Byla e2-1433-381/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Las Freight“, civilinėje byloje Nr. eB2-1971-221/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Las Freight“ direktorės L. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Las Freight“, civilinėje byloje Nr. eB2-1971-221/2015.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja UAB „Las Freight“ direktorė L. A. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Las Freight“ iškėlimo. Nurodė, kad UAB „Las Freight“ yra sparčiai besivystanti logistikos kompanija, teikianti kokybiškas tarptautinių krovinių pervežimo bei ekspedijavimo paslaugas Baltijos šalyse, Rusijoje, Rytų Europos, Vakarų Europos, Azijos šalyse. Šiuo metu įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, vėluoja atsiskaityti su valstybės institucijomis, kitais kreditoriais. Šias finansines problemas sukėlė tai, kad išaugo debitorių skolos, įmonė inicijavo teisminius ginčus dėl skolų atgavimo, todėl turi papildomų teisinės pagalbos išlaidų. Taip pat dėl Rusijos embargo sutriko maisto produktų transportavimas. UAB „Las Freight“ kreditoriams inicijavus teisminius procesus dėl įsiskolinimų priteisimo, antstoliams vykdomosiose bylose areštavus atsiskaitomąsias sąskaitas, įmonei yra apribotos galimybės toliau vykdyti sudarytas sutartis, planuotis mokėjimus ir užtikrinti laiku vykdomą atsiskaitymą už pervežimus Kazachstano ir Rusijos rinkose. Iškėlus restruktūrizavimo bylą, UAB „Las Freight“ būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėja nurodo, kad pagrindiniai atsiskaitymo su kreditoriais lėšų šaltiniai – sugeneruotos įplaukos iš einamosios įmonės veiklos ir pajamos bei lėšos, atgautos iš debitorių, sėkmingai užbaigus teisminius ginčus. Taip pat UAB „Las Freight“ planuoja už 25 000 Eur parduoti jai priklausančią transporto priemonę „Mercedes Benz GL420“ ir šias lėšas skirti atsiskaitymui su kreditoriais. Nors UAB „Las Freight“ turi finansinių sunkumų, tačiau iki šiol vykdo tarptautinių krovinių pervežimo bei ekspedijavimo paslaugas Europos Sąjungos ir Azijos šalyse, įmonėje dirba 5 darbuotojai, ji nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, taip pat nėra pripažinta bankrutuojančia ar bankrutavusia, įregistruota 2010 m. balandžio 29 d., iki šiol nebuvo iškelta ir nutraukta restruktūrizavimo byla. UAB „Las Freight“ pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams nėra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl ši sąlyga iš esmės patvirtina pagrindo įmonei kelti bankroto bylą nebuvimą. Pareiškėjos teigimu, egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos UAB „Las Freight“ restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Las Freight“. Teismas iš 2015 m. gegužės 11 d. balanso duomenų nustatė, kad UAB „Las Freight“ turtas sudaro 420 110 Eur, iš kurio – ilgalaikis turtas 25 849 Eur (programinės įrangos už 95 Eur, transporto priemonių už 23 891 Eur, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių už 1 863 Eur), trumpalaikis turtas - 394 261 Eur (išankstinių apmokėjimų už 2 808 Eur, pirkėjų įsiskolinimų už 388 237 Eur, kitų gautinų sumų už 3 201 Eur, 15 Eur piniginių lėšų), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 462 125 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 449 659 Eur. Nors pareiškėja nurodo, kad pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 203 791,78 Eur, tačiau jos pateiktas kreditorių sąrašas su jame nurodytomis atsiskaitymų datomis, teismo vertinimu, įrodo esant pradelstus finansinius įsipareigojimus kreditoriams 332 322,60 Eur sumai. Be to, LITEKO duomenimis Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimu už akių kreditoriui UAB „Eurospedition“ iš atsakovo yra priteista 1 805,78 Eur skola, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, tačiau šis kreditorius nėra įtraukta į kreditorių sąrašą. Taip pat iš kreditorių sąrašo matyti, kad, anot pareiškėjos, skola U. I. yra 11 906,85 Eur, tačiau Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. sprendime, kuriuo paliktas nepakeistas Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. preliminarus sprendimas, nurodyta, kad pastaruoju sprendimu U. I. iš atsakovo buvo priteista 13 554,28 Eur skola, 540,94 Eur palūkanos, 8,30 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos – 159 Eur žyminio mokesčio, 251,64 Eur išlaidos už teisines ir vertimo paslaugas. Teismas sprendė, kad UAB „Las Freight“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra didesni, nei kreditorių sąraše nurodyta 203 791,78 Eur suma. Iš 2015 m. gegužės 11 d. balanso ir kreditorių sąrašo duomenų nustačius, kad įmonės turtas sudaro 420 110 Eur, o pradelsti įsipareigojimai ne mažiau nei 332 322,60 Eur, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, teismas konstatavo, kad UAB „Las Freight“ yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

7Teismas taip pat pažymėjo, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau – ir Metmenys) nėra nurodytos konkrečios priemonės įmonės veiklai stabilizuoti ir atkurti. Metmenyse yra pažymėta, kad bus tęsiama pagrindinė įmonės veikla, skolų priteisimo ir išieškojimo procedūros Šveicarijoje ir Kazachstane, plečiamas klientų ratas, persiorientuojama vežti krovinius, nereikalaujančius temperatūros režimo, aktyviai dirbama su kreditoriais. Taip pat numatoma parduoti turimą automobilį už 25 000 Eur. Teismo nuomone, remiantis 2015 m. gegužės 11 d. balanso duomenimis UAB „Las Freight“ turi transporto priemonę, kurios balansinė vertė yra 23 891 Eur, todėl abejotina dėl planų ją parduoti už didesnę sumą. Be to, dalis gautų pinigų bus skirta įsigyti kitą, nors ir pigesnę transporto priemonę, o tai reiškia, kad tik sąlyginai nedidelė lėšų, gautų už parduotą automobilį, suma galėtų būti skiriama atsiskaitymui su kreditoriais. Taip pat teismas atkreipė dėmesys į tai, kad civilinių bylų dėl skolos priteisimo iškėlimas negarantuoja, kad bus priimti UAB „Las Freight“ palankūs teismo sprendimai. Be to, net priėmus įmonei palankius sprendimus, nėra garantijų, kad priteistos skolos bus išieškotos jos naudai ir, jei bus, per kokį laikotarpį, tuo labiau, kad skolas prašoma priteisti iš užsienyje registruotų juridinių asmenų. Tai reiškia, kad nors aktyvūs veiksmai, siekiant atgauti skolas, yra laikytini tinkamais, tačiau galimybė atkurti įmonės mokumą remiantis šia aplinkybe vertintina kritiškai. Teismo vertinimu, pareiškėjos pateiktų keturių sutarčių su Kazachstano įmonėmis sudarymas neįrodo esant galimybę atkurti ir plėtoti sėkmingą ūkinę veiklą. Tuo labiau, kad 2015 m. gegužės 11 d. pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, jog UAB „Las Freight“ per šiuos metus jau patyrė 60 355 Eur nuostolių. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti teiginiai apie klientų rato plėtimą, veiklos perorientavimą vertintini kaip deklaratyvūs ir pernelyg abstraktūs. Teismas sprendė, kad UAB „Las Freight“ restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta realių priemonių įmonės mokumui ir normaliai ūkinei komercinei veiklai atkurti.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėja UAB „Las Freight“ direktorė L. A. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Las Freight“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes priimta pažeidžiant materialiosios ir procesinės teisės normas, taip pat nukrypta nuo teismų praktikos, kas įtakojo neteisingą bylos išsprendimą.
  2. Kreditorius UAB „Eurospedition“ su atitinkamo dydžio kreditoriniu reikalavimu buvo įtrauktas 2015 m. kovo 31 d. ir 2015 m. gegužės 11 d. įmonės kreditorių sąraše (pozicija Nr. 39). Apeliantės teigimu, pasikeitus šio kreditoriaus pavadinimui, galimai suklysta jį nurodant, t.y. vietoj UAB „Eurospedition“ nurodytas senasis šios įmonės pavadinimas – UAB „Euroekspedicija“. Taigi, teismo nurodoma išvada dėl kreditoriaus UAB „Europedition“ neįtraukimo į kreditorių sąrašą yra nepagrįsta.
  3. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo remiasi teismas vertindamas įmonės įsiskolinimo kreditoriui U. I. dydį, priimtas tik 2015 m. birželio 1 d., t. y. po to, kai 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi apeliantė buvo įpareigota pateikti kreditorių sąrašą 2015 m. gegužės 11 d. duomenimis. Apeliantė, 2015 m. gegužės 26 d. teikdama teismui papildomus dokumentus, pagrindžiančius įmonės finansinę būklę, negalėjo faktiškai žinoti, kaip bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Apelianto teigimu, net ir atmetus kaip nepagrįstus minėtus argumentus dėl įsiskolinimo kreditoriams, bendras UAB „Las Freight“ pradelstas įsiskolinimo kreditoriams dydis 2015 m. gegužės 11 d. duomenimis sudarytų 206 390,79 Eur sumą, bet ne 332 322,60 Eur.
  4. Teismas padarė neteisingą išvadą dėl UAB „Las Freight“ nemokumo, nes netinkamai taikė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 punktą, neatsižvelgė ir nenustatė jokių pagrįstų faktinių aplinkybių dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų dydžio ir balansinio turto vertės santykio. 2015 m. birželio 19 d. balanso duomenimis įmonės turto vertė sudaro 435 105 Eur, o pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams - 203 193,52 Eur. Taigi, įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams nėra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, UAB „Las Freight“ nėra viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Apeliantės teigimu, teismas padarė teisės normų pažeidimą, sąlygojusį netinkamą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto taikymą.
  5. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles taip pat vertindamas Metmenų atitikimą įstatyminiams reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, kad Metmenyse turi būti nurodomas tik preliminarus verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.), todėl Metmenyse ir nurodyti UAB „Las Freight“ preliminarūs veiksmai, kuriuos ketinama įgyvendinti restruktūrizavimo proceso metu (Metmenų 3.4-3.6, 4.2 p., 4.3-4.16 punktai). Metmenyse pateikti preliminarūs skaičiavimai, kurie bus detalizuoti įmonės restruktūrizavimo plane.
  6. Įmonės veiklos vykdymo tęsimas užtikrintas ir sudarytų sutarčių su Kazachstano įmonėmis vykdymu, paremtu siekiu uždirbti pajamas ir stabilizuoti įmonės ūkinės – komercinės veiklos vykdymą ir tinkamą atsiskaitymą su kreditoriais. UAB „Las Freight“ iki šiol užsiima ir vykdo tarptautinių krovinių pervežimo bei ekspedijavimo paslaugas Europos Sąjungos ir Azijos šalyse, įmonėje dirba 5 darbuotojai, įmonė sudarinėja sutartis, todėl ji nėra nutraukusi ūkinės – komercinės veiklos.
  7. Teismas, priimdamas skundžiamąją nutartį, privalėjo atsižvelgti į formuojamą teismų praktiką – prioriteto suteikimą reabilitaciniam tikslui įgyvendinti atsisakant kelti įmonei bankroto bylą ir iškeliant restruktūrizavimo bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-197/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-784/2012; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13CPK 1 straipsnyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (ĮRĮ) reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

14Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 str. 2-3 d.), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Tokiu būdu padedama išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-197/2010). Tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2082/2011). Kita vertus, jeigu įmonės restruktūrizavimo tikslai pagal įmonės finansinius ir kitus veiklos duomenis nebus pasiekti, įmonė turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir yra faktiškai nemoki, būtina taikyti kitą tokių finansinių sunkumų turinčios įmonės padarinių pašalinimo būdą – įmonės likvidavimą. Priešingu atveju, būtų pažeisti įmonės kreditorių teisėti lūkesčiai proporcingai patenkinti bent dalį jų finansinių reikalavimų, taip pat reikštų galimybę restruktūrizuojamai įmonei piktnaudžiauti įstatymo suteikiamomis teisėmis ir, nesant realios įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, imituoti restruktūrizavimo procesą tam, kad kuo ilgesnį laiką įmonė galėtų naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintomis lengvatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013).

15ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str.). Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

16ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2340/2013).

17Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-407/2012).

18Dėl įmonės nemokumo, kaip pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą

19ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodytas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą įmonei pagrindas, apeliacinės instancijos teismo nuomone, turi būti aiškinamas neatsietai nuo pirmosios ir trečiosios materialaus pobūdžio sąlygų, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas – įmonė turi turėti laikinų finansinių sunkumų ir nebūti įgijusi bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės teisinio statuso (ĮRĮ 4 str. 1 ir 3 p.). Tai reiškia, kad tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tuo pačiu pažymėtina, kad teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip yra ir dėl to, jog teismui pripažinus, kad įmonė yra restruktūrizuojama, t. y. turi laikinų finansinių sunkumų, savaime neišnyksta įmonės bankroto galimybė. Nustačius, kad įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.), restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 2 d.).

20Iš atskirojo skundo pagrindą sudarančių argumentų matyti, jog atskiruoju skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovo UAB „Las Freight“ nemokumo. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš pareiškėjos pateikto 2015 m. gegužės 11 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovo įmonė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 420 110 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 25 849 Eur (programinės įrangos už 95 Eur, transporto priemonių už 23 891 Eur, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių už 1 863 Eur), trumpalaikio turto už 394 261 Eur (išankstinių apmokėjimų už 2 808 Eur, pirkėjų įsiskolinimų už 388 237 Eur, kitų gautinų sumų už 3 201 Eur, 15 Eur piniginių lėšų), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 462 125 Eur, iš kurių 449 659 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš atsakovo pateikto 2015 m. gegužės 11 d. kreditorių sąrašo matyti, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu apelianto UAB „Las Freight“ pradelstų skolų kreditoriams suma buvo lygi 233 672,37 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks pradelstų įsipareigojimų ir turto santykis sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti faktinį UAB „Las Freight“ nemokumą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytus kriterijus. Pradelstos skolos viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės net ir tuo atveju, jeigu į pradelstus įsipareigojimus nebūtų įskaityta skola pareiškėjai (įmonės vadovei) – 16 881,43 Eur (tokiu atveju pradelstų skolų suma vis tiek sudarė 216 790,94 Eur). Be to, pareiškėjos pateiktas 2015 m. birželio 19 d. balansas patvirtina, kad atsakovo įmonė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 435 105 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 452 546 Eur, iš kurių 440 014 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pabrėžtina, kad remiantis apelianto pateiktu 2015 m. birželio 19 d. bendrovės kreditorių sąrašu, pradelstų skolų suma šios bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dieną sudaro jau 287 992,87 Eur (neįskaitant pradelstos skolos įmonės vadovei - 271 111,44 Eur) ir didele dalimi viršija pusę 2015 m. birželio 19 d. bendrovės balanse įrašyto turto vertės.

21Apeliantas vienu iš savo atskirojo skundo pagrindų nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog į teismui pateiktą apelianto kreditorių sąrašą nėra įtrauktas kreditorius UAB „Eurospedition“. Įvertinęs apelianto teiginius ir Juridinių asmenų registro duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto kreditorius UAB „Eurospedition“ iš tiesų buvo įtrauktas į UAB „Las Freight“ kreditorių sąrašą pozicijoje Nr. 39, tačiau sąraše nurodytas kaip UAB „Euroekspedicija“. Pažymėtina, kad kreditorių sąrašą sudarė ir pirmosios instancijos teismui pateikė apeliantas, o pirmosios instancijos teismas, remdamasis klaidingais apelianto pateiktais duomenimis, klaidingai konstatavo šią bylos aplinkybę. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria apelianto pozicijai dėl UAB „Las Freight“ įsiskolinimo dydžio kreditoriui U. I.. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. sprendimu paliktas nepakeistas Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. preliminarus sprendimas, kuriame nurodyta, kad ieškovui U. I. iš atsakovo UAB „Las Freight“ buvo priteista 13 554,28 Eur skola, 540,94 Eur palūkanos, 8,30 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos – 159 Eur žyminio mokesčio, 251,64 Eur išlaidos už teisines ir vertimo paslaugas. Šis teismo sprendimas įsiteisėja CPK 279 straipsnio 1 dalyje ir 307 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, t.y. po 30 dienų nuo priėmimo dienos, jeigu sprendimas neapskundžiamas. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo UAB „Las Freight“ pradelstų įsipareigojimų sumą apskaičiuoti įtraukdamas šią konkrečią Alytaus rajono apylinkės teismo priteistą iš apelianto sumą, kadangi teismo sprendimas tuo metu dar nebuvo įsiteisėjęs. Tačiau nors pirmosios instancijos teismas klaidingai apskaičiavo UAB „Las Freight“ pradelstų įsipareigojimų sumą 2015 m. birželio 15 dienai (332 322,60 Eur), tačiau galutinė teismo padaryta išvada, jog bylos nagrinėjimo dieną atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma buvo didesnė, nei pusė į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, yra teisinga. Juo labiau, kaip minėta, iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme įmonės pradelstos skolos kreditoriams dar labiau (ir ženkliai) išaugo. Be to, didžioji įmonės turto dalis yra pirkėjų įsiskolinimai (388 237 Eur iš viso įmonės 420 110 Eur vertės turto). Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog mažai tikėtina, jog šias debitorių skolas iš užsienyje registruotų juridinių asmenų realiai bus galima atgauti. 2015 m. gegužės 11 d. pelno (nuostolių) ataskaita taip pat įrodo, jog UAB „Las Freight“ per šiuos metus jau patyrė 60 355 Eur nuostolių. Taigi, apelianto teiginys, jog bendrovės finansinė būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos nemokumo sampratos, yra nepagrįstas. Todėl nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą.

22Dėl reikalavimų įmonės restruktūrizavimo plano metmenims

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės turtinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

24Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles vertindamas UAB „Las Freight“ restruktūrizacijos plano metmenų atitikimą įstatymo reikalavimams. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodė konkrečių priemonių atsakovo įmonės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p. numato, kad Metmenyse turi būti nurodytas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 15 str. 2 d. nurodytos priemonės. ĮRĮ 12 str. 2 dalies 1–8 p. yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

25UAB „Las Freight“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti restruktūrizavimo laikotarpio pagrindiniai lėšų šaltiniai yra probleminiai. Apelianto restruktūrizavimo plano metmenyse yra pažymėta, kad bus tęsiama pagrindinė įmonės veikla, skolų priteisimo ir išieškojimo procedūros Šveicarijoje ir Kazachstane, parduodamas įmonės turtas. Įmonė planuoja parduoti turimą automobilį už 25 000 Eur, tačiau dalis gautų pinigų bus skirta įsigyti kitą, nors ir pigesnę transporto priemonę (iki 5000 Eur vertės), o tai reiškia, kad tik sąlyginai nedidelė lėšų, gautų už parduotą automobilį, suma galėtų būti skiriama atsiskaitymui su kreditoriais. Pirmosios instancijos teismas nutartyje pagrįstai vertino, kad civilinių bylų dėl skolos priteisimo iš debitorių iškėlimas negarantuoja, kad bus priimti UAB „Las Freight“ palankūs teismo sprendimai. Net priėmus ieškovui palankius sprendimus, yra mažai tikėtina, kad priteistos skolos bus išieškotos UAB „Las Freight“ naudai per artimiausią laikotarpį, nes skolas prašoma priteisti iš užsienyje registruotų juridinių asmenų. Bendrovės pagrindinė veikla, kaip lėšų šaltinis, taip pat kelia pagrįstų abejonių. Atsižvelgus į restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytą įmonės grynojo pelno maržą (2012 m. – 2015 m. kovo 31 d.) matyti, kad ši buvo itin maža, o pastaruoju metu ir neigiama. Metmenyse nėra nurodyta, kad ir nedetalizuojant, kokie veiksmai ir aplinkybės lems bendrovės pelningumo augimą, išskyrus paminėtą sąnaudų mažinimą – t.y. darbuotojų atlyginimo sumažinimą ir susiejimą su darbo rezultatais. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi buvo įpareigojęs apeliantą pateikti įrodymus apie sudarytas sutartis, siekiant įsitikinti jo teiginiu apie vykdomą apelianto UAB „Las Freight“ veiklą. Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 straipsnio 3 dalis), todėl sprendžiant, ar įmonė nėra nutraukusi veiklos, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu ir galimybę įgyvendinti jos siekius, t. y. ar įmonės pastangos sudaro realias galimybes jai išlikti rinkoje aktyviai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Bendrovė pateikė keturias sutartis, sudarytas 2015 m. sausio – vasario mėnesiais su Kazachstano – Kirgizijos bendrovėmis, tačiau, kaip pagrįstai įvertino pirmosios instancijos teismas, šių sutarčių sudarymas neįrodo esant galimybę atkurti ir plėtoti sėkmingą ūkinę veiklą, vykdant minėtas sutartis. Pateiktos sutartys yra bendro pobūdžio ekspedijavimo paslaugų sutartys, kuriose nėra konkrečiai susitarta dėl suteikiamų paslaugų kainos, masto ir pan., o papildomų įrodymų, kurie kartu su sutartimis pagrįstų restruktūrizavimo plano metmenų pagrįstumą, bendrovės pajamas ateityje (pvz., klientų pavedimai ekspedijavimui pagal sutartis, sąskaitos faktūros ir pan.), UAB „Las Freight“ pirmosios instancijos teismui nepateikė. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad trys iš juridinių asmenų, su kuriais buvo sudarytos minėtos sutartys, yra įtraukti į apelianto pateiktą UAB „Las Freight“ debitorių sąrašą ir jų įsipareigojimai apeliantui yra pradelsti. Tuo remdamasis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pagrindu atsisakyti kelti UAB „Las Freight“ restruktūrizavimo bylą yra ir ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas.

26Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja UAB „Las Freight“ direktorė L. A. kreipėsi į Kauno... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Teismas taip pat pažymėjo, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Pareiškėja UAB „Las Freight“ direktorė L. A. atskiruoju skundu prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. CPK 1 straipsnyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 14. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 15. ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui... 16. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 17. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 18. Dėl įmonės nemokumo, kaip pagrindo atsisakyti kelti įmonei... 19. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodytas atsisakymo iškelti... 20. Iš atskirojo skundo pagrindą sudarančių argumentų matyti, jog atskiruoju... 21. Apeliantas vienu iš savo atskirojo skundo pagrindų nurodo, kad pirmosios... 22. Dėl reikalavimų įmonės restruktūrizavimo plano metmenims... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę... 24. Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 25. UAB „Las Freight“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....