Byla 2-784/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Vingriai“. Trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „SEB lizingas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutarties, kuria buvo nutarta atsakovui akcinei bendrovei „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą, civilinėje byloje Nr. B2-3392-619/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vingriai“ generalinio direktoriaus Č. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Vingriai“. Trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „SEB lizingas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas Č. K., būdamas AB „Vingriai“ direktoriumi, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašė atsakovui AB „Vingriai“ iškelti restruktūrzavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Ritava“, patvirtinti ne didesnę nei 63 000 Lt AB „Vingriai“ administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, į kurią įeina: iki 7 000 Lt atlygis teisininkams už teisines paslaugas įmonės restruktūrizavimo procese, 35 000 Lt administratoriaus atlygis, iki 5 000 Lt išlaidos restruktūrizavimo plano projektui rengti, iki 16 000 Lt kitoms išlaidoms bei leisti AB „Vingriai“ mokėti įmonės ūkinei – komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas iš Danske bank A/S Lietuvos filiale esančios atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT62 7400 0176 1582 3810.

5Pareiškime nurodė, jog atsakovas AB „Vingriai“ yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau yra realios galimybės išsaugoti ir plėtoti vykdomą veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. 2011 m. lapkričio 23 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo pritarta AB „Vingriai“ restruktūrizavimui, pateiktiems restruktūrizavimo metmenims bei restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai. AB „Vingriai“ ūkinės komercinės veiklos nėra nutraukusi. Priešingai, po ekonominio sunkmečio AB „Vingriai“ gauna vis daugiau užsakymų, bendrovės gamybos apimtys plečiasi, kas sudaro pagrįstas prielaidas tikėtis, jog bendrovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo laikotarpiu bendrovė įgyvendins restruktūrizavimo metmenyse iškeltus tikslus ir atsiskaitys su kreditoriais, atkurs mokumą, išsaugos darbo vietas bei išvengs bankroto. AB „Vingriai“ vykdo užsakymų už 3 717 995,43 Lt. Taip pat pagal įmonės balansą 2011 m. lapkričio 14 d. duomenimis įmonė turi turto už 21 216 984 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 10 851 045 Lt. Iš metmenyse pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad nors AB „Vingriai“ turi akivaizdžių finansinių sunkumų, šiuo metu pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 10 579 120 Lt, t. y. bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, dėl ko įmonė yra moki Įmonių bankroto įstatymo prasme.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi nutarė atsakovui AB „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

7Pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad AB „Vingriai“ šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų ir neatsiskaito su kreditoriais, t. y. nesugeba vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes, jog nors AB „Vingriai“ turi problemų su mokumu, tačiau jam nekeltina bankroto byla, nes bendrovė aktyviai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, gauna užsakymus, juos vykdo, išrašo PVM sąskaitas – faktūras, kurias užsakovai apmoka bei tai, kad esant ekonominiam sunkmečiui viešasis interesas reikalauja išsaugoti visus dar galinčius funkcionuoti ūkio subjektus, taip išsaugant realų mokesčių mokėtoją, jau sukurtas darbo vietas, kurių įmonėje yra 88, konstatavo, jog atsakovas AB „Vingriai“ turi laikinų finansinių sunkumų, atsiskaitant su kreditoriais (ĮRĮ 2 str. 1 d.) ir yra ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui pradėti. Teismo teigimu, yra akivaizdu, kad įmonė siekia išsaugoti ir toliau sėkmingai vystyti verslą, išsaugoti ir net didinti darbo vietas, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, nutarė AB „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį ir atsisakyti tenkinti AB „Vingriai“ generalinio direktoriaus Č. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos AB „Vingriai“ iškėlimo.

10Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Analizuojant atsakovo pateiktą pareiškimą ir prie jo pridėtus dokumentus galima daryti išvadą, jog atsakovas siekė ne Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytų tikslų, t. y. išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, bet siekia kreditorių teisių apribojimo maksimaliai ilgam terminui.
 2. Atsakovo 2011 m. lapkričio mėn. metmenys yra netikslūs, deklaratyvūs, neišbaigti ir prieštaringi, neatitinka ĮRĮ 5 straipsnyje numatytų reikalavimų. Atsakovas metmenyse iš esmės nenurodė jokių ekonominių, techninių, organizacinių ir kitų priemonių, kuriomis būtų pasiekti Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatyti tikslai. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys faktiškai atkartoja metmenis, pateiktus 2010 m. sausio mėn., pagal kuriuos rengtam restruktūrizavimo planui kreditoriai 2010 m. rugpjūčio 16 d. susirinkime nepritarė.
 3. AB „Vingriai“ užsakymus vykdo per tarpininką UAB „L&M Vilnius“. Pagal AB „Vingriai“ pateiktą pažymą, bendrovė UAB „L&M Vilnius“ per laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. tokiu būdu sumokėjo tretiesiems asmenims 2 345 189 Lt. Vadinasi, 2 345 189 Lt nebuvo pervesta į AB „Vingriai“ sąskaitas. Taigi, tokiu dydžiu atsakovo kreditoriai negalėjo patenkinti savo reikalavimų.
 4. AB „Vingriai“ ūkinėje - komercinėje veikloje naudojama didžioji dalis turto (gamybos įrengimai ir patalpos) priklauso trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“.
 5. Patalpos, kuriose yra minėti įrengimai, priklauso trečiajam asmeniui, ir teisme yra nagrinėjamas reikalavimas dėl atsakovo iškeldinimo iš minėtų patalpų, metmenys, nenurodžius šios esminės informacijos, objektyviai neatitinka įstatymo reikalavimų (LR ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p. ir 12 str. 2d. 3 p.).
 6. Metmenyse nėra nurodyta, kuo remiantis AB „Vingriai“ prognozuoja pelno gavimą 2012 m. bei tolimesniais restruktūrizavimo plano vykdymo metais. AB „Vingriai“ savo nuostolingą veiklą nuolat finansuodavo vienintelio savo akcininko – L&M International Trading LTD – lėšomis. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad minėta bendrovė ir toliau finansuos AB „Vingriai“ veiklą.
 7. Metmenyse kaip vieną iš priemonių atsakovo mokumui atstatyti nurodytas ketinimas susigrąžinti 1,01 mln. Lt skolas, tačiau didžioji dalis atsakovo nurodytų Lietuvoje registruotų įmonių yra bankrutuojančios arba jau išregistruotos.
 8. UAB „Vingriai“ keltina bankroto byla, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punkte numatytais pagrindais.
 9. AB „Vingriai“ pateikti 2011 m. 1-9 mėnesių finansiniai duomenys yra netikslūs.
 10. Ne visi atsakovo kreditoriai buvo informuoti taip, kaip tai imperatyviai numato Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas. Atsakovas pasirinktinai, vienus kreditorius apie priimtą sprendimą informavo raštu, o kitus tik elektroniniu paštu. Be to, atsakovui inicijuotoje bankroto byloje paaiškėjo, jog vienas iš kreditorių iš viso nebuvo informuotas apie atsakovo sprendimą.
 11. Atsakovas neįgyvendino Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimo, nes kartu su pareiškimu pateikė tik 2011 m. sausio – rugsėjo mėnesių statistinę ataskaitą.
 12. Metmenys neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkto. Atsakovas metmenyse nurodo esą yra nagrinėjama vienintelė byla, kurioje atsakovui pareikštas 9 970 Lt reikalavimas, tuo tarpu pareiškime teismui papildomai nurodyta, jog yra dar viena civilinė byla, iškelta pagal trečiojo asmens ieškinį dėl turto išreikalavimo ir iškeldinimo iš trečiajam asmeniui priklausančių patalpų.
 13. Metmenyse nėra pateikta informacija, reikalaujama pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą.
 14. Ginčijama nutartimi sudaromos sąlygos atsakovui piktnaudžiauti teise. Atsakovas turi ne laikinų, o nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų. Atsakovas piktybiškai toliau nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, naudojasi svetimu turtu ir piktnaudžiauja ĮRĮ ir CPK nuostatomis, pakartotinai reikšdamas nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, siekiant atitolinti įmonės bankrotą, nors akivaizdu, kad atsakovas yra nemokus.
 15. Skundžiamame nutarime Vilniaus apygardos teismas dėl AB „SEB lizingas“ pasisakytų argumentų, nurodytų rašytiniuose paaiškinimuose, nepasisakė ir motyvuotai jų neatmetė.

11Atsiliepimu į trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą AB „Vingriai“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d . nutartį.

12Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Priešingai, negu teigia apeliantas, AB „Vingriai atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo keliamas sąlygas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, aktyviai vykdo ūkinę komercinę veiklą, o kylantys įmonės rodikliai leidžia teigti, jog įmonė turi realių galimybių restruktūrizavimo laikotarpiu atkurti mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais. Tuo tarpu AB „SEB lizingas“ nepagrįstai siekia sužlugdyti AB „Vingriai“, kaip beatsigaunančią po ekonominės krizės įmonę, jai iškeliant bankroto bylą bei bankroto proceso metu išparduodant AB „Vingriai“ priklausantį bei AB „SEB lizingas“ įkeistą turtą, tokiu būdu iš jo pardavimo gautų lėšų patenkinant tik savo vieno kreditorinį reikalavimą iš karto, o ne dalimis, kaip tai būtų daroma įmonės restruktūrizavimo laikotarpiu.
 2. Priešingai, negu nurodo apeliantas, Įmonių restruktūrizavimo 12 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės turi būti detaliai aptariamos įmonės verslo plane, tuo tarpu metmenyse tik nurodomas preliminarus įmonės verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Metmenyse neprivaloma nurodyti visų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių, jos priklauso nuo įmonės veiklos specifikos ir turimų ekonominių sunkumų.
 3. Teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog AB „Vingriai“ aktyviai vykdo gamybą, o užsakymai bei jų sumos yra realūs, reali pagaminta produkcija išsiunčiama užsakovams.
 4. AB „SEB lizingas“ nepagrįstai apeliuoja į AB „Vingriai“ ir tarpininko UAB „L&M Vilnius“ tarpusavio bendradarbiavimo organizavimo tvarką, esą tarpininkas gautas lėšas ne perveda AB „Vingriai“, o atsiskaito su šio tiekėjais. Tarpininko atsiskaitymas AB „Vingriai“ lėšomis tiesiogiai su AB „Vingriai“ kreditoriais (tiekėjais) prilygsta atsiskaitymui su AB „Vingriai“. Tačiau šios aplinkybės visiškai nesusijusios su restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo teisėtumo klausimu.
 5. Nėra pagrindo teigti, jog AB „Vingriai“ veikloje negali naudoti patalpų, priklausančių AB „SEB lizingas“, ar privalo jas grąžinti, nes patalpų nuosavybės teisė yra ginčijama teisme, o AB „Vingriai“ naudojimosi patalpomis klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 6. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog metmenyse prognozuojamos gauti pajamos nėra realiai pagrįstos, nes 2010 m. metmenyse nurodytos prognozės neišsipildė. Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir metmenyse pateiktas verslo planas užtikrins didelių pajamų gavimą.
 7. AB „SEB lizingas“ klaidingai mano, jog AB „Vingriai“ restruktūrizavimo laikotarpiu planuoja gauti papildomų lėšų iš vienintelio akcininko. Pažymėtina, kad AB „Vingriai“ mokumą ketina atkurti iš savo veiklos gaunamų pajamų, kaip tai detalizuota metmenyse.
 8. Nesutiktina su apeliantu, kad dėl to, jog dalis AB „Vingriai“ debitorių yra bankrutuojantys arba išregistruoti, AB „Vingriai“ negalės susigrąžinti 1,01 mln. Lt. skolų. Tai, kad dalis AB „Vingriai“ debitorių bankrutuoja, dar nereiškia, jog skolos nebus atgautos. Be to, nemaža dalis debitorių nėra bankrutuojantys. Didelė dalis ir AB „Vingriai“ kreditorių yra bankrutuojantys, išregistruoti iš juridinių asmenų registro, ar neteikiantys finansinės atskaitomybės daugiau nei dvejus metus. Taigi, dalies sumų atsakovas neturės atlyginti kreditoriams, kadangi jos yra (bus) nurašytos kaip beviltiškos skolos ar bus susitarta dėl šių skolų sumažinimo.
 9. Atskirajame skunde nurodyti metmenų netikslumai yra formalūs ir neesminiai. Be to, skaičių netikslumai bus tikslinami restruktūrizavimo plane ir tai neturi reikšmės sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą.
 10. Nesutiktina su apeliantu, kad AB „Vingriai“ keltina bankroto byla: 1) bankroto bylos iškėlimas nėra naudingas kreditoriams; 2) Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-5940-619/2011, paneigė bankroto bylos iškėlimo AB „Vingriai“ pagrindą; 3) nėra pagrindo pripažinti bendrovę nemokia. AB „SEB lizingas“ remiasi AB „Vingriai“ 2010 m. liepos restruktūrizavimo plano duomenimis, kurie per daugiau nei 1,5 metų visiškai paseno ir nėra aktualūs. Atsakovo finansinė padėtis, buvusi 2010 m. liepos mėn., neturi jokios įrodomosios reikšmės, sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, juo labiau, kad byloje pateikti aktualūs duomenys, jog atsakovas šiuo metu yra mokus Įmonių bankroto įstatymo prasme; 5) nepagrįsti AB „SEB lizingas“ argumentai dėl darbo užmokesčio nemokėjimo darbuotojams, kaip pagrindo kelti įmonei bankroto bylą, kadangi pateikti dokumentai (atlyginimų mokėjimo žiniaraščiai) patvirtina, jog su AB „Vingriai“ darbuotojais atsiskaitoma. Be to, kaip matyti iš metmenų, dalis įsiskolinimo darbuotojams nėra pradelsta, kadangi darbuotojai sutiko pasirašyti skolos apmokėjimo termino atidėjimo iki 2012 m. gruodžio 1 d. susitarimus.
 11. Apeliantas kelia naujas aplinkybes, nekeltas Vilniaus apygardos teisme, esą atsakovas netinkamai informavo kreditorius apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei netinkamai pateikė kreditoriams bendrovės metmenis ir akcininko sprendimą. Tačiau su šiais argumentais nesutiktina, nes: 1) įstatymas nenumato, jog kreditoriai negali būti informuoti elektroniniu paštu; 2) atsakovas turi daugiau negu 200 kreditorių, kurių nemaža dalis yra užsienyje, todėl informavimas paštu apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą yra neracionalus ir neekonomiškas; 3) atsakovas apie akcininkų sprendimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo paskelbė viešai spaudoje ir internetiniame tinklalapyje.
 12. Skirtingai nei teigia apeliantas, Įmonių restruktūrizavimo 5 straipsnis 1 dalies 6 punktas ne imperatyviai nustato, kad metmenyse turi būti pateikti įmonės savanoriški įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Pažymėtina, kad šis formalus neatitikimas galėjo būti pašalinamas per trūkumų šalinimo institutą, tačiau Vilniaus apygardos teismas tokių trūkumų AB „Vingriai“ nenustatė ir nutartimi pagrįstai iškėlė restruktūrizavimo bylą.
 13. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog atsakovas siekia ne Įmonių restruktūrizavimo tikslų, o laikinai atidėti skolų kreditoriams mokėjimą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovas turi realias galimybes atkurti mokumą, atsiskaityti su kreditoriais.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17Apeliacijos objektas yra teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas nutarė AB „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį, finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas, gaunant kreditorių pagalbą.

19Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas (įmonė: turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai) ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio, reglamentuojančio įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio

201 d.) išvardinti atvejai, kada teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą. Pagal įstatyminį reglamentavimą teismas atsisako kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu:

211) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

22Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, atitinka įstatyme nustatytas sąlygas bei įvertinti, ar yra pagrindas restruktūrizavimo bylą iškelti. Tačiau teismas neturi apsiriboti vien formaliu patikrinimu, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti dokumentai, ar tie dokumentai formaliai tenkina ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o privalo įsitikinti, ar pateikti dokumentai yra teisėti ir tinkami, priimti įvertinus pačios įmonės, jos kreditorių interesus ir kreditorių galimybes teikti nuolaidas skolininkui.

23Apeliantas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija iš esmės tokiais aspektais: 1) AB „Vingriai“ keltina bankroto byla, esant dviems Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytiems pagrindams, t. y. įmonė yra nemoki ir ji vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) AB „Vingriai“ tinkamai neinformavo kreditorių apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kaip tai reikalauja ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas; 3) atsakovo 2011 m. lapkričio mėnesio metmenys yra deklaratyvūs, neišbaigti, prieštaringi ir neatitinkantys ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų.

24Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas nutarties dėl AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nevertina ir atskirai nepasisako dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012 m. kovo 2 d. rašto dėl AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylos Nr. (8.2)3-22833 ir prie jo pridėtų dokumentų (72-93 b. l., 5 t.) ir dėl VĮ Turto banko pateiktų 2012-03 rašytinių paaiškinimų Nr. (7.3-42)-SK4 ir pridėtų dokumentų (94-191 b. l., 5 t.), kadangi jie nėra byloje dalyvaujantys asmenys, todėl pagal CPK nuostatas neturi teisės skųsti nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisėtumo ir pagrįstumo, o taip pat ir teikti paaiškinimus bei pareikšti prašymus byloje nagrinėjimais klausimais (CPK 42, 46, 305, 338 str.).

25Dėl AB „Vingriai“ nemokumo

26Kaip jau minėta, pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jei nagrinėdamas pareiškimą, teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų. Anot apelianto, AB „Vingriai“, kuriai norima iškelti restruktūrizavimo bylą, neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 3 punkto, pagal kurį įmonė neturi būti bankrutuojanti ar bankrutavusi.

27ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje yra nustatyti trys bankroto bylos iškėlimo pagrindai, pagal kuriuos bankroto byla iškeliama, kai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Šiuo atveju apeliantas teigia, jog AB „Vingriai“ yra nemoki ir vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, todėl jam keltina bankroto byla.

28Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą, kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-440/2011; 2010 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1173;2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-561/2009;2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-606/2009;2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-467/2009).

29Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

30Iš byloje esančios 2011 m. 1-9 mėn. statistinės ataskaitos (126-130 b. l., 1 t.) matyti, kad AB „Vingriai“ turi 21 216 984 Lt vertės turto (iš jų 1 048 134 Lt nematerialaus, 14 511 094 Lt materialaus turto, 10 000 Lt kito ilgalaikio turto, 671 442 Lt žaliavų ir komplektavimo gaminių, 2 396 542 Lt nebaigtų gamybų), įmonės įstatinis kapitalas sudaro 10 917 621 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų yra 10 851 045 Lt (iš kurių 1 992 082 Lt su darbo santykiai susiję įsipareigojimai), 10 758 981 Lt po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant įmonės mokumo (nemokumo) klausimą, svarbu nustatyti, kokio dydžio įmonės įsiskolinimai yra pradelsti. Finansiniame dokumente nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma nebūtinai atspindi pradelstus įmonės įsiskolinimus. Pradelstų įsipareigojimų suma gali būti mažesnė, todėl svarbu nustatyti būtent pradelstų skolų dydį. Susipažinus su bylos rašytiniais įrodymais, paaiškėjo, kad metmenyse kreditorių sąraše per klaidą buvo nurodytas kaip pradelstas kreditoriaus UAB „L&M Vilnius“ 137 303 Lt kreditorinis reikalavimas, kurio mokėjimo terminas šalių 2011 m. lapkričio 14 d. susitarimu buvo atidėtas iki 2012 m. gruodžio 1 d. (38 b. l., 1 t., 109 b. l., 4 t.). Iš AB „Vingriai“ pateiktų susitarimų dėl įsiskolinimo sumų suderinimo bei apmokėjimo termino nustatymo (34-55 b. l., 5 t.) matyti, kad AB „Vingriai“ ir jo darbuotojai susitarė dėl 564 269 Lt (o ne 627 630 Lt, kaip teigia AB „Vingriai“) dydžio įsiskolinimo darbuotojams apmokėjimo termino atidėjimo iki 2012 m. gruodžio 1 d., todėl ši suma taip pat laikytina nepradelsta. Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai yra mažesni, nei nurodyta 2011 m. 1-9 mėn. statistinėje ataskaitoje. Vien atėmus atidėtus įsiskolinimus, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 10 149 473 Lt, kas neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. AB „Vingriai“ atsiliepime atskirąjį skundą pripažįsta didesnę pradelstų įsipareigojimų dydį, t. y. 10 579 120 Lt, ji taipogi neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

32Apeliantas teigia, jog iš AB „Vingriai“ 2010 m. liepos mėnesį parengto restruktūrizavimo plano, kuriam kreditoriai 2010 m. rugpjūčio 16 d. susirinkime nepritarė, matyti, kad kreditorinių reikalavimų sumos nurodytos plane ir metmenyse, iš esmės skiriasi, t. y. metmenyse nurodytos tik tokios sumos, kurių atsakovas subjektyviai „neginčija“. Anot apelianto, skola Valstybinei mokesčių inspekcijai yra 5 445 672 Lt pagal planą, nors metmenyse nurodyta tik 2 027 759 Lt, o skola Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, atstovaujamai VĮ Turto banko, sudaro 5 405 200,59 Lt, tačiau metmenyse ji apskritai nenurodyta kaip kreditorė. Teisėjų kolegija sprendžia, jog sprendžiant įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, nėra pagrindo remtis 1,5 senumo duomenimis, kadangi nuo 2010 m. liepos mėn. restruktūrizavimo plano sudarymo galėjo pasikeisti tiek kreditorių struktūra, tiek jų reikalavimų dydžiai, tiek ginčijamų reikalavimų suma. Pažymėtina ir tai, kad vertinant įmonės mokumą, yra atsižvelgiama būtent į oficialius duomenis - įmonės balanse nurodytus duomenis (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Šiuo atveju atsakovo pateikto 2011 m. 1-9 mėn. balanso duomenys nebuvo nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš AB „Vingriai“ 2010 m. liepos mėnesio restruktūrizavimo plano dalies (171-182 b. l., 4 t.) matyti, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skola buvo įtraukta į ginčijamų skolų sąrašą (182 b. l., 4 t.). Sprendžiant AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, nebuvo pateikta duomenų, įrodančių, jog šis subjektas turi būti priskirtas prie kreditorių, be to, pati LR Finansų ministerija nesikreipė į pirmosios instancijos teismą dėl savo interesų gynimo, nors apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo paskelbta viešai spaudoje (186 b. l., 1 t.) ir AB „Vingriai“ internetinėje svetainėje (189 b. l., 1 t.). Dėl metmenyse neteisingai nurodyto skolos dydžio turėjo teisę kreiptis ir Valstybinė mokesčių inspekcija, tačiau byloje nėra duomenų, įrodančių, jog Valstybinės mokesčių inspekcija kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu įtraukti jį byloje dalyvaujančiu asmeniu. Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog ankstesnėje restruktūrizavimo byloje (B2-4072-661/2010), iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, sprendžiant klausimą dėl kreditorinių reikalavimų dydžio tvirtinimo, AB „Vingiriai“ administratorius ir vadovas prašė netvirtinti kreditorių LR Finansų ministerijos, atstovaujamos AB Turto banko, Vilniaus AVMI reikalavimų ir juos nagrinėti ginčo teisenos tvarka (žr. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-4072-661/2010). Tačiau šių subjektų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo klausimas liko neišspręstas, kadangi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Ši aplinkybė patvirtina, jog nėra galutinai nuspręsta dėl šių subjektų reikalavimų pagristumo. Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog įmonės teikiami metmenys yra tik preliminarus restruktūrizavimo plano projektas, kurio duomenys, teikiant galutinį restruktūrizavimo planą, galės būti tikslinami. Be to, restruktūrizavimo planui turi pritarti kreditorių susirinkimas. Todėl paaiškėjus, jog atsakovas nepagrįstai neįtraukė į kreditorių sąrašus dalies kreditorių, tokiam planui kreditorių susirinkimas turėtų pagrindą nepritarti, tokiu būdu apgindami restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesus (ĮRĮ 14 str. 3 d.).

33Teisėjų kolegijos vertinimu, abejoti balanso duomenimis nesudaro pagrindo ir apelianto argumentai, kad atsakovas nepagrįstai apskaitęs prie ilgalaikio turto ir AB „SEB lizingas“ pagal finansinio lizingo sutartis gautą turtą. Kaip nurodo atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, metmenyse yra nurodytas AB „SEB lizingas“ reikalavimas (tame tarpe nepradelstas reikalavimas), į kurį įeina ir skola pagal AB „Vingriai“ pagrįstai į balansą įtrauktus lizinguojamus įrenginius. Vadovaujantis 20-ojo verslo apskaitos standarto IV skyriaus nuostatomis, lizingo gavėjas, gavęs turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o sprendžiant įmonės nemokumo (mokumo) klausimą, vertinami būtent balanse apskaitytas turtas ir įsipareigojimai. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.567 straipsnio 1 dalies nuostatą, lizinguojamas daiktas pereina lizingo gavėjui nuosavybės teise, sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, jeigu sutartis nenumato ko kita.

34Įvertinus nenuginčytame balanse nurodytus duomenis apie atsakovo turimą turtą ir turimus įsipareigojimus, darytina išvada, jog AB „Vingriai“ turtinė padėtis balansuoja ties nemokumo riba, tačiau pripažinti ją nemokia nėra pagrindo, kadangi jos pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ūkinės – komercinės veiklos įmonė nėra nutraukusi.

35AB „Vingriai“ pateikė įrodymus, kad įmonė vykdo užsakymus 3 782 861,46 Lt sumai (atnaujinta AB „Vingriai“ užsakymų nuo 2011-05 iki 2012-01 lentelė, 15-16 b. l., 3 t.), pateikė pagrindinių ir didžiausių užsakovų užsakymų kopijas, kurie pagrindžia vykdomų užsakymų realumą (17-76 b. l., 3 t.), PVM sąskaitas – faktūras, kurias AB „Vingriai“ tarpininkui išrašė už pagamintą produkciją užsakovams nuo 2011 m. pradžios iki 2012 m. sausio 11 d. (77-143 b. l., 3 t.), taip pat pateikė įrodymus, kad AB „Vingriai“ pagaminta produkcija realiai buvo išvežta, užsakovams (144-151 b. l., 3 t.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas pateikė teismui Vokietijos įmonės VOLT 2012 m. sausio 17 d. raštą (66 b. l., 4 t.), kuriuo įmonė VOLT patvirtino, kad 2011 metais ji per tarpininką UAB „L&M Vilnius“ užsakė UAB „Vingriai“ detalių už 725 791,74 Lt, visos detalės buvo sėkmingai pagamintos AB „Vingriai“ ir išsiųstos užsakovui į Vokietiją. 2012 m. įmonė VOLT planuoja užsakyti AB „Vingriai“ detalių už 2 000 000 Lt ir prašo AB „Vingriai“ rezervuoti gamybinius pajėgumus tokios apimties užsakymams pagaminti. Taigi, byloje yra pakankamai įrodymų, iš kurių matyti, jog AB „Vingriai“ tęsia ūkinę – komercinę veiklą ir ateityje numato vykdyti daugiau užsakymų.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, darbo vietas – ypač svarbūs šiuo sudėtingu valstybės ūkiui laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010). Taigi, finansinius sunkumus turinčios įmonės kreditoriai taip pat turi bendradarbiauti dėl įmonės, kuri realiai plėtoja ar gali plėtoti savo veiklą, išsaugojimo, jeigu yra tokia galimybė. Todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad įmonė ir toliau vykdo ūkinę veiklą, prieštaravimus dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme pareiškė tik AB „SEB lizingas“, pagrįstai konstatavo, jog įmonė negali būti pripažinta nemokia, todėl apelianto argumentai dėl atsakovo nemokumo atmestini, kaip nepagrįsti. Tuo labiau, kad Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusioje 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartyje, įvertinęs AB „Vingriai“ 2009-2010 metų, 2011 m. pirmo ketvirčio balansų duomenis ir kitus rašytinius įrodymus, taip pat konstatavo, jog nors UAB „Vingriai“ turi problemų su mokumu, tačiau bendrovė aktyviai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, todėl prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui įgyvendinti ir atsisakė iškelti AB „Vingriai“ bankroto bylą (6-10 b. l., 1 t., CPK 182 str. 2 p.).

37Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas aplinkybes, taip pat tai, kad byloje esantys atlyginimų mokėjimo žiniaraščiai (1-64 b. l., 4 t.) patvirtina, jog AB „Vingriai“ atsiskaito su savo darbuotojais, dalis įsiskolinimo darbuotojams nėra pradelsta (34-55 b. l., 5 t.), daro išvadą, jog nėra pagrindo AB „Vingriai“ kelti bankroto bylą ir vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, kai įmonė vėluoja atsiskaityti su savo darbuotojais.

38Dėl AB „Vingriai“ pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų

39ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinta, kas turi būti nurodoma įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse. Be kitos informacijos, metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. Anot apelianto, atsakovas iš esmės nenurodė jokių ekonominių, techninių, organizacinių ir kitų priemonių, kuriomis būtų pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslai.

40Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje išvardintas nebaigtinis priemonių sąrašas. Išdėstytos priemonės yra universalios įvairioms gamybinėms, verslo, statybos ir kitokioms įmonėms, tačiau kokios priemonės bus taikomos restruktūrizuojant įmonę kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pasirenka ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti subjektai, kurie turi atsižvelgti į restruktūrizavimo tikslą – išsaugoti įmonę, plėtoti jos veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), į įmonės vykdomos veiklos specifiką bei turimus ekonominius sunkumus. Taigi, restruktūrizavimo plano metmenyse neprivalo būti paminėtos ir pagrįstos visos priemonės, išvardintos įstatyme. Be to, kaip teisingai nurodo AB „Vingriai“ atsiliepime į atskirąjį skundą, metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.). Tokią išvadą patvirtina įstatymų leidėjas aiškinamajame rašte dėl ĮRĮ, nurodydamas, jog „manoma, kad restruktūrizavimo plano metmenyse neturėtų būti detalizuojami visi klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta restruktūrizavimo plane“. Dėl šios priežasties nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012).

41Metmenyse nurodoma, kad restruktūrizavimo laikotarpiu AB „Vingriai“ planuoja tęsti ūkinę – komercinę veiklą; numato vykdyti darbo organizavimo tobulinimą, siekiant didinti metalo apdirbimo ir staklių gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumą, sumažinti jų savikainos kaštus, optimizuoti veiklos administravimo išlaidas; numatoma atkurti įmonės mokumą, nuosekliai plėtojant bei aktyvinant bendrovės pagrindinę veiklą - metalo dirbinių gamybą; 2012-2016 metais bei per papildomą vienerių metų laikotarpį bendrovė planuoja taip pat gauti pajamas iš debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo (20-21, 50 b. l., 1 t.). Metmenyse nurodyta, jog pačios kreditorių skolos bus padengiamos per 5 metų laikotarpį, t. y. nuo 2012 m. iki 2017 m., kurį bus siekiama pratęsti dar vieneriems metams. Kaip jau minėta, metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas. Įvertinus metmenyse nurodytas priemones, darytina išvada, jog atsakovas iš esmės ketina atgaivinti vykdomą veiklą, toliau vykdydamas jau turimus ir ateityje numatomus užsakymus, kadangi tam yra palankios sąlygos: AB „Vingriai“ yra įsigijusi reikiamus įrenginius, turi kvalifikuotus darbuotojus, persikėlusi į gamybines patalpas, nuosekliai plėtodama specializuotą veiklą sukaupė reikiamą patirtį ir įgijo verslo partnerių visame pasaulyje pasitikėjimą (17-18, 20 b. l., 1 t.). Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, jog metmenyse išvardintos priemonės yra pakankamai realios ir turėtų sudaryti galimybę atkurti įmonės mokumą ir toliau tęsti ūkinę-komercinę veiklą.

42Nepagrįstas apelianto teiginys, jog nagrinėjamoje byloje AB „Vingriai“ restruktūrizavimo plano metmenys (14-55 b. l., 1 t.) yra identiški 2010 m. teiktiems metmenims (162-175 b. l., 2 t.), pagal kuriuos sudarytas 2010 m. liepos mėn. restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime: 2011 m. metmenyse yra papildytas vykdomų užsakymų sąrašas, pakoreguoti prognozuojamų pinigų srautų skaičiai, nurodytas detalus kreditorių sąrašas, ko nebuvo 2010 m. metmenyse, pakeistas skolų kreditoriams grąžinimo grafikas, papildomai pateiktas detalus skolų grąžinimo grafikas ir kt. Tam tikri metmenų sutapimai nesudaro pagrindo manyti, jog sudarytas naujas restruktūrizavimo planas nebus patvirtintas kreditorių susirinkimo, kadangi, kaip jau ne kartą minėta, metmenyse atsispindi tik preliminarus įmonės restruktūrizavimo planas, kuris bus detalizuojamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į kreditorių nuomonę. Tai, kad 2010 m. metmenyse kai kurios prognozės nepasitvirtino, yra suprantama, nes kadangi anksčiau iškelta restruktūrizavimo byla buvo pakankamai greitai nutraukta (Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 3 d. nutartimi AB „Vingriai“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, o Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi nutarė palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį, kuria nutraukta AB „Vingriai“ restruktūrizavimo byla). Per trumpą laiko tarpą įmonei yra sudėtinga pasiekti restruktūrizavimo tikslų, todėl tam tikros prognozuotos perspektyvos galėjo ir neišsipildyti. Aplinkybė, jog anksčiau buvo bandyta restruktūrizuoti įmonę ir nebuvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, dėl ko restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, neužkerta kelio tai pačiai įmonei dar kartą bandyti iškelti restruktūrizavimo bylą, pateikiant pakoreguotą naują restruktūrizavimo planą, kuris galėtų atitiktų visų kreditorių interesus.

43Apeliantas atskirajame skunde kritikuoja AB „Vingriai“ ir tarpininko UAB „L&M Vilnius“ tarpusavio bendradarbiavimo organizavimo tvarką, esą tarpininkas gautų lėšų neperveda AB „Vingriai“, o atsiskaito su šio tiekėjais. Atsakovas byloje yra pateikęs 2012 m. sausio 20 d. buhalterinę pažymą (152 b. l., 3 t.), iš kurios matyti, kad UAB „L&M Vilnius“ per laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. atsiskaitė su AB „Vingriai“, sumokėdamas AB „Vingriai“ tiekėjams 2 345 189 Lt, ir už tarpininkavimo paslaugas pagal 2010 m. spalio 1 d. sudarytą tarpininkavimo sutartį (56-57 b. l., 1 t.) UAB „L&M Vilnius“ išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Siekdamas pagrįsti šios pažymos tikrumą AB „Vingriai“ pateikė dalies UAB „L&M Vilnius“ pavedimų tiekėjams už AB „Vingriai“ kopijas (153-162 b. l., 3 t.). Pateikti UAB „L&M Vilnius“ banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad AB „Vingriai“ užsakovai per tarpininką atsiskaito su AB „Vingriai“ (163-205 b. l., 3 t.). Tai, kad AB „Vingriai“ tarpininkas tiesiogiai atsiskaito AB „Vingriai“ lėšomis su AB „Vingriai“ kreditoriais, nesudaro pagrindo teigti, jog tai pažeidžia kreditorių interesus, kadangi tokiu būdu yra dengiamas įmonės įsiskolinimas. Kita vertus, jei kreditorių netenkins toks atsiskaitymo būdas, turės galimybę reikalauti šį atsiskaitymo būdą keisti.

44Apeliantas teigia, jog dalis AB „Vingriai“ veikloje naudojamo turto priklauso trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“, nes sutartys, kurių pagrindu turtą naudoja atsakovas, buvo nutrauktos, o metmenyse nenurodoma atlyginimo už naudojimąsi turtu tvarka ir periodinių įmokų sumos bei nenumatytas šio turto grąžinimas. Teisėjų kolegija šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad šiuo metu vyksta ginčai: 1) dėl uždraudimo AB „SEB lizingas“ nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir iškeldinti AB „Vingriai“ (civilinės bylos Nr. 2-155-807/2012); 2) dėl turto išreikalavimo ir iškeldinimo (civilinė byla Nr. 2-4161-661/2012). Taigi, kol minėti ginčai nebus išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, negalima teigti, jog AB „Vingriai“ veikloje negali naudoti patalpų, priklausančių AB „SEB lizingas“, ar privalo jas grąžinti.

45Apeliantas teigia, jog metmenyse nėra detalizuotas priimamų ir atleidžiamų darbuotojų skaičius. Tačiau iš pačių metmenų matyti, kad darbuotojų skaičiaus restruktūrizavimo proceso metu neketinama keisti. Tai, kad AB „Vingriai“ vienintelis akcininkas nuolat finansuodavo AB „Vingriai“ veiklą, nesudaro pagrindo teigti, jog įmonę restruktūrizavimo laikotarpiu finansuos tik akcininkas, kadangi iš metmenų matyti, jog AB „Vingriai“ ketina mokumą atkurti, vykdydama kitų ūkio subjektų užsakymus.

46Teisėjų kolegija sprendžia, jog tai, kad dalis metmenyse nurodytų AB „Vingriai“ debitorių yra bankrutuojantys ar išregistruoti, nesudaro pagrindo nekelti įmonei restruktūrizavimo bylos, nes AB „Vingriai“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad užsienyje registruoti debitoriai, kurių reikalavimai sudaro 357 286,87 Lt, nėra bankrutuojantys, todėl skolų atgavimas iš šių debitorių yra realus, taip pat realus ir 84 008,47 Lt skolos atgavimas iš smulkesnių debitorių. Pažymėtina, kad nors ir įmonė yra bankrutuojanti, tai neįrodo, jog nėra galimybių susigrąžinti bent dalį AB „Vingriai“ priklausančių skolų. Taip pat iš AB „Vingriai“ pateiktos lentelės (108 b. l., 4 t.) matyti, jog dalis įmonės kreditorių yra taip pat bankrutuoja, yra išregistruoti iš JAR ar neteikiantys finansinės atskaitomybės daugiau kaip dvejus metus.

47Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad aplinkybės, jog metmenyse buvo netiksliai nurodyta informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai bei nebuvo pateikti savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos (ĮRĮ 5 str. 1 d. 5, 6 p.), pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tai, kad teisme yra nagrinėjama ne viena civilinė byla, kuri yra nurodyta metmenyse, AB „Vingriai“ vadovas pripažino pačiame pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (3 b. l., 1 t.). Taigi, AB „Vingriai“ pripažino esant dar vieną civilinę bylą, iškeltą šiai įmonei. Todėl nėra pagrindo teigti, jog per klaidą metmenyse nenurodžius dar vienos civilinės bylos, buvo šiurkščiai pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies metmenims keliami reikalavimai. Pažymėtina, kad AB „Vingriai“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodė metmenyse trūkstamą informaciją - jog tiems kreditoriams, kurie nesutiks atsisakyti ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytų palūkanų kaip pagalbos įmonei teikimo, AB „Vingriai“ savanoriškai įsipareigoja mokėti 2 proc. dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, jei su tokiais kreditoriais nebus sutartas kitoks atlygio dydis ar forma. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant neesminiams metmenų trūkumams neturėtų būti kliudoma įmonei, kuri atitinka restruktūrizavimo taikymo sąlygas, kelti restruktūrizavimo bylą.

48Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų

49ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje išvardinta, kokie dokumentai turi būti pridėti prie pareiškimo dėl įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliantas teigia, jog AB „Vingriai“ nepateikė praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopijos. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog pats apeliantas, teikdamas savo prieštaravimus dėl AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pateikė 2010-01-01 – 2010-12-31 laikotarpio balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (176-179 b. l., 2 t.). Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi Vilniaus apygardos teismo įsiteisėjusia 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, kurioje teismas buvo įvertinęs AB „Vingriai“ 2009-2010 metų, 2011 m. pirmo ketvirčio balanso duomenis, o pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys.

50Pagal ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą, įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas.

51Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo nutarta atsakovui UAB „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą, motyvuodamas tuo, kad AB „Vingriai“ netinkamai įvykdė minėtos teisės normos reikalavimą, kadangi vienus kreditorius apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo informavo raštu, o kitus tik elektroniniu paštu, be to, vienas iš kreditorių iš viso nebuvo informuotas apie tokį įmonės sprendimą. Tačiau byloje yra duomenų, kad apie akcininko sprendimą dėl AB „Vingriai“ restruktūrizavimo ir restruktūrizavimo metmenų patvirtinimo AB „Vingriai“ buvo paskelbta viešai spaudoje bei informacinis pranešimas buvo patalpintas AB „Vingriai“ internetiniame tinklapyje (186-189 b. l., 1 t.). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad AB „Vingriai“ turi didelį skaičių kreditorių ir dalis jų yra užsienio valstybėje, taip pat įvertinusi tai, kad įmonė ėmėsi visų galimų priemonių pranešti kreditoriams apie priimtą akcininko sprendimą, sprendžia, jog nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį vien formaliais pagrindais, kai yra pagrindas UAB „Vingriai“ iškelti restruktūrizavimo bylą (CPK 328 str.).

52Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako, kadangi jie esminės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui neturi.

53Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

55Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Č. K., būdamas AB „Vingriai“ direktoriumi, kreipėsi į... 5. Pareiškime nurodė, jog atsakovas AB „Vingriai“ yra susidūręs su... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi nutarė atsakovui AB... 7. Pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad AB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti... 10. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
  11. Atsiliepimu į trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą AB... 12. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:
  1. Priešingai,... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Apeliacijos objektas yra teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas... 18. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 19. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, įmonės restruktūrizavimo byla... 20. 1 d.) išvardinti atvejai, kada teismas priima nutartį atsisakyti kelti... 21. 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė... 22. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė,... 23. Apeliantas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija iš... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas nutarties dėl AB „Vingriai“... 25. Dėl AB „Vingriai“ nemokumo... 26. Kaip jau minėta, pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą, teismas... 27. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje yra nustatyti trys bankroto bylos iškėlimo... 28. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus... 29. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai... 30. Iš byloje esančios 2011 m. 1-9 mėn. statistinės ataskaitos (126-130 b. l.,... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant įmonės mokumo (nemokumo)... 32. Apeliantas teigia, jog iš AB „Vingriai“ 2010 m. liepos mėnesį parengto... 33. Teisėjų kolegijos vertinimu, abejoti balanso duomenimis nesudaro pagrindo ir... 34. Įvertinus nenuginčytame balanse nurodytus duomenis apie atsakovo turimą... 35. AB „Vingriai“ pateikė įrodymus, kad įmonė vykdo užsakymus 3 782 861,46... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad įmonė ir jos... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas aplinkybes, taip pat tai, kad byloje... 38. Dėl AB „Vingriai“ pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų... 39. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinta, kas turi būti nurodoma įmonės... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje išvardintas... 41. Metmenyse nurodoma, kad restruktūrizavimo laikotarpiu AB „Vingriai“... 42. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog nagrinėjamoje byloje AB „Vingriai“... 43. Apeliantas atskirajame skunde kritikuoja AB „Vingriai“ ir tarpininko UAB... 44. Apeliantas teigia, jog dalis AB „Vingriai“ veikloje naudojamo turto... 45. Apeliantas teigia, jog metmenyse nėra detalizuotas priimamų ir atleidžiamų... 46. Teisėjų kolegija sprendžia, jog tai, kad dalis metmenyse nurodytų AB... 47. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad aplinkybės, jog metmenyse buvo... 48. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų... 49. ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje išvardinta, kokie dokumentai turi būti pridėti... 50. Pagal ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą, įmonės valdymo organas... 51. Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 52. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako,... 53. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 55. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį nepakeistą....