Byla e2-347-236/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei Geležinkelių tiesimo centrui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitras-S“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitras-S“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei Geležinkelių tiesimo centrui,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovė vykdė atnaujinto varžymosi procedūrą – viešajame pirkime „Paprastojo geležinkelio kelio remonto darbų pirkimas Nr. 12 (Šiaulių reg.)“ pirkimą (Pirkimo Nr. 448666) (toliau – ir Pirkimas).

62.

7Ieškovė UAB „Vitras-S“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą, išdėstytą 2019 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ rašte, dėl Pirkimo sutarties nesudarymo su tiekėju – jungtinės veiklos partneriais UAB „Vitras-S“, UAB „Leonhard Weiss Lietuva“, Leonhard Weiss RTE AS ir Leonhard Weiss GmbH & Co.KG; panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą, išdėstytą 2019 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ rašte, dėl Pirkimo sutarties sudarymo su antroje vietoje pasiūlymų eilėje esančiu tiekėju – UAB Geležinkelių tiesimo centru; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atnaujinto varžymosi „Paprastojo geležinkelio kelio remonto darbų pirkimas Nr. 12 (Šiaulių reg.)“ (pirkimo Nr. 448666) visas procedūras, o jeigu Pirkimo sutartis jau sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė ieškovės UAB „Vitras-S“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

135.

14Teismas nustatė, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. vasario 1 d. Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje paskelbė Paprastojo geležinkelio kelio remonto darbų pirkimą. Pirkimo objektas buvo suskaidytas į 4 dalis – geležinkelio kelio remonto darbus Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose. Atsakovė 2019 m. vykdė atnaujinto varžymosi procedūrą – „Paprastojo geležinkelio kelio remonto darbų atnaujintas varžymasis Nr. 12 (Šiaulių reg.)“ (Pirkimo Nr. 448666).

156.

16Teismas pažymėjo, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

177.

18Teismas nurodė, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausia, turi preliminariai įvertinti pareikštus ieškinio reikalavimus. Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, apskritai galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Tik padaręs tokią išvadą, teismas gali spręsti ar yra kitos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

198.

20Teismas sprendė, kad šiuo metu neturi pagrindo manyti, kad ieškinys yra nepagrįstas.

219.

22Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė į bylą pateikė ieškinį, kuriame išsamiai aptarė faktines aplinkybes bei pateikė įrodymus, jos manymu, pagrindžiančius ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Pareikšto ieškinio forma ir turinys atitinka įstatymų keliamus reikalavimus. Ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai apskritai galėtų būti tenkinami.

2310.

24Teismas, spręsdamas dėl antrosios sąlygos, įvertino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvus ir konstatavo, kad šiuo atveju ieškovė nepateikė racionalių argumentų, pagrindžiančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas.

2511.

26Teismas nustatė, kad ieškovė, siekdama pagrįsti šios sąlygos egzistavimą, iš esmės nurodė vienintelį argumentą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei tęsiant Pirkimo procedūras bei sudarius Pirkimo sutartį su antrąją vietą Pirkimo pasiūlymų eilėje užėmusiu dalyviu, būtų itin apsunkintas ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas ir ieškovė patirtų ypač neigiamas pasekmes.

2712.

28Teismas sprendė, kad šie argumentai yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio bei nesudarantys pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismas pažymėjo, kad pareikštas ieškinys ipso facto neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti.

2913.

30Teismas taip pat nurodė, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

3114.

32Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas ginčijamoje Pirkimo dalyje – geležinkelio kelio remonto darbai Šiaulių regione, t. y. defektinių sąvaržų ir iešminių pabėgių keitimas Šiaulių regiono magistralinės geležinkelių linijos pagrindiniuose keliuose.

3315.

34Teismas nurodė, kad šiuo atveju ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su saugaus geležinkelių transporto eismo užtikrinimu.

3516.

36Teismas pažymėjo, kad neremontuojant ar nekeičiant defektinių sąvaržų kiltų reali grėsmė saugiam keleivių bei krovinių pervežimui viešąja geležinkelių infrastruktūra, mažinamas greitis iki visiško traukinių eismo nutraukimo, sumažėtų traukinių pralaidumas, sutriktų geležinkelio stočių veikla, ženkliai padidėtų traukinių nuriedėjimo nuo kelio rizika, kas lemtų didelius finansinius, ekologinius nuostolius visai Lietuvos Respublikai. Be to, minėti Šiaulių regiono geležinkelio keliai patenka į strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros sąrašą pagal 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 267).

3717.

38Teismas sprendė, kad šiuo atveju ginčo Pirkimo objektas neabejotinai turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su saugaus geležinkelių transporto eismo užtikrinimu, t. y. viešuoju interesu. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

3918.

40Teismas nurodė, kad sutiktina, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Šiuo atveju ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą visuomenei ir atsakovei, nei jų netaikymas.

4119.

42Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad ieškovė nepagrindė, jog egzistuoja reali grėsmė ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Šiuo atveju nėra vienos iš būtinų sąlygų, sudarančių pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas.

43III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4420.

45Ieškovė UAB „Vitras-S“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4621.

47Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4821.1.

49Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, numatančia, kad laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose netaikomos tik išimtiniais atvejais, o nagriėnjamu atveju situacija nėra išimtinė.

5021.2.

51Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje, ieškovei galimai palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas arba jo vykdymas iš esmės pasunkės.

5221.3.

53Nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus pažeistas. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, būtų pažeistas viešasis interesas, pasireiškiantis neracionaliu viešųjų lėšų panaudojimu bei skaidrumo viešuosiuose pirkimuose paneigimu.

5422.

55Atsiliepime į ieškovės UAB „Vitras-S“ atskirąjį skundą atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą. Nurodo:

5622.1.

57Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei ieškovės teiginiais, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas.

5822.2.

59Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje, ieškovei galimai palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas arba jo vykdymas iš esmės pasunkės. Atsakovės sprendimas nesudaryti sutarties su ieškove ir jos jungtinės veiklos partneriais buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pagrindu, kuriame buvo aiškiai nurodytas įpareigojimas nesudaryti sandorio su ieškovu, kadangi ketinamas sudaryti sandoris prieštarauja nacionalinio saugumo interesams, t. y. toks atsakovės sprendimas priimtas laikantis specialiųjų teisės aktų bei vadovaujantis jai privalomu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, o ne pažeidus viešųjų pirkimų procedūras ar principus.

6022.3.

61Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus pažeistas. Vadovaujantis Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 4 skyriumi transporto sektorius yra vienas iš strategiškai svarbių nacionaliniam saugumui ūkio sektorių Lietuvoje ir yra sudedamoji vidaus saugumo užtikrinimo politikos dalis. Todėl turi būti imamasi veiksmingų priemonių užtikrinant eismo keliuose saugumą bei valstybės institucijų ir privačių asmenų veiklos bei kompleksinių priemonių, skirtų avaringumui mažinti, organizavimą ir koordinavimą.

62IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6323.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6524.

66Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Vitras-S“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

67Dėl naujų įrodymų

6825.

69Apeliantė UAB „Vitras-S“ kartu su atskiruoju skundu pateikė į bylą ištraukos iš Geležinkelio kelio priežiūros taisyklių kopiją.

7026.

71Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė į bylą ištraukos iš Geležinkelio kelio priežiūros taisyklių kopiją.

7227.

73Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima į bylą ieškovės (apeliantės) UAB „Vitras-S“ minėtą naują įrodymą ir jį vertina.

7428.

75Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovės pateiktas į bylą naujas įrodymas yra analogiškas apeliantės pateiktam, todėl jis atsisakytinas priimti.

76Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

7729.

78Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovei palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

7930.

80Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2018).

8131.

82Apeliacinis teismas sutinka su apeliante, kad kasacinis teismas naujausioje teismų praktikoje yra išaiškinęs, jog yra pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Tačiau atmestini apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri patvirtina, jog laikinosios apsaugos priemonės privalėjo (privalo) būti taikomos.

8332.

84Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo sustabdyti atnaujinto varžymosi „Paprastojo geležinkelio kelio remonto darbų pirkimas Nr. 12 (Šiaulių reg.)“ (Pirkimo Nr. 448666) visas procedūras, o jeigu Pirkimo sutartis jau sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje.

8533.

86Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su saugaus geležinkelių transporto eismo užtikrinimu. ginčo Pirkimo objektas neabejotinai turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su saugaus geležinkelių transporto eismo užtikrinimu, t. y. viešuoju interesu. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad neremontuojant ar nekeičiant defektinių sąvaržų kiltų reali grėsmė saugiam keleivių bei krovinių pervežimui viešąja geležinkelių infrastruktūra, mažinamas greitis iki visiško traukinių eismo nutraukimo, sumažėtų traukinių pralaidumas, sutriktų geležinkelio stočių veikla, ženkliai padidėtų traukinių nuriedėjimo nuo kelio rizika, kas lemtų didelius finansinius, ekologinius nuostolius visai Lietuvos Respublikai. Be to, minėti Šiaulių regiono geležinkelio keliai patenka į strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros sąrašą pagal 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 267).

8734.

88Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

8935.

90Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino ginčo Pirkimo situaciją specifine, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos.

9136.

92Apeliacinis teismas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, viešojo intereso, Pirkimo specifinės situacijos sprendžia, kad apeliantės teiginiai, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje, ieškovei galimai palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas arba jo vykdymas iš esmės pasunkės, nagrinėjamu atveju nėra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

9337.

94Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovė galimas neigiamas pasekmes galės pašalinti ir kitais teisėtais ir taip pat efektyviais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, pasinaudojant nuostolių atlyginimo institutu (VPĮ 107 str. 2 d.).

9538.

96Apeliacinis teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas / netaikymas bet kuriuo atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus vienai iš proceso šalių. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, nagrinėjamu atveju apeliantės (ieškovės) turtinis ir asmeninis interesas negali būti iškeliamas aukščiau visos visuomenės viešojo intereso, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovei būtų suteikiamas perdėtas pranašumas, tuo tarpu, atsakovės ir visuomenės interesas nukentėtų.

9739.

98Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo bei tai, jog atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai ieškovei. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas, atmetęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepažeidė ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų ir nesuteikė prioriteto vienos šalies, t. y. ieškovės (apeliantės), ekonominiam interesui.

9940.

100Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės UAB „Vitras-S“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10141.

102Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

103Dėl proceso baigties

10442.

105Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

10643.

107Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Vitras-S“ atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

108Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

109Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovė vykdė atnaujinto varžymosi procedūrą – viešajame pirkime... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Vitras-S“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB... 8. 3.... 9. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė ieškovės... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m.... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos,... 17. 7.... 18. Teismas nurodė, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad šiuo metu neturi pagrindo manyti, kad ieškinys yra... 21. 9.... 22. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė į bylą pateikė ieškinį,... 23. 10.... 24. Teismas, spręsdamas dėl antrosios sąlygos, įvertino prašymo dėl... 25. 11.... 26. Teismas nustatė, kad ieškovė, siekdama pagrįsti šios sąlygos... 27. 12.... 28. Teismas sprendė, kad šie argumentai yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio... 29. 13.... 30. Teismas taip pat nurodė, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja... 31. 14.... 32. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas ginčijamoje Pirkimo... 33. 15.... 34. Teismas nurodė, kad šiuo atveju ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su... 35. 16.... 36. Teismas pažymėjo, kad neremontuojant ar nekeičiant defektinių sąvaržų... 37. 17.... 38. Teismas sprendė, kad šiuo atveju ginčo Pirkimo objektas neabejotinai turi... 39. 18.... 40. Teismas nurodė, kad sutiktina, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas... 41. 19.... 42. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad ieškovė... 43. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 20.... 45. Ieškovė UAB „Vitras-S“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 46. 21.... 47. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 48. 21.1.... 49. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo aktualia Lietuvos Aukščiausiojo... 50. 21.2.... 51. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad netaikius laikinųjų... 52. 21.3.... 53. Nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis... 54. 22.... 55. Atsiliepime į ieškovės UAB „Vitras-S“ atskirąjį skundą atsakovė AB... 56. 22.1.... 57. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei ieškovės... 58. 22.2.... 59. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 60. 22.3.... 61. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 62. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 63. 23.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 65. 24.... 66. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 67. Dėl naujų įrodymų... 68. 25.... 69. Apeliantė UAB „Vitras-S“ kartu su atskiruoju skundu pateikė į bylą... 70. 26.... 71. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį... 72. 27.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima į... 74. 28.... 75. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovės pateiktas į bylą... 76. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 77. 29.... 78. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 79. 30.... 80. Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant... 81. 31.... 82. Apeliacinis teismas sutinka su apeliante, kad kasacinis teismas naujausioje... 83. 32.... 84. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo sustabdyti atnaujinto varžymosi... 85. 33.... 86. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 87. 34.... 88. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 89. 35.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą,... 91. 36.... 92. Apeliacinis teismas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, viešojo intereso,... 93. 37.... 94. Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, teisingos pirmosios instancijos... 95. 38.... 96. Apeliacinis teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas /... 97. 39.... 98. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė... 99. 40.... 100. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 101. 41.... 102. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 103. Dėl proceso baigties ... 104. 42.... 105. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 106. 43.... 107. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 108. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 109. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą....