A. B. pateikė savo įmonių rekvizitus bei nurodė kokios prekės ar paslaugos turėtų būti nurodytos suklastotuose dokumentuose, kaip tariamai parduodamos šioms įmonėms. Organizuotos grupės narys A. Ž. bei organizuotai grupei nepriklausantys A. B. minėtų įmonių atstovų pateiktus duomenis perdavė R. M., kuris juos perdavė S. K.. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos duomenis perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., kurie kompiuteriu šiuos duomenis atspausdino į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių - UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

392005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „MK ir K remontas“,

402005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „MK ir K remontas“ prekių iš viso už 8765,23 Lt, iš jų 1337,07 Lt PVM,

412005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2647,92 Lt, iš jų 403,92 litų PVM,

422005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2196,28 Lt, iš jų 335,03 litų PVM,

432005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006-7- 4 844,2 Lt,

442005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2970 Lt, iš jų 453,16 litų PVM,

452005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009- 2 970,71 Lt,

462005 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Garant“,

472005 m. gruodžio 8 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Efiko“,

482005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių, iš viso už 28 243,96 Lt, iš jų 4 308,4 litų PVM ,

492005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1141,86 Lt, iš jų 174,18 litų PVM,

502005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso 34692 Lt, iš jų 5292 Lt,

512005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15000 Lt,

522005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30 664,66 Lt, iš jų 4 677,66 litų PVM,

532005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 20 703,21 Lt, iš jų 3 158,11 litų PVM,

542005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 2274,8 Lt, iš jų 347 litų PVM,

552006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 92 953,14 Lt, iš jų 14 179,29 litų PVM,

562006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4796,7 Lt, iš jų 731,7 litų PVM,

572006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4997,6 Lt, iš jų 762,35 litų PVM,

582006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 46 165,14 Lt, iš jų 7045,14 litų PVM,

592006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15530 Lt,

602006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 27848 Lt, iš jų 4248 litų PVM,

612006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 – 27848 Lt,

622006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių, iš viso už 213 238,98 Lt, iš jų 32 527,98 litų PVM,

632006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 9 622,02 Lt, iš jų 1 467,77 litų PVM,

642006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 41 869,35 Lt, iš jų 6 386,85 litų PVM,

652006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 36 598,29 Lt, iš jų 5 582,79 litų PVM,

662006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 593,38 Lt, iš jų 6 802,38 litų PVM,

672006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ prekių, iš viso už 35027,95 Lt, iš jų 5 343,25 litų PVM,

682006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 50773,88 Lt, iš jų 7745,17 litų PVM,

692006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 60124,48 Lt, iš jų 9171,48 litų PVM,

702006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso už 53808 Lt, iš jų 8208 litų PVM,

712006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

722006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 49882,14 Lt, iš jų 7609,14 litų PVM,

732006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7192,93 Lt, iš jų 1097,23 litų PVM,

742006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10428,66 Lt, iš jų 1590,81 litų PVM,

752006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 25528,18 Lt, iš jų 3894,13 litų PVM,

762006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3165,94 Lt, iš jų 482,94 litų PVM,

772006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 11163,46 Lt, iš jų 1702,9 litų PVM,

782006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 26474,48 Lt, iš jų 4038,48 litų PVM,

792006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius“ prekių, iš viso už 179 124 Lt, iš jų 27 324 litų PVM,

802006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

812006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ ,

822006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 11092 Lt, iš jų 1692 litų PVM,

832006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 11092 Lt,

842006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 7400 Lt,

852006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 10000 Lt,

862006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 6408 Lt,

872006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 47601 Lt, iš jų 7261,2 Lt PVM ,

882006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 47601 Lt,

892006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ neturi pretenzijų uždarajai akcinei bendrovei „Toto“ dėl atliktų darbų kokybės bei darbų atlikimo terminų,

902006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 23010 Lt, iš jų 3510 Lt PVM,

912006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 23010 Lt,

922006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 152,02 Lt, iš jų 6 735,05 litų PVM,

932006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10903,2 Lt, iš jų 1663,2 litų PVM,

942006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 15 321,93 Lt, iš jų 2337,24 litų PVM,

952006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 335,04 Lt, iš jų 51,11 litų PVM,

962006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ biliardo stalą iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

972006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 - 8968 Lt,

982006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6907,89 Lt, iš jų 1053,75 litų PVM,

992006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30657,46 Lt, iš jų 4676,56 litų PVM,

1002006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 35 902,68 Lt, iš jų 5476,68 litų PVM,

1012006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3902,85 Lt, iš jų 595,35 litų PVM,

1022006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7986,24 Lt, iš jų 1218,24 litų PVM,

1032006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 8850 Lt, iš jų 1350 litų PVM,

1042006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 826 Lt, iš jų 126 litų PVM,

1052006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų biuras“ baro įrengimo darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“,

1062006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7286,5 Lt, iš jų 1111,5 litų PVM,

1072006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4082,65 Lt, iš jų 622,78 litų PVM,

1082006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10997,31 Lt, iš jų 1677,56 litų PVM,

1092006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1834,29 Lt, iš jų 279,81 litų PVM,

1102006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4410,98 Lt, iš jų 672,86 litų PVM,

1112006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3046,88 Lt, iš jų 464,78 litų PVM,

1122006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6593,43 Lt, iš jų 1005,78 litų PVM,

1132006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1981,92 Lt, iš jų 302,33 litų PVM,

1142006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 5995 Lt, iš jų 914,56 litų PVM,

1152006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

1162006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 23895 Lt, iš jų 3645 litų PVM,

1172006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027- 23895 Lt,

1182006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4068,05 Lt, iš jų 620,55 litų PVM,

1192006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

1202006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 33925 Lt, iš jų 5175 litų PVM,

1212006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030- 33925 Lt,

1222006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18000 Lt, iš jų 2745,9 litų PVM,

1232006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą - 18000 Lt,

1242006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18290 Lt, iš jų 2790 litų PVM,

1252006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033- 18290 Lt,

1262007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 14632 Lt, iš jų 2232 litų PVM,

1272007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 14632 Lt,

1282007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

1292007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 8968 Lt

130bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vivega“ direktorei L. K., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. ir R. S., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E.. A. B. ir J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką, visus minėtus suklastotus UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“ , UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių tariamai parduotas paslaugas ir prekes iš viso už 1 594 099,94 Lt, iš jų 243 171,1 Lt PVM, per organizuotos grupės narius: S. K. ir R. M., A. Ž. ir organizuotai grupei nepriklausantį A. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams. Pastariesiems šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtraukus į savo įmonių buhalterines apskaitas ir suorganizavus, kad 2005 m. lapkričio mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu Klaipėdos apskrities VMI inspekcijos Klaipėdos skyriaus, esančio Taikos pr.28, Klaipėdoje darbuotojams būtų pateiktos UAB „Garant“, UAB „Hidroplius“, UAB „Feliūga“, UAB „Technometas“, UAB „MK ir K remontas“, UAB „Efiko“, UAB „Forvija“ PVM ir pelno mokesčio deklaracijos su į jas įtrauktais duomenimis iš organizuotos grupės narių suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų, mažinančių apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną PVM- 334 523,6 Lt Tokiu būdu S. K., vadovaudamas savo paties suburtai organizuotai grupei ir veikdamas jos sudėtyje kartu su kitais jos nariais – R. M., J. S., A. B., A. Ž. bei atskirais laikotarpiais veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. B., V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S. apgaule UAB „Garant“, UAB „Hidroplius“, UAB „Feliūga“, UAB „Technometas“, UAB „MK ir K remontas“, UAB „Efiko“, UAB „Forvija“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 334 523,6 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą.

131Be to, S. K., buvo nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės, susidedančios iš J. S., A. B., V. S. ir jo paties, organizatoriumi, kartu su organizuotos grupės nariais atskirais laikotarpiais veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su asmenimis, kuriems sukčiavimams PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityse reikėjo išlaidas pateisinančių PVM sąskaitų faktūrų, realiai valdydamas įmones, skirtas nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizuodamas šių priedangos įmonių PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į 91 422,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent:

132S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, J. S., V. S. ir A. B. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule, sukčiaujant PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje įgyti turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti turtinę prievolę šias lėšas sumokėti į valstybė biudžetą, prisiimdamas vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiksmų koordinavimu, įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti įsigijimu bei valdymu, šių įmonių dokumentų klastojimo organizavimu, faktišku bankinių sąskaitų bei į jas patenkančių pinigų valdymu, suklastotų dokumentų bei pinigų perdavimu, organizavo įmonių, kurių suklastotus dokumentus būtų galima pateikti LR įmonėms kaip pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, o įtraukus šias suklastotas PVM sąskaitas faktūras į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę –sumokėti pelno mokestį, įgijimą: UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. Organizuotai grupei nepriklausantis Z. B. bei jis pats susitarė su UAB „Limeta“, įmonės kodas 221906050, reg. V.A. G. g.4, Vilniuje atstovu J. R., UAB „Eliba“, įmonės kodas 141745326, reg. Baltijos pr.107-8, Klaipėdoje atstovu B. J., UAB „Šilko takas“, į.k. 125952998, reg. Šiltnamių g. 46B, Vilnius atstovu R. K. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jiems, pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, kuriuos įtraukus į jų įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę –sumokėti pelno mokestį. Minėtų įmonių atstovai S. K., organizuotai grupei nepriklausančiam Z. B. pateikė savo įmonių rekvizitus bei nurodė kokios prekės ar paslaugos turėtų būti nurodytos suklastotuose dokumentuose, kaip tariamai parduodamos šioms įmonėms. Organizuotai grupei nepriklausantis Z. B. minėtų įmonių atstovų pateiktus duomenis perdavė S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos duomenis perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., kurie patys arba J. S. nurodymu V. S., kompiuteriu šiuos duomenis atspausdino į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių - UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Alkora“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

1332005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų atlikimo UAB ‚Šilko takas“,

1342005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“ GTT-3M4-IU eilių apkabos pardavimo UAB „Eliba“,

1352005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų UAB ‚Šilko takas“,

1362005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB ‚Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ apkabą iš viso už 223515,6 Lt, iš jų 34 095,6 litų PVM,

1372005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei ‚Šilko takas“ darbų iš viso už 24 525,12 Lt, iš jų 3741,12 litų PVM,

1382006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB ‚Limeta“,

1392006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 19 175 Lt, iš jų 2 925 litų PVM,

1402006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

1412006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB ‚Limeta“,

1422006-02-13 PVM sąskaitoje-faktūroje serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“ reklamos paslaugų iš viso už 36 816 Lt, iš jų 5 616 litų PVM,

1432006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“ ,

1442006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 26 845 Lt, iš jų 4 095 litų PVM,

1452006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

1462006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 61 743,50 Lt, iš jų 9 418,5 litų PVM,

1472006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB „Limeta“,

148bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Alkora“ direktoriui J. S., UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E.. A. B. ir J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką, visus minėtus suklastotus UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vilnestra“ bei UAB „Alkora“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių tariamai parduotas paslaugas ir prekes iš viso už 392 620,2 Lt, iš jų 59 891,22 Lt PVM, per organizuotos grupės narius: S. K. ir organizuotai grupei nepriklausantį Z. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams. Pastariesiems šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtraukus į savo įmonių buhalterines apskaitas ir suorganizavus, kad 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus, esančio Šermukšnių g.4, Vilniuje bei Klaipėdos apskrities VMI inspekcijos Klaipėdos skyriaus, esančio Taikos pr.28, Klaipėdoje darbuotojams būtų pateiktos UAB „Limeta“, UAB „Šilko takas“ bei UAB „Eliba“ PVM ir pelno mokesčio deklaracijos su į jas įtrauktais duomenimis iš organizuotos grupės narių suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų, mažinančių apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną PVM viso- 91 422,22 Lt. Tokiu būdu S. K., vadovaudamas savo paties suburtai organizuotai grupei ir veikdamas jos sudėtyje kartu su kitais jos nariais –J. S., V. S., A. B. bei atskirais laikotarpiais veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su Z. B., J. R., B. J., R. K. apgaule UAB „Limeta“, UAB „Šilko takas“ bei UAB „Eliba“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 91 422,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikinto didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybė biudžetą.

149Be to S. K. buvo nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės, susidedančios iš J. S., V. S., A. B. ir jo paties, organizatoriumi, kartu su organizuotos grupės nariais atskirais laikotarpiais, veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. L., T. D., V. S., kuriems reikėjo fiktyvių paslaugų arba prekių pardavimo PVM sąskaitų faktūrų pateisinti jų pačių vykdomus sandorius su UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“ ,UAB „Feliūga“, UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“, realiai valdydamas įmones, skirtas nusikalstamai veiklai nuslėpti, organizuodamas šių priedangos įmonių PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – 314 047,5 Lt PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų, o būtent:

150S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, J. S., V. S., A. B. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule įgyti svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas (PVM), ir prisiimdamas vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiksmų koordinavimu, įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti įgijimu, šių įmonių dokumentų klastojimo organizavimu, bankinių sąskaitų bei į jas patenkančių piniginių lėšų faktišku valdymu, suklastotų dokumentų bei pinigų perdavimu, Lietuvos Respublikos piliečių vardu įsigijo neteisėtai veiklai nuslėpti skirtas įmones: UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje , UAB „Vivega“, įm.kodas 300154001, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Turto ekspertų biuras“, įm. kodas 125055137, reg. Švitrigailos g. 5/17, Vilniuje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas pagal iš anksto su organizuotos grupės nariais ir su organizuotai grupei nepriklausančiais A. L., V. S., T. D., V. S. aptartą planą, siekiant nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą legalizuoti nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamos įmonės dokumentais ir jį legalizavus, realizuoti LR ūkio subjektams, siekiant prekes ir paslaugas, įsigytas be dokumentų, nesumokant pirkimo PVM parduoti LR ūkio subjektams, tam, kad įrašant į nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių PVM sąskaitas faktūras prekių kainą su 18 procentų PVM ir pardavus šias prekes LR ūkio subjektams, šie už prekes atsiskaitytų pridedant prie prekių vertės PVM, šių PVM sumų nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamoms įmonėms nedeklaravus mokesčių inspekcijoje ir nesumokėjus į LR biudžetą, paėmus šiuos pinigus iš nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių bankinių sąskaitų grynaisiais pinigais, būtų galima užvaldyti priklausantį į LR biudžetą sumokėti PVM, duomenis apie savo paties iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nesumokant PVM įsigytų ir parduodamų prekių ir paslaugų UAB „Metlita“, UAB „Feliūga“ bei UAB „Eliba“, iš J. S. gautus duomenis apie suteiktas paslaugas UAB „Ferumita“, iš V. S. gautus duomenis apie jo suteiktas UAB „Tilde informacinės technologijos“ kompiuterinės technikos aptarnavimo paslaugas, iš T. D. gautus duomenis apie iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nemokant PVM įsigytų ir parduodamų prekių UAB „Pamario tiekėjai“, iš A. L. gautus duomenis apie iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be pirkimo dokumentų, nesumokant pirkimo PVM, supirktą ir parduodamą UAB „Nonfera“, UAB ‚Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ metalo laužą, perdavė J. S., V. S. bei A. B., kurie kompiuteriu atspausdino į organizuotos grupės narių faktiškai valdomų, neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių: UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

1512005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

1522005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

1532005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

1542005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ medžiagų iš viso už 200078,52 Lt, iš jų 30520,45 litų PVM,

1552005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos darbų atlikimo UAB „Ferumita“,

1562005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

1572005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,

1582005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

1592005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

1602005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM,

1612005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 270000 Lt, iš jų 41186,44 litų PVM

1622005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Eliba“,

1632005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 46512,89 Lt, iš jų 7095,19 litų PVM,

1642005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 14704,81 Lt, iš jų 2243,11 litų PVM,

1652005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 19265,48 Lt, iš jų 2938,8 litų PVM,

1662005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 240000 Lt, iš jų 36610 litų PVM,

1672005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ paslaugų suteikimo UAB „Tilde informacinės technologijos“,

1682005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

1692005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

1702005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai atliktų darbų UAB „Tilde informacinės technologijos“,

1712005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Tilde informacinės technologijos“ paslaugų iš viso už 35 400 Lt, iš jų 5 400 litų PVM,

1722006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 2590,34 Lt, iš jų 395,14 litų PVM,

1732006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB „Feliūga“,

1742006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ paslaugų iš viso už 146 050,32 Lt, iš jų 22 278,86 litų PVM,

1752006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 36046,64 Lt, iš jų 5498,65 litų PVM,

1762007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 86519,18 Lt, iš jų 13197,85 litų PVM,

1772007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 30808,81 Lt, iš jų 4699,65 litų PVM,

1782007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 9676,22 Lt, iš jų 1476,03 litų PVM,

1792007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 32344,15 Lt, iš jų 4933,85 litų PVM,

1802007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 28767,09 Lt, iš jų 4388,2 litų PVM,

1812007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 24355,15 Lt, iš jų 3715,2 litų PVM,

182bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Alkora“ direktoriui J. S., UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. bei R. S.. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, pats asmeniškai ir organizuotos grupės narys V. S., J. S., organizuotai grupei nepriklausantys T. D., V. S. prisistatydami, kaip UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ atstovai, siekdami apgaule įgyti valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM), pateikdami minėtus suklastotus dokumentus, kuriuose buvo neteisėtai išskirtos mokėtino PVM sumos, apgaule įtikino UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Feliūga“,UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ atstovus tariamai savo atstovaujamų įmonių vardu nupirkti jų (S. K., J. S., V. S.,T. D., V. S.,A. L.) parduodamas prekes, paslaugas ir sumokėti kainą bei PVM. UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Feliūga“, UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ atstovai apgaulės įtakoje, manydami, kad minėtas paslaugas ar prekes parduoda UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ bei, kad šios įmonės turi teisę už minėtas prekes, paslaugas gauti PVM bei gautą PVM sumokės į biudžetą, minėtas prekes ir paslaugas nupirko ir suorganizavo, kad pagal pateiktus suklastotus tikrus dokumentus mokėjimo pavedimais į UAB „Alkora“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), į UAB „Vivega“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ) ir ( - ), į UAB „Gelota “ banko sąskaitą, esančią AB „Parex bankas“ Nr.( - ) bei AB „SEB Vilniaus bankas“ esančią sąskaitą Nr. ( - ), UAB „Vilnestra“, banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), UAB „Toto“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), UAB „Turto ekspertų biuras“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ) būtų pervesta bei pagal suklastotą UAB „Alkora“ kasos pajamų orderį serija ALR Nr.0000001 būtų sumokėta grynais iš viso 2 058 756,9 Lt, iš jų 314 047,5 Lt PVM. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė J. S. nuimti iš UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ bankinių sąskaitų už tariamus sandorius pervestus pinigus grynais. J. S. asmeniškai bei UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ direktoriams nuėmus pervestus pinigus ir perdavus juo per J. S., V. S. bei A. B. S. K., pastarasis pasilikęs sau pinigų sumą už suklastotų dokumentų išrašymą kurią sudarė iš anksto sutarta, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyta pinigų suma, ją padalino tarp visų organizuotos grupės narių, bei pinigus, kuriuos sumokėjo įgydamas prekes bei paslaugas, nesumokant PVM, o likusią pinigų dalį perdavė A. L., T. D., V. S.. Tokiu būdu S. K., vadovaudamas organizuotai grupei ir veikdamas jos sudėtyje kartu su kitais jos nariais –J. S., V. S., A. B. bei veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. L., T. D., V. S. apgaule įgijo savo ir kitų naudai didelės vertės svetimą turtą- valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM) iš viso 314 047,5 Lt.

183Be to, S. K. buvo nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn., Vilniaus, Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su J. S., V. S., padėjo A. L. legalizuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą, o būtent:

184A. L. veikdamas kaip fizinis asmuo, neįsteigęs įmonės ir tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-10-23 „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo“ įstatymo Nr.IX-565 2 straipsnio 4 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, kad skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų „supirkėjas – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka superkanti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas“, taip pat, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-06 nutarimu Nr.177 patvirtintų “Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių” 3 punkto nuostatas, kad „licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas gali būti išduotos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams“, neturėdamas licencijos ir tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-10-23 „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo“ Nr.IX-565 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad „skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas yra licencijuojama veikla“, taip pat, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-06 nutarimu Nr.177 patvirtintų “Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių” 4 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, kad „nustatomos šių rūšių licencijos: 4.1. supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas“, laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn. Vilniaus mieste iš įvairių ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be įsigijimo dokumentų, neįregistravęs juridinio asmens, nemokėdamas jokių mokesčių, iš jų ir pirkimo PVM, neteisėtai įgijo (supirko) 1223,842 tonų metalo laužo, t.y. vertėsi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys, turintys licenciją tokiai veiklai, t.y. kitokiu neteisėtu būdu versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės ir komercinės veiklos. Jis, turėdamas tikslą, nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą, legalizavus UAB „Alkora“ dokumentais, t.y. melagingai nurodant, kad tai (metalo laužas) gauta iš teisėtos veiklos, realizuoti jį LR ūkio subjektams, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais S. K., J. S., V. S., duomenis apie supirktų prekių kiekį, reikalingus įrašyti UAB „Alkora“, pardavimo dokumentus, pateikė S. K.. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė V. S. arba J. S. atspausdinti organizuotos grupės narių faktiškai valdomos, neteisėtai veiklai nuslėpti skirtos įmonės- UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, buhalterinės apskaitos dokumentus, nurodant juose melagingus duomenis apie tikrovėje neįvykusias ūkines-finansines operacijas apie tariamai UAB „Alkora“ uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“, įmonės kodas 111727525, reg. Smolensko g.19/1F,Vilniuje parduotą metalo laužą viso už 619 669,43 Lt, uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“, įmonės kodas 120576556, reg. Dariaus ir Girėno g.113, Vilniuje, parduotą metalo laužą viso už 118 221,08 Lt, uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“, įmonės kodas 300025483, reg. L.Asanavičiūtės g. 16-38, Vilniuje, parduotą metalo laužą viso už 97 746,83 Lt. V. S. arba J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką UAB „Alkora“ nuomojamose patalpose, esančiose S. Š. g.2, Klaipėdoje kompiuteriu sukūrė:

1852005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti duomenys apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

1862005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

1872005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

1882005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

1892005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

1902005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM

191visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu ir kartu su V. S. pateikė su A. L. nusikalstamu būdu, t.y. kitu neteisėtu būdu verčiantis ūkine, komercine veikla, įgytu metalo laužu, realizuojant jį UAB „Nonfera“, UAB „Ekspauta“ ir UAB „Antrimeta“. Tokiu būdu S. K., veikdamas organizuota grupe su J. S., V. S., padėjo A. L. legalizuoti jo paties nusikalstamu būdu, t.y. kitu neteisėtu būdu verčiantis ūkine, komercine veikla, įgytą 835 637,3 Lt vertės metalo laužą .

192Be to S. K. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe su J. S., A. B., V. S. bei veikdamas bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, Klaipėdos mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendra tyčia, suorganizavo tikrų dokumentų suklastojimą ir juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

193Jis, 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu iš anksto susitarė pats betarpiškai arba per A. Ž., R. M., organizuotai grupei nepriklausantį Z. B., A. B. su LR įmonių, kurioms buvo reikalingi suklastoti dokumentai, pateisinantys tariamas išlaidas, kuriuos įtraukus į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę –sumokėti pelno mokestį, atstovais bei A. L., T. D., V. S., kuriems reikėjo fiktyvių paslaugų arba prekių pardavimo PVM sąskaitų faktūrų pateisinti jų pačių vykdomus sandorius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti jiems suklastotus dokumentus. S. K. iš šių asmenų gautus duomenis, kuriuos reikėjo įrašyti į fiktyvius dokumentus, perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., nurodydamas šiuos duomenis kompiuteriu atspausdinti į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių – UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

1942005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

1952005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

1962005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų atlikimo UAB ‚Šilko takas“,

1972005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

1982005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ medžiagų iš viso už 200078,52 Lt, iš jų 30520,45 litų PVM,

1992005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos darbų atlikimo UAB „Ferumita“,

2002005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

2012005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,

2022005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

2032005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

2042005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM,

2052005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 270000 Lt, iš jų 41186,44 litų PVM,

2062005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Eliba“,

2072005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“ GTT-3M4-IU eilių apkabos pardavimo UAB „Eliba“,

2082005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 46512,89 Lt, iš jų 7095,19 litų PVM,

2092005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 14704,81 Lt, iš jų 2243,11 litų PVM,

2102005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 19265,48 Lt, iš jų 2938,8 litų PVM,

2112005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

2122005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

2132005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „MK ir K remontas“,

2142005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „MK ir K remontas“ prekių iš viso už 8765,23 Lt, iš jų 1337,07 Lt PVM,

2152005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2647,92 Lt, iš jų 403,92 litų PVM,

2162005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2196,28 Lt, iš jų 335,03 litų PVM,

2172005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006-7- 4 844,2 Lt.,

2182005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų UAB ‚Šilko takas“,

2192005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB ‚Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ apkabą iš viso už 223515,6 Lt, iš jų 34 095,6 litų PVM,

2202005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei ‚Šilko takas“ darbų iš viso už 24 525,12 Lt, iš jų 3741,12 litų PVM,

2212005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2970 Lt, iš jų 453,16 litų PVM,

2222005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009- 2 970,71 Lt,

2232005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 240000 Lt, iš jų 36610 litų PVM,

2242005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Garant“,

2252005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ paslaugų suteikimo UAB „Tilde informacinės technologijos“,

2262005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Efiko“,

2272005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių, iš viso už 28 243,96 Lt, iš jų 4 308,4 litų PVM ,

2282005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai atliktų darbų UAB „Tilde informacinės technologijos“,

2292005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Tilde informacinės technologijos“ paslaugų iš viso už 35 400 Lt, iš jų 5 400 litų PVM,

2302005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1141,86 Lt, iš jų 174,18 litų PVM,

2312005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso 34692 Lt, iš jų 5292 Lt,

2322005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15000 Lt,

2332005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30 664,66 Lt, iš jų 4 677,66 litų PVM,

2342005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 20 703,21 Lt, iš jų 3 158,11 litų PVM,

2352005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 2274,8 Lt, iš jų 347 litų PVM,

2362006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB ‚Limeta“,

2372006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 2590,34 Lt, iš jų 395,14 litų PVM,

2382006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 92 953,14 Lt, iš jų 14 179,29 litų PVM,

2392006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4796,7 Lt, iš jų 731,7 litų PVM,

2402006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4997,6 Lt, iš jų 762,35 litų PVM,

2412006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 46 165,14 Lt, iš jų 7045,14 litų PVM,

2422006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15530 Lt,

2432006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 27848 Lt, iš jų 4248 litų PVM,

2442006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005- 27848 Lt,

2452006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 19 175 Lt, iš jų 2 925 litų PVM,

2462006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

2472006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB ‚Limeta“,

2482006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių, iš viso už 213 238,98 Lt, iš jų 32 527,98 litų PVM,

2492006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB „Feliūga“,

2502006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ paslaugų iš viso už 146 050,32 Lt, iš jų 22 278,86 litų PVM,

2512006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“ reklamos paslaugų iš viso už 36 816 Lt, iš jų 5 616 litų PVM,

2522006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“ ,

2532006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 26 845 Lt, iš jų 4 095 litų PVM,

2542006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

2552006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 61 743,50 Lt, iš jų 9 418,5 litų PVM,

2562006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB „Limeta“,

2572006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 9 622,02 Lt, iš jų 1 467,77 litų PVM,

2582006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 41 869,35 Lt, iš jų 6 386,85 litų PVM,

2592006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 36 598,29 Lt, iš jų 5 582,79 litų PVM,

2602006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 593,38 Lt, iš jų 6 802,38 litų PVM,

2612006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 36046,64 Lt, iš jų 5498,65 litų PVM,

2622006-02-28 PVM sąskaitoje-faktūroje serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ prekių, iš viso už 35027,95 Lt, iš jų 5 343,25 litų PVM,

2632006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 50773,88 Lt, iš jų 7745,17 litų PVM,

2642006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 60124,48 Lt, iš jų 9171,48 litų PVM,

2652006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso už 53808 Lt, iš jų 8208 litų PVM,

2662006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

2672006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 49882,14 Lt, iš jų 7609,14 litų PVM,

2682006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7192,93 Lt, iš jų 1097,23 litų PVM,

2692006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10428,66 Lt, iš jų 1590,81 litų PVM,

2702006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 25528,18 Lt, iš jų 3894,13 litų PVM,

2712006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3165,94 Lt, iš jų 482,94 litų PVM,

2722006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 11163,46 Lt, iš jų 1702,9 litų PVM,

2732006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 26474,48 Lt, iš jų 4038,48 litų PVM,

2742006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius“ prekių, iš viso už 179 124 Lt, iš jų 27 324 litų PVM,

2752006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

2762006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ ,

2772006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 11092 Lt, iš jų 1692 litų PVM,

2782006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 11092 Lt,

2792006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 7400 Lt,

2802006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 10000 Lt,

2812006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 6408 Lt,

2822006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 47601 Lt, iš jų 7261,2 Lt PVM ,

2832006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 47601 Lt,

2842006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ neturi pretenzijų uždarajai akcinei bendrovei „Toto“ dėl atliktų darbų kokybės bei darbų atlikimo terminų,

2852006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 23010 Lt, iš jų 3510 Lt PVM,

2862006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 23010 Lt,

2872006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 152,02 Lt, iš jų 6 735,05 litų PVM,

2882006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10903,2 Lt, iš jų 1663,2 litų PVM,

2892006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 15 321,93 Lt, iš jų 2337,24 litų PVM,

2902006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 335,04 Lt, iš jų 51,11 litų PVM,

2912006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ biliardo stalą iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

2922006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 - 8968 Lt,

2932006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6907,89 Lt, iš jų 1053,75 litų PVM,

2942006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30657,46 Lt, iš jų 4676,56 litų PVM,

2952006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 35 902,68 Lt, iš jų 5476,68 litų PVM,

2962006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3902,85 Lt, iš jų 595,35 litų PVM,

2972006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7986,24 Lt, iš jų 1218,24 litų PVM,

2982006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 8850 Lt, iš jų 1350 litų PVM,

2992006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 826 Lt, iš jų 126 litų PVM,

3002006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų biuras“ baro įrengimo darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“,

3012006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7286,5 Lt, iš jų 1111,5 litų PVM,

3022006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4082,65 Lt, iš jų 622,78 litų PVM,

3032006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10997,31 Lt, iš jų 1677,56 litų PVM,

3042006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1834,29 Lt, iš jų 279,81 litų PVM,

3052006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4410,98 Lt, iš jų 672,86 litų PVM,

3062006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3046,88 Lt, iš jų 464,78 litų PVM,

3072006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6593,43 Lt, iš jų 1005,78 litų PVM,

3082006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1981,92 Lt, iš jų 302,33 litų PVM,

3092006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 5995 Lt, iš jų 914,56 litų PVM,

3102006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

3112006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 23895 Lt, iš jų 3645 litų PVM,

3122006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027- 23895 Lt,

3132006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4068,05 Lt, iš jų 620,55 litų PVM,

3142006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

3152006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 33925 Lt, iš jų 5175 litų PVM,

3162006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030- 33925 Lt,

3172006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18000 Lt, iš jų 2745,9 litų PVM,

3182006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą - 18000 Lt,

3192006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18290 Lt, iš jų 2790 litų PVM,

3202006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033- 18290 Lt,

3212007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 14632 Lt, iš jų 2232 litų PVM,

3222007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 14632 Lt,

3232007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 86519,18 Lt, iš jų 13197,85 litų PVM,

3242007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 30808,81 Lt, iš jų 4699,65 litų PVM,

3252007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

3262007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 8968 Lt.,

3272007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 9676,22 Lt, iš jų 1476,03 litų PVM,

3282007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 32344,15 Lt, iš jų 4933,85 litų PVM,

3292007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 28767,09 Lt, iš jų 4388,2 litų PVM,

3302007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 24355,15 Lt, iš jų 3715,2 litų PVM.

331A. B. ir J. S. patys arba J. S. nurodymu V. S. atspausdino šiuos dokumentus, ir toliau tęsdami nusikalstamą veiką, pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vivega“ direktorei L. K., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. ir R. S., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E. bei pats J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu ir per organizuotos grupės narius: S. K. ir R. M., A. Ž. ir organizuotai grupei nepriklausantį A. B., Z. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams, kurie šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo sukčiavimams mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje bei A. L., T. D., V. S., kurie šiuos dokumentus panaudojo pateikdami LR ūkio subjektas kaip pateisinančius jų pačių prekių bei paslaugų, įsigytų be PVM, pardavimą šiems ūkio subjektas, apgaule įgydami LR valstybės biudžeto lėšas-PVM. Tokiu būdu S. K. suorganizavo tikrų dokumentų suklastojimą bei juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos valstybei, apgaule panaikinant didelės vertės, t.y. 425 945,82 Lt, turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą, bei apgaule įgyjant valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM) iš viso 314 047,5 Lt.

332A. B. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su organizuotos grupės nariais S. K., R. M., A. Ž., J. S., atskirais laikotarpiais, veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su asmenimis, kuriems sukčiavimams PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityse reikėjo išlaidas pateisinančių PVM sąskaitų faktūrų, Klaipėdos mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, 2005 m. lapkričio mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į 334 523,6 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent:

333A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S. K., R. M., A. Ž., J. S. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule, sukčiaujant PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje įgyti turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti turtinę prievolę šias lėšas sumokėti į valstybė biudžetą, vykdydamas prisiimtas užduotis, susijusias su duomenų ir pinigų perdavimu, tarpininkavimu, priedangos įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų klastojimo organizavimu, J. S. S. K. nurodymu, organizavo įmonių, kurių suklastotus dokumentus būtų galima pateikti LR įmonėms kaip pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, o įtraukus šias suklastotas PVM sąskaitas faktūras į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį, įsigyjimą: UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje, UAB „Vivega“, įm.kodas 300154001, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Turto ekspertų biuras“, įm. kodas 125055137, reg. Švitrigailos g. 5/17, Vilniuje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. Organizuotos grupės narys A. Ž., organizuotai grupei nepriklausantis A. B. susitarė su UAB „Garant“, įmonės kodas 140101296, reg. Kuncų g.11-36, Klaipėdoje, atstovu V. P., UAB „Hidroplius“, įmonės kodas 300075454, reg. Nemuno g. 42A, Klaipėdoje atstovu R. V., UAB „Feliūga“, įmonės kodas 141508626, reg. Minijos g.169-8, Klaipėdoje atstovu M. C., UAB „Technometas“, įmonės kodas 111761367, reg. Minijos g.180, Klaipėdoje ir UAB „MK ir K remontas“, į.k. 300132300, reg. Debreceno g.30-44, Klaipėdoje atstovu V. S., UAB „Efiko“, įmonės kodas 140413285, reg. M. M. al.9A-18, Klaipėdoje atstovu A. D., UAB „Forvija“ į.k. 141820817, Herkaus Manto g. 11A, Klaipėdoje, atstovu S. S. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jiems, pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, kuriuos įtraukus į jų įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį. Minėtų įmonių atstovai organizuotos grupės nariui A. Ž., organizuotai grupei nepriklausančiam A. B. pateikė savo įmonių rekvizitus bei nurodė kokios prekės ar paslaugos turėtų būti nurodytos suklastotuose dokumentuose, kaip tariamai parduodamos šioms įmonėms. Organizuotos grupės narys A. Ž. bei organizuotai grupei nepriklausantys A. B. minėtų įmonių atstovų pateiktus duomenis perdavė R. M., kuris juos perdavė S. K.. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos duomenis perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., kurie kompiuteriu šiuos duomenis atspausdino į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių - UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

3342005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „MK ir K remontas“,

3352005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „MK ir K remontas“ prekių iš viso už 8765,23 Lt, iš jų 1337,07 Lt PVM,

3362005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2647,92 Lt, iš jų 403,92 litų PVM,

3372005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2196,28 Lt, iš jų 335,03 litų PVM,

3382005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006-7- 4 844,2 Lt,

3392005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2970 Lt, iš jų 453,16 litų PVM,

3402005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009- 2 970,71 Lt,

3412005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Garant“,

3422005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Efiko“,

3432005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių, iš viso už 28 243,96 Lt, iš jų 4 308,4 litų PVM ,

3442005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1141,86 Lt, iš jų 174,18 litų PVM,

3452005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso 34692 Lt, iš jų 5292 Lt,

3462005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15000 Lt,

3472005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30 664,66 Lt, iš jų 4 677,66 litų PVM,

3482005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 20 703,21 Lt, iš jų 3 158,11 litų PVM,

3492005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 2274,8 Lt, iš jų 347 litų PVM,

3502006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 92 953,14 Lt, iš jų 14 179,29 litų PVM,

3512006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4796,7 Lt, iš jų 731,7 litų PVM,

3522006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4997,6 Lt, iš jų 762,35 litų PVM,

3532006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 46 165,14 Lt, iš jų 7045,14 litų PVM,

3542006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15530 Lt,

3552006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 27848 Lt, iš jų 4248 litų PVM,

3562006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005- 27848 Lt,

3572006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių, iš viso už 213 238,98 Lt, iš jų 32 527,98 litų PVM,

3582006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 9 622,02 Lt, iš jų 1 467,77 litų PVM,

3592006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 41 869,35 Lt, iš jų 6 386,85 litų PVM,

3602006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 36 598,29 Lt, iš jų 5 582,79 litų PVM,

3612006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 593,38 Lt, iš jų 6 802,38 litų PVM,

3622006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ prekių, iš viso už 35027,95 Lt, iš jų 5 343,25 litų PVM,

3632006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 50773,88 Lt, iš jų 7745,17 litų PVM,

3642006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 60124,48 Lt, iš jų 9171,48 litų PVM,

3652006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso už 53808 Lt, iš jų 8208 litų PVM,

3662006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

3672006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 49882,14 Lt, iš jų 7609,14 litų PVM,

3682006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7192,93 Lt, iš jų 1097,23 litų PVM,

3692006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10428,66 Lt, iš jų 1590,81 litų PVM,

3702006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 25528,18 Lt, iš jų 3894,13 litų PVM,

3712006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3165,94 Lt, iš jų 482,94 litų PVM,

3722006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 11163,46 Lt, iš jų 1702,9 litų PVM,

3732006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 26474,48 Lt, iš jų 4038,48 litų PVM,

3742006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius“ prekių, iš viso už 179 124 Lt, iš jų 27 324 litų PVM,

3752006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

3762006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ ,

3772006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 11092 Lt, iš jų 1692 litų PVM,

3782006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 11092 Lt,

3792006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 7400 Lt,

3802006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 10000 Lt,

3812006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 6408 Lt,

3822006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 47601 Lt, iš jų 7261,2 Lt PVM ,

3832006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 47601 Lt,

3842006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ neturi pretenzijų uždarajai akcinei bendrovei „Toto“ dėl atliktų darbų kokybės bei darbų atlikimo terminų,

3852006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 23010 Lt, iš jų 3510 Lt PVM,

3862006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 23010 Lt,

3872006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 152,02 Lt, iš jų 6 735,05 litų PVM,

3882006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10903,2 Lt, iš jų 1663,2 litų PVM,

3892006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 15 321,93 Lt, iš jų 2337,24 litų PVM,

3902006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 335,04 Lt, iš jų 51,11 litų PVM,

3912006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ biliardo stalą iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

3922006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 - 8968 Lt,

3932006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6907,89 Lt, iš jų 1053,75 litų PVM,

3942006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30657,46 Lt, iš jų 4676,56 litų PVM,

3952006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 35 902,68 Lt, iš jų 5476,68 litų PVM,

3962006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3902,85 Lt, iš jų 595,35 litų PVM,

3972006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7986,24 Lt, iš jų 1218,24 litų PVM,

3982006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 8850 Lt, iš jų 1350 litų PVM,

3992006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 826 Lt, iš jų 126 litų PVM,

4002006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų biuras“ baro įrengimo darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“,

4012006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7286,5 Lt, iš jų 1111,5 litų PVM,

4022006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4082,65 Lt, iš jų 622,78 litų PVM,

4032006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10997,31 Lt, iš jų 1677,56 litų PVM,

4042006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1834,29 Lt, iš jų 279,81 litų PVM,

4052006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4410,98 Lt, iš jų 672,86 litų PVM,

4062006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3046,88 Lt, iš jų 464,78 litų PVM,

4072006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6593,43 Lt, iš jų 1005,78 litų PVM,

4082006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1981,92 Lt, iš jų 302,33 litų PVM,

4092006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 5995 Lt, iš jų 914,56 litų PVM,

4102006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

4112006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 23895 Lt, iš jų 3645 litų PVM,

4122006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027- 23895 Lt,

4132006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4068,05 Lt, iš jų 620,55 litų PVM,

4142006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

4152006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 33925 Lt, iš jų 5175 litų PVM,

4162006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030- 33925 Lt,

4172006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18000 Lt, iš jų 2745,9 litų PVM,

4182006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą - 18000 Lt,

4192006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18290 Lt, iš jų 2790 litų PVM,

4202006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033- 18290 Lt,

4212007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 14632 Lt, iš jų 2232 litų PVM,

4222007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 14632 Lt,

4232007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

4242007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 8968 Lt

425bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vivega“ direktorei L. K., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. ir R. S., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E.. A. B. ir J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką, visus minėtus suklastotus UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“ , UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių tariamai parduotas paslaugas ir prekes iš viso už 1 594 099,94 Lt, iš jų 243 171,1 Lt PVM, per organizuotos grupės narius: S. K. ir R. M., A. Ž. ir organizuotai grupei nepriklausantį A. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams. Pastariesiems šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtraukus į savo įmonių buhalterines apskaitas ir suorganizavus, kad 2005 m. lapkričio mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu Klaipėdos apskrities VMI inspekcijos Klaipėdos skyriaus, esančio Taikos pr.28, Klaipėdoje darbuotojams būtų pateiktos UAB „Garant“, UAB „Hidroplius“, UAB „Feliūga“, UAB „Technometas“, UAB „MK ir K remontas“, UAB „Efiko“, UAB „Forvija“ PVM ir pelno mokesčio deklaracijos su į jas įtrauktais duomenimis iš organizuotos grupės narių suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų, mažinančių apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną PVM - 334 523,6 Lt. Tokiu būdu A. B., veikdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės sudėtyje, kartu su kitais jos nariais – R. M., J. S., A. Ž. bei atskirais laikotarpiais, veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. B., V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S. apgaule UAB „Garant“, UAB „Hidroplius“, UAB „Feliūga“, UAB „Technometas“, UAB „MK ir K remontas“, UAB „Efiko“, UAB „Forvija“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 334 523,6 Lt. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą.

426Be to A. B. buvo nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su organizuotos grupės nariais S. K., J. S., V. S. atskirais laikotarpiais, veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su asmenimis, kuriems sukčiavimams PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityse reikėjo išlaidas pateisinančių PVM sąskaitų faktūrų, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į 91 422,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent:

427A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S. K., J. S., V. S. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule, sukčiaujant PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje įgyti turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti turtinę prievolę šias lėšas sumokėti į valstybė biudžetą, vykdydamas prisiimtas užduotis, susijusias su duomenų ir pinigų perdavimu, tarpininkavimu, priedangos įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų klastojimo organizavimu, J. S. kartu su V. S. S. K. nurodymu, organizavo įmonių, kurių suklastotus dokumentus būtų galima pateikti LR įmonėms kaip pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, o įtraukus šias suklastotas PVM sąskaitas faktūras į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį, įgijimą: UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. S. K. bei organizuotai grupei nepriklausantis Z. B. susitarė su UAB „Limeta“, įmonės kodas 221906050, reg. V.A. G. g.4, Vilniuje atstovu J. R., UAB „Eliba“, įmonės kodas 141745326, reg. Baltijos pr.107-8, Klaipėdoje atstovu B. J., UAB „Šilko takas“, į.k. 125952998, reg. Šiltnamių g. 46B, Vilnius atstovu R. K. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jiems, pateisinančius tariamas išlaidas dokumentus, kuriuos įtraukus į jų įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį. Minėtų įmonių atstovai S. K., organizuotai grupei nepriklausančiam Z. B. pateikė savo įmonių rekvizitus bei nurodė kokios prekės ar paslaugos turėtų būti nurodytos suklastotuose dokumentuose, kaip tariamai parduodamos šioms įmonėms. Organizuotai grupei nepriklausantis Z. B. minėtų įmonių atstovų pateiktus duomenis perdavė S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos duomenis perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., kurie patys arba J. S. nurodymu V. S., kompiuteriu šiuos duomenis atspausdino į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių - UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Alkora“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

4282005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų atlikimo UAB ‚Šilko takas“,

4292005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“ GTT-3M4-IU eilių apkabos pardavimo UAB „Eliba“,

4302005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų UAB ‚Šilko takas“,

4312005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB ‚Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ apkabą iš viso už 223515,6 Lt, iš jų 34 095,6 litų PVM,

4322005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei ‚Šilko takas“ darbų iš viso už 24 525,12 Lt, iš jų 3741,12 litų PVM,

4332006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB ‚Limeta“,

4342006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 19 175 Lt, iš jų 2 925 litų PVM,

4352006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

4362006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB ‚Limeta“,

4372006-02-13 PVM sąskaitoje-faktūroje serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“ reklamos paslaugų iš viso už 36 816 Lt, iš jų 5 616 litų PVM,

4382006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“ ,

4392006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 26 845 Lt, iš jų 4 095 litų PVM,

4402006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

4412006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 61 743,50 Lt, iš jų 9 418,5 litų PVM,

4422006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB „Limeta“,

443bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E. bei pats J. S. patvirtino šiuo žinomai melagingus duomenis savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu. A. B. ir J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką, visus minėtus suklastotus UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vilnestra“ bei UAB „Alkora“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių tariamai parduotas paslaugas ir prekes iš viso už 392 620,2 Lt, iš jų 59 891,22 Lt PVM, per organizuotos grupės narius: S. K. ir organizuotai grupei nepriklausantį Z. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams. Pastariesiems šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtraukus į savo įmonių buhalterines apskaitas ir suorganizavus, kad 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus, esančio Šermukšnių g.4, Vilniuje bei Klaipėdos apskrities VMI inspekcijos Klaipėdos skyriaus, esančio Taikos pr.28, Klaipėdoje darbuotojams būtų pateiktos UAB „Limeta“, UAB „Šilko takas“ bei UAB „Eliba“ PVM ir pelno mokesčio deklaracijos su į jas įtrauktais duomenimis iš organizuotos grupės narių suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų, mažinančių apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną PVM viso- 91 422,22 Lt. Tokiu būdu A. B., veikdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės sudėtyje, kartu su kitais jos nariais – J. S., V. S. bei atskirais laikotarpiais veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su Z. B., J. R., B. J., R. K. apgaule UAB „Limeta“, UAB „Šilko takas“ bei UAB „Eliba“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 91 422,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikinto didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybė biudžetą.

444Be to A. B. buvo nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su organizuotos grupės nariais S. K., V. S., J. S., veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. L., T. D., V. S., kuriems reikėjo fiktyvių paslaugų arba prekių pardavimo PVM sąskaitų faktūrų pateisinti jų pačių vykdomus sandorius su UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“ ,UAB „Feliūga“, UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ , Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, veikdamas bendra tyčia, apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – 314 047,5 Lt PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų, o būtent:

445A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S. K., J. S., V. S. iš anksto susitarė, kiekvienam organizuotos grupės nariui atlikus tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, daryti sunkius nusikaltimus - apgaule įgyti svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas (PVM), ir prisiimdamas vykdyti užduotis, susijusias su duomenų ir pinigų perdavimu, tarpininkavimu, priedangos įmonių, skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų klastojimo organizavimu, J. S. kartu su V. S. S. K. nurodymu organizavo Lietuvos Respublikos piliečių vardu neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių įgijimą: UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, UAB „Gelota“, įmonės kodas 300147373, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Toto“, įm. kodas 120363960, reg. Nemuno g. 117, Klaipėdoje , UAB „Vivega“, įm.kodas 300154001, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje, UAB „Turto ekspertų biuras“, įm. kodas 125055137, reg. Švitrigailos g. 5/17, Vilniuje, UAB „Vilnestra“, įm. kodas 300144651, reg. M. K. Čiurlionio g. 86, Vilniuje. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas pagal iš anksto su organizuotos grupės nariais ir su organizuotai grupei nepriklausančiais A. L., V. S., T. D., V. S. aptartą planą, siekiant nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą legalizuoti nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamos įmonės dokumentais ir jį legalizavus, realizuoti LR ūkio subjektams, siekiant prekes ir paslaugas, įsigytas be dokumentų, nesumokant pirkimo PVM parduoti LR ūkio subjektams, tam, kad įrašant į nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių PVM sąskaitas faktūras prekių kainą su 18 procentų PVM ir pardavus šias prekes LR ūkio subjektams, šie už prekes atsiskaitytų pridedant prie prekių vertės PVM, šių PVM sumų nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamoms įmonėms nedeklaravus mokesčių inspekcijoje ir nesumokėjus į LR biudžetą, paėmus šiuos pinigus iš nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių bankinių sąskaitų grynaisiais pinigais, būtų galima užvaldyti priklausantį į LR biudžetą sumokėti PVM, duomenis apie savo paties iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nesumokant PVM įsigytų ir parduodamų prekių ir paslaugų UAB „Metlita“, UAB „Feliūga“ bei UAB „Eliba“, iš J. S. gautus duomenis apie suteiktas paslaugas UAB „Ferumita“, iš V. S. gautus duomenis apie jo suteiktas UAB „Tilde informacinės technologijos“ kompiuterinės technikos aptarnavimo paslaugas, iš T. D. gautus duomenis apie iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nemokant PVM įsigytų ir parduodamų prekių UAB „Pamario tiekėjai“, iš A. L. gautus duomenis apie iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be pirkimo dokumentų, nesumokant pirkimo PVM, supirktą ir parduodamą UAB „Nonfera“, UAB ‚Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ metalo laužą, perdavė J. S., V. S. bei A. B., kurie kompiuteriu atspausdino į organizuotos grupės narių faktiškai valdomų, neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių: UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

4462005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

4472005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

4482005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

4492005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ medžiagų iš viso už 200078,52 Lt, iš jų 30520,45 litų PVM,

4502005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos darbų atlikimo UAB „Ferumita“,

4512005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

4522005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,

4532005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

4542005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

4552005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM,

4562005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 270000 Lt, iš jų 41186,44 litų PVM

4572005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Eliba“,

4582005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 46512,89 Lt, iš jų 7095,19 litų PVM,

4592005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 14704,81 Lt, iš jų 2243,11 litų PVM,

4602005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 19265,48 Lt, iš jų 2938,8 litų PVM,

4612005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 240000 Lt, iš jų 36610 litų PVM,

4622005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ paslaugų suteikimo UAB „Tilde informacinės technologijos“,

4632005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

4642005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

4652005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai atliktų darbų UAB „Tilde informacinės technologijos“,

4662005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Tilde informacinės technologijos“ paslaugų iš viso už 35 400 Lt, iš jų 5 400 litų PVM,

4672006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 2590,34 Lt, iš jų 395,14 litų PVM,

4682006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB „Feliūga“,

4692006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ paslaugų iš viso už 146 050,32 Lt, iš jų 22 278,86 litų PVM,

4702006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 36046,64 Lt, iš jų 5498,65 litų PVM,

4712007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 86519,18 Lt, iš jų 13197,85 litų PVM,

4722007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 30808,81 Lt, iš jų 4699,65 litų PVM,

4732007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 9676,22 Lt, iš jų 1476,03 litų PVM,

4742007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 32344,15 Lt, iš jų 4933,85 litų PVM,

4752007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 28767,09 Lt, iš jų 4388,2 litų PVM,

4762007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 24355,15 Lt, iš jų 3715,2 litų PVM,

477bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. bei R. S. bei pats J. S. patvirtino šiuos žinomai melagingus duomenis savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu. J. S. pats asmeniškai, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, organizuotos grupės narys S. K., V. S., organizuotai grupei nepriklausantys T. D., V. S. prisistatydami, kaip UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ atstovai, siekdami apgaule įgyti valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM), pateikdami minėtus suklastotus dokumentus, kuriuose buvo neteisėtai išskirtos mokėtino PVM sumos, apgaule įtikino UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Feliūga“,UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ atstovus tariamai savo atstovaujamų įmonių vardu nupirkti jų (S. K., J. S., V. S.,T. D., V. S., A. L.) parduodamas prekes, paslaugas ir sumokėti kainą bei PVM. UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Feliūga“,UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ atstovai apgaulės įtakoje, manydami, kad minėtas paslaugas ar prekes parduoda UAB „Alkora“, UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ bei, kad šios įmonės turi teisę už minėtas prekes, paslaugas gauti PVM bei gautą PVM sumokės į biudžetą, minėtas prekes ir paslaugas nupirko ir suorganizavo, kad pagal pateiktus suklastotus tikrus dokumentus mokėjimo pavedimais į UAB „Alkora“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), į UAB „Vivega“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ) ir ( - ), į UAB „Gelota“ banko sąskaitą, esančią AB „Parex bankas“ Nr.( - ) bei AB „SEB Vilniaus bankas“ esančią sąskaitą Nr. ( - ), UAB „Vilnestra“, banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), UAB „Toto“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ), UAB „Turto ekspertų biuras“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ) būtų pervesta bei pagal suklastotą UAB „Alkora“ kasos pajamų orderį serija ALR Nr.0000004 būtų sumokėta grynais iš viso 2 058 756,9 Lt, iš jų 314 047,5 Lt PVM. J. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. nurodymu pats asmeniškai nuėmė iš UAB „Alkora“ bei organizavo už tariamus sandorius pervestų pinigų nuėmimą grynais iš UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ bei per A. B. iš UAB „Gelota“ bankinių sąskaitų. J. S. asmeniškai bei UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ direktoriams nuėmus pervestus pinigus ir perdavus juos tiesiogiai ar per V. S. bei A. B. S. K., pastarasis pasilikęs sau pinigų sumą už suklastotų dokumentų išrašymą kurią sudarė iš anksto sutarta, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyta pinigų suma, ją padalino tarp visų organizuotos grupės narių, bei pinigus, kuriuos sumokėjo įgydamas prekes bei paslaugas, nesumokant PVM, o likusią pinigų dalį perdavė A. L., T. D., V. S.. Tokiu būdu A. B., veikdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės sudėtyje, kartu su kitais jos nariais – S. K., V. S., J. S. bei veikdamas skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. L., T. D., V. S. apgaule įgijo savo ir kitų naudai didelės vertės svetimą turtą- valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM) iš viso 314 047,5 Lt.

478Be to A. B. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe su S. K., J. S., V. S. bei veikdamas bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, Klaipėdos mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas bendra tyčia, suorganizavo tikrų dokumentų suklastojimą ir bei juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

479S. K. 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu iš anksto susitarė pats betarpiškai arba per A. Ž., R. M., organizuotai grupei nepriklausantį Z. B., A. B. su LR įmonių, kurioms buvo reikalingi suklastoti dokumentai, pateisinantys tariamas išlaidas, kuriuos įtraukus į šių įmonių buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas, bei apgaule panaikinti juridinių asmenų naudai turtinę prievolę – sumokėti pelno mokestį, atstovais bei A. L., T. D., V. S., kuriems reikėjo fiktyvių paslaugų arba prekių pardavimo PVM sąskaitų faktūrų pateisinti jų pačių vykdomus sandorius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jiems suklastotus dokumentus. S. K. iš šių asmenų gautus duomenis, kuriuos reikėjo įrašyti į fiktyvius dokumentus, perdavė organizuotos grupės nariams A. B. arba J. S., nurodydamas šiuos duomenis kompiuteriu atspausdinti į neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių – UAB „Alkora“ , UAB „Gelota“, UAB „Toto“, UAB „Vivega“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ PVM sąskaitų faktūrų blankus bei juos lydinčius dokumentus:

4802005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

4812005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

4822005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų atlikimo UAB ‚Šilko takas“,

4832005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

4842005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ medžiagų iš viso už 200078,52 Lt, iš jų 30520,45 litų PVM,

4852005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos darbų atlikimo UAB „Ferumita“,

4862005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

4872005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,

4882005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

4892005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

4902005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM,

4912005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 270000 Lt, iš jų 41186,44 litų PVM,

4922005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Eliba“,

4932005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“ GTT-3M4-IU eilių apkabos pardavimo UAB „Eliba“,

4942005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 46512,89 Lt, iš jų 7095,19 litų PVM,

4952005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 14704,81 Lt, iš jų 2243,11 litų PVM,

4962005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ prekių iš viso už 19265,48 Lt, iš jų 2938,8 litų PVM,

4972005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

4982005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „Pamario tiekėjai“,

4992005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“ prekių pardavimo UAB „MK ir K remontas“,

5002005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „MK ir K remontas“ prekių iš viso už 8765,23 Lt, iš jų 1337,07 Lt PVM,

5012005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2647,92 Lt, iš jų 403,92 litų PVM,

5022005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2196,28 Lt, iš jų 335,03 litų PVM,

5032005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006-7- 4 844,2 Lt.,

5042005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų UAB ‚Šilko takas“,

5052005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB ‚Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eliba“ apkabą iš viso už 223515,6 Lt, iš jų 34 095,6 litų PVM,

5062005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei ‚Šilko takas“ darbų iš viso už 24 525,12 Lt, iš jų 3741,12 litų PVM,

5072005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 2970 Lt, iš jų 453,16 litų PVM,

5082005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009- 2 970,71 Lt,

5092005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Ferumita“ statybos darbų iš viso už 240000 Lt, iš jų 36610 litų PVM,

5102005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Garant“,

5112005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ paslaugų suteikimo UAB „Tilde informacinės technologijos“,

5122005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“ prekių pardavimo UAB „Efiko“,

5132005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių, iš viso už 28 243,96 Lt, iš jų 4 308,4 litų PVM ,

5142005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai atliktų darbų UAB „Tilde informacinės technologijos“,

5152005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Tilde informacinės technologijos“ paslaugų iš viso už 35 400 Lt, iš jų 5 400 litų PVM,

5162005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1141,86 Lt, iš jų 174,18 litų PVM,

5172005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso 34692 Lt, iš jų 5292 Lt,

5182005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15000 Lt,

5192005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30 664,66 Lt, iš jų 4 677,66 litų PVM,

5202005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 20 703,21 Lt, iš jų 3 158,11 litų PVM,

5212005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 2274,8 Lt, iš jų 347 litų PVM,

5222006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB ‚Limeta“,

5232006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog UAB „Gelota“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 2590,34 Lt, iš jų 395,14 litų PVM,

5242006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 92 953,14 Lt, iš jų 14 179,29 litų PVM,

5252006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4796,7 Lt, iš jų 731,7 litų PVM,

5262006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Technometas “ prekių iš viso už 4997,6 Lt, iš jų 762,35 litų PVM,

5272006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių iš viso už 46 165,14 Lt, iš jų 7045,14 litų PVM,

5282006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006- 15530 Lt,

5292006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 27848 Lt, iš jų 4248 litų PVM,

5302006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005- 27848 Lt,

5312006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 19 175 Lt, iš jų 2 925 litų PVM,

5322006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

5332006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB ‚Limeta“,

5342006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius “ prekių, iš viso už 213 238,98 Lt, iš jų 32 527,98 litų PVM,

5352006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB „Feliūga“,

5362006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ paslaugų iš viso už 146 050,32 Lt, iš jų 22 278,86 litų PVM,

5372006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“ reklamos paslaugų iš viso už 36 816 Lt, iš jų 5 616 litų PVM,

5382006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“ ,

5392006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 26 845 Lt, iš jų 4 095 litų PVM,

5402006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB ‚Limeta“,

5412006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“paslaugų iš viso už 61 743,50 Lt, iš jų 9 418,5 litų PVM,

5422006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“ atliktų darbų priėmimo-perdavimo UAB „Limeta“,

5432006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 9 622,02 Lt, iš jų 1 467,77 litų PVM,

5442006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 41 869,35 Lt, iš jų 6 386,85 litų PVM,

5452006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 36 598,29 Lt, iš jų 5 582,79 litų PVM,

5462006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 593,38 Lt, iš jų 6 802,38 litų PVM,

5472006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Pamario tiekėjai“ prekių iš viso už 36046,64 Lt, iš jų 5498,65 litų PVM,

5482006-02-28 PVM sąskaitoje-faktūroje serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ prekių, iš viso už 35027,95 Lt, iš jų 5 343,25 litų PVM,

5492006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 50773,88 Lt, iš jų 7745,17 litų PVM,

5502006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB UAB „Vilnestra“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Feliūga“ -prekių, iš viso už 60124,48 Lt, iš jų 9171,48 litų PVM,

5512006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Efiko“ prekių iš viso už 53808 Lt, iš jų 8208 litų PVM,

5522006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

5532006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 49882,14 Lt, iš jų 7609,14 litų PVM,

5542006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Vivega“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7192,93 Lt, iš jų 1097,23 litų PVM,

5552006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10428,66 Lt, iš jų 1590,81 litų PVM,

5562006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 25528,18 Lt, iš jų 3894,13 litų PVM,

5572006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3165,94 Lt, iš jų 482,94 litų PVM,

5582006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 11163,46 Lt, iš jų 1702,9 litų PVM,

5592006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 26474,48 Lt, iš jų 4038,48 litų PVM,

5602006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Hidroplius“ prekių, iš viso už 179 124 Lt, iš jų 27 324 litų PVM,

5612006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 15000 Lt,

5622006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ ,

5632006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ prekių iš viso už 11092 Lt, iš jų 1692 litų PVM,

5642006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už prekes pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 11092 Lt,

5652006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 7400 Lt,

5662006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 10000 Lt,

5672006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016- 6408 Lt,

5682006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 47601 Lt, iš jų 7261,2 Lt PVM ,

5692006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 47601 Lt,

5702006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ neturi pretenzijų uždarajai akcinei bendrovei „Toto“ dėl atliktų darbų kokybės bei darbų atlikimo terminų,

5712006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog UAB „Toto“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ iš viso už 23010 Lt, iš jų 3510 Lt PVM,

5722006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000020- 23010 Lt,

5732006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 44 152,02 Lt, iš jų 6 735,05 litų PVM,

5742006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10903,2 Lt, iš jų 1663,2 litų PVM,

5752006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 15 321,93 Lt, iš jų 2337,24 litų PVM,

5762006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 335,04 Lt, iš jų 51,11 litų PVM,

5772006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ biliardo stalą iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

5782006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 - 8968 Lt,

5792006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6907,89 Lt, iš jų 1053,75 litų PVM,

5802006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 30657,46 Lt, iš jų 4676,56 litų PVM,

5812006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 35 902,68 Lt, iš jų 5476,68 litų PVM,

5822006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3902,85 Lt, iš jų 595,35 litų PVM,

5832006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7986,24 Lt, iš jų 1218,24 litų PVM,

5842006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 8850 Lt, iš jų 1350 litų PVM,

5852006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 826 Lt, iš jų 126 litų PVM,

5862006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų biuras“ baro įrengimo darbų atlikimo uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“,

5872006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 7286,5 Lt, iš jų 1111,5 litų PVM,

5882006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4082,65 Lt, iš jų 622,78 litų PVM,

5892006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 10997,31 Lt, iš jų 1677,56 litų PVM,

5902006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1834,29 Lt, iš jų 279,81 litų PVM,

5912006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4410,98 Lt, iš jų 672,86 litų PVM,

5922006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 3046,88 Lt, iš jų 464,78 litų PVM,

5932006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 6593,43 Lt, iš jų 1005,78 litų PVM,

5942006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 1981,92 Lt, iš jų 302,33 litų PVM,

5952006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 5995 Lt, iš jų 914,56 litų PVM,

5962006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

5972006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 23895 Lt, iš jų 3645 litų PVM,

5982006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027- 23895 Lt,

5992006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Garant“ prekių iš viso už 4068,05 Lt, iš jų 620,55 litų PVM,

6002006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB ‚Forvija“ priima iš UAB „Turto ekspertų biuras“ atliktus darbus,

6012006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 33925 Lt, iš jų 5175 litų PVM,

6022006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030- 33925 Lt,

6032006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18000 Lt, iš jų 2745,9 litų PVM,

6042006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą - 18000 Lt,

6052006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 18290 Lt, iš jų 2790 litų PVM,

6062006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo už darbus pagal sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033- 18290 Lt,

6072007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 14632 Lt, iš jų 2232 litų PVM,

6082007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 14632 Lt,

6092007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 86519,18 Lt, iš jų 13197,85 litų PVM,

6102007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 30808,81 Lt, iš jų 4699,65 litų PVM,

6112007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko uždarajai akcinei bendrovei „Forvija“ darbų iš viso už 8968 Lt, iš jų 1368 litų PVM,

6122007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“ tariamai apmokėjo - 8968 Lt.,

6132007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 9676,22 Lt, iš jų 1476,03 litų PVM,

6142007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 32344,15 Lt, iš jų 4933,85 litų PVM,

6152007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 28767,09 Lt, iš jų 4388,2 litų PVM,

6162007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai, jog UAB „Turto ekspertų biuras“ tariamai atliko darbų uždarajai akcinei bendrovei „Metlita“ iš viso už 24355,15 Lt, iš jų 3715,2 litų PVM.

617A. B. ir J. S. patys arba J. S. nurodymu V. S. atspausdino šiuos dokumentus, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai nuslėpti, direktoriams: UAB „Gelota“ direktorei I. J., UAB „Toto“ direktoriui T. B., UAB „Vivega“ direktorei L. K., UAB „Turto ekspertų biuras“ direktoriui E. V. ir R. S., UAB „Vilnestra“ direktoriui A. E. bei pats J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu ir per organizuotos grupės narius: S. K. ir R. M., A. Ž. ir organizuotai grupei nepriklausantį A. B., Z. B. perdavė juos užsakiusių įmonių atstovams, kurie šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo sukčiavimams mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje bei A. L., T. D., V. S., kurie šiuos dokumentus panaudojo pateikdami LR ūkio subjektas kaip pateisinančius jų pačių prekių bei paslaugų, įsigytų be PVM, pardavimą šiems ūkio subjektas, apgaule įgydami LR valstybės biudžeto lėšas-PVM. Tokiu būdu A. B., veikdamas organizuota grupe su S. K., J. S., V. S. bei veikdamas bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. suorganizavo tikrų dokumentų suklastojimą bei juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos valstybei, apgaule panaikinant didelės vertės, t.y. 425 945,82 Lt, turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą , bei apgaule įgyjant valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM) iš viso 314 047,5 Lt.

618A. L. buvo nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn.,Vilniaus, Klaipėdos mieste, padedant organizuotos grupės nariams S. K., J. S., V. S., legalizavo nusikalstamu būdu įgytą turtą, o būtent:

619jis, veikdamas kaip fizinis asmuo, neįsteigęs įmonės ir tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-10-23 „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo“ įstatymo Nr.IX-565 2 straipsnio 4 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, kad skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų „supirkėjas – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka superkanti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas“, taip pat, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-06 nutarimu Nr.177 patvirtintų “Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių” 3 punkto nuostatas, kad „licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas gali būti išduotos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams“, neturėdamas licencijos ir tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-10-23 „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo“ Nr.IX-565 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad „skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas yra licencijuojama veikla“, taip pat, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-06 nutarimu Nr.177 patvirtintų “Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių” 4 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, kad „nustatomos šių rūšių licencijos: 4.1. supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas“, laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn. Vilniaus mieste iš įvairių ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be įsigijimo dokumentų, neįregistravęs juridinio asmens, nemokėdamas jokių mokesčių, iš jų ir pirkimo PVM, neteisėtai įgijo (supirko) 1223,842 tonų metalo laužo, t.y. vertėsi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys, turintys licenciją tokiai veiklai, t.y. kitokiu neteisėtu būdu versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės ir komercinės veiklos. Jis, turėdamas tikslą, nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą, legalizavus UAB „Alkora“ dokumentais, t.y. melagingai nurodant, kad tai (metalo laužas) gauta iš teisėtos veiklos, realizuoti jį LR ūkio subjektams, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais S. K., J. S., V. S. duomenis apie supirktų prekių kiekį, reikalingus įrašyti UAB „Alkora“, pardavimo dokumentus, pateikė S. K., S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė V. S. arba J. S. atspausdinti organizuotos grupės narių faktiškai valdomos, neteisėtai veiklai nuslėpti skirtos įmonės- UAB „Alkora“, įmonės kodas 300018001, reg. M. D. g. 5-1, Vilniuje, buhalterinės apskaitos dokumentus, nurodant juose melagingus duomenis apie tikrovėje neįvykusias ūkines-finansines operacijas apie tariamai UAB „Alkora“ uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“, įmonės kodas 111727525, reg. Smolensko g.19/1F,Vilniuje parduotą metalo laužą viso už 619 669,43 Lt, uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“, įmonės kodas 120576556, reg. Dariaus ir Girėno g.113, Vilniuje, parduotą metalo laužą viso už 118 221,08 Lt, uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“, įmonės kodas 300025483, reg. L.Asanavičiūtės g. 16-38, Vilniuje, parduotą metalo laužą viso už 97 746,83 Lt. V. S. arba J. S., toliau tęsdami nusikalstamą veiką UAB „Alkora“ nuomojamose patalpose, esančiose S. Š. g.2, Klaipėdoje kompiuteriu sukūrė:

6202005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

6212005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti duomenys apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

6222005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

6232005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

6242005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

6252005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

6262005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM

627visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu ir kartu su V. S. pateikė su A. L. nusikalstamu būdu, t.y. kitu neteisėtu būdu verčiantis ūkine, komercine veikla, įgytu metalo laužu, realizuojant jį UAB „Nonfera“, UAB „Ekspauta“ir UAB „Antrimeta“. Tokiu būdu A. L., padedant organizuotos grupės nariams S. K., J. S. ir V. S., legalizavo nusikalstamu būdu įgytą 835 637,3 Lt vertės turtą .

628Be to, A. L. buvo nuteistas už tai, kad 2005 m. rugsėjo mėn. – 2005 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdamas legalizuoti jo paties nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamos įmonės dokumentais ir jį legalizavus, realizuoti LR ūkio subjektams, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais S. K., V. S., J. S., apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – 127 470,1 Lt PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų, o būtent:

629jis, turėdamas tikslą, nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą, legalizuoti bei realizuoti jį LR ūkio subjektams, siekdamas savo paties, kaip fizinio asmens, neįregistravusio juridinio asmens, laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn. Vilniaus mieste supirktą iš įvairių ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be įsigijimo dokumentų, nemokant jokių mokesčių, iš jų ir pirkimo PVM, neteisėtai įgytą (supirktą) 1223,842 tonų metalo laužo, parduoti LR ūkio subjektams, tam, kad įrašant į nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių PVM sąskaitas faktūras prekių kainą su 18 procentų PVM ir pardavus šias prekes LR ūkio subjektams, šie už prekes atsiskaitytų pridedant prie prekių vertės PVM, šių PVM sumų nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamoms įmonėms nedeklaravus mokesčių inspekcijoje ir nesumokėjus į LR biudžetą, paėmus šiuos pinigus iš nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamų įmonių bankinių sąskaitų grynaisiais pinigais, būtų galima užvaldyti priklausantį į LR biudžetą sumokėti PVM, duomenis apie savo paties iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nesumokant PVM supirktą ir parduodamą UAB „Nonfera“, UAB ‚Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ metalo laužą perdavė J. S., V. S., kurie toliau tęsdami nusikalstamą veiką UAB „Alkora“ nuomojamose patalpose, esančiose S. Š. g.2, Klaipėdoje kompiuteriu sukūrė:

6302005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių pardavimo UAB „Ekspauta“,

6312005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti duomenys apie tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Ekspauta“ metalo laužo iš viso už 97746,83 Lt, iš jų 14910,53 litų PVM,

6322005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 230260,65 Lt, iš jų 35124,51 litų PVM,

6332005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 75965,32 Lt, iš jų 11587,93 litų PVM,

6342005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 145469,16 Lt, iš jų 22190,21 litų PVM,

6352005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Antrimeta“ metalo laužo iš viso už 118221,08 Lt, iš jų 18033,72 litų PVM,

6362005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti duomenys tai, jog UAB „Alkora“ tariamai pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ metalo laužo iš viso už 167974,3 Lt, iš jų 25623,2 litų PVM

637visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“ direktoriaus parašu ir kartu su V. S. pateikė su A. L. nusikalstamu būdu, t.y. kitu neteisėtu būdu verčiantis ūkine, komercine veikla, įgytu metalo laužu, realizuojant jį UAB „Nonfera“, UAB „Ekspauta“, UAB „Antrimeta“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“ atstovai apgaulės įtakoje, manydami, kad minėtas paslaugas ar prekes parduoda UAB „Alkora“ bei, kad šios įmonės turi teisę už minėtas prekes, paslaugas gauti PVM bei gautą PVM sumokės į biudžetą, minėtas prekes ir paslaugas nupirko ir suorganizavo, kad pagal pateiktus suklastotus tikrus dokumentus mokėjimo pavedimais į UAB „Alkora“ banko sąskaitą, esančią UAB „Hansabankas“ Nr.( - ) būtų pervesta bei pagal suklastotą UAB „Alkora“ kasos pajamų orderį serija ALR Nr.0000001 būtų sumokėta grynaisiais iš viso 835 637, 34 Lt, iš jų 127470, 1 Lt PVM. J. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. nurodymu pats asmeniškai nuėmė iš UAB „Alkora“ banko sąskaitos šiuos pinigus ir perdavė juos tiesiogiai ar per V. S. S. K., pastarasis pasilikęs sau pinigų sumą už suklastotų dokumentų išrašymą kurią sudarė iš anksto sutarta, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyta pinigų suma, ją padalino tarp visų organizuotos grupės narių, o likusią pinigų dalį perdavė A. L.. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. bei jo vadovaujamos organizuotos grupės nariais J. S., V. S. apgaule įgijo savo ir kitų naudai didelės vertės svetimą turtą - valstybės biudžetui priklausančias lėšas (PVM) iš viso 127470,1 Lt.

638Apeliaciniu skundu S. K. prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, atnaujinti bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme ir, patikrinus visus apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, perduoti bylą prokurorui arba grąžinti ją iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas nesutiks su skundo argumentais dėl bylos grąžinimo prokurorui arba pirmos instancijos teismui, S. K. prašo peržiūrėti bausmės skyrimo pagrindus ir skirti jam su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę arba atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

639Apelianto manymu, skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, jame konstatuotos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės. Anot jo, LR Generalinė prokuratūra surašė tokį kaltinamąjį aktą, kuris yra neaiškus, netinkamas, iš esmės pažeidžiantis įstatymo garantuotas procesines apelianto teises, todėl vadovaujantis BPK 219 straipsnio 3 punktu, perduotinas prokurorui.

640Pasak S. K., ydingas, klaidinantis ir netikslus, sudarytas pažeidžiant BPK 219 straipsnio nuostatas, kaltinamasis aktas nuo pačios baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme pradžios apribojo jo galimybes gintis nuo tokio kaltinimo. Apelianto teigimu, esminė kaltinamojo akto yda - jo nekonkretumas ir esminiai prieštaravimai pačiame kaltinamajame akte nurodytoms bylos faktinėms aplinkybėms.

641Vadovaudamasis tiek nacionalinių teismų, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, S. K. akcentuoja kaltinamojo akto trūkumus. Pasak apelianto, byloje nenustatyta ir kaltinamajame akte neaprašyta, kokie veiksmai yra padaryti kiekvieno iš kaltinamųjų ir kokiuose miestuose. Šiame procesiniame dokumente tik nurodoma, kad nusikaltimai buvo vykdomi atskirais laikotarpiais, skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis Vilniaus, Klaipėdos miestuose, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytose vietose. Anot apelianto, šių deklaratyvių prokuratūros pareiškimų ir netikslumų kaltinamajame akte neįmanoma patikrinti byloje esančiais duomenimis, taip pat jų netikrino pirmos instancijos teismas teisiamojo posėdžio metu tirdamas bylos duomenis, apklausdamas liudytojus, kaltinamuosius.

642Pasak apelianto, toks abstraktus nusikalstamos veikos padarymo vietos nurodymas minint tik Vilniaus miestą, reiškia, ne tik esminį baudžiamojo proceso kodekso pažeidimą dėl galimo kaltinamojo akto neatitikimo faktinių veikos aplinkybių, bet ir galimą teismingumo pažeidimą, kadangi vadovaujantis BPK 226 straipsnio 3 dalimi, baudžiamoji byla gali būti perduota į tą teismą, kurio teritorijoje užbaigtas ikiteisminis tyrimas. O šiuo atveju, anot S. K., jis užbaigtas Vilniaus apygardos teismo teritorijoje.

643Apeliantas nurodo, kad kaltinamasis aktas turi būti vientisas ir logiškas, o tuo atveju, kada asmenys yra kaltinami veikę bendrininkų grupe, tarp kaltinimų visiems kaltinamiesiems neturi būti jokių neatitikimų. Anot S. K., šiuo požiūriu kaltinamasis aktas yra itin ydingas, nes I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. nėra kaltinami veikę bendrininkų grupėje, nors kaip galima suprasti iš kaltinamojo akto, jie ir buvo nusikalstamos veikos vykdytojais.

644Be to, apeliantas pažymi, kad bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju nėra nė vieno vykdytojo. Pasak apelianto, nesant vykdytojų, kurstytojų ir padėjėjų jis negalėjo būti asmeniu, subūrusiu organizuotą grupę, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs.

645Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinamajame akte nėra nurodoma tyčios forma. Taip pat, anot jo, svarbu yra tai, kad kaltinamajame akte jis ir kiti kaltinamieji įvardijami kaip realiai valdę ir veikę per UAB „ Gelota", UAB „TOTO", UAB „Vivega", UAB „Vilnestra", tačiau jokiais faktiniais duomenimis toks esą realus valdymas nėra pagrįstas. Priešingai, iš kitų įsiteisėjusių Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžių ir baudžiamųjų įsakymų matyti, kad I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. realiai valdė UAB „Gelota", UAB „TOTO", UAB „Vivega", UAB „Vilnestra" ir savo veikoje su niekuo nebendrininkavo. Anot S. K., kaltinamajame akte taip pat nėra atskleista kokiu būdu ir kada jis susitarė su J. S., V. S., A. B., R. M., A. Ž. daryti sunkius nusikaltimus, kokiu būdu buvo paskirstytos užduotys, kas nustatė konkrečius vaidmenis, kokiu būdu ir kas koordinavo įmonių skirtų nusikalstamai veiklai nuslėpti įsigijimą bei valdymą.

646Apeliaciniame skunde nurodoma, kad apygardos teismo šių aukščiau minėtų kaltinamojo akto trūkumų nepašalino, šiais aspektais teisminio proceso metu nepasisakė, todėl S. K. negalėjo tinkamai gintis nuo jam pareikšto kaltinimo.

647Apelianto teigimu, pirmos instancijos teismas taip pat nevykdė savo pareigos tinkamai ištirti byloje esančius rašytinius įrodymus, kuriais buvo grindžiama jo kaltė, apsiribodamas šių bylos dokumentų išvardinimu, neatskleidžiant jų turinio. Pasak S. K., pirmosios instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis surašytas pažeidžiant BPK 305 straipsnio reikalavimus, kadangi jame nėra įrodymų analizės bei vertinimo. Dėl pastarosios priežasties visiškai neaišku, kuriais įrodymais vadovavosi pirmosios instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, o kuriuos atmetė, o tai, anot apelianto, suvaržė jo procesinę teisę tinkamai gintis paduodant apeliacinį skundą, nes paduodamas apeliacinį skundą jis galėjo tik spėlioti, kurie teismo ištirti įrodymai galėjo lemti aiškiai nepagrįsto bei neteisėto nuosprendžio jam priėmimą. Apeliantas nurodo, kad tokiu būdu jam buvo atimta galimybė pasiruošti gynybai apeliacinės instancijos teisme, jis prarado galimybę surašyti apeliacinio skundo argumentus dėl teismo atlikto įrodymų tyrimo.

648Apeliantas akcentuoja, kad nei vienas liudytojas teisiamojo posėdžio metu nenurodė pažinojęs jį ar kitus kaltinamuosius, nurodė visai kitas faktines aplinkybes nei duotas ikiteisminio tyrimo metu, tačiau Klaipėdos apygardos teismas jų parodymus duotus teisiamojo posėdžio metu ignoravo, jais nesivadovavo. Nuosprendyje aprašomi pirminiai liudytojų parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, todėl, anot apelianto, būtina pakartotinai apklausti liudytojus A. J. D., R. K., M. C., R. V., A. J., G. P., T. Č., V. A., M. V., J. R., V. S., J. K., M. L., M. B., A. R., D. M., B. J., S. S., E. R., A. T., L. Š., A. J., Z. B. ir kt., siekiant nustatyti tikras faktines aplinkybes ir paneigti arba patvirtinti kaltinime pateiktas aplinkybes.

649Apelianto teigimu, Klaipėdos apygardos teismo sprendimai priimti neišsiaiškinus jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, nenustačius nusikaltimą padariusių asmenų, neatskleidus pareikšto kaltinimo esmės.

650Apeliantas taip pat nurodo abejojantis Klaipėdos apygardos teismo nešališkumu, nes nuosprendyje neatliktas byloje surinktų duomenų vertinimas, besąlygiškai priimant ir perrašant kaltinamąjį aktą. S. K. manymu, tai patvirtina buvus bent jau objektyvųjį apygardos teismo šališkumą, nes galutinis proceso pirmojoje instancijoje rezultatas - šališkai išnagrinėta byla.

651Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas pažeidė ir BPK 242 straipsnio 1 dalyje numatytą tiesioginio įrodymų ištyrimo teisme principą, grįsdamas jo kaltę kituose teisminiuose procesuose nuteistų asmenų parodymais, t.y. T. D., E. V., I. J., T. B., L. K., R. S., A. E. parodymais. Šie duomenys BPK 242 straipsnio 1 dalyje ir 276 straipsnyje nustatyta tvarka nebuvo ištirti (balsu perskaityti) pirmosios instancijos teisme. Apelianto teigimu, tokiu būdu buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnis, įtvirtinantis teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, nekaltumo prezumpcijos principą bei procesines garantijas.

652Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas nuosprendyje neatsižvelgė ir į tai, kad žala padaryta jo nusikalstama veika yra kompensuota, todėl reikalauti antrą kartą kompensuoti, atlyginti žalą jo vardu būtų neteisinga.

653Apeliaciniame skunde taip pat pažymima, kad nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios S. K. buvo taikomos kardomosios priemonės, nuo griežčiausios, realaus laisvės atėmimo, iki rašytinio pasižadėjimo neišvykti, buvo apribota jo laisvė bendrauti su asmenimis. S. K. nurodo, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje vyko nuo 2006 metų, tad devynerius metus jis gyveno nežinioje dėl savo likimo, savo ateities, dėl to patyrė dvasines kančias ir išgyvenimus. Anot apelianto, esant šioms aplinkybėms, sankcijoje numatytos bausmės - laisvės atėmimo, paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Jo teigimu, tokios pat pozicijos laikėsi ir Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 13 d. nuosprendžiu paskyręs jam baudą.

654Apeliantas akcentuoja, jog jam inkriminuojamas nusikaltimas yra turtinio pobūdžio, jo socialinė, šeimyninė padėtis, Lietuvos probacijos tarnybos įvertinimas patvirtina, kad jis nėra pavojingas visuomenei. S. K. nurodo, jog atlikęs 2013 metais realaus laisvės atėmimo bausmę pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nuosprendį suvokė savo elgesio padarinius, bausmės tikslai jo atžvilgiu buvo pasiekti, todėl mano, kad nėra būtinybės jam taikyti sankcijoje numatytą realaus laisvės atėmimo bausmę.

655Apeliaciniu skundu A. L. ir jo gynėjas advokatas Viačeslavas Žarkovas (toliau – ir apeliantai) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 lapkričio 16 d. nuosprendį dalyje dėl A. L. nuteisimo ir priimti toje dalyje naują nuosprendį – A. L. išteisinti, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką. Apeliantų manymu, teismas pažeidė materialines ir procesines teisės normas, kas sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto teismo nuosprendžio priėmimą.

656Atsižvelgdami į pirmosios instancijos teismo nuosprendžio motyvus dėl įrodymų vertinimo, dėl jų pripažinimo pagrįstais, teismo argumentus dėl visų įrodymų patikimumo, įrodomosios reikšmės bei į visą baudžiamosios bylos medžiagą, apeliantai daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus.

657Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatytas nuteistojo A. L. nusikalstomos veikos laikotarpis yra nuo 2005 m. rugsėjo iki 2005 m. lapkričio mėn. Pagal BK 3 straipsnio 1 dalį, veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas.

658Pagal BK 216 straipsnio l dalį (2005-07-01 redakcijos) atsakomybė kilo tam, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos. Analizuodami pastarosios nusikaltimo sudėties požymius bei vadovaudamiesi šiuo klausimu suformuota teismų praktika, apeliantai pažymi, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai, nesant byloje jokių šią aplinkybę patvirtinančių duomenų, preziumavo, kad metalo laužas įgytas nusikalstamu būdu.

659Nors skundžiamame nuosprendyje cituojami Lietuvos Respublikos 2001-10-23 „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo" Nr. IX- 565 nuostatai, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad A. L. veiksmai atitinka BK 202 straipsnio l dalyje numatytos veikos požymius. Apeliantai atkreipia dėmesį tai, kad nė vienas iš nuteistųjų nebuvo kaltinamas neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Taigi byloje nėra duomenų, kad metalo laužas gautas nusikalstamu būdu ir ši aplinkybė, anot jų, nebuvo bylos įrodinėjimo dalyku. Apeliantų nuomone, vien šis faktas leidžia teigti, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, susijusias su BK 216 straipsnio taikymu, ir priėmė neteisėtą apkaltinamąjį nuosprendį.

660Apeliantai pažymi, kad nagrinėjama nusikalstama veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia, kuri apima ne tik suvokimą, kad minėtos finansinės operacijos ir sandoriai atliekami su nusikalstamu būdu įgytu turtu ar pinigais, taip pat norą taip veikti, bet ir siekį nuslėpti tikrąją tų pinigų ir kitokio turto kilmę arba juos įteisinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje nurodė, kad toks siekis atskleidžia šios nusikalstamos veikos esmę ir leidžia ją atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-96/2012 ). Pateikdami nuteistųjų ir liudytojų parodymų vertinimą, apeliantai nurodo, jog byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad A. L. supirkdavo metalo laužą ir realizuodavo UAB „Alkora“ dokumentais. Pats A. L. nurodė, kad surinkdavo metalo laužą iš įvairių fizinių asmenų. Tuo tarpu V. S. paaiškino, kad metalo laužas buvo pristatomas su užpildytais važtaraščiais, o jis ir J. S. išrašydavo naujus važtaraščius UAB „Alkora“ vardu (senas važtaraštis buvo išmetamas ) ir atiduodavo metalo laužo priėmėjui.

661Atsižvelgdami į šias aplinkybes, apeliantai daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, iš esmės formaliai preziumuodamas A. L. siekimą, parduodant metalo laužą S. K., legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą - iš įvairių asmenų nupirktą metalo laužą, iš tiesų nepagrindė šio fakto ir neatskleidė kaltininko tyčios padaryti minėtą nusikaltimą turinio, t. y. nenustatė būtinojo nusikalstamos veikos sudėties požymio ir BK 216 straipsnio 1 dalį A. L. pritaikė netinkamai.

662Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių A. L. dalyvavimą padarant nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje. Anot apeliantų, A. L. bendrininkavimas pagrįstas prielaidomis.

663Nuteistųjų S. K., J. S. ir V. S. parodymai patvirtina, kad nėra jokių duomenų leidžiančių manyti, jog A. L. buvo žinoma apie fiktyvios įmonės UAB „Alkora“ įkūrimą. Tai pat nėra jokių duomenų apie tai, kad A. L. buvo žinoma, kad šie asmenys, siekdami realizuoti metalo laužą, teikė klastotus dokumentus - PVM sąskaitas-faktūras, kuriuose buvo atvaizduotos neįvykusios ūkinės operacijos. Pasak apeliantų, iš A. L. iš venos pusės ir kitų nuteistųjų iš kitos pusės, nebuvo jokio susitarimo dėl tolimesnio metalo laužo realizavimo, bei realizavimo būdo. Apeliantų teigimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad A. L. vaidmuo buvo - surinktą iš įvairių fizinių asmenų metalo laužą perduoti S. K. realizavimui, kurį realizavus pastarasis atsiskaitydavo su A. L.. Kam ir kokiu būdu buvo įforminamas ir realizuojamas metalo laužas A. L. nebuvo žinoma. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad jam buvo žinoma apie kitų nuteistųjų vykdomą nusikalstamą veiką – apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - 127 470,10 Lt (36 917,89 Eur) PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų.

664Apeliantai pažymi, kad pagal suformuotą teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Ši norma yra imperatyvi, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas spėjimais, todėl visos abejonės turi būti vertinamos A. L. naudai, o skundžiamas nuosprendis - panaikintas.

665Apeliaciniu skundu A. B. prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, atnaujinti bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme ir, patikrinus visus apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, perduoti bylą prokurorui arba grąžinti ją iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Apeliantas nurodo, kad jokių nusikalstamų veikų, nurodytų skundžiamame nuosprendyje, jis nėra padaręs, prie jų nėra prisidėjęs. Anot A. B., jo veika, susijusi su UAB „Gelota“ veikla, yra ištirta kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje 2014 m. birželio 13 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Esant šioms aplinkybėms, apelianto manymu, nagrinėjamoje byloje antrą kartą yra vykdomas baudžiamasis persekiojimas dėl tos pačios veikos padarymo.

666Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašė apeliacinius skundus tenkinti, prokuroras – atmesti.

667S. K. ir A. B. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

668A. L. apeliacinis skundas tenkinamas.

669Dėl kaltinamojo akto atitikimo BPK 219 straipsnio reikalavimus

670Kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu, S. K. nurodė, kad byloje yra surašytas ydingas, klaidinantis ir netikslus kaltinamasis aktas, dėl ko jis negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisės į gynybą. Apelianto teigimu, esminė kaltinamojo akto yda - jo nekonkretumas ir esminiai prieštaravimai pačiame kaltinamajame akte nurodytoms bylos faktinėms aplinkybėms. Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

671Pagal BPK 234 straipsnio 2 dalį ir 254 straipsnio 3 dalį, kai ikiteisminio tyrimo metu surašomas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą teisme, pirmosios instancijos teismas ją perduoda prokurorui. Jeigu to nepadarė pirmosios instancijos teismas ir dėl to paduotas apeliacinis skundas, pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoda bylą prokurorui. Vadovaujantis minėtais BPK straipsniais byla prokurorui perduodama tik tada, kai ikiteisminio tyrimo metu surašomas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą teisme. Laikoma, kad kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kai jame nenurodytos arba neteisingai nurodytos svarbios veikos faktinės aplinkybės, turinčios atitikti baudžiamajame įstatyme numatytus nusikalstamos veikos sudėties požymius (veikos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kt. – BPK 219 straipsnio 3 punkto pažeidimas); kai kaltinamajame akte nenurodyti BK straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą veiką, dalis ir (ar) punktas, kai taikomas straipsnis susideda iš dalių ir (ar) punktų (BPK 219 straipsnio 5 punkto pažeidimas) ir kt. Tačiau ne bet koks kaltinamojo akto trūkumas yra pagrindas grąžinti bylą prokurorui. Teisę grąžinti bylą prokurorui suteikia tik toks BPK 219 straipsnio pažeidimas, kuris trukdo nagrinėti bylą teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-449/2008, 2K-480/2012, 2K-556/2012). Tai reiškia, kad kaltinamasis aktas nesuteikia pakankamai duomenų teismui neabejotinai apsispręsti dėl apkaltinamojo ar išteisinamojo nuosprendžio priėmimo. Teismas atsiduria teisinėje aklavietėje.

672Bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo teisėjas, susipažinęs su gauta byla, 2012 m. birželio 29 d. nutartimi, vadovaudamasis BPK 232, 233 straipsniais, nutarė perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje (T40, b. l. 126-127). Nors BPK 232 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato galimybę bylą perduoti prokurorui dėl kaltinamojo akto trūkumų, teisėjas, nagrinėjęs bylą, sprendė, kad prokuroro surašytas kaltinamasis aktas atitinka įstatymo reikalavimus.

6732013 m. balandžio 10 d. teismo posėdyje, prokurorui perskaičius kaltinamąjį aktą, kiekvienam iš kaltinamųjų teisėjas uždavė klausimą, ar jie suprato, kuo kaltinami ir ar prisipažįsta dėl kaltinimo. Visi kaltinamieji, tame tarpe ir S. K., nurodė supratę, kuo kaltinami, bet kaltės nepripažino arba pripažino iš dalies (T41, b. l. 82-84). Taigi kliūčių pradėti nagrinėti bylą dėl kaltinamojo akto trūkumų, trukdančių nagrinėti bylą teisme, neiškilo. Nei vienas proceso dalyvis į jas nenurodė. Nei kaltinamieji, nei jų gynėjai vėlesnių teismo posėdžių metu nenurodė jokių šio procesinio dokumento trūkumų ir bylos nagrinėjimas vyko pagal kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes bei veikų kvalifikaciją. Duodamas parodymus, S. K. dar kartą patvirtino, kad žino kuo yra kaltinamas. Pažymėtina, kad jo apklausos teisme metu, nuteistasis buvo apklausiamas dėl kiekvienos jam inkriminuotos veikos atskirai, davė detalius parodymus, atsakė į visus jam užduotus klausimus, kas taip pat patvirtina, jog jis puikiai suprato jam pareikšto kaltinimo esmę (T43, b. l. 73-74). Baigiamųjų kalbų metu prokuroras prašė kaltinamuosius pripažinti kaltais dėl pareikštų kaltinimų, o S. K. ir jo gynėjas prašė jį išteisinti (T44, b. l. 54-62). Taigi ir teismui, ir proceso dalyviams buvo aišku, dėl ko nagrinėjama byla, kokia yra kaltinimų esmė, ko siekiama byloje. Apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino, kad byloje yra pakankamai įrodymų priimti apkaltinamąjį nuosprendį ir 2015 m. lapkričio 16 d. priėmė nuosprendį, kuriuo pripažino S. K. ir kitus nuteistuosius kaltais padarius kaltinamajame akte inkriminuotus nusikaltimus ir paskyrė jiems bausmes; R. M. baudžiamoji byla nutraukta, šiam asmeniui mirus. Taigi S. K. nurodyti tariamieji kaltinamojo akto trūkumai, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, nesutrukdė jam dalyvauti procese, duoti paaiškinimus, užduoti klausimus liudytojams, dalyvauti baigiamuosiuose pasisakymuose ir kt., t. y. nesutrukdė tinkamai įgyvendinti savo teisės į gynybą.

674Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad kaltinamajame akte inkriminuotų nusikalstamų veikų faktinės aplinkybės, kaip ir parodė bylos procesas pirmosios instancijos teisme, netrukdė bylą nagrinėti teisme. Proceso metu nebuvo iš esmės suvaržyta S. K. teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas bei gintis nuo kaltinimo.

675Apeliaciniame skunde S. K. taip pat nurodo, kad kaltinamajame akte yra labai abstrakčiai nurodoma nusikalstamų veikų padarymo vieta – Klaipėdos ir Vilniaus miestai. Apelianto teigimu, tokiu būdu yra ne tik iš esmės pažeidžiamos BPK nuostatos, bet ir galimai pažeidžiamos teismingumo taisyklės, kadangi vadovaujantis BPK 226 straipsnio 3 dalimi, baudžiamoji byla turėjo būti perduota nagrinėti tam teismui, kurio teritorijoje užbaigtas ikiteisminis tyrimas. Anot S. K., šiuo atveju – Vilniaus apygardos teismui.

676Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto teiginiais. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, tai, kad S. K. pareikštuose kaltinimuose kalbant apie galimai nusikalstamų veikų padarymo vietas yra nurodomi tik Vilniaus ir (ar) Klaipėdos miestai, nelaikytina esminiu BPK pažeidimu. Pažymėtina, kad reiškiant kaltinimus tokio pobūdžio bylose, kai nusikalstami veiksmai tęsiasi ilgą laiko tarpą, o kaltininkai atlieka daug neteisėtų veiksmų, yra itin sunku, o dažniausiai tiesiog neįmanoma labai tiksliai nurodyti galimai nusikalstamų veikų padarymo vietas. Kita vertus, šiuo atveju, atsižvelgiant į kaltininkams inkriminuojamų nusikaltimų pobūdį (dokumentų klastojimas, PVM sukčiavimas) toks tikslumas nėra būtinas. Kaip jau buvo minėta, teisminio bylos nagrinėjimo metu S. K. gynėsi nuo jam pareikštų kaltinimų, teikė prašymus, davė paaiškinimus ir pan., kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog jis suprato kokių neteisėtų veiksmų atlikimu yra kaltinamas, kokiu laikotarpiu ir kur tie veiksmai galimai buvo atlikti. Apeliantas taip pat nepagrįstai nurodo, jog baudžiamoji byla buvo išnagrinėta pažeidžiant teismingumo taisykles. Iš S. K. ir kitiems nuteistiems pareikštų kaltinimų matyti, kad daugiausiai galimai nusikalstamų veikų visgi buvo padaryta Klaipėdos mieste, tad vadovaujantis BPK 227 straipsnio 1 dalimi, ši byla pagrįstai buvo perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

677Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo pripažinti, kad buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir, vadovaujantis BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, grąžinti bylą prokurorui, kaip to prašo apeliantas.

678Dėl BK 95 straipsnio (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003-05-01) taikymo

679BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas bylą patikrina tik tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavę apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių BPK pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems.

680Nors kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu, A. B. neprašė teisėjų kolegijos pasisakyti dėl galimų BPK pažeidimų, padarytų jo atžvilgiu, o V. S. apskritai nėra padavęs apeliacinio skundo, bylos nagrinėjimo metu nustačius esminį BPK pažeidimą teisėjų kolegija pasisako dėl BK 95 straipsnio (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003-05-01) taikymo šioje byloje.

681BPK 3 straipsnyje numatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Viena iš tokių aplinkybių, numatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, yra baudžiamosios atsakomybės senaties termino suėjimas. BK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, kuriems praėjus apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimamas. Tais atvejais, kai yra aišku, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai yra suėję ir asmeniui nebus galima pritaikyti baudžiamajame įstatyme numatytos sankcijos, baudžiamasis procesas, kaip nustatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutraukiamas. Pažymėtina, kad senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo nusikalstamos veikos padarymo, jo trukmė priklauso nuo nusikalstamos veikos rūšies, sunkumo, baudžiamajame įstatyme numatytos sankcijos. BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003-05-01) numatė, kad asmeniui apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jeigu praėjo aštuoneri metai, kai buvo padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas. Prie tokių nusikaltimų priskirtina A. B. ir V. S. inkriminuota veika, numatyta BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10). Byloje nuteistiesiems inkriminuoti paskutiniai veiksmai buvo padaryti 2007 m. spalio mėnesį. Vadinasi, aštuonerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) padarymo, suėjo 2015 m. spalio mėnesį. Tuo tarpu kai skundžiamas nuosprendis, kuriuo A. B. ir V. S. buvo pripažinti kaltais dėl šios veikos padarymo, buvo priimtas 2015 m. lapkričio 16 d. Byloje nėra duomenų, kad A. B. ir V. S. būtų padarę naują tyčinę nusikalstamą veiką, dėl ko senaties terminas būtų nutrūkęs, taip pat nenustatyta ir kitų aplinkybių, dėl kurių senaties eiga būtų sustojusi. Taigi darytina išvada, jog nuo A. B. ir V. S. inkriminuotų paskutinių veiksmų atlikimo skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai buvo praėję daugiau kaip aštuoneri metai, dėl ko apkaltinamasis nuosprendis pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) negalėjo būti priimtas ir baudžiamasis persekiojimas šioje dalyje turėjo būti nutrauktas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Konstatavus, kad dėl aukščiau nurodytų A. B. ir V. S. veiksmų turėjo būti priimtas ne apkaltinamasis nuosprendis, o baudžiamoji byla nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, skundžiamas apkaltinamasis nuosprendis šioje dalyje naikinamas (BPK 327 straipsnio 1 punktas).

682Nustačius, kad baudžiamasis procesas, pradėtas A. B. ir V. S. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) turi būti nutrauktas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas), teismas nesprendžia šių asmenų kaltės klausimo dėl aukščiau nurodytos veikos padarymo, todėl iš kitiems nuteistiesiems pagal šį straipsnį pareikšto kaltinimo šalinami šių asmenų vardai ir pavardės, nurodant, jog S. K. ir J. S. organizuota grupe veikė su asmenimis, kuriems baudžiamasis procesas nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Tas pats pasakytina ir dėl R. M., kuriam baudžiamasis procesas, pradėtas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį skundžiamu nuosprendžiu buvo nutrauktas, šiam asmeniui mirus (BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

683Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėdamas bylą, teismas sprendžia tik tų asmenų kaltės klausimą, kuriems konkrečioje baudžiamojoje byloje yra surašytas kaltinamasis aktas ir kurių byla pirmos instancijos teismo nutartimi yra perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimai buvo pareikšti S. K., J. S., R. M., A. B., V. S., A. L. ir UAB „Alkora“. A. Ž. kaltinimai nebuvo pareikšti, kadangi šis asmuo yra pasislėpęs nuo ikiteisminio tyrimo, jam yra paskelbta paieška. Esant šioms aplinkybėms, A. Ž. vardas ir pavardė šalinami iš nuteistiesiems pareikšto kaltinimo, nurodant jog jie organizuota grupe veikė su asmeniu, pasislėpusiu nuo ikiteisminio tyrimo.

684Dėl BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) numatytos veikos

685Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu S. K. pripažintas kaltu, kad veikdamas organizuota grupe su J. S. ir asmenimis, kuriems baudžiamasis procesas yra nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, bei veikdamas bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E., suorganizavęs tikrų dokumentų klastojimą ir juos realizavęs, dėl ko buvo padaryta didelė žala. Nesutikdamas su jam pareikštu kaltinimu ir priimtu nuosprendžiu, S. K. nurodo, kad pastarieji asmenys nebuvo kaltinami veikę su juo bendrininkų grupe, nors iš esmės turėjo būti nusikalstamos veikos vykdytojais.

686Išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiuo apeliacinio skundo argumentu. Byloje esantys teismų procesiniai sprendimai, priimti I. J., T. B., L. K., R. S., A. E. patvirtina, jog minėti asmenys buvo pripažinti kaltais ir nuteisti už dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų, suklastojimą ir panaudojimą. Jiems pareikštuose kaltinimuose yra minimi organizuotos grupės nariai – A. B., S. K., J. S., V. S., veikę kartu su jais, savo veiksmais padėję jiems suklastoti PVM sąskaitas faktūras ir perdavę jas suinteresuotiems asmenims. Tačiau, kaip pagrįstai nurodo nuteistasis, I. J., T. B., L. K., R. S., A. E. nebuvo kaltinami suklastoję dokumentus veikdami bendrininkų grupe (T1, b. l. 131, T7, b. l. 128-160, T8, b. l. 112-134, T4, b. l. 30-34, T2, b. l. 170-179).

687Vadovaujantis BK 25 straipsnio 2 dalimi, bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jeigu bent du iš jų yra vykdytojai. Vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti (BK 24 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, jog apeliantams inkriminuojama veika buvo įvykdyta aukščiau nurodytiems fiktyvių įmonių vadovams savo parašais patvirtinus jų atžvilgiu priimtuose teismų procesiniuose sprendimuose nurodytas ir nuteistiesiems pareikštuose kaltinimuose minimas PVM sąskaitas faktūras. Reikėtų pažymėti, kad byloje taip pat yra įrodyta, jog kiekvienas jų pasirašė ir tokiu būdu suklastojo tik jo vadovaujamos įmonės vardu išrašytus dokumentus, kas reiškia, jog apeliantui ir kitiems organizuotos grupės nariams inkriminuota veika buvo įvykdyta atskirų asmenų veiksmais, kiekvienam jų suklastojus atitinkamą dalį kaltinime nurodytų PVM sąskaitų faktūrų, tačiau nerealizuojant BK 300 straipsnyje numatytos veikos objektyviosios pusės požymių jiems visiems kartu. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pastarasis nusikaltimas kiekviename jo padarymo etape buvo įvykdytas vieno vykdytojo, todėl skundžiamu nuosprendžiu S. K. nepagrįstai pripažintas kaltu įvykdęs šį nusikaltimą veikdamas bendrininkų grupe su minėtais asmenimis.

688Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad byloje surinkti įrodymai neginčytinai patvirtina, jog S. K. organizavo kaltinime nurodytų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą veikdamas ne tik organizuota grupe, bet ir kartu su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E.. Byloje taip pat nustatyta, kad tam tikslui S. K. buvo subūręs organizuotą grupę, kuri laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio vykdė savo neteisėtą veiklą, ieškojo realiai veiklą vykdžiusių įmonių, teikė joms suklastotas PVM sąskaitas faktūras, kurias pasirašinėjo aukščiau minėti S. K. valdomų fiktyvių įmonių vadovai. Šias aplinkybes teisme patvirtino liudytojai I. J., E. V., M. C., A. B., V. S., V. P., R. S., T. D., iš dalies patys nuteistieji A. B., J. S. ir kt. (T41, b. l. 121-125, T42, b. l. 20, 75, T43, b. l. 48, T44, b. l. 43-45). S. K. kaltę subūrus organizuotą grupę bei, veikiant kartu su jos nariais ir fiktyvių įmonių vadovais, organizavus dokumentų suklastojimą taip pat patvirtina įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai, priimti I. J., T. B., L. K., R. S., A. E., UAB „Gelota“, UAB „Vilnesta“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vivega“, UAB „Toto“ (T1, b. l. 121-129, 131, T7, b. l. 98-127, 128-160, T8, b. l. 112-134, T4, b. l. 8-20, 30-34, T5, b. l. 89-100, T2, b. l. 144-152, 170-179) ir kiti byloje surinkti rašytiniai įrodymai. Reikėtų pažymėti, kad šių aplinkybių savo apeliaciniuose skunduose iš esmės neginčijo ir pats S. K. bei A. B..

689Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, iš S. K. pareikšto kaltinimo šalinama aplinkybė dėl BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) numatytos veikos padarymo jam atskirais laikotarpiais veikiant bendrininkų grupėmis su I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E., nurodant, jog S. K., veikdamas organizuota grupe su J. S. bei asmenimis, kuriems baudžiamasis procesas yra nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, ir veikdamas kartu su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. organizavo 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą bei juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelė žala.

690S. K. apeliacinio skundo argumentai, kur yra nurodoma, jog skundžiamu nuosprendžiu nėra nustatyta kaip ir kada jis sutarė su kitais organizuotos grupės nariais, kas nustatė konkrečius narių vaidmenis ir pan. jokios reikšmės teisiniam nuteistųjų veiksmų įvertinimui neturi. Kaip jau buvo minėta, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad nuteistieji buvo sutarę daryti nusikaltimus, jų neteisėti veiksmai truko ilgą laiko tarpą, jie turėjo skirtingus vaidmenis, todėl apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog jie veikė organizuota grupe (BK 25 straipsnio 3 dalis).

691Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad J. S., kuris nėra padavęs apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje, taip pat buvo kaltintas ir pripažintas kaltu dėl to, kad jis veikdamas organizuota grupe su S. K. ir asmenimis, kuriems baudžiamasis procesas yra nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, ir atskirais laikotarpiais veikdamas bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E., suorganizavo tikrų dokumentų klastojimą ir juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelė žala.

692Teisėjų kolegijai nustačius, jog nuteistiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas veikimas bendrininkų grupe su pastaraisiais asmenimis, ši aplinkybė šalinama iš J. S. pareikšto kaltinimo. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija nustatė, kad J. S., veikdamas organizuota grupe su S. K. bei asmenimis, kuriems baudžiamasis procesas yra nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, ir veikdamas kartu su organizuotai grupei nepriklausančiais I. J., T. B., L. K., E. V., R. S., A. E. organizavo 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą bei juos realizavo, dėl ko buvo padaryta didelė žala (BK 300 straipsnio 2 dalis (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10)) (BPK 320 straipsnio 5 dalis).

693Pažymėtina, kad teisėjų kolegijai pripažinus, jog kaltininkų veikai būdinga bedrininkavimo forma – organizuota grupė, visi bendrininkai neatsižvelgiant į jų vaidmenį darant nusikaltimą pripažįstami nusikaltimo vykdytojais ir visų bendrininkų padarytos veikos kvalifikuojamos tik pagal BK specialiosios dalies straipsnį, nepateikiant nuorodos į BK 24 straipsnį, t. y. tokiu atveju nereikia nustatinėti tokius organizuotos grupės dalyvių vaidmenis, kurie atitiktų BK 24 straipsnyje apibrėžtas bendrininkų rūšis (kasacinės nutartys 2K-433-677/2015, Nr. 2K-481/2007).

694Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į įmonės buhalterinę apskaitą) numatytų veikų

695BPK 320 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas švelnina nuosprendį nuteistiesiems, kurie nuosprendį apskundė ar dėl kurių nuosprendis apskųstas, tai remdamasis pagrindais, taikytinais ir kitiems nuteistiesiems, jis gali sušvelninti nuosprendį ir pastariesiems.

696Nors nuteistieji S. K. ir A. B. apeliaciniuose skunduose neginčijo jiems įkaltinamų veikų teisinio įvertinimo klausimo, teisėjų kolegija konstatuoja, jog kvalifikuodamas jų veiksmus pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) ir 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) kaip dvi atskiras nusikalstamas veikas, apygardos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

697Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Nusikalstama veika gali būti laikoma tęstine ir tais atvejais, kai viena ar kelios atskiros veikos atitinka administracinio teisės pažeidimo (administracinio nusižengimo) požymius, tačiau jų visuma vertintina kaip viena nusikalstama veika (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-307/2004).

698Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia vieninga kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko.

699Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai vieningai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos. Tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių šis sumanymas įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-649/2006). Todėl nustačius, kad tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kilo jau po pirmosios padarymo, šios veikos, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nelaikomos tęstine nusikalstama veika ir kvalifikuojamos kaip nusikalstamų veikų sutaptis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013, 2A-7-6/2013).

700Nustatant vieningą tyčią vertinamas ne tik kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką, bet ir, be kita ko, išsiaiškinama, kaip jis suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-46/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014).

701Nagrinėjamoje byloje S. K., A. B. ir J. S. buvo nuteisti už atskirų pavienių nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) bei 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) padarymą, teismui nustačius, jog jie, veikdami organizuota grupe, o atskirais laikotarpiais, veikdami skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su asmenimis, kuriems sukčiavimams PVM ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityse reikėjo išlaidas pateisinančių PVM sąskaitų faktūrų, S. K. realiai valdžiusiam įmones, skirtas nusikalstamai veikai nuslėpti, organizavus šių priedangos įmonių PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, 2005 m. lapkričio mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdami bendra tyčia, realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) bei į 91422,22 Lt (26 477,71 Eur) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestis) sumokėti į valstybės biudžetą.

702Kvalifikuodamas šias veikas kaip atskirus nusikaltimus, apygardos teismas savo sprendimo iš esmės nemotyvavo, tačiau sprendžiant pagal nuteistiesiems S. K., A. B. ir J. S. pareikštų kaltinimų formuluotes, atskiros veikos jiems buvo inkriminuotos atsižvelgiant į tai, jog nusikaltimai buvo įvykdyti nuteistiesiems veikiant kartu su skirtingais organizuotos grupės nariais – pirmu atveju, su asmeniu, pasislėpusiu nuo ikiteisminio tyrimo bei su asmeniu, kuriam baudžiamasis procesas nutrauktas pastarajam mirus, tuo tarpu kitu atveju – nuteistiesiems S. K., A. B. ir J. S. veikiant kartu su V. S.. Taip pat iš kaltinimo matyti, kad apgaule įgiję didelės vertės turtinę teisę į 334,523,60 Lt (96 884,73 Eur) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir panaikinę didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai nuteistieji buvo kaltinami įvykdę atskirais laikotarpiais veikdami skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. B., V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S.. Tuo tarpu apgaule įgiję didelės vertės turtinę teisę į 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir panaikinę didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai nuteistieji buvo kaltinami padarę atskirais laikotarpiais veikdami skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su Z. B., J. R., B. J., R. K..

703Teisėjų kolegijos vertinimu, toks nuteistųjų veiksmų kvalifikavimas yra dirbtinis bei neatitinkantis šiuo klausimu formuojamos teismų praktikos. Kaip jau buvo minėta, atskiriant tęstinę nusikalstamą veiką nuo pavienių nusikaltimų, itin didelę reikšmę turi kaltininko veiksmų pobūdis, nusikaltimų padarymo bei kaltininko tyčios susiformavimo laikas. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, jog S. K. subūrė organizuotą grupę, kurios nariais buvo A. B., J. S. ir kiti kaltinime nurodyti asmenys, turėdamas tikslą klastoti PVM sąskaitas faktūras ir jas lydinčius dokumentus bei už atitinkamą piniginį atlygį pateikti juos realiai veikiančioms bendrovėms, kurioms įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į buhalterinę apskaitą būtų galima neteisėtai įgyti teisę į PVM atskaitą, apgaule panaikinti turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą ir įgyti turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas realiai veikiančių LR ūkio subjektų naudai. Taigi abiem atvejais S. K. ir kiti nuteistieji (organizuotos grupės nariai) atliko tapačius ir vienarūšius veiksmus – surado realiai veikusias įmones, kurioms reikėjo suklastotų PVM sąskaitų faktūrų, suklastojo pastaruosius dokumentus (t. y. nurodė juose žinomai melagingus duomenis apie neteisėtai veiklai nuslėpti skirtų įmonių tariamai realiai veikusioms bendrovėms parduotas prekes) bei už atitinkamą piniginį atlygį perdavė šiuos dokumentus minėtoms bendrovėms, kurios savo ruožtu įtraukė juos į savo buhalterinę apskaitą siekdamos aukščiau nurodytų neteisėtų tikslų. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šie nuteistųjų veiksmai buvo atlikti tuo pačiu laikotarpiu – nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog šias veikas nuteistieji buvo suplanavę iš anksto bei darydami pirmą veiką, jau turėjo susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl tolimesnių savo neteisėtų veiksmų, t. y. veikė vieninga tyčia. Šią teismo išvadą patvirtina ir ta aplinkybė, jog nuteistiesiems inkriminuotų nusikaltimų padarymui, S. K. buvo subūręs organizuotą grupę bei įsigijęs realiai jokios veiklos nevykdžiusias įmones. Taigi planavo atlikti ne vienkartinius neteisėtus veiksmus. Priešingai nei nurodoma kaltinime, tai, jog vienu ir kitu atveju nuteistieji savo nusikalstamą sumanymą įgyvendino veikdami kartu su skirtingais asmenimis, neturi reikšmės jų veiksmų kvalifikavimui. Kaip jau buvo minėta, pagal formuojamą teismų praktiką, esminę reikšmę sprendžiant šį klausimą turi kaltininkų vieningos tyčios susiformavimo momentas.

704Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog aukščiau nurodytais neteisėtais veiksmais nuteistieji S. K., A. B. ir J. S. įvykdė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į įmonės buhalterinę apskaitą), todėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalis dėl jų nuteisimo už dvi atskiras, BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas veikas (dėl 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) bei 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) keičiama, priimant naują nuosprendį (BPK 320 straipsnio 5 dalis, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, BPK 328 straipsnio 1 punktas).

705Pripažįstant nuteistuosius kaltais dėl apgaule didelės vertės turtinės teisės į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas įgijimo ir didelės vertės turtinės prievolės LR ūkio subjektų naudai panaikinimo, apygardos teismas taip pat konstatavo, jog S. K., A. B. ir kiti nuteistieji veikė organizuota grupe, ir atskirais laikotarpiais veikė skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su kaltinime nurodytais asmenimis (realiai veiklą vykdžiusių įmonių vadovais). Kaip jau buvo minėta, vadovaujantis BK 25 straipsnio 2 dalimi, bendrininkavimo formą – bendrininkų grupę teismas nustato tuomet, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jeigu bent du iš jų yra vykdytojai.

706Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta veika buvo įvykdyta „gerųjų“ įmonių vadovams įtraukus duomenis iš nuteistųjų pateiktų suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų į savo vadovaujamų įmonių pelno mokesčių deklaracijas bei pateikus jas Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyriui. Taigi vykdytojas kiekvienu atveju buvo vienas - konkrečios realiai veiklą vykdžiusios įmonės vadovas, kuriam organizuotos grupės nariai (nuteistieji) perdavė suklastotas PVM sąskaitas faktūras. Pažymėtina, kad sumažinti mokėtiną į valstybės biudžetą PVM sumą aptartu būdu galima tik panaudojant suklastotas PVM sąskaitas faktūras apie neva pirktas prekes ar paslaugas ir jų apmokėjimą bei PVM sumokėjimą, kartu apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą. Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą lemia ir kitų dokumentų (PVM deklaracijų ir pan.) klastojimą. Visus minėtus padarinius, nors jie atsiranda ne vienu metu, sukelia vienas veiksmas – suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-13-693/2016). Taigi darytina pagrįsta išvada, jog organizuodami PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą bei perduodami šiuos suklastotus dokumentus realiai veiklą vykdžiusių įmonių vadovams, nuteistieji, veikdami organizuota grupe, veikė kartu su UAB „Feliūga“, UAB „Technometas“, UAB „MK ir K remontas“, UAB „Efiko“, UAB „Forvija“, UAB “Limeta“, UAB „Šilko kelias“ UAB „Eliba“ vadovais – kiekvienu iš jų atskirai – padėdami jiems įvykdyti BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką. Tačiau byloje nustačius, jog V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S., Z. B., J. R., B. J., R. K. atliko atskirus, tik jų vadovaujamoms įmonėms naudingus veiksmus, t. y. kiekvienas jų savo neteisėtais veiksmais įgijo turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas ir panaikino turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM, pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą tik vienos konkrečios įmonės naudai, teigti jog S. K., A. B. ir J. S. inkriminuotą nusikalstamą veiką (BK 182 straipsnio 2 dalis) įvykdė keli vykdytojai, nėra jokio pagrindo.

707Teisėjų kolegijai nustačius, jog BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas kiekviename jo padarymo etape buvo įvykdytas vieno vykdytojo, o nuteistuosius, veikusius organizuota grupe – pripažinus šių asmenų padėjėjais, kaltinime nurodyta bendrininkavimo forma – bendrininkų grupė, negali būti nustatyta. Dėl pastarosios priežasties ši aplinkybė šalinama iš S. K., A. B. pareikšto kaltinimo, nurodant, kad apeliantai, veikdami organizuota grupe, veikė kartu su V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S., Z. B., J. R., B. J., R. K. ir padėjo jiems apgaule įgyti didelės (334 523,60 Lt + 91 422,22 Lt = 425 945.82 Lt (123 362.44 Eur)) vertės turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti didelės vertės turtinę prievolę LR ūkio subjektų (realiai veikusių bendrovių) naudai. Pažymėtina, kad toks nuteistųjų, veikusių organizuota grupe klastojant PVM sąskaitas faktūras ir jas lydinčius dokumentus, veiksmų teisinis vertinimas atitinka teismų praktiką, formuojamą nagrinėjant panašaus pobūdžio bylas (kasacinės nutartys Nr. 2K-13-693/2016, 2K-9-303/2015, 2K-115/2012 ir kt.).

708Savo apeliaciniame skunde A. B. visiškai nepagrįstai nurodo, kad skundžiamu nuosprendžiu jis yra pripažintas kaltu įvykdęs tas pačias nusikalstamas veikas, už kurių padarymą buvo nubaustas 2014 m. birželio 13 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu. Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad pastarojoje byloje jis buvo pripažintas kaltu, įvykdęs nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje. Tuo tarpu 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, jog jis įvykdė nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 182 straipsnio 2 dalyje. Taigi, nepaisant to, jog abiejų procesų metu teismų tirtos nusikalstamų veikų padarymo faktinės aplinkybės iš dalies sutapo, A. B. buvo inkriminuotos skirtingos nusikalstamos veikos. Dėl pastarosios priežasties teigti, jog skundžiamu nuosprendžiu A. B. buvo pakartotinai nubaustas už tų pačių nusikaltimų padarymą, nėra jokio pagrindo.

709Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad pripažindamas S. K. kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į įmonės buhalterinę apskaitą), apygardos teismas motyvuojamojoje ir rezoliucinėje skundžiamo nuosprendžio dalyse padarė nuorodą į BK 24 straipsnio 4 dalį, kurioje yra pateiktas organizatoriaus apibrėžimas, nors aprašydamas nustatytas faktines veikos padarymo aplinkybes nenurodė, jog S. K. organizavo apgaule didelės vertės turtinės teisės į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas įgijimą ir didelės vertės turtinės prievolės panaikinimą LR ūkio subjektų naudai. Apygardos teismas buvo nustatęs, jog šią veiką S. K. padarė veikdamas kartu su organizuotos grupės nariais bei atskirais laikotarpiais veikdamas bendrininkų grupėmis su realiai veiklą vykdžiusių bendrovių vadovais ir organizavęs PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių dokumentų suklastojimą, tačiau tai savaime neleidžia teigti, jog tuo pačiu S. K. organizavo ir sukčiavimą PVM srityje. Motyvuojamoje nuosprendžio dalyje apygardos tesimas taip pat šiuo klausimu išsamiau nepasisakė, apsiribojęs bendro pobūdžio teiginiu, jog iš byloje surinktų įrodymų ir ikiteisminio tyrimo duomenų, ištirtų teisminio bylos nagrinėjimo metu, matyti, jog S. K. buvo nusikalstamų veikų (nedetalizuojant kurių) organizatoriumi (T45, b. l. 178). Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad kvalifikuodamas nuteistojo veiksmus, pirmos instancijos teismas nepagrįstai buvo padaręs nuorodą į BK 24 straipsnio 4 dalį. Teisėjų kolegijai nustačius, kad veikdamas organizuota grupe ir kartu su organizuotai grupei nepriklausančiais asmenimis, S. K. savo veiksmais padėjo pastariesiems padaryti sukčiavimą PVM srityje, kvalifikuojant jo veiksmus darytina nuoroda į BK 24 straipsnio 6 dalį.

710Baudžiamosios bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad J. S. ir V. S., kurie nėra padavę apeliacinių skundų nagrinėjamoje byloje, taip pat buvo kaltinti ir pripažinti kaltais veikdami organizuota grupe su S. K., A. B. ir asmeniu, pasislėpusiu nuo ikiteisminio tyrimo (J. S. pareikštas kaltinimas), bei veikdami bendrininkų grupėmis su organizuotai grupei nepriklausančiais V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S., Z. B., J. R., B. J., R. K. (pagal V. S. pareikštą kaltinimą jam bendrininkų grupėmis veikiant tik su keturiais pastaraisiais asmenimis), apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikino didelės vertės turtinę prievolę LR ūkio subjektų (realiai veikusių bendrovių) naudai.

711Teisėjų kolegijai nustačius, jog nuteistiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas veikimas bendrininkų grupe su aukščiau nurodytais asmenimis, ši aplinkybė šalinama iš J. S. ir V. S. pareikšto kaltinimo, nurodant, kad J. S., veikdamas organizuota grupe, veikė kartu su V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S., Z. B., J. R., B. J., R. K. ir padėjo jiems apgaule įgyti didelės (334 523,60 Lt + 91 422,22 Lt = 425 945.82 Lt (123 362.44 Eur)) vertės turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti didelės vertės turtinę prievolę LR ūkio subjektų (realiai veikusių bendrovių) naudai (BPK 320 straipsnio 5 dalis). Tuo tarpu V. S., veikdamas organizuota grupe, veikė kartu su Z. B., J. R., B. J., R. K. ir padėjo jiems apgaule įgyti didelės 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) vertės turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti didelės vertės turtinę prievolę LR ūkio subjektų (realiai veikusių bendrovių) naudai (BPK 320 straipsnio 5 dalis).

712Teisėjų kolegijai, nustačius, kad savo veiksmais S. K., A. B., J. S., V. S. padėjo V. P., R. V., M. C., V. S., A. D., S. S., Z. B., J. R., B. J., R. K. apgaule įgyti didelės (334 523,60 Lt + 91 422,22 Lt = 425 945.82 Lt (123 362.44 Eur)) vertės (V. S. atveju – 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) vertės) turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas bei panaikinti didelės vertės turtinę prievolę LR ūkio subjektų (realiai veikusių bendrovių) naudai, jų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, papildomai nurodant BK 24 straipsnio 6 dalį.

713Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo) numatytos veikos padarymo

714Apeliaciniu skundu A. L. nurodo nesutinkantis su apygardos teismo nuosprendžio dalimi dėl jo pripažinimo kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo). Pažymi, kad jo bendrininkavimas padarant šią nusikalstamą veiką yra pagrįstas tik prielaidomis, kadangi byloje nėra jokių duomenų, pagrindžiančių, jog jam buvo žinoma apie tai kam ir kokiu būdu buvo įforminamas ir realizuojamas metalo laužas.

715Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu A. L. pripažintas kaltu už tai, kad jis 2005 m. rugsėjo mėn. – 2005 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdamas legalizuoti jo paties nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojamos įmonės dokumentais ir jį legalizavus, realizuoti LR ūkio subjektams, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais S. K., V. S., J. S., apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – 127 470,10 Lt (36 917, 89 Eur) PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų.

716Dėl šių bei kitų analogiško pobūdžio veiksmų padarymo nagrinėjamoje byloje kaltinimai buvo pareikšti ir S. K., A. B., J. S. ir V. S.. Apygardos teismas nustatė, kad minėti asmenys, veikdami organizuota grupe, (S. K. būnant šios grupės organizatoriumi) atskirais laikotarpiais, veikdami skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su A. L., T. D., V. S., kuriems reikėjo fiktyvių paslaugų arba prekių pardavimo PVM sąskaitų faktūrų pateisinti jų pačių vykdomus sandorius su UAB „Eliba“, UAB „Ferumita“, UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB „Pamario tiekėjai“ ,UAB „Feliūga“, UAB „Metlita“, UAB „Nonfera“, UAB „Antrimeta“, UAB „Ekspauta“, Vilniaus, Klaipėdos miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2005 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, veikdami bendra tyčia, apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – 314 047,5 Lt (90954,44 Eur) PVM valstybės biudžetui priklausančių lėšų.

717Šioje byloje nustatyta, kad sukčiavimo schema buvo iš esmės tokia: a) T. D., V. S., A. L. vykdė sandorius su bendrovėmis (teikė joms paslaugas ir tiekė prekes), neturėdami atitinkamų dokumentų bei nemokėdami teisės aktuose numatytų mokesčių. Minėti asmenys kreipėsi į S. K. bei kitus organizuotos grupės narius, prašydami, kad šie bendrovių, su kuriais jie vykdė sandorius, vardu išrašytų PVM sąskaitas faktūras; b) organizuotos grupės nariai PVM sąskaitų faktūrų blankuose atspausdindavo tikrovės neatitinkančius duomenis (nes ūkinės operacijos nurodytomis sąlygomis tikrovėje neįvykdavo) apie fiktyvių bendrovių tariamai suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant ir PVM) realiai veikiančioms bendrovėms ir šiuos blankus perduodavo suinteresuotiems asmenims; c) pastarieji asmenys pateikdavo minėtus suklastotus dokumentus, kuriuose buvo neteisėtai išskirtos mokėtino PVM sumos, realiai veikiančių bendrovių darbuotojams (A. L. atveju – suklastotus dokumentus pateikdavo patys organizuotos grupės nariai) ir įtikindavo juos fiktyvioms bendrovėms sumokėti prekių, paslaugų kainą bei PVM; d) realiai veikusių bendrovių darbuotojai, manydami, kad prekes parduoda nefiktyvios bendrovės ir kad jos turi teisę už minėtas prekes gauti PVM, šias prekes nupirkdavo ir pagal pateiktus suklastotus dokumentus į fiktyvių bendrovių sąskaitas pervesdavo pinigines lėšas, įskaitant PVM; e) fiktyvių bendrovių atstovai pervestus pinigus išgrynindavo, perduodavo juos organizuotos grupės nariams, kurie savo ruožtu, atskaitę tam tikrą pinigų dalį, perduodavo juos A. L., V. S., T. D..

718Vertinant šias aplinkybes, veikos, kaip sukčiavimo, kvalifikavimo kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2006 m. spalio 19 d. redakcija) (toliau - ir Mokesčių administravimo įstatymas) 13 straipsnį PVM – tai vienas iš mokesčio rūšių, kurį mokesčio mokėtojas privalo sumokėti į valstybės biudžetą. Mokestis taip pat ir PVM bendriausia prasme – tai mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei (Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 dalis). Mokesčių santykiai yra prievoliniai teisiniai santykiai tarp valstybės ir mokesčio mokėtojo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas). Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnį (2004 m. sausio 15 d. redakcija) PVM objektas yra šalies teritorijoje už atlygį atliekamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai šias prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, taip pat prekių įsigijimas už atlygį šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės. PVM apmokestinama pridėtinė vertė – tai skirtumas tarp prekių ir paslaugų parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiuose jų tiekimo bei teikimo (gamybos) stadijose. Šis mokestis įtraukiamas į kainą ar tarifą. Būtent parduodamas prekę ar paslaugą, PVM mokėtojas iš pirkėjo (vartotojo) gauna ir tą pinigų sumą, kurią kaip PVM privalo sumokėti į valstybės biudžetą (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-322/2013). Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio ar panaikinant prievolę juos mokėti reiškiasi suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu arba jos išvengti ateityje. Apgaulė PVM sukčiavimo bylose reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus.

719Tuo tarpu už deklaracijų nepateikimą siekiant nuslėpti ar nuslepiant mokesčius (kuo iš esmės nagrinėjamoje byloje buvo kaltinti S. K., kiti organizuotos grupės nariai ir A. L.) įstatymų leidėjas yra nustatęs administracinę (ATPK 1721 straipsnis) ir baudžiamąją (BK 221 straipsnis) atsakomybę. Esant šioms aplinkybėms, sistemiškai analizuojant BK normas, deklaracijos nepateikimas negali būti vertinamas kaip apgaulės būdas PVM sukčiavimo bylose (kasacinė nutartis byloje Nr. 2K-7-398/2013).

720Teismų praktikoje taip pat ne kartą buvo pasisakyta, kad tokia kaltinimo formuluotė yra ydinga teisės požiūriu, nes iškreipia mokesčio kaip piniginės prievolės valstybei prasmę ir neatitinka teisinės nuosavybės sampratos. PVM suma paprastai tampa valstybės nuosavybe tik tada, kai toks reikalavimas yra įvykdomas, t. y. pinigai sumokami į valstybės biudžetą. Taigi vien tai, kad PVM sumoka vartotojas ir šis mokestis yra skirtas valstybei, savaime nereiškia, kad pinigų suma, kuri kaip PVM turėjo būti asmens sumokėta į valstybės biudžetą, kol ji dar nėra sumokėta, jau laikytina tik tokio asmens valdomu valstybei priklausančiu turtu (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-112/2012, 2K-7-322/2013).

721Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje surinktais įrodymais neginčytinai nustatyta, jog UAB „Toto“, UAB „Gelota“, UAB „Turto ekspertų biuras“, UAB „Vilnestra“ ir kitos bendrovės, kurioms realiai veikiančios įmonės pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras pervesdavo pinigus (įskaitant PVM), jokios ūkinės veiklos nevykdė. Taigi nagrinėjamoje byloje šios veikos padarymu kaltinami asmenys, norėdami pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai minėtų fiktyvių bendrovių PVM deklaracijas, turėtų jas taip pat analogišku būdu suklastoti.

722Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad S. K., A. B., A. L., J. S., V. S. padaryta veika BK 182 straipsnyje įtvirtintų objektyvių požymių kontekste negali būti traktuojama kaip valstybės biudžetui priklausančio turto įgijimas apgaule, todėl jie išteisintini pagal šį pareikštą kaltinimą, teisėjų kolegijai nustačius, jog nebuvo padaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 320 straipsnio 5 dalis). Pirmosios instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis dėl S. K., A. B., J. S. ir V. S. pripažinimo kaltais pagal šį straipsnį (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo) bei dėl A. L. pripažinimo kaltu dėl 127 470,10 Lt (36 917, 89 Eur) PVM įgijimo, panaikinamas ir priimamas naujas išteisinamasis nuosprendis (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

723Nustačius, kad nuteistųjų veiksmais nebuvo padaryta veika, turinti BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo požymių, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl A. L. apeliacinio skundo argumentų, susijusių su šios veikos padarymu.

724Dėl BK 216 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2014-01-08) numatytos veikos padarymo

725Apeliaciniame skunde A. L. nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai, nesant byloje jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, preziumavo, kad metalo laužas buvo įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat apeliantas pažymi, kad šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia, kuri apima ne tik suvokimą, kad finansinės operacijos ir sandoriai yra atliekami su nusikalstamu būdu įgytu turtu ar pinigais, taip pat norą taip veikti, bet ir siekį nuslėpti tikrąją tu pinigų ir kitokio turto kilmę arba juos įteisinti. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, iš esmės formaliai preziumuodamas A. L. siekimą, parduodant metalo laužą S. K., legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą - iš įvairių asmenų nupirktą metalo laužą, iš tiesų nepagrindė šio fakto ir neatskleidė kaltininko tyčios padaryti minėtą nusikaltimą turinio, t. y. nenustatė būtinojo nusikalstamos veikos sudėties požymio ir BK 216 straipsnio 1 dalį A. L. pritaikė netinkamai.

726Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais.

727BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį“. Pagal BK 216 straipsnį (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2014-01-08), kurio paskirtis yra užkirsti kelią nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimui, atsako tas, kas, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais, ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos.

728Minėta BK norma saugo valstybės finansų sistemą nuo pastangų įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ir kitokį turtą legalioje apyvartoje. Kaip teigiama 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/60/EB, dideli nešvarių pinigų srautai gali pakenkti finansų sektoriaus stabilumui ir reputacijai bei kelia grėsmę vieningai rinkai. Dėl nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangų paslėpti nusikalstamu būdu gautų pajamų kilmę kyla rimta grėsmė kredito ir finansų įstaigų tvirtumui, vientisumui ir stabilumui bei pasitikėjimui visa finansų sistema (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-467/2012).

729BK 216 straipsnyje (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2014-01-08) numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia alternatyviais veiksmais: finansinių operacijų su nusikalstamu būdu įgytais pinigais ar turtu atlikimu; sandorių su nusikalstamu būdu įgytais pinigais ar turtu sudarymu; nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto naudojimu ūkinei, komercinei veiklai; melagingu nurodymu, kad nusikalstamu būdu įgyti pinigai ar turtas gauti iš teisėtos veiklos. Pažymėtina, kad BK 216 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo bent vieno alternatyvaus veiksmo atlikimo (atlikus finansinę operaciją, sandorį ir pan.) siekiant legalizuoti pinigus, jų dalį ar turtą. Objektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus suponuoja būtinumą nustatyti: 1) pinigų ar kitokio turto nusikalstamą kilmę (tokia kilmė negali būti preziumuojama; aplinkybė, jog kaltininkas, įteisindamas pinigus ar turtą, turi žinoti, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, byloje turi būti nustatyta ir įrodyta (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-330/2011); 2) bent vieną alternatyvią veiką, dėl kurios tokie pinigai ar kitoks turtas patenka į legalią apyvartą (finansinę operaciją, kitokį sandorį, naudojimą ūkinėje, komercinėje veikloje, melagingą nurodymą, kad tai gauta iš teisėtos veiklos). Kita vertus, vien tik formalus nustatymas, kad buvo atliktas, pavyzdžiui, vienas ar kitas sandoris su nusikalstamu būdu gautu turtu, pavyzdžiui, kad toks turtas buvo parduotas, nesuteikia pagrindo kvalifikuoti veiką pagal šį BK straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-135/2012), nenustačius ir byloje nesant įrodytiems visiems būtiniesiems šios nusikalstamos veikos sudėties požymiams (t. y. iš nusikalstamos veikos gauto turto, pinigų kilmės, taip pat subjektyviųjų – kaltės, tikslo).

730Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, nagrinėjama nusikalstama veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia, kuri apima ne tik suvokimą, kad minėtos finansinės operacijos ir sandoriai atliekami su nusikalstamu būdu įgytu turtu ar pinigais, taip pat norą taip veikti, bet ir siekį nuslėpti tikrąją tų pinigų ir kitokio turto kilmę arba juos įteisinti. Toks siekis atskleidžia šios nusikalstamos veikos esmę ir leidžia ją atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-96/2012). Kaltininkas, atlikdamas minėtus alternatyvius veiksmus, suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, žino, kad tie pinigai, jų dalis ar turtas gauti nusikalstamu būdu, ir siekia taip veikti. BK 216 straipsnio formuluotė „siekdamas legalizuoti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą“ reiškia, kad šios nusikalstamos veikos sudėties būtinas subjektyvusis požymis yra ir tikslas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-251/2014).

731Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. L. neįregistravęs juridinio asmens, be įsigijimo dokumentų galimai supirkinėjo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų metalo laužą. Siekdamas nuslėpti, kad minėtą metalo laužą jis įgijo kaip fizinis asmuo, A. L. kreipėsi į S. K. ir kitus organizuotos grupės narius, prašydamas jų suklastoti buhalterinės apskaitos dokumentus, nurodant klaidingus duomenis, kad metalo laužo savininkas, parduodantis jį kitiems LR ūkio subjektams - realiai jokios veiklos nevykdžiusi UAB „Alkora“. Organizuotos grupės nariams suklastojus buhalterinės apskaitos dokumentus, metalo laužas UAB „Alkora“ vardu buvo parduotas realiai veiklą vykdžiusioms UAB „Nonfera“, UAB „Ekspauta“, UAB „Antrimeta“, kurios pinigus pervedė į pardavėjo, t. y. UAB „Alkora“, sąskaitą. Organizuotos grupės nariams išgryninus gautus pinigus ir pasilikus sau ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto dydžio atlygį, likusi pinigų dalis buvo grąžinama A. L..

732Įvertinusi šias aplinkybes, darytina pagrįsta išvada, kad nagrinėjamu atveju pagrindinis aukščiau nurodytų asmenų tikslas, atliekant visus jiems inkriminuotus veiksmus, buvo nelegaliai užsiimti metalų laužo supirkimu bei pardavimu ir iš to gauti neapmokestintų pajamų, kurias galėtų naudoti savais tikslais, t. y. vertimasis ūkine – komercine veikla be leidimo (licenzijos), pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, nenurodant valstybės institucijoms iš šios veiklos gaunamų pajamų, kad jos nebūtų apmokestintos. Dėl šių veiksmų A. L. galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 202 straipsnio 1 dalies nuostatas, tačiau kaltinimai jam nebuvo pareikšti, kadangi ikiteisminio tyrimo metu jau buvo suėję BK 95 straipsnyje (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003-05-01) numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

733Pažymėtina, kad tik turėdami tikslą metalo laužą parduoti LR ūkio subjektams, bet negalėdami to padaryti dokumentuose nurodant fizinį asmenį, kaip to turto savininką, A. L. prašymu, S. K. ir kiti organizuotos grupės nariai klastojo buhalterinės apskaitos dokumentus, nurodydami kaip savininką UAB „Alkora“. Nagrinėjamoje byloje neginčytinai nustatyta, kad šie suklastoti dokumentai nebuvo įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to A. L. galimai neteisėtai įgytas turtas (metalo laužas) ir už jį vėliau (pardavus) gautos pajamos nebuvo fiksuojami UAB „Alkora“ buhalterijoje, t. y. nebuvo legalizuojami. Taigi vienintelis ir pagrindinis aukščiau nurodytų asmenų tikslas tikėtina buvo ne siekis slėpti nusikalstamu būdu gautą turtą, o tiesiog užsiimti neteisėta ūkine, komercine veikla, šiam tikslui klastojant ir panaudojant atitinkamus dokumentus. Kaip jau buvo minėta, šiuo metu A. L. ir kitų asmenų negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 202 straipsnį, tačiau tai nereiškia, jog tokiu atveju jų veiksmai automatiškai sudaro kito, sunkesnio, nusikaltimo sudėtį. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, neginčijamai patvirtinančių būtinąjį BK 216 straipsnyje numatytos nusikaltimo sudėties subjektyviosios pusės požymį - A. L. ir kitų kartu su juo veikusių asmenų tikslą legalizuoti iš galimai neteisėtos veikos gautą turtą. Nenustačius A. L. veiksmuose visų būtinųjų BK 216 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikaltimo sudėties požymių, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalis dėl jo pripažinimo kaltu pagal BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08) naikinama, priimant naują išteisinamąjį nuosprendį (BPK 329 straipsnio 1 dalis).

734Nagrinėjamoje byloje padėjimu legalizuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą taip pat buvo kaltinti ir nuteisti S. K., J. S. ir V. S.. Apeliacinės instancijos teismui išteisinus A. L. pagal jam pareikštą kaltinimą dėl BK 216 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08) numatytos veikos padarymo ir tokiu būdu sušvelninus jam nuosprendį, tuo pačiu pagrindu skundžiamas nuosprendis švelninamas ir apeliacinių skundų nepadavusiems J. S. ir V. S. bei savo nuteisimo pagal šį straipsnį neginčijusiam S. K., išteisinant juos pagal analogišką jiems pareikštą kaltinimą (BPK 320 straipsnio 5 dalis). Pirmosios instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis dėl S. K. pripažinimo kaltu pagal BK 24 straipsnio 4, 6 dalis ir BK 216 straipsnio 1 dalį, J. S. ir V. S. pripažinimo kaltais pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08) panaikinamas, priimant naują išteisinamąjį nuosprendį (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

735Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje, pripažindamas nuteistuosius kaltais dėl padėjimo A. L. legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą, apygardos teismas be BK 216 straipsnio 1 dalies, buvo klaidingai padaręs nuorodą į BK 24 straipsnio 4 dalį, kuriuoje yra pateikiamas organizatoriaus apibrėžimas.

736Dėl Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų pažeidimo

737Apeliaciniame skunde S. K. teigia, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis surašytas pažeidžiant BPK 305 straipsnio reikalavimus, kadangi jame nėra įrodymų analizės bei vertinimo. Anot apelianto, dėl pastarosios priežasties buvo suvaržyta jo procesinė teisė tinkamai gintis paduodant apeliacinį skundą. S. K. akcentuoja, kad priimdamas skundžiamą nuosprendį Klaipėdos apygardos teismas nepagrįstai ignoravo liudytojų parodymus duotus teisiamojo posėdžio metu, o vadovavosi jų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

738Apeliantas taip pat nurodo abejojantis Klaipėdos apygardos teismo nešališkumu, nes nuosprendyje neatliktas byloje surinktų duomenų vertinimas, besąlygiškai priimant ir perrašant kaltinamąjį aktą. S. K. manymu, tai patvirtina buvus bent jau objektyvųjį apygardos teismo šališkumą, nes galutinis proceso pirmojoje instancijoje rezultatas - šališkai išnagrinėta byla.

739Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas taip pat pažeidė ir BPK 242 straipsnio 1 dalyje numatytą tiesioginio įrodymų ištyrimo teisme principą, kadangi grindė jo kaltę kituose teisminiuose procesuose nuteistų asmenų parodymais, t.y. T. D., E. V., I. J., T. B., L. K., R. S., A. E. parodymais. Apelianto teigimu, tokiu būdu buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnis, įtvirtinantis teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, nekaltumo prezumpcijos principą bei procesines garantijas.

740Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apeliacinio skundo argumentais. Priešingai nei teigia apeliantas, jo ir jo gynėjo advokato aktyvus dalyvavimas teisminio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu – prašymų pateikimas, dalyvavimas apklausiant liudytojus, pasisakymai baigiamųjų kalbų metu ir kt., patvirtina, jog S. K. be jokių suvaržymų įgyvendino savo teisę į gynybą. Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas įrodymų tyrimas, baudžiamosios bylos pagal nuteistųjų apeliacinius skundus nagrinėjimo metu nebuvo apsiribota apeliantų nurodytų argumentų svarstymu. Vadovaudamasis BPK 320 straipsnio 3, 5 dalimis, apeliacinės instancijos teismas pasisakė dėl esminio baudžiamojo proceso kodekso pažeidimo, netinkamo nuteistųjų veiksmų kvalifikavimo, netikslių jiems pareikštų kaltinimų formuluočių, tokiu būdu ištaisydamas skundžiamo nuosprendžio trūkumus.

741Apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai nurodoma, kad priimdamas skundžiamą nuosprendį apygardos teismas vadovavosi vien tik ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų parodymais. Pažymėtina, kad jų apklausos pirmosios instancijos teisme metu liudytojai Ž. L., R. K., A. J., Z. B., T. D., J. R., V. S., V. A., M. V., T. Č., M. B., V. P., R. S., B. J., E. R., L. Š. ir kt. (T43, b. l. 24, 48, T42, b.l. 17-21, 75, 103-104) visiškai patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, tad vadovaudamasis jais spręsdamas S. K. kaltės klausimą, apygardos teismas Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų nepažeidė.

742Apeliaciniu skundu S. K. taip pat abejoja teismo nešališkumu nagrinėjant jo baudžiamąją bylą. Baudžiamajame procese teismo nešališkumo principas pirmiausia suvokiamas kaip suinteresuotų bylos baigtimi proceso dalyvių, o ypač kaltinamojo, garantija į tai, kad baudžiamoji byla būtų išnagrinėta teismo, neturinčio ir neišreiškiančio jokio išankstinio nusistatymo proceso dalyvių atžvilgiu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-243/2009). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad teismo nešališkumo reikalavimas turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. nė vienas teisėjas negali turėti asmeninio išankstinio nusistatymo ar būti tendencingas. Antra, teismas turi būti nešališkas objektyviąja prasme, t. y. turi pateikti pakankamas garantijas, pašalinančias bet kokią abejonę dėl galimo teismo šališkumo (pvz. kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-287/2003, 2K-738/2004, 2K-340/2008). Objektyvusis nešališkumas, kuris dar vadinamas struktūriniu ar organizaciniu nešališkumu, reikalauja, kad teismo procesas būtų organizuojamas, proceso veiksmai būtų atliekami, su bylos nagrinėjimo teisme dalyviais būtų bendraujama taip, jog proceso metu negalėtų susidaryti įspūdis, kad proceso metu vienai iš proceso šalių reiškiamas išankstinis priešiškumas ar palankumas. Priešingai nei nurodo apeliantas, nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo nei konstatuoti apkaltinamąjį nuosprendį priėmusio teismo asmeninį tendencingumą, nei daryti išvadų apie nešališkumo principo pažeidimą objektyviuoju aspektu. Išnagrinėjęs byloje surinktų įrodymų visumą, pirmos instancijos teismas konstatavo, kad S. K. ir kiti nuteistieji yra kalti dėl jiems inkriminuotų veikų padarymo. Tai kad apeliantas nesutinka su apygardos teismo padarytomis išvadomis ir atliktu įrodymų vertinimu nereiškia, jog buvo pažeisti Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai. Pažymėtina, kad BPK 20 straipsnio 2 dalies nuostata (ar byloje gauti duomenys laikytini įrodymais, nusprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla) ir 5 dalies nuostata (įrodymus teismas vertina pagal savo vidinį įsitikinimą) įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos.

743Nors apeliantas nurodo, kad apygardos teismas jo kaltę grindė ir asmenų parodymais, duotais kituose teisminiuose procesuose, ši aplinkybė neatitinka tikrovės. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio matyti, jog spręsdamas S. K. kaltės klausimą, pirmos instancijos teismas vadovavosi šios baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu liudytojų T. D., E. V., I. J., T. B., L. K., R. S., A. E. duotais paaiškinimais ir jų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kuriuos jie patvirtino teisme. Apelianto dėmesys atkreipiamas į tai, kad baudžiamosios bylos medžiagos dalį sudarantys teismų procesiniai sprendimai, priimti aukščiau nurodytiems asmenims, teismo buvo vertinami tik kaip rašytiniai įrodymai, patvirtinantys fiktyvių bendrovių vadovų (T. D., E. V., I. J. ir kt.) pripažinimo kaltais dėl dokumentų klastojimo ir apgaulingo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo faktą.

744Dėl civilinio ieškinio

745Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu išteisinus S. K., A. B., J. S., V. S. pagal jiems pareikštą kaltinimą dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo), A. L. - dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 127 470,10 Lt (36 917, 89 Eur) PVM įgijimo) numatytos veikos padarymo, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro Ugniaus Vyčinio pareikštas 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) dydžio civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas (T39, b. l. 118-122). Atitinkama Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalis naikinama. Tokį sprendimą teisėjų kolegija priima atsižvelgdama į tai, kad prokuroro reikalavimas buvo grindžiamas tik S. K., A. B., A. L., J. S. ir V. S. pareikštais kaltinimais dėl apgaule savo ir kitų naudai didelės vertės - 314 047,50 Lt (90954,44 Eur), svetimo turto įgijimo. Prokuroro pareikštas civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas, teisėjų kolegijai nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

746Tuo pačiu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamu nuosprendžiu pirmos instancijos teismas taip pat buvo nusprendęs išieškoti iš A. L. proceso išlaidas. Teisėjų kolegijai išteisinus A. L. dėl jam inkriminuotų veikų padarymo, ši skundžiamo nuosprendžio dalis naikinama.

747Dėl nuteistiesiems skiriamų bausmių

748Teisėjų kolegijai konstatavus, kad nuteistieji S. K., A. B. ir J. S. įvykdė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į įmonės buhalterinę apskaitą), išteisinus S. K., A. B., V. S., J. S. dėl jiems pareikštų kaltinimų, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo), BK 216 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08), nutraukus baudžiamąjį procesą, pradėtą A. B. ir V. S. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, BPK 327 straipsnio 1 punktas), iš naujo sprendžiamas jiems skiriamų bausmių ir (ar) jų bendrinimo klausimas.

749Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skirdamas nuteistiesiems bausmes, pirmos instancijos teismas atsižvelgė tik į vieną jų atsakomybę sunkinančią aplinkybę – veikos padarymą veikiant organizuota grupe. Į kitą apygardos teismo bylos nagrinėjimo metu nustatytą nuteistųjų atsakomybę sunkinančią aplinkybę, numatytą BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punkte (veikos padarymas bendrininkų grupe) atsižvelgta nebuvo. Esant šioms aplinkybėms, darytina pagrįsta išvada, jog apeliacinės instancijos teismo pastarosios aplinkybės pašalinimas iš nuteistiesiems pareikštų kaltinimų, neįtakoja S. K. ir J. S. pirmos instancijos teismo paskirtų bausmių dydžio pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10).

750Skirdama bausmę S. K., A. B. ir J. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į įmonės buhalterinę apskaitą), teisėjų kolegija atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, pobūdį, jų padarymo aplinkybes, stadiją, kaltės formą.

751Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, teisėjų kolegija nustatė, kad S. K. įvykdė dvi nusikalstamas veikas: BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (tęstinė nusikalstama veika) bei BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) numatytas veikas, kurios yra atitinkamai priskiriamos sunkiems bei apysunkiams nusikaltimams. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai S. K. buvo septynis kartus teistas (įsiteisėję teismo nuosprendžiai priimti jo atžvilgiu) už panašių ar analogiškų nusikalstamų veikų padarymą, kas neigiamai apibūdina nuteistąjį. S. K. įvykdytas nusikaltimas truko ilgą laiko tarpą – daugiau nei 2 metus. Byloje nėra nustatyta nuteistojo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Nuteistasis yra vedęs, turi šeimą. Skirdama bausmę, teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas buvo įvykdytas laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, t. y. prieš devynerius metus iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog S. K. už nusikalstamos veikos, numatytos BK BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, padarymą skiriama laisvės atėmimo bausmė, jos dydį parenkant arčiau minimalios šio straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės ribos – 3 metų laisvės atėmimas.

752Tuo pačiu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis BK 41 straipsnio, 54 straipsnio nuostatomis, pirmos instancijos teismas pagrįstai už nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) padarymą skyrė S. K. 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

753Bendrindamas bausmes, skiriamas S. K. už aukščiau minėtus nusikaltimus, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, nors nuteistasis atliko veiksmus, atitinkančius skirtinguose baudžiamuosiuose straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviąsias puses, tačiau jo veiksmai vertinami kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, kadangi darydamas vieną nusikalstamą veiką, S. K. automatiškai realizavo ir kitos nusikalstamos veikos požymius. Esant šioms aplinkybėms, jam už nusikaltimų, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje bei 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) padarymą skiriamos bausmės tarpusavyje bendrinamos bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę (BK 63 straipsnio 2 dalis, 5 dalies 1 punktas) ir paskiriant subendrintą 3 metų laisvės atėmimo bausmę.

754Skundžiamu nuosprendžiu S. K. paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, buvo subendrinta su 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme.

755Apeliacinės instancijos teismo turimais duomenimis, šiuo metu S. K. jau yra atlikęs pastaruoju teismo nuosprendžiu už nusikaltimo, numatyto BK 207 straipsnio 1 dalyje, padarymą jam paskirtą 1 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau teismų praktikoje yra nustatyta, kad tais atvejais, kai nuteistasis yra visiškai atlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtą bausmę, teismas, skirdamas galutinę subendrintą bausmę, privalo laikytis BK 63 straipsnio 9 dalies reikalavimų ir bendrinti nauju nuosprendžiu už nusikalstamas veikas paskirtas bausmes su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-585/2010, 2K-133/2012, 2K-519/2013, 2A-7-3/2014).

756Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirta bausmė visiško sudėjimo būdu buvo subendrinta su 2013 m. lapkričio 7 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme – 50 MGL bauda, paskiriant nuteistajam galutinę subendrintą 1 metų laisvės atėmimo bausmę ir 50 MGL baudą. Teismų praktikoje pasisakyta, jog tuo atveju, kai bausmės ankstesniu nuosprendžiu kaltininkui subendrintos, skirdamas bausmę nauju nuosprendžiu, teismas privalo subendrinti ją su subendrinta bausme. Taigi šiuo atveju - su 1 metų laisvės atėmimo bausme ir 50 MGL bauda, tačiau nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog S. K. dar buvo nuteistas 2014 m. birželio 13 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu (įsiteisėjo 2016-01-22), kuriuo paskirta bausmė - 100 MGL bauda, taip pat buvo subendrinta su 2013 m. lapkričio 7 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirta bausme – 50 MGL bauda, paskiriant jam galutinę bausmę - 120 MGL baudą. Esant šioms aplinkybėms bei siekiant išvengti tokios situacijos, kai asmuo už tą pačią veiką gali būti nubaustas antrą kartą (kasacinė nutartis Nr. 2A-2/2014), S. K. šiuo teismo nuosprendžiu skiriama bausmė bendrinama tik su 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam už nusikaltimo, numatyto BK 207 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta bausme – 1 metų laisvės atėmimu.

757Pažymėtina, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai S. K. buvo priimtas ir įsiteisėjęs dar vienas teismo nuosprendis – 2015 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis (įsiteisėjo 2015-06-30), kuriuo už nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą S. K. nubaustas 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, nuteistajam paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant S. K. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį registruotis darbo biržoje arba pradėti dirbti, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

758Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog S. K. šiuo nuosprendžiu skiriama subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė (už nusikaltimų, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 182 straipsnio 2 dalyje bei BK 300 straipsnio 2 dalyje padarymą), vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu bendrinama su 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirta bausme (1 metai laisvės atėmimo) ir 2015 m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistajam paskirta (10 mėnesių laisvės atėmimo) bausme, paskiriant jam galutinę subendrintą 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

759Šiuo atveju, teisėjų kolegija bendrindama bausmes taikė dalinį bausmių sudėjimo būdą, nes S. K. įvykdytos veikos nors ir skiriasi pagal rūšis, tačiau nelabai skiriasi pagal pavojingumą.

760Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog S. K. dar buvo nuteistas Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nuosprendžiu (nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. sausio 22 d.), tačiau skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo subendrinta su minėtu nuosprendžiu paskirta bausme, kadangi pastarasis įsiteisėjo jau po skundžiamo nuosprendžio priėmimo. Teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad apeliacinės instancijos teismas baudžiamąją bylą nagrinėja tik pagal nuteistojo S. K. apeliacinį skundą, negali subendrinti minėtais teismų nuosprendžiais paskirtų bausmių, kadangi taip galėtų būti pasunkinta nuteistojo padėtis (BPK 320 straipsnio 4 dalis).

761Apeliaciniu skundu S. K. prašo neskirti jam realios laisvės atėmimo bausmės, kadangi, anot jo, tai prieštarautų teisingumo principui. Apeliantas nurodo, jog jo socialinė, šeimyninė padėtis, įvykdytų nusikaltimų pobūdis patvirtina, jog jis nėra pavojingas visuomenei, tad bausmės tikslai jo atžvilgiu gali būti pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo.

762Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje S. K. pripažintas kaltu įvykdęs vieną sunkų ir vieną apysunkį nusikaltimą. Šiuo nuosprendžiu jam paskirta galutinė subendrinta trejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, taigi šiuo atveju yra formalusis pagrindas nuteistajam taikyti BK 75 straipsnio nuostatas.

763Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-06-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirtos 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas jau buvo atidėtas 2 metams.

764Pagal formuojamą teismų praktiką BK 75 straipsnio nuostatos nedraudžia atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmenims, kuriems jau buvo atidėtas bausmės vykdymas arba jie turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, tačiau esant tokiai situacijai bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-28/2013, Nr. 2K-56/2014, Nr. 2K-91/2014, Nr. 2K-536/2014). Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas išimtinio atvejo galimybę nustato vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe, tai yra turi būti vertinamas nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

765Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, jog S. K. iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo buvo teistas 7 kartus. 2014-02-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirtą realią laisvės atėmimo bausmę nuteistasis atliko 2014-12-02 (T47, b. l. 100). Vėlesniais jam priimtais teismo nuosprendžiais realus laisvės atėmimas S. K. nebuvo skirtas. Taip 2014-06-13 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu (įsiteisėjo 2016-01-22) S. K. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 184 straipsnio 2 dalį paskirta 100 MGL bauda. Tuo tarpu 2015-06-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtos 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas. Nemažas nuteistojo atžvilgiu priimtų apkaltinamųjų teismo nuosprendžių skaičius iš tiesų neigiamai apibūdina S. K., tačiau tai tik dalis aplinkybių, turinčių reikšmės sprendžiant klausimą dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo. Vertindama nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog tiek skundžiamu nuosprendžiu, tiek paskutiniais dviem apkaltinamaisiais nuosprendžiais (2014-06-13 ir 2015-06-08) S. K. inkriminuotos nusikalstamos veikos buvo padarytos pakankamai senai – atitinkamai laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, 2010 m. vasario mėnesį ir 2010 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. Kaip jau buvo minėta, šiuo nuosprendžiu nuteistasis yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų, įvykdytų net prieš devynerius metus. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad po 2010 metų S. K. būtų vėl nusikaltęs ar kitaip pažeidęs įstatymo reikalavimus. Taigi nuo paskutinių jo įvykdytų nusikaltimų šiai dienai yra praėję daugiau nei šešeri metai. Teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, jog S. K. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumas nėra toks didelis, tai yra padarytos nesmurtinio pobūdžio nusikalstamos veikos; nuteistasis yra vedęs; šeimoje auga mažametis vaikas; nuteistojo sutuoktinei yra nustatytas tik 50 procentų darbingumas, tad jos gaunamos pajamos yra itin nedidelės (T41, b. l. 6365, 70). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau nurodytos nuteistojo asmenybę, jo šeiminę padėtį, įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą apibūdinančios aplinkybės bei tai, jog teismo turimais duomenimis nuteistasis per pastaruosius šešerius metus nebuvo pažeidęs įstatymo reikalavimų, leidžia daryti išvadą, kad nors S. K. anksčiau jau buvo atidėtas paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas, šiuo atveju vis tik yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog jam šiuo nuosprendžiu paskirtos subendrintos laisvės atėmimo bausmės tikslai bus pasiekti atidedant jos vykdymą ir paskiriant jam įstatyme numatytus įpareigojimus bei baudžiamojo poveikio priemones.

766S. K. nevykdant šiuo nuosprendžiu skiriamų įpareigojimų ir (ar) baudžiamųjų poveikio priemonių bei realiai pradėjus atlikinėti paskirtą bausmę, į jam paskirtos galutinės subendrintos bausmės laiką įskaitytinas jam 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir visiškai atliktos bausmės laikas bei laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtas laikas nuo 2007 m. gegužės 2 d. iki 2007 m. birželio 12 d.

767Nagrinėjamoje byloje S. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikinama.

768Skirdama bausmę A. B., teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad jis įvykdė vieną nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (tęstinė nusikalstama veika), kuri yra priskiriama sunkiems nusikaltimams. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai A. B. buvo teistas vieną kartą (nuosprendis įsiteisėjo po skundžiamo nuosprendžio priėmimo). Byloje nėra nustatyta nuteistojo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Skirdama bausmę, teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas buvo įvykdytas laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, t. y. prieš devynerius metus iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog A. B. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, padarymą skiriama laisvės atėmimo bausmė, jos dydį parenkant arčiau minimalios šio straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės ribos – 2 metų laisvės atėmimas.

769Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog A. B. dar buvo nuteistas Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nuosprendžiu (nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. sausio 22 d.), tačiau skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo subendrinta su minėtu nuosprendžiu paskirta bausme, kadangi pastarasis įsiteisėjo jau po skundžiamo nuosprendžio priėmimo. Teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad apeliacinės instancijos teismas baudžiamąją bylą nagrinėja tik pagal nuteistojo A. B. apeliacinį skundą, negali subendrinti minėtais teismų nuosprendžiais paskirtų bausmių, kadangi taip galėtų būti pasunkinta nuteistojo padėtis (BPK 320 straipsnio 4 dalis). Pirmos instancijos teismui įvertinus nuteistojo asmenybę, jo įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir konstatavus, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus A. B. paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo, skundžiamo nuosprendžio dalis dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo paliekama nepakeista (BPK 320 straipsnio 4 dalis).

770Nuteistasis J. S. nėra padavęs apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje, tačiau teisėjų kolegijai nustačius, jog kvalifikuojant jo veiką buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, iš naujo sprendžiamas J. S. skiriamos bausmės ir jos subendrinimo su kitomis J. S. paskirtomis bausmėmis klausimas.

771Skirdama bausmę J. S., teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad jis įvykdė tris nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (tęstinė nusikalstama veika), BK 222 straipsnio 1 dalyje ir BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), kurios yra atitinkamai priskiriamos sunkiems bei apysunkiams nusikaltimams. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai J. S. buvo teistas vieną kartą. Byloje nėra nustatyta nuteistojo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Skirdama bausmę, teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas buvo įvykdytas laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, t. y. prieš devynerius metus iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog J. S. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, padarymą skiriama laisvės atėmimo bausmė, jos dydį parenkant arčiau minimalios šio straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės ribos – 2 metų laisvės atėmimas.

772Bendrindamas šiuo nuosprendžiu J. S. pagal BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu jam pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) paskirta bausme, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, nors nuteistasis atliko veiksmus, atitinkančius skirtinguose baudžiamuosiuose straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviąsias puses, tačiau jo veiksmai vertinami kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, kadangi darydamas vieną nusikalstamą veiką, J. S. automatiškai realizavo ir kitos nusikalstamos veikos požymius. Esant šioms aplinkybėms, jam už nusikaltimų, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje bei BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) padarymą paskirtos bausmės tarpusavyje bendrinamos bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę (BK 63 straipsnio 2 dalis, 5 dalies 1 punktas) ir paskiriant subendrintą 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

773Subendrinta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu bendrinama su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu J. S. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį paskirta bausme (1 metų laisvės atėmimas), paskiriant J. S. galutinę subendrintą bausmę 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimą.

774Pirmos instancijos teismui įvertinus nuteistojo asmenybę, jo įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir konstatavus, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus J. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo, skundžiamo nuosprendžio dalis dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo paliekama nepakeista (BPK 320 straipsnio 4 dalis).

775Nuteistasis V. S. taip pat nėra padavęs apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje, tačiau teisėjų kolegijai nustačius, jog spręsdamas jo kaltės klausimą, pirmos instancijos teismas padarė esminį Baudžiamojo proceso pažeidimą bei netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, šiame nuosprendyje pasisakoma dėl V. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) paskirtos bausmės ir jos bendrinimo su ankstesniu nuosprendžiu nuteistajam paskirta bausme.

776Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad skirdamas V. S. bausmę už aukščiau nurodytos nusikalstamos veikos padarymą, pirmos instancijos teismas buvo atsižvelgęs į vieną jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę – veikos padarymą organizuota grupe. Konstatuotina, kad ši nuteistojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė apygardos teismo buvo nustatyta nepagrįstai. Vadovaujantis teismų praktika, nuteistojo atsakomybės negali sunkinti aplinkybė, kuri tuo pačiu sudaro jam inkriminuojamos veikos kvalifikuojantį požymį. Taigi nagrinėjamoje byloje, kadangi organizuota grupė yra sukčiavimą kvalifikuojantis požymis, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, apygardos teismas negalėjo nustatyti BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos kaltininko atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Dėl pastarosios priežasties, skundžiamu nuosprendžiu V. S. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį skiriama bausmė švelninama (BK 41 straipsnis, BK 54 straipsnis), paskiriant jam laisvės atėmimo bausmę, kuri savo dydžiu yra artima minimaliai BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytai laisvės atėmimo ribai - 2 metų laisvės atėmimą. Skundžiamas nuosprendis šioje dalyje keičiamas (BPK 328 straipsnio 2 punktas, BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

777Skundžiamu nuosprendžiu V. S. paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, buvo subendrinta su 2006 m. spalio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistajam paskirta bausme – 40 MGL dydžio bauda. Įvertinus tai, jog nuo pastarojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos šiuo metu yra praėję daugiau nei dešimt metų, teismas neturi jokių duomenų apie V. S. šios paskirtos bausmės išieškojimą, jos pakeitimą kita bausmės rūšimi ir pan., tuo tarpu vadovaujantis BK 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jeigu jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Klaipėdos šiuo nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 91 422,22 Lt (26 477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) V. S. paskirtą bausmę netikslinga bendrinti su jam 2006 m. spalio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro ir siekdama išvengti dvigubo asmens nubaudimo (kasacinė nutartis Nr. 2A-2/2014).

778Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 3, 5 dalimis, BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 327 straipsnio 1 punktu, BPK 328 straipsnio 1, 2 punktais, BPK 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

779Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.

780S. K. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl 91422,22 Lt (26477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) ir pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl 425 945,82 Lt (123 362,44 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), ir paskirti S. K. 3 metų laisvės atėmimo bausmę.

781Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl S. K. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt PVM įgijimo).

782Išteisinti S. K. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt PVM įgijimo), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

783Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl S. K. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 4, 6 dalis ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08).

784Išteisinti S. K. pagal BK 24 straipsnio 4, 6 dalis ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

785Pašalinti iš Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio rezoliucinės dalies nuorodą į BK 24 straipsnio 4 dalį, nurodant, kad S. K. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10).

786Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl S. K. paskirtų bausmių tarpusavio subendrinimo bei jų subendrinimo su 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu S. K. paskirta bausme.

787Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę, subendrinti S. K. šiuo nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį paskirtą 3 metų laisvės atėmimo bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu S. K. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) paskirta bausme (1 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo) ir paskirti S. K. subendrintą bausmę – 3 metų laisvės atėmimą.

788Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti S. K. paskirtą 3 metų laisvės atėmimo bausmę su 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu (1 metai laisvės atėmimo) ir 2015m. birželio 8 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu (10 mėnesių laisvės atėmimo) jam paskirtomis bausmėmis ir paskirti S. K. galutinę subendrintą 3 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

789Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.

790Vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėti šiuo nuosprendžiu S. K. paskirtos bausmės vykdymą 3 (trejų) metų laikotarpiui, įpareigojant nuteistąjį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu registruotis darbo biržoje arba pradėti dirbti, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

791S. K. pradėjus realiai atlikti jam šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, įskaityti į bausmės laiką jam 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir visiškai atliktos bausmės laiką bei laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2007 m. gegužės 2 d. iki 2007 m. birželio 12 d.

792Panaikinti S. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

793Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl A. B. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10).

794Nutraukti A. B. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) pradėtą baudžiamąjį procesą, nustačius, jog suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

795Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.

796A. B. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 91422,22 Lt (26477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) ir pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl 425 945,82 Lt (123 362,44 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), ir paskirti A. B. 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

797Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl A. B. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo).

798Išteisinti A. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90 954,44 Eur) PVM įgijimo), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

799Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl A. B. paskirtų bausmių subendrinimo.

800Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl A. L. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08).

801Išteisinti A. L. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

802Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl A. L. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

803Išteisinti A. L. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

804Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.

805J. S. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 91422,22 Lt (26477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo) ir pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 334 523,60 Lt (96 884,73 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl 425 945,82 Lt (123 362,44 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), ir paskirti J. S. 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

806Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl J. S. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90 954,44 Eur) PVM įgijimo).

807Išteisinti J. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90 954,44 Eur) PVM įgijimo), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

808Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl J. S. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08).

809Išteisinti J. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

810Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl J. S. paskirtų bausmių tarpusavio subendrinimo.

811Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę, subendrinti J. S. šiuo nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį paskirtą 2 metų laisvės atėmimo bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu J. S. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) paskirta bausme (1 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo) ir paskirti J. S. subendrintą bausmę – 2 metų laisvės atėmimą.

812Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti šiuo nuosprendžiu J. S. paskirtą ir subendrintą 2 metų laisvės atėmimo bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu jam pagal BK 222 straipsnio 1 dalį paskirta bausme (1 metų laisvės atėmimas) ir paskirti J. S. galutinę subendrintą bausmę 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimą.

813Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl V. S. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10).

814Nutraukti V. S. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) pradėtą baudžiamąjį procesą, nustačius, jog suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

815Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl V. S. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo).

816Išteisinti V. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90 954,44 Eur) PVM įgijimo), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

817Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl V. S. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08).

818Išteisinti V. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki 2014-01-08), nustačius, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

819Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.

820Nustatyti, kad savo veiksmais V. S. įvykdė BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 91422,22 Lt (26477,71 Eur) PVM ir pelno mokesčio panaikinimo), numatytą nusikaltimą bei paskirti jam 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

821Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl V. S. paskirtų bausmių tarpusavio subendrinimo bei jų subendrinimo su 2006 m. spalio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu V. S. paskirta bausme.

822Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareikšto 90954,44 Eur civilinio ieškinio patenkinimo.

823Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareikštą 90954,44 Eur civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

824Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį dėl proceso išlaidų priteisimo iš A. L..

825Likusią Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. S. K. pripažintas kaltu ir nuteistas :... 4. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės... 5. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės... 6. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,5 Lt... 7. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 6 dalį ir 216 straipsnio 1 dalį (dėl... 8. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 4, 9 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirta... 11. Į bausmės laiką įskaityti ankstesniu nuosprendžiu atlikta laisvės... 12. Kardomoji priemonė palikta ta pati.... 13. Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo S. K. sulaikymo bausmės vykdymui... 14. A. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 15. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 334 523,6 Lt (96... 16. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės 91 422,22 Lt (26... 17. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,5 Lt (90954,44 Eur) PVM įgijimo)... 18. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija,... 19. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 20. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas... 21. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo... 22. 2007-05-03.... 23. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę nurodyta panaikinti.... 24. A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 25. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme;... 26. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį 3 metų laisvės atėmimo bausme.... 27. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos,... 28. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta... 29. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas... 30. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas... 31. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę nurodyta panaikinti.... 32. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareikštas civilinis ieškinys... 33. Iš kaltinamųjų S. K., J. S., V. S., A. B., A. L. priteistos proceso... 34. R. M. byla nutraukta vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu.... 35. Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti J. S. (J. S.), V. S., UAB „Alkora“... 36. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 37. S. K. nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės, susidedančios iš... 38. S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje... 39. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“... 40. 2005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB... 41. 2005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog... 42. 2005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog... 43. 2005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 44. 2005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog... 45. 2005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 46. 2005 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“ prekių... 47. 2005 m. gruodžio 8 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“ prekių... 48. 2005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai,... 49. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai,... 50. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai,... 51. 2005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 52. 2005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai,... 53. 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai,... 54. 2005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai,... 55. 2006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai,... 56. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai,... 57. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai,... 58. 2006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai,... 59. 2006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 60. 2006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog... 61. 2006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 62. 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai,... 63. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai,... 64. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai,... 65. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai,... 66. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai,... 67. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 68. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai,... 69. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai,... 70. 2006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai,... 71. 2006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 72. 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai,... 73. 2006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai,... 74. 2006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai,... 75. 2006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai,... 76. 2006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai,... 77. 2006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 78. 2006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai,... 79. 2006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai,... 80. 2006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 81. 2006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto... 82. 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog... 83. 2006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 84. 2006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 85. 2006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 86. 2006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 87. 2006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog... 88. 2006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 89. 2006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai,... 90. 2006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog... 91. 2006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 92. 2006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai,... 93. 2006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai,... 94. 2006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai,... 95. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai,... 96. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai,... 97. 2006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 98. 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai,... 99. 2006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai,... 100. 2006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai,... 101. 2006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai,... 102. 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai,... 103. 2006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai,... 104. 2006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai,... 105. 2006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų... 106. 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai,... 107. 2006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai,... 108. 2006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai,... 109. 2006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai,... 110. 2006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai,... 111. 2006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai,... 112. 2006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai,... 113. 2006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai,... 114. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai,... 115. 2006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 116. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai,... 117. 2006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 118. 2006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai,... 119. 2006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 120. 2006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai,... 121. 2006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 122. 2006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai,... 123. 2006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 124. 2006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai,... 125. 2006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 126. 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai,... 127. 2007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 128. 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai,... 129. 2007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 130. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 131. Be to, S. K., buvo nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės,... 132. S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje... 133. 2005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų... 134. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“... 135. 2005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų... 136. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog... 137. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog... 138. 2006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB... 139. 2006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai,... 140. 2006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 141. 2006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB... 142. 2006-02-13 PVM sąskaitoje-faktūroje serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 143. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“... 144. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai,... 145. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 146. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai,... 147. 2006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 148. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 149. Be to S. K. buvo nuteistas už tai, kad būdamas organizuotos grupės,... 150. S. K., būdamas savo paties vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje... 151. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 152. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog... 153. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog... 154. 2005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog... 155. 2005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos... 156. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog... 157. 2005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,... 158. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog... 159. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog... 160. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog... 161. 2005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog... 162. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“... 163. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog... 164. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog... 165. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog... 166. 2005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai,... 167. 2005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB... 168. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“... 169. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“... 170. 2005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai... 171. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog... 172. 2006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog... 173. 2006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB... 174. 2006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai,... 175. 2006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 176. 2007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai,... 177. 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai,... 178. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai,... 179. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai,... 180. 2007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai,... 181. 2007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai,... 182. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 183. Be to, S. K. buvo nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn.... 184. A. L. veikdamas kaip fizinis asmuo, neįsteigęs įmonės ir tuo pažeisdamas... 185. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti... 186. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti... 187. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti... 188. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti... 189. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti... 190. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti... 191. visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“... 192. Be to S. K. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe su J. S., A. B.,... 193. Jis, 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu iš anksto... 194. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 195. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog... 196. 2005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų... 197. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog... 198. 2005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog... 199. 2005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos... 200. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog... 201. 2005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,... 202. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog... 203. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog... 204. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog... 205. 2005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog... 206. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“... 207. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“... 208. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog... 209. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog... 210. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog... 211. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“... 212. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“... 213. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“... 214. 2005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB... 215. 2005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog... 216. 2005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog... 217. 2005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 218. 2005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų... 219. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog... 220. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog... 221. 2005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog... 222. 2005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 223. 2005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai,... 224. 2005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“... 225. 2005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB... 226. 2005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“... 227. 2005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai,... 228. 2005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai... 229. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog... 230. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai,... 231. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai,... 232. 2005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 233. 2005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai,... 234. 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai,... 235. 2005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai,... 236. 2006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB... 237. 2006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog... 238. 2006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai,... 239. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai,... 240. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai,... 241. 2006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai,... 242. 2006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 243. 2006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog... 244. 2006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 245. 2006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai,... 246. 2006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 247. 2006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB... 248. 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai,... 249. 2006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB... 250. 2006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai,... 251. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 252. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“... 253. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai,... 254. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 255. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai,... 256. 2006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 257. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai,... 258. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai,... 259. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai,... 260. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai,... 261. 2006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 262. 2006-02-28 PVM sąskaitoje-faktūroje serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 263. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai,... 264. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai,... 265. 2006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai,... 266. 2006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 267. 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai,... 268. 2006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai,... 269. 2006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai,... 270. 2006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai,... 271. 2006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai,... 272. 2006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 273. 2006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai,... 274. 2006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai,... 275. 2006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 276. 2006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto... 277. 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog... 278. 2006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 279. 2006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 280. 2006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 281. 2006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 282. 2006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog... 283. 2006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 284. 2006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai,... 285. 2006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog... 286. 2006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 287. 2006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai,... 288. 2006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai,... 289. 2006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai,... 290. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai,... 291. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai,... 292. 2006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 293. 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai,... 294. 2006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai,... 295. 2006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai,... 296. 2006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai,... 297. 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai,... 298. 2006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai,... 299. 2006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai,... 300. 2006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų... 301. 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai,... 302. 2006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai,... 303. 2006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai,... 304. 2006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai,... 305. 2006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai,... 306. 2006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai,... 307. 2006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai,... 308. 2006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai,... 309. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai,... 310. 2006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 311. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai,... 312. 2006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 313. 2006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai,... 314. 2006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 315. 2006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai,... 316. 2006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 317. 2006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai,... 318. 2006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 319. 2006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai,... 320. 2006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 321. 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai,... 322. 2007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 323. 2007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai,... 324. 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai,... 325. 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai,... 326. 2007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 327. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai,... 328. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai,... 329. 2007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai,... 330. 2007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai,... 331. A. B. ir J. S. patys arba J. S. nurodymu V. S. atspausdino šiuos dokumentus,... 332. A. B. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su organizuotos... 333. A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S.... 334. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“... 335. 2005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB... 336. 2005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog... 337. 2005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog... 338. 2005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 339. 2005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog... 340. 2005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 341. 2005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“... 342. 2005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“... 343. 2005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai,... 344. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai,... 345. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai,... 346. 2005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 347. 2005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai,... 348. 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai,... 349. 2005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai,... 350. 2006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai,... 351. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai,... 352. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai,... 353. 2006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai,... 354. 2006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 355. 2006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog... 356. 2006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 357. 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai,... 358. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai,... 359. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai,... 360. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai,... 361. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai,... 362. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 363. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai,... 364. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai,... 365. 2006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai,... 366. 2006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 367. 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai,... 368. 2006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai,... 369. 2006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai,... 370. 2006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai,... 371. 2006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai,... 372. 2006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 373. 2006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai,... 374. 2006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai,... 375. 2006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 376. 2006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto... 377. 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog... 378. 2006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 379. 2006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 380. 2006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 381. 2006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 382. 2006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog... 383. 2006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 384. 2006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai,... 385. 2006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog... 386. 2006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 387. 2006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai,... 388. 2006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai,... 389. 2006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai,... 390. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai,... 391. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai,... 392. 2006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 393. 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai,... 394. 2006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai,... 395. 2006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai,... 396. 2006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai,... 397. 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai,... 398. 2006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai,... 399. 2006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai,... 400. 2006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų... 401. 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai,... 402. 2006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai,... 403. 2006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai,... 404. 2006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai,... 405. 2006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai,... 406. 2006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai,... 407. 2006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai,... 408. 2006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai,... 409. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai,... 410. 2006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 411. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai,... 412. 2006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 413. 2006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai,... 414. 2006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 415. 2006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai,... 416. 2006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 417. 2006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai,... 418. 2006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 419. 2006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai,... 420. 2006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 421. 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai,... 422. 2007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 423. 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai,... 424. 2007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 425. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 426. Be to A. B. buvo nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su... 427. A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S.... 428. 2005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų... 429. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“... 430. 2005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų... 431. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog... 432. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog... 433. 2006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB... 434. 2006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai,... 435. 2006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 436. 2006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB... 437. 2006-02-13 PVM sąskaitoje-faktūroje serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 438. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“... 439. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai,... 440. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 441. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai,... 442. 2006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 443. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 444. Be to A. B. buvo nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe, kartu su... 445. A. B., būdamas S. K. vadovaujamos organizuotos grupės nariu, kurioje jis, S.... 446. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 447. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog... 448. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog... 449. 2005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog... 450. 2005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos... 451. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog... 452. 2005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,... 453. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog... 454. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog... 455. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog... 456. 2005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog... 457. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“... 458. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog... 459. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog... 460. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog... 461. 2005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai,... 462. 2005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB... 463. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“... 464. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“... 465. 2005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai... 466. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog... 467. 2006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog... 468. 2006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB... 469. 2006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai,... 470. 2006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 471. 2007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai,... 472. 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai,... 473. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai,... 474. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai,... 475. 2007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai,... 476. 2007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai,... 477. bei visus šiuos dokumentus pateikė pasirašyti atitinkamų įmonių,... 478. Be to A. B. nuteistas už tai, kad veikdamas organizuota grupe su S. K., J. S.,... 479. S. K. 2005 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu iš anksto... 480. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 481. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100 duomenis apie tai, jog... 482. 2005-09-20 subrangos sutartį Nr. 05/09-02 dėl UAB ‚Alkora“ darbų... 483. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101 duomenis apie tai, jog... 484. 2005-09-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000105 duomenis apie tai, jog... 485. 2005 m. spalio mėn. 03 d. sutartį Nr. 05-10/03 dėl UAB „Alkora“ statybos... 486. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102 duomenis apie tai, jog... 487. 2005-10-05 priedą Nr. 01 prie statybos rangos sutarties Nr. 05-10/03,... 488. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103 duomenis apie tai, jog... 489. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104 duomenis apie tai, jog... 490. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106 duomenis apie tai, jog... 491. 2005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000107 duomenis apie tai, jog... 492. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/02 dėl UAB „Gelota“... 493. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-10/01 dėl UAB ‚Gelota“... 494. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog... 495. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00003 duomenis apie tai, jog... 496. 2005-10-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00004 duomenis apie tai, jog... 497. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Vivega“... 498. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05/11/02-1 dėl UAB „Gelota“... 499. 2005 m. lapkričio mėn. 02 d. sutartį Nr. 05-11/01dėl UAB „Gelota“... 500. 2005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą GEL Nr. 00005 duomenis apie tai, jog UAB... 501. 2005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00006 duomenis apie tai, jog... 502. 2005-11-17 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00007 duomenis apie tai, jog... 503. 2005-11-17 KPO serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 504. 2005-11-23 atliktų darbų aktą dėl UAB ‚Alkora“ tariamai atliktų darbų... 505. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00001 duomenis apie tai, jog... 506. 2005-11-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000112 duomenis apie tai, jog... 507. 2005-11-25 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00009 duomenis apie tai, jog... 508. 2005-11-25 KPO serija GEL Nr. 00002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 509. 2005-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 0001112 duomenis apie tai,... 510. 2005 m. gruodžio mėn. 05 d. sutartį Nr. 05/12/01 dėl UAB „Vivega“... 511. 2005-12-05 kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB... 512. 2005 m. gruodžio mėn. 08 d. sutartį Nr. 05/12/02 dėl UAB „Vivega“... 513. 2005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000001 duomenis apie tai,... 514. 2005-12-15 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 05/18AP dėl UAB ‚Toto“ tariamai... 515. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TO Nr. 000003 duomenis apie tai, jog... 516. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000002 duomenis apie tai,... 517. 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000006 duomenis apie tai,... 518. 2005-12-15 KPO serija VIV Nr. 00001 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 519. 2005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000003 duomenis apie tai,... 520. 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004 duomenis apie tai,... 521. 2005-12-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005 duomenis apie tai,... 522. 2006-01-09 sutartį Nr. L01/02 dėl UAB „Vilnestra“ darbų atlikimo UAB... 523. 2006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GEL Nr. 00012 duomenis apie tai, jog... 524. 2006-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000004A duomenis apie tai,... 525. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000009 duomenis apie tai,... 526. 2006-01-17 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000010 duomenis apie tai,... 527. 2006-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000005A duomenis apie tai,... 528. 2006-01-20 KPO serija VIV Nr. 00004 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 529. 2006-01-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000005 duomenis apie tai, jog... 530. 2006-01-25 KPO serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 531. 2006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001A duomenis apie tai,... 532. 2006-02-01 priėmimo-perdavimo aktą Nr.01 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 533. 2006-02-03 sutartį Nr. 05/18AP dėl UAB „Toto“ paslaugų suteikimo UAB... 534. 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000001A duomenis apie tai,... 535. 2006-02-09 sutartį Nr.09/02-06 dėl UAB „Vilnestra“ prekių pardavimo UAB... 536. 2006-02-09 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000001 duomenis apie tai,... 537. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 538. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 06/01 dėl tariamai UAB „Toto“... 539. 2006-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000005 duomenis apie tai,... 540. 2006-02-13 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 541. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000007 duomenis apie tai,... 542. 2006-02-20 priėmimo-perdavimo aktą Nr.02 dėl tariamai UAB „Vilnestra“... 543. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014 duomenis apie tai,... 544. 2006-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000014A duomenis apie tai,... 545. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015 duomenis apie tai,... 546. 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VIV Nr. 000015A duomenis apie tai,... 547. 2006-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 548. 2006-02-28 PVM sąskaitoje-faktūroje serija VIL Nr. 000009 duomenis apie tai,... 549. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000010 duomenis apie tai,... 550. 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 000011 duomenis apie tai,... 551. 2006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai,... 552. 2006-04-05 KPO serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 553. 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000009 duomenis apie tai,... 554. 2006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000007 duomenis apie tai,... 555. 2006-04-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000006 duomenis apie tai,... 556. 2006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000005 duomenis apie tai,... 557. 2006-04-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000004 duomenis apie tai,... 558. 2006-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000003 duomenis apie tai,... 559. 2006-04-00 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000002 duomenis apie tai,... 560. 2006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai,... 561. 2006-04-24 KPO serija TOT Nr. 000008 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 562. 2006-04-27 statybos rangos sutartį Nr. 06/04-27 dėl UAB Toto“ remonto... 563. 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000016 duomenis apie tai, jog... 564. 2006-04-28 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 565. 2006-05-04 KPO serija TOT Nr. 000010 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 566. 2006-05-15 KPO serija TOT Nr. 000011 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 567. 2006-05-29 KPO serija TOT Nr. 000012 duomenis apie tai, jog UAB „Efiko“... 568. 2006-05-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000018 duomenis apie tai, jog... 569. 2006-05-31 KPO serija TOT Nr. 000014 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 570. 2006-06-20 statybos rangos sutarties priedą Nr. 06/04/27 duomenis apie tai,... 571. 2006-06-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TOT Nr.000020 duomenis apie tai, jog... 572. 2006-06-22 KPO serija TOT Nr. 000016 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 573. 2006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai,... 574. 2006-07-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai,... 575. 2006-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000003 duomenis apie tai,... 576. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000004 duomenis apie tai,... 577. 2006-07-27 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000007 duomenis apie tai,... 578. 2006-07-27 KPO serija TEB Nr. 000001 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 579. 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000005 duomenis apie tai,... 580. 2006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000006 duomenis apie tai,... 581. 2006-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000008 duomenis apie tai,... 582. 2006-08-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000009 duomenis apie tai,... 583. 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000010 duomenis apie tai,... 584. 2006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000012 duomenis apie tai,... 585. 2006-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000014 duomenis apie tai,... 586. 2006-08-08 statybos rangos sutartį Nr. 06/08/02 dėl UAB „Turto ekspertų... 587. 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000015 duomenis apie tai,... 588. 2006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000017 duomenis apie tai,... 589. 2006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000019 duomenis apie tai,... 590. 2006-08-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000020 duomenis apie tai,... 591. 2006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000021 duomenis apie tai,... 592. 2006-08-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000022 duomenis apie tai,... 593. 2006-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000023 duomenis apie tai,... 594. 2006-08-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000025 duomenis apie tai,... 595. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000026 duomenis apie tai,... 596. 2006-08-28 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 597. 2006-08-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000027 duomenis apie tai,... 598. 2006-06-22 KPO serija TEB Nr. 000002 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 599. 2006-08-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000028 duomenis apie tai,... 600. 2006-10-10 priėmimo –perdavimo aktą Nr. 06/02 duomenis apie tai, jog UAB... 601. 2006-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai,... 602. 2006-10-10 KPO serija TEB Nr. 000030 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 603. 2006-11-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai,... 604. 2006-12-29 KPO serija TEB Nr. 000032 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 605. 2006-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai,... 606. 2006-12-20 KPO serija TEB Nr. 000033 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 607. 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000251 duomenis apie tai,... 608. 2007-01-16 KPO serija TEB Nr. 0000487 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 609. 2007-01-29 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000034 duomenis apie tai,... 610. 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000035 duomenis apie tai,... 611. 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 0000458 duomenis apie tai,... 612. 2007-02-12 KPO serija TEB Nr. 0000258 duomenis apie tai, jog UAB „Forvija“... 613. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000036 duomenis apie tai,... 614. 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000037 duomenis apie tai,... 615. 2007-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000038 duomenis apie tai,... 616. 2007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija TEB Nr. 000039 duomenis apie tai,... 617. A. B. ir J. S. patys arba J. S. nurodymu V. S. atspausdino šiuos dokumentus,... 618. A. L. buvo nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki... 619. jis, veikdamas kaip fizinis asmuo, neįsteigęs įmonės ir tuo pažeisdamas... 620. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 621. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti... 622. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti... 623. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti... 624. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti... 625. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti... 626. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti... 627. visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“... 628. Be to, A. L. buvo nuteistas už tai, kad 2005 m. rugsėjo mėn. – 2005 m.... 629. jis, turėdamas tikslą, nusikalstamu būdu įgytą metalo laužą, legalizuoti... 630. 2005 m. rugsėjo mėn. 12 d. sutartį Nr. 09/12 dėl UAB „Alkora“ prekių... 631. 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000100, kurioje nurodyti... 632. 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000101, kurioje nurodyti... 633. 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000102, kurioje nurodyti... 634. 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000103, kurioje nurodyti... 635. 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000104, kurioje nurodyti... 636. 2005-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr. 000106, kurioje nurodyti... 637. visus šiuos dokumentus J. S. patvirtino savo, kaip UAB „Alkora“... 638. Apeliaciniu skundu S. K. prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos... 639. Apelianto manymu, skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas,... 640. Pasak S. K., ydingas, klaidinantis ir netikslus, sudarytas pažeidžiant BPK... 641. Vadovaudamasis tiek nacionalinių teismų, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo... 642. Pasak apelianto, toks abstraktus nusikalstamos veikos padarymo vietos nurodymas... 643. Apeliantas nurodo, kad kaltinamasis aktas turi būti vientisas ir logiškas, o... 644. Be to, apeliantas pažymi, kad bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje... 645. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinamajame akte nėra nurodoma... 646. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad apygardos teismo šių aukščiau minėtų... 647. Apelianto teigimu, pirmos instancijos teismas taip pat nevykdė savo pareigos... 648. Apeliantas akcentuoja, kad nei vienas liudytojas teisiamojo posėdžio metu... 649. Apelianto teigimu, Klaipėdos apygardos teismo sprendimai priimti... 650. Apeliantas taip pat nurodo abejojantis Klaipėdos apygardos teismo... 651. Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas pažeidė ir BPK 242 straipsnio 1... 652. Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas nuosprendyje neatsižvelgė ir į... 653. Apeliaciniame skunde taip pat pažymima, kad nuo pat ikiteisminio tyrimo... 654. Apeliantas akcentuoja, jog jam inkriminuojamas nusikaltimas yra turtinio... 655. Apeliaciniu skundu A. L. ir jo gynėjas advokatas Viačeslavas Žarkovas... 656. Atsižvelgdami į pirmosios instancijos teismo nuosprendžio motyvus dėl... 657. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu... 658. Pagal BK 216 straipsnio l dalį (2005-07-01 redakcijos) atsakomybė kilo tam,... 659. Nors skundžiamame nuosprendyje cituojami Lietuvos Respublikos 2001-10-23... 660. Apeliantai pažymi, kad nagrinėjama nusikalstama veika gali būti padaroma tik... 661. Atsižvelgdami į šias aplinkybes, apeliantai daro išvadą, kad pirmosios... 662. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad byloje nėra įrodymų,... 663. Nuteistųjų S. K., J. S. ir V. S. parodymai patvirtina, kad nėra jokių... 664. Apeliantai pažymi, kad pagal suformuotą teismų praktiką apkaltinamasis... 665. Apeliaciniu skundu A. B. prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos... 666. Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašė apeliacinius... 667. S. K. ir A. B. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 668. A. L. apeliacinis skundas tenkinamas.... 669. Dėl kaltinamojo akto atitikimo BPK 219 straipsnio reikalavimus... 670. Kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu, S. K. nurodė, kad byloje yra... 671. Pagal BPK 234 straipsnio 2 dalį ir 254 straipsnio 3 dalį, kai ikiteisminio... 672. Bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo teisėjas,... 673. 2013 m. balandžio 10 d. teismo posėdyje, prokurorui perskaičius... 674. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 675. Apeliaciniame skunde S. K. taip pat nurodo, kad kaltinamajame akte yra labai... 676. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto teiginiais.... 677. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 678. Dėl BK 95 straipsnio (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija,... 679. BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas bylą patikrina tik tiek,... 680. Nors kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu, A. B. neprašė teisėjų... 681. BPK 3 straipsnyje numatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas... 682. Nustačius, kad baudžiamasis procesas, pradėtas A. B. ir V. S. pagal BK 300... 683. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėdamas bylą, teismas... 684. Dėl BK 300 straipsnio 2 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija,... 685. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu S. K.... 686. Išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija iš dalies... 687. Vadovaujantis BK 25 straipsnio 2 dalimi, bendrininkų grupė yra tada, kai bet... 688. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad byloje surinkti įrodymai... 689. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, iš S. K. pareikšto... 690. S. K. apeliacinio skundo argumentai, kur yra nurodoma, jog skundžiamu... 691. Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad J. S., kuris nėra padavęs... 692. Teisėjų kolegijai nustačius, jog nuteistiesiems nepagrįstai buvo... 693. Pažymėtina, kad teisėjų kolegijai pripažinus, jog kaltininkų veikai... 694. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl suklastotų PVM sąskaitų faktūrų... 695. BPK 320 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, jeigu apeliacinės... 696. Nors nuteistieji S. K. ir A. B. apeliaciniuose skunduose neginčijo jiems... 697. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia... 698. Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai... 699. Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai vieningai tyčiai... 700. Nustatant vieningą tyčią vertinamas ne tik kaltininko prisipažinimas... 701. Nagrinėjamoje byloje S. K., A. B. ir J. S. buvo nuteisti už atskirų... 702. Kvalifikuodamas šias veikas kaip atskirus nusikaltimus, apygardos teismas savo... 703. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks nuteistųjų veiksmų kvalifikavimas yra... 704. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog aukščiau... 705. Pripažįstant nuteistuosius kaltais dėl apgaule didelės vertės turtinės... 706. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta veika... 707. Teisėjų kolegijai nustačius, jog BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas... 708. Savo apeliaciniame skunde A. B. visiškai nepagrįstai nurodo, kad skundžiamu... 709. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad pripažindamas S. K. kaltu pagal BK... 710. Baudžiamosios bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad J. S. ir V. S., kurie... 711. Teisėjų kolegijai nustačius, jog nuteistiesiems nepagrįstai buvo... 712. Teisėjų kolegijai, nustačius, kad savo veiksmais S. K., A. B., J. S., V. S.... 713. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl 314 047,50 Lt (90954,44 Eur) PVM... 714. Apeliaciniu skundu A. L. nurodo nesutinkantis su apygardos teismo nuosprendžio... 715. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu A. L.... 716. Dėl šių bei kitų analogiško pobūdžio veiksmų padarymo nagrinėjamoje... 717. Šioje byloje nustatyta, kad sukčiavimo schema buvo iš esmės tokia: a) T.... 718. Vertinant šias aplinkybes, veikos, kaip sukčiavimo, kvalifikavimo kontekste... 719. Tuo tarpu už deklaracijų nepateikimą siekiant nuslėpti ar nuslepiant... 720. Teismų praktikoje taip pat ne kartą buvo pasisakyta, kad tokia kaltinimo... 721. Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje surinktais... 722. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad S.... 723. Nustačius, kad nuteistųjų veiksmais nebuvo padaryta veika, turinti BK 182... 724. Dėl BK 216 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki... 725. Apeliaciniame skunde A. L. nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai,... 726. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija sutinka su... 727. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 728. Minėta BK norma saugo valstybės finansų sistemą nuo pastangų įteisinti... 729. BK 216 straipsnyje (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2014-01-08)... 730. Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, nagrinėjama nusikalstama veika gali būti... 731. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. L. neįregistravęs juridinio asmens,... 732. Įvertinusi šias aplinkybes, darytina pagrįsta išvada, kad nagrinėjamu... 733. Pažymėtina, kad tik turėdami tikslą metalo laužą parduoti LR ūkio... 734. Nagrinėjamoje byloje padėjimu legalizuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą... 735. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamo nuosprendžio... 736. Dėl Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų pažeidimo... 737. Apeliaciniame skunde S. K. teigia, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis... 738. Apeliantas taip pat nurodo abejojantis Klaipėdos apygardos teismo... 739. Anot apelianto, Klaipėdos apygardos teismas taip pat pažeidė ir BPK 242... 740. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apeliacinio skundo... 741. Apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai nurodoma, kad priimdamas... 742. Apeliaciniu skundu S. K. taip pat abejoja teismo nešališkumu nagrinėjant jo... 743. Nors apeliantas nurodo, kad apygardos teismas jo kaltę grindė ir asmenų... 744. Dėl civilinio ieškinio... 745. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu išteisinus S. K., A.... 746. Tuo pačiu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamu... 747. Dėl nuteistiesiems skiriamų bausmių... 748. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad nuteistieji S. K., A. B. ir J. S. įvykdė... 749. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skirdamas nuteistiesiems... 750. Skirdama bausmę S. K., A. B. ir J. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl... 751. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, teisėjų kolegija nustatė, kad S. K.... 752. Tuo pačiu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsižvelgdamas į aukščiau... 753. Bendrindamas bausmes, skiriamas S. K. už aukščiau minėtus nusikaltimus,... 754. Skundžiamu nuosprendžiu S. K. paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63... 755. Apeliacinės instancijos teismo turimais duomenimis, šiuo metu S. K. jau yra... 756. Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog 2014 m. vasario 28... 757. Pažymėtina, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienai S. K. buvo... 758. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog S. K.... 759. Šiuo atveju, teisėjų kolegija bendrindama bausmes taikė dalinį bausmių... 760. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog S. K. dar buvo... 761. Apeliaciniu skundu S. K. prašo neskirti jam realios laisvės atėmimo... 762. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje S. K. pripažintas kaltu įvykdęs... 763. Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-06-08 Klaipėdos miesto... 764. Pagal formuojamą teismų praktiką BK 75 straipsnio nuostatos nedraudžia... 765. Baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, jog S. K. iki skundžiamo... 766. S. K. nevykdant šiuo nuosprendžiu skiriamų įpareigojimų ir (ar)... 767. Nagrinėjamoje byloje S. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 768. Skirdama bausmę A. B., teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad jis... 769. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog A. B. dar buvo... 770. Nuteistasis J. S. nėra padavęs apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje,... 771. Skirdama bausmę J. S., teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad jis... 772. Bendrindamas šiuo nuosprendžiu J. S. pagal BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182... 773. Subendrinta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63... 774. Pirmos instancijos teismui įvertinus nuteistojo asmenybę, jo įvykdytų... 775. Nuteistasis V. S. taip pat nėra padavęs apeliacinio skundo nagrinėjamoje... 776. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad skirdamas V. S. bausmę už... 777. Skundžiamu nuosprendžiu V. S. paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63... 778. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 3, 5 dalimis, BPK 326... 779. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.... 780. S. K. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 182... 781. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 782. Išteisinti S. K. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį... 783. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 784. Išteisinti S. K. pagal BK 24 straipsnio 4, 6 dalis ir BK 216 straipsnio 1... 785. Pašalinti iš Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d.... 786. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 787. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo... 788. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo... 789. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.... 790. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėti šiuo nuosprendžiu S. K. paskirtos... 791. S. K. pradėjus realiai atlikti jam šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę,... 792. Panaikinti S. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 793. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 794. Nutraukti A. B. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr.... 795. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.... 796. A. B. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl... 797. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 798. Išteisinti A. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90... 799. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 800. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 801. Išteisinti A. L. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi iki... 802. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 803. Išteisinti A. L. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius, kad nepadaryta... 804. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.... 805. J. S. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl... 806. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 807. Išteisinti J. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90... 808. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 809. Išteisinti J. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį... 810. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 811. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo... 812. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu... 813. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 814. Nutraukti V. S. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr.... 815. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 816. Išteisinti V. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl 314 047,50 Lt (90... 817. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 818. Išteisinti V. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 216 straipsnio 1 dalį... 819. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendį.... 820. Nustatyti, kad savo veiksmais V. S. įvykdė BK 24 straipsnio 6 dalyje ir BK... 821. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 822. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 823. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareikštą 90954,44 Eur... 824. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio... 825. Likusią Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nuosprendžio...