Byla 1-524-607/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-39104-16 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorės Lolitos Marcinkutės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-39104-16 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

3D. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 189 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5D. J., 2016 m. rugpjūčio 02 d., T. I. g. 96, Tauragės m., iš nenustatyto asmens įsigijo motorolerį TURBHO, važiuoklės numeris ( - ), kurio vertė 300 Eur, priklausantį Verhaeghe ( - ), kuris 2015-04-26 buvo pagrobtas Belgijoje, Scandinaviestraat 138, 9000 Gent mieste, motorolerį tą pačią dieną pardavė Šilalės mieste, Tauragės g. 6, G. A., taip įgijo ir realizavo turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu.

6Be to jis, pagamino netikrą dokumentą, o būtent: 2016-08-02 Tauragės m., T. I. g. 96, iš nenustatyto asmens įsigijęs žinomai nusikalstamu būdu gautą motorolerį TURBHO, važiuoklės numeris ( - ), kurį tą pačią dieną pardavė G. A., suklastojo 2016-08-02 naudoto automobilio pirkimo-pardavimo sutartį (vokiečių kalba), nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Belgijos pilietis ( - ) parduoda, o G. A. perka iš jo motociklą TURBHO, ir sutarties grafoje „Pardavėjas“ įrašo „( - )“ apačioje už jį pats pasirašė, suklastodamas pardavėjo parašą.

7D. J. kaltę dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino iš dalies. Parodė, kad kaltinime nurodytą dieną važinėjo po Tauragėje esančias automobilių pardavimo aikšteles. Aikštelėje prie ūkinio turgaus ir Maxima parduotuvės stovėjo tralas ant kurio buvo pakrautas motoroleris. Tralo kabinoje sėdėjo vyriškis, kuris pardavinėjo motorolerį. Jis parodė motorolerį, pateikė motorolerio techninius, registracijos dokumentus. Nebuvo motorolerio variklio užvedimo raktelių, matė, kad tiek variklio užvedimo, tiek sėdynės užrakinimo mechanizmai sugadinti. Įtarimų, kad motoroleris gali būti vogtas, nekilo, kadangi buvo dokumentai. Motoroleris buvo rudos spalvos, TURBHO motorolerio dokumentai buvo belgiški. Žinojo, kad motorolerio reikia pažįstamam G. A., todėl jį nupirko. Sumokėjo lygtai 280 Eur. Vyriškis pardavęs motorolerį surašė pirkimo - pardavimo sutartį. Pirkėju įrašė G. A., kurio duomenis nurodė D. J.. Matė, kad sutartis atspausdinta ne lietuvių kalba. Motorolerį, jo dokumentus, pirkimo sutartį atidavė G. A.. Kokiomis aplinkybėmis pardavimo sutartyje pasirašė už pardavėją, neprisimena. Sutartyje prie pardavėjo pavardės esantis parašas, pagal braižą yra panašus į jo (t.I. b. l. 47, t. II b. 1. 20-23, 34-35).

8Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

9Iš liudytojo G. A. parodymų matyti, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje, Tauragės g. 6, Šilalės m., susitiko D. J., kuris turėjo su savimi motorolerį. D. J. minėjo, kad motociklas ką tik parvarytas nuo autovežio. Jis nusprendė pirkti motorolerį. Motoroleris buvo TURBHO RL-125, VIN Nr. ( - ), jo sėdynės spynelė buvo išlaužta, užvedimo spynelė buvo apgadinta. Motoroleris buvo be veidrodėlių. Už motorolerį sumokėjo 270 Eur. Kartu su motoroleriu D. J. jam padavė jo dokumentus, surašytą pirkimo - pardavimo sutartį. Jis pasirašė sutartyje. Neatkreipė dėmesio, kad sutartyje įrašyta, jog perka iš užsienio piliečio. Susitvarkęs motociklą, nuvežė jį registruoti. Tuomet paaiškėjo, kad motociklas pavogtas Belgijoje (t. I, b. 1. 42-44, 47-49, 82).

10Iš VĮ „Regitra“ Tauragės filialo 2016-08-18 pranešimo matyti, kad G. A. pageidavo registruoti transporto priemonę TURBHO RL-125, identifikavimo Nr. ( - ) (b. l. 31).

11Iš 2016-08-18 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint motociklą fiksuoti sugadinimai užvedimo spynelėje, sugadintas sėdynės rakinimo mechanizmas (t.I., b. l. 32, 34-36).

12Iš transporto priemonės aprašo matyti, kad motorolerio TURBHO HT125T-12 pagaminimo metai 2012 (t. I, b. l. 38).

13Iš LKPB Tarptautinės ryšių valdybos pranešimo matyti, kad motoroleris TURBHO RL-125, VIN Nr. ( - ), v/n ( - ) 2015-04-26 pavogtas Scandinaviestraat 138, Gent mieste Belgijoje, motorolerio savininkas ( - ) (t.I., b. l. 66).

14Iš Europos tyrimo orderio gautos medžiagos iš Belgijos Karalystės prokuratūros matyti, kad motorolerio savininkas F. V. teigia, jog jam priklausančio motorolerio vagystę pastebėjo 2015-04-30. Apie vagystę buvo pranešta policijai, atliekamas tyrimas. Stebėjimo kamerų įrašuose fiksuota, kad motoroleris buvo pavogtas iš jo gyvenamosios vietos Scandinaviestraat 138, Gent, Belgijoje 2015-04-26. Jis pageidauja, kad motoroleris būtų jam grąžintas (t. I, b. l. 175- 183).

15Iš 2018-07-20 nutarimo grąžinti transporto priemonę matyti, kad motoroleris TURBHO RL-125, VIN Nr. ( - ), gražintas savininkui F. V. (t. II, b. l. 1-2).

16Iš naudoto automobilio pirkimo - pardavimo sutarties matyti, kad parduodamas motociklas TURBHO; sutartyje įrašyti pardavėjas F. V., Scandinaviestraat 138, Gent, Belgija, pirkėjas G. A., Jucaičių k., Didkiemio 8, Šilalės r., Lietuva. Sutartis surašyta 2016-08-02, kaina 300 Eur, (t. I., b. l. 56, 57).

17Iš 2017-07-07 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr. 11K-164 (17) matyti, kad įvertinus bendrųjų ir specialiųjų parašų požymių sutapimus, nustatyta, kad jie yra esminiai, pastovūs, sudaro individualiai artimą požymių visumą. Tikėtina, kad 2016-08-02 transporto priemonės TURBHO HT125T-12 pirkimo - pardavimo sutartyje vokiečių kalba, skiltyje „Unterschrift des Verkäufers“, pasirašė D. J. (t. I., b. l. 91-93).

18Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnyje nustatyta atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą, kaltininkui žinant, kad šis įgytas, naudotas ar realizuotas turtas gautas nusikalstamu būdu. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1–3 dalių dispoziciją turto įgijimas, naudojimasis ir realizavimas yra šių veikų alternatyvūs objektyvieji požymiai, taigi baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka bent vieno jų. Pažymėtina, kad šie objektyvieji požymiai aiškiai susieti su įrodytais aktyviais kaltininko veiksmais disponuojant nusikalstamos kilmės turtu (tokio turto gavimu iš neteisėto valdytojo, kuris padarė vagystę arba kitą savanaudišką nusikaltimą, naudojimusi tokiu turtu ar šio turto realizavimu) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-114-489/2016).

19Nustatant asmens kaltumą įrodinėtinas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė, kuri pasireiškia tiesiogine tyčia ir jos turinį sudaro tai, kad kaltininkas žino, jog jis įgyja, naudoja arba realizuoja nusikalstamu būdu gautą turtą, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-259/2008, 2K-1/2011, 2K-99/2010, 2K-217/2010, 2K-185/2009, 2K-213/2013, 2K-7-88/2014, 2K-114-489/2016). Įstatymas nereikalauja, kad kaltininkas žinotų visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, pakanka bendro supratimo apie kito asmens (ar jų grupės) padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir nusikalstamą turto gavimo būdą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2006, 2K-652/2012, 2K-213/2013, 2K-3/2014).

20Nors D. J. savo kaltę dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ir realizavimo pripažįsta iš dalies, tačiau teismas išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, jo kaltę laiko įrodyta. LKPB Tarptautinės ryšių valdybos pranešimu įrodyta, kad motoroleris TURBHO RL-125, VIN Nr. ( - ), v/n ( - ) 2015-04-26 pavogtas Scandinaviestraat 138, Gent mieste Belgijoje, motorolerio savininkas ( - ) (t.I., b. l. 66). D. J. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad 2016-08-02 perkant motorolerį iš nepažįstamo vyro nebuvo motorolerio variklio užvedimo raktelių; matė, kad tiek variklio užvedimo, tiek sėdynės užrakinimo mechanizmai sugadinti. Iš D. J. parodymų matosi, kad jis nesidomėjo ar motorolerio pardavėjas buvo jo savininkas, ar tik gabentojas. Nors D. J. teigė, kad motorolerį pirko ne sau, o A. A. paprašytas, tačiau liudytojas D. A. nepatvirtino D. J. versijos. Jis teigė, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Šilalės m. Tauragės g. 6 sutiko D. J., kuris turėjo su savimi motociklą, kad jis minėjo, kad motociklas jam netinka. Be to, D. J. pats rūpinosi motociklo pargabenimu į Šilalės miestą bei pats sumokėjo pinigus. Liudytojo A. A. parodymais įrodyta, kad iš D. J. nupirko motorolerį TURBHO RL-125, kad jam sumokėjo 270 eurų, kai D. J. jam padavė motorolerio dokumentus ir pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas laiko įrodytu, kad D. J. 2016 m. rugpjūčio 02 d., T. I. g. 96, Tauragės m., iš nenustatyto asmens įsigijo motorolerį TURBHO, važiuoklės numeris ( - ), kurio vertė 300 Eur, priklausantį ( - ), kuris 2015-04-26 buvo pagrobtas Belgijoje, Scandinaviestraat 138, 9000 Gent mieste, motorolerį tą pačią dieną pardavė Šilalės mieste, Tauragės g. 6, G. A., taip įgijo ir realizavo turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu. Kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 189 straipsnio 2 dalį.

21Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. LR BK 300 str. 1 d. numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl baudžiamoji atsakomybė atsiranda tik už nusikalstamos veikos padarymą. Šio nusikaltimo dalykas yra dokumentas, o pagal LR BK 300 str. nusikaltimo dalykas gali būti tik tokie dokumentai, kurie gali būti juridinių faktų įrodymu, arba teisių ir (ar) pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, arba kitų teisinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymu. Pati veika – dokumento suklastojimas – suponuoja, kad kaltininkas veikia tiesiogine tyčia, t. y. suvokia, kad surašo tikrovės neatitinkančią informaciją arba pakeičia tikro dokumento turinį, ir nori taip veikti.

22Nors D. J. savo kaltę dėl dokumento suklastojimo pripažįsta iš dalies, tačiau teismas išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, D. J. kaltę laiko įrodyta. Iš naudoto automobilio pirkimo - pardavimo sutarties matyti, kad parduodamas motociklas TURBHO; sutartyje įrašyti pardavėjas F. V., Scandinaviestraat 138, Gent, Belgija, pirkėjas G. A., Jucaičių k., Didkiemio 8, Šilalės r., Lietuva. Sutartis surašyta 2016-08-02, kaina 300 Eur (t. I., b. l. 56, 57). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad F. V. 2016-08-02 motociklo TURBHO nepardavė G. A.; kad minėtą motociklą G. A. pardavė D. J.. Iš liudytojo G. A. parodymų matosi, kad D. J. jam padavė pirkimo-pardavimo sutartį jau surašytą, ant kurios jis pasirašė; kad neatkreipė dėmesio, jog sutartyje nurodyta, kad motociklą pirko iš užsienio piliečio. Teismas remiasi D. J. parodymu, kad sutartyje prie pardavėjo pavardės esantis parašas, pagal braižą yra panašus į jo. Teismas remiasi 2017-07-07 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvada, Nr. 11K-164 (17) kurioje nurodyta, kad tikėtina, kad 2016-08-02 transporto priemonės TURBHO HT125T-12 pirkimo - pardavimo sutartyje vokiečių kalba, skiltyje „Unterschrift des Verkäufers“, pasirašė D. J. (t. I., b. l. 91-93). Teismas laiko įrodytu, kad D. J. 2016-08-02 Tauragės m., T. I. g. 96, iš nenustatyto asmens įsigijęs žinomai nusikalstamu būdu gautą motorolerį TURBHO, važiuoklės numeris ( - ), kurį tą pačią dieną pardavė G. A., 2016-08-02 naudoto automobilio pirkimo-pardavimo sutartyje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad Belgijos pilietis Verhaeghe Frederik parduoda, o G. A. perka iš jo motociklą TURBHO, ir sutarties grafoje „Pardavėjas“ įrašo „( - )“ apačioje už jį pats pasirašė, suklastodamas pardavėjo parašą. Tokiu būdu D. J. pagamino netikrą dokumentą- naudoto automobilio pirkimo - pardavimo sutartį. D. J. suprato savo veikos pavojingą pobūdį ir norėjo taip veikti, tai yra jis veikė tiesiogine tyčia. Tokie D. J. veiksmai dėl pagaminimo netikro dokumento teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį.

23Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Kaltinamasis neteistas (b. l. 39), administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (b. l. 40), tyčia padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 3 dalis).

24Kaltinamajam už padarytas nusikalstamas veikas prokurorė siūlo skirti pagal BK 189 straipsnio l dalį - 15 MGL (564,90 eurų) baudą, pagal BK 300 straipsnio 1 dalį - 15 MGL (564,90 eurų) baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 4 dalimi, bausmes bendrinti iš dalies sudedant, skirti galutinę bausmę - 20 MGL (753,20 eurų) dydžio baudą. Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko (t. II, b. l. 41-44).

25Teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, sprendžia, kad tikslinga kaltinamajam skirti prokurorės siūlomą bausmę.

26Daiktus, turinčius reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti - motorolerį TURBHO RL-125, VIN Nr. ( - ), saugomą IĮ „Jomamotors“ automobilių saugojimo aikštelėje Paberžių g. 7, Tauragė, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus gražinti savininkui F. V..

27Byloje Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė prašymus pripažinti proceso išlaidomis - 502,85 Eur už dokumentų vertimus iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą ( nyderlandų ir vokiečių) (b.l. 79-81, t.1) ir iš užsienio kalbos (olandų) į lietuvių kalbą (b.l. 194-195, t.2) ikiteisminiame tyrime; 743,10 Eur išlaidas dėl automobilio nuvežimo į saugojimo aikštelę (b.l. 45, t.2), jo laikymą ir jas priteisti iš D. J. Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Teismas pažymi, kad dėl atskirų dokumentų vertimo patirtas išlaidas nėra pagrindo pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti iš kaltinamojo D. J., kadangi jos tiesiogiai susijusios su nusikaltimo dalyko įrodinėjimu ir valstybės pareiga finansuoti baudžiamąjį procesą bei šias išlaidas apmokėti iš valstybės biudžeto, nes priešingu atveju susidarytų situacija, kad bet kuris ikiteisminio tyrimo veiksmas, jo sąnaudos (popierius, ekspertizės, sulaikymo išlaidos) galėtų būti apskaičiuojamos ir pripažįstamos proceso išlaidomis.

28Byloje nėra duomenų apie Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato išrašytas sąskaitas ir jų apmokėjimą dėl automobilio nuvežimo į saugojimo aikštelę ir laikymo joje išlaidų, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti šių proceso išlaidų, nes laikytina, kad realiai jos dar nėra patirtos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

30D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje ir paskirti:

31pagal BK 189 straipsnio 1 dalį – 15 MGL (564,90 eurų) baudą;

32pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 15 MGL (564,90 eurų) baudą.

33Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti galutinę bausmę – 20 MGL (753,20 eurų) baudą.

34Motorolerį TURBHO RL-125, VIN Nr. LJLTCJH68B3F80009, saugomą IĮ „Jomamotors“ automobilių saugojimo aikštelėje Paberžių g. 7, Tauragė, gražinti savininkui F. V..

35Tauragės apskrities VPK prašymo dėl pripažinimo proceso išlaidomis už dokumentų vertimus bei automobilio nuvežimo į saugojimo aikštelę bei jo saugojimą, netenkinti.

36Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 4 mėn. (keturis mėnesius) nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT427230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 6801. Mokėjimus patvirtinančius dokumentus pateikti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų raštinės darbuotojui. Išaiškinti, kad nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

37Išaiškinti D. J., kad nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo įsakymas įsiteisėja ir vykdomas baudžiamojo proceso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės... 3. D. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (... 4. Teismas... 5. D. J., 2016 m. rugpjūčio 02 d., T. I. g. 96, Tauragės m., iš nenustatyto... 6. Be to jis, pagamino netikrą dokumentą, o būtent: 2016-08-02 Tauragės m., T.... 7. D. J. kaltę dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino iš dalies.... 8. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 9. Iš liudytojo G. A. parodymų matyti, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesio... 10. Iš VĮ „Regitra“ Tauragės filialo 2016-08-18 pranešimo matyti, kad G. A.... 11. Iš 2016-08-18 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint motociklą fiksuoti... 12. Iš transporto priemonės aprašo matyti, kad motorolerio TURBHO HT125T-12... 13. Iš LKPB Tarptautinės ryšių valdybos pranešimo matyti, kad motoroleris... 14. Iš Europos tyrimo orderio gautos medžiagos iš Belgijos Karalystės... 15. Iš 2018-07-20 nutarimo grąžinti transporto priemonę matyti, kad motoroleris... 16. Iš naudoto automobilio pirkimo - pardavimo sutarties matyti, kad parduodamas... 17. Iš 2017-07-07 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr.... 18. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnyje nustatyta atsakomybė... 19. Nustatant asmens kaltumą įrodinėtinas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 20. Nors D. J. savo kaltę dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ir... 21. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą... 22. Nors D. J. savo kaltę dėl dokumento suklastojimo pripažįsta iš dalies,... 23. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje... 24. Kaltinamajam už padarytas nusikalstamas veikas prokurorė siūlo skirti pagal... 25. Teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, sprendžia, kad tikslinga... 26. Daiktus, turinčius reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir... 27. Byloje Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė... 28. Byloje nėra duomenų apie Tauragės apskrities vyriausiojo policijos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 30. D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 31. pagal BK 189 straipsnio 1 dalį – 15 MGL (564,90 eurų) baudą;... 32. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 15 MGL (564,90 eurų) baudą.... 33. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes... 34. Motorolerį TURBHO RL-125, VIN Nr. LJLTCJH68B3F80009, saugomą IĮ... 35. Tauragės apskrities VPK prašymo dėl pripažinimo proceso išlaidomis už... 36. Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 4 mėn. (keturis mėnesius) nuo... 37. Išaiškinti D. J., kad nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju...