Byla 2-2218/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-5796-464/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Hidora“, uždaroji akcinė bendrovė „WillenbrockBaltic“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ukmergės vandenys“. Prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Ukmergės vandenys“ 2012 m. rugpjūčio 3 d. pranešimu (siųstu CVP IS priemonėmis) Nr. 05-ES3/149 įformintą viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Ukmergės vandenys“ 2012 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. 05-ES3/159 (siųstu CVP IS priemonėmis) įformintą viešojo pirkimo komisijos sprendimą netenkinti UAB „Kanalų valymas“ pateiktos pretenzijos. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti UAB „Ukmergės vandenys“ paskelbto konkurso „Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimas“ (pirkimo CVP IS Nr. 92120) viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, jog nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas ir toliau turės teisę vykdyti neteisėtas konkurso procedūras, galės atlikti konkurso pasiūlymų vertinimą ir baigti viešąjį pirkimą. Pažymėjo, kad tokiu atveju tolesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, o galimas ieškovui palankus teismo sprendimas liktų neįvykdytas.

7Atsakovas UAB „Ukmergės vandenys“ pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė ieškovo prašymo netenkinti, o teismui nusprendus kitaip, įpareigoti ieškovą pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 508 000 Lt arba šiai sumai pateikti banko garantiją. Nurodė, jog viešojo pirkimo procedūros negali būti stabdomos, kadangi atsakovas įgyvendina itin didelės vertės ir apimties projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų. Pažymėjo, kad atsakovas, įgyvendindamas projektą, sudarė su trečiosiomis šalimis 2012 m. vasario 9 d. rangos sutartį, kuria įsipareigojo per 18 mėnesių, t. y. iki 2013 m. rugpjūčio 9 d., atlikti nuotekų valyklų statybos ir rekonstravimo darbus, todėl atsakovui būtina įsigyti automobilį, reikalingą sutankinto dumblo išvežimui. Pažymėjo, kad sustabdžius pirkimo procedūras užsitęstų ne tik viso projekto įgyvendinimas bei lėšų įsisavinimas, bet taip pat perkančioji organizacija, pabaigus nuotekų valyklos statybos rangos darbus, neturėtų techninių galimybių išvežti susidariusį dumblą.

8Ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkinti. Nurodė, jog atsižvelgiant į trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų santykių nagrinėjimo terminus, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų sutrukdytas atsakovo projekto įgyvendinimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

11Teismas pažymėjo, kad atsakovas įgyvendina projektą, kuris didžiąja dalimi yra finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų (20 205 481,76 Lt). Nurodė, kad minėto projekto finansavimo pabaiga numatyta 2014 m. liepos 23 d., todėl atsakovas, vykdydamas šį pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus. Pažymėjo, jog pirkimas yra susijęs su projektu, finansuojamu Europos Sąjungos lėšomis, todėl pirkimo procedūrų sustabdymas gali sukelti grėsmę viso projekto įgyvendinimui, o neįgyvendinus projekto, bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas, nukentės dalies visuomenės interesai, o kartu bus pažeistas viešasis interesas. Pažymėjo, jog ieškovas gina savo turtinius interesus, t. y. galimai negautas pajamas ir pelną, todėl sprendė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kanalų valymas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Hidora“ sudarytos automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutarties vykdymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Ieškovo UAB „Kanalų valymas“ pasiūlyta kaina yra mažiausia, todėl teismas nepagrįstai neatsižvelgė į antrąją viešojo intereso dalį. Ieškovo ieškinyje yra aiškiai nurodyta, kad kvalifikacijos tariamas neatitikimas, jeigu toks ir būtų, yra visiškai formalus.

152. Teismo nutartyje nėra nurodyta tikrų aplinkybių, kad viešasis interesas yra pažeistas. Nepagrįsti skundžiamoje teismo nutartyje nurodyti teiginiai, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas, valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas ir automobilio tankintam dumblui transportuoti greitas įsigijimas savaime yra viešasis interesas. Minėta viešojo intereso dalis turi būti suderinta su kita viešojo intereso dalimi –racionaliu lėšų panaudojimu, todėl Vilniaus apygardos teismas nutartyje turėjo nurodyti, kaip šie du viešojo intereso aspektai dera tarpusavyje, tačiau to nepadarė.

163. Skirtingai nei nurodo Vilniaus apygardos teismas nutartyje, šiam projektui įgyvendinti ir jam skirtom lėšom įsisavinti nėra skubos, nes šio projekto finansavimas yra numatytas iki2014 m. liepos 23 d. Be to, atsakovo teiginiai, kad automobilis tankintam dumblui transportuoti yra itin susijęs su rangos sutartimi Nr. ES-14-20120209 ir perkamo automobilio pagalba turės būti iš karto atliekamas tankinto dumblo išvežimas, yra nepagrįsti. Teismui nėra pateikta jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Pažymėtina, kad įvertinus viešųjų pirkimų byloms nagrinėti nustatytus terminus ir tai, kad pagal konkurso sąlygas automobilis turės būti pagamintas ir jo pristatymas užtruks iki aštuonių mėnesių, akivaizdu, kad reikalingas automobilis tankintam dumblui transportuoti galėtų būti įgytas laiku.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ukmergės vandenys“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad interesas įsisavinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtą paramą bei visuomenės poreikiams panaudoti turimas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas yra viešojo intereso dalis.

192. Konkurse perkamas objektas perkančiajai organizacijai yra skubiai reikalingas. Atsakovas įgyvendina itin didelės apimties ir vertės projektą, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir atsakovo lėšomis. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarė su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra sutartį Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-095, pagal kurią numatytas viso projekto finansavimas iki 2014 m. liepos 23 d. Iki šios datos neatlikus projekto įgyvendinimui būtinų visų darbų, finansavimas bus nutrauktas ir nebus panaudotos šio projekto įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos lėšos.

203. Pagal rangos sutartį pabaigus statybos rangos darbus (ne vėliau kaip iki 2013 m. rugpjūčio 9 d.) perkamo automobilio pagalba turės būti iš karto atliekamas tankinto dumblo išvežimas, todėl sustabdžius jo pirkimo procedūrų vykdymą, užsitęs ne tik viso projekto įgyvendinimas, bet kartu bus pažeistas ir viešasis interesas tuo aspektu, kad perkančioji organizacija, pabaigus nuotekų valyklos statybos rangos darbus, neturės techninių galimybių iš jos išvežti susidariusį dumblą. Be to, vadovaujantis konkurso sąlygomis, automobilis turės būti pagamintas ir jo pristatymas užtruks iki aštuonių mėnesių.

21Rengiantis bylą nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme perkančioji organizacija, įvykdžius ginčijamo pirkimo procedūras, pateikė tarp UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Hidora“ sudarytos 2012 m. rugsėjo 19 d. Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutarties Nr. ES-17-20120919, kopiją.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

24Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias teisės normas, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

25Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

26Nagrinėjamu atveju patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui UAB „Ukmergės vandenys“ dėl viešojo pirkimo procedūrų ir perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumo, yra išnagrinėta. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Esant pagrįstoms abejonėms dėl galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo, laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu taikyti nėra pagrindo.

27Sprendžiant dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. teisėtumo ir pagrįstumo, svarbu įvertinti ir ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus ir jų paskirtį viešojo pirkimo kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą.

28Nagrinėjamu atveju viešasis pirkimas, kurio procedūros ginčijamos, yra baigtas 2012 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. ES-17-20120919 tarp UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Hidora“ sudarymu. Atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu yra savarankiškas pagrindas šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo neegzistavimą.

29Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikyti nėra pagrindo tiek dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo, tiek dėl pasibaigusių viešojo pirkimo procedūrų. Esant tokiai situacijai atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog atskiruoju skundu ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas nesprendė dėl laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo, tačiau atskirajame skunde šis reikalavimas iškeltas. Toks reikalavimas paaiškinamas tuo, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo pirmosios instancijos teisme metu (2012 m. rugsėjo 12 d.) sutartis su viešojo pirkimo laimėtoju dar nebuvo sudaryta. Sutartis sudaryta 2012 m. rugsėjo 19 d. Nagrinėjant bylą iš esmės buvo analizuojamos viešojo pirkimo procedūros ir perkančiosios organizacijos sprendimai, o sudarytos sutarties teisėtumo klausimas nebuvo sprendžiamas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas šioje byloje neatitiktų pareikštų reikalavimų. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kuriuos teismas priėmė ir nutarė nagrinėti, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie nėra priimti ir nagrinėjami. Tuo atveju, kai ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimus dėl atsakovo sprendimų, kuriais atmestas ieškovo pasiūlymas ir pretenzija, pripažinimo neteisėtais bei panaikinimo ir teismas ieškinį priėmė, laikinosios apsaugos priemonės gali būti reiškiamos tik šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Jeigu viešojo pirkimo organizatorius sudarė sutartį su konkurso laimėtoju, laikoma, kad viešasis pirkimas pasibaigė (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Tokiu atveju ieškovas paprastai savo subjektines teises turėtų ginti reikšdamas naujus reikalavimus, kuriais ginčytų perkančiosios organizacijos sudarytą sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju arba reikalautų nuostolių atlyginimo (VPĮ 951 ir 96 str.). Nauji reikalavimai gali būti reiškiami ginčo teisenos tvarka pagal bendrąsias taisykles, taip pat ir toje pačioje byloje (CPK 5, 136 str.). Naujus ieškinio reikalavimus teisme priėmus, gali būti sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareikštus reikalavimus. Nesant pareikštų reikalavimų, negalimas ir jų įvykdymo užtikrinimas, nes tokiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų jų paskirties užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo pagal pareikštus reikalavimus įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1872/2011). Vien tai, kad ieškovas ieškiniu, kurį teismas priėmė, ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, savaime nesudaro pagrindo teismui spręsti dėl sudarytos pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo.

31Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo procedūrai pasibaigus viešųjų pirkimų sutarties sudarymu, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo, jei ieškiniu yra pareikštas reikalavimas dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Net ir nesant pareikštam šiam reikalavimui, minėta laikinųjų apsaugos priemonių rūšis galėtų būti taikoma ir teismo iniciatyva, jei tai būtų būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 144 straipsnio 2 dalis), tačiau būtina jų taikymo teismo iniciatyva sąlyga – realiai egzistuojanti šio sandorio pripažinimo niekiniu galimybė, kadangi, vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Taip pat pažymėtina, jog viešųjų pirkimų pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu ir jos vykdymas neužkerta kelio, konstatavus perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus vykdant konkretų viešąjį pirkimą, ieškovui ateityje pareikšti reikalavimą dėl nuostolių, kurių atsiradimą sąlygojo minėti neteisėti veiksmai, atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. civilinėje byloje Nr. 2-1932/2012).

32Šiuo atveju byla dėl ginčo esmės jau išnagrinėta, ieškinys atmestas, viešųjų pirkimų procedūrų imperatyvių normų pažeidimų nenustatyta. Preliminariai vertinant nėra pagrindo išvadai, jog viešojo pirkimo organizatoriaus UAB „Ukmergės vandenys“ ir pirkimo laimėtojo UAB „Hidora“ sudaryta sutartis gali būti pripažinta niekine, todėl teismas neturi pagrindo ex officio taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą. Taigi, ieškovas savo subjektines teises gali ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo niekine ar negaliojančia arba žalos atlyginimo ir toje byloje prašyti taikyti jam galimai palankaus sprendimo įvykdymo užtikrinimą – sutarties vykdymo laikiną sustabdymą (CPK 5 str., 144 str. 1 d., VPĮ 96 str.).

33Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

34Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB UAB „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl... 6. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. Atsakovas UAB „Ukmergės vandenys“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 8. Ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą... 11. Teismas pažymėjo, kad atsakovas įgyvendina projektą, kuris didžiąja... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kanalų valymas“ prašo panaikinti... 14. 1. Ieškovo UAB „Kanalų valymas“ pasiūlyta kaina yra mažiausia, todėl... 15. 2. Teismo nutartyje nėra nurodyta tikrų aplinkybių, kad viešasis interesas... 16. 3. Skirtingai nei nurodo Vilniaus apygardos teismas nutartyje, šiam projektui... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ukmergės vandenys“... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad interesas... 19. 2. Konkurse perkamas objektas perkančiajai organizacijai yra skubiai... 20. 3. Pagal rangos sutartį pabaigus statybos rangos darbus (ne vėliau kaip iki... 21. Rengiantis bylą nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme perkančioji... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino... 24. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 25. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 26. Nagrinėjamu atveju patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis... 27. Sprendžiant dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. teisėtumo... 28. Nagrinėjamu atveju viešasis pirkimas, kurio procedūros ginčijamos, yra... 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog atskiruoju skundu ginčijama nutartimi... 31. Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo... 32. Šiuo atveju byla dėl ginčo esmės jau išnagrinėta, ieškinys atmestas,... 33. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 34. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB UAB... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....