Byla e2A-1648-855/2019
Dėl netesybų pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Andriaus Veriko ir Renatos Volodko (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Binkauskas ir Stašinskas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų D. K., D. K., M. Š. ir M. G. ieškinį atsakovei UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ dėl netesybų priteisimo bei atsakovės UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ priešieškinį ieškovams D. K., D. K., M. Š. ir M. G. dėl sandorio dėl netesybų pripažinimo negaliojančiu,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai D. K., D. K., M. Š. ir M. G. (toliau – ieškovai) kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovės UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ 18 000,00 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

61.1.

7Nurodė, kad 2015-12-17 nustatė pastato, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra ieškovams priklausančios gyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų valdymą (sudarė jungtinės veiklos sutartį), kuria įgaliotiniu paskyrė M. G.. 2017 m. liepą į M. G. kreipėsi gretimame žemės sklype statybos darbus vykdanti atsakovė su prašymu leisti vykdyti atitinkamus darbus žemės sklype ( - ), Vilniuje, kuris yra suformuotas pastato, kuriame esantys butai ir patalpos priklauso ieškovams, naudojimui. Prašyme buvo nurodyti tikslūs darbų atlikimo terminai ir tai, kad už vėlavimą atlikti planuojamus darbus atsakovė moka 100,00 Eur įskaitant PVM (jei taikomas) dydžio baudą už pavėluotą dieną. Dalis darbų turėjo būti baigti iki 2017-10-16, kita dalis – iki 2017-12-01, dar kita dalis – iki 2017-10-06. 2017-07-19 ieškovų įgaliotas atstovas M. G. savo įrašu ir parašu atsakovės prašyme išreiškė savo sutikimą. Pagal minėtą prašymą visus darbus atlikti yra vėluojama. Skaičiuojant nuo prašyme nurodytų terminų (2017-10-16, 2017-12-01, 2017-10-06) pabaigos, jau yra praėję daugiau nei 6 mėnesiai. Ieškovai, remiantis prašyme pateiktu įsipareigojimu už vėlavimą mokėti netesybas, ir atsižvelgdami į civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 str. 5 d. 1 p., prašo solidariai ieškovų naudai iš atsakovės priteisti 18 000 Eur netesybas, apskaičiuotas taip: 6 mėn. × 30 d. = 180 d.; 180 d. × 100 Eur = 18 000 Eur.

82.

9Atsakovė, nesutikdama su pareikštu ieškiniu, pateikė priešieškinį ieškovams, kuriuo prašė pripažinti, kad UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ darbuotojo D. Š. 2017-07-18 prašymo „Dėl leidimo vykdyti lauko šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus ( - ), Vilnius, sklype“ Nr. ( - ) dalimi, kurioje nurodyta, kad „už vėlavimą atlikti planuojamus darbus UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ numatoma 100 Eur įskaitant PVM (jei taikomas) dydžio bauda už pavėluotą dieną“, ir atsakovų nurodomas M. G. 2017-07-19 patvirtinimas pasirašant sutikimą, yra negaliojantis sandoris dėl netesybų.

102.1.

11Nurodė, kad pagal CK 1.70 str. 2 d. juridinių asmenų vardu sandorius sudaro jų steigimo dokumentuose numatyti organai arba atstovai, o CK 2.81 str. 1 d. numato, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Nagrinėjamu atveju netesybų sandoris nebuvo sudarytas pagal atsakovės valdymo organo – vadovo – atstovavimą. Prašymą pasirašęs ir pateikęs darbuotojas D. Š. nėra valdymo organas (vadovas) ir nebuvo įgaliotas atsakovės vardu sudaryti netesybų sandorį. Atsakovės vadovas kaip vienasmenis valdymo organas yra L. Š.. M. G., kuriam atsakovės darbuotojas pateikė prašymą, yra profesionalus teisininkas, praktikuojantis advokatas, todėl neabejotinai žinojo ir negalėjo nežinoti, jog prašymą pateikęs atsakovės darbuotojas nėra tinkamas atstovas netesybų sandoriui sudaryti. Kadangi netesybų sandoris yra negaliojantis, jis nesukelia jokių teisinių pasekmių, kaip apskirtai nesudarytas.Be to, CK 6.72 str. nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK nenustatyta jokių šios taisyklės išimčių. Nagrinėjamu atveju vientisas dokumentas, kaip to reikalauja CK 1.73 str. 2 d., nepasirašytas.

123.

13Ieškovai su pareikštu priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

14II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

154.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, priteisti solidariai ieškovų D. K., D. K., M. Š., M. G. naudai iš atsakovės UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ 18 000,00 Eur netesybų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 205,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

175.

18Teismas konstatavo, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra privalomas atsakovei bei laikė, kad nėra jokio pagrindo laikyti susitarimą dėl netesybų negaliojančiu, kadangi ieškovai sudarė sutartį su numanomu atstovu, ir tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. atsakovei (CK 2.133 str. 2 d.).

196.

20Teismas taip pat nurodė, kad iš Valstybinės žemės nuomos 2017-03-02 sutarties Nr. 49SŽN-71-(14.49.57.) matyti, kad Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos, 51 metams išnuomojo M. Š. (nuomininkui) 44 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 536 kv. m. žemės sklype ( - )., Vilniaus m., unikalus Nr. ( - ). Sutarties 7.2. punkte nurodyta, kad sklypo naudotojas privalo, esant reikalui, leisti pakloti per sklypą bendro naudojimo inžinierinius tinklus; saugoti ir prižiūrėti medžius. Pagal VĮ „Registrų centras“ išrašą valstybinės žemės nuomos sutartis dėl žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, yra sudarę ir ieškovai D. K. su D. K. (dėl 0,011 ha žemės ploto) bei ieškovas M. G. (dėl 0,0382 ha žemės ploto). Iki kol atsakovė pradėjo statybos darbus ieškovų nuomojamame žemės sklype, šis sklypas buvo tvarkingai aptvertas metaline tvora bei turėjo metalinius vartus. Namo kieme už tvoros ieškovai statė savo transporto priemones.

217.

22Teismas sprendė, kad pagal šalių sutarimą darbus atsakovė atliko pavėluotai. Žemės užpylimo darbai turėjo turi atlikti iki 2017-10-16, o faktiškai atlikti apie 2017-11-30. Naujai projektuojamas pėsčiųjų takas ( - ) g. įrengtas bei jame suformuotas įvažiavimas į ( - ) sklypą turėjo būti atliktas iki 2017-12-01, o faktiškai darbai buvo atlikti 2018-08-08. Teismas taip pat sprendė, kad pagal sutartį atsakovė įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 1 d. įrengti įvažiavimą į ( - ) sklypą, tačiau šio įsipareigojimo laiku neatliko.

238.

24Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas sutiko, kad dėl užsitęsusių statytos darbų ieškovai, ir/ar ieškovų nuomininkai, patyrė nepatogumus dėl to, kad neturėjo galimybės prie namų statyti automobilių, taip pat turėjo nepatogumų ir dėl statybose keliamo triukšmo, dulkių, statybos daiktų sandėliavimo ieškovų žemės teritorijoje. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nesistengė laikytis šalių susitarimo dėl statybos darbų trukmės ieškovų nuomojame žemės sklype, ir atsižvelgdamas, kad ieškinį reiškė keturi atsakovai, sprendė, jog mažinti netesybų nėra pagrindo. Be to, atmesdamas atsakovės argumentus, teismas pažymėjo, jog nėra pagrindo netesybų mažinti ir tuo pagrindu, kad atsakovė ieškovams šalių jų namo sutvarkė aplinką bei įrengė automobilių stovėjimo aikštelę, šių darbų kaina didelė, apie 90 825,87 Eur, kadangi šie darbai buvo atlikti dėl to, jog statė daugiabutį namą, o už statybos darbus gaus ar gavo pajamas.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

269.

27Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį atmesti, o atsakovės priešieškinį patenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

289.1.

29Netesybos, visų pirma, atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Skundžiamu sprendimu nebuvo užtikrinta kompensacinė funkcija, o atsakovė iš esmės nubausta. Netesybų mažinimui egzistavo aplinkybės, nurodytos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d, kadangi atsakovė darbus (kaip prievolė) įvykdė.

309.2.

31Ieškovams aplinkos sutvarkymas jų valdomame sklype turėjo tam tikrą reikšmę ir naudą, tai matyti iš paties sutikimo. Ieškovų valdomame sklype įrengiant ieškovams automobilių stovėjimo aikštelę investuota 4 380,20 Eur, neskaitant šaligatvių prie ieškovų namo įrengimo. Ieškovų sklypo įrengimas ir aplinkinės infrastruktūros sutvarkymas turi ieškovų būsto vertės padidėjimo efektą.

329.3.

33Ieškovų patirti nepatogumai buvo pagrindinis skundžiamo sprendimo motyvas nemažinti priteistinų netesybų. Jokia kita ieškovų žala neįrodyta. Be to, jokie duomenys apie tai, kad statybos daiktai, biotualetas ir/ar automobiliai pastatyti ieškovų sklype priklauso būtent atsakovei ar jos rangovams, nėra nustatyti. Ieškovams nepatogumus laikotarpiu nuo 2018 m. vasario mėn. iki 2018 m. rudens kėlė ir daugiabučio ( - ) statybos, kurias vykdė ne atsakovė. Skundžiamame sprendime teismas ieškovų nepatogumams prilygino ieškovų būtų nuomininkų nepatogumus.

349.4.

35Sutikimo 7 punkte nurodyti darbai – įrengti naujai projektuojamą pėsčiųjų taką ( - ) skersgatvyje – nėra darbai, dėl kurių vykdymo atsakovei buvo reikalingas ieškovų, kaip sklypo valdytojų, sutikimas, nes pėsčiųjų takas yra už sklypo ribų. Be to, ieškovai buvo informuoti, kad ( - ) skersgatvio įrengimas vyks kartu su ( - ) namo statybomis, kurių eiga Ieškovams, kaip gretimai gyvenantiems, buvo matoma ir žinoma. Pagal abiem šalims žinotas aplinkybes sutikime įrašyta sąlyga apie ( - ) g. skersgatvio įrengimą iki 2017 m. gruodžio 1 d. negalėjo būti įvykdyta. Ieškovai statyti automobilius ir patekti į sklype įrengtą automobilių aikštelę galėjo jau nuo 2018 m. vasario mėn.

369.5.

37Atsakovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti ieškinio senatį daliai ieškovų reikalavimo, lygiai 9600 Eur (už 96 dienas).

389.6.

39( - ) skersgatvio įrengimas galėjo būti įvykdytas pabaigus pagrindinius ( - ) namo statybos darbus, kadangi tol, kol ( - ) skersgatvis yra namo statybų aikštelė ir kol per jį gabenamos statybinės medžiagos, skersgatvio įrengimas neįmanomas. Be to, ( - ) skersgatvio įrengimas tik vienoje dalyje, ties ieškovų sklypo riba tam, kad sklype įrengta automobilių stovėjimo aikštelė būtų vientisai sujungta su visa ( - ) gatve, yra ne tik objektyviai neįmanomas, bet ir neprotingas bei neekonomiškas.

409.7.

41Teismas nepagrįstai taikė numanomo atstovavimo taisyklę, kadangi sutikimas kaip sandoris, nebuvo iš karto įvykdomas, kas, pavyzdžiui, būdinga sudarant sandorius su kasininku parduotuvėje ir pan., vienos šalies vardu veikė teisiškai labiau išprusęs asmuo (advokatas), o kita sandorio šalis buvo atsakovės darbuotojas, neturintis pakankamai teisinių žinių ir negalintis tinkamai įvertinti sutikimo, pateikto „prašymo“ forma, formuluočių reikšmės. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog sutikimo tekstą redagavo ir ieškovų atstovas M. G..

4210.

43Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai D. K., D. K., M. Š. ir M. G. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą ir UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ apeliacinį skundą atmesti, solidariai ieškovų naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4410.1.

45Nuostolius dėl atsakovo uždelsimo sudaro iki 2018 m. rugpjūčio mėn. (galimybės įvažiuoti į sklypą data), t. y. apytiksliai aštuonis mėnesius (apytiksliai 250 dienų) patiriamos automobilio parkavimo išlaidos, apie 17,50 Eur per dieną, netektos galimybės sklype vykdyti veiklą, kurios nėra pakeičiamos, nepatogumai, susiję su sklype atliekamais darbais ir laikomais daiktais, atsakovės dėl pažeidimo gauta nauda (sutaupymai). 100 Eur per dieną netesybos, priteistos tik už šešis mėnesius (180 dienų), kiekvienam iš keturių ieškovų sudaro tik 25,00 Eur per dieną, o visas kitas uždelsimo laikotarpis nėra niekaip kompensuotas.

4610.2.

47Esant tokiam parkavimo vietų trūkumui, koks patiriamas Vilniaus miesto centre (kas, manytina, yra visuotinai žinoma aplinkybė), galimybės sklype statyti automobilius vertė yra savaime suprantama, ir savaime suprantama, kad tokia galimybe bus naudojamasi. Tai, kad sklype buvo statomi automobiliai, konstatuota ir atsakovės kartu su 2018-07-13 atsiliepimu į ieškinį pateiktame antstolio 2016-10-26 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 170-16-23: „Visa kita ( - ) adresu esančio sklypo teritorija nėra padengta jokia danga, matosi žemė ir visame minėto adreso žemės sklype stovi automobiliai.“

4810.3.

49Sklypo atstatymo darbai (prašymo 5 p. ir dalis 6 p.) ir papildomi darbai (likusi prašymo 6 p. dalis ir 7 p.) nėra ieškovų nauda, nes prašymo 5 p. ir dalyje 6 p. numatytais darbais buvo tik atstatytas sklypas, o likę prašymo 6 p. ir 7 p. numatyti darbai tėra šalių iš anksto sutarta ieškovų praradimų, kuriuos jie sutiko patirti nuo sutartos darbų pradžios (nuo 2017-07-21) iki sutartų darbų atlikimo terminų (iki 2017-12-01), kompensacija. Sklypo pasikeitimas, lyginant su buvusia būkle, nėra joks išskirtinis, maža to, ieškovų nesiektas.

5010.4.

51Atsakovės darbai atlikti (jeigu iš tiesų atlikti) ne ieškovams, bet atsakovės kontrahentams, iš kurių atsakovė neabejotinai gavo sutartą atlyginimą. Ieškovai tokių darbų iš atsakovės nesiekė, neprašė, neužsakė. Tokie darbai ieškovams nėra nei reikalingi, nei vertingi, bent jau tiek, kad kokia nors dalimi kompensuotų dėl atsakovės darbų uždelsimo (viršijant prašyme nustatytus terminus) patirtus nepatogumus.

5210.5.

53Sklype laikydama savo daiktus atsakovė turėjo išskirtinę (šiaip jau rinkoje neprieinamą) galimybę tai daryti sau patogioje vietoje, Vilniaus miesto centre, ir taip sutaupyti nuomos, saugojimo, transportavimo, organizacinius, laiko kaštus. Paminėtina (ir tokie duomenys yra bylos medžiagoje), kad viešų registrų duomenimis atsakovė 2017 m. uždirbo beveik 510 000 Eur grynojo pelno (jau po mokesčių), o 2016 m. – virš 1 300 000 Eur grynojo pelno (jau po mokesčių).

5410.6.

55Vien todėl, kad skolininkė įvykdė dalį prievolės, sutartyje numatytos netesybos dar neturėtų būti mažinamos, nes būtų paneigiama sutarties laisvė ir pačios sutarties, kaip tokios, esmė. Netesybos būtent ir kompensuoja tai, kad kreditoriui prievolės įvykdymo teko laukti.

5610.7.

57Akivaizdu, kad teritorijoje, kurioje atsakovė turėjo atlikti darbus ir kuri aptverta tvora su atsakovės pavadinimu, laikomi statybos daiktai irgi yra atsakovės, nebent pati atsakovė tokia su jos logotipais aptverta teritorija suteikė teisę (galbūt net ir už atlygį) naudotis kitiems asmenims, tačiau ir tai atsakovės atsakomybės nepašalina.

5810.8.

59Savo pažeistus įsipareigojimus atsakovė prisiėmė ieškovų, kaip sklypo valdytojų, atžvilgiu, todėl ieškovai neabejotinai yra tinkami šioje byloje.

6010.9.

61Atsakovė pasinaudojo prašyme numatytomis teisėmis, už ką ir įsipareigojo, kaip atlyginimą, atlikti prašymo 6-7 p. numatytus darbus. Į prašymą sąlygą dėl įvažiavimo ir pėsčiųjų tako įrengimo pirmą kartą įrašė atsakovės darbuotojas (statybos direktorius) K. N. (žr. 2017-07-05 el. laišką ir jo priedo – 2017-07-05 prašymo – 5 p.).

6210.10.

63Pačios atsakovės pateiktose 2018-07-02 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedų nuotraukose (kuriomis vėlgi remiamasi skunde) matyti, kad nei įvažiavimas, nei dalis aikštelės, priešingai atsakovės teiginiams, aiškiai nėra įrengta, patekimas į sklypą yra negalimas dėl užstatytų tvorų, aikštelėje supilta krūva žemių. Ir tik 2018-08-08 nuotraukose įvažiavimas jau yra baigtas (nors sklype vis dar palikta atsakovės daiktų ir pati atsakovė byloje pripažino ir netgi įrodinėjo, kad 2018 m. rugsėjo mėn. nustatė atliktų darbų trūkumus, kuriuos turėjo taisyti atsakovės subrangovai).

6410.11.

652018-11-14 byloje vykusiame teismo posėdyje liudytoju apklaustas atsakovės darbuotojas (projektų vadovas) D. Š. be kita ko nurodė, kad mainais į sąlygą dėl netesybų, liudytojas atsakovės vardu ieškovų atstovo „apsidraudimo tikslais“ prašė ir išsiderėjo papildomai viena savaite ilgesnius prašyme nurodytų darbų atlikimo terminus.

6610.12.

67Byloje neegzistavo jokie netesybų mažinimo pagrindai: priteistos netesybos nėra nutolusios nuo dėl atsakovės uždelsimo ieškovų patirtų nuostolių, atsakovės darbų tariama nauda ieškovams nėra įrodyta ir nuostolių niekaip nekompensuoja, priteistos netesybos atlieka kompensacinę funkciją ir nėra baudinės etc.

6810.13.

69Prašymu įformintas susitarimas buvo raštu sudarytas aiškiai su atsakove: ant atsakovės firminio blanko, uždėjus atsakovės antspaudą, dėl jo bendravus su atsakovės statybos direktoriumi K. N. ir atsakovės projektų vadovu D. Š., kurie susirašinėjo iš darbinio (atsakovės) el. pašto su atsakovės rekvizitais. Minėti asmenys turėjo Atsakovės patvirtintus dokumentus. Pačiame prašyme nurodoma, kad atitinkamus darbus atliks būtent atsakovė, kuri galiausiai juos ir atliko. Dėl Prašymo atsakovės vardu bendravę asmenys aiškiai veikė ne asmeniškai savo vardu, o atsakovės vardu, nes tokiu prašymu pasinaudojo ne šie asmenys asmeniškai, o atsakovė.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

72Apeliacinis skundas atmestinas.

7311.

74Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7512.

76Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

7713.

78Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai yra sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis dėl žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), nuomos. Ieškovai D. K. ir D. K. pagal 2017-01-31 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 49SŽN-34-(14.49.57.) yra išsinuomoję 0,011 ha žemės sklypo, ieškovas M. Š. pagal 2017-03-02 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 49SŽN-71-(14.49.57.) atitinkamai – 0,0044 ha žemės sklypo, o ieškovas M. G. pagal 2017-01-31 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 49SŽN-35-(14.49.57.) išsinuomojęs 0,0382 ha. Byloje ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.

7914.

80Nėra ginčo ir dėl to, kad ieškovams (jų atstovui M. G.) buvo pateiktas UAB „Binkauskas ir Stašinskas“, vykdančios daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbus adresu ( - ), Vilnius, rekvizitus ir antspaudą turintis 2017 m. liepos 18 d. prašymas Nr. 170718-01, kuriame nurodoma, jog UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ prašo leisti vykdyti lauko šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus ( - ), Vilnius, sklype, bei iškirsti alyvos krūmus. Aptariamame prašyme taip pat nurodoma, kad UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ įsipareigoja atlikti numatomus darbus šiais terminais: 1. Darbus atlikti šiaurinėje pastato, esančio ( - ) sklype, pusėje; 2. Prieš darbų pradžią išardyti šiaurinėje ir rytinėje ( - ) sklypo pusėse esančią metalinę tvorą ir ją utilizuoti; 3. Prieš darbų pradžią aptverti darbų zoną segmentine tvora, paliekant galimybę naudotis šiaurinėje pastato, esančio ( - ), pusėje esančiu įėjimu; 4. Žemės kasimo darbus ( - ) sklype pradėti ne anksčiau liepos 21 d., gavus ( - ) sklypą valdančių ir naudojančių asmenų atstovo sutikimą dėl darbų vykdymo ir išėmus žemės kasimo darbų leidimą; 5. Žemės užpylimo darbus ( - ) sklype po atliktų šilumos trasos rekonstrukcijos darbų atlikti iki spalio 16 d.; 6. Žemės planiravimo ( - ) sklype, gretimų sklypų aukščius suvedant į vieną lygį, ir vejos ( - ) sklype užsėjimo, lygiagrečiai šiaurinei jame esančio pastato sienai įrengiant plastikinį žolės (vejos) apsaugos nuo automobilių parkavimo tinklą, darbus atlikti iki spalio 6 d. Nesudygus vejai dėl nepalankių klimatinių oro sąlygų, pakartotinai veją užsėti iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.; 7. Įrengti naujai projektuojamą pėsčiųjų taką ( - ) skersgatvyje bei suformuoti jame įvažiavimą į ( - ) sklypą lygiagrečiai šiaurinei ( - ) sklype esančio pastato sienai iki gruodžio 1 d. Aptariamame prašyme (susitarime) nurodoma ir tai, jog už vėlavimą atlikti planuojamus darbus UAB „Binkauskas ir Stašinskas” numatoma 100,00 Eur įskaitant PVM (jei taikomas) dydžio bauda už pavėluotą dieną. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad M. G. 2019 m. „priede“ prie aptariamo prašymo padarė prierašą „Sutinku. ( - ), Vilnius įgaliotas atstovas“ bei pasirašė.

8115.

82Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės prašymas pripažinti, kad UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ darbuotojo D. Š. 2017-07-18 prašymo „Dėl leidimo vykdyti lauko šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus ( - ), Vilnius, sklype“ Nr. ( - ) dalis, kurioje nurodyta, kad „už vėlavimą atlikti planuojamus darbus UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ numatoma 100,00 Eur įskaitant PVM (jei taikomas) dydžio bauda už pavėluotą dieną“, ir atsakovų patvirtinimas pasirašant sutikimą yra negaliojantis sandoris dėl netesybų, pirmosios instancijos teismo buvo atmestas pagrįstai.

8316.

84Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 str. 1 d. netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai), o CK 6.72 str. numato, jog susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Tuo tarpu sutarties laisvės principas, įtvirtintas CK 6.156 str. 1 d., kur teigiama, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytas susitarimas, kuomet už ieškovų leidimą naudotis, atlikti tam tikrus darbus jų naudojamame, nuomojame sklype, taip pat darbus greta sklypo, atsakovė įsipareigojo tuos darbus atlikti nustatytais terminais ir kurių savalaikis įvykdymas užtikrintas netesybomis, laikytinas sandoriu, neturinčiu konkrečios sutarties požymių, tačiau neprieštaraujančiu Civilinio kodekso nuostatoms, kadangi yra ir rašytinis, ir užtikrina atsakovės prievolės įvykdymą. Tai reiškia, kad šalys turi teisę sudaryti tokio pobūdžio susitarimus ir jis, tuo atveju, jeigu atitinka tiek šalių tikrąją valią, tiek sutarties laisvės principą, tiek Civilinio kodekso bei kitų įstatymų imperatyvus, šalims yra privalomas.

8517.

86Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime pagrįstai vadovautasi CK 2.133 str. 2 d. bei laikyta, kad ieškovai sudarė sutartį su numanomu UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ atstovu, o tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam. Šiuo atveju tiek susitarimo derinimo aplinkybės, tiek vėlesnis susitarimo vykdymas patvirtina priešingą situaciją, nei siekia įrodyti apeliantė – ieškovai iš tiesų sudarė sutartį su numanomu atstovu, o vėliau, apeliantei UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ naudojantis ieškovų nuomojamu žemės sklypu, matyti ir tai, kad apeliantė sandorį patvirtino, jį pilnai vykdė, niekada dėl jo neprieštaravo. Byloje, skirtingai nei teigia UAB „Binkauskas ir Stašinskas“, nėra jokių duomenų, kad ieškovų vardu veikęs M. G., nors ir būdamas advokatu, galėjo žinoti, kad susitarimą sudaro su teisės sudaryti susitarimą neturinčiu asmeniu, kadangi, kaip pagrįstai nurodoma ir atsiliepime į apeliacinį skundą, bylos duomenys patvirtina, jog ieškovų atstovas bendravo tiek su apeliantės statybos direktoriumi K. N., tiek su atsakovės projektų vadovu D. Š., elektroniniai laiškai siųsti iš apeliantės rekvizitus turinčio elektroninio pašto (( - )@komandosdvasia.lt, ( - )@komandosdvasia.lt), susitarimas pasirašytas ant apeliantės firminio blanko, turi UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ antspaudą. Tai reiškia, kad CK 1.92 str. nuostatos, numatančios, jog jeigu asmens atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai ar sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino, nagrinėjamu atveju būti taikomos taip pat negali. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad situacija nesikeistų net ir tuo atveju, jeigu juridinio asmens valdymo organas sandorį būtų sudaręs pažeisdamas savo kompetenciją, kadangi pagal CK 2.83 str. 1 d. sandoriai, kuriuos sudarė privačiojo juridinio asmens valdymo organai pažeisdami savo kompetenciją, sukelia prievoles juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis juridinio asmens valdymo organas, ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo to nežinoti. Be to, reikalavimas pripažinti negaliojančia tą susitarimo dalį, kuri nėra naudinga apeliantei, apskritai negali būti laikomas pagrįstu ir dėl to, kad jo patenkinimas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, būtų nesąžiningas būtent ieškovų atžvilgiu.

8718.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo ir mažinti ieškovams D. K., D. K., M. Š. ir M. G. iš UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ priteistų 18 000,00 Eur netesybų, taip pat, skirtingai nei nurodo apeliantė, taikyti ieškinio senatį netesybų skaičiavimui.

8919.

90Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009).

9120.

92CK 6.258 str. 3 d. numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. CK 6.73 str. 2 d. nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Aiškindamas aptariamas nuostatas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018). Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

9321.

94Pažymėtina, kad iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad netesybų dydis buvo pasiūlytas pačios apeliantės UAB „Binkauskas ir Stašinskas“, kuri yra privatus, pelno siekiantis, ūkinę – komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, o ne fizinis asmuo, vartotojas ar kitokia silpnesnė teisinių santykių šalis, jos veikla yra susijusi su statybos ranga, pelno siekimu, ūkine komercine rizika pan. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog kai sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labai ribotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju susitarimas sudarytas ne su kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu, o su fiziniais asmenimis, kurie šiuose teisiniuose santykiuose ir laikytini silpnesne šalimi, kadangi apeliantė tik naudojosi šalia esančio namo gyventojų naudojamu kiemu, o komerciniai santykiai šalių nesieja.

9522.

96Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pati apeliantė, siūlydama darbų atlikimo terminus, galėjo įvertinti šių terminų realumą, t. y. pasiūlyti tokius terminus, per kuriuos įmanoma tinkamai atlikti darbus. To nepadariusiai apeliantei neabejotinai tenka ir prievolės neįvykdymo laiku rizika bei su tuo susijusios teisinės pasekmės. Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu ir tai, kad, kaip pagrįstai nurodoma atsiliepime į apeliacinį skundą, teismo posėdžio metu apeliantės darbuotojas D. Š. be kita ko nurodė, kad mainais į sąlygą dėl netesybų apsidraudimo tikslais prašė ir išsiderėjo papildomai viena savaite ilgesnius prašyme nurodytų darbų atlikimo terminus. Tai neabejotinai rodo tai, kad apeliantė UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ vertino galimas rizikas, siekė jas minimizuoti turėdama ilgesnį laikotarpį darbų atlikimui – tardamasi dėl darbų atlikimo datų veikė apgalvotai, pasirinkdama jos vertinimu jai naudingus prievolių pagal susitarimą įvykdymo terminus.

9723.

98Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovai ne kartą ragino atsakovę įvykdyti prisiimtus įsipareigojus, siųsdami elektroninius laiškus, iš pradžių tik primindami, jog vėluojama darbus atlikti (e. b. t. 2 l. 110), vėliau siekdami atkreipti apeliantės dėmesį ir į sutartas netesybas (e. b. t. 2 l. 111), kol galiausiai ieškovų atstovas M. G. informavo UAB „Binkauskas ir Stašinskas“, kad savininkai jau nori reikalauti baudų už prievolės neįvykdymą (e. b. t. 2 l. 113). Tuo tarpu apeliantė į siųstus elektroninius laiškus nereagavo, nesikreipė į ieškovus dėl susitarime nurodytų terminų pratęsimo, ieškovams vėlavimo priežasčių nenurodė taip, be kita ko, pažeisdama ir šalių bendradarbiavimo principą.

9924.

100Apeliantė nepagrįstai teigia, kad netesybos yra neproporcingos jos gautai naudai, taip pat jog priteistos netesybos yra pernelyg nutolusios nuo ieškovų patirtų nuostolių. Pilnai sutiktina su ieškovų argumentais, jog UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ turėjo išskirtinę teisę naudotis ieškovų nuomojamu žemės sklypu itin patogioje vietoje, miesto centre, bei taip sutaupyti nuomos, saugojimo, transportavimo, organizacinius, laiko kaštus. Teisėjų kolegijos vertinimu tokia naudai nagrinėjamu atveju neabejotinai didelė, ypač atsižvelgiant į apeliantės siekį sudaryti susitarimą dėl sklypo naudojimo ir prisiimtus įsipareigojimus (minėta, kad apeliantė yra pelno siekiantis juridinis asmuo, neabejotinai apskaičiuojantis ekonominį savo įsipareigojimų pagrįstumą). Šiuo atveju argumentai, kad į infrastruktūrą investuota didelė pinigų suma, apeliantė įrodinėja, jog apie 90 825,87 Eur (t. 1 b. l. 34), pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažinti neturinčiais esminės reikšmės sprendžiant dėl netesybų dydžio, kadangi kaip nurodė bylą nagrinėjęs teismas, apeliantė šalia ieškovų gyvenamojo namo ir nuomojamos teritorijos pastatė naują daugiabutį gyvenamąjį namą, o už naujo namo statybos darbus gaus ar gavo pajamas. Tai reiškia, kad nurodytų sumų investavimas nebuvo susijęs tik su galima nauda ieškovams, kadangi infrastruktūros tvarkymas yra naudingesnis būtent pačiai apeliantei, kuri užsiima pelninga statybos ranga. Lygiai taip pat atmestini ir deklaratyvūs apeliantės argumentai dėl ieškovų turto vertės padidėjimo, kadangi šie argumentai nėra įrodyti, o net ir tuo atveju jeigu būtų įrodyti, reikšmės sprendžiant netesybų mažinimo klausimą, įvertinus šalių sutartinių santykių specifiką ir prigimtį, apskritai neturi.

10125.

102Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje esančias nuotraukas, yra pagrindas sutikti su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, jog sklypo pasikeitimas, lyginant su buvusia būkle, iš tiesų nėra joks išskirtinis, maža to, ieškovų nesiektas. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad ieškovų patirti nepatogumai šiuo atveju negali būti laikomi nereikšmingais, atsižvelgiant tiek į būtinybę mokėti už automobilių parkavimą (netekus galimybės parkuotis), tiek į laikiną infrastruktūros neturėjimą, keliamą triukšmą, estetinį kiemo vaizdą dėl jame atliekamų rangos darbų, laikomų statybos medžiagų bei kitų daiktų. Teisėjų kolegijos vertinimu apeliantė elgiasi nesąžiningai teigdama, jog statybinės medžiagos, įvairūs daiktai, biotualetas ir/ar automobiliai statyti ieškovų sklype priklauso ne jai, o galimai kitam statytojui, kadangi byloje esančiose nuotraukose akivaizdžiai matyti apeliantės rekvizitai ant statybinės tvoros aplink šį sklypą rodo labai didelio tikėtinumo galimybę, kad sklypas buvo naudojamas būtent apeliantės, juolab, kad apeliantė dėl sklypo atlaisvinimo į ieškovus ar kitus asmenis bylos duomenimis nesikreipė. Pilnai sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog reikalavimą dėl 18 000,00 Eur dydžio netesybų reiškia keturi ieškovai, todėl atitinkamai kiekvienam ieškovui atiteks tik dalis prašomos sumos, o kaip pažymima atsiliepime į apeliacinį skundą, 100,00 Eur per dieną netesybos, priteistos tik už šešis mėnesius (180 dienų), kiekvienam iš keturių ieškovų susidaro tik 25,00 Eur per dieną, o visas kitas uždelsimo laikotarpis bet kuriuo atveju nėra pilnai kompensuotas. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, tai, jog pati apeliantė iš pažeidimo gavo naudos (sutaupė logistikos išlaidų, nemokėjo darbuotojams už viršvalandinį darbą ir pan.) teisėjų kolegija sprendžia, jog nurodyto dydžio netesybos gali būti laikomos pagrįstomis, ypač atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, kurioje be kita ko nurodoma, jog tai, kad netesybų suma viršija nuostolių sumą, nebūtinai reiškia, kad netesybos automatiškai privalo būti sumažintos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

10326.

104Pagaliau, nagrinėjamu atveju, skirtingai nei įrodinėja apeliantė UAB „Binkauskas ir Stašinskas“, taip pat nėra pagrindo ir taikyti ieškinio senatį daliai ieškovų reikalavimų. Iš nagrinėjamoje byloje esančių nuotraukų akivaizdu, kad darbai iki pat 2018 m. rugpjūčio užbaigti nebuvo (e. b. t. 2 l. 3-45), o tai paneigia apeliantės argumentus, jog ieškovai statyti automobilius ir patekti į sklype įrengtą automobilių aikštelę galėjo jau nuo 2018 m. vasario. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus atmeta ir apeliantės argumentus, jog nagrinėjamu atveju reikšmės turi tai, kad naujai projektuojamo pėsčiųjų tako ( - ) skersgatvyje įrengimas nėra darbai, dėl kurių vykdymo atsakovei buvo reikalingas ieškovų, kaip sklypo valdytojų, sutikimas, nes pėsčiųjų takas yra už sklypo ribų. Šiuo atveju susitarimas apėmė ieškovams reikšmingus darbus, todėl net ir tuo atveju, jeigu nurodomas pėsčiųjų takas ir yra už ieškovų valdomo sklypo ribų, reikšmės tai neturi, kadangi ieškovai turėjo neabejotiną interesą ir dėl šio tako užbaigimo laiku, o susitarime nenurodyta, kad netesybos nespėjus laiku užbaigti šio tako nėra skaičiuojamos. Lygiai taip pat negrįstu laikytinas argumentas, kad netesybos turėtų būti mažinamos dėl to, jog skolininkė dalį prievolės įvykdė vėluodama trumpesnį terminą, kadangi ieškovai buvo suinteresuoti visų darbų atlikimu laiku, o netesybos ir taip skaičiuojamas tik už 180 dienų, o ne visą pažeidimo terminą.

10527.

106Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas be kita ko sprendžia, jog ieškovai šioje byloje yra tinkami, kadangi savo įsipareigojimus apeliantė prisiėmė būtent šių ieškovų atžvilgiu, todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad reikalavimus turėtų reikšti kiti asmenys (ieškovų nuomininkai etc.), yra nepagrįsti bei atmestini.

10728.

108Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ v. UAB „Bioetan LT“, bylos Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dalis erdvės“ v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Atsižvelgdama į nurodomą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ neįrodė, jog ieškovai turėjo suprasti, kad 2017 m. liepos 19 d. susitarimą pagal 2017 m. liepos 18 d. prašymą Nr. 170718-01 sudaro su tokios teisės neturinčiu asmeniu, taip pat jog sutartus rangos darbus įvykdė laiku, jog skundžiamu sprendimu nebuvo užtikrinta kompensacinė netesybų funkcija, o ji buvo iš esmės nubausta. Kita vertus, yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovai savo ruožtu įrodė, jog apeliantė sutartų darbų nustatytais terminais neatliko, į raginimus tokius darbus atlikti nereagavo, t. y. kad apeliantė pažeidė susitarimą, todėl yra pagrindas skaičiuoti šalių sutartas netesybas ir priteisti jas už 180 dienų, o aplinkybės, sudarančios pagrindą mažinti netesybas bei taikyti ieškinio senatį, nagrinėjamu atveju neegzistuoja.

10929.

110Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija laiko, kad kiti apeliantės UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

11130.

112Kartu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir sprendimo motyvais bei vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, iš teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11331.

114Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Tuo tarpu ieškovai apeliaciniame procese turėjo 1210,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą itin plačios apimties, išsamiai argumentuotas, parengtas kokybiškai, todėl nurodytos išlaidos yra protingos, pagrįstos ir priteistinos iš apeliantės ieškovams.

115Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

116Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

117Priteisti solidariai ieškovų D. K., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) M. Š., asmens kodas ( - ) M. G., asmens kodas ( - ) naudai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Binkauskas ir Stašinskas“ (juridinio asmens kodas 300617136) 1210,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai D. K., D. K., M. Š. ir M. G. (toliau – ieškovai) kreipėsi į... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad 2015-12-17 nustatė pastato, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra... 8. 2.... 9. Atsakovė, nesutikdama su pareikštu ieškiniu, pateikė priešieškinį... 10. 2.1.... 11. Nurodė, kad pagal CK 1.70 str. 2 d. juridinių asmenų vardu sandorius sudaro... 12. 3.... 13. Ieškovai su pareikštu priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 14. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 15. 4.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. sprendimu nusprendė... 17. 5.... 18. Teismas konstatavo, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra privalomas... 19. 6.... 20. Teismas taip pat nurodė, kad iš Valstybinės žemės nuomos 2017-03-02... 21. 7.... 22. Teismas sprendė, kad pagal šalių sutarimą darbus atsakovė atliko... 23. 8.... 24. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas sutiko, kad dėl užsitęsusių... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ prašo... 28. 9.1.... 29. Netesybos, visų pirma, atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją,... 30. 9.2.... 31. Ieškovams aplinkos sutvarkymas jų valdomame sklype turėjo tam tikrą... 32. 9.3.... 33. Ieškovų patirti nepatogumai buvo pagrindinis skundžiamo sprendimo motyvas... 34. 9.4.... 35. Sutikimo 7 punkte nurodyti darbai – įrengti naujai projektuojamą... 36. 9.5.... 37. Atsakovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti ieškinio... 38. 9.6.... 39. ( - ) skersgatvio įrengimas galėjo būti įvykdytas pabaigus pagrindinius ( -... 40. 9.7.... 41. Teismas nepagrįstai taikė numanomo atstovavimo taisyklę, kadangi sutikimas... 42. 10.... 43. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai D. K., D. K., M. Š. ir M. G.... 44. 10.1.... 45. Nuostolius dėl atsakovo uždelsimo sudaro iki 2018 m. rugpjūčio mėn.... 46. 10.2.... 47. Esant tokiam parkavimo vietų trūkumui, koks patiriamas Vilniaus miesto centre... 48. 10.3.... 49. Sklypo atstatymo darbai (prašymo 5 p. ir dalis 6 p.) ir papildomi darbai... 50. 10.4.... 51. Atsakovės darbai atlikti (jeigu iš tiesų atlikti) ne ieškovams, bet... 52. 10.5.... 53. Sklype laikydama savo daiktus atsakovė turėjo išskirtinę (šiaip jau... 54. 10.6.... 55. Vien todėl, kad skolininkė įvykdė dalį prievolės, sutartyje numatytos... 56. 10.7.... 57. Akivaizdu, kad teritorijoje, kurioje atsakovė turėjo atlikti darbus ir kuri... 58. 10.8.... 59. Savo pažeistus įsipareigojimus atsakovė prisiėmė ieškovų, kaip sklypo... 60. 10.9.... 61. Atsakovė pasinaudojo prašyme numatytomis teisėmis, už ką ir įsipareigojo,... 62. 10.10.... 63. Pačios atsakovės pateiktose 2018-07-02 antstolio faktinių aplinkybių... 64. 10.11.... 65. 2018-11-14 byloje vykusiame teismo posėdyje liudytoju apklaustas atsakovės... 66. 10.12.... 67. Byloje neegzistavo jokie netesybų mažinimo pagrindai: priteistos netesybos... 68. 10.13.... 69. Prašymu įformintas susitarimas buvo raštu sudarytas aiškiai su atsakove:... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 72. Apeliacinis skundas atmestinas.... 73. 11.... 74. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 75. 12.... 76. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 77. 13.... 78. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai yra sudarę valstybinės žemės... 79. 14.... 80. Nėra ginčo ir dėl to, kad ieškovams (jų atstovui M. G.) buvo pateiktas UAB... 81. 15.... 82. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės prašymas pripažinti, kad UAB... 83. 16.... 84. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 str. 1 d.... 85. 17.... 86. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime... 87. 18.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju taip pat nėra... 89. 19.... 90. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad šalių susitarimu nustatytų... 91. 20.... 92. CK 6.258 str. 3 d. numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai)... 93. 21.... 94. Pažymėtina, kad iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad netesybų dydis... 95. 22.... 96. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pati apeliantė, siūlydama darbų atlikimo... 97. 23.... 98. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovai ne kartą ragino atsakovę... 99. 24.... 100. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad netesybos yra neproporcingos jos gautai... 101. 25.... 102. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į nagrinėjamoje... 103. 26.... 104. Pagaliau, nagrinėjamu atveju, skirtingai nei įrodinėja apeliantė UAB... 105. 27.... 106. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas be kita ko sprendžia, jog... 107. 28.... 108. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad faktą galima pripažinti įrodytu,... 109. 29.... 110. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti... 111. 30.... 112. Kartu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 113. 31.... 114. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 115. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 116. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. sprendimą palikti... 117. Priteisti solidariai ieškovų D. K., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas (...